načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Noc na Karlštejně – Jaroslav Vrchlický

Noc na Karlštejně

Elektronická kniha: Noc na Karlštejně
Autor: Jaroslav Vrchlický

- Komedie z českého prostředí, autor zde použil jako svůj námět mylnou pověst, že císař  Karel IV.  zakázal na hradě  Karlštejně  přítomnost žen; dílo bylo ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  49
+
-
1,6
bo za nákup

hodnoceni - 66.5%hodnoceni - 66.5%hodnoceni - 66.5%hodnoceni - 66.5%hodnoceni - 66.5% 75%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » CARPE DIEM
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2017
Počet stran: 72
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-748-7250-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Komedie z českého prostředí, autor zde použil jako svůj námět mylnou pověst, že císař 

Zařazeno v kategoriích
Jaroslav Vrchlický - další tituly autora:
Noc na Karlštejně -- Svazek 70 Noc na Karlštejně
Jarní romance Jarní romance
Noc na Karlštejně Noc na Karlštejně
 (e-book)
Rytíř Smil Rytíř Smil
 (audio-kniha)
Národní umělci jubilejní sezóny - Martin Růžek Národní umělci jubilejní sezóny
Své milence, písně Viviany /komplet/ -- Listy a básně pro Justýnou Vondroušovou Své milence, písně Viviany /komplet/
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

školní četba

Jaroslav Vrchlický

NOC NA KARLŠTEJNĚ


PODPOŘTE NAKLADATELE

PŘÍMÝMI NÁKUPY

NA JEHO ESHOPU

knihy, CD, DVD

a digitální produkci

najdete na

http://www.eshop.carpe.cz

POMŮŽETE VYDÁNÍ

DALŠÍCH TITULŮ

Děkujeme a vážíme si vaší přízně!


Jaroslav Vrchlický

Noc na Karlštejně

CARPE DIEM

2017


O knize

Komedie z českého prostředí, autor zde použil jako svůj námět mylnou pověst, že císař Karel IV. zakázal na hradě Karlštejně přítomnost žen; dílo bylo zfilmováno 1973 režisérem Zdeňkem Podskalským. Doporučená školní četba. O autorovi

Jaroslav Vrchlický (1853-1912) byl český spisovatel, básník, dramatik a překladatel.

Dílo

Jeho dílo obsahuje kolem 270 svazků, mj. přes 80 básnických sbírek (Z hlubin, Eklogy a písně, Poutí k Eldorádu, Dojmy a rozmary, Hudba v duši, Okna v bouři, Strom života, Má vlast, Skvrny na slunci) a řadu divadelních her (Česká trilogie, V sudu Diogenově, Soud lásky, Noc na Karlštejně, Smrt Odyssea, Hippodamie, Svatá Ludmila). Jeho básnické sbírky a dramata jsou vrcholnou ukázkou formální dokonalosti, avšak zároveň poměrně čtivé. Vrchlický se snažil dokázat, že čeština je jazyk, který dokáže vyjádřit vše.

Jaroslav Vrchlický

Noc na Karlštejně

Používání elektronické verze knihy je umožněno jen osobě, která ji legálně

nabyla, a jen pro její osobní a vnitřní potřeby v rozsahu stanoveném autor

ským zákonem. Elektronická kniha je datový soubor, který lze užívat pouze

v takové formě, v jaké jej lze stáhnout z portálu nebo v aplikaci. Jakékoliv

neoprávněné užití elektronické knihy nebo její části, spočívající např. v kopí

rování, úpravách, prodeji, pronajímání, půjčování, sdělování veřejnosti nebo

jakémkoliv druhu obchodování nebo neobchodního šíření, je zakázáno! Ze

jména je zakázána jakákoliv konverze datového souboru nebo extrakce části

nebo celého textu, umisťování textu na servery, ze kterých je možno tento

soubor dále stahovat, přitom není rozhodující, kdo takovéto sdílení umožnil.

Je zakázáno sdělování údajů o uživatelském účtu jiným osobám, zasahování

do technických prostředků, které chrání elektronickou knihu, případně ome

zují rozsah jejího užití. Uživatel také není oprávněn jakkoliv testovat, zkoušet

či obcházet technické zabezpečení elektronické knihy.

© Carpe diem, 2017

www.carpe.cz

Made in Moravia, Czech Republic, EU

ISBN 978-80-7487-249-5 (pdf)

ISBN 978-80-7487-250-1 (epub)

ISBN 978-80-7487-251-8 (mobi)

7

Osoby

KAREL IV., císař a král český

ALŽBĚTA, jeho manželka

ŠTĚPÁN, vévoda bavorský

PETR, král kyperský a jeruzalemský

ARNOŠT Z PARDUBIC, arcibiskup pražský

JEŠEK Z WARTENBERKA, purkrabí na Karlštejně

ALENA, jeho neť

PEŠEK HLAVNĚ, číšník císařův

HLÁSNÍK na Karlštejně

Dvůr císařský. Panoši a zbrojnoši.

Děj se koná na Karlštejně v červnu roku 1363. První dějství První nádvoří na Karlštejně. Hrad v pozadí. Napravo brána hradní, vlevo vchod ve příbytek purkrabího. Blíže brány košatá lípa, pod ní sedátko. 1. VÝSTUP Purkrabí a Pešek

Při vyhrnutí opony je slyšeti troubení. Z purkrabství vy

stoupí pan Ješek z Wartenberka, proti němu Pešek Hlavně. PEŠEK (vejde branou) Věru, dnes pytel s hosty se roztrhl!

Od božího rána až do slunce západu most nestačí se

zvedati. PURKRABÍ (vyjde ze dveří) Je to už Jeho Milost snad? Ó,

ne, to nemůž‘ být. Myslím, že Jeho Milost asi právě

teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel? PEŠEK Host. – Vévoda Štěpán bavorský. PURKRABÍ Mluvil jsi s ním, pane šenku? PEŠEK Náhodou byl jsem přítomen, když slézal s koně,

jenž pokryt byl celý bílou pěnou jak druhou čabra

kou. Jak se zdá, má pan vévoda velmi naspěch. PURKRABÍ Nu, a co říkal? PEŠEK Ptal se krátce, je-li Jeho Milost na hradě. PURKRABÍ A tys na to odpověděl? PEŠEK Co jsem věděl. Že tu okamžitě není, ale že dnes ve

čer jistě sem přijede. PURKRABÍ A on řekl? PEŠEK Že zůstane, že se musí dočkati příjezdu Jeho Mi

losti. PURKRABÍ Zle pochybils, pane šenku. Vévoda Štěpán při

jíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že Jeho

Milost zde nerad politikou se zabývá.

PEŠEK A co měl jsem dělat?

PURKRABÍ Poslat jej do Prahy.


9

PEŠEK Když je císař na cestě sem? Potkali by se v půli ces

tě. A pak, není to můj úřad, přijímati zde hosty – a ne

měl jsem také rozkazů. PURKRABÍ Vida mládež! Pro slovo nakvašen! Však mu

sím státi na svém. Jeho Milost jede sem pouze na dva

nebo tři dny; – zde chce míti pokoj, chce si odpo

činout; ještě tu není, a již jest klid jeho v nebezpe

čí! Proto věru není vystavěn Karlštejn! Nechť klub

ko pletich státnických jinde se zaplétá, zde císař chce

v zátiší užívat jen ovoce své činnosti. PEŠEK Nu, a což víme my, pane purkrabí, zda mu nejede

pan vévoda ocukrovat to ovoce? PURKRABÍ Špatné vtipy, pane šenku! Vévoda bavorský

tak někdy někomu něco ocukroval. Nevím, nevím,

bude-li Jeho Milosti příchod pana vévody právě po

chuti. Mohl dobře počkat pan vévoda v Praze na Jeho

Milost. Snad by se tam lépe bavil než zde. PEŠEK To všecko mu ještě můžeš sám říci, pane purkrabí.

Zde právě přichází. PURKRABÍ Nu, jest již tady. – Co naplat! (Obrací se vstříc

přicházejícímu vévodovi) Buď vítán, vznešený pane,

na Karlštejně! 2. VÝSTUP Štěpán a Předešlí ŠTĚPÁN Děkuji, pane purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslil

jsem určitě, že naleznu zde Jeho Milost císaře! Při

jíždím přímo ze Salcburku a přináším důležité stát

ní jednání. Pan šenk byl tak laskav a pověděl mi, že

Jeho Milost jistě dnes večer sem zavítá; prosím, bys

mně a průvodu mému vykázal sebe skrovnější hospo

du. Chci, ba musím se dočkati císaře. PURKRABÍ Včas i v nevčas přijel jsi, pane, na Karlštejn. ŠTĚPÁN Já – v nevčas? PURKRABÍ Odpust mé upřímnosti, pane vévodo. V nevčas,

chceš-li o státnických záležitostech jednat s Jeho Mi

lostí. Vždycky včas, chceš-li užíti pohostinství, jaké

ho může poskytnouti Karlštejn. ŠTĚPÁN Děkuji za výklad tvůj, pane purkrabí. Nutnost věci

ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství

napřed děkuji. – Zdá se, že nejsem prvním hostem na

Karlštejně? PURKRABÍ Jeho Milost Petr král cyperský a jeruzalemský

mešká od rána zde. ŠTĚPÁN Přijel sám? PURKRABÍ V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Ar

nošta. ŠTĚPÁN A kde jest král Petr? (K sobě) Ten mi nepřekáží! PURKRABÍ Prohlížel si hrad – nevím, pane šenku... PEŠEK Byl s arcibiskupem právě teď v kapli sv. Mikulá

še , kde mu ukazoval tento iluminátorské práce pana

Zbyška z Trotiny... ŠTĚPÁN (s úsměvem) Které asi velmi málo bavily krále je

ruzalemského. PURKRABÍ (se dívá do pravé kulisy) Však tu právě při

chází.

3. VÝSTUP

Petr, Arnošt z Pardubic, Štěpán, Purkrabí a Pešek

(Vzájemné úklony)

ARNOŠT Pane vévodo!

ŠTĚPÁN Bud zdráv, důstojný otče!

ARNOŠT(k Petrovi) Pan vévoda bavorský.

PETR Aj – jaké to shledání! Pamatuji se dobře na pana vé

vodu.

ŠTĚPÁN Ze slavností krakovských...

PETR Ovšem, ovšem. To byly časy, pánové! Tak veselí již

nebudem. – Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem

posud v Čechách? PURKRABÍ Těšíme se tomu, že se Tvé Milosti u nás líbí. PETR Líbí! – To je málo, pane purkrabí. Zbožňuji tvou zem

a tvého císaře. Nevím věru, kdo je šťastnější, on, že

má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Ne

chce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově tři

krát odjíždět – po prvé se to nikdy s odjezdem nemy

slí doopravdy. – Ale jak odjet, když slavnosti se stíha

jí jako pršky dubnové. Šťastná to země! ARNOŠT Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stí

hají. Však bývalo hůře ještě před nedávnem. Mor,

hlad a zemětřesení stíhaly se tu o překot. Nyní věru

šťastný začíná věk této vlasti. My, již jsme zažili dnů

zlých, tím více oceňujeme blaho nynější. PETR A máme proto podstatné příčiny býti veselými. Nebo

jak dáti jen svou vděčnost najevo, než veselosti? Pro

to já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je

tu tak veselo! Jak pravím, třikrát chtěl jsem odjeti,

ale Jeho Milost ani slyšet; nedovolil, přemlouval a já

jsem slabý člověk, pánové, já zůstal v naději, že Cypr

do moře se nepropadne. ARNOŠT (s jemnou výčitkou) A hrob Spasitelův beztoho

zůstane i nadále v rukou pohanů. PETR Máš pravdu, otče. I o tom mluvil jsem s Jeho Milos

tí; tak mimochodem, mezi čtvrtým a pátým pohárem

mělničiny. ARNOŠT A marně jsi se namáhal. Zlaté doly Jílovské dřív

vyčerpáš, než v tom Jeho Milost o jiném přesvědčíš.

U věci té je svým, a nechť i srdce křesťana nemůže

schvalovati jeho náhledy, duch rozumného Vlastimi

la je pochopuje. PETR Tak tedy zůstal jsem. Viděl jsem Prahu, Vyšehrad

i nové město Karlovo, které takřka zázračně vyrůstá

před zrakem cizince. Viděl jsem most, kostely, kláš

tery a koleje vysokých škol a dnes mne blaží Karl

štejn svými divy. Pan arcibiskup je mi tu svědomitým

a vzorným průvodčím.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist