načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Noc, kdy se potopil Titanic -- Lodě Carpatia a Californian a odvrácená tvář noci – Daniel Allen Butler

Noc, kdy se potopil Titanic -- Lodě Carpatia a Californian a odvrácená tvář noci

Elektronická kniha: Noc, kdy se potopil Titanic
Autor: Daniel Allen Butler
Podnázev: Lodě Carpatia a Californian a odvrácená tvář noci

Autor se ve svém vyprávění o zkáze Titanicu věnuje zejména tomu, co se dělo na lodích, které byly nejblíže katastrofy. Kapitáni parníků Carpathia a Californian dostali oba v rozpětí několika minut nouzové signály potápějící se lodi. Jsou ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  99
+
-
3,3
bo za nákup

hodnoceni - 78.2%hodnoceni - 78.2%hodnoceni - 78.2%hodnoceni - 78.2%hodnoceni - 78.2% 90%   celkové hodnocení
4 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Elka Press
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2013
Počet stran: 239
Rozměr: 21 cm
Úprava: 8 stran obrazové přílohy: ilustrace, portréty, faksim.
Vydání: Vyd. 1.
Název originálu: Other side of the night
Spolupracovali: z anglického vydání ... přeložil Jiří Dolanský
Skupina třídění: Dopravní prostředky
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Elka Press, 2012
ISBN: 978-80-870-5713-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Autor se ve svém vyprávění o zkáze Titanicu věnuje zejména tomu, co se dělo na lodích, které byly nejblíže katastrofy. Kapitáni parníků Carpathia a Californian dostali oba v rozpětí několika minut nouzové signály potápějící se lodi. Jsou zde zmíněny i hypotézy, proč světlice, které vystřeloval potápějící se Titanik, považoval kapitán a důstojníci Californianu za něco jiného než signál v nouzi. Dále je zde popis záchranné akce Carpathie. Následující kapitola popisuje události po připlutí Carpathie a Californianu do USA, líčí též, co se dělo, když se světová veřejnost o neštěstí dozvěděla a odhalil se jeho rozsah. Závěrečné kapitoly přibližují vyšetřování Senátu Spojených států ve Washingtonu a nakonec šetření Britské obchodní rady v Londýně, až je odhalena pravda o tom, co se skutečně na Titanicu, Carpathii a Californianu stalo. Vyprávění o zkáze Titanicu, ale i o tom, proč jen jeden ze dvou parníků, které byly v blízkosti potápějící se lodi (Carpathia a Californian), přispěchal na pomoc.

Popis nakladatele

Kniha má za námět tragickou událost, ke které došlo před 100 lety - avšak místo podrobného popisu dějů na potápějící se lodi se věnuje tomu, co se dělo na lodích, které byly nejblíže katastrofy a buď se do záchrany zapojily (CARPATHIA), nebo nezapojily (CALIFORNIAN), a proč.
Právě tomu PROČ se autor nejvíce věnuje a snaží se najít odpověď na záhadu, proč bezpečnostní předpisy selhaly a proč nemohli být zachránění všichni trosečníci (což bylo reálně možné).
Po úvodní kapitole, která je věnována nepříznivým povětrnostním vlivům na severním Atlantiku a jejich dopadu na ztráty lodí, následují dvě kapitoly věnované lodím CARPATHIA a CALIFORNIAN a zkušenostem a povahovým vlastnostem jejich kapitánů.
Další kapitola je věnovaná bílým světlicím, které TITANIC vystřeloval jako tísňový signál a hypotézám, proč je kapitán CALIFORNIANU a jeho důstojníci pokládali světlice za něco jiného než signál v nouzi. Tato kapitola tvoří myšlenkové jádro knihy a nese v sobě největší náboj. Kapitola Záchrana za svítání popisuje záchrannou akci CARPATHIE, následující kapitola popisuje události po připlutí CARPATHIE a CALIFORNIANU do USA a co se dělo, když se světová veřejnost o katastrofě dověděla a odhalil se její rozsah.
Závěrečné kapitoly se věnují vyšetřování na půdě USA a následnému šetření a soudu v Británii. Pod vtipným názvem Flotsam and Jetsam (plovoucí náklad a odhozený náklad, což jsou termíny lodního pojišťovnictví) pak autor v epilogu líčí další osudy interesovaných rejdařství a vlastně dopad, jaký měla katastrofa TITANIKU na osobní lodní dopravu. V dodatku jsou ještě uvedeny úřední dokumenty jak z amerického, tak britského vyšetřování a knihu uzavírá autorova poznámka.
Závěrem se dá říci, že kniha Noc, kdy se potopil Titanic nemá v česky psaných či přeložených knihách obdobu. Je to první dílo v českém jazyce, které se věnuje "odvrácené" straně katastrofy a popisuje ji z pohledu "svědků", z nichž jeden, bohužel, zůstal "opodál". Kniha je psána čtivě a přehledně a přináší spoustu údajů, které nebyly česky reflektovány (např. všichni tři zúčastnění radiotelegrafisté se znali z Marconiho školy).

(lodě Carpathia a Californian a odvrácená tvář noci)
Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Daniel Allen Butler

NOC,

KDY SE POTOPIL

TITANIC

Lodě Carpathia a Californian

a odvrácená tvář noci

Praha 2012


Daniel Allen Butler

Noc, kdy se potopil TITANIC

Lodě Carpathia a Californian a odvrácená tvář noci

Přeloženo z anglického vydání

The Other Side of The Night

The Carpathia, the Californian, and the Night the Titanic Was Lost,

původně vydaného v USA a Velké Británii v roce 2011

nakladatelstvím CASEMATE PUBLISHERS,

908 Darby Road, Havertown, PA 19083

a

17 Cheap Street, Newbury, Berkshire, RG14 5DD

Copyright 2009 © Daniel Allen Butler

Reprinted February 2011

Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani

jinak šířena bez písemného souhlasu nakladatelství Casemate Publishers.

Copyright 2009 © Daniel Allen Butler

Translation © Jiř íDolanský, 2012

Czech Edition © Leonid Křížek, Elka Press, Praha 2012

ISBN 978-80-87057-13-1


Na památku

Waltera Lorda,

přítele a učitele,

jenž nás všechny poprvé seznámil s celou tou

„nezapomenutelnou nocí“

před tolika lety...OBSAH

Prolog

„Všem, kteř íjsou vystaveni

nástrahám moře...“ . . . . . . . . . . . . 9 1. Nejkrutějš íz oceánů . . . . . . . . . . . 11 2. Carpathia a Arthur Rostron . . . . . . . 26 3. Californian a Stanley Lord . . . . . . . 42 4. SOS–Titanic . . . . . . . . . . . . . . 61 5. V bílé záři signálních raket . . . . . . . 85 6. Záchrana za svítání . . . . . . . . . . . . 103 7. New York a Boston . . . . . . . . . . . . 130 8. Americké vyšetřován í. . . . . . . . . . 143 9. Britské vyšetřován í. . . . . . . . . . . . 160

10. Nedoručený verdikt . . . . . . . . . . . 184

Epilog: Plovouc ía odhozené . . . . . . 199

DODATKY

I: Rezoluce schvalující senátní vyšetřování

potopení RMS Titanik a jeho obět í. . . 214

II: Příkaz pro vyšetřovací komisi

Britské obchodn írady a otázky,

jež mají být vyšetřeny . . . . . . . . . . . 216

III: Výňatek ze zprávy

Britského komisaře pro ztroskotaná

plavidla o výsledcích vyšetřování . . . . 222

Poznámka autora . . . . . . . . . . . . . 229

Zdroje informací

a seznam použité literatury . . . . . . . 236

PROLOG

VŠEM, KTEŘÍ JSOU

VYSTAVENI NÁSTRAHÁM MOŘE...

Věčný Otče na nebesích, mocný Spasiteli náš,

ty paž ísvou vlnu neklidnou spoutáváš,

jež v mocného oceánu hlubinách dlí,

a nutíš ji držet se určených mezí;

vyslyš naše prosby, utiš naše hoře

nad lidmi v ohrožen ínástrahami moře.

Ach Kriste, tvůj hlas bouřné vody vyslyšely

a běsnění své divé na tvé slovo utišily,

to slovo proniklo do zpěněných moře propastí

a klidný spánek zvítězil nad jejich zuřivostí;

vyslyš naše prosby, utiš naše hoře

nad lidmi v ohrožen ínástrahami moře.

Nejsvětějš íDuchu, ty vznášel ses nad prvotn ím

Chaosem temným a nezformovaným

a donutil ho svou vřavu zlobnou usadit

a divokému tomu zmatku daroval jsi klid;

vyslyš naše prosby, utiš naše hoře

nad lidmi v ohrožen ínástrahami moře.

Ach Svatá Trojice nesmírné lásky a moci božské,

v hodině nebezpeč íochraňuj naše bl ízké

před útesy i bouří, nepřítelem i ohněm

ochraňuj nás na moři, kamkoli plujem;

pak navěky bude radostně stoupat k tobě

náš velebný hymnus, ze země i z moře.

William Whiting:

„Eternal Father, Strong to Save“ (1860)

A ti, kdo přežili, teX chtěj ív klidu

zapomenout na mrtvé: nechtěj ísi pamatovat,

kdo byl kdo a který byl který.

Už je po všem.

Jean Anouilh: Antigona (1946)

Kdo zemřel? Kdo spáchal tu vraždu?

Okamžitě nám to povězte!

Sofokles: Antigona (500 př.Kr.)

u NOC,KDYSEPOTOPILTITANIC

NEJKRUTĚJŠÍ ZOCEÁNŮ u

1

NEJKRUTĚJŠÍ Z OCEÁNŮ

Na úsvitu Věku objevů, kdy se v temnotách středověku začalo roz

jasňovat, patřila k nejdůležitějším námořním trasám světa cesta začí

nající ve vodách obklopujících západní Evropu. Směřovala dolů na

jih k pobřež íAfriky, kolem Mysu dobré naděje a m ířila do ohrom

ných rozloh Indického oceánu. Byla to tato trasa, jež umožnila por

tugalským a nizozemským obchodníkům, využívajícím navigační ta

jemstv ížárlivě střežené před zraky jejich španělských a anglických

konkurentů, přivážet chutě, vůně a látky tajemného a exotického

Dálného východu na chladný a všedn íevropský kontinent: kořen í,

hedvábí, slonovinu, nefrit, drahokamy, ovocné stromy a čaj.

Ale přestože obchodn ítrasa na východ zůstala zdrojem nesm ír

ného bohatstv íještě dalš ítři stolet í, jakmile Kryštof Kolumbus ná

hodou objevil v roce 1492 Nový svět, začala pozvolna uvolňovat

čestné první místo jiné plavební trase. V desetiletích, jež následova

la po Kolumbových objevitelských cestách, začali Španělé a Portu

galci systematicky plenit kultury a říše Střední a Jižní Ameriky a po

dalš ídvě stolet íproplouvalo mezi Evropou a Amerikami oběma

směry proces ígaleon. Ty, jež se plavily na východ, byly naloženy

poklady, zatímco lodě plující na západ vezly objevitele, misionáře,

dobrodruhy a nakonec osadníky. Tato plavidla s bachratými boky,

s příliš vysokými trupy a vysoko posazenými příXovými i záXovými

nástavbami byla pomalá, nemotorná a v nejlepších případech měla

jen průměrné plavebn ívlastnosti, takže byla uprostřed zuřivých bou

ří, jež bičovaly pobřeží Ameriky, nesmírně zranitelná. Nicméně už

jenom pouhý objem kořisti, kterou vezla zpátky do Lisabonu a Cá

dizu byl příčinou toho, že západní trasa přes Atlantik si vydobyla       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.