načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Nevýdělečné organizace v praxi – Václav Dobrozemský; Jan Stejskal

Nevýdělečné organizace v praxi

Elektronická kniha: Nevýdělečné organizace v praxi
Autor: Václav Dobrozemský; Jan Stejskal

Návody a ukázky zaměřené aplikaci právních předpisů z oblasti práva, daní a účetnictví nevýdělečných organizací. Text vychází z právního stavu k 1. 1. 2016. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  345
+
-
11,5
bo za nákup

hodnoceni - 75.3%hodnoceni - 75.3%hodnoceni - 75.3%hodnoceni - 75.3%hodnoceni - 75.3% 87%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2016
Počet stran: 287
Rozměr: 21 cm
Úprava: formuláře
Vydání: Vydání první
Skupina třídění: Soukromé právo
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-755-2040-1
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Návody a ukázky zaměřené aplikaci právních předpisů z oblasti práva, daní a účetnictví nevýdělečných organizací. Text vychází z právního stavu k 1. 1. 2016.

Popis nakladatele

Praktická publikace přináší všem nevýdělečným organizacím návody na účtování, vzory smluv a dalších dokumentů a daňové příklady, které pomohou při řešení každodenních problémů. Naleznete zde mj. ukázky vyplněných daňových přiznání a příklady jednoduchého účetnictví a vzory výkazů podvojného i jednoduchého účetnictví.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Václav Dobrozemský; Jan Stejskal - další tituly autora:
Cesty a návraty Cesty a návraty
Ztracený obraz Ztracený obraz
Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století
 (e-book)
Nevýdělečné organizace v teorii, 2. aktualizované vydání Nevýdělečné organizace v teorii, 2. aktualizované vydání
Nevýdělečné organizace v praxi Nevýdělečné organizace v praxi
 (e-book)
Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí Role veřejného a soukromého sektoru v inovačním prostředí
 (e-book)
Ozvěny trpkých let Ozvěny trpkých let
 (e-book)
Nevýdělečné organizace v praxi, 2., aktualizované vydání Nevýdělečné organizace v praxi, 2., aktualizované vydání
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V PRAXI


Nevýdělečné organizace

v praxi

VÁCLAV DOBROZEMSKÝ

JAN STEJSKAL

Publikace je zpracována dle právního stavu k 1. 1. 2016.

Nevýdělečné organizace

v praxi

VÁCLAV DOBROZEMSKÝ

JAN STEJSKAL

Publikace je zpracována dle právního stavu k 1. 1. 2016.


Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné organizace v praxi.

Praha: Wolters Kluwer, 2016. 288 s.

KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Dobrozemský, Václav

Nevýdělečné organizace v praxi / Václav Dobrozemský, Jan Stejskal. -- Vydání první.

-- Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- 288 stran

ISBN 978-80-7552-040-1 (brožováno)

347.191.11 * (437.3)

- neziskové organizace -- Česko

- neziskové organizace -- právní aspekty

- monografie

347 - Soukromé právo [16]

© Václav Dobrozemský, 2016

© Jan Stejskal, 2016

ISBN: 978-80-7552-040-1 Nevýdělečné organizace v praxi, brož.

978-80-7552-042-5 Nevýdělečné organizace v praxi, mobi


5

OBSAH

Seznam zkratek ........................................................................................................9

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů .......................................10

Předmluva ..............................................................................................................12

1 Právo – vzory smluv jednotlivých typů NNO ................................................15

1.1 Spolek ......................................................................................................15

1.1.1 Stanovy spolku .........................................................................15

1.1.2 Návrh na zápis do spolkového rejstříku .....................................29

1.1.3 Čestné prohlášení o způsobilosti být členem

orgánu právnické osoby a souhlas se zápisem údajů

do veřejného rejstříku ................................................................33

1.1.4 Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla spolku .......34

1.1.5 Pozvánka na členskou schůzi spolku .........................................35

1.1.6 Zápis ze zasedání členské schůze ..............................................36

1.1.6.1 Zápis ze zasedání členské schůze ...............................37

1.1.6.2 Zápis z členské schůze pobočného spolku .................40

1.1.7 Společné oznámení o fúzi spolků sloučením .............................42

1.1.8 Smlouva o fúzi spolků sloučením ..............................................43

1.1.9 Rozhodnutí o zrušení spolku .....................................................44

1.2 Ústav .......................................................................................................46

1.2.1 Zakládací listina ústavu .............................................................46

1.2.2 Smlouva o výkonu funkce ředitele ústavu .................................51

1.3 Obecně prospěšná společnost ..................................................................54

1.3.1 Rozhodnutí o změně právní formy OPS na nadační fond ........54

1.4 Nadace .....................................................................................................56

1.4.1 Nadační listina ..........................................................................56

1.4.2 Rozhodnutí o změně sídla nadace .............................................60

1.4.3 Rozhodnutí o snížení nadačního kapitálu ..................................61

2 Právo – Vzory smluv a dalších dokumentů ..................................................63

2.1 Dary .........................................................................................................63

2.1.1 Darovací smlouva – peněžitý dar...............................................63

2.1.2 Darovací smlouva – věcný dar ...................................................65

2.1.3 Darovací smlouva o převodu nemovitých věcí

a smlouva o zřízení služebnosti .................................................66


6

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V PRAXI

2.2 Koupě ......................................................................................................68

2.2.1 Kupní smlouva – movitá věc .....................................................68

2.2.2 Kupní smlouva o převodu nemovité věci ..................................70

2.3 Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ...................72

2.4 Směnná smlouva – nemovité věci ...........................................................75

2.5 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě ........................................77

2.6 Smlouva o právu stavby ..........................................................................80

2.7 Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví – nemovitá věc ...........84

2.8 Výpůjčka .................................................................................................87

2.8.1 Smlouva o výpůjčce ...................................................................87

2.8.2 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce ...................................89

2.9 Nájem ......................................................................................................89

2.9.1 Nájemní smlouva – movitá věc .................................................90

2.9.2 Nájemní smlouvy – nemovitá věc .............................................92

2.10 Pacht ........................................................................................................95

2.10.1 Smlouva o pachtu zemědělského pozemku ...............................95

2.10.2 Výpověď smlouvy o pachtu zemědělského pozemku ................99

2.11 Smlouva o ubytování .............................................................................100

2.12 Smlouva o zápůjčce ...............................................................................102

2.13 Smlouva o dílo ......................................................................................104

2.14 Smlouva příkazní...................................................................................106

2.15 Nepojmenované (inominátní) smlouvy .................................................110

2.15.1 Smlouva o reklamě a propagaci ...............................................111

2.15.2 Smlouva o proplácení cestovních náhrad ................................112

2.16 Pracovní smlouva ..................................................................................113

2.17 Dohoda o pracovní činnosti ..................................................................116

2.18 Dohoda o provedení práce .....................................................................118

2.19 Kvitance ................................................................................................119

2.20 Dohoda o vydání bezdůvodného obohacení..........................................120

2.21 Uznání dluhu a dohoda o splátkách ......................................................122

2.22 Plné moci ...............................................................................................124

2.22.1 Plná moc individuální ..............................................................125

2.22.2 Plná moc speciální ...................................................................125

2.22.3 Plná moc generální ..................................................................126

3 Daně ...............................................................................................................127

3.1 Daň z příjmů právnických osob ............................................................127

3.1.1 Zdroj informací ........................................................................127

3.1.2 Základ daně veřejně prospěšného poplatníka ..........................127

OBSAH

3.1.3 Poplatníci s úzkým základem daně ..........................................128

3.1.3.1 Praktický příklad ......................................................130

3.1.4 Poplatníci s širokým základem daně .......................................144

3.1.4.1 Praktický příklad ......................................................145

3.2 Daň z přidané hodnoty ..........................................................................146

3.2.1 Kontrolní hlášení .....................................................................146

3.2.1.1 Typy kontrolního hlášení ..........................................146

3.2.1.2 Sankce týkající se kontrolního hlášení .....................147

3.2.1.3 Obsah kontrolního hlášení ........................................147

3.2.2 Krácení nároku na odpočet – praktický příklad .......................148

3.2.3 Vznik plátcovství – příklady....................................................152

3.2.4 Intrakomunitární plnění – příklady ..........................................153

3.3 Daň z nemovitých věcí ..........................................................................164

3.3.1 Praktický příklad......................................................................164

3.4 Daň z nabytí nemovitých věcí ...............................................................170

3.4.1 Praktický příklad......................................................................170

3.5 Daň silniční ...........................................................................................177

3.5.1 Praktický příklad......................................................................177

3.6 Spotřební daně .......................................................................................180

3.6.1 Praktický příklad......................................................................180

4 Účetnictví .......................................................................................................183

4.1 Novela ZÚ .............................................................................................183

4.1.1 Kategorizace účetních jednotek ...............................................183

4.1.2 Jednoduché účetnictví již není výjimka ..................................184

4.1.3 Povinnosti účetních jednotek vedoucích

jednoduchého účetnictví ..........................................................185

4.1.4 Účetní výkazy NNO do veřejného rejstříku ............................186

4.1.5 Zjednodušený rozsah účetnictví ..............................................186

4.1.6 Další vybrané změny ...............................................................187

4.2 Podvojné účetnictví ...............................................................................188

4.2.1 Vyhláška č. 504/2002 Sb. .......................................................189

4.2.2 Účetní závěrka .........................................................................190

4.2.3 Směrná účtová osnova .............................................................199

4.2.4 ČÚS .........................................................................................202

4.3 Postupy účtování ...................................................................................202

4.3.1 Vzorový účtový rozvrh ............................................................202

4.3.2 Účtová třída 0 – Dlouhodobý majetek .....................................210

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V PRAXI

4.3.3 Účtová třída 1 – Zásoby ...........................................................212

4.3.4 Účtová třída 2 – Finanční účty.................................................217

4.3.5 Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy ...........................................221

4.3.6 Účtová třída 5 – Náklady .........................................................237

4.3.7 Účtová třída 6 – Výnosy ..........................................................252

4.3.8 Účtová třída 9 – Vlastní jmění, fondy,

výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé úvěry

a půjčky, závěrkové a podrozvahové účty ................................262

4.4 Jednoduché účetnictví ...........................................................................268

4.4.1 Vyhláška č. 325/2015 Sb. .......................................................270

4.4.1.1 Peněžní deník ...........................................................270

4.4.1.2 Kniha pohledávek a závazků ...................................271

4.4.1.3 Pomocné knihy ostatních složek majetku ...............271

4.4.1.4 Uzavření účetních knih .............................................272

4.4.1.5 Přechod z účetnictví na jednoduché účetnictví ........273

4.4.2 Praktické vzory ........................................................................275

4.4.2.1 Peněžní deník ...........................................................275

4.4.2.2 Přehled o příjmech a výdajích ..................................278

4.4.2.3 Přehled o majetku a závazcích .................................279

4.4.2.4 Knihy pomocných evidencí ......................................280

O autorech ............................................................................................................284


9

SEZNAM ZKRATEK

A Aktiva BU Běžný účet ČÚS Český účetní standard D Dal DP Daňové přiznání DPH Daň z přidané hodnoty EU Evropská unie FÚ Finanční úřad HV Hospodářský výsledek ID Interní doklad MD Má dáti NNO Nestátní nezisková organizace NO v teorii STEJSKAL, J., DOBROZEMSKÝ, V. Nevýdělečné

organizace v teorii. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

ISBN 978-80-7478-799-7. OJ Organizační jednotka OPS Obecně prospěšná společnost P Pasiva PPD Příjmový pokladní doklad SP Sociální pojištění TV Termínovaný vklad VPD Výdajový pokladní doklad Výpis BU Výpis z běžného účtu ZF Zálohová faktura ZO Základní organizace ZP Zdravotní pojištění NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V PRAXI

SEZNAM ZKRATEK NĚKTERÝCH

POUŽITÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

NOZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník rejstříkový zákon zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících

právnických a fyzických osob, ve znění poz

dějších předpisů zákon o dani silniční zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění

pozdějších předpisů zákon o obecně prospěšných společnostech

zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

společnostech a o změně a doplnění některých

zákonů zákon o oceňování majetku zákon č. 151/1991 Sb., o oceňování majetku

a o změně některých zákonů (zákon o oceňo

vání majetku), ve znění pozdějších předpisů zákon o rezervách zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjiště

ní základu daně z příjmů, ve znění pozdějších

předpisů zákon o soudních poplatcích zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích,

ve znění pozdějších předpisů zákon o spotřebních daních zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,

ve znění pozdějších předpisů zákon o správních poplatcích zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplat

cích, ve znění pozdějších předpisů zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zně

ní pozdějších předpisů ZDNV zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých

věcí, ve znění pozdějších předpisů ZDP zákon č. 586/1991 Sb., o daních z příjmů,

ve znění pozdějších předpisů ZDPH zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hod

noty, ve znění pozdějších předpisů ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společ

nostech a družstvech (zákon o obchodních

korporacích) ZOS zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.,

o dani z nabytí nemovitých věcí ZÚ zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů živnostenský zákon zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském pod

nikání, ve znění pozdějších předpisů vyhláška 325/2015 Sb. vyhláška č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

pro účetní jednotky, které vedou jednoduché

účetnictví vyhláška č. 504/2002 Sb. vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

pro účetní jednotky, u kterých hlavním před

mětem činnosti není podnikání, pokud účtují

v soustavě podvojného účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů

Upozornění

Konkrétní údaje uvedené ve vzorech dokumentů (jména, názvy, adresy,

částky atd.) jsou smyšlená a ilustrativní a slouží pouze pro účely této publi

kace a pro lepší pochopení a úplnost daného dokumentu.

SEZNAM ZKRATEK NĚKTERÝCH POUŽITÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ


12 NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V PRAXI

PŘEDMLUVA

V roce 2015 vyšla v našem nakladatelství publikace Nevýdělečné organizace v teorii, která obsahuje monograficky zpracované teoretické poznatky z oblasti práva, daní a účetnictví pro specifický okruh subjektů nevýdělečné sféry. Již při zpracování bylo jasné, že jednotlivé tématické oblasti jsou stíhány řadou právních změn, což značně ztěžuje přehled a aplikaci v praxi. Proto už tehdy vznikla myšlenka na „sestru“ zmíněné monografie zaměřenou na oblast praktického užití jednotlivých poznatků – Nevýdělečné organizace v praxi.

Tato nová publikace si klade za cíl poskytnout čtenářům návody, ukázky a praktické aplikace jednotlivých vybraných ustanovení právních předpisů, a to jak z oblasti právní (vzniku, přeměn a samotné existence), tak daňové a účetní.

Právní oblast je rozdělena na dvě velké části. První obsahuje řadu písemností, jež jsou potřebné k založení, zápisu do veřejného rejstříku, přeměně či zániku nejčastějších právních forem nevýdělečných organizací, tedy spolků, ústavů, obecně prospěšných společností, nadací a nadačních fondů. Jedná se o univerzální vzory, ve kterých jsou aplikována ustanovení nového občanského zákoníku účinného od 1. ledna 2014. Pro přehled, vysvětlení a praktické užití při přebírání a modifikování do vlastních písemností jsou v jednotlivých částech uvedeny stručné rešerše jednotlivých ustanovení občanského zákoníku. V případě, že čtenář potřebuje znát podrobnější či širší výklad, jsou za okraji uvedeny odkazy na monografickou práci. Druhá oblast práva obsahuje vzory smluv a dalších písemností, které nevýdělečné organizace v praxi nejčastěji používají. Tato část jim má usnadnit práci při vytváření vlastních písemností. Při použití písemností v praxi však nabádáme čtenáře, aby ověřili platnost právní úpravy, podle které hodlají postupovat, a to s ohledem na neustálé novelizace.

Oblast daní je rozdělena podle jednotlivých daní, se kterými se nevýdělečné organizace musí v praxi vypořádat. Vzhledem k tomu, že podrobná teorie je uvedena v monografické práci, jsou u jednotlivých daní uvedeny pouze typové příklad ve formě zadání, řešení a ukázky vyplněných daňových přiznání či tvrzení. Největší pozornost je logicky věnována dani z příjmů právnických osob a taky nově účinné novele zákona o dani z přidané hodnoty, která přinesla do oblasti daně z přidané hodnoty nový prvek – kontrolní hlášení. Zvláště v této oblasti bude i v roce 2016 docházet ke změnám, proto je nezbytné sledovat vývoj právních předpisů a navazujících informací. I v této části jsou uvedeny odkazy na okrajích publikace. Ty odkazují čtenáře na podrobnější výklad ustanovení právních předpisů, dle kterých je postupováno v řešení.

Oblast účetnictví přináší nejprve soubor změn, ke kterým došlo od vydání monografické publikace, zejména jde o novelu zákona o účetnictví a navazujících vyhlášek. V přehledu chybí novinky vyplývajících z novely Českých účetních standardů příslušné řady, ty nebyly v době uzávěrky publikace k dispozici. V publikaci jsou rozpracována obě pojetí účetnictví – podvojné i jednoduché. Část věnovaná podvojnému účetnictví přináší zejména nové uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Stejně tak je nově pracována směrná účtová osnova se zapracováním změn vyplývajících z legislativy. Ty se promítly i v postupech účtování, které jsou součástí publikace také. Podkapitola věnovaná jednoduchému účetnictví vyplývá z vyhlášky č. 325/2015 Sb., která rozpracovává zákonnou úpravu. Čtenáři v kapitole najdou zejména vzory peněžního deníku, knihy pohledávek a závazků a vybraných pomocných knih. Zcela nově jsou zpracovány i vzory přehledů, jež účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví musí zpracovávat.

Jednotlivé vzory písemností, zadání příkladů a ukázek obsahují smyšlené údaje, které jsou vloženy do ukázek a řešení jen v rámci snahy o maximální konkrétnost a poskytnutí reálného přehledu uživateli informací. Ukázky, vzory a řešení vyjadřují názor autorů publikace a jsou platné ke dni redakční uzávěrky. Při aplikaci v praxi je vždy nezbytné zohlednit případné změny v legislativě či stanoviscích odborných institucí.

Autoři srdečně děkují Ing. Miroslavě Nebuželské za souhlas s použitím jejího příspěvku z časopisu UNES, dále Ing. Zuzaně Ryzové za zpracování daňových přiznání a tvrzení v oblasti daňové a v neposlední řadě také Ing. Iloně Borlové, pečlivé editorce této publikace, díky jejíž odborné péči je výsledná publikace kvalitně a moderně zpracována.

Závěrem nám dovolte vyjádřit přání, aby se publikace Nevýdělečné organizace v praxi stala užitečným pomocníkem při řešení každého praktického problému, který budou muset pracovníci těchto organizací řešit.

autoři

v Pardubicích dne 4. ledna 2016

PŘEDMLUVA


15

1 PRÁVO – VZORY SMLUV JEDNOTLIVÝCH

TYPŮ NNO

1.1 Spolek 1.1.1 Stanovy spolku Stanovy jsou základním a nejdůležitějším dokumentem pro vnitřní život spolku. Náležitosti stanov § 218 NOZ stanovuje minimální náležitosti stanov spolku: a) název spolku, b) sídlo spolku, c) účel spolku, d) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim

budou práva a povinnosti vznikat,

e) určení statutárního orgánu. a) název spolku Název je esenciální náležitostí každé právnické osoby. Jedná se o její pojmový znak a základní identifikátor. Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a nesmí být klamavý. Název musí obsahovat označení právní formy. Název spolku musí dle § 216 NOZ obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“.

V této souvislosti je nutné upozornit na přechodné ustanovení NOZ (kon

krétně § 3042), který zní: „Odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat.“ Znamená to, že i spolkům je zákonem dána povinnost nejpozději do 1. 1. 2016 upravit svůj název. Změny se budou týkat zejména doplnění označení právní formy, neboť do konce roku 2013 toto označení nebylo součástí názvu spolků.

NO v teorii

s. 113–114

NO v teorii

s. 38 a násl.

NO v teorii

s. 47–51

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V PRAXI

b) sídlo spolku

Sídlo je důležitým identifikačním znakem právnické osoby. Ve stanovách spol

ku postačí uvést pouze obec, kde má spolek sídlo a není nutné uvádět plnou

adresu sídla. Toto pravidlo má praktický význam v tom, že v případě změny

sídla spolku v rámci jedné obce nebude nutné měnit stanovy. Úplná adresa se

pak zapisuje do spolkového rejstříku.

c) účel spolku

NOZ říká, že každá právnická osoba musí mít nějaký účel, její založení tedy

není samoúčelné. Účel bude typicky představovat nějaké obecně prospěšné

ideje či vize, a smyslem existence (účelem) právnické osoby je jejich naplňo

vání. U spolků je jím společný zájem osob, které k jeho naplňování spolek

založily. Není nutné, aby byl ve stanovách uveden výčet konkrétních činností

(aktivit), která vedou k dosahování účelu (poslání) spolku. Nicméně i předmět

činnosti je údajem zapisovaným do veřejného rejstříku a uvedení této skuteč

nosti ve stanovách může přispět ke zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti

spolku vůči členům či veřejnosti.

d) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim

budou práva a povinnosti vznikat

Základním pojmovým znakem spolku je jeho členská základna. Z tohoto dů

vodu je nutné, aby byla upravena práva a povinnosti členů vůči spolku. Zákon

s výjimkou vzniku a zániku členství neurčuje, jaká má mít člen práva a povin

nosti, tuto úpravu svěřuje stanovám. Stanovy mohou např. určit

 který orgán rozhoduje o přijetí za člena (není-li stanoveno, je tímto orgá

nem členská schůze),

 stanovit více druhů členství (kolektivní – individuální, řádné – čestné)

a adekvátně k tomu různý rozsah práv a povinností, mohou připustit pře

chod členství na právního nástupce člena apod.

Mezi práva členů spolku lze zařadit právo podílet se na činnosti spolku,

účastnit se jím pořádaných akcí, podávat návrhy, volit a být volen do orgánů

spolku, právo užívat majetek spolku a další. Mezi povinnosti lze zařadit do

držování stanov, loajalita a respektování poslání spolku, podílení se na jeho

činnosti, placení členských příspěvků atd.

e) určení statutárního orgánu

Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní

jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu NO v teorii

s. 55–56

NO v teorii

s. 56–68

§ 25 odst. 1

písm. b)

rejstříko

vého zákona

NO v teorii

s. 117–118

NO v teorii

s. 136–138


17

1 PRÁVO – VZORY SMLUV JEDNOTLIVÝCH TYPŮ NNO

právnické osoby. Statutární orgán může být vytvořen jako orgán kolektivní (o více členech, např. výbor) nebo individuální (o jednom členu, např. předseda). Bude-li ustaven kolektivní statutární orgán tak, není-li ve stanovách určeno jinak, zastupuje spolek dle § 164 odst. 2 NOZ každý člen tohoto orgánu samostatně.

Žádné další náležitosti stanov NOZ spolkům neukládá. Platí totiž, že pokud

je neupraví spolek sám ve stanovách, platí ustanovení zákona. Zákonná úprava však směřuje k ochraně práv členů a třetích osob, je poměrně obecná, aby byla široce aplikovatelná, a tudíž nemusí většině spolků plně vyhovovat. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby spolky doplnily stanovy i o další ustanovení, která napomohou efektivnímu fungování a naplňování účelu spolku. Forma stanov Pro stanovy, coby zakladatelské právní jednání právnické osoby, se vyžaduje písemná forma. Přísnější forma (např. veřejná listina – notářský zápis či opatření úředně ověřenými podpisy funkcionářů spolku) u stanov spolku není nutná, tudíž postačí prostá písemná forma.

V případě již existujícího spolku zákon neklade žádné požadavky na podpi

sy pod textem stanov. Praxe je tudíž různá – od varianty, kde není podpis žádný, přes podpis statutárního orgánu (např. předsedy), případně s místopředsedou, všech členů kolektivního statutárního orgánu (např. výkonného výboru), případně předsedů vrcholných (např. ústředních) orgánů. V případě založení nového spolku dohodou zakladatelů na obsahu stanov bude nutné, aby všichni zakladatelé stanovy podepsali.

V případě založení spolku jsou stanovy přijímány shodou o textu stanov

zakládajícími členy nebo přijetím na ustavující členské schůzi. Změny ve spolkovém rejstříku a Sbírka listin Kromě povinnosti uložené spolkům § 221 NOZ („Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku“) je třeba zaslat schválené úplné znění stanov rejstříkovému soudu. Spolky jsou s účinností od 1. 1. 2014 zapsány ve veřejném rejstříku (konkrétně spolkovém rejstříku), které vedou rejstříkové (krajské) soudy. Seznam a kontakty na jednotlivé krajské soudy jsou k dispozici zde: https://or.justice.cz/ias/ui/soudy. Pro spolek je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má spolek své sídlo.

Je důležité poznamenat, že pobočné spolky nemají své vlastní stanovy, ani

nejsou zapsány ve spolkovém rejstříku u krajského soudu, v jehož obvodu mají své sídlo, nýbrž jsou zapsány v rejstříku podle sídla hlavního spolku. Pobočný

§ 164

odst. 2 NOZ

NO v teorii

s. 114

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V PRAXI

spolek nečiní samostatně podání rejstříkovému soudu; návrh na zápis ve vě

cech pobočného spolku podává dle § 26 odst. 2 rejstříkového zákona hlavní

spolek.

Podání rejstříkovému soudu – stanovy do Sbírky listin

Stanovy spolku se dle § 66 písm. a) rejstříkového zákona zakládají do Sbírky

listin veřejného rejstříku. Stanovy je třeba doručit rejstříkovému soudu bez

zbytečného odkladu, tedy kdykoli od jejich schválení až po období blízké na

bytí jejich účinnosti. Spolu se stanovami není třeba rejstříkovému soudu zasílat

i zápis z jednání (usnesení) orgánu spolku, který o přijetí těchto stanov rozhodl.

Schvalovací doložka, která informuje o přijetí stanov, je jejich součástí. Pokud

daný orgán rozhodl i o jiných skutečnostech, které se zapisují do spolkového

rejstříku, pak je nezbytné tento zápis přiložit.

Pokud spolek posílá stanovy rejstříkovému soudu k založení do Sbírky listin,

musí je doručit jako dokument v elektronické podobě prostřednictvím:

 datové schránky,

 e-mailem,

 prostřednictvím online podání do Sbírky listin

(https://or.justice.cz/ias/ui/podani),

 webovou aplikací ePodatelna nebo

 na technickém nosiči dat (např. CD, DVD).

Podání s listinami zaslané emailem, prostřednictvím online podání nebo

webovou aplikací ePodatelna musí být podepsáno uznávaným elektronickým

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným

poskytovatelem certifikačních služeb. K technickým nosičům dat musí být

přiložen průvodní dopis vlastnoručně podepsaný statutárním orgánem spolku.

Úřední ověření podpisu na tomto průvodním dopisu není vyžadováno.

Podání rejstříkovému soudu – zápis změny v údajích v rejstříku

Může nastat situace, že spolek kromě změny stanov schválí i další změny (ná

zev, sídlo spolku, rozšíření předmětu činnosti, volba členů orgánů spolku).

Protože se jedná o skutečnosti zapisované do rejstříku, musí spolek podat ná

vrh na zápis daných skutečností do spolkového rejstříku. Dle § 18 odst. 1 rejst

říkového zákona lze návrh na zápis podat pouze na interaktivním formuláři.

Ten se vyplňuje pomocí online aplikace na https://or.justice.cz/ias/ui/podani.

Návrh na zápis je poté možné podat v listinné nebo elektronické podobě. V pří

padě podání návrhu v listinné podobě aplikace vygeneruje dokument ve for

mátu pdf, který je třeba vytisknout. Návrh na zápis v elektronické podobě musí NO v teorii

s. 35–37

NO v teorii

s. 35–36


19

1 PRÁVO – VZORY SMLUV JEDNOTLIVÝCH TYPŮ NNO

být podepsán uznávaným elektronickým podpisem podle zákona upravujícího elektronický podpis

1

nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, jež

návrh na zápis podává.

Navrhovatelem (tedy osobou, která bude podepsána na návrhu) bude statu

tární orgán spolku nebo jiná pověřená osoba (např. některý z členů, člen jiného orgánu spolku, advokát apod.). V takovém případě musí být doložena plná moc (oprávnění k podání návrhu). Podpis na návrhu na zápis v listinné podobě musí být úředně ověřen. Poplatky za návrh na zápis do spolkového rejstříku

Vzhledem k tomu, že osvobození od soudního poplatku v rejstříkových věcech

bylo navázáno na získání statusu veřejné prospěšnosti, a zákon upravující podmínky pro jeho získání nebyl dosud přijat, došlo od 1. 1. 2014 k tomu, že spolky (i další nevýdělečné organizace) byly povinny za podání návrhu na zápis do veřejného rejstříku platit soudní poplatek, a to i v případě změn vyvolaných změnou právní úpravy, nikoliv z vůle spolku. Dle položky 11 bod 1. písm. d) přílohy zákona o soudních poplatcích – sazebníku ve znění od 1. 1. 2014 do 29. 12. 2014 činila výše poplatku za změny nebo doplnění zápisu u spolku 1 000 Kč.

Novelou zákona o soudních poplatcích, konkrétně zákonem č. 87/2015 Sb.,

byly s účinností od 1. 5. 2015 od soudního poplatku za řízení ve věcech veřejného rejstříku osvobozeny nevýdělečné organizace, tedy i spolky a pobočné spolky. Na rozdíl od předchozí právní úpravy (zákona č. 334/2014 Sb., který se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti dne 29. 12. 2014) není toto osvobození časově omezeno. 1

zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů,

ve znění pozdějších předpisů (zákon o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších

předpisů)

NO v teorii

s. 48–51


20

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V PRAXI

VZOR

STANOVY SPOLKU

Zlínský klub mladých, z. s.

Čl. I.

Základní ustanovení

1. Název spolku: Zlínský klub mladých, z. s. (dále jen „spolek“).

2. Sídlem spolku je statutární město Zlín.

3. Spolek je spolkem ve smyslu občanského zákoníku.

4. Spolek se zakládá na dobu neurčitou a působí na území Zlínského kraje.

Čl. II.

Účel a předmět činnosti spolku

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, jehož účelem je

podpora a rozvoj mládeže ve Zlínském kraji.

2. Předmětem činnosti spolku je aktivní naplňování shora uvedeného úče

lu. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) pořádání akcí a setkání,

b) vzdělávacích, výchovných, kulturních, sportovních a volnočasových

aktivit,

c) pořádání kurzů, seminářů, školení a dalších vzdělávacích akcí,

d) účasti na životě občanské společnosti a rozvoji demokratické anga

žovanosti,

e) organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli

spolku,

f) dobrovolnictví.

Čl. III.

Členství

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve spolku

vzniká na základě přijetí členskou schůzí. Podmínkou pro vznik členství

je podání písemné přihlášky.

2. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování,

b) volit a být volen předsedou spolku,

c) předkládat návrhy, připomínky a podněty orgánům spolku,

d) být informován o činnosti a aktivitách spolku,

e) podílet se činnosti spolku,


21

1 PRÁVO – VZORY SMLUV JEDNOTLIVÝCH TYPŮ NNO

3. Člen spolku má povinnost:

a) naplňovat poslání spolku,

b) dodržovat stanovy, případně další vnitřní předpisy spolku a rozhod

nutí jeho orgánů,

c) platit členské příspěvky. 4. Členství ve spolku zaniká:

a) vystoupením, tj. dobrovolným rozhodnutím člena o ukončení členství,

b) vyloučením člena pro závažné porušení povinností,

c) úmrtím člena.

Čl. IV.

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří členská schůze a předseda.

Čl. V.

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členské schůze se účast

ní všichni členové spolku.

2. Členská schůze zejména:

a) schvaluje stanovy spolku,

b) volí předsedu a odvolává jej,

c) schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti

spolku,

d) určuje strategii spolku,

e) schvaluje přijetí nových členů,

f) stanovuje výši členských příspěvků,

g) rozhoduje o vyloučení člena,

h) rozhoduje o vstupu spolku a o jeho účasti v jiných právnických

osobách,

i) rozhoduje o zániku spolku.

Čl. VI.

Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn jednat za

spolek ve všech záležitostech samostatně.

2. Předseda je volen členskou schůzí na období čtyř let.

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V PRAXI

Čl. VII.

Závěrečná ustanovení

1. V záležitostech neupravených těmito stanovami se spolek řídí příslušný

mi ustanoveními občanského zákoníku.

2. Prvním předsedou spolku je Martin Podešva, nar. 17. 9. 1982, trvale

bytem Rašínova 70, 760 01 Zlín.

3. Tyto stanovy nabyly platnosti a účinnosti schválením všemi zakladateli,

což zakladatelé stvrzují svými podpisy.

Ve Zlíně dne 30. 12. 2014 Martin Podešva nar. 17. 9. 1982, trvale bytem Rašínova 70, 760 01Zlín Lucie Koubková nar. 9. 1. 1985, trvale bytem Dlouhá 4310, 760 01 Zlín Pavel Burian nar. 30. 11. 1984, trvale bytem Kvítková 123, 760 01 Zlín

VZOR

STANOVY SPOLKU

Český spolek pěstitelů bonsají, z. s.

Čl. I.

Název a sídlo

1. Název spolku: Český spolek pěstitelů bonsají, z. s. (dále jen „spolek“). 2. Sídlem spolku je Praha.

Čl. II.

Účel a předmět činnosti spolku

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, jehož účelem je

ochrana, propagace a podpora pěstování bonsají v České republice.

2. Předmětem činnosti spolku je aktivní naplňování shora uvedeného účelu.

Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a) pořádání akcí a setkání,

b) vzdělávacích, výchovných, kulturních a volnočasových aktivit,

c) pořádání kurzů, seminářů, školení a dalších vzdělávacích akcí,

d) výzkumu v oblasti pěstování bonsají,

e) publikační a osvětové činnosti,

f) poradenské a konzultační činnosti,

1 PRÁVO – VZORY SMLUV JEDNOTLIVÝCH TYPŮ NNO

g) spolupráce s jinými subjekty,

h) organizování kampaní a petičních akcí,

i) zapojení dobrovolníků a podpory dobrovolnictví 3. Spolek vykonává vedlejší hospodářskou činnost spočívající v provozová

ní poradenského a informačního centra.

Čl. III.

Členství

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let. 2. O přijetí za člena rozhoduje místní organizace, u které jednotlivec požá

dal o členství odevzdáním písemné přihlášky. Členství vzniká zápisem

do seznamu členů; zápis provedena místní organizace, která o přijetí

člena rozhodla. Zápisem do seznamu členů vzniká rovněž členství v pří

slušné místní organizaci.

3. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání orgánů spolku,

b) volit a být volen do orgánů spolku,

c) předkládat návrhy, připomínky a podněty orgánům spolku,

d) být informován o činnosti a aktivitách spolku,

e) podílet se činnosti spolku, 4. Člen spolku má povinnost:

a) naplňovat poslání spolku,

b) dodržovat stanovy, případně další vnitřní předpisy spolku a rozhod

nutí jeho orgánů,

c) platit členské příspěvky,

d) aktualizovat své údaje v seznamu členů. 5. Členství ve spolku a v místní organizaci zaniká:

a) vystoupením, tj. dobrovolným rozhodnutím člena o ukončení členství,

b) vyloučením člena pro závažné porušení povinností,

c) zánikem místní organizace, jíž je členem, pokud zaniká bez právního

nástupce,

d) úmrtím člena. 6. Výmazem ze seznamu členů zaniká členství v místní organizaci i hlavním

spolku.

Čl. IV.

Organizační struktura spolku

1. Organizační strukturu spolku tvoří:

a) hlavní spolek,

b) místní organizace.

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V PRAXI

2. Ústředními orgány spolku jsou:

a) shromáždění delegátů,

b) prezidium,

c) prezident,

d) kontrolní komise,

e) rozhodčí komise. 3. Členství v prezidiu, kontrolní komisi a rozhodčí komisi je navzájem neslu

čitelné.

4. Člen orgánu může ze své funkce odstoupit. Vůli odstoupit sdělí orgá

nu, jehož je členem. Výkon funkce končí uplynutím dvouměsíční lhůty

od sdělení o odstoupení nebo jiným sjednaným dnem.

Čl. V.

Místní organizace

1. Místní organizace jsou pobočnými spolky ve smyslu občanského zá

koníku a jsou podřízeny hlavnímu spolku; sdružují členy na územním

principu.

2. Název místní organizace je odvozen z názvu hlavního spolku s připoje

ným označením „místní organizace“ a označením územního celku, na je

hož území působí.

3. Orgány místní organizace jsou:

a) Členská schůze, která je nejvyšším orgánem místní organizace.

b) Předseda, který je statutárním a řídícím orgánem místní organizace,

do jehož působnosti spadá vše, co není vyhrazeno jinému orgánu.

Předseda je volen členskou schůzí.

4. Místopředseda vykonává v době nepřítomnosti předsedy vše, co přísluší

statutárnímu orgánu místní organizace. Pro platnost právního jednání

není rozhodující, zda jednal předseda nebo místopředseda.

5. Na postavení členské schůze místní organizace se užijí příslušná usta

novení občanského zákoníku.

6. Členské schůze se účastní všichni členové místní organizace. 7. Do působnosti členské schůze náleží:

a) volit předsedu a odvolávat jej,

b) schválení rozpočtu a zprávy o hospodaření,

c) určení strategie a hlavních úkolů místní organizace,

d) rozhodování o přijetí nových členů,

e) stanovení výše členských příspěvků určenou pro místní organizaci,

f) volit delegáty na shromáždění delegátů. 8. Místní organizace se zakládají rozhodnutím prezidia a vznikají zápisem

do spolkového rejstříku.


25

1 PRÁVO – VZORY SMLUV JEDNOTLIVÝCH TYPŮ NNO

9. O rozdělení, sloučení či zrušení místní organizace rozhoduje prezidium. 10. Hlavní spolek i místní organizace nakládají se svým majetkem s péčí

řádného hospodáře. Pozbytí nebo změna věcného práva k nemovitým

věcem, jakož i podstatné omezení práva na jejich užívání podléhá sou

hlasu prezidia. 11. Za dluhy vzniklé z činnosti místní organizace ručí hlavní spolek v částce

50 000 Kč souhrnně za všechny dluhy místní organizace. Ručení nad

rámec uvedené částky lze sjednat smluvně.

Čl. VI.

Shromáždění delegátů

1. Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem spolku. Průběh a jednání

se řídí Stanovami a jednacím a volebním řádem shromáždění delegátů. 2. Svolavatelem shromáždění delegátů je prezidium a koná se zpravidla

jednou za čtyři roky. Shromáždění delegátů se svolává pozvánkou doru

čenou delegátům nejméně 45 dní před jeho konáním. 3. Shromáždění delegátů prezidium svolá, pokud:

a) uplynulo více než 50 měsíců od konání posledního řádného shro

máždění delegátů,

b) požádá o to alespoň pětina delegátů posledního shromáždění delegátů,

c) požádá o to alespoň čtvrtina místních organizací.

4. V období mezi řádnými shromážděními delegátů může být svoláno mi

mořádné shromáždění delegátů, které má stejné pravomoci jako řádné

shromáždění delegátů. Delegáty mimořádné shromáždění delegátů jsou

delegáti, kteří příslušnou místní organizaci zastupovali na posledním

shromáždění delegátů a předseda, který místní organizace, který v době

konání mimořádného shromáždění delegátů vykonává tuto funkci. 5. Shromáždění delegátů je schopno usnášení, je-li přítomna většina opráv

něných delegátů. Shromáždění delegátů se usnáší prostou většinou pří

tomných delegátů. 6. Delegáty shromáždění delegátů jsou:

a) členové prezidia, kontrolní komise a rozhodčí komise,

b) předsedové místních organizací,

c) delegáti zvolení místními organizacemi, kdy na každou místní orga

nizaci připadá jeden takový delegát.

7. Každý delegát má pouze jeden hlas, i když zastává několik funkcí. 8. Shromáždění delegátů zejména:

a) schvaluje stanovy spolku,

b) volí prezidium spolku, kontrolní komisi a rozhodčí komisi spolku,

c) určuje strategii spolku,


26

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V PRAXI

d) projednává zprávy prezidia spolku, kontrolní komise a rozhodčí ko

mise spolku,

g) rozhoduje o zániku spolku.

Čl. VII.

Prezidium

1. Prezidium je vrcholným orgánem spolku. Jeho členové jsou voleni shro

mážděním delegátů na období čtyř let.

2. Prezidium má devět členů; ze svých řad zvolí prezidenta a viceprezidenta.

3. Pokud v období mezi volbami zanikne mandát člena prezidia, stává se čle

nem prezidia náhradník, který na shromáždění delegátů obdržel nejvíce

hlasů, s převzetím funkce souhlasí a nepřestal splňovat podmínky pro její

výkon. Pakliže již žádný takovýto náhradník není, a neklesl-li počet členů

prezidia pod polovinu, může prezidium kooptovat chybějící členy.

4. Do působnosti prezidia spadá:

a) schvalování vnitřních předpisů spolku, které jsou závazné pro

všechny členy a orgány,

b) schvalování rozpočtu a zprávy o hospodaření spolku,

c) stanovení výše členských příspěvků pro hlavní spolek,

d) projednání návrhů, podnětů a připomínek podaných ostatními orgány

či členy spolku,

e) rozhodování o vyloučení člena ze spolku,

f) rozhodování o vstupu spolku a o jeho účasti v jiných právnických osobách,

g) zřizování pracovních skupin a projednávání jejich návrhů,

h) výkon dalších úkolů svěřených mu stanovami a usneseními shro

máždění delegátů.

5. Prezidium se schází ke svému zasedání alespoň šestkrát ročně. Zasedání

svolává prezident písemnou pozvánkou alespoň 14 dní před jeho konáním.

6. Zasedání prezidia řídí prezident, který řízením může pověřit kteréhokoliv

člena. Prezidium rozhoduje výhradně prostřednictvím usnesení přijatých

na jeho zasedání. Pro přijetí usnesení je třeba, aby v okamžiku jeho

přijetí byla přítomna většina členů a pro přijetí se vyslovila nadpoloviční

většina přítomných členů prezidia.

7. Podrobnosti o svolávání, přípravě a jednání prezidia stanoví jednací řád.

Čl. VIII.

Prezident

1. Prezident je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn jednat za spolek

ve všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti jiných orgánů.

2. Prezident je volen z řad členů prezidia a jeho funkční období je shodné

s funkčním obdobím prezidia.


27

1 PRÁVO – VZORY SMLUV JEDNOTLIVÝCH TYPŮ NNO

3. Viceprezident vykonává v době nepřítomnosti prezidenta vše, co přísluší

statutárnímu orgánu spolku. Pro platnost právního jednání není rozhodu

jící, zda jednal prezident nebo viceprezident. 4. Prezident se své funkce může vzdát, v takovém případě nepřestává být

automaticky členem prezidia. 5. Pokud zanikne mandát prezidenta, prezidium zvolí nového prezidenta

z řad svých členů. Do doby zvolení nového prezidenta vykonává pravo

moci prezidenta viceprezident. 6. Pokud zanikne mandát viceprezidenta, prezidium zvolí nového vicepre

zidenta z řad svých členů. 7. Prezident zejména:

a) řídí a organizuje činnost prezidia, svolává a řídí jeho zasedání,

b) právně a fakticky jedná jménem spolku,

c) přijímá rozhodnutí ve věcech, které spadají do jeho působnosti.

Čl. IX.

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a je-li

činnost spolku vykonávána v souladu se stanovami a dalšími vnitřními

předpisy spolku; kontroluje zejména hospodaření spolku. 2. Kontrolní komise vykonává kontrolní působnost a pravomoc kontrolní ko

mise spolku ve smyslu občanského zákoníku. 3. Kontrolní komise má pět členů, kteří jsou voleni shromážděním delegátů

na období čtyř let. Kontrolní komise ze svého středu zvolí předsedu

a místopředsedu. 4. Předseda kontrolní komise řídí a organizuje činnost kontrolní komise. 5. Kontrolní komise podává o své činnosti zprávu shromáždění delegátů,

v období mezi nimi pak prezidiu. 6. Pokud v období mezi volbami zanikne mandát člena kontrolní komise,

stává se členem kontrolní komise náhradník, který na shromáždění dele

gátů obdržel nejvíce hlasů, s převzetím funkce souhlasí a nepřestal spl

ňovat podmínky pro její výkon. Pakliže již žádný takovýto náhradník není,

a neklesl-li počet členů kontrolní komise pod polovinu, může kontrolní

komise kooptovat chybějící členy. Takováto kooptace nabývá účinnosti

vyslovením souhlasu prezidia. 7. Činnost kontrolní komise se řídí Kontrolním řádem, který schvaluje prezidium.

Čl. X.

Rozhodčí komise

1. Rozhodčí komise je orgán, který řeší závažné spory vzniklé ze spolko

vých vztahů. Rozhodčí komise rozhoduje v oblasti spolkové samosprávy

a vztahů z ní vzešlých.

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V PRAXI

2. Rozhodčí komise vykonává působnost a pravomoc rozhodčí komise

spolku ve smyslu občanského zákoníku a dalších zákonů upravujících

postavení rozhodčí komise spolku. 3. Rozhodčí komise má pět členů, kteří jsou voleni shromážděním delegá

tů na období čtyř let. Rozhodčí komise ze svého středu zvolí předsedu

a místopředsedu. 4. Předseda rozhodčí komise řídí a organizuje činnost rozhodčí komise. 5. Pokud v období mezi volbami zanikne mandát člena rozhodčí komise,

stává se členem rozhodčí komise náhradník, který na shromáždění dele

gátů obdržel nejvíce hlasů, s převzetím funkce souhlasí a nepřestal spl

ňovat podmínky pro její výkon. Pakliže již žádný takovýto náhradník není,

a neklesl-li počet členů rozhodčí komise pod polovinu, může rozhodčí

komise kooptovat chybějící členy. Takováto kooptace nabývá účinnosti

vyslovením souhlasu prezidia. 6. Rozhodčí komise projednává a rozhoduje všechny spory, jejichž stranou

je hlavní spolek, místní organizace nebo člen, jde-li o záležitost, kterou

zákon svěřuje nebo dovoluje svěřit rozhodčí komisi spolku. Rozhodčí

komise dále projednává spory mezi orgány spolku. 7. Rozhodčí komise přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku

a může jej zrušit. Návrh na přezkoumání může podat vylučovaný člen.

Rozhodnutí o vyloučení ze spolku nabývá účinnosti rozhodnutím rozhod

čí komise nebo marným uplynutím lhůty k podání návrhu na přezkum. 8. Rozhodčí komise rozhoduje o zrušení řídícího aktu vydaného orgánem

spolku nebo místní organizace, pokud je takový akt vadný. Rozhodčí ko

mise není oprávněna zrušit usnesení shromáždění delegátů. 9. Rozhodčí komise podává o své činnosti zprávu shromáždění delegátů. 10. Činnost rozhodčí komise se řídí Kárným řádem, který schvaluje prezidium.

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

1. V záležitostech neupravených těmito stanovami se spolek řídí příslušný

mi ustanoveními občanského zákoníku. 2. Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí spolku dne 8. 1. 2015 a na

bývají účinnosti dne 1. 3. 2015. Prof. RNDr. Matěj Kubík, CSc. Karel Hlaváček prezident viceprezident Ing. Lýdie Malá JUDr. Vojtěch Vlk, Ph.D. předsedkyně kontrolní komise předseda rozhodčí komise

29

1 PRÁVO – VZORY SMLUV JEDNOTLIVÝCH TYPŮ NNO

1.1.2 Návrh na zápis do spolkového rejstříku

[G07Y-JXL-G4FRJ] Strana návrhu: 1/5

Návrh na zápis zapsaných údajů do spolkového rejstříku

I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD, KTERÉMU JE NÁVRH URČEN

Soud Krajský soud v Brně

Ulice Husova

Číslo domu 353/15

PSČ 60200

Místo pro nalepení kolkových známek

II. NAVRHOVATEL

Jméno a příjmení nebo obchodní firma či název + IČ Adresa navrhovatele

MARTIN PODEŠVA Rašínova 70

760 01 Zlín

PAVEL BURIAN Kvítková 123

760 01 Zlín

LUCIE KOUBKOVÁ Dlouhá 4310

760 01 Zlín

G07Y-JXL-G4FRJ

[G07Y-JXL-G4FRJ] Strana návrhu: 2/5

III-1. ÚDAJE O SUBJEKTU, KTERÝ JE PŘEDMĚTEM NÁVRHU

Obchodní firma

nebo název

Zlínský klub mladých, z. s.

Adresa sídla třída Tomáše Bati 853/7, 760 01 Zlín

Identifikační číslo

Právní forma Spolek

Rejstříkový soud Krajský soud v Brně

Požadovaná akce Prvozápis       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.