načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Nadání a nadaní -- Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi – Lenka Hříbková

Fungujeme! Vážení zákazníci, nařízením vlády jsou od 22. 10. 2020 z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky. Knihy si ale můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS, Zásilkovnou či s vyzvednutím na některých našich výdejnách. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Bližší informace naleznete zde
Nadání a nadaní -- Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi

Elektronická kniha: Nadání a nadaní
Autor: Lenka Hříbková
Podnázev: Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi

Základní přístupy ke studiu intelektově nadaných dětí, teoretické otázky a praktické souvislosti daného tématu. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  271
+
-
9
bo za nákup

hodnoceni - 71.3%hodnoceni - 71.3%hodnoceni - 71.3%hodnoceni - 71.3%hodnoceni - 71.3% 78%   celkové hodnocení
5 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2009
Počet stran: 255
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Vývojová psychologie. Individuální psychologie
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2009
ISBN: 978-80-247-1998-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Základní přístupy ke studiu intelektově nadaných dětí, teoretické otázky a praktické souvislosti daného tématu.

Popis nakladatele

Problematika nadání je po řadu let zkoumána nejen v psychologii a pedagogice, ale zajímají se o ni i další obory. V současné době se toto téma stalo velmi aktuálním a v souvislosti se změnami ve školství mu věnuje stále větší pozornost i široká veřejnost. Ačkoliv v zahraničí se nadáním zabývá řada odborných publikací, u nás nemáme téměř žádnou, a právě proto vznikla tato kniha. Prezentuje základní přístupy ke studiu nadání, věnuje se teoretickým otázkám a praktickým souvislostem tématu. Pojímá tři základní přístupy k nadání dítěte: kognitivní, osobnostně-vývojový, sociálně-kulturní. Stranou nezůstává ani klíčová otázka - vzdělávání a rozvíjení nadaných, vyhledávání nadaných dětí a jejich realizace v práci. Nedílnou součástí tohoto tématu je i vzdělávání učitelů pro práci s nadanými žáky. Publikace vychází z českého prostředí a je věnována zejména studentům pedagogických oborů a oborů psychologie. Řadu nejnovějších informací zde naleznou i psychologové a pedagogové v praxi. (pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
K elektronické knize "Nadání a nadaní -- Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi" doporučujeme také:
 (e-book)
Nadané děti a jejich rozvoj Nadané děti a jejich rozvoj
 (e-book)
Poruchy socializace u dětí a dospívajících -- Prevence životních selhání a krizová intervence Poruchy socializace u dětí a dospívajících
 (e-book)
Vývojová psychologie -- 2., aktualizované vydání Vývojová psychologie
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

doc. PhDr. Lenka Hříbková, CSc.

NADÁNÍ A NADANÍ

Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy

a jejich vztah ke kolské praxi

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400

www.grada.cz

jako svou 3660. publikaci

Odpovědná redaktorka Dana Trojáková

Sazba a zlom Martina Hukalová

Počet stran 256

Vydání 1., 2009

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

Š Grada Publishing, a.s., 2009

Cover Photo Š fotobanka Allphoto

Recenzoval PhDr. Miroslav Rendl, CSc.

ISBN 978-80-247-1998-6

verze osvit 5, April 24, 2009


OBSAH Úvod .....................................7

1. Historické kořeny současných přístupů ke studiu nadání .......14

1.1 Patologická linie ...........................17

1.2 Biologická linie ...........................19

1.3 Psychoanalytická linie ........................24

1.4 Environmentální linie ........................27

1.5 Vývoj zájmu o nadané děti ve 20. století ..............33

2. Pojmy a terminologie: nadání, talent a nadaný jedinec ........40

2.1 Nadání a talent ............................40

2.2 Nadané děti a kritéria nadání .....................44

2.3 Druhy nadání a jejich klasifikace ..................47

3. Kognitivní přístup ke studiu nadání ...................50

3.1 Modely nadání orientované na schopnosti ..............51

3.2 K novějím teoriím inteligence a vývoji nadání ...........56

3.3 Výzkumy orientované na mimořádné kognitivní výkony ......64 3.4 Vysoké IQ a jeho biologické koreláty ................71

Souhrn ................................74

4. Osobnostně-vývojový přístup ke studiu nadání .............75

4.1 Komponentové koncepce a modely nadání .............76

4.2 Koncepce a modely akcentující vývoj nadání ............85

4.3 Hlavní zkoumaná témata, diskuse a výzkumy ...........88

4.3.1 Osobnostní a sociální charakteristiky nadaných .......92

4.3.2 Problémy nadaných a poradenství pro nadané ........98

4.3.3 Specifické skupiny nadaných a typy intelektově nadaných . 105

Souhrn ...............................117

5. Sociálně-kulturní přístup ke studiu nadání ..............118

5.1 Koncepce a modely nadání orientované sociokulturně .......120

5.2 Rodinné prostředí a specifika rodin s nadanými dětmi ......137

5.3 Nadané děti ve vrstevnické skupině ................141 5.4 kolní socializace nadaných dětí ..................145

Souhrn ...............................151

6. Vyhledávání nadaných .........................153

6.1 Psychometrický přístup k vyhledávání nadaných .........155

6.1.1 Identifikační proces a identifikační strategie ........157

6.1.2 Identifikační a výběrové metody ..............158

6.2 Expertní přístup k vyhledávání nadaných .............168

6.2.1 Nadání jako vyvíjející se expertnost ............169

6.3 Potenciál a výkon: dvě stránky fenoménu nadání .........175

6.4 Vyhledávání nadaných realizace v praxi .............176

6.5 K perspektivám procesu vyhledávání nadaných ..........181

7. Vzdělávání nadaných ..........................182

7.1 Poznámky k obsahu a organizační formě vzdělávání nadaných . . 183 7.2 Rozvíjení nadání a vzdělávání nadaných .............187

7.3 Vzdělávání z pohledu dospělých tvořivých jedinců ........194

7.4 Vzdělávání učitelů pro práci s nadanými áky ...........197

Závěr ...................................205

Literatura ................................211

Věcný rejstřík ..............................231

Jmenný rejstřík .............................250

ÚVOD

Problematika nadání je po řadu let zkoumána nejen v psychologii

a pedagogice, ale zajímají se o ni i dalí obory. V současné době se stalo témanadánívelmiaktuálníavsouvislostisezměnamivekolstvímuvěnuje stálevětípozornostirokáveřejnost.Ačkolivvzahraničísenadánímzabývá řadaodbornýchpublikacíapříručekproučitele,unásnemámekdispozicité- měř ádnou. Tuto mezeru má částečně zaplnit předkládaná publikace, ve které prezentujeme základní přístupy ke studiu nadání, věnujeme se teoretickým otázkám a praktickým souvislostem daného tématu. Bez orientacevteoretickýchpřístupechkestudiunadáníabezznalostivýsledkůrelevantních pedagogicko-psychologických výzkumů lze sice mnohem snadněji zavádětdokolsképraxeadovzdělávánízměnyarůznáopatření,alejejich výsledný efekt můe být z dlouhodobého hlediska velmi problematický. Domníváme se, e i to zvyuje naléhavost potřeby zabývat se tímto tématem rovně výzkumně, opatrně přejímat výsledky ze zahraničí a ověřovat jejich platnost v naich podmínkách.

Aktuálnosttématudokládátakévelkýpočetčlánkůvdennímtiskuapořadů v dalích médiích. Pokud uvedeme jen některé jejich tituly a názvy (A ije průměrnost, Učitelé to s nadanými dětmi neumějí, koly nevycházejí vstříc nadaným, Nematuroval, ale u bádá na akademii věd, Český premiant míří na Cambridge, kolák chce porazit Kasparova atp.), je z nich zřejmé, e autoři se na jedné straně stavějí k současné situaci ve výchovně-vzdělávacípéčiotutopopulacidětíspíekriticky,nebonadruhéstraněprezentují příběhy a výkony nadaných dětí, které jsou v určité oblasti mimořádně úspěné.Existencetěchtodvoutypůčlánkůvdennímtiskumůevyvolá- vat otázky: Mají snad upozornit na to, e i přes nepříznivé podmínky ve kolách se některým dětem podařilo vyniknout? Nebo je třeba jejich obsah chápat jako důkaz toho, e v řadě kol i ve kolském systému existují monosti pro mimořádný rozvoj nadání dětí a kritika situace na kolách není zcela oprávněná?

Pokud obrátíme pozornost k odbornému tisku, zjistíme, e v něm existuje minimum článků na téma nadání. Na některých vysokých kolách, zejména

/ 7


napedagogickýchfakultách,sejizačínajíobjevovatskripta,vekterýchse jejich autoři snaí budoucím učitelům alespoň přiblíit některé okruhy problematiky nadání (Čermák, Turinová, 2005; Machů, 2006; Hříbková, 2007). Některé dalí publikace na toto téma mají výrazný popularizační, osvětově-informační charakter a jsou určeny větinou pro rodiče (Campbell, 2001; Mönks,Ypenberg,2002;Krafft,Semke,2003;Dočkal,2005;Fořtík,Fořtí- ková, 2007). Za upozornění stojí některé skutečnosti, které v nich pozorný čtenář zaznamená.

Prvníznichjefakt,esevětinouvěnujípřeváněintelektovémunadání a minimálně ostatním druhům nadání. Často se v nich objevují doporučení a náměty, jak se takto nadaným dětem věnovat, jak je rozvíjet a jaké specifickévýchovnézacházenípotřebují.Vohniskupozornostijepředevímvý- chova nadaných dětí.

Druhouskutečnostíje,eseunástímtotématemzabývajípřeváněpsy- chologové, ačkoliv se jedná o téma výrazně pedagogické. V důsledku toho jsou akcentovány jiné okruhy problémů a téma se začalo značně psychologizovat.Vpraxitopotommůevéstktřítěnípůsobenípsychologů,učitelů a rodičů nadaného dítěte a k obtíím ve vzájemné komunikaci místo ke vzájemné spolupráci. V krajním případě dochází a k vytváření koalice psychologa s rodičem proti učitelům a kole. V pozadí tohoto jevu lze tuit nejen problém současné nezakotvenosti problematiky nadaných dětí v pedagogických oborech i psychologických disciplínách u nás, ale i nevyváenost v rozpracování a aplikaci problematiky identifikace nadání na jedné straně a vzdělávacích strategií a modelů pro populaci intelektově nadaných na straně druhé. Na rozpracovávání teoretických přístupů k nadání se ve 20. století podílela řada autorů s filozofickým, pedagogickým, psychologickým i lékařským vzděláním. Jejich úsilí často ústilo do vytváření modelů nadání, které vycházely z dosaené úrovně poznatků o fenoménu nadání a ve vzdělávací praxi slouily jako základ tvorby strategií pro vyhledávání nadaných a pro tvorbu vzdělávacích programů pro tuto populaci. V této práci rozliujeme tři základní teoretické přístupy: n kognitivní přístup, n osobnostně-vývojový přístup, n sociálně-kulturní přístup. 8 / Nadání a nadaní Kritériem tohoto rozliení jsou faktory (kognitivní, osobnostní, sociokulturní atp.), na které byl v daném přístupu brán předevím zřetel při vysvětlování fenoménu nadání. Lze uvaovat také o jiném kritériu, kterého by bylomonopouítprorozlienípřístupůkestudiuněkterýchdílčíchtémat. Při vyhledávání nadaných máme na mysli zejména orientaci na zjiování potenciálu,předpokladůjedincenebospíeorientacinajehopodávanévýko- ny a jejich analýzu. V tomto případě bychom pravděpodobně rozliili psychometrický přístup ke studiu nadání, tedy orientaci na zkoumání (a měření)potenciálu,předpokladůjedinceprovýkonvurčitéčinnosti,aexpertní přístupkestudiunadání,tedyorientacinastudiumvýkonůjedince,podmí- nekjejichdosahováníamonostíjejichzkvalitňování.Ikdysevpublikaci věnujeme i těmto přístupům, v této fázi vývoje tématu nadání povaujeme kognitivní, osobnostně-vývojový a sociálně-kulturní přístupy za vhodnějí pro prezentování tématu, nebo lépe postihují jeho celkovou vývojovou tendenci směřující ke komplexnosti.

Vrámciprezentovanýchpřístupůkestudiunadánísevěnujemenejdůleitějím modelům a koncepcím nadání, dále nejfrekventovanějím tématům, kterýmbylavěnovánazvýenápozornost,atakévýsledkůmvýzkumů,kte- ré byly k danému tématu realizovány. Snaili jsme se rovně o dohledání takovýchvýzkumů,vekterýchautořinedolikshodnýmzávěrům.Vrámcizkoumánífenoménunadáníajehonositelůbylastředemzájmurůznátémata,bylytakéakcentoványodlinévýzkumnépriorityapouívalseijinýrej- střík metod. Výsledky získávané v jednotlivých přístupech, které jsou při studiu nadání uplatňovány stále, jsou do značné míry komplementární. To znamená, e se vzájemně doplňují a kompletují poznávání tohoto fenoménunarůznýchúrovních,atímmohoupřispívatkjehopochopeníakpocho- pení jeho vývoje. Vechny tři přístupy jsou v psychologii nadání stále ivé a ani jeden z nich nebyl v průběhu 20. století plně nahrazen druhým. Lze naopak konstatovat, e spolu koexistují od počátku minulého století, kdy dolokprudkémunárůstuzájmuonadanédětiaostudiumfenoménunadání.

Jetřebazdůraznit,emnozíautoři,kteřísezabývalinadáním,sesoučas- ně věnovali i jiným tématům a jen pro některé se téma nadání stalo celoivotníadominantníoblastízkoumání.Iprotytoautoryjevakpříznačné,esevprůběhuletvěnovanýchstudiunadánínázorověposouvaliodpůvodníhopřístupukpřístupujinému.Protočastonelzeautorajednoznačnězařadit kjedinémupřístupunebovýzkumnélinii.Velmiobecnělzekonstatovat,e v teorii i praxi se psychologové více angaují v problematice vyhledávání nadanýchastudiujejichosobnosti,kdetopedagogovévícevoblastirozví- jení nadání.

Úvod / 9


Nenípřílimnoholiteratury,vekteréseautořisnaíjednotlivékoncepce a modely určitým způsobem uspořádat. Otázkou samozřejmě je, zda je to proto, e těchto koncepcí a modelů je malý počet, nebo je příčinou jejich značnádiverzitaanesnadnosttétoklasifikace.Osobněsepřiklánímekdruhé monosti. Podařilo se nám v publikacích zjistit přiblině 50 modelů, převáněamerickéhopůvodu,nakteréautořiodkazovalinebojeprezentovali. Bereme současně v úvahu, e jsme řadu dalích s vysokou pravděpodobností vůbec neidentifikovali, např. díky jazykové bariéře nebo nemonosti publikace získat. Nae omezení spočívají také v tom, e se rovně zaměřujeme zejména na intelektové nadání a to spíe u dětské populace. Nepovaujeme za účelné podávat celkový výčet jednotlivých modelů a koncepcí v rámci vyčleněných přístupů, ale prezentujeme u kadého ty nejvýznamnějí. Uvádíme tedy pouze ty, na které různí autoři často odkazují, nebo ty, kterésestalypropraxiurčující.Vichniautořiprezentovanýchmodelůjsou v problematice nadaných uznávanými odborníky s mezinárodní reputací.

V publikacích, které se rovně zabývaly klasifikací koncepcí nebo přístupůkestudiunadání,nászajímalo,jakéhokritériabylopouitopřičlenění. Vněmecképráci(Hany,1987)slouilaautorovizakritériumsystematizace předevím monost praktického vyuití modelů pro identifikaci (vyhledávání) nadaných a autor rozliil čtyři skupiny modelů nadání.

V americké práci věnované koncepcím nadání (Sternberg, Davidson, 1986)jsoutytokoncepcerozčleněnynadvěhlavnískupiny:implicitníaex- plicitní teoretické přístupy k problematice nadání. Nejpočetnějí je druhá skupina (explicitní teoretické přístupy), která obsahuje kognitivní teorie, vývojové teorie a oborově specifické teorie nadání. Zatímco v první skupině koncepcí (implicitní) je snahou dojít různou cestou k vymezení tohoto obtíně uchopitelného fenoménu, v druhé skupině koncepcí (explicitní) jsou prezentovány teorie přistupující k vymezení nadání zejména z kognitivníhoavývojovéhohlediska.Hlavnímcílempublikacetěchtoautorůvak bylo prezentovat rozmanitost hledisek, která se uplatňují při konceptualizaci nadání.Vedruhémvydáníknihyzroku2005(Sternberg,Davidson,2005)je tento cíl jetě více zdůrazněn tím, e prezentované koncepce jsou řazeny postupně bez snahy jednotlivé příspěvky autorů seskupovat do určitých celků.

V dalích dvou vydáních rozsáhlé reprezentativní publikace o nadání a talentu (Heller, Mönks, Passow, 1993; Heller, Mönks, Sternberg, Subotnik,2000)tvoříoddílvěnovanýkoncepcímnadánípřiblině1520%textu z celé knihy. Pozornost je zaměřena na jiná související témata a koncepce nadání zde nejsou prezentovány podle určitého jednotícího klíče. 10 / Nadání a nadaní

NejnovějivylaknihaseshodnýmnázvemjakopublikaceR.Sternberga a J. Davidsonové Koncepce nadání, avak s podtitulem Sociokulturní perspektivy, editovaná S. N. Phillipsonem a M. McCannovou (Phillipson, McCann, 2007). Prezentuje kulturně zakotvené koncepce nadání, jejich autoři pocházejí z různých zemí světa. V závěrečné syntetizující kapitole jsou zkoumána spíe společná témata jednotlivých koncepcí. Cílem autorů totimimojinébylo,abypublikacepřispělakusnadněníinkluzevevzdě- lávání dětí pocházejících z odliných kultur, ne akcentování různosti koncepcí.

Domníváme se, e k pochopení vývoje zájmu o problematiku nadánívpraktickéiteoretickérovinějetřebahledatsouvislostinejennapůděpsychologie nebo pedagogiky, ale vstupovat i na půdu jiných oborů a brát v úvahu některé historické události, protoe i ty ovlivnily výzkumnou orientaci v této oblasti. To můe rovně prohloubit vhled do tématu a přispět k pochopení fenoménu nadání.

V publikaci se věnujeme intelektovému nadání a intelektově nadaným dětem. Je to nejproblematičtějí druh nadání, o něm se v souvislosti se kolounejvícediskutuje.kolskápolitikavoblastipodporyintelektověna- daných vyvolávala a vyvolává polemiku, byla nejednou kritizována a stala se citlivým bodem i mimo kolskou oblast. Neznamená to vak, e se alespoň částečně nezmiňujeme o uměleckém a sportovním nadání. Práce je členěna do sedmi kapitol. První kapitola je věnována historii problematiky nadání. Pozornost tomuto tématu věnovali filozofové, lékaři a učenci 18. a 19. století v souvislosti s otázkami výchovy i s vynikajícími tvůrčímičinyněkterýchlidí.Vzhledemkcelkovémuzaměřeníprácesetato kapitola dotýká jen několika otázek, které si učenci kladli, a zmiňuje se o pouhém zlomku těch, kteří se tomuto tématu v minulosti věnovali. Podstatně hlubí historický pohled na problematiku nadání by byl jistě potřebný a zasluhoval by zvlátní monografii. V této práci má pouze doloit, e základní teoretické přístupy k problematice nadání, které jsou předmětem následujících kapitol, mají své dávné kořeny.

Druhá kapitola pojednává o pojmech nadání a talent a způsobech jejich vymezování. Jak je veobecně známo, charakter psychologie jako vědy je pluralistický. Znamená to, e v ní současně existuje více přístupů, jak dokládáisamotnétototéma.Vpřípaděnadánísemůemesetkatjaksdiachronním pluralismem (tzn. e v různé době existovaly různé názory na fenomén nadání, jejich vývoj lze sledovat) tak se synchronním pluralismem (tzn. e

Úvod / 11


v daném období existují stoupenci různých postupů při zkoumání fenoménu nadání).

Třetí a pátá kapitola tvoří jádro celé práce. Jsou věnovány přístupům kproblematicenadání,kteréjsmevpsychologii20.stoletípřistudiutohoto fenoménuidentifikovali.Vtěchtokapitoláchprezentujemejednotlivékon- cepce a modely nadání, z nich některé nejsou u nás příli známé, a proto klademe také důraz na jejich deskripci. Nejprve se zabýváme kognitivním přístupem, do kterého jsou začleněny modely nadání zaměřené na schopnosti, relativně novějí teorie inteligence a výzkumy realizované později kognitivními psychology.

Ve čtvrté kapitole je analyzován osobnostně-vývojový přístup k problematicenadání.Másvůjpůvodvobdobírozmachuhumanisticképsychologie anárůstupřesvědčení,emimořádnývýkonjedincejedeterminováncelou řadoudalíchosobnostníchfaktorůanikolivpouzeschopnostmi.Akcento- vání vývojových otázek v rámci osobnostně-vývojového přístupu se objevujevokamiku,kdybylazpochybňovánapsychometrickátradicevtomto tématu,kterájepřestodosudvelmivlivná.Vývojověorientovanípsycholo- gové sdíleli větinou názor, e nadání není stabilní rys individua. V tomto obdobídocházívpsychologiisoučasněkrozvojivýzkumutvořivostiajeto éravýznamnýchkolskýchreforem,kteréprobíhalyvřadězápadníchzemí. V kapitole jsou té prezentována dalí témata, která se v rámci zkoumání fenoménu nadání a nositelů nadání vynořila nebo byla stoupenci osobnostně-vývojového přístupu znovu objevena.

V páté kapitole je pozornost zaměřena na kulturní a sociální determinanty fenoménu nadání. Jejich zkoumání je v řadě publikací o nadání v posledních dvaceti letech stále více akcentováno. Sociálně-kulturní přístup se zaměřuje na analýzu kulturní zakotvenosti fenoménu nadání a determinant rozvoje nadání, které jsou na první pohled skryty a vzdáleny. Ačkoliv působínajedincezprostředkovaně,jestálevíceavícezřejmé,ejsoupro rozvoj nadání zásadní.

está kapitola se zabývá často diskutovanou otázkou, tj. otázkou vyhledávánínadaných.Uvedenjetradičnípsychometrickýpřístupkvyhledávání nadaných, opírající se o psychologické testové metody a expertní přístup, kterýsezaměřujenastudiumvýkonůjedinceajejichzměn.Prezentovánje zde Sternbergův model nadání jako vyvíjející se expertnosti. Poukazujeme rovně na praktické souvislosti tématu vyhledávání nadaných a úskalí, se kterými se v této oblasti setkáváme.

V poslední kapitole pojednáváme o problematice vzdělávání nadaných dětí a variantách rozvíjení nadání. S těmito otázkami je spjata rovně pří- 12 / Nadání a nadaní

pravapedagogůproprácispopulacínadanýchdětí.Naísnahoumimojiné

bylo, aby tato kapitola ozřejmila vztah některých teoretických otázek ke

způsobůmvzdělávánínadanýchaupozornilanačastoupovrchnostsoučas

ných přístupů k tomuto problému. Nedostatečný pedagogicko-psycho

logický výzkum v oblasti vzdělávání nadaných je slabinou, kterou nelze

odstranitpouhýmpoukazovánímnazahraničnívýzkumyapřebíránímjejich

výsledků bez kritického zhodnocení. V esté a sedmé kapitole jsou prezen

tována témata, která lze povaovat za průřezová, protoe se objevují jako

významná ve vech třech přístupech.

Předkládaná publikace je rozířenou a upravenou verzí práce se shod

ným názvem, která vyla na UK, Pedagogické fakultě a útlých skript. Cha

rakter zpracování této publikace ovlivnila předevím skutečnost, e u nás

není k dispozici relativně ucelená odborná publikace o nadání a nadaných,

která by umonila získat přehled a základní orientaci v teoretických přístu

pech i v praktických otázkách. Cílem proto bylo uspořádat a syntetizovat

informace o tématu nadání, i kdy jsme si současně vědomi rizika neúpl

nosti a selektivity takového zpracování. Snaíme se přesto tuto oblast jed

nak zpřístupnit irímu okruhu čtenářů, co omezené monosti fakultního

vydavatelství neumoňovaly, a jednak diskutovat zejména ty otázky, které

seukazujíuitečnévevztahukekolsképraxi.Vpublikacirovněvyuívá-

mesvých zkueností s tématemnadáníivýsledkůvýzkumnýchsond, které

jsme v této oblasti realizovali.

Úvod / 13

1. HISTORICKÉ KOŘENY SOUČASNÝCH

PŘÍSTUPŮ KE STUDIU NADÁNÍ

V minulosti se člověk stejně jako dnes setkával s tělesnými, psy

chickými a sociálními rozdíly mezi individui, skupinami lidí a vímal si kvantitativních a kvalitativních rozdílů při vykonávání stejné činnosti různými lidmi. Skutečnosti, e někteří jedinci jsou schopni vykonávat určitou činnostdalekorychlejiakvalitněji,silidévímalipomnohostaletíaschop- nosti potřebné k dosaení mimořádného výsledku činnosti byly zpočátku pokládány za dar boí. Současně se snaili tento fakt různým způsobem vysvětlovat na úrovni, která odpovídala stupni jejich poznání a stupni vývoje společnosti, ve které ili.

Fenoménvysokéhonadánísestalpředmětemúvahabádánífilozofů,lé- kařů, pedagogů, psychologů a dalích odborníků a problematika nadání a talentu se stávala předmětem častých diskusí a spekulací.

H. Gardner (1999) nastiňuje obecnou linii vývoje předmětu filozofického uvaování. Nejprve se antická filozofie zabývala předevím objekty fyzického světa a přírodou. Později se ve filozofii dostává do středu zájmu problematika vědomí a zkoumání obsahu mysli. Kdybychom pokračovali v této linii a do současnosti, museli bychom konstatovat, e ve 20. stoletísepozornostzačínáintenzivněvěnovatzejménazkoumánírůznýchsymbolických oblastí a symbolům jako nosičům mylení.

Vhistoriipsychologiejepatrnýobdobnýtrend:odzájmuovnějíchování člověka k produktům lidské mysli a k symbolickým prostředkům, které lidé pouívají. Způsob poznávání a zpracovávání informací je současně vztahován k rozvoji jednotlivých symbolických systémů. A. J. Tannenbaum (2000) uvádí, e v západní kultuře panovala poměrně značná shoda vtom,vjakýchoblastechmávýjimečnývýkonačinnejvyíhodnotuavý- znam. Jednalo se o těchto est oblastí: n Symbolická oblast, která obsahuje základní formy komunikace v bě

ném jazyce, matematice a dalích symbolických formách (např. gesta).

Úkolem symbolických systémů je předávání informací mezi lidmi. 14 / Nadání a nadaní n Empirická oblast zahrnuje obecně akceptovatelné popisy, zobecnění

ateoretickéformulace,kteréjsoupodepřenyobjektivnímidůkazyajsou

verifikovány podle specifických pravidel. n Estetická oblast zahrnuje různé druhy umění. Mínění a názory v této ob

lasti se dotýkají předevím hloubky vnímání zvlátě významných věcí

a jevů, jeho subjektivita je v díle autorem objektivizovaná. n Synoetická oblast se vztahuje k mylení o lidech a k poznávání vztahů

mezinimi.Člověkmusísladitsvépřímé(osobní)poznánílidísjejichpo-

znáním teoretickým. Získání vhledu do mezilidských vztahů vede

k tomu, e jsme jim schopni psychologicky porozumět. To se vztahuje

jak ke sféře způsobu poznávání a jednání, který lidé praktikují, tak ke

sféře jejich cítění. n Etická oblast, ve které je akcentováno morální usuzování, se vztahuje

kpovinnostemazávazkůmjedince.Vztahujesetedypředevímktomu,

cobymělobýt,cojeádoucí,nikolivktomu,coreálněbylo,jenebona-

stane. Morálka se promítá do osobního chování jedince, které je zaloeno

na svobodném a odpovědném rozhodování. n Synoptickáoblastzahrnujekomplexníkoncepceintegrujícínapř.dějiny,

náboenství a filozofii. Zdrojem pro budování takových koncepcí jsou

empirické, estetické a synoetické oblasti a výstupem pak nové pohledy,

které nejsou pouhou jejich sumarizací (Tannenbaum, 2000, s. 24). Podle postřehu autora psychologové často obdobným způsobem vyčleňovalilidskýpotenciálkvýkonůmvoblastech,vekterýchsepředevímiden- tifikovaly vynikající výkony. Podle naeho soudu z těch starích má k tomutočleněníblízkonapř.typologieE.Sprangera,vekteréautorvycházíze základních(vrozených)hodnotovýchorientacíčlověka,kteréjsoupředzna- menányduchovnímiprincipy,podlekterýchsenasvécestěivotemčlověk řídí (Spranger, 1927). Tyto orientace do značné míry odpovídají oblastem, ve kterých společnost vysoce hodnotí výkony. Určitá hodnotová orientace pak můe u některých lidí vést k mimořádným výkonům v dané oblasti, např.orientacenaprincipkrásyvedekvytvářeníuměleckýchdělapod.,po- kud existuje soulad duchovního principu se schopnostmi jedince.

RovněvmodelunadáníU.S.OfficeofEducation,okterémsezmiňujeme vrámcitřetíkapitoly,serozliujevýznamnýpotenciálnaestokruhůschop- ností: intelektové schopnosti, speciální schopnosti, kreativní produktivní schopnosti, vůdčí řídící schopnosti, umělecké schopnosti a psychomotorickéschopnosti(Marland,1972,podleRenzulli,1978).Tytoschopnostise

Historické kořeny současných přístupů ke studiu nadání / 15

+


povaujízahlavnízdrojpropodávánívynikajícíchvýkonů,nejprvevekole a později v jednotlivých oblastech lidské činnosti.

Zcela zřejmý je vztah potenciálu a výkonových oblastí v Gardnerově práci(1999).Kadázjehoestirelativněnezávislýchinteligencí(jazyková, hudební,logicko-matematická,prostorová,tělesně-pohybováapersonální) umoňujedosahovatimimořádnýchvýkonůvtěchvýkonovýchoblastech, prokteréjeklíčová.Vevztahuknadáníakvýkonovýmoblastemjeutoho- to autora nutné upozornit na to, e jedním z kritérií, která daná inteligence musela splňovat, aby mohla být povaována za samostatnou a nezávislou, je i existence savantů v dané oblasti. H. Gardner poukazuje na souvislost mezi vysoce kreativními a produktivními jedinci, kteří jsou obvykle středem zájmu problematiky nadání, a osobami, které jsou schopné třeba jen izolovaných mimořádných výkonů v určité oblasti (savantů). Dříve sice bylyvýkonytěchtoosobzkoumány,alevětinoubezuvaováníomoném přínosu výsledků takto orientovaných výzkumů k hlubímu poznání fenoménu nadání.

V této kapitole uvádíme několik historických linií úvah o nadání. Skutečnost, e se orientujeme zejména na psychologii a také částečně na pedagogiku, je dána předevím naím profesním zaměřením.

V této kapitole rozliujeme patologickou, biologickou, psychoanalytickou a velmi iroce pojatou environmentální linii úvah o nadání. Vechny tytolinieposkytujísvébytnýpohlednaproblematikunadání,ikdyněkteré jsou si vzájemně blií. Je pochopitelně věcí diskuse např. zařazení patologickéliniekostatnímuvedeným,nebodourčitémírymůebýtaspektpa- tologie obsaen v kadé z nich. Podle naeho názoru lze konstatovat, e v biologické (stejně jako patologické) linii úvah je dominantní otázka hledánípříčinnadáníaspíeakcentovánímylenkyostálostinadánívprůběhu vývojejehonositelů.Psychoanalytickáliniesesoustředilanaobjasněníjiné otázky. Zájem byl soustředěn na odhalení mechanismu, který umoňuje tvůrčí produkci, a vysvětlení tvůrčího procesu některých jedinců. Oproti tomu pro environmentální linii, ke které zařazujeme mylenky některých filozofů,pedagogůapsychologů,bylocharakteristickézaujetípromonost změny, rozvoje schopností a nadání člověka a pro studování i vytváření takových podmínek, které by tento rozvoj umoňovaly. Jednotlivé linie se také vzájemně liily v íři sledovaných podtémat souvisejících s nadáním, odúzkéhozaměřenípouzenadospěléjedincesvynikajícítvořivouprodukcí přes zjiování mimořádného schopnostního potenciálu u dospělých i dětí ke studiu výkonů jedinců a moností stimulace rozvoje schopností a osobnosti jedince. Tyto uvedené linie uvaování o nadání se staly podkladem 16 / Nadání a nadaní pro formování moderních přístupů ke studiu tohoto tématu ve 20. století,některéjejichpůvodnímylenkybylydálevýzkumněpřezkoumáványaněkdy se i stávaly součástí nových přístupů. Jak jsme ji uvedli v úvodu, v celé této kapitole je v jednotlivých prezentovaných liniích uvaování onadánízmíněnjenpouhýzlomektěchautorů,kteříseojejichrozpracování zaslouili.

1.1 PATOLOGICKÁ LINIE

Tatolinieúvahsahávelmihlubokodohistorieapatříknejstarím. Řada myslitelů minulosti toti uvaovala o vztahu mezi genialitou a psychickou nebo somatickou chorobností. Ke starověkým filozofům, kteří spojovali genialitu s duevní chorobou, patřil např. Platón. Ten ve svých dialozích Ión a Faidros na několika místech mluví o schopnosti básnit a k tomu potřebnému nadení, maniá. Kdo přichází před brány poezie bez nadení od Múz, jsa přesvědčen, e mu stačí zručnost k tomu, aby se stal básníkem, ten se sám míjí se svým cílem a jeho poezie, jako člověka, kterýzůstávástřízlivý,budezastíněnapoeziítěch,kdovsoběmajínadení. (Platón,1979,s.141142).Platónůventuziasmusjepozdějinapř.uT.Cam- panelly ve spise Sluneční stát konkretizován a mluví se v něm o duevní chorobě padoucnici, která prý bývá příznakem mimořádného nadání (Campanella, 1979, s. 39).

V 19. století vznikla tzv. patologická teorie geniality, jejím autorem je

italskýpsychiatrC.Lombroso.Tenzačalznovuasvelkýmúsilímpropago- vat mylenky o vztahu mezi duevní chorobou a genialitou. Při formulovánísvéteoriegeniality(stejnějakosvéteoriezločinnosti)vycházelztehdyrozířenéhonázoruoexistenciproporcímeziduevnímafyzickýmonemocně- ním.Tytoproporcebylypovaoványzavýsledekprocesudegeneracenebo zanásledekurčitýchivotníchudálostí.Nazákladězjiovánísomatických a psychických znaků degenerace (Lombroso jich sledoval 27) u historicky významnýchosobnostísesnaildoloitjejichčetnývýskytugéniů.Dospěl kzávěru,egenialitavznikánapodkladědegenerace,jepodmíněnapatolo-gickýmprocesemstejnějakozločinnostapojímájijakodegenerativnípsychózu: tvořivá síla géniů můe být formou degenerativní psychózy, která spadá k rodině epileptických onemocnění (Lombroso, 1891, s. 336). Zcela vylučujemonostexistencezdravéhogénia.Zvnějíchčinitelů,kterémohou

Historické kořeny současných přístupů ke studiu nadání / 17
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.