načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Německo-český/ česko-německý technický slovník - kolektiv autorů TZ-one

Německo-český/ česko-německý technický slovník

Elektronická kniha: Německo-český/ česko-německý technický slovník
Autor:

Německo-český/ česko-německý technický slovník, který tímto předkládáme, má uživatelům nabídnout rozsáhlou lexikograficky zpracovanou tematiku převážně technických, ale i ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Jazyk: cs,de
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  290
+
-
9,7
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » TZ-one
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Počet stran: 1184
Jazyk: cs,de
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-878-7316-8
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Německo-český/ česko-německý technický slovník, který tímto předkládáme, má uživatelům nabídnout rozsáhlou lexikograficky zpracovanou tematiku převážně technických, ale i vědeckých a ekonomických oborů v německém a českém jazyce.  Heslář zahrnuje více než 220 000 termínů ze 130 oborů. Pomíjí základní slovní zásobu a věnuje se především odborným výrazům ve stěžejních oborech. Vedle tradičních průmyslových odvětví a vybraných výrazů přírodovědeckých oborů byla též přiměřená pozornost věnována ekonomice a technické terminologii nových, progresivních odvětví, jako jsou výpočetní technika, zpracování dat, informační technika, telekomunikace a jaderná fyzika. Jako zdroje pro sestavení souboru termínů a pojmů nám posloužily terminologické prameny, vícejazyčné odborné slovníky a moderní lexikografické příručky, jakožto i rozsáhlá terminologie z vlastní praxe.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

NĚMECKO-ČESKÝ

ČESKO-NĚMECKÝ

TECHNICKÝ SLOVNÍK

TZ-

2013NĚMECKO-ČESKÝ

ČESKO-NĚMECKÝ

TECHNICKÝ SLOVNÍK

TZ-

2013


Informace pro uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v žádné podobě bez

předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Používání elektronické verze knihy je určeno jen osobě, která ji legálně nabyla, a to v rozsahu stanoveném autorským

zákonem.

Jakékoliv neoprávněné užití jako např. kopírování, úpravy, konverze do jiných formátů, prodej, pronájem, půjčování,

darování, umísťování na servery, sdílení atp. je zakázáno!

Odborný konzultant: Ing. Josef Heger, Agentura PENTAGLOT

první vydání 2013

© Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one

ISBN 978-80-87873-16-8 (PDF verze)


OBSAH

Předmluva.................................................................................................................................7

Pokyny pro uživatele.............................................................................................................8-9

Použité zkratky..................................................................................................................10-12

Německo-česká část..............................................................................................................13

Česko-německá část............................................................................................................6277

PŘEDMLUVA

Německo-český/ česko-německý technický slovník, který tímto předkládáme, má uživatelům nabídnout rozsáhlou lexikografi cky zpracovanou tematiku převážně technických, ale i vědeckých a ekonomických oborů v německém jazyce.

Heslář zahrnuje více než 220 000 termínů ze 130 oborů. Pomíjí základní slovní zásobu a věnuje se především odborným výrazům ve stěžejních oborech. Vedle tradičních průmyslových odvětví a vybraných výrazů přírodovědeckých oborů byla též přiměřená pozornost věnována ekonomice a technické terminologii nových, progresivních odvětví, jako jsou výpočetní technika, zpracování dat, informační technika, telekomunikace a jaderná fyzika. Jako zdroje pro sestavení souboru termínů a pojmů nám posloužily terminologické prameny, vícejazyčné odborné slovníky a moderní lexikografi cké příručky, jakožto i rozsáhlá terminologie z vlastní praxe.

Z úsporných důvodů využívá slovník hnízdování hesel, které jsou uspořádány alfabeticky. Struktura členění slovníku nabízí přehlednou orientaci při vyhledávání hlavních i odvozených hesel s využitím různé tučnosti a řezů písma. Členění textu vychází z principu srozumitelnosti, stručnosti a přehlednosti.

Doporučujeme všem, aby se před prací se slovníkem seznámili s jeho strukturou. Užívání slovníku předpokládá již jistou znalost německého jazyka.

Uvědomujeme si, že rozsah odborné slovní zásoby nemůže být zdaleka vyčerpávající, proto rádi přivítáme vaše podněty a připomínky, které by mohly další upravené vydání zkvalitnit.

Autoři


8

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY

Hesla

Hlavním rozlišovacím znakem je tučnost písma.

Základní heslo včetně doplňujících informací a

synonym je vysazeno tučným stojatým písmem,

příslušný ekvivalent v obyčejném řezu písma. Zkratky a rod podstatných jmen jsou vyznačeny

obyčejnou kurzívou. Arabské číslice označují odborný výraz různých

významů a jsou psány tučnou kurzívou. Rody podstatných jmen jsou vyznačeny zkratkami: m (maskulinum) pro rod mužský f (femininum) pro rod ženský n (neutrum) pro rod střední pl (plurál) pro množné číslo TYPY HESEL Jednoslovná hesla Terminologická slovní spojení jsou řazena podle

řídicího podstatného jména v 1. pádě. Znamená

to, že např. termín telefonní budka nebude

v hesláři pod „T“, nýbrž pod „B“ jako budka,

telefonní. Inverzi slovního pořádku proti přirozenému naznačuje čárka (,). Výjimku tvoří

vlastní jména, např. názvy institucí, která jsou

uváděna v přirozeném slovosledu. Rovněž

překlady hesel jsou psány vždy v přirozeném

slovosledu. Frázové a příkladové vazby bývají zejména

typické vazby hesel, např. vazby podstat ných

jmen se slovesy nebo předložková slovní

spojení.

POKYNY PRO UŽIVATELE

abeceda f 1. Alphabet n 2. (soubor znaků) Zeichenmenge f inf.

adresování n Adressieren n inf.

Abbildung f 1. ilustrace, zobrazení 2. fyz.transformace 3. mat. zobrazení

acetátor m Acetator m

adaptabilita f Adaptabilität f

abrazivum n Schleifmittel n

rezerv/a f 1. Rückstellung f, Buchung f 2. Reserve

f barv. 3. Ersatzrad n mot. ~/y fpl, devizové

Devisenbestände mpl

obelisk m Obelisk m arch.

arch m papíru Papierbogen m

budka f, telefonní Sprechzelle f, Telefonkabine

f, Telefonzelle f

Všeobecná deklarace f lidských práv Allge meine

Erklärung f der Menschenrechte

ausstelen vydat, vystavit eine Quittung ~

vydat potvrzení

z pověření im Auftrag (i.A.)


9

HESLOVÉ ODSTAVCE

Vztahuje-li se ke klíčovému slovu více termínů,

je využit tzv. heslový odstavec. Čtvereček () je

v heslovém odstavci uveden pro přehlednost a

rychlejší vyhledávání. Slovní spojení vztahující

se ke klíčovému heslu (ať v přiroze ném nebo

převráceném slovo sledu) jsou řazena abecedně.

Tilda (~) nahrazuje jednoslovné nebo víceslovné

heslo, popř. část slova, opakující se v dalších

slovních spojení. Čárka za tildou (~,) naznačuje

slovní spojení v převráceném slovosledu.

Lomítko (/) odděluje klíčové slovo, které je dále

nahrazeno tildou. V německé části lomítko

odděluje klíčovou část složeného podstatného

jména, tilda pak nahrazuje pouze tuto část.

procento n Perzent n, Prozent n ~, hmotnostní

Gewichtsprozent n ~, objemové Volum(en)

pro zent n ~ pravděpodobnosti Sicherheits -

wahrscheinlichkeit f mat. ~, přírůstkové

Zuwachsprozent n ~ skonta Skontoprozent n

 ~, úrokovací Zinsfuß m ek.

Aal/fang m ryb. odchyt úhoře, úhoří lup ~leiter f

vod. inž. úhoří schůdky (u jezu)

adsorbér m Adsorber m ~, fl uidníWirbel

schicht adsorber m

revolver m/ mikroskopu Revolver m opt. ~,bu

bínkový Trommelrevolver m

Abbinde/beschleuniger m urychlovač tuhnutí

(cementu) ~geschwindigkeit f dřev. rychlost

vytvrzení (u lepidel)

PRAVOPIS českého textu je upraven podle platných pravidel českého pravopisu. Německé výrazy jsou

psány dle nových pravidel německého pravopisu.


10

POUŽITÉ ZKRATKY

aero. aeromechanika/ Aeromechanik

akust. akustika/ Akustik

anat. anatomie/ Anatomie

arch. architektura/ Architektur

astr. astronomie/ Astronomie

aut. automatizace/ Automatik

barv. barvy, pigmenty/ Anstrich- und Farbstoffe

biochem. biochemie/ Biochemie

biol. biologie/ Biologie

bot. botanika/ Botanik, Pfl anzenkunde

cukr. cukrovarnictví/ Zuckerindustrie

čal. čalounictví/ Polsterung

div. divadelní technika/ Theatertechnik

dřev. dřevo, obrábění dřeva/ Holz, Holzbearbeitung

ek. ekonomie, podniková ekonomie/ Ökonomie, Betriebsökonomie

el. elektřina, elektrotechnika/ Elektrotechnik

elektron. elektronika/ Elektronik

elchem. elektrochemie/ Elektrochemie

el. žel. elektrická železniční doprava/ Elektroeisenbahnverkehr

energ. elektroenergetika/ Elektroenergietechnik

f ženský rod/ weibliches Geschlecht

farm. farmaceutický průmysl/ pharmazeutische Industrie

ferm. fermentace, kvasný průmysl/ Gärungsindustrie

fot. fotografi e/ Fotografi e

fyz. fyzika/ Physik

fyz. chem. fyzikální chemie/ physikalische Chemie

fyziol. fyziologie/ Physiologie

geod. geodézie/ Vermessungskunde

geol. geologie/ Geologie

gum. gumárenský průmysl/ Gummiindustrie

hod. hodinářství/ Uhrmachertechnik

horn. hornictví/ Bergbau

hud. hudební věda/ Musik

hutn. hutnictví/ Hüttentechnik

hydr. hydraulika, hydromechanika/ Hydraulik, Hydromechanik

hydrogeol. hydrogeologie/ Hydrogeologie

chem. chemie, chemický průmysl/ Chemie, chemische Industrie

chem. vl. průmysl chemických vláken/ Chemiefaserindustrie

chlad. chladírenská technika/ Kältetechnik

jedn. měrná jednotka/ Maßeinheit

kanc. kancelářské stroje a zařízení/ Büromaschinen und- einrichtungen

keram. keramický průmysl/ keramische Industrie

kin. kinematografi e/ Kinematographie

koks. koksárenství/ Koksindustrie


11

konstr. konstruování/ Konstruieren

kosm. kosmonautika/ Raumfahrt

kotl. parní kotle/ Dampfkessel

kov. kování/ Schmieden

kož. koželužství, kožedělný průmysl/ Gerberei, Lederindustrie

kryst. krystalografi e/ Kristallographie

kybern. kybernetika/ Kybernetik

lab. chemická laboratoř/ chemisches Laboratorium

lak. lakování a antikorozní ochrana kovů/ Lackieren und antikorrosiver Metallschutz

lesn. lesnictví/ Forstwirtschaft

let. letectví/ Luftfahrt

lis. lisování/ Pressen

loď. stavba lodí, loďařský průmysl/ Schiffbau, Werftindustrie

log. logika/ Logik

m mužský rod/ männliches Geschlecht

mat. matematika/ Mathematik

med. medicína, lékařská technika/ Medizin, Medizintechnik

mech. mechanika, teorie mechanizmů/ Mechanik, Getriebelehre

mech. pl. mechanika plynů a kapalin/ Fluidmechanik

měř. měřicí technika/ Messtechnik

met. metalurgie/ Metallkunde

meteo. meteorologie/ Meteorologie, Wetterkunde

metrol. metrologie/ Metrologie

min. mineralogie/ Mineralogie

mot. motorizace, motorová vozidla/ Motorisierung, Kraftfahrzeuge

n střední rod/ säschliches Geschlecht

nář. nářadí/ Werkzeuge

navig. navigace/ Navigation

NC Numerical Control, číslicové řízení/ numerische Steuerung

nežel. výroba neželezných kovů/ Nichteisenmetallurgie

nukl. nukleonika, fyzika a jaderná technika/ Nukleonik, Kernphysik und Kerntechnik

obr. obrábění kovů (strojní, ruční)/ Metallbearbeitung (maschinelle, von Hand)

ocel. výroba oceli/ Stahlerzeugung

ocean. oceánografi e/ Ozeanographie, Meereskunde ochr. pr. ochrana zdraví a hygiena práce/ Arbeitsschutz opt. optika, optické přístroje/ Optik, optische Geräte org. organizace podniku/ Betriebsorganisation ozub. ozubení/ Verzahnung paliv. paliva, oleje a mazadla/ Brennstoffe, Öle und Schmierstoffe papírn. papírenský průmysl/ Papierindustrie par. str. parní stroje/ Dampfmaschinen petr. petrografi e/ Gesteinskunde pl množné číslo/ Mehrzahl plast. plasty/ Plaste polygr. polygrafi e/ graphische Industrie potr. potravinářský průmysl/ Lebensmittelindustrie poz. inž. pozemní inženýrství/ Tiefbau

12

půd. půdoznalství/ Bodenkunde

rad. radiotechnika, radiolokace/ Rundfunk, Funkortung

radiol. rentgenologie, radiologie/ Röntgenologie, Radiologie

rak. raketová technika/ Raketentechnik

ryb. rybolov/ Fischerei

san. sanitární inženýrství/ Gesundheitstechnik

sděl. tech. sdělovací technika/ Nachrichtentechnik

skj statistická kontrola jakosti/ statistische Qualitätskontrolle

skl sklářský průmysl/ Glasindustrie

slév. slévárenství/ Gießereitechnik

spal. mot. spalovací motory/ Verbrennungsmotoren

sport. sportovní výraz/ Sport

stat. statistika/ Statistik

stav. stavebnictví, stavební stroje/ Bauwesen, Baumaschinen

stroj. strojní součástky, konstrukce strojů/ Maschinenelemente, Maschinenbau

st. sil. stavba silnic/ Straßenbau

svař. svařovací technika/ Schweißtechnik

tel. telekomunikace, sdělovací technika/ Nachrichtentechnik, Fernmeldetechnik

telef. telefonie/ Telephonie

telegr. telegrafi e/ Telegraphie

tep. zpr. tepelné zpracování/ Wärmebehandlung

term. termodynamika/ Thermodynamik

text. textilní průmysl/ Textilindustrie

transp. transport/ Fördertechnik

třísk. obr. třískové obrábění/ spangebendes Formen

tvář. tváření, beztřískové tvarování/ Umformen, spanloses Formen

vod. inž. vodní inženýrství/ Wasserbau

vod. str. vodní stroje/ Wasserkraftmaschninen

vod. transp. vodní transport/ Schifffahrt

vrt. vrtná technika/ Tiefbohrtechnik

výbuš. výbušniny/ Sprengstoffe

výkr. technický výkres/ technisches Zeichnen

výp. tech. výpočetní technika/ Rechentechnik

zbroj. zbrojní technika/ Waffentechnik

zem. zemědělství/ Landwirtschaft

zeměp. zeměpis/ Geographie

zkouš. mat. zkoušení vlastností materiálů, pevnost mater./ Materialprüfung, Festigkeitslehre

zool. zoologie/ Zoologie, Tierkunde

žel. železniční doprava/ Eisenbahnverkehr NĚMECKO-ČESKÁ ČÁST

15

AA (= Abscheider-Ablassventil n) vypouštěcí ventilodlu

čovače, výpustný ventil separátoru (odlučovače)

Aal m ryb. úhoř říční ~brut fpl ryb. úhoří monté, úhoří

plůdek

Aale mpl ryb. úhoři

Aal/fang m ryb. odchyt úhoře, úhoří slup ~leiter f vod. inž.

úhoří schůdky (u jezu) ~rute f ryb. mník jednovousý

 ~schnur f ryb. noční šňůra s několika háčky s nástrahou

 ~strich m ryb. úhoří pruh

Aas n zem. zdechlina, kadaver ~dach n vaznicová bez

stojková střecha ~seite f kož. rub kůže, podkožní pletivo

AB 1. (= Amplitudenbegrenzer m) omezovač amplitudy,

ohraničení amplitudy 2. (= Anodenbatterie f) anodová

baterie 3. (= Ausführungsbestimmung(en) fpl) prováděcí

předpisy 4. (= aussetzender Betrieb m) přerušovaný

provoz

Abackern n zem. odorávání

Abaka m manilské konopí ~faser f manila

Abakus m 1. arch. abakus, nadhlavice 2. početní tabulka

ve starověku

abändern pozměnit, změnit

Abänderung f modifi kace, přeměna, úprava, změna

Abänderungsantrag m pozměňovací návrh

Abandon m 1. vod. transp. předání práv při námořním

pojištění 2. zřeknutí se nároků ~erklärung f prohlášení

o zřeknutí se nároků

abandonnieren vzdát se práva, zříci se nároků

AbAnh (= Arbeitsanhänger m) pracovní přívěs

abarbeiten odpracovat, odstranit obráběním; opotřebovat

Abarbeiten n obrábění; odstraňování, opotřebování

Abarbeitungszeit f doba prázdnění (nádrže); doba turbí

nového provozu

Abart f 1. zrůda 2. med. varietas 3. zahr. odrůda

abarten med. degenerovat

abästen oklestit

Abästungsgerät n dřev. odvětvovací nářadí

Abätzen n odleptání

Abb. (= Abbildung f) 1. ilustrace, zobrazení 2. mat.jedno

místná funkce, transformace, zobrazení

Abballen n tvář. přivedení ze souososti, přesazení

Abbau m 1. chem. degradace, odbourání, rozklad; termická

plastifi kace 2. ek. redukce 3. horn. dobývání, porub,ru

bání 4. zem. degenerace 5. demontáž, rozebírání ~ des

Polymers chem. degradace polymeru ~ in Scheiben

dobývání lávkami, dobývání ve vrstvách ~ ohneVer

satz horn. dobývání bez základky, rubání bez základky,

těžba bez základky ~ organischer Stoffe mineralizace

organických látek ~, diagonaler horn. úhlopříčné rubání

 ~, fallender horn. dobývání po úklonu, úpadní dobývání

 ~, hydromechanischer horn. dobývání vodou,hydrau

lické dobývání, hydromechanizace ~, schwebender

horn. dovrchní těžba, dovrchní rubání, dovrchní dobývání

(ve směru stoupání sloje) ~, strahlen chemischerradi

ační degradace (např. polymeru) ~, streichender horn.

podélné dobývání (shodné se směrem vrstvy) ~,ther

mischer 1. termický rozpad 2. gum. termická depolarizace

 ~abteilung f horn. oddělení dobývání ~arbeiten fpl

horn. dobývací práce, těžební práce

abbaubar odbouratelný

Abbaudruck m horn. porubní tlak, tlak v čelbě

abbauen 1. chem. degradovat, odbourat 2. ek. redukovat

3. horn. dobývat, rubat, těžit 4. demontovat, odbourat,

rozebrat

Abbau/feld n dobývací pole, porubní pole, těžné pole

 ~förderung f horn. porubní doprava, těžba z dobývky

(z porubu) ~fortschritt m horn. postup rubání, postup

těžby, rychlost postupu porubu ~front f, rückfreie horn.

volná porubní fronta, volná porubní čelba ~grad m 1.

chem. stupeň tepelné depolymerace 2. stupeň rozkladu

pevného materiálu ~hammer m horn. pneumatická

sbíječka, sbíječka ~kammer f horn. porubní komora,

těžební komora ~maschine f horn. dobývací stroj, rubací

stroj ~raum m horn. dobývací prostor, stařina ~scheibe

f horn. těžební vrstva ~str ecke f horn. chodbice,dobýva

cí chodba, porubní chodba ~verfahren n, versatzloses

horn. dobývání bez základky, bezzákladkové těžení

abbauwürdig horn. dobyvatelný, rubatelný

Abbauzimmerung f dřev. porubní výdřeva

Abbeize f povl. použité mořidlo

Abbeizen n povl. odstraňování starého nátěru (mořením)

Abbeiz/fl uid n povl. odstraňovač starých nátěrů ~mittel m,

lösendes barv. odstraňovač starých nátěrů (rozpouštěním)

Abbe-Komparator m opt. Abbeův komparátor

Abbe-Prisma n opt. Abbeovo prizma

abberufen odvolat, zrušit jmenování

Abberufung f odvolání, zrušení jmenování

abbestellen zrušit objednávku

Abbestellung f zrušení objednávky

Abbiegemaschine f obr. plast. odhýbací stroj

abbiegen odbočit; odchýlit, odehnout

Abbiegespur f st. sil. pruh pro odbočení

Abbild n obraz ~, homomorphes mat. homomorfnízobra

zení ~, isomorphes mat. izomorfní zobrazení

abbilden 1. mat. zobrazit 2. výkr. narýsovat, načrtnout

Abbildung f 1. ilustrace, vyobrazení 2. fyz.transformace 3.

mat. zobrazení ~, fl ächentreue mat. rovnoplochézob

razení, zobrazení zachovávající plošnou velikost povrchu

 ~, Joukowskische mat., aero. Žukovského zobrazení

 ~, konforme mat. konformní zobrazení ~, längentreue

opt. izometrické zobrazení ~, lineare mat. lineárnízob

razení ~, optische optický obraz ~, projektive mat.

projekční zobrazení ~, topologische mat. topologické

ztvárnění, topologické zobrazení

Abbildungs/fehler m opt. aberace, zkreslení obrazu ~feh

ler m, optischer opt. optická chyba zobrazení, optická

aberace ~feld n el. pole zobrazení ~gerät n zobrazující

A

16

přístroj ~maßstab m 1. opt. příčné zvětšení 2. výkr.

stupnice, škála 3. násobič amplitudy ~optik f objektiv,

optické zařízení

Abbinde/beschleuniger m urychlovač tuhnutí (cementu)

 ~geschwindigkeit f dřev. rychlost vytvrzení (u lepidel)

Abbinden n spojování, vázání, tuhnutí (např. malty)

Abbinde/prozess m proces tuhnutí ~regler m stav.přípra

vek k regulaci (tuhnutí), regulátor tuhnutí ~temperatur

f vytvrzovací teplota ~verzögerer m stav. zpomalovač

tuhnutí (cementu) ~vorgang m tuhnutí (lepidla) ~wär

me f stav. hydratační teplo

Abbiss m okus (zvěří)

Abblase/absperrventil n profukovací pojistný ventil

 ~leistung f výkon vypouštěcího zařízení ~leitung f

odfukovací potrubí ~maschine f dřev. ofukovací stroj

(na oprašování nábytkových dílců)

abblasen ofukovat

Abblase/regelung f stroj. regulace ofukování ~rohr n

odplyňovací trubka, větrací trubka ~station f redukční

stanice ~topf m bezpečnostní pojistka ~ventil nodfu

kovací ventil, výfukový ventil

Abblasung f geol. defl ace, odvívání, vyfukování

Abblatten n zem. olamování chrástu

abblättern 1. opadat (o listí) 2. dřev. odlupovat (se),

oprýskávat (o nátěru)

Abblättern n povl. odlupování (nátěru), odpadávání vrstev,

odpryskávání (laku)

Abblätterung f 1. petr. exfoliace, loupání, odlupování (skal)

2. st. sil. oprýskávání (betonového povrchu), sloupávání

abblenden 1. mot. tlumit světla na světla potkávací 2. fot.

zaclonit 3. horn. likvidovat (důlní dílo), zapažovat

Abblend licht n mot. tlumené světlo ~, asymmetrisches

mot. asymetrické tlumené světlo

Abblühen n odkvět

abbohren dřev. odvrtat, navrtat, svrtávat (součásti)

Abbohren n navrtávání půdy (při zjišťování úniku)

abbolzen zaklínovat

abböschen svahovat, zkosit

Abbrand m 1. el. opal (elektrody) 2. hutn. propal (při tavení);

výpalek (při pražení pyritu) 3. nukl. vyhoření (jaderného

paliva) 4. rak. vyhoření tuhého paliva 5. spal. mot.opalo

vání kontaktu ~faktor m koefi cient vyhoření ~fl äche

f povrch hoření ~schaltstück n el. opalovací kontakt

abbrechen demontovat, odlomit (se), přerušit, strhnout,

zbourat

Abbremsung f 1. mot. (za)brzdění 2. spal. mot. brzdění

motoru 3. žel. intenzita brzdění

Abbrennen n 1. spalování, vypalování (paliva v peci) 2. povl.

čištění plamenem, opalování, odstranění pálením (např.

starého nátěru) 3. svař. vyjiskřování

Abbrenn/stück n el. opalovací kontakt ~werkstoffe mpl

el. materiály na kontakty ~zeit f doba hoření

Abbröckeln n dřev. oprýskání

Abbruch m 1. odlomení, ulomení, 2. horn. zával 3. stav.

demolice, rozebrání, stržení, zbourání ~arbeiten fpl

demoliční práce ~reaktion f chem. terminační reakce

Abbuchen n odepsání (účetně), odúčtování, přeúčtování,

úhrada převodem z účtu

abbuchen odúčtovat, odúčtovat inkasem, odepsat (účetně),

přeúčtovat

Abbuchungsauftrag m inkasní příkaz, převodní příkaz

Abbund m stav. elementy vázaných konstrukcí ~maschine

f dřev. kartáčovací stroj, tesařská kotoučová pila ~platz

m stav. místo montáže tesařských konstrukcí

ABC-Schutzmaske f ochr. pr. protiplynová maska

Abdach n přístřešek

Abdachung f 1. stržení nad ložních vrstev 2. arch. pokrytí

gotických opor taškami 3. stav. sklon střechy 4. vod. inž.

spád povodí

Abdampf m odpadní pára, využitá pára ~ausnutzung f

využití odpadní páry ~durchsatz m množství odpadní

páry za časovou jednotku

abdampfen odpařovat, vypařovat

abdämpfen oslabit, utlumit, ztlumit

Abdampfentölung f odstraňování oleje z odpadní páry

Abdampf/heizwerk n výtopna na odpadní páru ~inhalt

m entalpie odpadní páry ~kessel m chem. vypařovací

kotel, odpařovací přístroj ~leitung f potrubí na odpadní

páru ~nässe f vlhkost odpadní páry ~rest m odparek

 ~rückstand m chem. zbytek po odpaření ~schale f

chem. odpařovací miska, odpařovací pánvička, výparná

pánev ~strahlpumpe f proudové čerpadlo na odpadní

páru ~verwertung f využití odpadní páry ~wärme f

entalpie odpadní páry

Abdämpfer m 1. tlumič (hluku) 2. výbuš. zaclonění

Abdampfung f odpar, odpaření

Abdampfverwertung f využití odpadní páry

Abdeck/blech n plechový kryt ~brett n dřev. krycí prkno

abdecken 1. odkrývat, pokrývat, zakrývat 2. cukr. bílit 3. ek.

splatit, uhradit 4. fot., polygr. maskovat, vykrýt

Abdeckerei f kafi lerie

Abdeck/farbe f polygr. krycí barva, retušovací barva ~hau

be f 1. el. hřebenáč (keramický kryt na kabel) 2. el. str.

kryt (např. turbogenerátoru) ~lack m 1. maskovací lak,

protigalvanický lak 2. polygr. zakrývací lak ~mittel n 1.

pokrytí, krycí vrstva (taveného kovu) 2. tep. zpr. izolační

prostředek ~salz n slév. ochranná sůl (pokrytí taveného

kovu) ~split m st. sil. kamenná drť nebo štěrk (pod

bitumenovou vrstvu)

Abdeckung f 1. odkrytí, pokrytí (střechy), skrývka (např.

zeminy), zastřešení 2. polygr. maskování, vykrývání

 ~, neutrale slév. pokrytí kovu neutrální struskou

Abdeck/vlies n text. krycí rouno ~ziegel m úbočový

hřebenáč

Abdeichung f vod. inž. ohrazení

abdichten utěsnit

Abdicht/fl ansch m těsnící příruba ~masse f těsnicí hmota

 ~stelle f místo utěsnění ~wachs n elektron. těsnicí vosk

Abdichtung f 1. těsnění 2. izolace 3. zahuštění, stláčení,

zakrytí (např. siláže)

Abdichtungs/teppich m ryb. těsnící koberec ~zement m

vrt. těsnicí tmel

abdominal anat. abdominální, břišní

Abdrängkraft f 1. mech. řezný odpor 2. třísk. obr. odpor

proti přísuvu

abdrehen dřev. osoustružit, odsoustružit, ukroutit

Abdrehen n 1. orovnání (brusného kotouče) 2. třísk. obr.

osoustružení; přetočení rotoru

Abdrift f 1. let. snos (větrem) 2. vod. transp. drift, snos

 ~winkel m let. úhel snosu

abdrosseln přiškrtit (tok)

Abdruck m 1. otisk, reprodukce, výtisk 2. geol. otisk(zka

meněliny) 3. met. replika (v elektronové mikroskopii) 4.

polygr. tisk

abdrücken odtlačovat, odsunout; provést tlakovou zkoušku

(u trubek)

Abdrück/schraube f stroj. odtlačovací šroub

Abduktor m anat. abduktor

abdunsten odpařovat

Abdunst/kanal m odpařovací kanál ~zeit f doba odpa

řování

Abecken n dřev. odřezávání rohů

abeisen 1. odmrazit, zbavit námrazy 2. vod. inž. lámat led

Abelie f abélie

17

abelsch mat. abelový, přeměnný

Abend m večer ~dufttabak m bot. tabák vonný ~spitze f

el. večerní špička ~spitzenbelastung f večerní špičkové

zatížení ~stern m večernice, Venuše

Aberration f 1. kosm. aberace 2. opt. aberace, vada obrazu

 ~, chromatische opt. chromatická aberace ~, jährliche

astr. roční aberace ~, sekuläre astr. sekulární aberace

 ~, sphärische opt. sférická aberace ~, tägliche astr.

denní aberace

Aberregung f el. str. odbuzení

ab Fabrik ek. ze závodu, loco závod

Abfackeleinrichtung f zařízení na spalování přebytečného

plynu

abfackeln spalovat přebytečný plyn

Abfahren n energ. doběh (turbíny)

abfahren 1. odjet 2. žel. ojet, opotřebit (hlavu kolejnice)

Abfahrt f odjezd; odvoz, svoz; sjezd (např. z rampy)

Abfahrts/gleis n žel. sjezdová dráha ~weg m odvozní cesta

Abfahrverhalten n der Turbine chování turbíny při

najíždění

Abfall m 1. odpad, zbytek 2. spád 3. hodin. kyv dolů (fáze

kyvadla) 4. vod. inž. kaskáda, pokles, spád ~,brauch

barer použitelný odpad ~, fester radioaktiver pevný

radioaktivní odpad ~, hochradioaktiver vysoceradioak

tivní odpad ~, kurzlebiger krátkodobý odpad ~,lang

lebiger dlouhodobý odpad ~, radioaktiver radioaktivní

odpad ~, schwachaktiver nízkoaktivní odpad ~art f

druh odpadu ~aufbereitung f dřev. zpracování odpadu,

úprava odpadu ~aufkommen n výskyt odpadu ~be

hälter m kontejner na odpad ~behandlung f zpracování

odpadu ~behandlungs anlage f zařízení na zpracování

odpadu ~beize f hutn. odpadní mořicí lázeň ~bera

tung f odpadové poradenství ~beseitigung f likvidace

odpadu ~boden m vod. inž. spadiště, spádový odlož

(jezu) ~br ennstoff m odpadové palivo ~eigenschaft f

charakteristika odpadu ~eimer m odpadkový koš

abfallen 1. klesat, odpadnout, opadnout 2. zem. opadat

Abfallendlagerung f konečné deponování odpadu

Abfall/energie f odpadní energie, nevyužitá energie

 ~entsorgung f hospodaření s odpady (všechny admi

nistrativní i provozní činností, které zahrnují manipulaci,

dopravu, zpracování, úpravu, skladování a trvalé uložení

odpadu) ~gebinde n odpad včetně obalu ~gesetz n

zákon o odpadech ~hackmaschine f sekačka odpadu

 ~haspel f hutn. odpadní vrátek ~holz n odpadní dřevo,

odpadové dřevo ~kohle f uhelný odpad ~lager n nukl.

pohřebiště odpadu, skládka odpadu ~lagerung fdepo

nování odpadu ~leitung f odpadní potrubí ~material

n odpadový materiál ~platz m skládka odpadu ~rü

cken m vod. inž. odvzdušněná plocha přepadu ~sand

m slév. opotřebovaný písek ~säure f odpadní kyselina

 ~schacht m 1. vod. inž. odpadová šachta, přepadová

šachta 2. úklonná jáma ~schlucker m jímka odpadu,

pohlcovač smetí ~schneider m tvář. řezačka odpadu

 ~spannung f napětí odpadu ~strom m 1. el. odpadní

energie, jalový proud 2. telef. proud odpadu (kotvy relé) 3.

vod. inž. spádový proud ~stück n zmetkový kus, zmetek

 ~traufe f okap ~verbrennung f spalování odpadu

 ~verbrennungsanlage f spalovna odpadu ~vermei

dung f zamezování vzniku odpadu ~verwertung f využití

odpadu, zhodnocení odpadu ~wand f vod. inž. spádová

stěna ~wasser n odpadní voda ~wert m aut. hodnota

odpadu (relé) ~wirtschaft f hospodaření s odpady,od

padové hospodářství ~zerkleinerer m drtička odpadu

 ~zusammensetzung f složení odpadu

abfallfrei bezodpadový

Abfälligkeit f dřev. sbíhavost (kmene)

abfalzen drážkovat

Abfangen n 1. podchycení, zachycení 2. let. vybrání (zestr

mého letu) 3. stav. podepření (ohrožené budovy)

abfangen zadržet, zachytit

Abfang/gabel f vrt. vidlice (na uchycení vrtné tyče) ~gra

ben m vod. inž. odvodový odvodňovací kanálek,vodosběr

ná strouha ~keile mpl vrt. záchytné klíny (do trubek)

 ~neutralpunkt m let. dynamický bod, střed navigace

 ~radius m let. poloměr vybrání ze střemhlavého letu

 ~schere f vrt. vidlice (na uchycení vrtné tyče)

Abfangs/lastvielfache n koefi cient provozního zatížení

 ~netz n kanalizační síť

Abfang/straße f dopr. záchytná silnice ~weg m let. brzdná

dráha (při přistání)

Abfärben n povl. křídování nátěru (vada povrchové úpravy)

abfasen vyrobit fazetku, zkosit hrany

abfassen sepsat, formulovat

Abfassung f formulování, formulace, sepsání

abfedern odpružit, vložit pružinu (do zámku)

Abfederung f odpružení, pružná opora, pružné osazení;

pružné tlumení nárazů

abfertigen obsloužit, odbavit, vypravit (např. vlak)

Abfertigung f odbavení, vypravení (např. vlaku), odbytí

 ~ für Transit, zollamtliche tranzitní odbavení (nacel

nici) ~gebühr f odbavovací hala (na letišti)

Abfertigungsart f způsob odbavení

Abfertigungschalter m odbavovací přepážka

Abfertigungs/gebäude n 1. let. letištní hala 2. žel.odbavo

vací budova, budova pro odbavení expedice zboží ~rate

f intenzita obsluhy

abfetten odmastit

abfi ltrieren odfi ltrovat

abfi lzen stav. obložit plstí, zaplstit

abfi nden vyplatit (odstupné)

Abfi ndung f odstupné, vyrovnání

Abfi ndungs/betrag m odstupné ~geld n odstupné ~höhe

f výše odstupného, výše odbytného

Abfi schen n (des Teiches) výlov (rybníka)

abfi schen ryb. lovit ryby

Abfi schplatz m ryb. loviště v rybníku

Abfi schung f ryb. výlov (ryb)

Abfl achschaltung f tel. změkčující fi ltr, zplošťující fi ltr

Abfl achung f zploštění; okos

Abfl ammen n der Formen slév. sušení forem plamenem

 ~ von Blöcken slév. čištění ingotů plamenem

Abfl anschen n stav. osekávání (trámku)

Abfl auen n ochabnutí, pokles, polevení

abfl auen ochabovat, polevit

abfl ießen odtékat

Abfl ug m let. odlet, vzlet ~deck n letiště ~masse f let.

hmotnost při startu

Abfl uss m 1. odchod (materiálu), odcházení (materiálu)

2. elektron. drenáž (tranzistoru řízeného polem) 3. hydr.

odtok, odtokové množství ~beiwert m vod. inž. odto

kový součinitel, součinitel stoku ~furche f ryb. odto kový

vodní příkop, strouha, stoka ~graben m st. sil. odpadový

příkop, odtokový příkop ~hahn m výpustný kohout

 ~kurve f vod. inž. odtoková křivka, křivka spotřeby

 ~leitung f odtokové potrubí, odváděcí potrubí, odpadní

potrubí ~öffnung f odtokový otvor, vypouštěcí otvor

 ~regime n vod. inž. charakter odtoku ~rinne f ryb.

odtokový žlab ~rohr n odtoková trubka, výpustní trubka

 ~spende f vod. inž. jednotka toku, ukazatel toku ~sum

me f odtok ~summenlinie f vod. inž. celková křivka

odtoku ~treppe f vod. inž. přepadové kaskády ~ventil

n výpustný ventil ~vermögen n vod. inž. maximální

možnost odtoku, mezní schopnost odtoku ~wasser n

18

odpadní voda, odtoková voda ~wert m koefi cient odtoku

Abformen n formování do formy (např. odlévání)

abformig sbíhavý, spáditý

Abfrage f inf. dotaz ~apparat m telef. přístroj propřihla

šování telefonního hovoru

Abfragen n telef. přihlášení

abfräsen dřev. ofrézovat

Abfräsen n st. sil. odfrézování, odstranění povrchu pomocí

frézy

Abfühler m inf. čidlo, snímač

Abfühlfehler m inf. chyba snímání, závada v odečítání

Abfuhr f odvoz

abführen odvádět

Abfuhrkosten pl náklady na odvoz

Abführung f odvádění, odvod ~ an den Staatshaushalt

odvod do státního rozpočtu ~ von Steuern odvod daní

Abführungsrohrleitung f odváděcí potrubí

abfüllen 1. nalévat, stáčet 2. plnit

Abfüll/karussell n plnící karusel ~maschine f plnička

(např. lahví), plnicí stroj

Abfüllung f, sterile potr. sterilní stáčení, sterilní plnění

(piva do lahví)

Abfüllwaage f porcovací váha

abfunken odjiskřovat

Abfunkvorgang m odjiskření

Abgabe f ek. poplatek; ek. dávka; term. odvod (tepla)

 ~, mittelbare nepřímý odvod ~, nutzbare užitečný

odvod ~, unmittelbare přímý odvod ~diagramm nod

běrový diagram ~druck m tlak v rozvodu, výstupní tlak

abgabefrei nepodléhající poplatkům

Abgabe/kurs m prodejní kurz (na burze) ~leistung fode

vzdaný výkon ~menge f dodané množství

Abgaben fpl dávky, poplatky ~, soziale sociální dávky

abgabenfrei nepodléhající dávkám, nepodléhající daním,

osvobozený od poplatků

abgabepfl ichtig podléhající poplatkům

Abgabe/preis m prodejní cena ~schurre f transp. rozvodný

žlab ~seite f výstupní strana ~spannung f sekundární

napětí ~spitze f špičková dodávka ~tarif m daňový

sazebník ~wicklung f el. str. výstupní vinutí

Abgang m 1. úbytek, ztráta, odpad 2. ek. zbytek (zboží) 3. el.

odvod, odchod ~ eines Schiffes vyplutí lodi

Abgänger m absolvent

Abgangs/amt n tel. odbavovací centrála ~feld n vývodové

pole (rozváděče) ~kasten m vývodní skříň, vývodní

kobka ~leiste f vývodová sběrnice ~trennschalter m

vývodový odpojovač

Abgarnieren n ohranování

Abgas n kouřové plyny, odpadní plyn ~abweiser musměr

ňovač spalin ~analysator m spal. mot. analyzátor spalin

 ~analyse f spal. mot. analytický rozbor spalin ~anlage

f zařízení na využití odpadních plynů ~ausnutzung f

využití odpadních plynů ~austritt m výstup odpadních

plynů ~behandlungssystem n systém zacházení sod

padními plyny ~dampfkessel m parní kotel na odpadní

plyny ~diffusor m difuzor odpadních plynů ~emissi

on f emise odpadních plynů ~energie f energie spalin

 ~entgiftung f mot. neutralizace spalin, katalyzace spalin,

zbavování odpadních plynů jedovatých látek ~fuchs m

kotl. sopouch, sběrný kouřový kanál ~führung f odvod

spalin, kouřovod ~haube f odtah plynového sporáku,

odtahová hubice plynové trouby ~heizung f vytápění

odpadovým plynem ~kessel m kotel na odpadní plyny

 ~krümmer m spal. mot. kolektor výfukových plynů

 ~leitung f potrubí odpadových plynů, potrubí spalin

 ~reinigung f čištění odpadního plynu ~rohr n spal.

mot. trubka odvádějící spaliny, výfuková trubka, výfuk

 ~schornstein m komín na odvod spalin ~schub m spal.

mot., let. tah (získaný z úletových plynů raketovéhomoto

ru) ~speisewasservorwärmer m kouřový předehřívák

napájecí vody ~strahl m proud spalin ~strahlschub

m reaktivní tah odpadních plynů ~strömung f proud

spalin ~temperatur f teplota odpadních plynů ~test

m spal. mot. test rozboru spalin ~turbine f plynová

turbína (turbína poháněná kinetickou energií výfukových

plynů) ~turbogebläse n turbodmychadlo na odpadní

plyny ~turbolader m spal. mot. dobíjecíturbokompre

sor poháněný zplodinami hoření ~turbomotor m spal.

mot. turbomotor poháněný kinetickou energií výfuko

vých plynů ~überhitzer m kotl. přehřívač na odpadní

(výfukové) plyny ~umlenk ring m odkláněcí prstenec

spalin ~verwertung f zužitkování (tepla) odpadních

plynů ~vorwärmer m regenerační ohřívač ~wärme

f teplo odpadních plynů ~wärme verwertung f využití

tepla odpadních plynů ~wolke f oblak odpadního plynu

abgeben odevzdat, postoupit (někomu něco), předat

abgebeugt odchýlený (např. paprsek)

abgebogen zakřivený

abgefahren 1. mot. opotřebený (pneumatika) 2. st. sil.

sježděný, uježděný

abgefedert odpružený

abgefl acht zploštělý

abgehen jít na odbyt, odejít, odjet ~, gut jít dobře na odbyt

abgehoben vybraný, vyzvednutý

abgekürzt zkrácený

abgelagert 1. odleželý (půda) 2. uleželý

abgelaufen uplynulý (po době platnosti), prošlý (po době

platnosti)

abgelegen uleželý, slehlý (o půdě)

abgelten splatit

Abgeltung f fi nanční náhrada, úhrada

abgemacht smluvený, ujednaný

abgenutzt opotřebený, zastaralý

Abgeordnete m delegát, poslanec

Abgeordnetenimmunität f poslanecká imunita

abgerechnet vyúčtovaný

abgeröstet vypražený

abgerundet zaokrouhlený, ucelený

abgeschirmt rad. odstíněný

abgeschnitten odseknutý, odříznutý

abgesetzt osazený (např. hřídel)

abgestimmt odhlasovaný, odsouhlasený

abgestorben odumřelý

abgestuft odstupňovaný

abgezinst odúročený

Abgießen n 1. odlévání, slévání, vylévání 2. hutn. spuštění

3. slév. odlévání, zalévání (forem)

abglätten uhladit

Abgleich m 1. cejchování, justování, kompenzace, srovnání,

vyrovnání 2. rad. doladění, naladění, sladění ~,kapazi

tiver kapacitní vyrovnání ~bereich m rad. oblast regulace

 ~besteck n rad. nářadí pro doladění ~genauigkeit f

odchylka ~kern m dolaďovací feromagnetické jádro

 ~schaltung f vyrovnávací zapojení

abgleichen 1. kompenzovat, přizpůsobit, regulovat 2.cej

chovat 3. rad. dolaďovat 4. st. sil. srovnávat, vyrovnávat

Abgleitung f sesouvání, skluz

abgraten srazit ostří (na hranách)

Abgraten n 1. tvář. odseknutí švu, odstranění výronků

(na výkovku) 2. třísk. obr. odstranění otřepů (hrubé

broušení)

Abgrat/presse f tvář. ostřihovací lis ~schnitt m tvář.

ostřihovadlo, ostřihovací zápustka

Abgratungslinie f linie okraje střechy

19

abgrenzen omezit, ohraničit, rozlišit, vymezit ~, Begriffe

vymezit pojmy

Abgrenzung f omezení, rozlišení, vymezení ~, sachliche

věcné rozlišení ~, zeitliche časové rozlišení

Abgriff m metrol. odebrání, převzetí (např. měřené veličiny,

impulzu atp.) ~, induktiver tel. induktivní snímač,in

duktivní čidlo ~, kapazitiver kapacitní snímač signálů,

kapacitní čidlo (v telemetrii) ~einrichtung f metrol.

čidlo, snímač, zařízení na snímání (např. měřené veličiny)

Abguss m odlévání, odlitek

abhaaren kož. odstranit vlas, ostříhat srst

abhaken odškrtnou, zaškrtnout

abhalten konat, pořádat

abhandeln usmlouvat

Abhandkommen n ztráta

Abhang m sklon; svah

abhängen von záviset na, odviset od

Abhänger m stav. závěs (u podhledu)

Abhängigkeit f návyk, závislost ~ von Einfuhren závislost

na dovozech ~, gegenseitige vzájemná závislost

Abhängigkeitsschaltung f závislé spínání

Abhärten n 1. bot. otužování (rostlin) 2. tep. zpr.bezpro

střední kalení (z pece)

Abhärtung f ryb. otužilost, otužování

Abhäsivpapier n abhesivní papír, nelepivý papír

Abhauen n 1. horn. úpadnice; rubání důlního díla po úklonu

2. tvář. odseknutí, odstřihnutí

Abhebe/festigkeit f odolnost proti odtržení (slepeného

spoje) ~geschwindigkeit f let. vzletová rychlost (letadla)

 ~leiste f lišta (v soustavě vodicích lišt)

Abheben n 1. nadzvednutí, sejmutí (např. nářadí), zvednutí

2. let. nadzdvižení (letadla při vzletu) ~ der Flamme

odtržení plamene

abheben vybrat (peníze), vyzvednout (peníze), sejmout

Abhebenocken m třísk. obr. zvedací vačka

Abhebenstange f hud. dusítková

Abhebung f geol. defl ace, odvátí částí hornin větrem

Abheft/maschine f čal. prošívací stroj ~stich m čal.

prošívací steh

Abheftung f prošití

Abhitze f odpadní teplo, uniklé teplo ~anlage f zařízení

na využití odpadního tepla ~dampfanlage f zařízení

na využití tepla z odpadní páry ~kanal m kouřový kanál

 ~kessel m spalinový kotel ~verwertung f regenerace

odpadního tepla

abhobeln dřev. ohoblovat, pokácet, zmýtit

Abholfach n poštovní přihrádka

Abholung f odnáška, vyzvednutí

abholzen vykácet, vymýtit, odlesnit

abholzig sbíhavý

Abholzigkeit f dřev. sbíhavost (kmene)

Abholzungsmaschine f dřev. těžební stroj

abhorchen 1. telef. odposlouchat 2. med. kontrolovat

poslechem

Abhören n odposlech

Abietinsäure f kyselina abietinová

abisolieren el. izolovat, odizolovat, odstranit izolaci

Abisolier/maschine f odizolovací stroj ~zange f el. kleště

na stáhnutí izolace (z vodičů)

Abitur n maturita

Abk. (= Abkürzung f) zkratka

Abkalben n zem. otelení

Abkalbung f zem. otelení

abkälten ochladit, ochlazovat

abkanten 1. dřev., třísk. obr. zkosit hrany 2. tvář. přehnout

(plech), ohranit (plech)

Abkanten n 1. dřev. otesání (hran) 2. tvář. přehýbání(ple

chu), ohraňování (plechu) 3. třísk. obr. zkosení (hran)

Abkant/maschine f tvář. ohraňovací stroj, ohraňovačka

 ~presse f tvář. ohraňovací lis

abkappen oříznout (okraj prkna), okapovat

Abkippen n 1. přechýlení, překlopení, vyklopení 2. let. pád

(po křídle), spadnutí (po křídle)

abklappbar odklopný, sklopný

abklären čeřit

Abklär/gefäß n odkalovací nádrž ~wasser n san. vyče

řená voda

Abklingbecken n nukl. bezpečnostní jímka (jímka naucho

vání vypálených palivových článků)

Abklingen n fyz. doznívání, vyhasínání, zanikání

Abkling/faktor m fyz. faktor doznívání ~leuchten n

elektron. dosvit (plynového výboje) ~zeit f dobadozní

vání, doba útlumu

Abklopfgerät n žel. oklepávací přístroj (na hledání vad)

Abkochung f 1. vaření (příprava vařením) 2. farm. odvar

Abkohlung f oduhličení

Abkommen n dohoda, smlouva, úmluva ~, kommer zielles

obchodní dohoda ~, kurzfristiges krátkodobá smlouva

abkommenwidrig odporující dohodě

Abkömmling m chem. derivát

abkratzen o(d)škrábat (starý nátěr)

Abkratzen n povl. oškrabávání, seškrabování

abkreiden křídovat (o nátěru)

Abkröpfen n zalomení

abkühlen chladit, ochlazovat; vystydnout

Abkühlen n ochlazení

Abkühlung f 1. chlazení, ochlazení 2. stydnutí

Abkühlungs/geschwindigkeit f rychlost ochlazování

 ~spannung f termické napětí ~verlust m ztráta (tepla)

při ochlazování ~vermögen n met. schopnost ochla

zování, schopnost chlazení

abkuppeln žel. odpojit, rozpojit (vagony)

abkürzen zkrátit

Abkürz/kettensäge f dřev. řetězová zkracovací pila, řetězová

vyřezávací pila ~kreissäge f dřev. kotoučová zkracovací

pila ~säge f zkracovací pila

Abkürzung f zkratka, (z)krácení

abladen složit (náklad), vyložit (vůz)

Ablade/platz m skládka ~polter m skládka kulatiny

Ablage f registratura, založení písemností

ablagern uložit, uskladnit

Ablagern n skládkování

Ablagerung f 1. geol., fyz. inkrustace, nános, sediment,

usazenina 2. gum. odpočinek, odstavení (míchačky)

3. spal. mot. obložení 4. přechovávání, skladování (např.

vína), uložení, uskladnění ~ des Bodens nános půdy,

sedimentace půdy ~ des Schlammes nános bahna,

usazenina bahna, sediment bahna ~, terrigene geol.

terigenní sediment

Ablagerungen n, chemische fpl geol. chemické sedimenty

 ~, fl uviatile fpl říční usazeniny ~, klastische fpl geol.

klastické usazeniny, mechanické sedimenty, úlomkovité

usazeniny ~, kontinentale fpl geol. kontinentální

usazeniny, pevninské usazeniny ~, marine fpl geol.

mořské usazeniny ~, pelagische fpl geol.hlubokomoř

ské usazeniny

Ablagerungs/becken n san. odpadní nádrž ~bedarf m

prostorová náročnost (skládky) ~gesteine npl obkládací

kámen ~rate f rychlost usazování

Ablaktieren n ablaktace, přikájení (způsob štěpování)

Ablängen n 1. dřev. zkracování (řeziva) 2. třísk. obr. při

říznutí na délku

Abläng/fräsmaschine f třísk. obr. frézka na oboustranné

frézování čel ~kettensäge f zkracovací řetězová pila

20

 ~maschine f dřev. okrajovací automat, okrajovačka

 ~sägemaschine f dřev. zkracovací pila, zkracovačka

 ~station f dřev. zkracovací stanice (kulatiny)

Ablass m výpust, odtok

Ablassen n des Teiches ryb. vypouštění rybníka

ablassen spustit (dolů)

Ablass/hahn m odtokový kohout, výpustný kohout,vypouš

těcí kohout ~rohr n 1. vypouštěcí trubka 2. vod. inž.

odtoková trubka ~schraube f výpustný šroub ~stutzen

m výpustné hrdlo ~ventil n vypouštěcí ventil, výpustný

ventil ~vorrichtung f ryb. výpust ~wehr n vod. inž.

vypouštěcí jez, vypouštěcí stavidlo

Ablation f geol. ablace, odtávání povrchu sublimací nebo

odnosem větru (např. ledovce)

Ablauf m 1. odtok, výtok 2. průběh (procesu výroby), postup

3. chem. vyčerpaný tok (při rektifi kaci nebo extrakci) 4.

chem. vl. odvíjení (vlákna z návinu) 5. loď. spouštění

na vodu 6. san. odpad, odpadní kanál 7. telef. návratvy

táčecího terče 8. vypršení (lhůty), ukončení ~berg m žel.

spádoviště ~bock m odvíjecí stojan (na kabely) ~datum

n datum vypršení (lhůty) ~frist f lhůta pro ukončení

 ~gestell n odvíječka (zařízení užívané při výrobě kabelů)

 ~gipfel m žel. vrchol spádoviště, vrcholek svážného

pahrbku ~gleis n žel. svážná kolej, kolej spádoviště

 ~haspel f hutn. odvíječka ~krone f stroj. kolovrátek

 ~kühlanlage f zařízení na ochlazování odpadní vody

 ~leitung f odvodňovací potrubí ~planung f operační

plánování ~profi l n žel. profi l rozřadiště ~rinne f 1.

hutn. výpustní žlab, výpusť 2. sil. stoka 3. transp. na

kloněný žlab, šikmý žlab ~schlitten m loď. spouštěcí

sáně na vodu ~spule f předlohová cívka ~steuerung f

programové řízení ~strom m svodový proud ~termin

m datum uplynutí (např. splatnosti) ~verfolger m inf.

zařízení ke sledování ~vorrichtung f odvíječka (zařízení

ve výrobě kabelů) ~wasser n odpadní voda, odtoková

voda ~wehr n přepad, přepadová příčka ~zeit f inf.

doba průběhu

Ablauge f odpadní louh, výluh

ablauschen telef. odposlouchávat

Abläutern n 1. chem. čeření, rafi nace (např. cukru) 2. horn.

oplachování, promývání

Ablege/apparat m polygr. rozmítací přístroj ~brett n

dřev. odkládací deska ~(mäh)maschine f zem. žací stroj

Ablegen n 1. odkládání 2. polygr. rozmítání (tiskařské

formy) 3. tep. zpr. odložení; popouštění 4. zem. potápění,

pokládání jednotlivých výhonů do rýh; odnož

Ablege/satz m polygr. sazba určená k rozmítání ~schloss

n polygr. zámek rozmítacího mechanizmu (např. lino

typu) ~vorrichtung f odkládací zařízení ~wagen m

odkládací vozík

ablehnen odmítnout, zamítnout

Ablehnung f odmítnutí, zamítnutí ~ der Zahlung odepření

placení ~ eines Angebots odmítnutí nabídky ~ eines

Gesuchs zamítnutí žádosti

ableisten vykonat

Ableitbahn f svodová dráha

ableitbar odvoditelný

ableiten 1. odvádět (např. vodu, teplo) 2. mat. derivovat;

odvodit (např. vzorec)

Ableiten n des Wassers odvedení vody

Ableiter m 1. bleskosvod, bleskojistka, svodič 2. inf. vodicí

lišta (papíru)

Ableit/fähigkeit f vybíjecí schopnost ~kondensator m

svodový kondensátor ~spule f svodová cívka ~strom

m výbojový proud

Ableitung f 1. odvod 2. el. vyvedení (proudu); vývod(vede

ní) 3. mat. derivace; odvození (např. vzorce) ~ höherer

Ordnung mat. derivace vyššího řádu ~, konvektive hydr.

konvekční odvod ~, partielle mat. parciální derivace

 ~, substantielle hydr. fl uktuační odvod, migrační odvod

 ~, zweite mat. druhá derivace, derivace druhého řádu

Ableitungs/band n vývodní pás ~belag m povlak(izoláto

ru) ~graben m vod. inž. odvodňovací příkop, odváděcí

příkop ~kästchen n san. odtoková šachta ~klemme f

svorka pro svod ~strom m svodový proud ~verlust m

ztráta svodem ~widerstand m elektron. svodový odpor

Ableitwiderstand m el. (mřížkový) svodový odpor

Ablenk/blech n usměrňovač, defl ektor ~einheit f TV

vychylovací jednotka, soubor vychylovacích cívek ~ein

richtung f TV vychylovací zařízení (např. cívka) ~feld

n elektron. vychylovací pole ~haube f usměrňovač,

defl ektor ~keil m vrt. úhybový klín ~platte f elektron.

vychylovací destička ~prisma n opt. prizma pro lom

světla ~punkt m defl exní bod ~rolle f žel.vychylo

vací kladička (pro změnu směru pohonu) ~schaufel f

vychylovací lopatka ~scheibe f horn. vodicí kolo (těžní

věže) ~teil m TV vychylovací díl, vychylovací sestava

Ablenkung f 1. deviace, odchylka, vybočení, vychýlení

2. žel. výhyb ka ~, elektrostatische elektron., TVelek

trostatické vychy lování ~, magnetische elektron., TV

magnetické vychýlení

Ablenkungs/gleis n žel. bezpečnostní kolej ~weiche f žel.

bezpečnostní výhybka ~winkel m úhel vychýlení

Ablese/buch n kniha odečtů ~einrichtung f metrol.ode

čítací zařízení, zařízení ke čtení údaje (měřícího zařízení)

 ~gerät n kanc. odečítací přístroj ~marke f index

ablesen metrol. číst, odečíst, přečíst

Ablesen n odečet

Ableser m 1. odečítač (osoba) 2. zem. česač

Ablese-Skala f metrol. odečítací stupnice

Ablesetag m den odečtu

Ablesung f odečet

ablichten pořídit fotokopii, kopírovat (na kopírovacím stroji)

Ablichtung f fotokopie

abliefern dodat, odeslat, odevzdat

Ablieferung f dodání, dodávka, odeslání, odevzdání; odvod

Ablieferungfrist f dodací lhůta

Ablieferungs/bescheinigung f potvrzení o dodávce ~soll n

dodávková povinnost ~stelle f místo dodávky ~termin

m termín dodání, dodací lhůta

Abliegen n polygr. otisk (přetisk barvy na následující

stránku)

ablöschen 1. hasit, uhasit, zhasit 2. inf. smazat (data),vy

mazat 3. tep. zprac. chladit, kalit

Ablöse-Energie f elektron. aktivační energie

ablösen nahradit, oddělit, splatit, vyplatit, vystřídat

Ablösung f 1. mech. pl. odtržení, odloupnutí, uvolnění 2.pře

dání (služby), výměna, vystřídání 3. splacení, vyplacení

Ablösungs/geschwindigkeit f kosm. úniková rychlost, druhá

kosmická rychlost ~vorgang m odtržení

abloten geod. promítnout olovnicí, svěsit olovnicí

ablöten odpájet

Abluft f odpadní vzduch

Ablüften n odvzdušnění

Abluft/kamin m odvětrávací komín ~kanal modvzdušňo

vací kanál ~klappe f klapka odpadního vzduchu, klapka

pro odvětrání ~öffnung f větrací otvor ~reinigungs

system n systém čištění vzduchu ~rohr n větrací trubka

abmachen dojednat, dohodnout, sjednat, ujednat

Abmachung f ujednání, úmluva ~, geschäftliche obchodní

úmluva ~, vertragliche smluvní ujednání

Abmähen n zem. pokosení, posečení

abmanteln el. odizolovat (vodič)

Abmaß n 1. rozměr 2. metrol. odchylka (rozměru) ~,obe

21

res horní odchylka ~marke f metrol. toleranční značka

Abmehlen n polygr. roztírání (barvy)

Abmessung f 1. dávkování, měření, odměření, rozměr,

vyměření ~, bevorzugte přednostní rozměr,upřednostně

ný rozměr

Abmessungs/änderung f rozměrová změna ~stufe f

rozměrová kategorie

Abminderungs/faktor m chem. součinitel kontrakce,

součinitel zúžení průřezu ~zahl f zkouš. mat. konstanta

zmenšení, součinitel zmenšení

abmontieren demontovat, odmontovat, rozebírat

Abnäher m čal. záševek

Abnahme f 1. pokles, úběr, úbytek, zmenšování se 2. tvář.

úbytek, zúžení (průřezu) ~, regelmäßige pravidelný

pokles (např. teploty), pravidelný úbytek ~beauf

tragte osoba zmocněná k převzetí ~bedingungen fpl

přejímací podmínky ~bericht m záznam o přejímce,

zpráva o přejímce ~einrichtung f odebírací zařízení

 ~garantie f přejímací záruka ~greifer m polygr.ode

bírací úchytka ~kriterien fpl přejímací kritéria ~lehre

f metr ol. přejímací kalibr ~prüfzeugnis n osvědčení

o přejímací zkoušce ~rollgang m dřev. odebírací kla

dičkový dopravník ~schwerpunkt m odběrový uzel,

těžiště odběru ~stempel m přejímací razítko ~tisch

m odebírací stůl ~toleranzen fpl tolerance přípustné při

odběru ~vorrichtung f odebírací zařízení ~vorschrift

f předpis o přejímce, přejímací procedura ~zeugnis n

osvědčení o přejímce

abnehmbar snímatelný, odnímatelný

abnehmen 1. odebírat 2. přejímat (materiál) 3. ubývat,

zmenšovat se 4. mat. odečítat

Abnehmer m 1. el. spotřebič 2. text. snímač (snímací válec)

3. metrol. receptor 4. odběratel, spotřebitel ~,auslän

discher zahraniční odběratel ~anlage f el. spotřebitelské

zařízení ~betrieb m odběratelský podnik ~leitung f

telef. linka předplatitele ~station f odběratelské místo,

odběratelská stanice ~zahl f počet zákazníků

Abnutzbarkeit f opotřebitelnost

abnutzen (sich) opotřebovat (se)

Abnutzung f opotřebení (se), využití ~ der Anlageopo

třebení zařízení

Abnutzungs/beständigkeit f odolnost proti opotřebení

 ~dauer f doba opotřebení ~festigkeit f odolnost proti

opotřebení ~maschine f stroj na zkoušení odolnosti

proti opotřebení

Abölen n kož. olejování, přetírání (usní) tukovou směsí

A-Bombe f atomová bomba

Abortdruckspüler m san. tlakový klozetový splachovač

Abortus m med. potrat, předčasný porod ~, infektiöser

brucelóza, Bangova nemoc

abpacken balit, zabalit

Abpackung f balení

abpassen vyrovnat

abpinseln oprášit štětcem

abplanen třísk. obr. obrobit čela (např. odlitků)

Abplattung f zploštění

abplatzen odloupnout se, odprýsknout

Abplatzen n povl. loupání se, odprýskávání, odlupování se

Abprall m odraz (např. třísek při mletí v roztřískovačích)

abprallen mech. odrazit se, odskakovat

Abpressen n 1. odtlačení, otisknutí, vytlačení 2. provádění

tlakové zkoušky (potrubí)

Abprodukt n odpad, odpadní produkt ~nutzung f využití

odpadů ~verbrennung f spalování odpadu

abpumpen odčerpat

abputzen 1. povrchově vyhladit 2. stav. hladit, začistit

Abquetschen n tvář. vyražení, vytlačení

Abrasion f geol. abraze, mořská eroze

abrasiv brusný

Abraum m 1. odstraněná vrstva (např. materiálu přiobrábě

ní) 2. horn. skrývkové práce ~bagger m horn. skrývkové

rypadlo ~kippe f horn. halda, skrývkový odval, výsypka

 ~kosten pl náklady na skrývku       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist