načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Nenuťte mě na nočník -- Vývoj dítěte a jeho výchochova k suchým nocím - Miloš ml. Velemínský; MUDr. Miloš Velemínský CSc.

Nenuťte mě na nočník -- Vývoj dítěte a jeho výchochova k suchým nocím

Elektronická kniha: Nenuťte mě na nočník -- Vývoj dítěte a jeho výchochova k suchým nocím
Autor: ;

Malé dítě potřebuje čas, aby se naučilo udržovat moč a stolici. Netrpělivost rodičů, nerespektování individuálního zrání potomka a uspěchaná výchova k „suchým“ nocím se mohou ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  99
+
-
3,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: TRITON
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 109
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Malé dítě potřebuje čas, aby se naučilo udržovat moč a stolici. Netrpělivost rodičů, nerespektování individuálního zrání potomka a uspěchaná výchova k „suchým“ nocím se mohou vymstít stresem. Dalším zdrojem stresu jsou například konflikty v rodině nebo citové zanedbávání. U takto stresovaného dítěte se pak enuréza a enkopréza mohou rozvinout se všemi důsledky a vnášet další nepohodu do života celé rodiny. Rodiče se za problémy spojené s enurézou a enkoprézou stydí a dlouho je neřeší – to vede jen k prohloubení stresu. Cílem této publikace proto je upozornit včas, přiměřenou a přístupnou formou na možnosti předcházení těmto potížím. Text využijí také začínající pedagogové, vychovatelé i dětští lékaři a sestry, kteří s problematikou seznamují rodiče.

Zařazeno v kategoriích
Miloš ml. Velemínský; MUDr. Miloš Velemínský CSc. - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

TRITON

Praha / Kroměříž

Nenutte me na nocnik_2 vydani.in1 1Nenutte me na nocnik_2 vydani.in1 1 03/01/2017 09:31:1403/01/2017 09:31:14


Miloš Velemínský sr., Miloš Velemínský jr.

NENUŤTE MĚ NA NOČNÍK!

VÝVOJ DÍTĚTE A JEHO VÝCHOVA

K SUCHÝM NOCÍM

Nenutte me na nocnik_2 vydani.in3 3Nenutte me na nocnik_2 vydani.in3 3 03/01/2017 09:31:1803/01/2017 09:31:18


KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

Velemínský, Miloš

Nenuťte mě na nočník! : vývoj dítěte a jeho výchova k suchým nocím /

Miloš Velemínský sr., Miloš Velemínský jr. -- 2. vydání. -- Praha : Stanislav

Juhaňák - Triton, 2017

Anglické resumé

ISBN 978-80-7553-421-7 (pdf)

616.62-008.22 * 616.352-008.22 * 616.1/.9-053.2 * 37.03-053.2 * 612.65 *

159.922.72

- inkontinence moči

- fekální inkontinence

- nemoci u dětí

- výchova dítěte

- vývoj dítěte

- příručky

616-053.2 - Pediatrie [14]

Nenutte me na nocnik_2 vydani.in4 4Nenutte me na nocnik_2 vydani.in4 4 03/01/2017 09:31:1803/01/2017 09:31:18


Nenutte me na nocnik_2 vydani.in5 5Nenutte me na nocnik_2 vydani.in5 5 03/01/2017 09:31:1803/01/2017 09:31:18


Miloš Velemínský sr., Miloš Velemínský jr.

Nenuťte mě na nočník!

Vývoj dítěte a jeho výchova k suchým nocím

2. vydání

Tato kniha ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována ani jinak šířena bez

písemného souhlasu vydavatele.

Autoři:

prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c.

MUDr. Miloš Velemínský, Ph.D.

Recenzoval:

doc. MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Vedoucí nefrologického oddělení

Pediatrická klinika FN Motol

Technická spolupráce:

Ivana Podoláková

Mgr. Eva Linhartová

Mgr. Jana Stejskalová, Ph.D.

prof. Václav Seichrt, DrSc.

Ilustrace:

akad. malířka Dagmar Ježková

akad. malíř Ivan Helekal

akad. malíř Jan Kacvinský

© Miloš Velemínský sr., Miloš Velemínský jr., 2009, 2017

© Stanislav Juhaňák – TRITON, 2017

Illustrations © Dagmar Ježková, Ivan Helekal, Jan Kacvinský, 2009, 2017

Cover © Renata Brtnická, 2009, 2017

Vydal Stanislav Juhaňák – TRITON,

Vykáňská 5, 100 00 Praha 10, www.tridistri.cz

ISBN 978-80-7553-421-7 (pdf)

Nenutte me na nocnik_2 vydani.in6 6Nenutte me na nocnik_2 vydani.in6 6 03/01/2017 09:31:1903/01/2017 09:31:19


OBSAH

Předmluva ............................................................................................................. 11

Část 1: Historie, organizace péče o enuretiky, defi nice enurézy

a inkontinence, faktory ovlivňující vznik enurézy .............................. 13

Historie ............................................................................................................ 13

Organizace péče o enuretiky ......................................................................... 14

Poruchy vyprazdňování moči u dětí .............................................................. 15

Anatomické a fyziologické poznámky k činnosti dolních močových cest ... 17

Regulace močení při plně vyvinutém systému nervových spojení ............... 31

Faktory ovlivňující opožděný vývoj v udržování moči a stolice u dětí ........ 33

Zátěž – stres – pomočování ............................................................................ 36

Pomočování na podkladě organických příčin ............................................... 37

Část 2: Vývoj a výchova ..................................................................................... 39

Vývoj ................................................................................................................ 39

Výchova ........................................................................................................... 48

Nenutte me na nocnik_2 vydani.in7 7Nenutte me na nocnik_2 vydani.in7 7 03/01/2017 09:31:1903/01/2017 09:31:19


Část 3: Výchova dětí s opožděným ovládáním močení ................................... 59

Hlavní chyby ve výchově dětí s opožděným vývojem

udržování moči a stolice ............................................................................ 63

Sociální vztahy ................................................................................................ 68

Rehabilitace dětí s nočním pomočováním a „pokakáváním“ ..................... 71

Otázky a odpovědi ......................................................................................... 79

Část 4: Enkopréza („pokakávání“) .................................................................... 83

Defi nice ........................................................................................................... 83

Fyziologické a patogenické údaje ................................................................. 84

Vývoj ................................................................................................................ 85

Organická a funkční porucha vyprazdňování ............................................... 88

Zácpy ............................................................................................................... 90

Otázky a odpovědi ......................................................................................... 91

Část 5: Obávaná dvojice: pomočování a „pokakávání“ .................................. 93

Závěr .................................................................................................................... 94

Příloha – Mikční karta

Literatura ............................................................................................................. 95

Slovníček .............................................................................................................. 97

Rejstřík ............................................................................................................... 102

Summary ............................................................................................................ 105

Nenutte me na nocnik_2 vydani.in8 8Nenutte me na nocnik_2 vydani.in8 8 03/01/2017 09:31:1903/01/2017 09:31:19


Motto

Malý princ odběhl podívat se znovu na růže. „Vy se mé růži vůbec

nepodobáte, vy ještě nic nejste,“ řekl jim. „Jste krásné, ale jste prázdné,“

pokračoval. „Není možné pro vás umřít ... ona jediná je důležitější než

vy všechny, protože právě ji jsem zaléval... Protože právě ji jsem

poslouchal, jak naříkala nebo se chlubila, nebo dokonce někdy mlčela.

Protože je to má růže.“

Antoine de Saint-Exupéry

Nenutte me na nocnik_2 vydani.in9 9Nenutte me na nocnik_2 vydani.in9 9 03/01/2017 09:31:1903/01/2017 09:31:19


PŘEDMLUVA

Obsah publikace je rozložen do pěti částí. V první části se autořizabývají historií, organizací péče o enuretiky, předkládají přehled defi nicí

z této oblasti a faktory, které mohou ovlivnit vznik pomočování (enurézy) a „pokakávání“ (enkoprézy). Ve druhé části vysvětlují fyziologii

ovládání močení a zdůrazňují zásady vývoje této funkce. Ve třetí části

jsou rozebírány příčiny opožděného vývoje v udržování suchých nocí

a navrhovány způsoby, jak potíže odstranit nefarmakologickou cestou. Čtvrtá část se zabývá problematikou „pokakávání“. Pomočování

a „pokakávání“ se mnohdy vyskytuje společně, o této problematice se

pojednává v páté části.

Publikace tedy přímo neřeší určitou terapii jakékoliv formy enurézy či inkontinence. Autoři popisují fyziologický vývoj systémů ovládajících vyprazdňování moče a stolice. Upozorňují na komplikace, které mohou vzniknout v souvislosti s opakovaným narušováním fy zio logického vývoje v této oblasti. Právě neznalost vývoje dítěte do pěti let může ovlivnit vznik skutečné enurézy a enkoprézy. Publikace nemá tedy charakter léčebný, ale preventivní.

Při výchově dítěte k udržování hygienických návyků (tj. udržování moči a stolice) bychom měli vycházet z faktu, že enuréza i enkopréza jsou symptomem, respektive signálem, který upozorňuje na „problémy dítěte“. Z toho plyne také přístup k řešení těchto symptomů, a to jak ze strany rodičů, tak i ze strany lékařů a psychologů. Obyčejně se ale v těchto případech řeší pouze následek, a ne příčina. Příčina bývá většinou v celkovém psychickém i somatickém stavu dítěte a ve vyzrálosti těchto funkcí. Chceme-li dítě zbavit této nepříjemné zátěže, musíme hledat především příčinu uvedených symptomů.

Pomočování mívá různou frekvenci a dochází k němu i různým způsobem. Jedno dítě může mít dvě nebo tři mokré noci nebo jeden

11

Nenutte me na nocnik_2 vydani.in11 11Nenutte me na nocnik_2 vydani.in11 11 03/01/2017 09:31:1903/01/2017 09:31:19


12

mokrý den. Jiné dítě je mokré několikrát za noc. A jsou ještě děti,kte

rým se to ke vší smůle stává i několikrát za den. Mezi těmito dvěma

extrémy je mnoho různých vzorů pomočování. Platí zde, ostatně jako

v celé medicínské problematice, že každý pomočující se jedinec má

svůj specifi cký typ pomočování. Nelze tedy vždy přímočaře přenášet

zkušenosti na různé jedince. Právě rozpoznání rozdílů mezi jednotli

vými vzory pomočování je předpokladem pro individuální pomoc.

Nenutte me na nocnik_2 vydani.in12 12Nenutte me na nocnik_2 vydani.in12 12 03/01/2017 09:31:1903/01/2017 09:31:19


ČÁST 1

Historie, organizace péče o enuretiky,

defi nice enurézy a inkontinence,

faktory ovlivňující vznik enurézy Historie Symptomy pomočování a „pokakávání“ byly problémem i v minulosti. Po dle historických pramenů se tyto nepříjemnosti řešily různými rituálními přístupy (např. z antické éry se dochoval záznam věnovaný nočnímu pomočování a v něm je jako lék doporučován nápoj připravený z praženého kohoutího hřebínku a směsi rostlinných výtažků, popřípadě nápoje z vína se zaječími varlaty) nebo alternativními metodami (léčitelé doporučovali např. přípravky složené z jalovcových plodů, cypřiše a piva). Je však nutné připomenout, že např. alternativní přístupy jsou uznávány i v současnosti; např. se popisuje výborný výsledek po požití vlasů z kukuřičných klasů. Ve středověku nemocní s enurézou věřili, že jim při potížích pomohou svatý Vít a svatáKateřina Alexandrijská. Teprve v 19. století se objevily první přístupy ktomuto problému související s lékařskými, psychologickými a sociálními vědami. Tehdy se odborníci poprvé zabývali vztahem mezi svalstvem močového měchýře a jeho nervovým zásobováním. Patogeneze nočního pomočování se začala řešit v souvislosti s významem a úlohou spánku. V první polovině 20. století se doporučují dietní opatření a neurologické stimulace pánevní oblasti. V tu dobu odborníci z řad lékařů, sociologů a psychologů zpozorovali, že poruchy udržování

13

Nenutte me na nocnik_2 vydani.in13 13Nenutte me na nocnik_2 vydani.in13 13 03/01/2017 09:31:1903/01/2017 09:31:19


14

moči a stolice souvisí u dětí s rodinnými, osobními či školními problémy.

V padesátých a šedesátých letech minulého století se začaly prosazovat názory, že noční pomočování je normální do dvou let věkudítěte. Starší děti by se už pomočovat neměly. Proto statistiky sledující frekvenci nočního pomočování uváděly v tu dobu vysoký početpomočujících se dětí.

Statistiky vycházející ze současné koncepce však prezentují frekvenci nižší.

Na základě současných poznatků pohlížíme většinou na symptomy nočního pomočování a „pokakávání“ jako na fenomén, který je často podmíněn opožděným neuropsychosociálním vývojem. Takové pojetí uve - dených symptomů otevírá prostor nejen pro tolerantní přístup k jednotlivým dětem, ale i pro nové výchovné, eventuálně léčebné postupy, protože dosažení vyzrálosti orgánových systémů trvá někdy delší dobu. Když se opomine tento aspekt, může to následně negativně ovlivnit psychickou i sociální stránku nejen dítěte, ale i celé rodiny.

V posledních letech bylo spolehlivě prokázáno, že pomočování dítěte může být primárním zdrojem psychických poruch i celé rodinné komunity. Organizace péče o enuretiky Zájem odborníků zabývajících se poruchami mikce vyvrcholil za ložením IERC (International Enuresis Research Center) v dánském Aarhusu, pod jehož patronací se uskutečnilo několik celosvětových konferencí. S rostoucími poznatky začalo být zjevné, že problematika dětí se odlišuje od poruch kontinence dospělých, a proto byla v květnu 1997 v Paříži při příležitosti prvního mezinárodního kongresu založena ICCS (International Children Continance Society).

V České republice se problematikou enurézy zabývá také sdružení SEN. Sdružení bylo založeno v roce 1997. Sdružuje pacienty trpícímonosymptomatickou enurézou, jejich rodiny a odborníky, kteří se zabývají touto problematikou (lékaři, psychologové, středně zdravotničtí pracovníci, právníci), organizace i instituce a usiluje o všestrannéhájeNenutte me na nocnik_2 vydani.in14 14Nenutte me na nocnik_2 vydani.in14 14 03/01/2017 09:31:1903/01/2017 09:31:19


ní zájmů lidí postižených enurézou i jejich rodin, iniciuje akce ve prospěch dětí a dospělých s enurézou a seznamuje veřejnost s touto problematikou.

Pracovníci prosazují také zkvalitnění zdravotnické péče o děti senurézou. V programovém prohlášení sdružení SEN je zdůrazněn racionální přístup při vyšetřování dětí s pomočováním, tj. odstranění nadbytečného a často nepříjemného vyšetřování postižených jedinců. Z druhé strany se však v prohlášení zdůrazňuje nutnost zajistit včasnévyhledávání dětí, u kterých lze předpokládat závažnou poruchu funkce dolních močových cest.

Autoři prohlášení doporučují odtabuizovat problémy spojené s udržováním moči a stolice, a tak umožnit včasné vyhledání odborné pomoci.

Je nutné se také zmínit o bohatých aktivitách dalších organizací zaměřených na problematiku dětí s enurézou a enkoprézou. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích organizuje již deset let letní tábory za podpory projektů Ministerstva zdravotnictví ČR (1, 4). Poruchy vyprazdňování moči u dětí Poruchy vyprazdňování moči u dětí jsou v podstatě dvě: enuréza a inkontinence (2, 5). Enuréza Termín enuréza je určen pro noční pomočování v dětském věku. Jedná se o pomočování bez onemocnění orgánů. O enuréze mluvíme u dětí, které mezi pátým a šestým rokem nejsou schopny kontrolovat močový měchýř. Dochází u nich nejméně dvakrát za měsíc k nočnímu úniku moči. Věk pěti let je časem, ve kterém by dítě mělo dosáhnoutpsychické a tělesné zralosti. Rozeznáváme (5): a) Enurézu primární – dítě se nepřestalo pomočovat.

15

Nenutte me na nocnik_2 vydani.in15 15Nenutte me na nocnik_2 vydani.in15 15 03/01/2017 09:31:1903/01/2017 09:31:19


16

b) Enu rézu sekundární – dítě se přestalo pomočovat, a po určitém ob

dobí se pomočovat opět začalo.

c) Konfl iktní pomočování – tomu vždy před chází napjatá konfl iktnísi

tuace. U denního pomočování předchází konfl iktní událost několik

minut před pomočením, v noci jsou zdrojem „konfl iktu“ většinou

sny vyplývající ze zážitků především v období před usínáním (tele

vize).

d) Pomočování v zápalu hry – souvislosti vyplývají z názvu.

Jiné formy enurézy:

a) Polakisurický denní syndrom – porucha se vyskytuje častěji u chlap

ců, především v předškolním věku. Předpokládá se, že by se mohlo

jednat o formu tiku.

b) Enuresis risoria – porucha postihující převážně pubescentní dívky;

projevuje se únikem většinou malého množství moči při smíchu.

c) Postmikční ukapávání se může pozorovat u malých děvčátek, které

sedí při močení hluboko zabořeny do klozetové mísy a kvůli této

poloze dochází k zatékání moči do pochvy.

Inkontinence

Je defi nována jako mimovolný únik moči, který je objektivněprokaza

telný a působí dítěti společenské a sociální problémy. Zatímco u prosté

noční enurézy nenalézáme patologické změny při objektivním vyšet

ření, u inkontinence se s nimi pravidelně setkáváme (2, 5).

Při močové inkontinenci dochází k nechtěnému úniku moči, a to

především ve dne.

Rozeznáváme následující typy inkontinence:

a) Stresová inkontinence – jedná se o poruchu uzavíracího mechanismu

močové trubice.

„Náhlé zvýšení nitrobřišního tlaku vede k náhlému zvýšení tlaku

v močovém měchýři bez stažení detruzoru a tím k úniku moči“ (2).

b) Urgentní inkontinence – nucení + únik moči.

„Tato forma je klinicky charakterizována stavy náhlého, neodolatel

ného nucení na moč spojeného s únikem menšího množství moči,

Nenutte me na nocnik_2 vydani.in16 16Nenutte me na nocnik_2 vydani.in16 16 03/01/2017 09:31:1903/01/2017 09:31:19


zřídkakdy s kompletním pomočením. V tomto případě, na rozdíl od

stresové inkontinence, nalézáme poruchu samotného detruzoru (dochází k jeho kontrakcím během plnicí fáze měchýře).

Většina dětí reaguje těsným přitisknutím či překřížením dolních

končetin nebo stlačením ústí močové trubice prsty. Urgentníinkontinence se projevuje únikem moči do spodního prádla během

dne“ (2). c) Refl exní inkontinence – únik moči bez pocitu močení.

Únik moči daný náhlým stažením detruzoru, kdy dítě nepociťuje

nucení na moč, nazýváme refl exní inkontinencí. Tento termín jevyhrazen pro skupinu míšních poškození (2). d) Únik moči z přetékání (paradoxní ischurie)

Jedná se o mimovolní únik moči z přeplněného močového měchýře.

Tento typ inkontinence je často spojen s tzv. hypotonickým močovým měchýřem. Rodiče mohou tento typ močového měchýře odhalit sami. Dítě s tímto typem měchýře močí např. jenom dvakrátdenně nebo ráno nemá potřebu vymočení (2). e) Únik moči u vrozených vývojových vad močových cest Anatomické a fyziologické poznámky k činnosti dolních močových cest Močení je relativně velmi komplikovaný proces a jeho regulace se vyvíjí dlouho po narození dítěte. Ve hře je celá řada komplikovaných faktorů.

17

Nenutte me na nocnik_2 vydani.in17 17Nenutte me na nocnik_2 vydani.in17 17 03/01/2017 09:31:1903/01/2017 09:31:19
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist