načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Nové přestupkové právo - Helena Prášková

Nové přestupkové právo
-11%
sleva

Kniha: Nové přestupkové právo
Autor:

Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o ... (celý popis)
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  590 Kč 525
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
17,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 0Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Leges
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 201709
Počet stran: 448
Rozměr: 207,0x147,0x25,0 mm
Úprava: tran
Vydání: Vydání první
Hmotnost: 0,554kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
ISBN: 978-80-7502-221-9
EAN: 9788075022219
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Publikace představuje v novodobé literatuře první monografii věnovanou institutům hmotného a procesního přestupkového práva v České republice. Přináší podrobný teoretický i praktický rozbor nové právní úpravy z pohledu teorie i praxe správního práva a nezbytného srovnání s teorií uplatňovanou v trestním právu a trestním řízení, používá historické a zahraniční srovnání. Důraz je kladen na analýzu nových nebo nově pojatých institutů (nový pojem přestupku, pojem a řešení skutkového a právního omylu, nové druhy správních trestů, řízení se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku, narovnání apod.). Podrobně jsou rozebrány pojmy trvajících přestupků a pokračování v přestupku, rozbor je doplněn o příklady a relevantní judikaturu. Jelikož přestupek mohou spáchat podle nové právní úpravy nejen fyzické osoby, ale též právnické osoby a podnikající fyzické osoby, zabývá se publikace analýzou právnické osoby, jejím postavením jako pachatele, přičitatelností jednání fyzických osob jednajících za právnickou osobu, objektivní odpovědností právnické osoby a liberačními důvody. Spolu s analýzou jsou uvedeny příklady a judikatura k jednotlivým uvedeným tématům. Značná pozornost je v publikaci věnována postavení poškozeného a náhradě škody způsobené přestupkem, protože se tyto instituty rozšiřují i do řízení o přestupcích právnických osob a podnikajících fyzických osob. V souvislosti s možnými výkladovými i aplikačními problémy nové právní úpravy se publikace snaží nabídnout návod na jejich řešení. K tomu jsou využity především závěry správní i trestní doktríny a judikatury, protože je zřejmé, že hledání odpovědí na řadu otázek bude spojeno se studiem právní úpravy, nauky i judikatury trestního práva hmotného i procesního. Publikace má široké spektrum adresátů. Může dobře sloužit jako učební text pro výuku správního práva a pro výuku specializovaných předmětů týkajících se správního trestání. Velmi užitečná jistě bude pro úředníky správních orgánů, které povedou řízení o přestupcích, pro správní soudy, advokáty a jiné právní zástupce a v neposlední řadě i pro širokou veřejnost.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

O autorce ........................................................................................

Vzory citace judikatury.................................................................. 13

Seznam použitých zkratek ........................................................ 15

ÚVOD REFORMA SPRÁVNÍHO TRESTÁNÍ A NOVÝ

PŘESTUPKOVÝ ZÁKON ...................................................... 17

ČÁST I. ZÁKLADNÍ ZÁSADY PŘESTUPKOVÉHO

PRÁVA........................................................................................ 23

Kapitola 1. Pojmové vymezení základních zásad

přestupkového práva, jejich význam a užití.......................... 24

Kapitola 2. Jednotlivé základní zásady přestupkového

práva ..........................................................................................

2.1 Zásada nullum crimen sine lege, nulla poena

sine lege............................................................................ 22

2.2 Zásada subsidiarity trestní represe............................... 30

2.3 Zásada přiměřenosti a individualizace správního

trestu................................................................................ 31

2.4 Zásada řádného zákonného procesu ........................... 32

2.5 Zásada legality, zásada oficiality ................................... 32

2.6 Zásada ne bis in idem ..................................................... 33

2.7 Zásada presumpce neviny............................................. 35

2.8 Zásada zajištění práva na obhajobu ............................. 43

2.9 Zásada rozhodování v přiměřené lhůtě....................... 43

ČÁST II. PŘESTUPKOVÉ PRÁVO A JEHO PRAMENY........ 51

Kapitola 1. Přestupkové právo hmotné a procesní.................... 52

Kapitola 2. Prameny přestupkového práva hmotného

a procesního.............................................................................. 34

Kapitola 3. Koncepce a systematika nového

přestupkového zákona.............................................................. 61

5


Obsah

3.1 Koncepce zákona........................................................... 61

3.2 Systematika přestupkového zákona ............................ 62

Kapitola 4. Působnost přestupkového zákona ......................... 64

4.1 Časová působnost přestupkového zákona................... 64

4.2 Místní působnost přestupkového zákona ................... 73

4.3 Osobní působnost přestupkového zákona................... 80

ČÁST III. PŘESTUPEK.............................................................. 95

Kapitola 1. Pojem přestupku a jeho znaky................................. 96

1.1 Protiprávnost, obecné požadavky na pachatele,

znaky skutkové podstaty a materiální znak

přestupku ...................................................................... 96

1.2 Označení činu za přestupek. Problém výkladu § 5

a § 112 ödst. 1 přestupkového zákona ......................... 100

1.3 Negativní vymezení přestupku. Vztah přestupků

a trestných činů............................................................. 105

Kapitola 2. Pokus přestupku ....................................................... 107

Kapitola 3. Pokračování v přestupku. Přestupky trvající

a hromadné.............................................................................. 110

3.1 Pokračování v přestupku .............................................. 113

3.2 Trvající přestupky......................................................... 120

3.3 Hromadné přestupky ................................................... 122

ČÁST IV. ZÁKLADY ODPOVĚDNOSTI

ZA PŘESTUPEK .................................................................... 123

Kapitola 1. Odpovědnost za přestupek fyzické osoby.............. 124

1.1 Fyzická osoba jako pachatel, nepřímý pachatel,

účastník ........................................................................ 124

1.2 Odpovědnost zákonného zástupce nebo

opatrovníka .................................................................. 126

1.3 Deliktní způsobilost fyzické osoby.............................. 127

1.4 Zavinění........................................................................ 129

1.5 Omyl skutkový a omyl právní...................................... 132

Kapitola 2. Odpovědnost za přestupek právnické osoby.......... 136

6


Obsah

2.1 Právnická osoba a její postavení................................... 136

2.2 Právnická osoba jako pachatel, spolupachatel

a nepřímý pachatel ........................................................ 140

2.3 Přičitatelnost jednání fyzických osob jednajících

za právnickou osobu této právnické osobě ................. 141

2.4 Objektivní odpovědnost právnické osoby

za přestupek................................................................... 151

2.5 Liberační důvod ............................................................ 152

Kapitola 3. Odpovědnost za přestupek podnikající fýzické

osoby......................................................................................... 159

3.1 Podnikající fýzická osoba jako pachatel přestupku ... 159

3.2 Objektivní odpovědnost................................................ 164

Kapitola 4. Okolnosti vylučující protiprávnost ........................ 165

4.1 Pojem a význam okolností vylučujících protiprávnost 165

4.2 Krajní nouze................................................................... 167

4.3 Nutná obrana.................................................................. 172

4.4 Svolení poškozeného .................................................... 174

4.5 Přípustné riziko.............................................................. 176

4.6 Oprávněné použití zbraně............................................ 178

Kapitola 5. Zánik odpovědnosti................................................. 181

5.1 Uplynutí promlčecí doby .............................................. 182

5.2 Smrt fýzické osoby ........................................................ 191

5.3 Zánik právnické osoby.................................................. 192

5.4 Vyhlášení amnestie........................................................ 195

ČÁST V. SPRÁVNÍ TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ ... 197

Kapitola 1. Správní tresty a ochranná opatření jako právní

následky přestupku................................................................. 198

Kapitola 2. Druhy správních trestů ........................................... 201

Kapitola 3. Jednotlivé správní tresty........................................... 203

3.1 Napomenutí (§ 45) ........................................................ 203

3.2 Pokuta (§ 46) .................................................................. 204

3.3 Zákaz činnosti (§ 47) .................................................... 210

7


Obsah

3.4 Propadnutí věci (§ 48) ................................................. 222

3.5 Propadnutí náhradní hodnoty (§ 49).......................... 225

3.6 Zveřejnění rozhodnutí o přestupku (§ 50)................... 226

Kapitola 4. Ochranná opatření.................................................. 232

4.1 Omezující opatření (§ 52) ........................................... 233

4.2 Zabrání věci (§ 53) ...................................................... 234

4.3 Zabrání náhradní hodnoty (§ 54)................................ 238

Kapitola 5. Ukládání správních trestů ...................................... 239

5.1 Zásady ukládání správních trestů................................ 239

5.2 Hlediska ukládání správního trestu ............................ 242

5.3 Recidiva ....................................................................... 252

5.4 Alternativy к potrestání............................................... 258

Kapitola 6. Ukládání správních trestů při souběhu

přestupků .............................................................................. 261

6.1 Obecně к souběhu přestupků ..................................... 261

6.2 Ukládání úhrnného trestu (§ 41) ................................ 263

Kapitola 7. Zánik výkonu trestu................................................ 265

ČÁST VI. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O MLADISTVÝCH ... 267

Kapitola 1. Odpovědnost mladistvých za přestupky............... 268

Kapitola 2. Druhy správních trestů a modifikace jejich

ukládání.................................................................................. 271

Kapitola 3. Řízení o přestupcích mladistvých........................... 272

ČÁST VIL ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH.................................... 275

Kapitola 1. Řízení o přestupcích a jeho právní úprava ............ 276

Kapitola 2. Správní orgány.......................................................... 281

2.1 Věcná příslušnost správních orgánů............................ 281

2.2 Funkční příslušnost správního orgánu........................ 286

2.3 Místní příslušnost správního orgánu.......................... 287

2.4 Oprávněné úřední osoby a jejich kvalifikace............... 290

2.5 Úkony správních orgánů ............................................. 291

8


Obsah

Kapitola 3. Účastníci řízení a další osoby a orgány

vystupující v řízení o přestupcích ..................... .................. 296

3.1 Účastníci řízení o přestupcích...................................... 296

3.2 Obviněný ...................................................................... 297

3.3 Poškozený...................................................................... 308

3.4 Vlastník věci nebo náhradní hodnoty, která může

být zabrána.................................................................... 322

3.5 Procesní způsobilost účastníků řízení ......................... 323

3.6 Procesní nástupnictví................................................... 325

Kapitola 4. Postup před zahájením řízení................................. 327

4.1 Přijímání podnětů a oznámení к zahájení řízení

o přestupku.................................................................... 327

4.2 Podávání vysvětlení....................................................... 327

4.3 Zajištění důkazu ........................................................... 331

4.4 Odložení věci................................................................. 331

Kapitola 5. Zahájení přestupkového řízení............................... 333

5.1 Překážky řízení ............................................................. 333

5.2 Zahájení řízení z moci úřední...................................... 335

5.3 Zahájení řízení se souhlasem osoby přímo

postižené spácháním přestupku .................................. 339

Kapitola 6. Průběh řízení o přestupku....................................... 343

6.1 Ústní jednání................................................................. 343

6.2 Shromažďování podkladů pro rozhodnutí

a dokazování ................................................................. 351

6.3 Prostředky zajištění účelu a průběhu řízení ............... 365

Kapitola 7. Skončení řízení o přestupku ................................... 370

7.1 Rozhodnutí, kterým se obviněný uznává vinným .... 372

7.2 Rozhodnutí, kterým se obviněný uznává

vinným jako právní nástupce ...................................... 375

7.3 Rozhodnutí o schválení dohody o narovnání............. 376

7.4 Rozhodnutí o zastavení řízení...................................... 381

Kapitola 8. Zvláštní druhy řízení ............................................... 383

8.1 Společné řízení................................................................ 383

9


Obsah

8.2 Řízení o náhradě škody a o vydání bezdůvodného

obohacení...................................................................... 389

8.3 Príkazní řízení............................................................... 395

8.4 Príkazní řízení na místě............................................... 400

Kapitola 9. Přezkoumávání rozhodnutí o přestupku................ 403

9.1 Řádné opravné prostředky............................................ 403

9.2 Zákaz reformace in peius............................................. 407

9.3 Přezkumné řízení ......................................................... 415

Závěr ............................................................................................. 417

Summary........................................................................................ 423

Použitá literatura.......................................................................... 429

Věcný rejstřík ................................................................................ 441

10
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist