načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Modlitba – Keller Timothy

Modlitba
-11%
sleva

Kniha: Modlitba
Autor: Keller Timothy

Zkušenost posvátné úcty a důvěrného vztahu s Bohem
Titul doručujeme za 2 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  299 Kč 266
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: TRITON
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2017
Počet stran: 369
Rozměr: 202,0x140,0x25,0 mm
Vydání: Vydání první
Spolupracovali: z anglického originálu Prayer: experiencing awe and intimacy with God ... přeložil Václav Petr
Skupina třídění: Liturgie. Křesťanské umění a symbolika. Duchovní život
Hmotnost: 0,498kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Datum vydání: 201705
ISBN: 978-80-7553-251-0
EAN: 9788075532510
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Kniha amerického presbyteriánského pastora zabývající se podrobně křesťanskými modlitbami.

Popis nakladatele

Světoznámý manhattanský kazatel Timothy Keller vysvětluje, co je křesťanská modlitba, jaké druhy modlitby existují, k čemu slouží a jak se má křesťan správně modlit. Zdůrazňuje, že modlitba je nejen jedinou cestou ke skutečnému poznání vlastního já, ale i hlavním nástrojem, jak poznat Boha, jak komunikovat s Bohem, jak se z Boha radovat a jak prožít hlubokou změnu svého vlastního života. Chvála, adorace, zpověď, pokání, prosba, lamentace, přímluva, stížnost, to všechno jsou formy modlitby, jež jsou klíčem ke všemu, co k životu křesťan potřebuje. Timothy Keller mimo jiné zjišťuje, že chvála tvoří jakýsi rámec a motivaci pro ostatní druhy modlitby, ale zároveň poukazuje i na důležitost křesťanského rozjímání a kontemplace, bez nichž se vlastní modlitba neobejde. Navzdory nesmírně širokému záběru této problematiky se autor snaží neopomenout žádný aspekt modlitby. Z tohoto důvodu je tato kniha pro věřící křesťany i pro ostatní zájemce vskutku výjimečná, nadčasová a zároveň prakticky využitelná.

(zkušenost posvátné úcty a důvěrného vztahu s Bohem)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Úvod – Proč kniha o modlitbě? 9

Část 1. – Touha po modlitbě

1. Nutnost modlitby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2. Důležitost modlitby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Část 2. – Porozumění modlitbě

3. Co je modlitba? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4. Rozmlouvání s Bohem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

5. Setkávání s Bohem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Část 3. – Jak se modlit

6. Listy o modlitbě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

7. Pravidla modlitby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

8. Modlitba modliteb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

9. Prubířské kameny modlitby . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Část 4. – Prohlubování modlitby

10. Konverzace: rozjímání nad Jeho slávou . . . . . . . . . . . . 167

11. Setkávání: ucházení se o Jeho tvář. . . . . . . . . . . . . . .187


Část 5. – Modlíme se

12. Posvátná úcta: chvála Jeho slávy. . . . . . . . . . . . . . . .213

13. Intimita: nalezení Jeho milosti . . . . . . . . . . . . . . . . 231

14. Zápas: prosba o Jeho pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

15. Realita: denní modlitba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268

Dodatek – Některé modelové formy denní modlitby. . . . . . . . .296

Seznam vybrané literatury s komentářem . . . . . . . . . . . . .297

Poznámky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305

O autorovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369


11

Proč kniha o modlitbě?

P

řed lety jsem si jako pastor uvědomil, že nevím o  žádné „nejzá­

kladnější knize“, kterou bych poskytl člověku, který chce porozu­

mět křesťanské modlitbě a procvičovat se v ní. To neznamená, že žád­ né znamenité knihy o  modlitbě neexistují. Je mnoho starších děl, jež jsou nekonečně moudřejší a hlubší než cokoli, co bych byl kdy scho­ pen napsat. Nejlepší texty již publikovány byly.

Mnohé z  těchto vynikajících knih dnes nicméně trpí archaic­ kým jazykem plným idiomatických spojení, jež jsou většině dneš­ ních čtenářů nesrozumitelná. Jejich obsah je navíc buď výhradně teologického nebo převážně devocionálního nebo pouze praktické­ ho charakteru. Jen zřídka jsou v  jedné knize pojednány jednotlivé přístupy – teologické, zkušenostní a metodologické – současně.

1

Zá­

kladní kniha by však měla pojednat o  modlitbě ze všech tří těchto hledisek.

Téměř všechny klasické knihy o  modlitbě jsou také poněkud po­ lemické. Autoři čtenáře varují před některými dobovými praktikami, jež po duchovní stránce nepřinášely užitek nebo jež byly dokonce škodlivé. Tato upozornění se musejí pro každou čtenářskou generaci aktualizovat. Mnoho současných pisatelů, kteří se zaměřují na mod­ litbu, se například pokouší na základě starších praktik pobožností vy­ pracovat techniky pro jedince toužící po spirituální zkušenosti.

2

Po­

užívají k tomu nicméně modlitební metody odtržené od teologického smyslu, jenž původně modlitbu oživoval, i  od historického kontextu tehdejšího společenského života. Takové techniky jsou v lepším přípa­ dě přinejmenším neúčinné, a pokud to předem nezdůrazníme, nemů­ žeme doufat, že napíšeme užitečnou moderní knihu o modlitbě. MODLITBA

Dva druhy modlitby?

Základní kniha o  modlitbě by tedy měla brát v  potaz alespoň někte­ rý z  dalších přístupů, jenže novější autoři zastávají jen jeden ze dvou základních aspektů modlitby. Ve většině populárních knih se dnes zdůrazňuje modlitba ve smyslu prostředku, jímž člověk prožívá Boží lásku a  sjednocení s  Bohem. Často se modlitební život líčí v  podobě pokojného a trvalého spočinutí v Boží lásce. Mnozí autoři pravidelně podávají velkolepá svědectví o přebývání v Boží přítomnosti.

V další kategorii knih podstata modlitby není vnímána jako niter­ né spočinutí, ale jako žádost o nastolení Božího království. V tom pří­ padě je modlitba vnímána jako zápas ve volném stylu, často – či nej­ spíš zcela běžně – bez zřejmého pocitu přebývání v bezprostřední Boží přítomnosti. Jedno ze starších děl tohoto typu je Tichá hodina (The Still Hour) Austina Phelpse, amerického teologa působícího počátkem 19. století v Nové Anglii.

3

Phelps uvádí knihu premisou, podle níž má

být pocit nepřítomnosti Boha pro modlícího se křesťana normou, ne­ boť většina lidí zakouší Boží přítomnost jen obtížně.

Daleko novějším pojednáním založeným na tomto přístupu je kni­ ha významného amerického evangelikálního teologa Donalda Bloesche Zápas modlitby (The Struggle of Prayer). Bloesch kritizuje to, co nazývá křesťanským mysticismem.

4

Odmítá učení, podle něhož je nejvyšším

cílem modlitby osobní sjednocení, život ve společenství s Bohem. Do­ mnívá se, že tento přístup činí modlitbu poněkud sobeckým „cílem sa­ mým o  sobě“.

5

Podle tohoto chápání není nejvyšším cílem modlitby

rozjímavé láskyplné uctívání, ale naléhavá prosba o uskutečnění Božího království v našem světě i v našich vlastních životech. Nejvyšším cílem je v tomto smyslu „poslušnost Boží vůli, nikoliv kontemplace (nazírá­ ní) jeho osoby“.

6

Podle něho se modlitba netýká ani tak niterného sta­

vu člověka, jako spíše respektování Božích záměrů.

Proč kniha o modlitbě?

Proč se vyvinuly tak rozdílné přístupy? Proč se jeden zaměřil na „společenství“ s  Bohem a  druhý na dosažení „království“? Jedním z  vysvětlení je, že tyto přístupy reflektují aktuální, bezprostřední lid­ skou zkušenost během modlitby. Někteří lidé zjišťují, že za normál­ ních okolností na Boha citově nereagují a  že je pro ně extrémně ob­ tížné soustředit se na modlitbu po dobu delší než pár minut. Pro jiné je zkušenost s Boží přítomností a láskou zcela standardní a přirozená. Tím však lze vysvětlit tyto odlišné přístupy jen zčásti.

Svou roli hrají i  rozdíly teologického charakteru. Bloesch a  další autoři poukazují na to, že mystická modlitba lépe vyhovuje katolické­ mu pohledu, podle něhož se na nás Boží milost vylévá přímo během udílení svátosti při křtu a  během mše, než protestantskému přesvěd­ čení o  spáse člověka skrze víru v  Boží Slovo. Stejně jako reformátoři, i Donald Bloesch považuje Bibli za postačující nástroj, jehož prostřed­ nictvím Bůh promlouvá ke svému lidu, aniž by potřeboval jiné zdro­ je zjevení.

7

Bloesch rovněž věří, že katolická teologie klade důraz na

sjednocení s  Bohem beze slov, zatímco protestanté vnímají modlitbu jako jasnou verbální odpověď člověka na to, co Bůh lidem sdělil svým Slovem, Písmem.

Který přístup je lepší? Je nejvyšší formou modlitby poklidné vele­ bení nebo asertivní prosba? Pokud se ptáme takhle, očekáváme, že lze odpovědět stylem „buď/nebo“, což je ovšem předpoklad dosti neprav­ děpodobný.

Společenství a království

Když hledáme pomoc, vždycky je dobré obrátit se nejdříve na Žal­ my, inspirovanou modlitební knihu Bible. Hned si všimneme, že v  Knize žalmů jsou dostatečně zastoupeny oba typy modlitební zku­

14

MODLITBA

šenosti. Najdeme tu například žalmy 27, 63, 84, 131 a  dlouhé žal­

my 146  až 150 stylu „aleluja“, líčící společenství s  Bohem. Ve čtvr­

tém verši  sedmadvacátého žalmu David říká, že nejdůležitější věc,

o kterou Boha v modlitbě prosí, je „patřit na Hospodinovu vlídnost“.

I když David žádá i o jiné věci, přinejmenším tím myslí, že nic lepšího

než přebývání v  laskavé přítomnosti Boží neexistuje. Proto se modlí:

„Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé

tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto

tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu; tvé milosrdenství

je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. Proto ti žehnám po celý

život“ (Žl 63,1–3). Když velebí Boha v  jeho přítomnosti, říká: „Má

duše se sytí nejtučnější stravou“ (Žl 63,5). To je opravdové společen­

ství s Bohem.

Ještě více žalmů nicméně obsahuje lamentace, stížnosti, žaloby,

tklivé prosby o  pomoc a  výzvy žádající Boha o  uplatnění jeho moci.

Tyto žalmy vyjadřují bezútěšný pocit Boží nepřítomnosti. Zde se se­

tkáváme s  modlitbou ve formě zápasu. Mezi četné příklady tohoto

typu patří žalmy 13, 39, 42 až 43 a  88. Velmi typickou modlitbou

v  Knize žalmů je desátý žalm. Začíná otázkou: „Hospodine, proč jen

stojíš v  dáli, v  dobách soužení se skrýváš?“ Během několika prvních

veršů žalmista vypočítává množství nespravedlností a  násilí, jichž se

dopouštějí svévolníci a  chamtivci, a  náhle s  nářkem zvolá: „Povstaň,

Hospodine Bože, pozvedni svou ruku, nezapomeň na ponižova­

né!“ (Žl 10,12). Poté se však zdá, že nehovoří jen k  Bohu, ale sám

k sobě. „Ty však vidíš trápení a hoře. Shlédneš a vše vezmeš do svých

rukou. Bezbranný se spoléhá na tebe, sirotkovi poskytuješ pomoc“

(Žl 10,14). Žalmista se pak v  modlitbě sklání před Boží moudrostí

a  jeho uměním vše načasovat, ale zároveň urputně volá po nastolení

spravedlnosti na zemi. To je typ modlitby ve stylu sportovního zápasu,

v němž se věřící dovolává příchodu Božího království. Žalmista zjevně

Proč kniha o modlitbě?

podporuje oba typy: modlitbu usilující o společenství s Bohem i mod­ litbu cílenou na království.

Kromě modliteb obsažených v Bibli bychom si měli v Písmu všim­ nout i teologie modlitby – příčin vzniku lidské modlitby skrývajících se v Bohu a v naší stvořené podstatě. Dozvíme se, že Ježíš Kristus vy­ stupuje v  roli našeho prostředníka, abychom my  – i  když si to neza­ sloužíme  – mohli odvážně předstoupit před Boží trůn a  modlit se za své potřeby (Žid 4,14–16; 7,25). Modlitby jsme schopni také proto, že Bůh sám mezi námi přebývá skrze Ducha (Řím 8,9–11), který nám pomáhá modlit se (Řím 8,26–27), abychom skrze víru mohli dokonce i dnes patřit (nazírat) a kontemplovat Kristovu slávu (2 Kor 3,17–18). Bible tudíž poskytuje teologickou podporu jak pro typ zaměřený na společenství, tak pro typ zaměřený na království.

Krátká úvaha nám ukáže, že tyto dvě formy modlitby nejsou proti­ chůdné a že dokonce netvoří ani samostatné kategorie. Velebení Boha je prokládáno snažnými prosbami. Velebit Boha znamená modlit se „posvěť se jméno tvé“. Znamená prosit Boha, aby světu předvedl svoji slávu, protože pak jej budou moci všichni uctívat jako Boha. Avšak stejně jako je adorace protkána žádostmi, i  hledání Božího království musí zahrnovat touhu po poznání Boha. Zkrácená forma Westmin­ sterského katechismu říká, že účelem našeho života je „oslavovat Boha a  věčně se z  Něj radovat“. Ne vždy se tyto dvě činnosti  – oslavování a radování se – dějí v tomto životě současně, ale vposledku musejí ne­ vyhnutelně splynout. Můžeme se sice modlit za příchod Božího krá­ lovství, ale pokud se z  Boha z  celého srdce neradujeme, pak ho jako Pána doopravdy nectíme.

8

A  pokud se seznámíme s  celou řadou největších ze starších au­ torů knih o  modlitbě  – například s  dílem Augustina, Martina Lu­ thera a  Jana Kalvína –, uvědomíme si, že tito velikáni do žádného z  obou táborů přesně nezapadají.

9

Dokonce i  význačný švýcarský


16

MODLITBA

katolický teolog Hans Urs von Balthasar usiloval o vyváženost mys­

tické, kontemplativní modlitební tradice, neboť věřící nabádal, aby

se neobraceli příliš do svého nitra. „Kontemplativní modlitba... ani

nemůže a ani by neměla být sebekontemplací, sebenazíráním, nýbrž

uctivou pozorností a  nasloucháním... onoho Ne­já, zejména Slova

Božího.“

10

Skrze povinnost k potěšení

Jak tomu rozumět? Souhlasím s Donaldem Bloeschem varujícím před

nevyvážeností a  nebezpečím kontemplativní modlitby, která klade

nadměrný důraz na nekonečnou Boží bytost v  nás, nikoliv na osob­

ní transcendentální svrchovanost Boha nad námi. Mezi úsilí o osobní

sjednocení s  Bohem a  snahu urychlit nastolení Jeho království v  na­

šich srdcích a ve světě bychom neměli vrážet klín. Kráčejí ruku v ruce.

Ze sjednocení by se nicméně nemělo stát pouhé mlčenlivé mystické

nazírání, a z naší žádosti by se nemělo stát moralisticky kuplířské usi­

lování o získání Boží přízně.

V této knize proto zdůrazňuji, že modlitba je jak verbální konver­

zace, tak hluboké setkání s Bohem. Tyto dva základní aspekty – kon­

verzace a setkání – nám poskytnou jak definici modlitby, tak řadu ná­

strojů k prohloubení modlitebního života. Později se budeme zabývat

praxí samotné modlitby a zaměříme se také na zkušenostní charakte­

ristiku tradičních typů modlitby, jimiž jsou adorace (chvála), vyznání

(zpověď) a  prosba. Musíme poznat posvátnou úctu (bázeň) při vele­

bení jeho slávy, intimitu při obdržení jeho milosti i  zápas při prosbě

o  pomoc. To všechno nám umožňuje vnímat duchovní realitu Boží

přítomnosti. Modlitba se tudíž dotýká úcty a intimity, zápasu a reality

přebývání zároveň. Pokaždé se to vše během modlitby nepodaří, ale


17

Proč kniha o modlitbě?

celý život bychom měli mít na paměti, že pro modlitbu je podstatná

každá z těchto složek.

Kniha o  modlitbě Jamese Innella Packera nese podtitul, kte­

rý všechny aspekty výstižně shrnuje  – modlitba je způsob, jak „skrze

povinnost dospět k potěšení“ (Finding Our Way Through Duty to De

light). V tom spočívá pouť modlitby.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist