načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Nauka o půdě – Klement Rejšek; Radim Vácha

Fungujeme! Vážení zákazníci, e-shop je plně v provozu. Od 18. 5. 2020 jsou navíc všechny naše prodejny a výdejny otevřeny. Bližší informace naleznete zde
Nauka o půdě
-12%
sleva

Kniha: Nauka o půdě
Autor: Klement Rejšek; Radim Vácha

Kniha Nauka o půdě autorů Prof. Ing. Klementa Rejška, CSc., profesora Ústavu geologie a pedologie Mendelovy univerzity v Brně, a Doc. Ing. Radima Váchy, PhD., ředitele Výzkumného ústavu ... (celý popis)
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  490 Kč 431
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
14,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Baštan
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2019
Počet stran: 527
Rozměr: 260,0x187,0x38,0 mm
Úprava: ilustrace (převážně barevné)
Vydání: První vydání
Skupina třídění: Zemědělství. Pedologie. Agrotechnika. Agroekologie
Hmotnost: 1,7875kg
Jazyk: česky
Vazba: Pevná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 201901
ISBN: 978-80-87091-82-1
EAN: 9788087091821
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis
Kniha Nauka o půdě autorů Prof. Ing. Klementa Rejška, CSc., profesora Ústavu geologie a pedologie Mendelovy univerzity v Brně, a Doc. Ing. Radima Váchy, PhD., ředitele Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i., předkládá moderně pojatou syntézu vlastností a procesů v půdě na straně jedné a využívání a ochrany půdy na straně druhé. Daný koncept nauky o půdě je v české literatuře ojedinělý a reflektuje současný stupeň poznání tohoto důležitého oboru v současné světové literatuře. Kniha je napsána pro velmi široký okruh čtenářů. Přáním autorů bylo, aby si v ní našli svůj předmět zájmu jak běžní majitelé polností, lesů a zahrádek, tak i vysokoškolští studenti a odborná veřejnost jako taková. S tímto cílem je pak kniha upravena jak co do obsahu, tak co do formy: ta je ostatně zajímavá použitím barevných fotografi í, tabulkami a původními obrázky, ilustrujícími inspirativnost poznání dějů v „hlíně, z níž rostou rostliny“.

Přinášet aktuální pohled na nauku o půdě dnes nestačí: to, co je skutečně moderní a odpovídá třetímu tisíciletí je interdisciplinární pohled na interakci půdy a rostliny a to včetně ochrany půdy. A tento pohled musí být přitom prezentovaný tak, aby si něm své našli jak ti, co se o problematiku půdy dlouhodobě zajímají, tak i běžný čtenář, který by prostě jen rád věděl, co je například pravdy na tom, že když dlouhodobě nehnojí kompostem ze svého zahradního kompostéru, tak mu po pracném zalití jeho zahrádky půda takřka okamžitě vyschne. Odpovědi na tyto a desítky dalších podobných otázek přináší právě tato nová kniha.

Svým obsahem, významem, zaměřením kniha přispěje také i k současné problematice týkající se sucha, hospodaření s vláhou, půdou, ochranou půdního fondu.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Klement Rejšek; Radim Vácha - další tituly autora:
Půda Půda
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Úvod (Klement Rejšek)...................................................................................................................................... 14

Část první: Půda, její vlastnosti a procesy (Klement Rejšek)........................................................... 18

1. Půda, p e d o n , d e fin ic e , p o j e t í .......................................................................................................... 20

1.1 Definice půdy...................................................................................................................................... 23

1.2 Význam p ů d y .......................................................................................................................................31

1.3 Půda v krajinném měřítku..................................................................................................................34

1.4 Zemědělská p ů d a ............................................................................................................................... 37

1.4.1 Specifické znaky zemědělsky a zahradnicky využívané p ů d y........................................... 39

1.4.2 Úrodnost zemědělských půd................................................................................................... 41

1.5 Lesní p ů d a ........................................................................................................................................... 42

1.5.1 Specifické znaky půdy určené к plnění funkcí lesa.............................................................44

1.5.2 Úrodnost lesních p ů d ........................................................................................................... 47

1.6 Urbánní půda .................................................................................................................................... 50

1.6.1 Specifické znaky půd měst a o b c í..........................................................................................53

1.6.1.1 M im ořádná prostorová heterogenita...................................................................... 53

1 .ó.l .2 Špecifický hydrický režim p ů d ................................................................................. 54

1.6.1.3 Dopad zimní údržby komunikací............................................................................ 56

1.6.1.4 Specifický režim půdních p ly n ů ................................................................................59

1.6.1.5 Alkalizace městského prostředí................................................................................60

1 .ó.l .6 Nedostatek minerálních půdních ž iv in ....................................................................62

1.6.1.7 Kontaminace městských p ů d.................................................................................. 63

1.6.2 Úrodnost urbánních p ů d .........................................................................................................63

1.7 Půda a globální změna klim atu....................................................................................................... 66

1.7.1 Pohled tro fic k ý .......................................................................................................................... 68

1.7.2 Pohled h ydropedologický.......................................................................................................69

1.7.3 Pohled g eo m o rfo lo gický.......................................................................................................... 73

1.7.4 M ožná pro gn ó za ...................................................................................................................... 75

2. F y z ik á ln í p o h le d na p ů d u (Klement Rejšek - Radim V á c h a )...................................................... 80

2.1 Pevné půdní částice............................................................................................................................ 83

2.1.1 M inerální půdní p o d íl.............................................................................................................. 84

2.1.2 O rganický půdní p o d íl............................................................................................................ 86

2.2 Hydrický půdní režim ......................................................................................................................... 88

2.2.1 M inerální půdní p o d íl............................................................................................................. 91


2.2.2 Organický půdní p o d íl.................................................................................................

2.2.3 Režim vody v p ů d ě .......................................................................................................

2.2.4 Půdní v o d a ....................................................................................................................

2.2.5 Půdní hydrolim ity..........................................................................................................

2.3 Aerační půdní režim .................................................................................................................

2.3.1 Minerální půdní p o d íl....................................................................................................

2.3.2 Organický půdní p o d íl..................................................................................................

2.4 Termický půdní režim................................................................................................................

2.5 Barva p ů d y ...............................................................................................................................

2.6 Půdní pórovitost........................................................................................................................

2.7 Půdní zrnitost.............................................................................................................................

2.7.1 Půda a zem ina...............................................................................................................

2.7.2 Půdní druh......................................................................................................................

2.7.2.1 Smysl určování půdního druhu pro přímé využití.........................................

2 .7 2 .2 Specifické znaky zrnitostně lehkých, písčitých, p ů d...................................

2.7.2.3 Specifické znaky zrnitostně těžkých, jílovitých, p ůd....................................

2.7.2.4 Cílená změna půdního d ru h u .......................................................................

- vylehčování zrnitostně těžkých půd, zhutňování zrnitostně lehkých půd

2.8 Půdní konzistence......................................................................................................................

2.9 Půdní struktura...........................................................................................................................

3 Chemický p o h le d na p ů d u ......................................................................................................

3.1 Chemické složení pevných půdních částic..............................................................................

3.2 Chemické složení půdního roztoku ........................................................................................

3.3 Chemické složení půdních plynů..............................................................................................

4 Fyzikálně chem ický p o h le d na p ů d u (Klement Rejšek - Radim Vácha)............................

4.1 Půdní reakce..............................................................................................................................

4.1.1 Stupeň p H ........................................................................................................................

4.1.2 Význam hodnocení stupně p H .....................................................................................

4.2 Půdní sorpce...............................................................................................................................

4.2.1 Typy půdní sorpce..........................................................................................................

4.2.2 Půdní výměnná sorpce..................................................................................................

4.2.3 Půdní koloidní částice....................................................................................................

4.2.4 N áboj koloidní částice..................................................................................................

4.2.5 Anionová výměnná kapacita........................................................................................

4.2.6 Význam půdní výměnné s o rp ce ...................................................................................

4.3 Půdní pufrovitost.........................................................................................................................

4.3.1 Míra pufrovitosti a pufrační kapacita............................................................................

4.3.2 Význam hodnocení půdní pufrovitosti..........................................................................

..94

..94

. 9 6

.9 8

100

101

102

103

107

.111

113

115

116

118

119

120

122

123

125

128

129

132

134

136

137

140

142

144

144

145

147

149

154

155

156

157

161


4 .4 O xidačně-redukční reakce........................................................................................................... 162

4.4.1 Redox potenciál p ů d y ......................................................................................................... 163

4.4 .2 Význam hodnocení poměru mezi oxidacemi a redukcemi v p ů d ě .................................164

5 B io ch e m ický p o h le d na p ů d u ....................................................................................................... 166

5.1 Půdní část koloběhu uhlíku............................................................................................................... 168

5.2 Půdní část koloběhu dusíku.............................................................................................................. 170

5.3 Enzymologie p ůd y............................................................................................................................ 175

5 .4 Respirace p ů d y ............................................................................................................................... 177

6 B io lo g ic k ý p o h le d na p ů d u ........................................................................................................... 180

ó .l Půdní organická hm ota....................................................................................................................182

6.2 Akumulace ulmifikací...................................................................................................................... 186

6.3 Transformace dekom pozicí............................................................................................................ 188

6.3.1 M ineralizace.......................................................................................................................... 191

6.3.2 Humifikace............................................................................................................................. 192

6.3.3 A sim ilace............................................................................................................................... 195

6 .4 Humusové formy a subformy......................................................................................................... 198

6.5 Půdní b io lo g ie .................................................................................................................................. 200

ó .ó Půdní b io ta ...................................................................................................................................... 203

6.7 Biologická im obilizace.....................................................................................................................207

6.8 Komposty a kom postování............................................................................................................. 208

6.9 Mulče a mulčování............................................................................................................................ 211

7 P ed o ge n etické f a k t o r y ...................................................................................................................214

7.1 Půdotvorný substrát........................................................................................................................... 216

7.2 Klimatické fa k to ry ............................................................................................................................. 219

7.3 O rografie terén u ............................................................................................................................... 221

7.4 Organismy a vznik p ů d y ..................................................................................................................224

7.4.1 Terestické organismy..............................................................................................................225

7.4.2 Půdní b io ta .............................................................................................................................227

7.5 Člověk jako pedogenetický faktor.................................................................................................. 228

7.6 Čas jako pedogenetický faktor....................................................................................................... 230

8 Procesy v p ů d ě ............................................................................................................................... 234

8.1 Obecné procesy v p ůdě................................................................................................................ 236

8.2 Speciální procesy v půdě................................................................................................................ 237

8.2.1 Elementární procesy v p ů d ě ................................................................................................ 238

8.2.2 Diferenciační procesy v p ů d ě ............................................................................................. 239

8.3 Půdní procesy a význam pro hospodaření v krajině..................................................................... 245

9 Půdní ta x o n o m ie ............................................................................................................................ 248


9.1 Typologie (třídění) půdy o její smysl.................................................................................................. 248

9.2 Platný klasifikační systém půd v ČR....................................................................................................251

9.3 Mezinárodní klasifikační systémy......................................................................................................253

9.4 Pedon a půdní p ro fil........................................................................................................................... 255

9.5 Diagnostické horizonty....................................................................................................................... 2 5 7

9.6 Referenční třídy p ů d ............................................................................................................................ 2 5 9

9.7 Půdní ty p y .............................................................................................................................................2 63

9.7.1 Referenční třída leptosolů a její půdní typy litozem, ranker, rendzina a p a ra re n d z in a.....263

9.7.2 Referenční třída regosolů a půdní typ regozem ..................................................................2 ó 7

9.7.3 Referenční třída fluvisolů a půdní typy fiuvizem a k o lu v iz e m............................................268

9.7.4 Referenční třída vertisolů a půdní typ sm onice....................................................................270

9.7.5 Referenční třída černosolů a její půdní typy černozem a černozemě............................... 271

9.7.6 Referenční třída andosolů a půdní typ andozem ................................................................. 272

9.7.7 Referenční třída luvisolů a její půdní typy šedozem, hnědozem a luvizem....................... 274

9.7.8 Referenční třída kambisolů a její půdní typy kambizem a pelozem.................................. 276

9.7.9 Referenční třída podzosolů a její půdní typ y kryptopodzol a p o d z o l..............................279

9.7.10 Referenční třída stagnosolů a půdní typy pseudoglej a s ta g n o g le j.................................281

9.7.11 Referenční třída glejsolů a půdní typ g le j............................................................................ 284

9.7.12 Půdy s výraznými znaky zasolení....................................................................................... 2 8 6

9.7.13 Referenční třída organosolů a půdní typ o rg a n o z e m...................................................... 287

9.7.14 Referenční třída antroposolů a její půdní typy kultizem a a n tro p o z e m ..........................288

9.8 Půdní subtypy....................................................................................................................................... 291

9.9 Půdní variety a s u b v a rie ty ................................................................................................................. 292

9.10 Ekologické a degradační fáze, hlavní a lokální substrátové půdní fo rm y ..................................293

10 Půda a r o s tlin a ..................................................................................................................................294

10.1 Vliv rostlin na půdu.............................................................................................................................296

10.2 Půda jako zdroj rostlinám přístupné v o d y..................................................................................... 298

10.3 Půda jako zdroj rostlinám přístupných ž iv in .................................................................................. 3 0 0

10.3.1 M akrobiogenní prvky a jejich přístupnost......................................................................... 3 0 3

10.3.1.1 O becný pohled na biogenní p rv k y ....................................................................3 0 8

10.3.1.2 Dusík...................................................................................................................... 3 0 9

10.3.1.3 Fosfor...................................................................................................................... 312

10.3.1.4 Draslík..................................................................................................................... 315

10.3.1.5 Vápník.................................................................................................................... 316

10.3.1.6 H o řč ík ..................................................................................................................... 318

10.3.1.7 Síra.......................................................................................................................... 319

10.3.2 M ikrobiogenní prvky a jejich přístupnost..........................................................................320


10.4 M ožný problém příštích let: hořčík, železo o m angan..............................................................322

10.5 Rostliny a mykorhizní sy m b ió z a ................................................................................................... 324

10 .ó Rostliny a tvary zemského povrchu................................................................................................ 326

10.7 Já a moje zahrádka, já a můj le s .................................................................................................. 329

10.8 Rostliny a jílovité p ů d y ................................................................................................................... 332

10.9 Trávníky............................................................................................................................................335

10.10 Rostliny a imise .............................................................................................................................. 340

11 Výživa rostlin a hnojení půd........................................................................................................ 344

11.1 Udržování a zvyšování půdní úrodnosti dodáváním hnojivých látek........................................34ó

11.2 Operativní zásahy a základní h n o je n í......................................................................................... 347

11.3 Principy hnojení a přihnojování..................................................................................................... 348

12 Půda a čas - vývoj stanoviště v krajině................................................................................... 352

12.1 Půda a její v ý v o j............................................................................................................................... 353

12.2 Pedogeneze v postglaciálu.............................................................................................................355

12.3 Půda a neolitický člověk..................................................................................................................359

13 Studium půdy.................................................................................................................................... 3ó2

13.1 Cíle studia p ůd y................................................................................................................................ 3Ó4

13.2 Půdní p r o fil....................................................................................................................................... 3 óó

13.3 Charakter základních etap zjišťování půdních vlastností.............................................................3Ó9

13.3.1 Přípravné p rá c e .................................................................................................................... 3Ó9

13.3.2 Vlastní terénní p rá c e .............................................................................................................370

13.3.2.1 Rekognoskace terén u ...........................................................................................370

13.3.2.2 Rozvržení sítě sond...............................................................................................370

13.3.2.3 Půdní s o n d y .......................................................................................................... 371

13.3.2.3.1 Vzorkovací s o n d y ............................................................................ 372

13.3.2.3.2 M a p ova cí sondy............................................................................. 373

13.3.3 Terénní šetření a odběr půdních vzorků.............................................................................. 373

13.3.3.1 Určování půdních jednotek v terénu..................................................................374

13.3.3.2 Popis půdního p r o filu ..........................................................................................37ó

13.3.3.3 Vzorkování půdních horizontů........................................................................... 378

13.3.4 Charakter laboratorních a n a lý z ......................................................................................... 382

13.3.5 Charakter interpretací výsledků terénního šetření a laboratorních a n a lý z...................384

13.3.5.1 Prostorová heterogenita a časová variabilita půdních vlastností...................385

13.3.5.2 Půdní vs. listové a n a lý z y .................................................................................... 387

13.3.5.3 Specifická úskalí interpretací.............................................................................389

13.4 Nauka o půdě a spolupráce s přírodními vě d a m i........................................................................ 391

13.5 Nauka o půdě a spolupráce s humanitními vědami........................................................................ 394


Část druhá: Půda, její využívání a ochrana (Radim V á c h a )......................................................... 396

14 Legislativní zabezpečení ochrany půdy.....................................................................................3 98

14.1 Ochrana půdy v ČR...........................................................................................................................4 0 0

14.1.1 Legislativa ochrany půdy z pohledu produkčních funkcí p ů d y ........................................ 4 0 0

14.1.2 Legislativa ochrany půdy z pohledu mimoprodukčních funkcí p ů d y ..............................4 0 2

14.1.3 Stanovení pravidel pro poskytování zemědělských p o d p o r - Cross C o m p lia n c e.....4 0 2

14.2 Ochrana půdy zemí Evropské u nie ................................................................................................ 4 0 3

14.2.1 Legislativa ochrany půdy v E U ............................................................................................ 4 0 4

14.2.2 Stanovení pravidel pro poskytování zemědělských podpor - Cross Compliance v EU .... 4 0 5

14.3 Ochrana půdy mimo E U ..................................................................................................................4 0 6

14.3.1 M ezinárodní aktivity v oblasti ochrany p ů d y .................................................................... 4 0 8

14.4 Legislativní omezení látek vstupujících do p ů d y........................................................................... 4 0 9

14.4.1 Limitní hodnoty v hnojivech, pom ocných půdních látkách .............................................. 410

pomocných rostlinných přípravcích a substrátech

14.4.2 Limitní hodnoty v kalech z čistíren odpadních vod к aplikaci na zemědělskou půdu ... 411

14.4.3 Limitní hodnoty v sedimentech к aplikaci na zemědělskou p ů d u................................... 413

14.5 Limitní hodnoty rizikových prvků a perzistentních organických polutantů v půd ě .....................41ó

14.6 Připravovaná legislativní opa tře ní................................................................................................... 4 2 0

15 Faktické zabezpečení ochrany půdy............................................................................................ 422

15.1 G lobální ochrana p ů d y ..................................................................................................................... 423

15.2 Lokální ochrana p ů d y ........................................................................................................................ 424

15.3 Specifické znaky ochrany zemědělské p ů d y ................................................................................. 425

15.4 Specifické znaky ochrany lesní p ů d y .............................................................................................. 426

15.5 Specifické znaky ochrany urbánní p ů d y ........................................................................................ 427

15.6 Kontaminace půdy v ČR.................................................................................................................... 428

15.7 Kontaminace půdy v zemích EU....................................................................................................... 431

15.8 Kontaminace půdy v zemích mimo E U ........................................................................................... 4 3 2

15.9 Kritické hodnoty a půdně toxikologické přístupy.......................................................................... 4 3 4

15.10 Faktické možnosti omezení riz ik ..................................................................................................... 4 3 5

15.11 Faktické možnosti ochrany zdrojů pitné vo dy z pohledu kontaminace přes p ů d u................. 4 3 9

16 Rizikové prvky.................................................................................................................................... 4 4 2

16.1 Význam působení rizikových prvků v prostředí............................................................................442

16.2 M obilita rizikových prvků a transfer do rostlin............................................................................. 4 4 3

16.3 Vstup rizikových prvků do rostlin..................................................................................................... 4 4 4

16.3.1 Kořenový příjem rizikových p rv k ů ........................................................................................4 4 5

16.4 Kritická zátěž půd rizikovými p rv k y ................................................................................................4 4 6

16.4.1 Arsen........................................................................................................................................4 4 7


16.4.2 Kadmium.............................................................................................................................. 447

16.4.3 M ě ď ..................................................................................................................................... 4 48

16.4.4 N ik l....................................................................................................................................... 448

16.4.5 O lo v o ................................................................................................................................... 4 49

16.4.6 Zinek..................................................................................................................................... 4 49

16.4.7 Ostatní monitorované p rv k y ................................................................................................ 4 49

16.5 Rizikové prvky v půdách geogenně anomálních........................................................................4 5 0

17 Perzistentní o rg a n ic k é p o lu t a n t y .................................................................................................4 5 6

17.1 Druhy prezistentních organických p oluta ntů .................................................................................4 57

17.2 Hodnocení obsahů perzistentních organických p oluta ntů.........................................................458

17.3 Kontaminace zemědělských půd perzistentními organickými p oluta nty..................................4 5 9

17.4 Kontaminace lesních půd perzistentními organickými p o lu ta n ty..............................................461

17.5 Kontaminace urbánních půd perzistentními organickými p oluta nty.........................................463

18 D e g ra d a c e p ů d y ............................................................................................................................. 4 6 6

18.1 Fyzikální a fyzikálně-chemická degradace p ů d y....................................................................... 4 6 6

18.1.1 Erozní procesy...................................................................................................................... 4 6 7

18.1.1.1 Typy a formy eroze................................................................................................ 4 67

18.1.1.2 Eroze vodní............................................................................................................ 4 6 7

18.1.1.3 Eroze v ě trn á .......................................................................................................... 470

18.1.1.4 Protierozní opatření................................................................................................471

18.1.2 Zhutnění půd (pedokom pakce).......................................................................................... 472

18.1.3 Úbytek půdní organické h m o ty .......................................................................................... 474

18.1.4 Rozpad půdní struktury....................................................................................................... 476

18.1.5 Zábor p ů d y ...........................................................................................................................476

18.1.6 D esertifikace.........................................................................................................................479

18.2 Chemická a biologická degradace p ů d y................................................................................... 4 8 0

18.2.1 Acidifikace p ů d y ................................................................................................................. 4 8 0

18.2.2 Salinizace ............................................................................................................................481

18.2.3 Snížení biodiverzity půdy...................................................................................................483

18.2.4 Kontaminace půdy při z á p la v á c h .....................................................................................4 8 4

18.2.5 Kontaminace půdy při sesuvných e pizod á ch.................................................................. 485

18.3 Environmentální degradace p ů d y .................................................................................................4 8 6

19 I n d ik á t o r y k v a lit y p ů d y ................................................................................................................. 4 8 8

20 P rů z k u m y p ů d ................................................................................................................................. 4 9 0

21 M o ž n o s ti č lo v ě k a p ra c o v a t s p ů d o u a n á p ra v n á o p a tř e n í.................................................. 492

21.1 Pozemkové ú p ra v y ...........................................................................................................................492

21.2 Rekultivace........................................................................................................................................493


4 9 óZávěr (Klement Rejšek)

Summary.................................................................................................................................................5 0 0

Použitá literatura..................................................................................................................................5 0 2

Rejstřík.....................................................................................................................................................5 2 0

O autorech .............................................................................................................................................526
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist