načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Mýtus evoluce - Jiří A. Mejsnar

Mýtus evoluce

Elektronická kniha: Mýtus evoluce
Autor:

Rok 2000 byl svědkem pozoruhodné skutečnosti. Poprvé v lidských dějinách vstoupil člověk do nového století znaje svůj vlastní genom, se všemi souvislostmi tohoto revolučního úspěchu. ... (celý popis)
Produkt teď bohužel není dostupný.

»hlídat dostupnost
Alternativy:


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Galén
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 115
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-726-2988-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Rok 2000 byl svědkem pozoruhodné skutečnosti. Poprvé v lidských dějinách vstoupil člověk do nového století znaje svůj vlastní genom, se všemi souvislostmi tohoto revolučního úspěchu. Šlo pravděpodobně o nejctižádostivější vědecký úkol, do kterého se lidé pustili za celou dobu své existence. Tento obrovský historický úspěch sám o sobě nás však nepřiblížil k objasnění původu života, původu druhu a původu člověka. Náš současný přístup k těmto třem obecným problémům musí být založen na objevech dosažených v molekulární biologii a genetice v druhé polovině dvacátého století, které nakonec umožnily i úspěšné přečtení genomu.

Je minimálně zarážející, kolik lidí včetně biologů ještě na počátku třetího tisíciletí věří v mechanismus „přírodního výběru“. Kromě metod k rozluštění lidského genomu shromáždila molekulární biologie během posledních šedesáti let experimentální výsledky prokazující překvapivě velkou stabilitu tak složité struktury, jakou je jeden gen. Tato stabilita svou podstatou rozhodně nenahrává náhodným změnám genu. Intenzivní výzkum na tomto poli poskytl určitý počet dnes laboratorně používaných, ale velmi komplikovaných technik, které umožňují molekulární manipulaci s DNA, vedoucí k záměrné změně v genu. Je to právě tato komplikovanost, která vylučuje náhodnou realizaci takových změn v přírodě. V knize jsou ukázány některé skutečnosti, jež jsou těžko slučitelné s hypotézou o spojité biologické evoluci, založené na přírodním výběru nahodilých změn, a které tak ukazují, že představa „o původu druhů přírodním výběrem“ není geniální teorií, ale špatnou hypotézou. Publikace je zamýšlena pro širokou, a tedy velkým dílem laickou veřejnost.

Související tituly dle názvu:
Mýtus evoluce Mýtus evoluce
Mejsnar Jiří A.
Cena: 169 Kč
Transevoluce Transevoluce
Hájek Tomáš
Cena: 196 Kč
Konec lidské evoluce Konec lidské evoluce
Kováč Ladislav
Cena: 222 Kč
Evoluce všeho Evoluce všeho
Ridley Matt
Cena: 355 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Upozornění

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové,

elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Galén

Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5

www.galen.cz

© Galén, 2013


Jiří A. MeJsnAr Mýtus evoluce


edice MAkropulos


Jiří A. MeJsnAr

Mýtus

evoluce

aneb geny křičí: „Jémine,

mýlíte se, darwine“


Všechna práva vyhrazena.

Tato publikace ani žádná její část nesmí být reprodukovány, uchovávány

v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem (včetně mechanického,

elektronického, fotografického či jiného záznamu) bez písemného souhlasu

majitelů autorských práv.

© Jiří A. Mejsnar, 2013

Illustrations © Jan Turek, 2013

© Galén, 2013

ISBN 978-80-7262-988-6 (PDF)

ISBN 978-80-7262-989-3 (PDF pro čtečky)


7

předMluvA

Lidstvo po celé planetě oslavovalo rok 2000 jako jednou za tisíc letopakující se příchod nového století a nového tisíciletí. Slavnostní ohňostrojuspořádaný na plošině v Gíze nad trojicí slavných pyramid připomínal pětitisícileté

bolestivé i velkolepé lidské dějiny Středomoří, kolébky euro-americkékultury. Fotografie ohňostroje nad pyramidami, symbolizujícího naši pokleslou

i osvícenou minulost a naději pro budoucnost, obletěly jako poselství svět.

Nadcházející rok 2000 byl také svědkem jiné pozoruhodné skutečnosti.

Poprvé v lidských dějinách vstoupil člověk do nového století znaje svůjvlastní genom, nutno říci se všemi souvislostmi tohoto revolučního úspěchu.

V roce 1988 Kongres Spojených států schválil patnáctiletý projektzmapování lidského genomu. Soustředěné, mezinárodně koordinované úsilízaměřené k řešení započalo formálně v říjnu 1990 a bylo úspěšně dokončeno vprůběhu deseti let. Překvapivě brzy, hlavně díky výkonnosti soukromého

sektoru, mohli americký prezident Bill Clinton a britský premiér Tony Blair

v červnu 2000 světu oznámit, že bylo dovršeno mapování lidského genomu.

Jedná se pravděpodobně o nejctižádostivější vědecký úkol, do kterého se

lidé pustili za celou dobu své existence.

Nicméně tento obrovský historický úspěch sám o sobě nás nepřiblížil

k objasnění původu života, původu druhu a původu člověka. Náš současnýpřístup k těmto třem obecným problémům musí být založen na objevechdosažených v molekulární biologii a genetice v druhé polovině dvacátého století,

které nakonec umožnily i úspěšné přečtení genomu. Náš zájem o původčlověka musí vycházet právě z experimentálních výsledků vedoucích k těmto

objevům.

Čtenář se může oprávněně ptát, proč je mu předkládána další kniha

o tomto tématu, když už během uplynulých dvou set let bylo publikovánotolik knih o původu života, druhu a člověka. Jedním z důvodů je skutečnost,

že autoři těchto publikací se velkým dílem opírali o čistě spekulativní úvahy,

bez nezbytných vědeckých prostředků k řešení takových problémů. Teprve pokroky v kosmologii, molekulární biologii a genetice poskytují údajeumožňující nám např. vypočítat stáří vesmíru a Země, dobu, kdy žila biblická Eva, nebo oprávněně odmítnout úvahy o tom, že neandertálci a primáti byli naši předkové. Čtenáři, ať jsou jakékoliv odbornosti či zaměření, se zájmem o tyto otázky by měli mít možnost zamyslet se nad významnými poznatky přírodních věd, týkajícími se problému.

Další důvod pro tuto knihu souvisí s biologickou evolucí a jejímimožnostmi. Je minimálně zarážející, kolik lidí včetně biologů ještě na počátkutřetího tisíciletí věří v mechanismus „přírodního výběru“.

Všeobecné povědomí je neustále posilováno masovými sdělovacímiprostředky a různými veřejnými aktivitami, jako byl např. Beagle Project(postavení kopie lodi tohoto jména, na které se plavil Darwin kolem světa),vyražení 24karátové zlaté mince na ostrově Tristan da Cunha k oslavě dvoustého

výročí Darwinova narození a oslavující „jednoho z největších vědců, kteří

kdy žili“, nebo založení nového amerického časopisu Evolution, Education

and Outreach, který „má napomáhat výuce evoluční teorie“. Takové aktivity

mají málo co společného s vědou.

Kromě metod k rozluštění lidského genomu shromáždila molekulárníbiologie během posledních šedesáti let experimentální výsledky prokazujícípřekvapivě velkou stabilitu tak složité struktury, jakou je jeden gen. Tato stabilita

svou podstatou rozhodně nenahrává náhodným změnám genu. Intenzivnívýzkum na tomto poli poskytl určitý počet dnes laboratorně používaných, ale

velmi komplikovaných technik, které umožňují molekulární manipulaci

s DNA, vedoucí k záměrné změně v genu. Je to právě tato komplikovanost,

která vylučuje náhodnou realizaci takových změn v přírodě.

V knize jsou vybrány některé skutečnosti, jež jsou těžko slučitelné shypotézou o spojité biologické evoluci, založené na přírodním výběru nahodilých

změn, a které tak ukazují, že představa „o původu druhů přírodním výběrem“ není geniální teorií, ale špatnou hypotézou.

Kniha je zamýšlena pro širokou, a tedy velkým dílem laickou veřejnost.Vysvětlení některých poznatků se ale nemůže vyhnout alespoň některým zvelkého množství odborných termínů. Ty jsou v textu tištěny kurzívou. Přessoustavnou snahu vyhnout se terminologii nesrozumitelné i odborníkům jiných

zaměření jsou některé termíny, zejména používané v molekulární biologii

9

a genetice tištěny při jejich prvním výskytu v kapitole tučnou kurzívou. Vý

znam třiatřiceti slov uvedených tučnou kurzívou je vysvětlen v přiloženém

Slovníčku. Některé složitější skutečnosti či tvrzení jsou přiblíženy ve čtyřech

Dodatcích.

kApitolA i

Člověk v přirozené klAsifikAci

...ve které bude řeč o tom, že vědecké utřídění druhů, včetně člověka, je

pouhým empirismem „na zkoušku“, který nemá nic společného s nějakou objektivně existující zákonitostí objevenou v přírodě

Kráčejíce přírodou, obdarováni klidnou procházkou a všímavostí jsme nakaždém kroku ohromeni mnohotvárností forem zvířat a rostlin. Bez přehánění

stejný zázrak nás uchvátí, vyzbrojíme-li se mikroskopem a prohlédneme sitřeba složitou bizarní strukturu „šípu lásky“ hlemýždě nebo když pronikneme

do mnohotvárného světa mikroorganismů. Bude pro nás pak samozřejmé, že

ty miliony rozmanitých živých organismů kolem nás musejí být nějak logicky

uspořádány – podle nějakých předem vytčených znaků – a zařazeny do přehledných skupin, obsahujících skupinky menší. Takové roztřídění námpomůže orientovat se mezi rozmanitými formami života a přikročit k jejich studiu.

Jako analogii si představme, že jsme vystaveni stejnému problému, když potřebujeme nějak přehledně uspořádat svoji knihovnu. Podle obsahu knih musíme vybrat znaky či hesla, podle kterých knihy uspořádáme. Výsledkem mohou být např. poličky obsahující knížky o historii, poličky spřírodovědnými knihami, poličky s knihami o umění atd.

Utřídění mnohotvárných forem života je obtížnější úkol než uspořádat knihy v knihovně. Jednak je živých forem daleko více než počet svazků i v největších knihovnách, a dále pak systematická biologie vyžaduje pečlivé

a dlouhodobé studium charakteristických znaků, které pak biologům umožní

roztřídit je do logických skupin příhodných velikostí. Taková aktivita, takové

utřídění se nazývá klasifikace. Klasifikační systém používaný biology vsoučasnosti má svůj původ v osmnáctém století a postupně se stal nepostradatelným pro odborníky po celém světě. Nejen odborníci, ale i laičtí zájemci mohou díky systematickému uspořádání lehce najít potřebnou informaci o daném zvířeti či květině nebo si po celém světě vyměňovat informace o novýchnálezech.

Jak jsme si řekli, klasifikační systém pomáhá veřejnosti v poučení aorientaci a pro odborníky je nepostradatelný. Pouze ale v tomto smyslu můžeme

hovořit o vědecké klasifikaci. Zavedený systém nemá nic společného s nějakým

vědeckým poznáním spočívajícím v odhalení nějaké objektivní zákonitosti,

podle které příroda funguje, jako je tomu např. v systému vyjádřenémperiodickou tabulkou chemických prvků. Hovoříme-li takto o vědecké klasifikaci,

nemusí být momentálně důležité, jestli zákonitostmi v přírodě máme namysli přírodní zákony, tj. matematicky nerozporné logické struktury potvrzené

pokusy, nebo tím myslíme zkušenostmi shromážděné pozorovatelné znaky či

vzorce chování, opakovaně se vyskytující, a tím obecně považované zaskutečnost. V kontextu to znamená, že organismy samy o sobě nezapadají do dané

skupiny, již jste nějak vyčlenili a pojmenovali podle charakteristických znaků.

Do skupiny pro zařazení živočichů, rostlin nebo mikroorganismů. Tytosystematické skupiny nemohou existovat nezávisle na přijaté klasifikační konvenci.

Jestliže jste vybrali charakteristické znaky pro třídění dobře, výslednýklasifikační systém bude všeobecně přijímán, protože vyhovuje současnýmpotřebám. Nicméně jestliže se najde někdo, kdo bude ještě šikovnější ve výběru

znaků, biologové se rozhodnou upřednostnit nově nalezené charakteristiky

a během doby se ukáže, že je pro jejich studie praktičtější, nový systém bude

přijat i přesto, že jeho třídění do skupin je od předešlého značně rozdílný.Vrátíme-li se k analogii s naší knihovnou a k problému jak organizovat knížky,

můžeme v novém uspořádání zjistit, že poličky s tematikou historie zmizely,

protože knihy o historii objevů jsou nyní v poličkách věnovaných objevům,

knihy o králích, císařích a jejich válkách se dostaly do poliček věnovanýchpolitice. Zavedením nového – ve své podstatě opět libovolného – uspořádání si

ale musíte být vědomi jistého nepohodlí. Nepohodlí způsobeného vašim
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist