načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Mužská infertilita a erektilní dysfunkce – Vladimír Kubíček

Mužská infertilita a erektilní dysfunkce
-7%
sleva

Kniha: Mužská infertilita a erektilní dysfunkce
Autor: Vladimír Kubíček

Většina párů dosáhne koncepce během jednoho roku, ale asi u 15 % párů se to nedaří. V minulosti se snaha o vyšetření a léčbu týkala spíše ženy. Současné údaje však ukazují, že ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  160 Kč 149
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 74Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Galén
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 1996
Počet stran: 162
Jazyk: česky
Datum vydání: 05.12.1996
ISBN: 978-80-8582-439-1
EAN: 9788085824391
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Většina párů dosáhne koncepce během jednoho roku, ale asi u 15 % párů se to nedaří. V minulosti se snaha o vyšetření a léčbu týkala spíše ženy. Současné údaje však ukazují, že asi 20 % příčin infertility je zcela způsobeno mužským faktorem a na dalších 30 % se podílejí muž a žena stejnou měrou. U poloviny infertilních párů je tedy mužská infertilita důležitým příčinným faktorem.

Kniha je zařazena v kategoriích
Vladimír Kubíček - další tituly autora:
Praktická cvičení z fyzikální chemie Praktická cvičení z fyzikální chemie
 (e-book)
Základy fyzikální chemie Základy fyzikální chemie
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

A . M U Ž S K Á I N F E R T I L I T A

Ú v o d ..................................................................................................... 10

1 . A n a m n é z a................................................................................ 12

2 . F y z i k á l n í v y š e t ř e n í........................................................... 16

3 . S p e c i á l n í d i a g n o s t i c k é m e t o d y .................................. 18

4 . L a b o r a t o r n í v y š e t ř e n í..................................................... 2 2

4 .1 . A n a l ý z a s p e r m a t u p o d l e W H O ......................... 2 2

4 .2 . H o r m o n á l n í v y š e t ř e n í............................................ 3 0

4 . 3 . C h r o m o z o m á l n í v y š e t ř e n í .................................... 3 2

4 . 4 . T e s t i k u l á r n í b i o p s i e ,

s e m i n á l n í v e z i k u l o g r a f i e a v a z o g r a f i e 3 2

4 . 5 . R a d i o l o g i c k á v y š e t ř e n í , u l t r a s o n o g r a f i e . . . 3 4

5 . P ř í č i n y i n f e r t i l i t y ................................................................ 3 6

5 .1 . P r e t e s t i k u l á r n í p ř í č i n y ............................................ 3 6

5 .1 .1 . O n e m o c n ě n í h y p o t a l a m u ................... 3 6

5 .1 .2 . O n e m o c n ě n í h y p o f ý z y ......................... 3 8

5 .1 .3 . E x o g é n n i a e n d o g e n n í h o r m o n y . . . 3 9

5 .2 . T e s t i k u l á r n í p ř í č i n y ................................................. 41

5 .2 .1 . C h r o m o z o m á l n í a b n o r m a l i t y 41

5 .2 .2 . N o o n a n ů v s y n d r o m

( m u ž s k ý T u r n é r ů v s y n d r o m ) 4 3

5 .2 .3 . M y o t o n i c k á d y s t r o f i e........................... 4 3

5 .2 .4 . B i l a t e r á l n í a n o r c h i e................................. 4 4

5 .2 .5 . A p l a z i e z á r o d e č n ý c h b u n ě k 4 4

5 .3 . G o n a d o t o x i n y ............................................................ 4 5

5 .4 . O r c h i t i d a....................................................................... 4 6


б Midskti infeniliiii a eivklilití dysfunkce

5 .5 . T r a u m a............................................................................ 4 6

5 .6 . S y s t é m o v á o n e m o c n ě n í............................... 4 7

5 .7 . D e f e k t n í s y n t é z a č i ú č i n e k a n d r o g e n ů .... 4 8

5 .8 . K r y p t o r c h i s m u s............................................... 4 8

5 .9 . V a r i k o k é l a.......................................................... 4 9

5 .1 0 . P o s t t e s t i k u l á r n í p ř í č i n y ................................. 5 3

5 .1 0 .1 . P o s t i ž e n í t r a n s p o r t u s p e r m i í...... 5 3

5 .1 0 .2 . P o s t i ž e n í m o t i l i t y a f u n k c e s p e r m i í 5 4

6 . L é č b a i n f e r t i l i t y .................................................................... 5 6

6 .1 . O p e r a č n í l é č b a.................................................. 5 6

6 .1 .1 . V a r i k o k é l e k t o m i e.................................. 5 6

6 .1 .2 . V a z o v a z o s t o m i e........................................ 5 8

6 .1 .3 . E p i d i d y m o v a z o s t o m i e.......................... 5 8

6 .1 .4 . T r a n s u r e t r á l n í r e s e k c e

d u c t u s e j a c u l a t o r i u s .............................. 5 9

6 .1 .5 . M i k r o c h i r u r g i c k á a s p i r a c e

s p e r m a t u z e p i d i d y m i s......................... 5 9

6 .1 .6 . A b l a c e p i t u i t á r n í h o a d e n o m u 5 9

6 .1 .7 . P r o f y l a k t i c k é o p e r a č n í v ý k o n y .... 6 0

6 .1 .8 . E l e k t r o e j a k u l a c e..................................... 6 0

6 .2 . M e d i k a m e n t ó z n i l é č b a.................................. 61

6 .2 .1 . E n d o k r i n n í t e r a p i e................................... 6 1

6 .2 .2 . T e r a p i e i m u n o l o g i c k é i n f e r t i l i t y . . . 6 2

6 .2 .3 . T e r a p i e r e t r o g r á d n í e j a k u l a c e 6 2

6 .2 .4 . T e r a p i e i n f e k c e ........................................ 6 3

6 .2 .5 . E m p i r i c k á t e r a p i e ................................... 6 3

6 .3 . A s i s t o v a n á r e p r o d u k c e ( n o v é t e c h n i k y ) . . . 6 4

6 .3 .1 . S e m e n p r o c e s s i n g................................... 6 4

6 .3 .2 . I n t r a u t e r i n n í i n s e m i n a c e..................... 6 5

6 .3 .3 . I n v i t r o f e r t i l i z a c e................................... 6 5

6 .3 .4 . G a m e t e i n t r a f a l l o p i a n t u b e t r a n s f e r 6 6

6 .3 .4 . M i k r o m a n i p u l a c e................................... 6 6

Obsah__________________ ^ -------

7 O p e r a č n í l é č b a t e s t i k u l á r n í n h s t r u k c c ^ ^ H L . 6 7

- | P i i č u n o b s t r u k c c s e m e n n é h o U a k ^ ^ ^ B 6 '

7.2. / ú k l a d n í p r i n c i p y o p e r a č n í c h vý к И В В Д

p r o v á d ě n ý c h p r o o b s t r u k c i

s e m e n n é h o t r a k t u...................................................... 6 9

7 .2 .1 . L a t e r o - t e r m i n á l n í H H g

t u b u l o v a z o s t o m i e 6 9

7 .2 .2 . V a / o v a / o s l o m i e v e d v o u v ^ ^ ^ B 71

7 .2 .3 . M i k r o c h i r u r g i c k á a s p i r a c e ^ B M

s p e r m a t u .................................^ ^ ^ B . 7 2

7 .2 .4 . E n d o s k o p i c k é o p e r a č n í ѵ у Н В Ш

p ř i o b s t r u k c i d u c t u s e j a c u ^ ^ ^ B . 7 5

В E R E K T I E N Í D Y S F U N K C E Н И

..............................................................................................................................................^ ^ ^ B .

1. F y z i o l o g i e e r e k c e ..........................................^ ^ ^ B . 8 0

D i a g n o s t i k a .................................................................................8 2

2 .1 . Z á k l a d n í d i a g n o s t i k a ^ ^ ^ B . 8 2

A i u l m l o g i c k a d i a g n o s t i k a n e i m a ^ ^ ^ B . 8 3

A n d m l o g i c k a d i a g n o s t i k a i n v a / n ^ ^ ^ B 8 7

2 .3 .1 . S e l e k t i v n í f a r m a k o - f a l o a r ^ ^ ^ B i e 8 7

2 .3 .2 . K a v e r n ó z o m e t r i e a k a v e r t ^ ^ ^ B i e 8 7

2 .3 .3 . B i o p s i e k a v e r n ó z n í tk á n ě ^ ^ ^ B . . 8 9

3 . P a t o g e i i e / e o r g a n i c k y p o d m í n ě n é e r c H B ^

d y s f u n k c e..........................................................^ ^ ^ B . 9 0

3 .1 . E n d o k r i n n í f a k t o r y.......................................................9 0

3 .2 . N e u r o g e n n í f a k t o r y . . 91

3 .3 . K a v e r n ó z n í m y o p a l i e . ^ ^ ^ B . . 9 2

3 .4 . P o r u c h y p ř í t o k u a r t e r i á l n í k r v e . . . 9 2

' s P o r u c h a v e n o o k h i / i v n i h o k a v c r n f l ^ l

m e c h a n i s m u..........................................^ ^ ^ B . . 9 3

3.6. I n d u r a t i o p e n i s p l a s t i c a . . 0 4


8 M užská iifertilita a ereklilm' dysfunkce

3 .7 . D a l š í p ř í č i n y ............................................................. 9 8

3 .7 .1 . L é k y................................................................. 9 8

3 .7 .2 . S y s t é m o v á o n e m o c n ě n í........................ 9 8

4 . L é č b a e r e k t i l n í d y s f u n k c e................................. 100

4 . 1 . F a r m a k o l o g i c k á l é č b a ....................................... 1 0 0

4 . 1 . 1 . P e r o r á l n í l é č i v a...................................... 100

4 . 1 . 2 . I n j e k č n í l é k y ........................................... 101

4 . 1 . 3 . A l t e r n a t i v n í c e s t y a p l i k a c e f a r m a k 1 0 3

4 . 2 . P o d t l a k o v é e r e k č n í p ř í s t r o j e.......................... 10 5

4 . 3 . P a c e m a k e r e r e k c e ............................................... 107

4 . 4 . O p e r a č n í l é č b a....................................................... 107

4 . 4 . 1 . O p e r a c e c é v n í h o s y s t é m u 108

4 .4 .2 . P r o t e t i c k é o p e r a c e................................ 109

5 . L é č b a e r e k t i l n í d y s f u n k c e p o d l e e t i o l o g i e . . . . 111

5 .1 . P s y c h o g e n n í e r e k t i l n í d y s f u n k c e ............ 111

5 .2 . N e u r o g e n n í e r e k t i l n í d y s f u n k c e.................. 111

5 .3 . E n d o k r i n n ě p o d m í n ě n á e r e k t i l n í d y s f u n k c e 1 12

5 .4 . A r t e r i o g e n n ě p o d m í n ě n á

e r e k t i l n í d y s f u n k c e.............................................. 113

5 .5 . L é č b a v e n o g e n n í i m p o t e n c e

a p o s t i ž e n í k a v e r n ó z n í s v a l o v i n y................... 115

6 . D o p p l e r o v s k á u l t r a s o n o g r a f í e p e n i s u a s k r o t a I 17

6 .1 . P e n i s .............................................................................. 118

6 .2 . S k r o t u m ..................................................................... 119

A u t o r....................................................................................... 136

L i t e r a t u r a............................................................................ 1 3 7

Z k r a t k y .................................................................................. 139

R e j s t ř í k.................................................................................. 141
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist