načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Nová společnost s ručením omezeným – 3. vydání -- právo – účetnictví – daně – Lucie Josková; Markéta Pravdová; Eva Dvořáková

Nová společnost s ručením omezeným - 3. vydání -- právo - účetnictví - daně

Elektronická kniha: Nová společnost s ručením omezeným - 3. vydání -- právo
Autor: Lucie Josková; Markéta Pravdová; Eva Dvořáková
Podnázev: účetnictví - daně

Příručka přibližuje fungování společnosti s ručením omezeným z hlediska právního, účetního a daňového. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  237
+
-
7,9
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2018
Počet stran: 240
Rozměr: 24 cm
Vydání: 3. vydání
Skupina třídění: Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-271-0872-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Příručka přibližuje fungování společnosti s ručením omezeným z hlediska právního, účetního a daňového.

Popis nakladatele

Publikace komplexně představuje společnost s ručením omezeným, a to z pohledu právního, daňového i účetního. Důraz je kladen na srozumitelnost a přehlednost textu tak, aby byla přístupná široké podnikatelské veřejnosti. Součástí výkladu jsou proto i možné formulace společenské smlouvy, příklady z oblasti účetnictví a daní a rovněž vzorová zakladatelská listina. Aktualizovaná verze publikace přitom zohledňuje nejnovější judikaturu soudů i názorový posun právní teorie, ke kterému došlo od posledního vydání této knihy v roce 2015. (právo, účetnictví, daně)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Lucie Josková; Markéta Pravdová; Eva Dvořáková - další tituly autora:
100 technických a industriálních staveb Středočeského kraje 100 technických a industriálních staveb Středočeského kraje
Zákon o obchodních korporacích -- s komentářem Zákon o obchodních korporacích
Akademická příručka českého jazyka Akademická příručka českého jazyka
 (e-book)
Nová společnost s ručením omezeným -- Právo-účetnictví-daně Nová společnost s ručením omezeným
 (e-book)
Zákon o obchodních korporacích -- s komentářem Zákon o obchodních korporacích
Čeština nově od A do Ž Čeština nově od A do Ž
 (e-book)
Správa cizího majetku Správa cizího majetku
Nová společnost s ručením omezeným - 3. vydání -- právo - účetnictví - daně Nová společnost s ručením omezeným - 3. vydání -- právo
Postavení jednatele -- právní a daňový pohled Postavení jednatele
Akademická příručka českého jazyka -- 2. rozšiřené vydání Akademická příručka českého jazyka
 (e-book)
Postavení jednatele -- právní a daňový pohled Postavení jednatele
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Nová

společnost

s ručením

omezeným

Lucie Josková

Markéta Pravdová

Eva Dvořáková

PRÁVO – ÚČETNICTVÍ – DANĚ

Ѽ s. r. o. podle zákona o obchodních

korporacích

Ѽ založení, vznik, zrušení, likvidace,

zánik společnosti

Ѽ jednatel společnosti, jeho působnost

a odpovědnost

Ѽ práva a povinnosti společníků

Ѽ vzor zakladatelské listiny společnosti

3.

VYDÁNÍ

Lucie Josková

Markéta Pravdová

Eva Dvořáková

NOVÁ SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

3.

VYDÁNÍGrada publishing

Nová

společnost

s ručením

omezeným

Lucie Josková

Markéta Pravdová

Eva Dvořáková

PRÁVO – ÚČETNICTVÍ – DANĚ

3.

VYDÁNÍ


Edice Právo pro praxi JUDr. Lucie Josková Ph.D., LL.M., Mgr. Ing. Markéta Pravdová, JUDr. Eva Dvořáková (Na předchozích vydání knihy se podíleli Mgr. Jan Šafránek, Ing. Pěva Čouková, Mgr. Pavel Pravda) Nová společnost s ručením omezeným Právo – účetnictví – daně 3. vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 6899. publikaci Realizace obálky Vojtěch Kočí Sazba Jan Šístek Odpovědná redaktorka Ing. Michaela Průšová Počet stran 240 Třetí vydání, Praha 2018 Vytiskla Tiskárna v Ráji, s. r. o., Pardubice © GRADA Publishing, a.s., 2018 ISBN 978-80-247-2633-5 (ePub) ISBN 978-80-247-2644-1 (pdf ) ISBN 978-80-271-0872-5 (print) GRADA Publishing: tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400, www.grada.cz

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Obsah

I. Ob ecně o společnosti s ručením omezeným ....................................................... 9

1. O bchodní korporace ............................................................................................... 9

2. C harakteristické znaky společnosti s ručením omezeným ............................. 10

3. P rávní úprava ......................................................................................................... 12

a) S tav do 31. 12. 2013 .......................................................................................... 12

b) S tav od 1. 1. 2014 .............................................................................................. 12

4. C o se společnostmi, které vznikly do 31. 12. 2013? .......................................... 15

a) S polečnosti, které se podřídí nové úpravě ....................................................... 16

b) S polečnosti, které se nepodřídí nové úpravě ................................................... 17

c) P ovinná úprava společenské smlouvy ............................................................. 19

d) U jednání smluv o výkonu funkce a o odměně jednatele ............................... 20

5. P raktické využití .................................................................................................... 21

II. Z aložení a vznik společnosti, základní kapitál ................................................. 23

1. Z aložení společnosti .............................................................................................. 23

a) K do může být společníkem? ............................................................................. 23

b) S oučinnost notáře – sepis společenské smlouvy ............................................. 24

c) Z aložení společnosti na základě plné moci .................................................... 25

d) Z ápis firmy po založení společnosti ................................................................ 26

e) Z apojení znalce ................................................................................................. 26

f) J ednání před vznikem společnosti ................................................................... 27

g) V nesení a správa vkladů .................................................................................. 28

h) Z ískání oprávnění k podnikání ........................................................................ 28

ch) N áklady spojené se vznikem společnosti ......................................................... 28

2. V klad a základní kapitál ....................................................................................... 29

a) V klad společníka do základního kapitálu ...................................................... 29

b) P eněžitý vklad a jeho splácení ......................................................................... 30

c) N epeněžitý vklad a jeho vnesení do společnosti ............................................. 31

d) V klady při zvyšování základního kapitálu ..................................................... 34

e) Z ákladní kapitál ................................................................................................ 35

f ) Z vyšování základního kapitálu ....................................................................... 36

g) S nižování základního kapitálu ........................................................................ 43

3. Ú četnictví a daňové souvislosti vzniku společnosti ......................................... 45

a) Z ahajovací rozvaha .......................................................................................... 45

b) Ú četní a daňové odpisování u nově vzniklé účetní jednotky ........................ 48

c) O dložená daň při vzniku společnosti .............................................................. 49

d) D aň z přidané hodnoty .................................................................................... 49

4. Vzn ik společnosti .................................................................................................. 50

a) N ávrh na zápis do obchodního rejstříku ........................................................ 50

Nová spolenost s ruením omezeným

b) Zápis notářem ................................................................................................... 51

c) Lhůta pro podání návrhu ................................................................................. 51

d) Přílohy ................................................................................................................ 51

III. Společenská smlouva (zakladatelská listina) .................................................... 55

1. Povinné náležitosti ................................................................................................ 55

a) Firma [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. a) ZOK] ............................... 56

b) Sídlo (§ 123 odst. 1 OZ) .................................................................................. 56

c) Předmět podnikání / předmět činnosti [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1

písm. b) ZOK] .................................................................................................. 57

d) Určení společníků [§ 146 odst. 1 písm. c) ZOK] .......................................... 57

e) Určení druhů podílů [§ 146 odst. 1 písm. d) ZOK] ..................................... 58

f) Výše vkladu [§ 146 odst. 1 písm. e) ZOK, § 146 odst. 2 písm. a) ZOK] ... 59

g) Výše základního kapitálu [§ 123 odst. 1 OZ, § 146

odst. 1 písm. f ) ZOK] ...................................................................................... 60

h) Jednatelé [§ 123 odst. 1 OZ, § 146 odst. 1 písm. g) ZOK] .......................... 60

ch) Správce vkladů [§ 146 odst. 2 písm. c) ZOK] ............................................... 61

i) Údaje o nepeněžitém vkladu [§ 146 odst. 2 písm. d) ZOK] ........................ 61

2. Další možná ustanovení předvídaná zákonem ................................................. 62

a) Změna společenské smlouvy (§ 147 odst. 1 ZOK) ......................................... 62

b) Podíl na zisku (§ 161 ZOK) ............................................................................ 62

c) Příplatková povinnost (§ 162 ZOK) ............................................................... 63

d) Určení postupu nakládání s uvolněným podílem (§ 214 ZOK) ................... 64

e) Vypořádací podíl (§ 36 ZOK) ......................................................................... 64

f) Podíl na likvidačním zůstatku (§ 37 ZOK) ................................................... 65

g) Kmenový list (§ 137 ZOK) .............................................................................. 66

h) Vyloučení rozhodování mimo valnou hromadu (per rollam)

(§ 175 odst. 1 ZOK) ......................................................................................... 66

ch) Vyloučení dodatečného hlasování (§ 174 ZOK) ............................................ 67

i) Zákaz rozdělení podílu (§ 43 ZOK) ............................................................... 67

j) Vyloučení přechodu podílu na dědice/právního nástupce (§ 42 ZOK) ....... 67

k) Lhůta pro podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku (§ 9 ZOK) .... 68

l) Důvody pro zrušení společnosti soudem ....................................................... 68

3. Další možná ustanovení, která zákon nepředvídá ............................................ 68

4. Vady společenské smlouvy .................................................................................. 69

5. Změny společenské smlouvy ............................................................................... 69

IV. Postavení společníků .......................................................................................... 73

1. Podíl ......................................................................................................................... 73

a) Kolik podílů má jeden společník? .................................................................... 73

b) Výše podílu ........................................................................................................ 73

c) Různé druhy podílů .......................................................................................... 74

d) Kmenový list ...................................................................................................... 75

e) Zastavení podílu ............................................................................................... 77

f ) Ocenění podílu .................................................................................................. 77

Obsah

7

2. Práva společníků .................................................................................................... 85

a) Právo na podíl na zisku, záloha na podíl na zisku ........................................ 85

b) Právo na podíl na likvidačním zůstatku ........................................................ 92

c) Právo na informace .......................................................................................... 95

d) Právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě ............................................ 98

e) Společnická žaloba .......................................................................................... 103

f ) Právo domáhat se neplatnosti usnesení valné hromady ............................. 105

3. Povinnosti společníků ......................................................................................... 109

a) Povinnost loajality společníka ....................................................................... 109

b) Vkladová povinnost ........................................................................................ 109

c) Ručení společníků ........................................................................................... 111

d) Příplatková povinnost .................................................................................... 112

e) Povinnost odevzdat kmenový list .................................................................. 114

f) Ručení společníků v postavení vlivné/ovládající osoby .............................. 114

4. Seznam společníků .............................................................................................. 115

a) Význam seznamu společníků ......................................................................... 115

b) Forma a způsob vedení .................................................................................. 115

c) Údaje zapisované do seznamu společníků .................................................... 115

V. Změna společníků ............................................................................................. 119

1. Převod podílu ....................................................................................................... 119

a) Obecně k převodu podílu ............................................................................... 119

b) Převod na jiného společníka .......................................................................... 120

c) Převod na třetí osobu ..................................................................................... 122

d) Smlouva o převodu podílu ............................................................................. 123

e) Převod kmenového listu ................................................................................. 124

f) Daňové dopady převodu podílu – fyzická osoba ......................................... 124

g) Daňové dopady převodu podílu – právnická osoba .................................... 125

2. Dohoda o ukončení účasti ................................................................................. 126

3. Vystoupení společníka ........................................................................................ 126

4. Vyloučení společníka .......................................................................................... 128

a) Vyloučení pro zvlášť závažné porušení povinnosti ..................................... 128

b) Vyloučení pro nesplnění vkladové nebo příplatkové povinnosti ................ 129

5. Zrušení účasti společníka soudem .................................................................... 130

6. Dědění podílu ...................................................................................................... 131

7. Zánik účasti společníka v souvislosti s insolvenčním řízením ..................... 132

8. Zánik účasti společníka v souvislosti s exekucí (výkonem rozhodnutí) .... 133 9. Uvolněný podíl a nakládání s ním .................................................................... 134

a) Převoditelnost podílu není vyloučena ani omezena .................................... 134

b) Převoditelnost podílu je vyloučena/omezena, zvláštní úprava

ve společenské smlouvě ................................................................................... 135

10. Účetní a daňové dopady uvolněného podílu .................................................. 136 Nová spolenost s ruením omezeným VI. Orgány společnosti ........................................................................................... 139

1. Valná hromada ..................................................................................................... 139

a) Působnost valné hromady .............................................................................. 139

b) Svolání valné hromady ................................................................................... 155

c) Průběh valné hromady ................................................................................... 162

d) Zápis z jednání valné hromady ..................................................................... 166

e) Rozhodování mimo zasedání valné hromady – rozhodování

per rollam ........................................................................................................ 168

f ) Společnost s jediným společníkem ................................................................. 170

2. Jednatel .................................................................................................................. 170

a) Postavení jednatele ......................................................................................... 170

b) Předpoklady pro výkon funkce jednatele ...................................................... 172

c) Vznik a zánik funkce ...................................................................................... 179

d) Působnost jednatele ........................................................................................ 184

e) Péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku .................... 189

f) Následky porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře ................ 192

g) Vydání prospěchu a ručení jednatele v případě úpadku ............................. 193

h) Pravidla střetu zájmů, zákaz konkurence .................................................... 194

ch) Smlouva o výkonu funkce a odměňování jednatele .................................... 195

i) Souběh funkcí .................................................................................................. 198

j) Daně a pojištění .............................................................................................. 199

3. Ostatní orgány ...................................................................................................... 200

a) Dozorčí rada .................................................................................................... 200

b) Výbor pro audit ............................................................................................... 202

c) Další orgány .................................................................................................... 203

VII. Zrušení, likvidace a zánik společnosti ............................................................. 205

1. Zrušení .................................................................................................................. 205

a) Zrušení právním jednáním ............................................................................ 205

b) Nedobrovolné zrušení ..................................................................................... 206

c) Uplynutí doby .................................................................................................. 208

d) Dosažením účelu ............................................................................................. 208

2. Likvidace ............................................................................................................... 208

a) Obecně k likvidaci .......................................................................................... 209

b) Kdy k likvidaci nedochází? ............................................................................ 209

c) Vstup do likvidace .......................................................................................... 210

d) Likvidátor ........................................................................................................ 210

e) Postup likvidace .............................................................................................. 216

f ) Věřitelé společnosti v likvidaci ....................................................................... 226

g) Likvidace společnosti s nedostatkem majetku .............................................. 228

3. Zánik ...................................................................................................................... 228

Přehled zkratek .......................................................................................................... 231

Vzor – Zakladatelská listina společnosti .................................................................. 233


9

I. Obecně o společnosti

s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je jednou z možných právních forem, které lze využít pro podnikání v České republice. Jedná se o obchodní korporaci – obchodní společnost, která je řazena mezi společnosti kapitálové. Její základní výhodou je omezené ručení společníků za dluhy společnosti a flexibilní úprava, která společníkům umožňuje vytvořit společnost podle svých potřeb. 1. Obchodní korporace Korporace je právnická osoba, která je tvořena společenstvím osob (§ 210 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále též jen „OZ“). Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, dále též jen „ZOK“) zavádí nový pojem – obchodní korporace, kterými rozumí obchodní společnosti a družstva (§ 1 odst. 1 ZOK).

Obchodními společnostmi (dále hovoříme jen o společnostech) jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení.

U společností dále zákon o obchodních korporacích rozlišuje mezi společnostmi osobními a kapitálovými. Rozhodující pro toto rozlišení je skutečnost, zda je v popředí zájmu osobní účast (odborné schopnosti, vlastnosti apod. společníka) nebo kapitálová účast (tj. vklad) společníků; pro kapitálové společnosti je typické omezené ručení společníků za dluhy společnosti. Mezi osobní společnosti zákon řadí veřejnou obchodní společnost a komanditní společnost a mezi společnosti kapitálové společnost s ručením omezeným a akciovou společnost (§ 1 odst. 2 ZOK). Ve skutečnosti je toto dělení umělé, neboť i u osobních společností (zejména komanditní společnosti) je významný vklad společníka (srov. vklad komanditisty u komanditní společnosti) a u kapitálových společností (zejména společnost s ručením omezeným) osobní kvality společníků. Tuto skutečnost zachycuje schéma na následující straně.

Za společnosti jsou považovány i tzv. nadnárodní formy – evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Jedná se o společnosti, které primárně reguluje evropské právo [evropské nařízení č. 2157/2001, o statutu evropské společnosti (SE), Nová společnost s ručením omezeným respektive evropské nařízení č. 2137/85, o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdružení (EHZS)], a jež tak znají všechny členské státy EU.

Družstvem se podle zákona o obchodních korporacích rozumí družstvo a evropská

družstevní společnost (jedná se o nadnárodní formu družstva, pro kterou se primárně použije evropské nařízení č. 1435/2003, o statutu evropské družstevní společnosti). Ač mají družstva některé společné znaky s obchodními společnostmi (vytvářejí například základní kapitál), v řadě aspektů se liší (typická je otevřenost družstva, tj. možnost nabývat a pozbývat členství bez nutnosti měnit stanovy, či účel, kterým je primárně podpora svých členů) a tvoří tak vedle společností zvláštní skupinu obchodních korporací. 2. Charakteristické znaky společnosti

s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je tradičně řazena mezi kapitálové společnosti (viz také výslovně § 1 odst. 2 ZOK). To znamená, že v popředí zájmu je vklad společníka, nikoliv jeho osobní kvality. V praxi ovšem osobnost společníka často hraje značnou roli a společnost s ručením omezeným se tak v některých aspektech přibližuje společnostem osobním. Velmi často jsou například společníci zároveň jednateli společnosti, společenská smlouva výrazně omezuje (či dokonce vylučuje) převod podílu, popř. ukládá společníkovi povinnost podílet se na činnosti společnosti, například povinnost pro společnost pracovat za využití svých osobnostních, odborných kvalit atd.

VOS

KS

SRO

AS

osobní společnosti

kapitálové společnosti

Obecně o společnosti s ručením omezeným

11

Typickými znaky společnosti s ručením omezeným jsou: • Omezené ručení společníků – Společníci ručí za dluhy společnosti pouze v rozsahu,

v jakém nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku

v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění (§ 132 odst. 1 ZOK). Jakmile tedy všichni

společníci splatí svůj vklad a toto úplné splacení všech vkladů je zapsáno do obchod

ního rejstříku, společníci za dluhy společnosti za trvání společnosti nikterak neručí.

Výjimkou je případné ručení společníků jako vlivných osob v případě, že společnost

není v důsledku ovlivnění schopna dluhy plnit (§ 71 odst. 3 ZOK), a možné ručení

společníka – vlivné osoby při úpadku společnosti (§ 68 ve spojení s § 76 odst. 3 ZOK),

popř. ručení společníka fakticky vykonávajícího funkci statutárního orgánu (tzv. shadow

director, § 68 ve spojení s § 69 odst. 2 ZOK). Pokud ovšem některý ze společníků vklad

nesplatil nebo správný rozsah splacení vkladu není zapsán do obchodního rejstříku

a věřitel se nemůže domoci plnění svého dluhu na společnosti, může požadovat plnění

po kterémkoliv ze společníků (byť by daný společník svůj vklad již splatil). Podmínkou

pro řádné uplatnění plnění po společníkovi je skutečnost, že věřitel nejdříve neúspěšně

písemně vyzval společnost k plnění (výjimkou jsou případy, kdy věřitel nemůže výzvu

uskutečnit nebo je nepochybné, že dlužník dluh nesplní, § 2021 odst. 1 OZ). Rozsah

je omezen výší nesplněných vkladů všech společníků, přičemž rozhodující je zápis

v obchodním rejstříku v okamžiku dojití výzvy k plnění společníkovi. Krom toho

společník ručí za dluhy zaniklé společnosti (podrobně viz část sedmá). • Základní kapitál – Tradiční (a podle zřejmě převažujícího názoru již překonaná)

funkce základního kapitálu jako „jistoty“ pro věřitele, která má kompenzovat omezené

ručení společníků, je v zákoně o obchodních korporacích zásadně oslabena. Podle

§ 142 odst. 1 ZOK může vklad – a u jednočlenné společnosti tedy i základní kapitál –

odpovídat 1 Kč. Přesto společnost s ručením omezeným i nadále základní kapitál po

vinně vytváří [§ 146 odst. 1 písm. f ) ZOK]. Jeho minimální výše však může odpovídat

počtu společníků (přesněji počtu podílů, pokud by měl některý ze společníků více

podílů) vynásobených jednou korunou. K základnímu kapitálu více viz část druhá. • Omezený počet společníků – Byť zákon počet společníků nikterak neomezuje, mají

společnosti s ručením omezeným typicky úzký okruh společníků. Tito společníci jsou

také velmi často zároveň jednateli společnosti a podílejí se tak aktivně na činnosti

společnosti. S omezeným počtem společníků souvisí i omezení, či dokonce vyloučení

převoditelnosti podílů na jiné osoby. • Flexibilita a relativní jednoduchost úpravy – Zákon přenechává společníkům značné

možnosti při formování konkrétního uspořádání společnosti a jejich práv a povinností. Nová spolenost s ruením omezeným

To je zřejmé například z ustanovení o společenské smlouvě. Úprava je přitom ve srov

nání s úpravou akciové společnosti jednoduší a méně přísná.Tato flexibilita a relativní

jednoduchost však zároveň klade zvýšené nároky na společníky v tom směru, aby

věnovali přípravě společenské smlouvy dostatečnou pozornost.

3. Právní úprava a) Stav do 31. 12. 2013 Do 31. 12. 2013 byla společnost s ručením omezeným upravena v obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, též jen „ObchZ“). Nevýhodou úpravy byla zejména aplikovatelnost části ustanovení určených pro akciové společnosti i na tuto právní formu (například § 196a ObchZ upravující pravidla vnitřního obchodování). b) Stav od 1. 1. 2014 Společnost s ručením omezeným je nyní upravena zejm. (pomineme-li zvláštní předpisy) v zákoně o obchodních korporacích. Část relevantní úpravy nicméně nalezneme také v občanském zákoníku, který obsahuje obecnou úpravu právnických osob. Nová úprava společnosti s ručením omezeným tak bude mít čtyři vrstvy:

1. OZ Právnické osoby – Obecná ustanovení

(§ 118–209)

Např. firma, jednání s péčí

řádného hospodáře, zrušení

a likvidace

2. OZ Právnické osoby – Korporace –

Obecně o korporacích (§ 210–213)

Např. povinnost loajality spo

lečníka

3. OZ Právnické osoby – Korporace – Spolek

(§ 214–302)

Podle § 3 odst. 1 ZOK se usta

novení OZ o spolcích použijí,

jen stanoví-li tak ZOK výslov

ně. Jedná se zejména o úpravu

vyloučení společníka v prodle

ní, neplatnost usnesení valné

hromady a právo na přiměřené

zadostiučinění.

4. ZOK Obchodní korporace – Obecná usta

novení (§ 1–94), Společnost s ručením

omezeným (§ 132–242)

Nevýhodou nastíněné koncepce právní úpravy je skutečnost, že není soustředěna

do jednoho právního předpisu, ale do dvou zákonů, které navíc na sebe vzájemně odkazují,

Obecně o společnosti s ručením omezeným

13

a to někdy i opakovaně. To může ve svém důsledku způsobovat určitou nepřehlednost pro čtenáře a uživatele.

Je-li problematika upravena jak v občanském zákoníku, tak v zákoně o obchodních

korporacích, platí, že speciální úprava (tj. ustanovení zákona o obchodních korporacích o společnosti s ručením omezeným, popřípadě obecná ustanovení zákona o obchodních korporacích vztahující se na všechny obchodní korporace) má přednost před úpravou obecnou (obsaženou v občanském zákoníku). Je nicméně třeba uvést, že v některých případech je obtížné rozhodnout, která z paralelních úprav má postavení úpravy speciální a má tedy při aplikaci přednost.

Níže uvádíme přehled ustanovení zákona o obchodních korporacích a občanského

zákoníku, kde je zejména upravena uvedená problematika:

Problematika Právní úprava

ZOK/OZ

Poznámky

Založení a vznik společnosti § 122–126 OZ

§ 8–10 ZOK

§ 146–148 ZOK

Společnost se zakládá právním

jednáním ve formě notářského

zápisu a vzniká zápisem do

obchodního rejstříku.

Jednání společnosti před zápi

sem do obchodního rejstříku

§ 127 OZ Jednat za společnost lze ještě

před jejím vznikem.

Neplatnost společnosti § 128–131 OZ

§ 92 ZOK

Po vzniku společnosti nelze ur

čit, že nevznikla, ale zásadní vady

při zakládání mohou způsobit

její neplatnost. Po prohlášení za

neplatnou vstupuje společnost

do likvidace.

Vklad, základní kapitál § 15–30 ZOK

§ 142–145 ZOK

Společnost vytváří povinně zá

kladní kapitál, byť jeho minimál

ní výše není stanovena.

Podíl (vč. podílu na zisku

a podílu na likvidačním

zůstatku)

§ 31–43 ZOK

§ 133 ZOK

§ 135–138 ZOK

Účast společníka ve společnosti

je označena jako podíl.

S podílem lze spojit různá

práva a povinnosti a vytvořit

tak zvláštní druhy podílů.

Základními majetkovými právy

společníka, která z podílu

vyplývají, jsou právo na podíl

na zisku a právo na podíl na

likvidačním zůstatku.

Nová spolenost s ruením omezeným

Problematika Právní úprava

ZOK/OZ

Poznámky

Firma § 132–135 OZ

§ 423–428 OZ § 132 odst. 2 ZOK

Firma je jméno, pod kterým je

společnost zapsána v obchodním

rejstříku. Její součástí je doda

tek o právní formě společnosti

(například „s. r. o.“).

Sídlo § 136–137 OZ

§ 429 OZ

Sídlo je místem, kde veřejnost

může se společností vstupovat

v kontakt. V zakladatelském

právním jednání je možno uvést

pouze název obce.

Jednatel § 151–165 OZ

§ 5 ZOK § 44 odst. 3, 5 ZOK § 46–47 ZOK § 51–57 ZOK § 59–69 ZOK § 194–199 ZOK

Statutárním orgánem společnos

ti je jeden nebo více jednatelů.

Jednatel zastupuje společnost,

zajišťuje obchodní vedení a vy

konává i zbytkovou působnost

(tj. vše, co nespadá do působnos

ti valné hromady nebo jiného

orgánu společnosti).

Valná hromada § 44 odst. 1 ZOK

§ 45 ZOK § 48 ZOK § 167–193 ZOK § 245, 258–261 OZ

Nejvyšším orgánem společnosti

je valná hromada, která rozho

duje o klíčových záležitostech

společnosti. Jejími členy jsou

všichni společníci.

Dozorčí rada § 201 ZOK Dozorčí rada se zřizuje dobro

volně. Jejím hlavním úkolem (je

-li zřízena) je kontrola činnosti

jednatelů.

Postavení společníka § 212 OZ

§ 150–166 ZOK

Základní povinností společníka

je povinnost loajality. Další po

vinností je vkladová povinnost,

případně povinnosti vymezené

společenskou smlouvou. Mezi

klíčová práva patří právo na po

díl na zisku a právo účastnit se

valné hromady a hlasovat na ní.

Změny výše základního

kapitálu

§ 216–240 ZOK Základní kapitál společnosti lze

zvýšit či snížit jen přesně defino

vaným postupem.

Obecně o společnosti s ručením omezeným

15

Problematika Právní úprava

ZOK/OZ

Poznámky

Zrušení a likvidace společ

nosti

§ 168–173 OZ

§ 187–209 OZ

§ 93–94 ZOK

§ 241–242 ZOK

Zánik společnosti je

dvoufázový – nejdříve dochází

k zrušení a teprve výmazem

z obchodního rejstříku

společnost zaniká. Mezi

zrušením a zánikem pravidelně

dochází k likvidaci (zpeněžení

majetku a vyrovnání dluhů

společnosti).

Jednočlenná společnost § 11–14 ZOK Společnost může založit i jen

jediný společník, popřípadě

mohou být všechny podíly

postupně soustředěny v rukou

jediného společníka.

Koncernové právo § 71–91 ZOK Koncernové právo řeší důsledky

jednorázového i trvalého

ovlivňování společnosti k jejímu

neprospěchu.

Nová úprava – tedy občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích – se bez

dalšího použije pouze na společnosti, které vznikly (tj. byly zapsány do obchodního rejstříku) po 1. 1. 2014. Společnosti vzniklé do 31. 12. 2013 si mohou zvolit, zda se podřídit nové úpravě jako celku, nebo se i nadále řídit také obchodním zákoníkem (viz níže bod 4). 4. Co se společnostmi, které vznikly do 31. 12. 2013? Vztah nové (občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích) a původní (obchodní zákoník) úpravy řeší přechodná ustanovení, která jsou obsažena v závěru obou předpisů (ke společnostem se vztahují zejména ustanovení § 3041 a § 3042 OZ a § 775 a § 777 ZOK). Jejich smyslem je určit pravidla pro použití nových předpisů na právní vztahy vzniklé za účinnosti předpisů původních (zejména obchodního zákoníku). Přechodná ustanovení nového občanského zákoníku i zákona o obchodních korporacích jsou nicméně velmi nepřehledná a zčásti si navzájem odporují. To vyvolává řadu nejasností (viz dále).

Společnosti, které vznikly do 31. 12. 2013, mají dvě možnosti. Buď se cíleně podřídí

nové úpravě a nadále se budou řídit pouze zákonem o obchodních korporacích a občanským zákoníkem, anebo se nepodřídí a bude pro ně – zjednodušeně řečeno – platit zčásti obchodní zákoník a zčásti nová úprava.

+


16 Nová spolenost s ruením omezeným

Ať již se společnost rozhodla nové právní úpravě podřídit či nikoliv, byla povinna do 1. 7. 2014 upravit svou společenskou smlouvu tak, aby vyhovovala ustanovením nové právní úpravy, od kterých se nelze odchýlit (taková ustanovení jsou označována jako kogentní či donucující, § 777 odst. 2 ZOK). a) Společnosti, které se podřídí nové úpravě Pokud se chce společnost podřídit zákonu o obchodních korporacích (a zároveň i občanskému zákoníku) jako celku, musí tak učinit změnou společenské smlouvy a údaj o této skutečnosti zapsat do obchodního rejstříku. Jedná-li se o společnost s jediným společníkem, musí být změněna zakladatelská listina, a to ve formě notářského zápisu (Vrchní soud v Praze, sp. zn. 7 Cmo 411/2014). Od okamžiku, kdy bude zápis o podřízení se zákonu o obchodních korporacích zveřejněn v obchodním rejstříku, bude se společnost řídit výlučně zákonem o obchodních korporacích (a občanským zákoníkem, § 777 odst. 5 ZOK).

Změnu společenské smlouvy (zakladatelské listiny) je možné formulovat například takto:

→ Společnost Alfa s. r. o. se v souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchod

ních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podřizuje tomuto

zákonu jako celku.

Podle formulace zákona o obchodních korporacích bylo možné se nové právní úpravě podřídit do 1. 1. 2016. Spornou otázku, zda se bude zákonu o obchodních korporacích možné podřídit i po uplynutí této lhůty, vyřešil Nejvyšší soud (stanovisko Nejvyššího soudu, sp. zn. Cpjn 204/2015). Volba nového práva je tak přípustná i po uplynutí 1. 1. 2016.

Zásadní výhodou podřízení se nové úpravě je jistota, jaká zákonná ustanovení budou pro společnost platit.

Podřízení se s sebou ovšem nese i nevýhody. Společníci se vystavují riziku, že se zásadně změní jejich postavení. Nová právní úprava totiž některá pravidla obchodního zákoníku obrací. Pokud proto společníci vycházeli z toho, že se uplatní zákonná úprava a dotčenou problematiku neupravili přímo ve společenské smlouvě, mohou být nemile překvapeni změnou svých práv a povinností.

Příklad

Podle obchodního zákoníku mohl společník společnosti s ručením omezeným převést svůj

obchodní podíl na jiného společníka pouze se souhlasem valné hromady (společenská

smlouva mohla stanovit něco jiného, § 115 odst. 1 ObchZ). Společníci byli s takovou úpravou

spokojeni a společenská smlouva žádné zvláštní ustanovení v tomto směru neobsahuje.

Pokud se společnost podřídí zákonu o obchodních korporacích, potom bude platit, že každý

společník může svůj podíl převést na jiného společníka bez dalšího (§ 207 odst. 1 ZOK).

Obecně o společnosti s ručením omezeným

17

Souhlasu valné hromady tedy nebude potřeba (také v tomto případě je samozřejmě možné

společenskou smlouvu změnit). Navíc i nadále budou platit ustanovení společenské smlouvy (pokud nejsou v rozporu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích či nového občanského zákoníku, od kterých se nelze odchýlit).

Příklad

Společnost s ručením omezeným má ve společenské smlouvě ustanovení o tom, že vytváří

rezervní fond a pravidla pro jeho tvorbu. Ačkoliv podle nové úpravy zásadně není rezervní

fond třeba vytvářet, společnost bude povinna respektovat úpravu ve společenské smlouvě

a fond i nadále doplňovat (společenskou smlouvu je samozřejmě možno změnit). b) Společnosti, které se nepodřídí nové úpravě Společnost se nové úpravě podřídit nemusí. Přesto i pro ni bude platit převážně nová úprava; ustanovení obchodního zákoníku mohou být rozhodná pouze pro práva a povinnosti společníků. Nové úpravě se tak nelze vyhnout.

Podle přechodných ustanovení se na společnosti, které vznikly ještě před 1. 1. 2014, vždy použijí donucující (kogentní) ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Z nové právní úpravy ovšem jednoznačně nevyplývá, která ustanovení nových předpisů lze považovat za kogentní a která nikoliv, a ani právní teorie v tomto směru nenabízí uspokojivé řešení. Příkladem kogentních ustanovení je (a to je nesporné) úprava vzniku a zániku společnosti (včetně likvidace), struktury jejích orgánů či otázky jednání za společnost. Mezi kogentní ustanovení dále patří i způsob rozhodování valné hromady. Z tohoto důvodu platí i pro společnosti, které se nové právní úpravě nepodřídily, možnost rozhodovat mimo zasedání valné hromady (per rollam) podle nové úpravy (tj. bez nutnosti pořizovat o rozhodování notářský zápis tam, kde se jinak vyžaduje), pokud rozhodování per rollam společenská smlouva výslovně nevylučuje (Vrchní soud v Praze, sp. zn. 7 Cmo 455/2014).

Dále bude mít pro společnost velký význam společenská smlouva (zakladatelská listina) a pravidla tam uvedená. Předpokladem použití takových pravidel je, že neodporují kogentním ustanovením zákona o obchodních korporacích (občanského zákoníku). Není však jasné, zda ustanovení společenské smlouvy musí vyhovovat taktéž kogentním ustanovením obchodního zákoníku. Pokud se totiž přikloníme k závěru, že ustanovení společenských smluv nemusí respektovat kogentní ustanovení obchodního zákoníku (a tedy obchodní zákoník jako takový, protože od dispozitivních ustanovení se lze samozřejmě ve společenské smlouvě odchýlit), potom umožníme, aby společníci změnou svých společenských smluv „vyzobávali“ výhody nové právní úpravy, aniž by se zároveň byli nuceni Nová spolenost s ruením omezeným této úpravě jako celku podřídit. Nejvyšší soud nicméně takový postup výslovně připustil (stanovisko, sp. zn. Cpjn 204/2015).

Příklad

Obchodní zákoník nepřipouštěl, aby obchodní podíly společnosti s ručením omezeným byly

vtěleny do cenného papíru (§ 61 odst. 1 ZOK). Toto ustanovení lze bezesporu považovat

za kogentní. Zákon o obchodních korporacích naproti tomu umožňuje, aby společenská

smlouva určila, že podíl společníka je představován cenným papírem – kmenovým listem

(§ 137 ZOK). Podle Nejvyššího soudu může kmenové listy vydat i společnost, která vznikla

do 31. 12. 2013 a nepodřídila se nové úpravě. Součástí společenských smluv se automaticky stanou dosavadní ustanovení obchodního zákoníku (všechna, tj. bez rozlišení na kogentní a dispozitivní), která upravovala práva a povinnosti společníků (§ 777 odst. 4 ZOK). Společnost se tedy neřídí obchodním zákoníkem jako takovým (ten už byl zrušen), ale společenskou smlouvou, jejíž součástí se stala vybraná ustanovení obchodního zákoníku. Začlenění pravidel obchodního zákoníku do společenské smlouvy je omezeno ve dvou směrech. Předně se nesmí jednat o ustanovení odporující kogentním pravidlům nové úpravy. Krom toho se může jednat pouze o ustanovení upravující práva a povinnosti společníků. Přitom panují značné pochybnosti o tom, co mezi práva a povinnosti společníků spadá a co už nikoliv. Je nesporné, že mezi práva společníka spadají práva majetková (zejména právo na podíl na zisku, právo na podíl na likvidačním zůstatku, právo na vypořádací podíl). Pochybnosti naopak panují u práv podílet se na řízení společnosti (zejména právo na informace, právo účastnit se valné hromady či právo hlasovat). Pod práva společníka je dále zahrnováno oprávnění převést podíl. Stejně tak tam bude patřit základní povinnost společníka – povinnost splatit vklad. V literatuře se nicméně objevily pochybnosti, zda by se tento výčet neměl rozšířit o ustanovení upravující postupy, které do práv a povinností společníků (nepřímo) zasahují – příkladem může být problematika působnosti valné hromady a výkonu akcionářských práv na ní. Krom toho je třeba poukázat na skutečnost, že ustanovení obchodního zákoníku (který byl zrušen) upravující práva a povinnosti společníků by zřejmě (názory se liší) měla být zapracována do společenské smlouvy; úplné a aktuální znění společenské smlouvy musí být uloženo do sbírky listin (§ 197 ZOK).

Taktéž u řady dalších otázek není jednoznačné, jakou úpravou se budou řídit. S ohledem na zásadu, že se zákonem o obchodních korporacích řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne jeho účinnosti (§ 775 ZOK), se domníváme, že to zpravidla bude zákon o obchodních korporacích (a občanský zákoník).

Obecně o společnosti s ručením omezeným

19

Příklad

Společnosti byly do 31. 12. 2013 povinny při převodu (nabytí) majetku přesahujícího desetinu

základního kapitálu na spřízněnou osobu stanovit hodnotu majetku na základě posudku

znalce (§ 196a odst. 3 ve spojení s § 135 odst. 2 ObchZ). Zákon o obchodních korporacích

obdobné ustanovení pro společnosti s ručením omezeným neobsahuje. Budeme-li vycházet

z toho, že se použije nová právní úprava, není takový převod na (ze) společnost s ručením

omezeným podroben omezením. S ohledem na výše uvedené lze jednoznačně doporučit, aby se společnosti podřídily právní úpravě obsažené v zákoně o obchodních korporacích jako celku (a – byť tak zákon nestanoví – tím i občanskému zákoníku). S nečinností v tomto směru je spojeno mnoho nejasností a rizik.

Závěrem je třeba upozornit, že taktéž společnosti, které se nové úpravě nepodřídí, musí přizpůsobit své společenské smlouvy kogentním ustanovením nové právní úpravy. c) Povinná úprava společenské smlouvy Společnosti (bez ohledu na to, zda se nové právní úpravě podřídí či nikoliv) byly povinny do 1. 7. 2014 své společenské smlouvy upravit tak, aby odpovídaly kogentním ustanovením zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku a tyto dokumenty doručit do sbírky listin. Byť lhůta uplynula, ne všechny společnosti zákonné povinnosti vyhověly. Pro přehlednost uvádíme, že nutné byly zejména následující změny.

V prvé řadě bylo nutné společenskou smlouvu doplnit o povinné náležitosti dle zákona o obchodních korporacích. Zákon o obchodních korporacích požaduje (na rozdíl od zrušeného obchodního zákoníku), aby součástí společenské smlouvy byly i následující skutečnosti (§ 146 odst. 1 ZOK, § 123 OZ): • Určení počtu jednatelů [§ 146 odst. 1 písm. g) ZOK] – Pokud společenská smlouva

počet jednatelů neobsahuje, je třeba společenskou smlouvu o tento údaj doplnit. Údaj

o počtu jednatelů obchodní zákoník nepožadoval, judikatura (Vrchní soud v Praze,

sp. zn. 7 Cmo 530/2008) nicméně dovodila, že není-li ve společenské smlouvě určen

počet jednatelů, je dán tento počet počtem prvních jednatelů [jejichž jména se ve spo

lečenské smlouvě uvádí, § 110 odst. 1 písm. e) ObchZ], a proto byl do společenských

smluv řadou společností tento údaj doplněn. • Určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených –

Tento údaj je potřebný pouze v případě, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých

druhů podílů [§ 146 odst. 1 písm. d) ZOK]. Pokud tedy po nabytí účinnosti zákona

o obchodních korporacích změna společenské smlouvy neumožnila různé druhy

podílů, do společenské smlouvy není třeba v tomto směru provádět žádné změny, byť

výslovné určení, že „Vznik podílů různého druhu není přípustný.“ lze jen doporučit.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.