načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Nenoste černou -- a objevte své správné barvy - Jules Standish

Nenoste černou -- a objevte své správné barvy

Elektronická kniha: Nenoste černou -- a objevte své správné barvy
Autor:

Tato kniha plná praktických rad a tipů pomůže všem ženám (a i mužům) objevit, jaký jsou typ a jaké barvy se k nim hodí. Autorka zabývající se analýzou barev ukazuje, že černá, ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  118
+
-
3,9
bo za nákup

hodnoceni - 55.7%hodnoceni - 55.7%hodnoceni - 55.7%hodnoceni - 55.7%hodnoceni - 55.7% 55%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » PRAGMA
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 139
Rozměr: 19 cm
Úprava: ilustrace
Název originálu: How not to wear black
Spolupracovali: z anglického originálu ... přeložila Marcela Halouzková
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-734-9315-8
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Oblíbená černá barva, její vhodnost a způsoby využití pro jednotlivé barevné typy lidí. Vše o často využívané černé barvě od jejího původu, přes psychologii barvy, po využití pro různé barevné typy lidí. Součástí knihy je test, který pomůže každému určit, k jakému barevnému typu a temperamentu náleží. Podle výsledku je možné se rozhodnout pro vhodné barevné spektrum, které pomůže vylepšit vlastní styl, ale také harmonizovat energetické pole a tím pozitivně ovlivnit vlastní psychiku.

Popis nakladatele

Tato kniha plná praktických rad a tipů pomůže všem ženám (a i mužům) objevit, jaký jsou typ a jaké barvy se k nim hodí. Autorka zabývající se analýzou barev ukazuje, že černá, tak oblíbená u mnoha žen, jim často přidává na věku a zvýrazňuje negativní známky stárnutí. Dozvíte se, jak se tomu dá vyhnout, a zároveň černou nosit – např. přidáním různých barevných doplňků a podobně. Zároveň objevíte své správné barvy, které vaši tvář rozjasní, a vy budete vypadat mladší a budete se cítit lépe. A o to autorce knihy jde především.

Předmětná hesla
Péče o vzhled
Odívání
barevná typologie
Nauka o barvách
černá barva
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

ne nOste

ČeRnOu

a objevte své

správné barvy

Jules standish

PRAGMA

HODKOVIČKY


Jules standish

nenOste ČeRnOu

a objevte své správné barvy

Z anglického originálu How no t to We ar Black

př eložilaMarcela Halouzková.

PR AGMA, V Hodkovičkách 2/20, 147 00 Praha4.

© 2005 by Beyond Words Publishing, Inc.,

and simon an d schuster,In c.

© PRAGMA

IsBn 978-80-7349-315-8


OBS AH

POděkOván í. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Úv OdníSlOv Ood JaneyLee Grace . . . . . . . . . . . . . . . 7

kAPitOlA jednA

Představení vašich spr ávnýchba rev . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

kAPitOlA dvě

Černá krása

Jak ba rvyovlivňují vášobličej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 kAPitOlA tři Původ čer né

Hi storickévliv y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 kAPitOlA čt yři Ps ychologiečer né

Váš vz tahk bar vám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 kAPitOlA Pět Má te temperament nosit čer nou? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 kAPitOlA šeSt Má te genetickézbarvení, abystemohli nosit černou? . . . 77 kAPitOlA Sedm Jak no sit černou,pokud nenÍ

ve vašembarevném spektru? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 kAPitOlA OSm Jak no sit černou,pokud Je

ve vašembarevném spektru? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 kAPitOlA devět Muži v černé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 kAPitOlA deSet Černé shrnutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138


5

PO děk Ová ní

Chtěla bych poděkovat O-Books za to, že mi dal ipříležitost vy datknihu, která, doufám, bude inspirací pro ženy

i mu že, co se týčebar ev a toho,jak správně nosit če rnou.

Je spousta lidí, kteří k této knize přispěli, a mé díky patří Janey Lee Grace za napsá ní takúžasnéhoúvodního slova a Di aněMoran a Dav ině Mackail za to , že si našly čas, napsaly o svých zk ušen os techs barvami apodělily se o ně.

Dě kujivšem těm skvělým expertům v jeji ch oborech, kteří mi s ra dostí pomohli při mém pátrání a psaní o če rnéa barv ách; Alison standish, Alle svirinské, therese sundt, Vic tor ii Galbraith,Harrymu Oldfieldovi, Philippě Merivale a Gisele Mir.

Všem svým klientům, kterým se za ty rokyhodilo objevit svépravé ba rvy.Díky jeji ch pohleduna věcjsem mohla na psattuto kni hu.Děkuji těm , kteřími dovolili zahrnout také jejich osobní zkušenosti,zvláš t’ Melovi.

Pat scott Vincent, zakladatelka společnosti Colourfla ir, mi bylaskvělou učite lk ou a opravdovou ins pirací při hledán í slov„tam venku“ o důležito sti barevvnašem životě. Jejípodpo ra, povzbuzování a láska spolu s jejím pro fesionálním vkl ademumožnily, že bylatato kniha napsána (spolu s Rayem).

Mé dík y sarahJane Burrows za jej í hlubokéa ne - uv ěřit elnědet ailnízobrazení očí, které tvoří životně důležitou kapitolu tét o knihyo svépom oci. A ta ké ohromně talentovanému umělci Vinci Pooleovi za jeho obrázek dívky na obálce.


nenOste ČeRnOu a objevte své správné barvy

6

Děk uji všemsvým roz košným přátelům za jejichpo - moc, povzbuzování a přís pě vky,zvlášt’ sue, Rachel, Georgii ,trish, Mich, Fee,Ch arlottě,Karen, Lizzie, Jo, Leslie a Fion ě. Mé zvláštní díky patří Lou a Iain , Fabba susie a Pip.

Jonathan a Alex mi poskytliveš kerépočítačovézáze mí a znalosti, a pomohlitak vytvořit fo tkya obrázky v tét oknize a na mých webových str án kácha v první řadě pomohli tyto we bovéstránky vytvořit. Kl uci , udělali js teskvělou prá ci.

...a nakonec mýmdě te m, Beccea Al exovi, za to, že mi dovolily napsat tut o kni hubě hemletních prázdnin, a mému milovanému manželovi Milesovi, kt erý se vzdal celého víkendu, sedl si a celý te xt přečetl,ne ž jsmeho mo - hli pustitdo světa!Děkuji mé úžasné mamce, která mi dal a životnívíru, že mů žu dělatcokoli.


7

ÚvOdní SlOv O

Od rozhlasovémoderát orky a sp is ovatelky

janey lee Gra ce

Vy máteale št ěs tí! Ins pirativníJul es standish odhalila

vše v téhle skv ěl é, novéknize. tahle holka se v tom vyzná

a věřte mi, že tohle je vaševstupenka do osobníhostylingu

a barevné analýzy.

Pa matujusi, jak jsempřed lety měl a konzultacis jed - nou ženou, která mi nabídla „lekci o barvác h“, pověsila mi na krkpár šát ků,a já jsem odcházela se vzorníkem nudných barev, které jsem ze všehonejvíc nesnášela. Vrátila jsem se zpátkyke sv é staré dobré černé.

Moje zk ušenost s Julesby la naprostoodlišná, je toho mnohem víc než je n zji štění,ja ký jste„barevný typ“ – Jules provedla o barvách rozs áhléstudie založené na barevném kruhu Johannese Ittense. Vysvětluje, že správné barvy nás mohoust imulovat, podnítit,inspirovat nebo uklidňov at – stručněřečeno, dá se to pojímat různě. Být vnímaví a int uitivní, co se týčebarev, mů že nejen vylepšit váš styl, ale podnítí vás to, abystese spo - jili se svo u osobností a harmonizovali své energetické pole. Díky Jules js emsi takéuv ěd om ila,že si čast o my - slíme, že no sit černouje „tri k na zeštíhlení“, ale opakje velmi často pravdou!

Barvy mají bezpochyby psychologický vliv na nášmozek. Všichnivíme, jak se nám zvedne nálada za jasného, slun ečnéhodne, zvláš t’ tady v Brit ánii, kde jsmejí m pože hnáni mnohem méně než ze měkolem středozemního


nenOste ČeRnOu a objevte své správné barvy

8

moře. Pokud navíc nosíme šedou a černou, jen námto

na skl íčenosti a depresi přid á. Pokuddo svéhooblečení

a doplňků vpustíme ně jakoubarvu, může se námpo -

dařit přivést slunce zpátky!

Julesina do poručeníse neomezujíjen na módu,je si ve lmidobře vědoma také důl ežitosti barev doma anasala úžasného průvod ce k použití dekorativních barev a interiérového de signu pro mo u knihunedokonale přírodní do mo v.

taky se mihrozně líbí , že Juleszaujímá holistický přístup. Má na paměti ud ržitelnosta je si vědomaeko - logi ckémódy i látek. Docela ji ohromilmůj šatník„šik nákupů v charitě“, a ačk oli pá r mýchim pulzivních,za- staralých nákupů ke mn ě barevně moc neladilo a mu - sela jsem je znovu posl at do charity,většinou mi sradostí pomohla ba rvya styly na míchata zk ombinovat. Moc se mi takélíbí, jak je Jules zanícená pro př írodní péči o ple t’ a kosmetiku (je úžasná umělkyně make-upů!).

tak si tutoknihu užijte, a zvl áš t’ pokud jste„ta ková šedá myš“, vítejte v úžasné m světě bar ev – je tu opr avdu nová če rná.


9

kAPitOlA je dnA

PředStAvení vAši cH SPr ávnýcHBArev

Jste k soběupřímní a nos íte ty barvy,pro které jst e se na -

rodili? nebo js te se nevě domk y odci zili svýmopravdo -

vým , zdě dě nýmvlastnostem? Víte, jak é to původněbyly?

Jak by se vámlíbilo dopřát si proměnus barevnou analýzou? Je to zkušenost, kt ero u pr ožijetejednou za život, a také ta nejlepšíin vestice, jakou kd y uděláte. Budete mít příležitost zjis tit, díkykterým barvám bu - dete vy padatzdravě a nádherně, al e takéjestli se dá černá nosit i ve vyššímvěku bez toho, abyste vypadali a cítili se staršíne žvaše oblečení!

Celý živ ot, od na rozeníaž po staršívěk, budete ob - klo po vánimnoha barvami, ze kterýchsi můžetevy bí - rat. Jak ale skutečně poznáte, které povznášejí vaši osobnost a jsou v souladu s vaším osobnímzabarvením? Které odstínyvám dodají léčebný užitek fy zicky i emocionálně a budete se díkynim cítit i vypad at mladší a zdra vější?

Co če rnáenergeticky způsobuje fy zickému tělu? Každý z nás má „auru“ neboli energetické pol e a barva má v různých obdobích života silné účinky na naše emo cionální potřeby. Díky sp rávnýmba rvámbudete vyzařovat zd ravía dobrý životní pocit.

narodili jste se s dědičný m, gen etickýmotiskemosobních rysů a zbarvení. Kvůli oso bn ím záležitostem,náročným situ acíma em očním obtížím ale můžetezjistit, že js te


nenOste ČeRnOu a objevte své správné barvy

10

se během života změnili. Při rozeněextrovertní a zábavný

člověk se tře ba muselvypořádat se ztrátou bl ízkéosoby

nebo rozvodem, a takse zah alil do če rnénebo tmavý ch

barev, které ukrývají jeho skutečnou povahu.

Pokud se ale čl ověkobléká do černé, i kdy ž není v tomto „s tav u“ , můžeto býtvelmi vyčerpávající. Ženy se často uchyluj í k černé při ne mocinebo traumatu, kvůli nízkému sebevědomí a nadváze. Přitom si aleneuvědomu jí, že po kudzůstávají u černé, může to brz dit jejich zo tavenía udržovat je v je jich smutku. nebose takskrývají předsvými st rachy.Proč se li dé au tomati ckyobrací k černé, když truchlí nebo jsou v depresi? Po celá lét a byla černá spojována se sm rtí a smutkem a má mystický, temný a pochmurný nádech.

Moderní doba ji udělalasexy a stylovo u. Je základní součástí šatníku moderní ch žena mužů, zvláš t’ vpodnikatelském sek to ru.Je to barva, za kterou se můžete schovat, cíti t se podochranou a v bezpečí a někdy také zůstat nepovšimnutí.

ter apeutka barev a umělky ně theresasundt říká, že „v malováníčerná postrádá barvu, co ž je důvod, proč se používá k ohraničování, protože dává obrys ob - rázkům a zdůrazňuje barvu, která v nich je.“ Černáposkytuje ohraničení také kolem lidí, když nechtějí ukázat své barvysvětu nebo vysílat nějaké poselství. Všichni si potřebujeme čas od času orazit a černá se proněkteré lidi stává cen nýmštítem proti společnosti.

Při hle dánísprávných barev, kterévám sednou, má pro vás největší vliv vaše genetika. Ve vašich očí ch vězí klíč k barvě tónu va ší pl et i. Mát e v očí ch tmavévýběžky a pa prskypravého melancholika se svěžípletí? Může te


PŘeDst AVenÍVAŠICH sP RÁVnÝCHBAReV

11

nosit sil ný,dynamický make-up, kt erýsku tečněsedí jen

tomuto zabarvení?

Prav á melancholická dá mabude v černé vypadat báje čn ě, ni cméně v západním světě je jenmenšin a žen, které sk utečněmají te ntotón pl eti a osobnost,ab y v ní v každém věku vypadaly úchvatně.

Jste to vy?Zji st ěte to pomocísvé po mocného prů vo dc e v této knize.

Věděli jste také, že kdyžsi po ložítepár jednoduchých osobníc h otázek,můžete zjistit, jak ý je váš temperament? Jste „s lunečnýsangvinik“, „trpělivý flegmati k“ , „dy namický cholerik“ nebo „introvertní melancholik “, který může nos it černoua necítit se přitomunavený? Pravděpodobně vykazujete te ndenceví ce nežjednoho typu osobnosti. Barvy,které nos íte , by měly do plňovat vaši osobnost, aleco se stan e, pokudnosíte prosvů j temperament špatné barvy?

spoust a velkýchpsychologů včetně Junga a stei - nera psala o tempera mentech a jeji ch dopaduna naši osobnost. By l to Hippokrates,který jako pr vnírozlišil čt yři různé„š t’ávy“(te mperamenty) a to, jak ovl ivňují ods tín naší pleti.

Čern á ja ko barvaje vysocekontroverzní a em oti vní – dává fa lešnoupředstavu, že že ny vypadají št íhlejší. Designéři, kteří se černouzdobí sezónu za sezónou, nám v médiích vymývají mozky, když tv rdí , že černáje vždy „ta“ ba rva , ve kt er é mámebý t spatřováni. Ze stylistickéh o hledis ka tonení jen o tom obléct své tělo do správných st řihů.Musíme se takéujis ti t, že nášobličej dramaticky nezestárne nebo ne budevy pa datnezdravě kvůli nošení špatných bare v.


nenOste ČeRnOu a objevte své správné barvy

12

Masy li dí se říd í módouce lebrit a spo usta osobností přitahujících pozornos t nos í černoua ovlivňuje na ši kulturu posedlou mládím. Z hle dis ka krásy ple t’ po určitém věku začne ztrácet svoubarvu, začnou se objevovat vrásky, stínypod brad ou a tm avékruhy kolem očí a tohle všechno korunují bílé kořínky vl asů!na špatném tónu pleti če rnábarv a tat o negativa ještě zdůrazní. Jak byste se cítili, kdybystevěděli, že černáva ší tvá ři při - dává deset let?

Dnešní žen y se vícene ž kterákolijiná generace starají o to, ab y zabránily stárnutí a vyp adalymladší. Barva má ohromnou schopnost proměny a působí jako ne us tál ý fac e-lifting, pokud se na tvářipoužijí ty správné odstíny. Proč utrácet spoustypeněz za kosmetické operace, když stejnou práci udělají správ né barvy relativně levně?

netýká se to pouzežen. také muži si začalivíce uvě - do movatmódu a utrá cet pe nízea čas za to, jakvyp adají. Černá může mužům vel mi uškodit,pr otoženemají možnost čelit negativním je vůmmake-upem.

Ja k jstena toms černou vy? Opravd u sedíva ší po - vaze a zbarvení? Pokud je provás škodlivá, ukážu vám, jak ji nositdál, an iž by vá m př id ávalana věkunebo vá s energeti ckyvyč erpávala.

Objevit své skutečn é barvymůže mít velký vliv , pro - tož e majíschopnost ovlivnit vás na mnohaúro vních. Pr oč někt eří lidéskutečně září, kd yž nosíja snébarvy, a jiní v nich vypadají prostě pře pl ácaně?už js te někdy mě li jedenz těch dní, kdy vám vš ich ni lid é říkají, ja k dobře vypadáte? Pravděpodobně to by lo tím,že jste měli na sobějednu z vašich správných barev.


PŘeDst AVenÍVAŠICH sP RÁVnÝCHBAReV

13

tat o kniha vás dovede k poc hopení vašeho osobního temperamentu a ukáže vám, které barvy vám pasují. Odhalí vám vaš e správnébarvy a umo žní vám, ab yste zbytek života prožili s věd omím,že podporujetesvou osobnost a ma ximálnětěžíte ze svéhovzhledu. O systému barev O bar evnéanalýze už bylanapsá na spousta protichůdných tezí . Ačkolije ba rva vl asůa očí důležitou sou čás tí celkového dojmutvořícího zbarvení, nej souroz hodujícím faktorem, když hledáte ba rvy,které lahodí vaší pleti a při nášíjí zdravoujiskru. tří děnílidí tímto způsobem se jmenuje„typová analýza“, systém založený na celkovém vzhledu podle stereotypů. Pokud ale nes pa dá te do „klasickéh o“ typuzba rvení,není pro vá s tentosy - stém užitečný a je to výr azn ě nespolehlivýprůvodce zá - kladního odstínu pleti.

Účelem barevné typologie je pos kytnout přesnévý - sled ky . to znamenávzít v úva hu vaši osobnos t, zdraví a zbarvení. ext rémnědůl ežitéje porozumět vašígenetice. Poskytne vám to klíčk vašim harmonizujícím bar vám; těm, které upozorní na vaš e nejlepší vlastnosti pomocí oblečení, kterénosíte, a make -up u, kterýpoužíváte.

Všichni dědíme své zbarvení z blízkých vzt ahů,ob- vykle bud’ od naš ichrodičů, nebo pr arodičů.Barva očí, ods tín pl eti,vlasy a tem perament osobnosti jsouvš ech ny tv ořeny zděděnými geny. Může se stát,že máte kombi - naci zb arveníod různýchčl enůrodiny, a to z vás dělá je di ne čnouosobnost.

sys té m barevnéty pol og ie popsaný v tétoknize byl př ed víc e než20 letynavržen Pat scott Vincent,zakla-


nenOste ČeRnOu a objevte své správné barvy

14

datelkou spo lečnostiColourflair. Její práce se zakl ádá

na metodách Be rniceKentner, které vznikaly v Ame -

rice před ví ce než30 lety.Pat je inspirativní učitelka,

jeden z původních čl enůspo le čnostiInt ernational

Federation of Image Consultantsa tak é jejíbýva lá

prezidentka.

sys témColourflair je jin ý než „typováan al ýza“;je holistický a je zalo žený na souborutestů, které urč í odstín pleti: Pohlíží na vašiosobnost, vzor a barvu oč í a účinky aranžování barev na va ši ple t’. Je neuvěřitelněpřesný a spo lehlivý,pokud se provádísprávně. Zaměřuje se na vhodné barvy, které js ou v souladus odstínem vaší pleti.

Cíl emsystému Co lourflair je soustředitse na to, aby vaše ple t’ vypadalatak atraktivně,jak je to jenmožné.

tento sys témpohlíží na ple t’ obliče je takovýmzpůsob em,jak by to dělalipl astičtíchirurgové, kdyby se rozhodovali, jak zlepšit vzhled klienta. Pečlivězkoumá vrásky, skvrny, tmavé stín y a dalšíproblémy, vybírá sp rávnébarvy, které ty to zá leži tostinapravují někdy ta k dramaticky a s účinkem takové proměny jakochirurgický lifting ob ličeje!skutečné kouzlo je, že je to lepší než botox, protože ba rvamizískáte všechny výhody, ale stále můžete hýbat sv ýmob li čejema neutratíte přitom stovky liber.

Čtyři základní skupiny barev jso u známéjako „typy“, které poukazují na chladné (létoa zimu) a teplé (j aro a podzim). tento syst émjednoduše poukazuje na vlastnosti a barv y, kterénejlépe vystihují vási váš vzhled. st ejnějako v přírodě exi stu je i tadyširoká šká la barev a vzhled vašeho typu má vli v na ty okolo vás i na to, jak sami sebe vn ímáte.


PŘeDst AVenÍVAŠICH sP RÁVnÝCHBAReV

15

Vy jako jednotlivec v so bě mátejedinečnou směs čtyř možností typů, ze kterých jeden obvykle převažuje, a tudíž má nejsilnější vl iv na odstínvaší ple ti, osobnost a zdr aví– váš typ. Může se stát,že vás ovlivňuje da lší typ, kte rý půs obína vášvzhled a osobnost a um ož ňuj e vám nosit tak é některé barvy z tohoto typu.

tato kniha vám představí vašesprávné barvy. Získ át e fascinující pohled na celéspek trumbarev, které se s vámi pojí. tyto praktické a užite čné vý sl edkyvám budou slou - žit po celýzbytek života.

tohle je průvodce, kte réhopro stě mu sít e mít.Da r znalosti, která změní váš pohled na nošeníčerné, adokonalý dárek pro všechny vaše kamarádky, matky, dc ery a partnerky! POZnámky některýcH celeBrit diana moran– Zele ná bohyně (70) o svém osobnímpostoj i k nošeníčerné Diana je bývalámodelka a naše obrazovky zdobila jako Zelená bohyně. Je to kr ásnádáma a op ravduinspirativní příklad toho, jak se dá stá rnouts grácií. Diana ví, jak nositčernou, aby jí to při neslonejvětší užitek, vypadala stylově a št íhle,a př it omto jejímuobličeji nepřidal o na věku. tady se s vámi dělí o své tipy!

V roce 2010 nemá věk nic do čin ěnís tím, jak se oblékáte – například rifle a top si můžeobléci ženajakéhokoli věkua stále vypadat sk věle.Vy varujtese tedy,abyste se ob lékalyja ko cuc htyjen kv ůli svémuvěku, a místo toho se naučteobléka t prosvou osobnost!


nenOste ČeRnOu a objevte své správné barvy

16

At’ už jsouvaš e ve li kos t nebotělesné proporce jakékoli, pokud si oblečeteněco ve stejné, jednolité barvě, do - cílíte tím delšího a štíhlejší ho vz hledu,př estanete rozdělovat své tělo na dvě poloviny, a tím ho dě lat op ticky kratší. Dávejte si ale po zo r na to, kd e vášto p končí, zvlášt’ pokud si oblečet e sve tr s kal ho taminebo sukní, protože oči při táh ne právěto místo, kde se tytodva kusy oděvu setkávají – co ž býváaž přílišča st o nejširšíčás t boků!

Řešením je no sit bud’ kratší , nebodel ší top,a docílit tí m štíhlejšího účinku.Jednolitá masa čer né vytvoříštíhlou tmavou siluetu, ale mo žnáji budete cht ít „pozvednout“ přidáním jiné bar vy.

Ba rvyjsou důležité a př ispívají k našim náladám. Je ale nezbytněnutné pochopit, že ja k stárneme,ztrácíme pigment a bar vu z našíkůže a mění se barvanaší pleti i vla sů. Barvy,kt erénám seděly v mládí nebo snad ješ tě před deseti le ty, námmohou bý t v dospělosti k ničemu. nosit na kůžibarvy, které jí sluší,je jemnýzpůsob, jak navrátit barvu staršímu, un avenémuobličeji bez toho, abychom musely používat tuny make-upu.

Ja ko amatérskáumělkyně používám Barevný kru h (umělecká po můcka), kte rý mi prozradí, které barvy sp oluladí a které jsou v rozp oru. ty, které k sobě pěkně sedí , jsouty, kteréspočívají př esn ě na opačnýchstranách kru hu.tuto harmonii mů žetepozorovat v přírod ě a moje oblíbená květina maceška to krásně zn ázo rň uje– fi alováuctívá žlutou.

Oblečení můžeov livnitnaši náladu, takže když si dám tu prácia hodím se trochudo gal a, mámz toho dobrý pocit (i kdyžsi tohonik do jinýnevšimne!). Vrstveníobleče ní je nejenpěkné, ale také praktické, zvlášt’ při


PŘeDst AVenÍVAŠICH sP RÁVnÝCHBAReV

17

nác h klimatu způsob en ýchto pením a klimatizací . Pokud

dám dohromady outfit a mám ně jaképochybnosti,vzpomen u si na svoumatku, kt erámě uči la: „Když si ne jsi

jistá, nech to pl avat,“a zkusím jinou kombinaci.

Jak vyzráváme, spousta staršíchžen nos í černou,aby se cítilabezpečně. Osobněse musímcítit jako mistr světa, abych mohl a nositčer nousprávně, a pokud se cítím mizerně, může být zcela černý oděv velkou chy - bou! Při své práci v Lond ýně jsem při šla na trikdát si blízko obličeje šálu, brož ne bo náhrdelník v barvě, která mi skutečnělahodí. Kdyžto správněpoj mete, černý outfit může vypadat úžasně!

Řešením je experimentovat s fi nančně nenáročnými do plňk y, kvě tinamia vzo ry.Kombinujte struktury a látky – jako silnou černou koženou bundu přes jemné černé hedvábné ša ty.

Malé ba revnéspršky mohou černý outfit pozvednou t, takžekd yž jsemtrochu „bohémská“, ráda vid ím růz né bar vy,které př itáhnoupohled a vytváří nečekané, vzrušující účinky. Bu d’ te tr oufalé,ba revnášála nebo překvapující šperk nemusí být dr ahé,ale přiout ají poz orn ostk jednoduchému černému ou tfitu. Lemování ne bo ozdoba blí zkopěkného obl ičejepřitáhne po zornos t k vašim přednostem a zakryje tělesné nedostatky níže!

K dosažení st ejn éhoúčinku používejte ba rvy.Pokud má te například velká stehna, noste černou na spodní polovině těla a jasn é bar vy k př itáhnutípozornosti k té horní. nao pakopravdu jasný vršek není dobrý nápad, pokud máte příl iš velkápr sa nebobř icho.tady trik spo - čívá v tom, obl éci si černéšaty nebo černý top do plněný


nenOste ČeRnOu a objevte své správné barvy

18

čer nýmikalhotami či suk ní k dosažení prodluž ujícího,

ze štíhlujícího účinku.

Kd yž si pře s to vezmete sak o nebobundu příjemné barvy, kte rá slušívaší pl et i –zároveň odvrátítepozornost od svéhobac ulatéhobříška (k ter é jst e za maskovaly černým topem po d sakem!).

Ve du velmináročný ži vo t a třídím své oblečení po - dle ba rvy.V šatníku mám ob rov skémnožství černé – šaty, sukně, kalhoty a sa ka. ni kdyby ch si na sebenekou - pila něco barevného jen prot o, že je to „módní“,anosím jen barvy, kt erémi sedí,povznášejí mou duši a díky kterým se cí tímšt’astná.

Všechno mé obl ečení vi sí v bar evnýchskupinách – sekce zelené (samozřejmě), žluté, červené, fialové a taky ve lkásekce černé! tímto způsobem snadno najdu kusy od ěv u, kter é chci,a mohu je lehcesladit. Vyhýbám se tak ukvapenému nakupování a pozdě jší frustraci, když zjistí m, že už mámněco podobného roky pohřbeného v šatníku! takže pokud jste uvízly v kolejích módy, uspořádejte si svůj ša tník,ne ustáleho uklízejte a vyhý - bejte se hromadění.Pro vaš e odlože né oblečeníse najde skvělé místo v charitě a ješ tě budetepomáhat těm méně št’astným.

A závěrem – zkontrolujte své rozměry! na velikosti záleží a neměl o by býtpr avidlem, že se zvyšujícím se věkem se zv ětšuje i vaše čísl o! Pomozteted y samysob ě vyp adata cítit se sk věl e, kdyžse budete udržovat vkondici a budete jíst méně,abyste si užívaly života i ve zra - lém věku.


PŘeDst AVenÍVAŠICH sP RÁVnÝCHBAReV

19

davina mac kail – autorkanaš eptávačesnů

o své cestě za nošenímčerné

Davina se se mnoura dil a ješ tě př ed vydánímsvé knihy

kvůli všem těm mediálním propagacím, kt eréměla pod -

st oupit. Jak o nádhernámodrooká bl ondkl asic ká ja rní

dáma si uz působila nošeníčerné, kteráne patříme zi

škálu jejích barev.

„Pr acovats Jul es a jejímpří stupemk psychol ogii bar ev skr ze oči a os obnívlastnosti pro mě byloodhalení m. užjsem „své barvy měla“, když jsem si předlety ne chaladiagnostikovat, že můžunosit černou a bí lou a všechny tmavé výrazné bar vy, protožekonzul tantka založila svou analýzu na skutečnosti, že jsemblondýna s bledě modr ýmaoči maa světlou pletí.

V té dobějse m by la št’astná,že nemusím odstranit černou ze svéhošatníku, ale co jsemse naučilaod Jules změni lo nej en můjša tní k, aletaké to, jak vypadám.ty tmavé barvy mi vůbec ne sl uší a bylajsem v šoku, jak moc mi přidávají na věkua zdůrazňuj í mé vrásky. ted’ se učímnosit své správnébarvy, mnohemsvětlejší ajasně jší paletu.

Při uvedení své kn ihyjsem se vyhnulavšudypřítomným černým společenský m šatůma šla jsem do jasně fialového saka – stále se oddává m té záplavěkomplimentů, které jsem obdržel a za to, jakskvěle jsemvypadal a. A byloo to příjemnější, že spoustahostů byli mí staří přátelé, které jsem ro ky neviděla.také si už ívám nový milostný ro máneks ora nžovoua korálov ou – od - stíny, ve kterých byste mě před pár lety zaživa neviděli. Pře sto jsouto odstíny , kte ré mi dokonalesedí a ve kte rý ch se cí tí m pln á životaa en erg ie.


nenOste ČeRnOu a objevte své správné barvy

20

Pr avdaje vl ast ně taková, že ačkoli se v mém šatníku stále nac házípár sexy čer nýchkousků, se kterýmine - jsem ochotná se roz loučit,od Julesiny návštěvyse ne - můžu přimět vrátit se k černé! takhle radikální a přímá to bylaproměna.

naprosto si užívám nakupování v rámci mé nové ba revnépalety a expe rim entujis dalšími neobvyklými (pro mě!)barvami, kte rý m jsemse celýživot vyhý bala v mylné obavě, že mi prostě„nesedí“. Vypadám lép e a mladší, ale co je důležitějš í,cítím se ve svýchnových barvách lép e – ve skutečnosti mi dávajíenergii a vzpruhu mému systému. Jsem tak strašně ráda, že jsemna to při - šla dřív,než bych byla příliš stará na to, abychsi to užila!“

Cítím ne smí rnouvýhodu, že jsemměla příležitost setkat se a pracovat s ženam i jako Janey Lee Grace, Di anou Moran a Davinou Mackail. tím, že př ispěly do té to knihy,pomohly šířit poselství o tom, jak důležité ba rvyjsou. Měla js emto ště stí, že jse m se př i svépr áci setkala s mnoha různými ty py žen,od ženv dom ác nos ti až k vrcholovým manažerká m. Je vždyckyra dos t vidět, jaké dra ma ti ckéa poz itivní účinky to mána jejich vzhled a osobnost, když si obléknou své správné barvy. správné barvy mohou měnit život a já doufá m, že tatoknih a ně - jakým způsobem pomůže změnit i ten váš!


21

kAP itOlAdvě

čern á kráSA

jak ba rvy ovlivňujívá š obl ič ej

Stár nout eleg antně

Bu d’ meupřímní, všichni chceme vypadat dobře, jak

dlo uh o to jenpůjd e. st ej ně jakojá jst e možnástrávily

mládí ničením vlasů nek vali tn ímibarvami a tr valými,

nadměrným opalováním a používáním všech levných,

chemických výrobků,co se vá m jendostaly do rukou.

najednou do spějete do bodu, kdysi uvědomíte,že jste

zestárly a že vás začínají dohánět šk ody,které jste na

sobě napáchaly. už se ne dá us pě t se šp atnoubarvou

vlasů a obleče ní! nikdoz nás nechce stárnou t, ale je to

nevyhnutelné, a proto to dělejmeelegantně a snažme se

dál vypadat do břevšemi dostupnými prostředky.

Vaše představa o sobě samých se neodmyslitelně pojí se vzhledem a je stř edemvaší oso bnosti.s věkem přichází změny ob ličeje,které na vás mohou mít obrovský do pad, když k nim začne docházet. Po kudváš do br ý pocitzávisí na tom, jestli vy padátedobře, pak se představa o sobě samých musí s věkemměnit, aby se ženymohly cí ti tskutečně št’ast né ve svévlastní kůži, at’ už je sebe vrásčitější.

Od dnešních že n se očekává,že budouvypadat módně, budou pořád štíhl é, dokonaleupravené a mladé, protože v naší spo lečnosti js ou idealizo ványcelebrity, jejich vzhled a životní styl.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist