načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Angličtina do kapsy - autorov kolektív

Angličtina do kapsy
-7%
sleva

Kniha: Angličtina do kapsy
Autor:

Tematicky uspořádaná příručka, která v 18 kapitolách pokrývá základní komunikační situace. Využijete ji k přípravě na setkání s cizinci, při pobytu v cizině a samozřejmě také ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: LEDA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 01.04.2008
Počet stran: 414
Rozměr: 105x145
Úprava: 414 stran
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7335-091-8
EAN: 9788073350918
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tematicky uspořádaná příručka, která v 18 kapitolách pokrývá základní komunikační situace. Využijete ji k přípravě na setkání s cizinci, při pobytu v cizině a samozřejmě také k jako doplňkovou pomůcku při soustavném studiu jazyka. Kromě větné a slovní zásoby obsahuje navíc přehled anglické výslovnosti, stručné seznámení s anglickou mluvnicí, vybrané anglické reálie, podrobný obsah a abecední rejstřík. Příručka je určena všem, kdo se angličtinu učí nebo kdo ji používají, a to od začátečníků až po středně pokročilé, případně pokročilé (ve stupnici podle Evropského jazykového rámce od úrovně A1 až po B2, případně C1).

Další popis

Tematicky uspořádaná příručka, která pokrývá všechny základní situace, přináší zásobu asi 3000 vět a větných úseků a 5000 slov a slovních spojení. Příručku využijete k prípravě na setkání s cizinci, při pobytu v cizině a samozřejmě také ke studiu jazyka.Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

Úvod 14

Použité zkratky 16

Anglická výslovnost 17

Mluvnické minimum 22

NÄPISY - ZKRATKY Pu b l ic no tices

- A bbreviatio ns

D

Nápisy 47 Public notices

Zkratky 52 Abbreviations

O becné ú d a ie G eneral d ata

В

Čísla 55 Numbers

Základní číslovky 55 Cardinal numbers

Matematické úkony 57 Mathematical

calculations

Řadové číslovky 57 Ordinal numbers

Zlomky 59 Fractions

Desetinná čísla 59 Decimal numbers

Kolikrát? 59 How many times?

Kolik procent? 60 How many per cent?

M íry - Váhy 60 Weights - Measures

Tvary a rozměry 63 Shapes and sizes

Barvy 64 Colours

Určení místa a směru 65 Place and direction

Kde? 65 Where?

Kam? Kudy? 66 Where (to)? Which way?

Určení času 66 Fixing the time

Kdy? V kolik hodin? 67 When? What lime?

Kolik je hodin? 68 What's the time?

Týden - Dny 72 Week - Days

Den - Noc 74 Day - Night

Měsíce - Rok - Století 76 Months - Year - Century

Datum 77 Date

5


OBSAH

Roční období

Svátky

Znamení zvěrokruhu

Světové strany

Světadíly

Země, jejich obyvatelé

a hlavní města

Р Д BfŽNÉ OBRATY

Pozdravy - Loučení

Oslovení

Poděkování

Omluva

Žádost - Upozornění

Otázky

Souhlas

Nesouhlas

Vyhýbavá odpověď

Lítost

Spokojenost - Radost

Nespokojenost -

Rozhořčení

Obavy

Omyl / Chyba

Pochyby - Překvapení

Ujištění-Slib

R ady-M ínění

□ Společensky ž iv o t

Představování

Mluvíte anglicky?

Jak se máte?

Pozvání

Seasons

Holidays

Signs of the zodiac

Cardinal points

Continents

Countries, their

inhabitants and capitals

Co n v e r s a tio n a l phrases

Greetings - Farewells

Modes of address

Thanks

Apology

Request - Drawing

attention

Questions

Agreement

Disagreement

Evasive answer

Regret

Satisfaction - Pleasure

Dissatisfaction -

Indignation

Anxiety

Error / Mistake

Doubts - Surprise

Assurance - Promise

Advice - Opinion

So c ia l life

Introductions

Do you speak English?

How are you?

Invitation

78

79

80

80

81

82

87

87

89

89

90

92

94

95

96

96

96

97

97

98

98

99

99

100

101

105

105

6


OBSAH

Návštěva

U stolu

Loučení

Přání - Blahopřání

Soustrast

Zasahujeme do hovoru

Na konferenci - Na recepci

Přípitky

O s o b n í údaje - Po v a h o v é rysy

Osobní údaje

Dotazník

Věk

Fyzický vzhled

Lidské tělo

Charakterové vlastnosti

Ro d in a - By d ie n í

Rodina a příbuzní

Svatba - Manželství

Děti

Úm rtí

Bydlení

VzdělAn í - Po v o l á n í

Jaké máte vzdělání?

Žádost

Doporučující posudek

Kde pracujete?

Visit

At the table

Saying Goodbye - Parting

Wishes - Congratulations

Condolences

Interrupting a convesation

At a conference -

At a reception

Toasts

Perso nal d a ta -

Per so na lity traits

Personal data

Questionnaire

Age

Appearance

Human body

Personality traits

Family and relatives

W edding - Marriage

Children

Death

Living

Ed u c a t io n - Profession

W hat education did you

receive?

Application forin

Reference

Where do you work?

7

106

108

109

110

111

112

113

114

115

115

117

118

119

120

122

122

123

123

127

135

142

143

143


OBSAH

В

CestovAnI T RAVELLING

Cestujete rádi? 151 Do you like travelling?

Na hranicích 152 At the frontier

Pasová kontrola 152 Passport control

Celnf kontrola 152 Customs control

Zavazadla 153 Baggage/Luggage

Kde je úschovna 153 Where's the left luggage

zavazadel? office?

Auto 156 Car

Máte auto? 156 Have you got a car?

Pokyny při jízdě 157 Driving directions

Půjčovna aut 157 Car hire

Dotazy na cestu 157 Asking the way Autostop 158 Hitchhiking Čerpací stanice 159 Petrol station /

Amer. Gas station

Parkování - Garáž 159 Parking-G arage

Servis - Autoopravna 160 Service - Car repair shop

Dopravní přestupky 162 M otoring offences

Nehody 162 Accidents

Vlak 170 Train

Nápisy 171 Public notices jízdenkový automat 171 Ticket machine

Informace 172 Information jízdenky 173 Tickets

Na nástupišti 174 On the platform Ve vlaku 174 On the train

Letadlo 178 Plane

Letecká společnost 178 Airlines / Airline company

Na letišti 179 At the airport

Hlášení 180 Announcements Veřejné nápisy na letišti 181 Public notices at the

v New Yorku airport in New York

V letadle 181 On the plane

Přílet - Tranzit 182 Arrival - Transit

8


OBSAH

Lod 1 8 4 Boat

Na molu 1 8 4 O n the pier

Na lodi 1 8 5 Aboard the ship

Městská doprava 1 8 7 Municipal transport

Taxi 1 8 8 Taxi

Město 1 9 0 Town

Dotazy na cestu 1 9 0 Asking one's way

Prohlídka města 191 Sightseeing

Cestovní kancelář 1 9 7 Travel agency

Banka 1 9 9 Bank

Směnárna 1 9 9 Bureau de change/

Exchange office

V bance 2 0 1 At a bank

Peníze 2 0 2 Money

U b y to v á n í Ac c o m m o d a t io n

В

Ubytování 2 0 5 Accommodation

Rezervace 2 0 5 Reservations

V hotelu 2 0 6 At the hotel

Stížnosti 2 0 8 Complaints

Služby 2 0 9 Services

Odhlášení - Odjezd 2 0 9 Checking out

Ubytování v soukromí 2 1 0 Accommodation in

lodgings

Kempink 2 1 4 Camping

Restaurace - Jíd la Restaurant - M eals

ЕВ

Máš hlad? 2 1 7 Are you hungry?

V restauraci 2 1 8 In a restaurant

Snídaně 2 1 8 Breakfast

Oběd - Večeře 2 1 9 Lunch - Dinner

Při jídle 221 At meals

Stížnosti 2 2 2 Complaints

Placení 2 2 2 Paying the b ill

9


OBSAH

Kuchyně - Stolování

Ryby - Drůbež - Zvěřina

Uzeniny

Zelenina - LuStěniny

Ovoce

Nápoje

Jídla z anglických a ame­

rických jídelních lístků

j N á k u p y - S lu žb y

Názvy obchodů a služeb

Nákupy

V obchodě

Cena

Výměna

Oprava

Potraviny

Prodej tabáku / Trafika

Knihkupectví

Novinový Stánek

Papírnictví

Dárky - Klenoty

Látky - Látky na šaty

Galanterie

Konfekce - Pletené zboží -

Prádlo

Obuv

Kožené zboží

Květiny

Fotografie

Optik

Hodinář

Holič - Kadeřník

Pánské oddělení

Kitchen - Laying the table

Fish - Poullry - Venison

Sausages

Vegetables - Pulses

Fruit

Beverages / Drinks

Dishes Írom English and

American menus

Sh o p p in g - Services

Names of the shops and

services

Shopping

In the shop

Price

Exchange

Repair

Foods

Tobacconist's

Bookshop / Bookseller's

Newsstand

Stationer's

Gifts - Jewels

Fabrics - Dress materials

Haberdasher's

Ready-made clothes -

Knitwear - Underwear

Footwear

Leather goods

Flowers

Photography

Optician

Watchmaker

Barber - Hairdresser

Men's hairdresser

222

2 3 0

2 3 1

2 3 2

2 3 3

2 3 4

2 3 6

241

2 4 3

2 4 4

2 4 5

2 4 6

2 4 7

2 4 7

2 5 0

251

2 5 1

2 5 2

2 5 3

2 5 5

2 5 7

2 5 8

2 6 2

2 6 4

2 6 5

2 6 6

2 6 8

2 6 9

2 7 0

2 7 0

10


OBSAH

Dámské oddělení

Parfumerie

Čistírna - Prádelna

Po šta - Telefon

Kde je pošta, prosím vás?

Dopisy - Doporučené

zásilky

Poste restante

Balíky

Telegramy

Poštovní poukázky

Filatelistická služba

Poštovní schránka

Pohlednice - Dopisy

Pozdravy

Oslovení v dopise

Úvodní fráze

Závěrečné fráze

Na obálce

Adresa

Telefon

Dá se odtud telefonovat?

Veřejný telefon

Záznamník

M obilní telefon / hov.

M obil

W omen's hairdresser

Cosmetics

Dry Cleaner's - Laundry /

Laundromat / Launderette

Where's the post office,

please?

Letters - Registered &

recorded deliveries

Poste restante / Amer.

General delivery

Parcel post

Telegrammes

Postal orders

Philately service

Postbox

Postcards - Letters

Greetings

Forms of address

Opening phrases

Closing piirases

On the envelope

Address

Telephone

Is it possible to phone

from here?

Public phone

Answering machine

M obile Phone/ hov.

M obile

2 7 1

2 7 1

2 7 4

2 7 6

2 7 6

2 7 7

2 7 7

2 7 8

2 7 8

2 7 8

2 7 9

2 7 9

2 7 9

2 8 0

2 8 0

2 8 1

2 8 1

2 8 2

2 8 5

2 8 5

2 8 7

2 8 8

2 9 0

11


OBSAH

[ И K u ltu ra C ulture

Divadlo 292 Theatre

U pokladny 292 At the box office / ticket

office

V divadle 293 At the theatre

Kino 297 Cinema

Hudba 299 Music

Rozhlas 305 Radio

Televize 305 Television

Magnetofon - Gramofon - 306 Cassette recorder - Record

CDřehrávač p layer-C D player

Četba 309 Reading

V knihovně 310 In the library

Výtvarné umění 313 The fine arts

J V o ln ý ča s - S p o rt Leisure t im e - Sport

Kam jdete dnes večer? 320 W here are you going

tonight?

Hry 320 Games

Tanec 321 Dance

Z áliby/Z ájm y 321 Hobbies / Interests

Sport 327 Sport

Atletika 327 Athletics/Track and field

events

Fotbal 328 Football / Soccer

Volejbal 329 Volleyball

Zim ní sporty 329 W inter sports

Na pláži 330 O n the beach

Л Ј Л Z d ra v í - N e m o c H ealth - D isease

Co je vám? 340 What's the matter with

you?

12


OBSAH

Co se vám stalo?

Ulékaře

U zubního lékaře

V lékárně

340

341

345

355

What's wrong with you? /

What's the trouble?

At the doctor's

At the dentist

At the chemist's /

In the pharmacy

Př ír o d a - Zem ědělství N ature - Ag riculture

m

Předpověď počasí 359 Weather report

Jak je dnes venku? 359 W hat's it like outside? /

What's the weather like?

Teplota 361 Temperature

Příroda 361 Nature

Zemědělství 369 Farming

V eřejnV ž iv o t Pu b l ic life

EB

Stát 375 The State

Církev 376 Church

Sociální problémy 377 Social problems

Armáda 378 Army

Kriminalita 379 Criminality

Ztráta - Krádež -

Oznám ení policii

379 Loss - Theft - Reporting

to the police

O b c h o d - Ek o n o m ie Business - Ec o n o m ic s

EE

Obchodní jednání 387 Business deals

Obchodní korespondence 388 Business correspondence

U notáře 389 At the notary

Informatika 400 Computer science

Rejstřík 4 0 5

13
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist