načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Motivační prvky při práci se seniory - Dana Klevetová Irena Dlabalová

  > > > Motivační prvky při práci se seniory  
-15%
sleva

Elektronická kniha: Motivační prvky při práci se seniory
Autor:

Jedinečnost této publikace spočívá v uceleném pohledu na problémy, které přicházejí s přibývajícím věkem. Holistický pohled je průvodcem celé knihy. Jak praktické rady, tak i ...
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  212 Kč 180
+
-
6
bo za nákup

hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku: ano
Počet stran: 202
Rozměr: 21 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
Médium: e-book
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-2169-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Jedinečnost této publikace spočívá v uceleném pohledu na problémy, které přicházejí s přibývajícím věkem. Holistický pohled je průvodcem celé knihy. Jak praktické rady, tak i řešení etických problémů, jimž se autorky věnují, mohou být pomocníky pro ošetřující personál ve zdravotnické i sociální sféře.Kniha si klade za cíl najít různorodé motivace u jedinců s poruchami mobility, kognitivních funkcí a vhodné metody objevení skrytých vnitřních sil, které jsou nezbytné k udržení kvality života. Velká pozornost je věnována umění profesionální komunikace se seniory. Nechybí ani zhodnocení současné seniorské problematiky z psychosociálního pohledu a hledání možných cest k přijetí změn ve stáří.Autorky připomněly i význam rodiny z historického i moderního pohledu a její vliv na život a péči o seniora. V příloze nabídly řadu testů, které zlepšují hodnocení stávající situace seniora a umožňují lépe sestavit individuální plán péče nebo nasměrovat její zaměření.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky


���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ������ �� ������������ ���������� ��������� ������������� �����������
���������� ����������� ����� ����������� ������ ������������ ����� �������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� �
������� ��� ������������ ������������ ������ ������� �������������� ������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ������ �� ������������ ���������� ��������� ������������� �����������
���������� ����������� ����� ����������� ������ ������������ ����� �������������
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������� �
������� ��� ������������ ������������ ������ ������� �������������� ������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

Věnování a poděkování
Tuto knihu bych ráda v ěnovala svému tchánovi, který se chtěl dožít alespoň
stovky (zemřel v 93 letech). Až do vysokého věku hledal nové pohybové
a kognitivní aktivity. Rozhovory s ním o stáří mi ukazovaly, jak vnímat
a pochopit cestu ke starému člověku.
Poděkování patří mému manželovi za jeho podporu a dodávání sil při psaní této
knihy. Děkuji i všem pacientům, kteří mi dovolili, abych mohla použít jejich
životní příběhy. Byli to především oni, kteří mne učili osobnímu i
profesionálnímu vztahu ke stáří. Zároveň děkuji staničním sestrám Haně Weisové
a Daně Vrkočové, které přispěly svými vzpomínkami k doplnění kazuistik.
Dana Klevetová
Kniha 1.indb Odd1:2Kniha 1.indb Odd1:2 23.5.2008 15:34:2523.5.2008 15:34:25
Výtažková azurováVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá

PhDr. Dana Klevetová, Irena Dlabalová
MOTIVA ČNÍ PRVKY PŘI PRÁCI SE SENIORY
Recenzent:
Doc. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc.
© Grada Publishing, a.s., 2008
Obrázky dodaly autorky.
Fotografii na obálku dodaly autorky.
Vydala Grada Publishing, a.s.
U Průhonu 22, Praha 7
jako svou 3325. publikaci
Odpovědná redaktorka Mgr. Jitka Straková
Sazba a zlom Josef Lutka
Počet stran 208
1. vydání, Praha 2008
Vytiskly Tiskárny Havlí čkův Brod, a. s.
Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod
Text je vhodný jako učební pomůcka pro studenty ošetřovatelství.
Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem
vyznačeno.
Postupy a p říklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování
a aplikaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale
nevyplývají pro autory ani pro nakladatelství žádné právní důsledky.
Všechna práva vyhrazena. Tato kniha ani její část nesmějí být žádným způsobem
reprodukovány, ukládány či rozšiřovány bez písemného souhlasu nakladatelství.
ISBN 978-80-247-2169-9
Kniha 1.indb Odd1:4Kniha 1.indb Odd1:4 23.5.2008 15:34:2623.5.2008 15:34:26
Výtažková azurováVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá

Obsah
P ředmluva (D. Klevetová, I. Dlabalová) ............................ 9
1 Stáří 21. století v České republice (D. Klevetová) ................ 11
1.1 Vliv společenského klimatu postmoderní doby na populaci
seniorů .................................................. 12
1.2 Moderní doba a etapa stáří ................................. 13
1.3 Podpora zdravého stárnutí .................................. 14
2 Změny ve stáří (D. Klevetová) .................................. 19
2.1 Normalita stárnutí – biologické změny ...................... 19
2.2 Psychosociální stárnutí .................................... 22
2.3 Vybrané psychologické pohledy na stárnutí .................. 25
2.3.1 Pohled Erika Eriksona na stáří ........................ 25
2.3.2 Etapa stáří v díle J. A. Komenského ................... 27
2.4 Přístupy k chápání vlastní role ve stáří
(D. Klevetová, I. Dlabalová) ............................... 28
2.5 Motivace – hybná páka (D. Klevetová, I. Dlabalová) .......... 35
2.6 Motivační životní hodnoty (D. Klevetová, I. Dlabalová) ....... 37
2.7 Umění vytvářet osobní vztah pro sebemotivační snahy seniora ... 43
2.8 Kognitivní funkce a stárnutí (D. Klevetová, I. Dlabalová) ...... 46
2.9 Vzdělávání seniorů
........................................ 52
3 Struktura životních vývojových potřeb (D. Klevetová) ........... 57
3.1 Potřeba stimulace správnými podněty
(D. Klevetová, I. Dlabalová) ............................... 58
3.2 Potřeba smysluplného světa ................................ 67
3.3 Potřeba jistoty sociální role a pozice ve společnosti ........... 69
3.4 Potřeba identity a uznání vlastního „já“ sebou i druhými ....... 69
3.5 Potřeba otevřené budoucnosti – naděje, perspektiva ........... 70
3.6 Životní změny ve stáří ..................................... 71
4 Starý člověk a rodina (D. Klevetová) ........................... 75
4.1 Funkce rodiny ............................................ 76
4.2 Změna role otce v 21. století ............................... 77
4.3 Životní fáze rodiny ........................................ 78
4.4 Mezigenerační soužití ..................................... 80
4.5 Správně fungující rodina ve stáří ............................ 82
4.6 Dysfunkční rodina ........................................ 83
4.7 Pojetí stáří v jiných kulturách .............................. 87
4.8 Možnosti spolupráce s rodinou (D. Klevetová, I. Dlabalová) ... 88
Kniha 1.indb Odd2:5Kniha 1.indb Odd2:5 23.5.2008 15:34:2623.5.2008 15:34:26
Výtažková azurováVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá

5 Ú čelná komunikace zdravotní sestry se starší osobou
(D. Klevetová) ................................................ 93
5.1 Prostředky komunikace .................................... 93
5.2 Hledání životního příběhu starých lidí ....................... 94
5.3 Chápání problému ztráty moci nad situací .................... 96
5.4 Zásady vhodné komunikace se starým člověkem .............. 97
5.5 Umění aktivně naslouchat .................................. 102
5.6 Konfliktní komunikace .................................... 104
5.7 Komunikační zlozvyky při péči o seniory .................... 108
5.8 Desatero dobrých rad o tématech, které staří lidé rádi přijímají ... 110
5.9 Komunikace se seniorem s poruchou zraku .................. 111
5.10 Komunikace se seniorem s poruchou sluchu ................. 112
5.11 Podporující komunikační techniky u osob s demencí .......... 112
5.11.1 Počínající demence ................................. 113
5.11.2 Pokročilá demence ................................. 113
5.11.3 Shrnutí zásad komunikace a spolupráce u osob
s demencí ......................................... 119
6 Pohyb a jeho životní přínos (D. Klevetová) ...................... 125
6.1 Změny ovlivňující hybnost seniora .......................... 126
6.2 Funkční geriatrické vyšetření ............................... 127
6.3 Screeningový test mobility ................................. 128
6.4 Využití pohybových aktivit pro seniory
(D. Klevetová, I. Dlabalová) ............................... 130
6.4.1 Doporučovaná cvičení pro každý věk (I. Dlabalová) .... 130
6.4.2 Jóga ve stáří ........................................ 136
6.4.3 Feldenkraisova metoda ............................... 138
6.4.4 Relaxační cvičení (D. Klevetová, I. Dlabalová) ......... 139
6.5 Nebezpečí imobility ....................................... 142
7 Bezpečí domova (D. Klevetová) ................................ 145
8 Hodnocení malnutrice u osob vyššího věku (D. Klevetová) ....... 149
8.1 Vyšetření nutričního stavu ................................. 150
8.2 Příčiny a důsledky malnutrice ve stáří ....................... 151
8.3 Doporučení ke zlepšení stravovacích návyků ve stáří .......... 152
8.4 Dvě kazuistiky z praxe domácí zdravotní péče ................ 153
8.5 Letáček pro seniory (I. Dlabalová) .......................... 154
8.6 Orální zdraví u seniorů .................................... 156
9 Naše zkušenosti s dobrovolníky (D. Klevetová, I. Dlabalová) ..... 163
10 Závěrečné zamyšlení (D. Klevetová) ............................ 167
Kniha 1.indb Odd2:6Kniha 1.indb Odd2:6 23.5.2008 15:34:2723.5.2008 15:34:27
Výtažková azurováVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá

P řílohy (D. Klevetová) ............................................ 173
Příloha 1 Výběr z knihy Staří lidé .............................. 175
Příloha 2 Dobrý den, stáří ..................................... 177
Příloha 3 Vánoční ............................................ 178
Příloha 4 Praktické ukázky rozhovoru zdravotní sestry
a pacienta .......................................... 179
Příloha 5 Barthelův test základních všedních činností (ADL) ...... 182
Příloha 6 Test instrumentálních všedních činností (IADL) ........ 183
Příloha 7 Test funkční míry nezávislosti (FIM) .................. 184
Příloha 8 Hodnocení rovnováhy a chůze podle Tinettiové ......... 187
Příloha 9 Hodnocení rizika pádu ............................... 190
Příloha 10 Škála pro hodnocení stavu výživy – krátká verze
(MNA-SF) ......................................... 191
Příloha 11 Kazuistika s využitím ošetřovatelské anamnézy
podle M. Gordonové ................................. 192
Příloha 12 Změny ve stáří u osob nad 75 let ...................... 197
Literatura ....................................................... 199
Kniha 1.indb Odd2:7Kniha 1.indb Odd2:7 23.5.2008 15:34:2723.5.2008 15:34:27
Výtažková azurováVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá

Motto
Ptal se jednou vnuk svého prapraotce:
„D ědo, co to znamená být blahoslavený?“
Starý muž se zamyslel a pravil:
„Blahoslavení jste všichni, kteří máte pochopení pro mou pomalou chůzi
a roztřesené ruce a nesykáte netrpělivě, když se belhám a neumím už hezky jíst.
Blahoslavení jste, kteří vidíte, že mé ucho se musí namáhat, abych porozuměl,
a mluvíte se mnou pomalu a zřetelně.
Blahoslavení jste, kteří vidíte, že mé oči jsou zkaleny, mé myšlenky jsou smutné,
a taktně mi pomůžete, v čem právě pomoci potřebuji.
Blahoslavení jste, kteří se u mne zastavíte s přívětivým úsměvem a máte trochu
času si se mnou popovídat. A neděláte to se shovívavou ironií.
Blahoslavení jste, kteří neříkáte, že jsem starý popleta, protože pořád něco
zapomínám a ztrácím.
Blahoslavení jste, kteří umíte ve mně vzbudit vzpomínky na zašlé časy a trpělivě
mne vyslechnete, když si zavzpomínám na to, jak jsem byl mlád.
Blahoslavení jste, kteří dáváte najevo, že nejsem ještě odepsán a nejsem tak
docela sám.
Blahoslavení jste vy všichni, kteří mi nějak ulehčujete dny stáří, které mi ještě
zbývají ujít po cestě do věčného domova. Až tam dojdu, budu o vás vyprávět.“
Kniha 1.indb Odd2:8Kniha 1.indb Odd2:8 23.5.2008 15:34:2723.5.2008 15:34:27
Výtažková azurováVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá

9
P ředmluva
Složení lidské populace se v sou časné době mění. Na celém světě přibývá starších
lidí. S prodlužující se délkou života se stále více lidí dožívá vysokého věku.
Podle statistických prognóz má být 21. století stoletím seniorů, alespoň v prvních
padesáti letech. Během 50 let bude poprvé v historii lidstva žít na zemi více lidí
starších 60 let než osob mladších 15 let. Již nyní stoupá počet osob ve věku nad
80 let a tato skupina bude narůstat. V roce 2004 bylo v České republice 14 %
osob nad 65 let a předpokládaná doba dožití u žen 78 let a u mužů 71,5 roku. Pro
společnost to znamená zvýšené zaměření na geriatrickou péči.
Je řada seniorů, kteří si udržují své fyzické, psychické i společenské aktivity.
Všem není tato schopnost dána, a tak je někdy starý člověk přehlížen, odsouván,
není mu dostatečně projevována úcta a respekt. Mnozí senioři jsou velmi závislí
na péči své rodiny, která ji v mnoha případech odmítá poskytovat a přesouvá ji
na instituce zdravotní a sociální. Je také podceňován fakt, že mnoho dětí našich
seniorů jsou sami senioři.
Stále častěji selhávají i profesionálové, kteří léčí a ošetřují seniory ve
zdravotnických a sociálních zařízeních. Přestávají chápat změněné potřeby seniorů
nebo jsou při své práci vyčerpáni fyzicky i psychicky a nedokáží pojmenovat svůj
syndrom vyhoření.
Jedna z cest řešení je naučit se chápat změny stárnoucího člověka a respektovat
jeho potřeby, jednat s ním jako s plnohodnotným občanem této země a pomáhat
seniorům naplnit svou životní roli ve stáří. Dávat seniorům dostatek prostoru
a času přijmout své fyziologické změny, nechápat stáří jako nemoc a nelpět na
činnostech, na které již síly nestačí. Pomáhat hledat vnitřní energii přijmout nové
podmínky a stavět na tom, co senior umí a co dokáže, kam směřuje a co chce.
Každý z nás je jedinečná, neopakovatelná bytost. Každý z nás má v sobě
mnoho krásného, dobrého, ale samozřejmě i to, co nám vadí, či dokonce škodí.
Proč si nepřiznat, že všichni máme nedostatky, chybičky i chyby. Určitě je cílem
každého z nás vyzdvihnout to, co je dobré, a prožít laskavý a spokojený život
v kterékoli jeho etapě.
Vzpomeňte si na krásný podzimní den, kdy slunce prosvětluje barevné koruny
stromů, jejichž listy se pomalu snáší k zemi. V podzimu našeho života mohou
ubývat některé dovednosti a schopnosti, mění se životní rytmus. Učíme se
přizpůsobit novým podmínkám a dáváme věcem nový smysl. I nyní mohou být
naše dny jako jeden z mnoha krásných podzimů.
Tato publikace je určena pro všechny, kteří chtějí pro sebe, své blízké či klienty
něco udělat. Předáváme takto své zkušenosti, nasbírané dlouholetou praxí.
Základem je pohoda.
Je rozdíl mezi chci a musím.
Nejen tělo, ale i myšlení je třeba cvičit.
Těšme se ze svého života v každém okamžiku.
P ředmluva
Kniha 1.indb Odd2:9Kniha 1.indb Odd2:9 23.5.2008 15:34:2723.5.2008 15:34:27
Výtažková azurováVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá

11 Stáří 21. století v České republice
1 Stáří 21. století v České republice
„Rozumět věcem jednotlivě... je cosi zlomkovitého, ale rozumět
souladu věcí a společným vztahům všeho ke všemu, to teprve je
něco, co vnáší v mysl jasné a po všem se rozlévající světlo.“
J. A. Komenský
Jsme na samém začátku třetího tisíciletí a máme příležitost přehodnotit
dosavadní způsob života a chápání stáří. Je nutné zamyslet se nad často
používanou větou – stáří je konec života. Etapa stáří je stejně důležitá jako každá
jiná a zaslouží si stejný důraz na rozvoj jako dospělost a mládí. Připomeňme
si, že období stáří trvá 30–40 let a bude stejně dlouhé jako mládí a dospělost.
Zaslouží si proto pozornost a zájem nejenom ze strany samotného seniora, ale
i ze strany pomáhajících profesí a v neposlední řadě i zájem státní sociální
a zdravotní politiky. Stáří je další vývojová etapa lidského života, ve které
je hlavní důraz kladen na uchování pohybových dovedností a psychosociální
rozvoj osobnosti. Stáří není konec života, teprve smrt přináší konec života.
Prodloužení lidského života a vzájemné soužití všech věkových skupin ve
společnosti dává prostor k vytvoření nového modelu osobního růstu, kde
nebudou vytvářeny hranice mezi mládím, dospělostí a stářím, kde bude lidský
život chápán jako jeden nepřetržitý celek od narození až do smrti.
Současná medicína přinesla pokrok v léčbě akutních i chronických nemocí,
ale zapomněla hledat takové cesty, aby člověk převzal zodpovědnost za své
zdraví, dodržoval léčebné režimy a zabudoval do svého hodnotového systému
péči o vlastní zdraví. Zdraví je dar, který dostáváme zadarmo, bez zásluhy.
Teprve když ho ztrácíme, zjistíme jeho nesmírnou cenu a toužíme, aby nám
byl navrácen. Jak s ním však celé dny, měsíce, roky nakládáme?
Stále přetrvává biologický model zdraví, který je zaměřen na hodnocení
tělesného zdraví a fungování jednotlivých orgánů. Ve stáří přicházejí
fyziologické změny, se kterými je nutno počítat, ale také je svým životním stylem
oddálit. Rychlý běh života vytváří nezdravý životní styl, jehož důsledky pak
využívají farmaceutické firmy. Velká škála nabízených produktů vnucuje lidem
představu, že zdraví se dá koupit. Vytváříme i umělé diagnózy pro staré lidi
a oni rádi léčí svůj algický vertebrogenní syndrom namísto toho, aby se
zaměřili na správná pohybová cvičení. Televizní reklamy na léčiva proti nadýmání
a bolesti kloubů vzbuzují reakci: klidně se přejídej, dáme ti lék, klidně se
přetěžuj, máme mast na bezbolestný pohyb. A tak občané, a to nejenom ve vyšším
věku, chodí k lékaři a sami si určují diagnózy a sami by si rádi předepisovali
léky. Chaos rolí tak často vnáší nedorozumění mezi lékaři a starými lidmi.
Kniha 1.indb 11Kniha 1.indb 11 23.5.2008 15:34:2823.5.2008 15:34:28
Výtažková azurováVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá

Motiva ční prvky při práci se seniory12
Biopsychosociální model zdraví hledá souvislosti tělesných změn v
kontextu životního příběhu starého člověka. Ve stáří je nesmírně důležitá
psychosociální anamnéza. Jak senior své změny prožívá, jak hluboce ovlivňují
jeho sociální situaci. Pro praxi to znamená nepodceňovat psychosociální
souvislosti, které jsou ve stáří nesmírně významné pro motivační schopnosti
seniora chtít dosáhnout zlepšení fyzického zdraví. Vyžaduje to také
profesionální připravenost znát nejenom fungování tělesných orgánů, ale také funkci
psychiky a sociálních vztahů v životě člověka. Nesmírně důležitou úlohou
v utváření osobního vztahu a opravdového osobního setkání mezi starým
člověkem a profesionálem hraje umění zvládnout schopnost hovořit a
naslouchat a dokázat v pravou chvíli říci ta správná slova, v pravou chvíli jen mlčet
a naslouchat, vytvořit příjemné prostředí pro zjištění problémových situací
a hledat možnosti řešení ve prospěch hodnot zdraví ve stáří. Ve stáří musí
být rozhodující prioritou udržovat funkční tělesné schopnosti a dále rozvíjet
psychosociální schopnosti a dovednosti.
Smutná je také skutečnost, že vynakládáme stále více energie a prostředků
na léčbu onemocnění než na preventivní opatření.
V březnu 2005 zveřejnily Zdravotnické noviny zprávu expertů Světové
zdravotnické organizace a Institutu zdravotní politiky a ekonomiky, kteří
provedli analýzu Programu Zdraví 21. Závěr zněl:
• V České republice se během 10 let snížil objem prostředků na pouhých
37 %.
• Koncepce je roztříštěná, jsou pouze krátkodobé projekty.
• Chybí mezioborové zapojení a komunikace směrem k občanům.
• A hlavně se ukazuje neschopnost přijetí vlastní zodpovědnosti za své
zdraví.
1.1 Vliv společenského klimatu postmoderní doby
na populaci seniorů
„Etika úcty k životu si žádá, abychom vždy nějak a něčím byli lidmi pro lidi.“
A. Schweitzer
Ústav sociálního lékařství v Plzni provedl v roce 2001 průzkum, který byl
zaměřen na mezigenerační solidaritu a vzájemné pochopení. 74 %
respondentů ve věku 35 let odpovědělo, že stáří není přínosem pro společnost.
Pouze 15 % hodnotilo stáří jako přínos a uznávalo moudrost a pomoc, zásluhy
a morální vstřícnost.
Atributem současné společnosti je tvrdý individualismus, úsilí dosáhnout
vzdělání, vytváření osobitých životních stylů. Někam se ztrácí schopnost
Kniha 1.indb 12Kniha 1.indb 12 23.5.2008 15:34:2823.5.2008 15:34:28
Výtažková azurováVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá

13 Stáří 21. století v České republice
pochopení, že člověk potřebuje žít s druhým a pro druhé, a tak se nedaří
dosahovat kvalitních vzájemných lidských vztahů. Jakoby celá naše společnost
byla nemocná – chybí jí především snaha o kulturu lidství. Někam se vytrácí
láska k člověku a pochopení pro odlišnosti druhých. Měnící se struktura
rodiny dosud nevytvořila novou roli pro starého člověka.
Poprvé v historii lidstva existují v jednom časovém horizontu čtyři
generace rodinných vztahů, které nemají ujasněné vzájemné role. Staří lidé se cítí
ohroženi dobou, ve které žijí, a upozorňují na nevhodné společenské klima
a výchovné vzory pro mladší generaci. Společenskou prestiž má mládí, krása,
ladnost, síla a dokonalost. Jako bychom zapomněli, že během 20 let budou
mladí lidé ubývat a na světě bude více starších osob. Většina starých lidí není
připravena na úskalí svého vyššího věku. Sami nečekali, že se dožijí tak
vysokého věku, a možná to nečekaly ani jejich děti.
Stát částečně převzal na sebe některé rodinné funkce, ale zapomíná na
podporu těm rodinám, které jsou ochotné dále poskytovat péči svým rodičům
ve vysokém věku. Seniorská populace osvobozuje své mladé od povinností
s odůvodněním, že mají mnoho své vlastní práce, a očekávají větší pomoc
od sociálních a zdravotních zařízení. Střední generace necítí zodpovědnost
připravit se na vlastní stáří ani vést své děti k úctě ke stáří.
1.2 Moderní doba a etapa stáří
Dnešní technické vynálezy a přesycenost informacemi narušují pravidla lidské
sounáležitosti. Dochází také k tomu, že člověk pojímá vše ve směru
zužitkování, materiální potřeby však vysoce převyšují duchovní hodnoty. Moderní
komunikační prostředky ochuzují o lidské setkávání, o prožitky a zážitky
lidského společenství a také o poznání lidského smyslu – být člověkem. Seniorům
ubývá známá potřeba předávání informací z generace na generaci. Málokdo
chce čerpat ze seniorských celoživotních zkušeností, dosažených osobních
i pracovních cílů a chápání světa.
Lidská touha po moci a úspěchu vytváří nebezpečí přehlédnutí závazných
lidských hodnot jen tak se zastavit a pomoci bez nároku na odměnu. Některé
mediální kampaně zesměšňují staré lidi, naše společnost již nepotřebuje radu starších.
Televizní reklamy nám pokřivují vidění světa, a tedy i vidění stáří. Průzkumy
ukazují, že se senioři cítí odstrčeni, ztrácejí sebedůvěru ve vlastní život. Mnoho
sociologů hodnotí naši civilizaci jako zaměřenou na výkon a následný výdělek.
Objevil se nový termín ageismus – diskriminace na základě věku. Současně
zahrnuje negativní představy o stáří. Vznikly tak mýty jako: stáří je ekonomická
zátěž; staří lidé jsou všichni stejní; staří nemají, čím by naší společnosti mohli
přispět; stáří je nemoc...
Kniha 1.indb 13Kniha 1.indb 13 23.5.2008 15:34:2823.5.2008 15:34:28
Výtažková azurováVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá

Motiva ční prvky při práci se seniory14
Důsledek této představy je, že stáří není užitečnou ekonomickou investicí.
Lidský vývoj se rozdělil podle věkových kategorií, každé se přisoudila nějaká
role a stále častěji se stává, že jednotlivé věkové skupiny se spolu nedokáží
domluvit, vzájemně si porozumět, a snad nejvíce se tento jev projevuje vůči
starší generaci.
V naší společnosti stále přetrvává model šedesátých let, který úspěšné
stárnutí spatřoval v trávení volného času v klidu domova. A dále v ochotě
přijmout změny sociálních rolí, dobrovolně nést sociální osamělost ve stáří
a postupně se také vzdát společenských i životních rolí a odpočívat doma
s myšlenkou „vždyť si to zasloužím, napracoval jsem se dost a dost“.
Proto ani společnost nepřipravovala s odchodem člověka do důchodu
nějaké programy pro seniory, ti dostali nálepku „důchodce“ – a s tím zmizel
jejich životní příběh. Troufáme si říci, že mnoho seniorů může také trpět
syn dromem vyhoření ze své přidělené role se všemi svými důsledky. Okolí
seniory mnohdy živí myšlenkou: Nic nemusíš dělat. Když bude nejhůře,
máme nemocnice a domovy důchodců – tam ti bude nejlíp. A když přijde
období potřeby zdravotní a sociální péče, často chybí přístup k potřebám osob
vyššího věku. Chybí také rehabilitační program pro seniory, který by
umožnil návrat do domácího prostředí. A v neposlední řadě je nedostatek kapacit
v sociálních zařízeních.
Současní senioři jsou skupinou velice vnitřně heterogenní, stáří jednotlivce
je velmi individuální, hluboce ovlivněné minulostí a současností. Většina
současných seniorů prožila jednu nebo dvě světové války, padesátá léta, tři
měnové reformy, normalizaci i politické změny po roce 1989. Jejich život
přinesl mnoho ztrát, úzkostí, na vlastní kůži zažili nedostatek. Proměny doby
poznamenaly hluboce jejich lidské osudy, náhled na současnost i vizi jejich
budoucnosti. Museli si hodně odříkat, naučili se žít skromně a jsou stále
připraveni myslet na horší časy a šetřit. Jsou zvyklí očekávat pomoc od druhých
a té se nějak nedostává.
1.3 Podpora zdravého stárnutí
Musíme také připomenout, že během posledních let vznikají organizace,
občanská sdružení a nadace, svépomocné skupiny, které se věnují
programům pro seniory a zabývají se seniorskou otázkou. Současně se velmi snaží
ovlivnit celospolečenský pohled na stárnutí a stáří. Nejnovějším dokumentem
OSN je Mezinárodní akční plán pro problematiku stárnutí, který byl přijat
12. 4. 2002 na závěr II. světového shromáždění o stárnutí v Madridu.
Dokument reaguje na aktuální problémy současného stárnutí a stáří. Vymezuje
úko ly pro současnost i pro blízkou budoucnost.
Kniha 1.indb 14Kniha 1.indb 14 23.5.2008 15:34:2823.5.2008 15:34:28
Výtažková azurováVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá

15 Stáří 21. století v České republice
Poradní sbor všech vládních resortů v České republice vypracoval z
madridských závěrů návrh, který byl schválen 15. 5. 2002 usnesením vlády jako
Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003–2007. Hlavním
cílem dokumentu je dosáhnout změny postoje a přístupu k seniorské populaci.
Jednotlivá ministerstva zodpovídají za plnění stanovených úkolů, které mají
vést k dosažení „společnosti pro všechny generace“.
Národní program se obrací na celou společnost – mladou, střední i starší
generaci. Vychází ze skutečnosti, že mladá generace není připravena na stáří
a plně nechápe přínos seniorské populace pro společnost. V popředí zájmu je
důležitost přijetí principu nediskriminace a solidarity, uznání starších občanů
jako právoplatných členů společnosti a uvědomění si péče o seniory jako stálé
hodnoty v lidském společenství.
Střední generace, jako ekonomicky aktivní část společnosti, je zodpovědná
za svou vlastní přípravu na stárnutí a prosazování celospolečenských opatření
ve prospěch seniorů. Nedílnou součástí je výzkum v oblasti rodiny, kvality
života, názorů a postojů střední generace, sledování dodržování lidských práv.
Seniorská generace svými aktivitami a přístupem má přispět ke změně
vnímání procesu stárnutí a stáří. Je třeba poskytovat seniorům dostatečný prostor
a podmínky k aktivní účasti na společenském a politickém životě ve státě.
Zároveň se senioři sami musí snažit využít všech možností, které jim
společnost nabízí. Znamená to také jejich zodpovědný a aktivní přístup k vlastnímu
životu, péče o zdraví, účast na společenských, kulturních a dobrovolných
aktivitách.
Dokument je rozdělen do deseti kapitol:
1. Etické principy
2. Přirozené sociální prostředí
3. Pracovní aktivity
4. Hmotné zabezpečení
5. Zdravý životní styl, kvalita života
6. Zdravotní péče
7. Komplexní sociální služby
8. Společenské aktivity
9. Vzdělávání
10. Bydlení
Existuje také moderní celoevropský program zdravotní výchovy pro staré
občany „Stárnout zdravě v Evropě“. Cílem tohoto programu je dosáhnout
prodloužení aktivního nezávislého života seniorů a zahrnuje také informace
o zdravém životním stylu a zdravotní výchově v jednotlivých regionech. Do
programu se zapojila občanská sdružení, jako je Život 90, Gema aj. Program
WHO „Zdraví 21“ obsahuje principy zdravého stárnutí. V roce 1990 OSN
Kniha 1.indb 15Kniha 1.indb 15 23.5.2008 15:34:2923.5.2008 15:34:29
Výtažková azurováVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá

Motiva ční prvky při práci se seniory16
vyhlásila 1. říjen mezinárodním dnem seniorů, každoročně jsou pořádány
řady akcí pro seniory. Rok 1999 byl vyhlášen mezinárodním rokem seniorů.
Probíhá projekt aktivní stárnutí v Evropské unii (travelagents.doc). 15. 6. 2006
byl vyhlášen Světový den proti násilí na seniorech.
Svaz důchodců České republiky založil dne 31. května 2005 Radu seniorů
České republiky, vydávají první seniorské noviny Doba seniorů. Rada seniorů
považuje stav státní podpory organizacím seniorů při rozvíjení jejich
společenských, kulturních, sportovních a vzdělávacích aktivit za ne dosta
tečný.
V centrech sociálních služeb fungují kluby důchodců. Byly zřízeny linky
pro seniory, kam mohou senioři bezplatně zavolat a požádat v případě potřeby
o radu (800 157 157, 800 200 007). Jsou vydávány časopisy Senior revue,
Generace, zpravodaj Senioři a řada dalších, které jsou určeny pro širokou
seniorskou veřejnost a věnují se otázkám zdravého stárnutí, zaměřují se na
objasnění řady chorob a jejich příčin a doporučují režimová opatření.
Přínosem v těchto časopisech jsou také rozhovory se staršími lidmi, kteří vedou
stále aktivní a spokojený život a jsou nám všem příkladem. Existují
vzdělávací centra pro seniory, vytvářejí se možnosti získávání informací v oblasti
informační technologie. Rozvíjí se dobrovolnická činnost (www.hest.cz,
Český červený kříž, církev aj.). V řadě měst a obcí funguje informační
a poradenské centrum pro seniory (právní poradna, bytové a finanční otázky,
pastorační pomoc, pomoc při vyplňování formulářů apod.). Velmi dobře se
rozvíjí projekt Areion – tísňové volání pro zdravotnickou pomoc. Na
některých projektech spolupracuje také městská policie, která pomáhá seniorům
získat informace pomocí tísňového volání a pořádá rovněž semináře na téma
bezpečnosti v bytech. Velkým přínosem pro seniory jsou programy a projekty
Sdružení České katolické charity.
Nabízíme některé webové odkazy: diakoniecce.cz, senio.cz, forsenior.cz,
remedium.cz, zivot90.cz, tretivek.cz, stari.cz, gerontocentrum.cz, charita.cz.
Rády bychom vás seznámily s názorem staré paní, jak prožít krásné stáří.
Recept na úspěšné stárnutí očima devadesátileté ženy
„Zlozvyk nevyhodíš oknem, musí od tebe odejít po schodišti krok za krokem.“
M. Twain
Paní A. K. oslavila v září své dvaadevadesátiny. Žije sama, dcera ji navštěvuje
asi třikrát v měsíci, občas za ní docházejí syn a vnuk. Má zavedenou
pečovatelskou službu.
Povídat si s ní je obohacením dne a zážitek na dny příští. Tolik lásky,
na děje a vstřícnosti jsme již dlouho u starého člověka neviděly. Stále touží
Kniha 1.indb 16Kniha 1.indb 16 23.5.2008 15:34:2923.5.2008 15:34:29
Výtažková azurováVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá
+

17 Stáří 21. století v České republice
poznávat nové věci, touží mít nové zážitky, setkávat se s zajímavými lidmi,
něco nového se dozvědět. Její způsob života pramení hlavně z přijetí
stávajících podmínek a využití daných možností ke svému prospěchu. Hovoří
o tom, že ještě nechce umřít, má ze smrti strach a není na její příchod vůbec
připravena.
Využívá moudrostí z Koránu: Život je slavnost, na kterou jsme byli
pozváni. Říká: „Slyšíte, pozváni. A proč se tedy nesnažit prožít ho radostně –
slavnostně...“ Hovoří také o svých mladších sousedkách, za kterými přichází
se svým chodítkem přisednout na lavičku: „Nemohu je poslouchat, ty jejich
neustálé stížnosti na vše kolem, na jejich bolesti, na mladé. Ony samy dávají
špatný příklad mládeži a nechovají se k ní s náležitou úctou. Když jsem dříve
jezdila tramvají, nikdy se mi nestalo, že by mne mladý člověk nepustil
sednout, ale já jsem ho dokázala oslovit a požádat o pomoc.“
Recept paní A. K. na úspěšné stárnutí:
• Ve svých 60 letech jsem začala denně cvičit jógu a během roku mi zesílily
svaly o čtvrtinu.
• Jím nejvíce tmavý chléb, ovoce a jogurty, žádné tučné maso.
• Nikdy se nepřejídám. (Pánbůh nás stvořil jako krásná mimina, a co my
s tím tělem uděláme za 70 let života a i dříve – ženy několik brad, hrby,
a muži břicha... Jsem Pánu Bohu dlužná odevzdat své tělo takové, jaké mi
daroval.)
• Občas si dám kousek dortu, čokoládu, ale mám to jako odměnu, a když
nezapnu sukni, tak si to zakážu, žiji bez vážení.
• Dodržuji pitný režim – denně vypiji kolem dvou litrů minerálky a čaje.
• Jím pravidelně česnek a med.
• Doplňuji stravu o hořčík, zinek, vitamin C.
• Užívám pravidelně čtyři léky, která mám předepsány, a vím, proč je beru.
• Mám vydatný a pravidelný spánek (a když nemohu v noci spát, čtu si).
• Cvičím denně i jiné cviky, než je jóga.
• Pravidelně chodím na vycházky (nyní alespoň po chodbě nebo s
doprovodem).
• Věnuji se buddhistické filozofii.
• Naučila jsem se umět si poručit! To je otázka sebevýchovy.
• Denně čtu zprávy o dění ve světě.
• Čtu knihy – beletrii i jiné.
• Každý den se těším na 12,30 hodin, kdy čtu knihy v angličtině a němčině.
• Mám v bytě a kolem sebe pořádek, přináší to klid duše a vyrovnanost.
• Doma nesedím, ale pohybuji se.
• Projevuji lásku k lidem kolem sebe, jak k mladým, tak ke starým.
• Mám smysl života.
Kniha 1.indb 17Kniha 1.indb 17 23.5.2008 15:34:2923.5.2008 15:34:29
Výtažková azurováVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá

Motiva ční prvky při práci se seniory18
• Chci žít a bojovat s nemocí.
• Přijímám změny, které v mém životě přicházejí (vždy najdu alespoň jednu
pozitivní).
• Co nemůžu změnit, přijmu, nejdu hlavou proti zdi, přizpůsobím se
okolnostem (to jsem se naučila až v 70 letech).
• Dokážu oslovit cizí lidi, navázat s nimi kontakt a mít nové přátele. Noví
přátelé i ve stáří přinášejí pocit pohody a těšení se na setkání s nimi.
• Hledám ve svých vzpomínkách, co bylo hezkého, a znovu to prožívám (mé
vzpomínky na létání – kluzák a já).
• Mám radost z přírody a dívám se pozorně kolem sebe (kus nebíčka vidím
z okna).
• Dokážu se radovat z každodenních maličkostí. Když nesvítí sluníčko, řeknu
si – ale mám hezké záclony, taky bude nový květ...
• Mám láskyplný přístup k lidem, umím odpouštět a ráno se probouzet s
nadějí.
• Neškodím si svou ohleduplností k druhým a dokážu je požádat o pomoc.
• Plánuji si rozvrh dne a celého týdne a zapisuji ho do kalendáře.
• Postupně kontroluji, co jsem splnila.
• Mám dobré vztahy se sousedy.
• Drží mne láska a pozornost mých dětí a vnoučat (mám ráda debaty s
dcerou).
• Mám ráda hudbu, přírodu, slunce, hory, koně, cestování – a když to nejde,
aspoň ve vzpomínkách.
• Uspokojuje mne klavírní skladba – Měsíční sonáta od Beethovena, sama
hraji na klavír.
• Nahradím činnosti, které již nezvládnu, jinou pro mne zajímavou činností –
četbou, poslechem hudby, vyprávěním dětí o lese, chalupě, o jejich
cestování...
• Neodmítám pomoc druhého, když se nabízí – je třeba dovolit druhým, aby
nám pomohli.
• Z biblického desatera jsem si vybrala, co je pro mne přijatelné, a chci se tím
řídit.
• Vyzrála jsem na stresy smysluplnou činností a svým rozvrhem a postojem
k tomu, co ještě mohu dělat a co již nezvládnu.
Kniha 1.indb 18Kniha 1.indb 18 23.5.2008 15:34:2923.5.2008 15:34:29
Výtažková azurováVýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková žlutáVýtažková černáVýtažková černá


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist