načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Neurózy a jejich výskyt v populaci - Ctirad Škoda

Neurózy a jejich výskyt v populaci
-6%
sleva

Kniha: Neurózy a jejich výskyt v populaci
Autor:

Monografie stručně shrnuje metodiku a výsledky tří původních epidemiologických studií, které se týkaly účinnosti tří alternativ léčebné péče o neurotiky a skryté psychiatrické ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Psychiatrické centrum
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 05.05.2004
Počet stran: 105
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-8512-191-9
EAN: 9788085121919
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Monografie stručně shrnuje metodiku a výsledky tří původních epidemiologických studií, které se týkaly účinnosti tří alternativ léčebné péče o neurotiky a skryté psychiatrické nemocnosti v nepsychiatrických složkách zdravotní a sociální péče. Čtenáři se dostane informací o prognostických faktorech dlouhodobého průběhu neuróz i nástrojů, které umožňují provést (ještě v čekárně všeobecného nebo odborného lékaře, před vstupem pacienta do ordinace) rychlou detekci osob, u nichž se na problematice, s níž vyhledali lékařskou péči, mohou výrazně spolupodílet různé typy životních zátěží a problémů. V závěrečné části je prezentována metodika odhadu spotřeby zdravotnické a sociální péče osobami s duševními problémy.

Související tituly dle názvu:
Neurózy a sexualita Neurózy a sexualita
Freud Sigmund
Cena: 347 Kč
Škoda 1202 Škoda 1202
Mewald Jiří
Cena: 127 Kč
Škoda 1202 Škoda 1202
Mewald Jiří
Cena: 297 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Ú v o d .............................................................................................................................................. 7

S c re e n in g n e r o z p o z n a n é p s y c h i a tr i c k é n e m o c n o s ti ................................................... 9

Problém y s d e fin ic í tzv . p sy c h ia tric k é h o p říp a d u 10

P sy ch iatrick ý p říp a d v p o p u la c i 13

V ýskyt neu ro tic k ý c h p o ru c h v p ra x i lé k a ře p rv n í lin ie 17

P s y c h ia tr ic k á n e m o c n o s t v p r a x i v š e o b e c n é h o l é k a ř e ......................................... 26

N ěkteré z m e to d p ro še tře n í p sy c h ia tric k é n em o cn o sti

v praxi v še o b e c n é h o lé k a ře 36

G H Q -30, G H Q -2 8 , G H Q -12 37

Sk ry tá p s y c h ia tric k á n e m o c n o s t v lin ii p rv é h o o d b o rn é h o k o n ta k tu

(p o třeb a p s y c h o te ra p ie ) 39

M e to d ik a o d h a d u r o č n íc h e p id e m io lo g ic k ý c h u k a z a t e lů

z tý d e n n íh o š e t ř e n í k o n t a k t ů s e z a ř í z e n ím .................................................................. 53

Z ákladní c h a ra k te ristik y m e to d y 55

S k rín in g n e r o z p o z n a n é p s y c h i a tr i c k é n e m o c n o s ti v r á m c i m e z i n á r o d n í

s tu d ie " s p o t ř e b a z d r a v o t n í a s o c iá ln í p é č e d u š e v n ě n e m o c n ý m i"

k o o r d in o v a n é S Z O ................................................................................................................ 61

O d v o zen í k rité rií p ro d ia g n o s tic k o u k la s ifik a c i in d e x o v ý c h sestav

z valid izačn í s e s ta v y 63

R ep lik ace an a lý z n a z á k la d ě d o ta z n ík ů S R Q (v m o d ifik a c i S Z O )

s p o u žitím m e to d o lo g ie R O C (R e la tiv e O p e ra tin g C h a ra c te ris tic s ) 69

K r á tk o d o b ý a d lo u h o d o b ý p r ů b ě h a v y ú s tě n í n e u r ó z

(V ý sle d k y t ř í k o n tr o lo v a n ý c h studii") ............................................................................. 76

V ý sled k y 80

L i t e r a t u r a ....................................................................................................................................92

P řílo h y 95
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist