načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Needs of patients - Dominika Benešová

Needs of patients

Elektronická kniha: Needs of patients
Autor: Dominika Benešová

Již třetí vydání této příručky je určeno zejména zahraničním studentům medicíny a poslouží jim k procvičení konverzace mezi lékařem a pacientem. Těžiště textu je ve ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  120
+
-
4
boky za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Galén
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2012
Počet stran: 96
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-726-2958-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Již třetí vydání této příručky je určeno zejména zahraničním studentům medicíny a poslouží jim k procvičení konverzace mezi lékařem a pacientem. Těžiště textu je ve střídání otázek lékaře a odpovědí pacienta seskupených do tematických celků - na anglické otázky lékaře (přeložené do češtiny) následuje několik možných českých odpovědí pacienta (přeložených do angličtiny). Všechny použité výrazy pak čtenář najde v připojeném česko-anglickém a anglicko-českém slovníku.

Zařazeno v kategoriích
Dominika Benešová - další tituly autora:
Needs of patients -- Czech-English Phrasebook for Beginners Needs of patients
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Upozornění

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být

reprodukována a šířena v papírové, elektronické

či jiné podobě bez předchozího písemného

souhlasu nakladatele.

Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Galén

Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5

www.galen.cz

© Galén, 2012


Needs of PatieNts

CzeCh-english

Phrasebook

for beginners

dominika Benešová

galén


Dominika Benešová NeeDs of patieNts CzeCh-eNglish phraseBook for BegiNNers třetí, doplněné a přepracované vydání Vydalo nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5 Editor nakladatelství PhDr. Lubomír Houdek Šéfredaktorka nakladatelství PhDr. Soňa Dernerová Odpovědná redaktorka Mgr. Adéla Gálová, Ph.D. Ilustrace Bára Klimešová (www.artbara.cz) Sazba Kateřina Dvořáková, Galén Tisk Glos, Špidlenova 436, 513 01 Semily G 321037 Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmějí být reprodukovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického či jiného záznamu) bez písemného souhlasu nakladatelství. © Galén, 2012 Illustrations © Bára Klimešová, 2012 První vydání v elektronické verzi isBN 978-80-7262-958-9 (pDf) isBN 978-80-7262-959-6 (pDf pro čtečky)

Preface 5

GETTING AROUND A HOSPITAL ............................................

6

INTRODUCING ONESELF 6

PATIENTS’ PERCEPTIONS OF THEIR HOSPITAL STAY .................

6

PRESENT FEELINGS 10

SLEEP PATTERN 18

DIET AND FLUIDS 18

MOBILITY 24

VISION AND HEARING 26

Activities of Daily Living ....................................................

28

Eating and drinking 28

Dressing oneself 28

Bathing / taking shower ................................................

30

Personal hygiene 30

Bladder control 32

Bowel control 34

Using a toilet 34

Sitting 36

Walking 36

Instrumental Activities of Daily Living ...............................

38

Using a telephone 38

Travelling 40

Shopping 42

Cooking 42

Housekeeping 44

Taking medication 46

Financial affairs 48

PREFACE

The phrasebook is intended to aid foremost foreign medical students at the 3

rd

Faculty

of Medicine, Charles University in conversation with Czech patients during their practical training in a hospital setting.

It is designed in two complementing parts. Each even-numbered page is devoted to phraseology so that first an English question comes with its Czech translation, then several possible answers in (colloquial) Czech follow with their meaning in English. Each odd-numbered page briefly explains or reviews grammatical features and vocabulary of its respective even page. The phrasebook does not aim to cover all details of Czech grammar. This is left to regular textbooks. The reader will find all the expressions used in the Czech-English and English-Czech dictionary at the end of the phrasebook.

The phrasebook may, of course, be used in English language classes for Czech students of medicine and nursing as well. Tato konverzační příručka by nevznikla bez zásadního podnětu Marie Zvoníčkové a  cenných připomínek Jany Přívratské, jimž tímto děkuji za  spolupráci. Revidované vydání vychází z připomínek a praktických zkušeností zahraničních studentů a učitelů češtiny jako cizího jazyka, kteří s příručkou pracovali. Publikace vznikla v rámci grantu FRVŠ 1559/98 „Inovace odborné jazykové přípravy na 3. LF UK“.

Autorka


6

GETTING AROUND A HOSPITAL Where is the 1

st

Department

of internal Medicine, please?

kde je první interna, prosím vás?

Jděte rovně do kopce, je to ta druhá budova napravo.

Go straight uphill, it’s the second

building on the right hand side.

how can i get to the Dept. of surgery? Jak se dostanu na chirurgii? Projděte parkem a tam to je. Go through the park and there it is. is this Department of Neurology? Je tohle neurologie? Ne, ta je o patro výš. No, that is one floor above. What ward is this? Jaké je tohle oddělení? Tohle je interní oddělení 2A. This is the medical ward 2A. Where can i find a cloakroom? kde najdu šatnu? Ta je až na konci chodby. It is at the very end of the corridor. is there a toilet around here? Je tu někde záchod? Ano, hned za rohem. Yes, right around the corner. i look for the room no. 403. hledám pokoj číslo 403. To jsou druhé dveře nalevo. It is the second door on the left.

INTRODUCING ONESELF Hello. Dobrý den. My name is ... Jmenuju se ... I study at The Third Faculty of Medicine. Studuji na třetí lékařské fakultě. I am from ... Jsem z ... I don’t speak Czech well. Nemluvím dobře česky. I understand only a little. Rozumím jenom trochu. I don’t understand you at all. Vůbec vám nerozumím. Speak slowly, please. Mluvte pomalu, prosím. Could you speak slowlier? Mohl/a byste mluvit pomaleji? Could you speak up / louder ? Mohl/a byste mluvit nahlas / hlasitěji? I want to talk to you. Chci s vámi mluvit. What is your name? Jak se jmenujete? How old are you? Jak jste starý/á?

PATIENTS’ PERCEPTIONS OF THEIR HOSPITAL STAY Why are you in hospital? proč jste v nemocnici? Mám zlomenou nohu. I have a broken leg. Jsem tady, protože mám rakovinu. I am here because I have cancer.

...protože jsem měla mrtvici. ...because I had a stroke.

...protože mám velké bolesti v zádech. ...because I have great pains in my back.

Jsem tu na rehabilitaci po operaci páteře. I am here for rehabilitation after an

operation of spine.


7

? Question words

kde – where kdo – who proč – why jaký/á/é – what (quality) jak – how co – what (subject) kdy – when který/á/é – which (of the two) první / druhá interna f. 1

st

/ 2

nd

Department of Internal Medicine

chirurgie f. Department of Surgery oční klinika f. Dept. of Ophthalmology kožní klinika f. Dept. of Dermatology klinika ORL f. Dept. of Ear-Nose-Throat diseases (ENT) léčebna f. dlouhodobě nemocných (LDN)

hospital for chronically ill

budova f. building vrátnice f. front desk, reception pokoj m. room chodba f. corridor šatna f. cloakroom záchod m. toilet vyšetřovna f. examination room ordinace f. doctor’s office hledat + acc. look for st sesterna f. nurses’ room jít go oddělení n. ward projít + in str. go through st jednotka f. unit najít + acc. find st lékař m., lékařka f. physician dostat se na + acc. get to st sestra f. nurse do + gen. into

When greeting we pay attention to the time of the day:

dobré ráno / jitro – good morning

dobré odpoledne – good afternoon

dobrý večer – good evening

There is a greeting that one can use any time of the day – dobrý den (literally good day).

The verb to be – být:

sg. já jsem – I am pl. my jsme – we are

ty jsi – you are vy jste – you are

on/ona/ono je – he/she/it is oni/ony jsou – they are

Czech verbs do not have to go with personal pronouns all the time so you can

simply say: Jsem cizinec – I am a foreigner.

Verbs in past tense sg. have different endings respective to gender:

mohl m. x mohla f.

These forms also appear in conditional to express politeness (could you ...). how long have you been here? Jak dlouho jste tady? Jsem tady od pondělka. I have been here since Monday.

...od minulého týdne. ...since last week.

...už dva týdny / dvě neděle. ...for two weeks already.

...pět neděl / týdnů. ...for five weeks.

...měsíc. ...for a month.

...čtvrt roku. ...for a quarter of year.

...rok (a půl). ...for a year (and a half ). how long will you stay? Jak dlouho tady zůstanete? Zůstanu tady jen do soboty. I will stay here only till Saturday.

...asi až do konce týdne. ...perhaps till the end of week.

...určitě až do Vánoc. ...certainly till Christmas. Zůstanu tady, dokud se neuzdravím. I will stay here until I recover.

...dokud se z toho nedostanu. ...until I get out of it.

...dokud se nepostavím na nohy. ...until I will be able to stand up.

...dokud mě nepřestane bolet hlava. ...until my head stops aching.

...dokud se mi nezahojí rána. ...until my wound heals.

...dokud mě neodvezou jinam. ...until they transfer me elsewhere. When will you go home? kdy půjdete domů? Půjdu domů, až budu zdravá. I will go home when I am healthy.

...až budu moct chodit. ...when I can walk.

...až se mi zahojí rána. ...when my wound heals.

...až na Velikonoce. ...only at Easter.

...až příští měsíc. ...no sooner than next month. are you content in the hospital? Jste v nemocnici spokojený/á? Moc se mi tady líbí. I like it very much here. Je to tady docela dobré. It is quite good here. Docela se mi tu líbí. I quite like it here. Ujde to. So so. Mohlo by to být lepší / horší. It could be better / worse. Nelíbí se mi tady. I don’t like it here. Je to tady strašné. It is horrible here. Chci jít domů. I want to go home. Chci odtud pryč. I want away from here. Už abych byl/a doma. I wish I were at home already. Nemůžu tady vydržet. I can’t stand it here. Nemůžu tady spát. I can’t sleep here. Špatně / dobře tady vaří. They cook poorly / well here. Jídlo je dobré / špatné / bez chuti. The food is good / bad / tasteless. Sestry jsou zlaté / hodné. Nurses are sweet / good.

zlé / líné. mean / lazy.

9

noha f. – leg

pravá / levá noha – right / left leg

zlomená noha – broken leg

mít koho, co (acc.) – to have sb,st

mít zlomenou nohu – to have a broken leg

mrtvice f. – brain stroke

rakovina f. – cancer

páteř f. – spine

záda n.pl. – back

pondělí n., coll. pondělek m. – Monday den m. – day

úterý n., coll. úterek m. – Tuesday týden m., coll. tejden – week

středa f. – Wednesday měsíc m. – month

čtvrtek m. – Thursday rok m. – year

pátek m. – Friday Velikonoce f.pl. – Easter

sobota f. – Saturday Vánoce f.pl. – Christmas

neděle f. – Sunday, coll. week

od středy – since Wednesday od koho, čeho (genitive sg.)

do soboty – till Saturday do koho, čeho (genitive sg.)

asi, snad – perhaps nejspíš – most likely

možná – maybe určitě – certainly

When using the time adverb until the verb in Czech sentence must be in negative:

until I recover – dokud se neuzdravím.

až can be used both as a conjunction or time adverb meaning „ only when“ or „no

sooner than“: Přijedu až na Vánoce. – I will come no sooner than at Christmas.

dobrý/á/é – good špatný/á/é – bad

lepší – better horší – worse

nejlepší – the best nejhorší – the worst

The verb líbit se + acc. (to like st, mainly the look of it) is rather tricky – it doesn’t

change its form in different persons but it goes with 3

rd

case of personal pronouns

that change according to the speaker:

Líbí se mi Praha. – i like Prague.

Líbí se nám ta kniha. – We like the book.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist