načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování - Vilém Kunz; Klára Kašparová

Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování

Elektronická kniha: Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování
Autor: ;

Na trhu ojedinělá publikace, která se zaměřuje na moderní přístupy a nástroje společenské odpovědnosti firem jako jsou created share value, work-life balance, corporate community ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  212
+
-
7,1
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku: ano
Médium: e-book
Počet stran: 159
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace , portréty
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-4480-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Podstata, základní standardy i trendy v oblasti společenské odpovědnosti firem. Případové studie o uplatňování CSR v podnikové praxi vybraných podnikatelských subjektů v ČR Podstata, základní standardy i trendy v oblasti společenské odpovědnosti firem. Případové studie o uplatňování CSR v podnikové praxi vybraných podnikatelských subjektů v ČR.

Popis nakladatele

Na trhu ojedinělá publikace, která se zaměřuje na moderní přístupy a nástroje společenské odpovědnosti firem jako jsou created share value, work-life balance, corporate community involvement či společensky odpovědné investování. Ty jsou blíže představeny nejen z pohledu teorie, ale i z hlediska jejich využití samotnými firmami. Kniha se také podrobně věnuje standardům upravujícím společensky odpovědné chování firem a problematice CSR reportování. Obojí může firmám pomoci vnést systémový přístup do samotného řízení CSR aktivit a významně přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Výsledky aktuálně provedených výzkumů v těchto oblastech, stejně jako devět případových studií ukazujících různé přístupy k CSR v každodenní podnikové praxi v ČR, podtrhují jedinečnost dané publikace. Kniha je určena manažerům, specialistům v oblasti CSR, podnikatelům a studentům VŠ, kteří chtějí využít nejnovější teoretické poznatky či získat širší přehled o uplatňování principů CSR v podnikové praxi.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Vilém Kunz; Klára Kašparová - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

MODERNÍ PŘÍSTUPY KE

SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

FIREM A CSR REPORTOVÁNÍ

Klára Kašparová

Vilém Kunz

 hlavní principy a návody

k úspěšné implementaci CSR

 CSR v České republice

 standardy upravující CSR a CSR reportování

 vytváření sdílených hodnot, work-life balance,

společensky odpovědné investování,

corporate community involvement

 případové studie

MODERNÍ PŘÍSTUPY KE SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM A CSR REPORTOVÁNÍ

Klára Kašparová

Vilém KunzGrada Publishing

MODERNÍ PŘÍSTUPY KE

SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

FIREM A CSR REPORTOVÁNÍ Klára Kašparová Vilém Kunz

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí býtreprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Ing. Klára Kašparová, Ph.D. Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování Kniha je monografie TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 5184. publikaci Autorský podíl: Ing. Klára Kašparová, Ph.D. – autorka kapitol 1.4–1.6, 3, 4, 5.3–5.5, případových studií 1 a 2, příloh A, B, D, E, F a G Ing. Vilém Kunz, Ph.D. – autor kapitol 1.1–1.3, 2, 5.1, 5.2, případových studií 3–9, přílohy C Odborní recenzenti: doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. doc. Ing. Marie Hesková, CSc. Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Odpovědná redaktorka Mgr. Olga Tesařová Grafická úprava a sazba Milan Vokál Počet stran 160 První vydání, Praha 2013 Vytiskla Tiskárna PROTISK, s.r.o, České Budějovice © Grada Publishing, a.s., 2013 Cover Photo © fotobanka allphoto ISBN 978-80-247-4480-3 ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE: ISBN 978-80-247-8558-5 (ve formátu PDF) ISBN 978-80-247-8559-2 (ve formátu EPUB)

Nakladatelství děkuje za podporu při vydání knihy společnostem:

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

www.prkpartners.com

Československá obchodní banka, a. s.

www.csob.cz

Deloitte Advisory s.r.o.

www.deloitte.cz

New World Resources

www.newworldresources.eu

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

www.scvk.cz

Bayer s.r.o.

www.bayer.cz

E.ON Česká republika, s.r.o.

www.eon.cz

Bohemia Müller s.r.o.

www.bohemiamuller.cz

Plzeňský Prazdroj, a.s.

www.prazdroj.cz

Obsah

O autorech .............................................................9

Úvod .................................................................10

1 Společenská odpovědnost firem ........................................12

1.1 Vymezení společenské odpovědnosti firem ................................12

1.2 Hlavní principy CSR ...................................................16

1.3 Přínosy vyplývající z přijetí CSR .........................................17

1.4 Milníky ve vývoji CSR v EU .............................................17

1.5 Implementace CSR ....................................................21

1.6 Shrnutí ..............................................................24

2 Společenská odpovědnost firem v České republice .........................26

2.1 CSR v ČR před rokem 1989 .............................................26

2.2 CSR v ČR po roce 1989 .................................................28

2.3 Organizace podporující rozšiřování CSR v ČR .............................32

2.3.1 Business Leaders Forum ...........................................32

2.3.2 Fórum dárců a Byznys pro společnost................................33

2.3.3 Další organizace na poli CSR v ČR ..................................34

2.4 Veřejná ocenění v oblasti CSR v ČR ......................................37

2.5 Média a CSR v ČR .....................................................39

2.6 Vzdělávání v oblasti CSR v ČR ..........................................40

2.7 Budoucnost CSR v ČR .................................................42

2.8 Shrnutí ..............................................................44

3 Standardy upravující společensky odpovědné chování firem .................45

3.1 Důvody a výhody implementace standardů včetně problémů s nimi

spojených ............................................................45

3.2 Utřídění standardů ....................................................47

3.3 Kritické zhodnocení standardů ..........................................48

3.3.1 Využití standardů v podnikové praxi.................................48

3.3.2 Komparace jednotlivých standardů..................................51

3.4 Výzkum – vlastnictví ISO 14001 .........................................56

3.5 Shrnutí ..............................................................57

4 Reportování o společensky odpovědném chování firem .....................59

4.1 Vývoj a stav CSR reportování ...........................................59

4.2 Důvody (ne)reportování ................................................62

4.3 Trendy v CSR reportování ..............................................63

4.3.1 Využití možností internetu.........................................63

4.3.2 Integrované reporty ...............................................64

4.3.3 Ověřování reportů ................................................65

4.4 Kroky směřující k tvorbě CSR reportu ....................................66


4.5 Výzkum – CSR reportování v ČR ........................................69

4.6 Shrnutí ..............................................................72

5 Moderní trendy v oblasti společenské odpovědnosti firem ...................73

5.1 Vytváření sdílených hodnot (Creating Shared Value) .......................73

5.2 Work-life balance .....................................................76

5.3 Corporate community involvement ......................................79

5.3.1 Aktivity spadající pod corporate community involvement ..............80

5.3.2 Strategické řízení corporate community involvement ..................81

5.4 (Společensky) odpovědné investování ....................................82

5.5 Shrnutí ..............................................................84

Závěr .................................................................85

Summary .............................................................87

Případové studie – Uplatňování CSR ve firemní praxi podnikatelských

subjektů v ČR ..........................................................89

1. Reportování o udržitelném rozvoji na příkladu New World Resources Plc .....91

2. Corporate community involvement jako součást společensky odpovědného

chování firem na příkladu energetické skupiny E.ON .......................94

3. Případová studie k CSR společnosti Bayer s.r.o. ............................98

4. Případová studie uplatňování společenské odpovědnosti –

Plzeňský Prazdroj, a.s. .................................................101

5. Případová studie k CSR společnosti PRK Partners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

6. Společenská odpovědnost Československé obchodní banky, a.s. .............107

7. Případová studie Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. – Firemní

dobrovolnictví .......................................................115

8. Případová studie AGC Flat Glass Czech (a Skupiny AGC) – Etický kodex.....119

9. Případová studie k CSR společnosti Deloitte Česká republika ...............124

Seznam literatury ......................................................127

Seznam zkratek .......................................................142

Seznam obrázků a tabulek ...............................................143

Přílohy ..............................................................144

Příloha A: Směrnice GRI ...................................................145

Příloha B: Charakteristika vybraných standardů ...............................146

Příloha C: Seznam odkazů na CSR reporty, resp. zprávy o udržitelném rozvoji .....151

Příloha D: Metodologie výzkumu............................................153

Příloha E: Integrovaný reportingový rámec ...................................155

Příloha F: Důvody volby výroční zprávy pro analýzu ...........................157

Příloha G: Zásady odpovědného investování ..................................157

Rejstřík ..............................................................159O autorech / 9

O autorech

Ing. Klára Kašparová, Ph.D. (*1978)

Absolventka Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy

univerzity. V současné době zde působí jako odbornáasis

tentka na katedře podnikového hospodářství. Je garantkou

předmětů Základy marketingu a  Marketingová komuni

kace. V  roce 2012 obhájila svou disertační práci na téma

Koncepce společenské odpovědnosti podniku (z pohledu

nefinančního reportování). Odborně se zaměřuje na pro

blematiku společenské odpovědnosti firem s  důrazem na

reportování. Věnuje se publikační činnosti, je autorkou či

spoluautorkou odborných knih: Faktory ovlivňující CSR

reportování (Masarykova univerzita, 2012), Reportování

o  společenské odpovědnosti podniku (Masarykova univer

zita, 2011), Konkurenční schopnost podniků  – analýza faktorů hospodářské úspěšnosti

(Masarykova univerzita, 2009), Relationship Marketing in Micro and Small Enterprises

and Local Authorities – International Comparison (The Karol Adamiecki University of

Economics in Katowice, 2009) a odborných statí týkajících se problematiky společenské

odpovědnosti. Je členkou Odborné sekce Společenská odpovědnost organizací (OS CSR)

Rady kvality ČR.

Kontakt: klarad@econ.muni.cz

Ing. Vilém Kunz, Ph.D. (*1974)

Absolvent Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2008 obhájil

na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické

v Praze disertační práci na téma Společenská odpovědnost

firem. V roce 2008 získal za tuto práci Cenu prof. Františka

Egermayera (v kategorii nejlepší disertační práce), kterou

uděluje Česká společnost pro jakost. Působí jako odborný

asistent na katedře marketingové komunikace Fakultyso

ciálních studií Vysoké školy finanční a správní. Odborně

se zaměřuje na problematiku společenské odpovědnosti

firem a marketingové komunikace. Na VŠFS je garantem

předmětu public relations. Věnuje se publikační činnosti:

je autorem či spoluautorem vysokoškolských skript a řady odborných knih, např.Spole

čenská odpovědnost firem (Grada Publishing, 2012), Společenská odpovědnostorganiza

ce – CSR v praxi a jak s ním dál (Grada Publishing, 2010) či Základy podnikání ( Grada

Publishing, 2010), která získala Cenu Grady 2010 v kategorii ekonomické literatury. Dále

je spoluautorem a  autorem řady odborných statí, týkajících se zejména problematiky

společenské odpovědnosti firem. Je členem Odborné sekce Společenská odpovědnost

organizací (OS CSR) Rady kvality ČR.

Kontakt: kunz.vilem@seznam.cz


10 / Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování

Úvod

Vážení čtenáři,

máte před sebou knihu, která se věnuje problematice společenské odpovědnosti firem,

přičemž se snaží představit zejména nové moderní přístupy a  nástroje uplatňované

v této oblasti, ať se již jedná o koncepci sdílených hodnot, work-life balance, corporate

community involvement či (společensky) odpovědné investování.

Detailněji se také zabývá reportováním o společensky odpovědném chovánípodniků, které jim může pomoci vnést systémový přístup do samotného řízení společensky

odpovědných aktivit a významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

Teoretická východiska jsou v knize doplněna jak o výsledky řady výzkumůrealizovaných k problematice CSR v České republice i ve světě, tak i o devět případových studií

ukazujících různé přístupy k CSR v každodenní podnikové praxi v ČR. Přáli bychom si,

aby případové studie nejen vhodným způsobem doplnily základní teoretická východiska,

ale posloužily např. též jako inspirace pro další podniky v České republice.

V první kapitole je představen koncept společenské odpovědnosti podniku včetně

vymezení jeho základních principů, na kterých spočívá. Zároveň jsou zde nastíněny

hlavní milníky ve vývoji CSR v EU, kde zejména od 90. let 20. století vzniklo několik

významných iniciativ snažících se podpořit rozšiřování CSR jako přirozeného podnikatelského standardu. Pozornost je v této kapitole věnována také podrobnému návodu

k  implementaci CSR do řízení podniku či identifikaci hlavních přínosů plynoucích

z uplatňování principů CSR v podnikové praxi.

Druhá kapitola se zabývá uplatňováním a  možnostmi dalšího rozšiřování CSR

v České republice. V její úvodní části je ukázáno na příkladu firmy Baťa, že prvky CSR

lze v českém podnikatelském prostředí nalézt již v první polovině 20. století. Detailněji je

však popsán její vývoj až po roce 1989, kdy dochází k většímu rozvoji CSR v celé Evropě.

Současná situace v oblasti CSR je dokreslena také představením hlavních organizací

podporujících CSR či významných veřejných ocenění pro CSR podniky v Českérepublice. V závěrečné části této kapitoly se autoři zamýšlejí nad další budoucností CSR v ČR,

přičemž si všímají i hledání cest k jejímu dalšího rozšiřování.

Třetí kapitola se podrobně věnuje standardům upravujícím společenskyodpovědné chování podniků. V jejím úvodu se autoři hlouběji zamýšlí nejen nad nejčastějšími

důvody pro implementaci standardů, ale zároveň se zabývají i problémy s nimispojenými. Jelikož díky nejednotnému výkladu CSR vzniklo mnoho standardů upravujících

tento druh chování, je v této kapitole věnována pozornost i systematizaci, resp. utřídění

standardů. Autoři se pokouší i o kritické zhodnocení standardů. Jednotlivé standardy

a jejich využitelnost jsou hodnoceny dle míry jejich využití v podnikové praxi a dlekonstrukce a požadavků v nich zakotvených. V této kapitole je možné nalézt také výsledky

vlastního výzkumu k vlastnictví jednoho z nejrozšířenějších standardů ISO 14001podniky v ČR, který byl realizován s podporou Centra výzkumu konkurenční schopnosti

české ekonomiky.

Čtvrtá kapitola se zabývá reportováním o společensky odpovědném chovánípodniků. Autoři se snaží nejdříve přiblížit vývoj a současný stav reportování o společenské

odpovědnosti podniku. Následně se věnují hlavním důvodům, které podniky vedou

k CSR reportování a také těm, které je naopak od reportování odrazují. DetailnípozorÚvod / 11

nost je v této kapitole věnována i některým významným nastupujícím trendům v oblasti

nefinančního reportování, ať už např. v podobě rostoucího využívání možností internetu

pro tuto oblast podniky, snah o ověřování reportů třetí nezávislou stranou či vytváření

tzv. integrovaných reportů. Autoři se zde také zabývají identifikací klíčových kroků,

kterými je třeba projít před samotným započetím s tvorbou CSR reportu. V poslední

části čtvrté kapitoly jsou představeny výsledky vlastního výzkumu o stavu reportování

v ČR, který se zaměřil i na postihnutí hlavních faktorů ovlivňujících reportování.

V páté kapitole je věnována pozornost některým moderním trendům v oblastispolečenské odpovědnosti podniku, které se v současné době staly předmětem zájmua diskusí řady organizací, expertů i samotných podniků. Nejdříve je představen tzv. koncept sdílených hodnot. Jeho tvůrci, Porter s Kamerem, zdůrazňují, že právě díky vytváření sdílených hodnot může při řešení společenských problémů podnikem dojít k propojení jeho ekonomických cílů s cíli společenskými. Autoři této knihy se proto snaží v této části kapitoly nastínit také to, jakými cestami mohou podniky vytvářet sdílenou hodnotu, resp. jak přenést myšlenku vytváření sdílené hodnoty do praxe – včetně identifikace hlavních kroků tohoto procesu.

Dalším moderním trendem v oblasti CSR, který je detailněji přiblížen, je tzv. work-life balance, neboli vytváření podmínek k tomu, aby mohli zaměstnanci co nejlépe sladit svůj pracovní a osobní život. Autoři vyzdvihují význam podpory work-life balance – včetně zdůraznění klíčových ekonomických i  mimoekonomických argumentů pro jeho podporu. Zároveň zde sumarizují hlavní výhody plynoucí z podnikové podpory slaďování osobního a pracovního života, a to jak pro zaměstnance tak samotné podniky. Pozornost je věnována i  hlavním nástrojům, které mohou podniky využívat v  oblasti podpory vyváženosti pracovního a osobního života zaměstnanců.

Ve třetí části této kapitoly je představeno corporate community involvement, které lze chápat jako zastřešující pojem pro aktivity, kterými se podniky zapojují do životakomunity. Autoři přibližují nejen nejdůležitější aktivity spadající pod corporate community involvement, ale shrnují i nejčastěji zmiňované důvody pro zapojení podniků do života komunity. Větší pozornost také věnují popisu charakteristik podniků, které přistupují k řízení corporate community involvement strategicky. V závěrečné části této kapitoly si autoři všímají (společensky) odpovědného investování, přičemž se zde zabývají nejen jeho vymezením, ale např. i důvody, které investory vedou k jeho využívání.

Šestá kapitola se věnuje uplatňování CSR v  podnikové praxi vybraných podnikatelských subjektů v České republice. V této části knihy mohou čtenáři najít devětpříadových studií přibližujících různé přístupy k  CSR a  také řadu jejich konkrétních a inspirativních CSR aktivit. Případové studie přibližují nejen přístupy velkých podniků, které jsou často součástí nadnárodních korporací, ale i malých a středních podniků.

Kniha je určena manažerům a  podnikatelům, kteří chtějí implementovat CSR do svých podnikových strategií či jiným způsobem rozšířit své aktivity v této oblasti a rádi by přitom reflektovali nové moderní trendy a soudobé teoretické poznatky. Vzhledem k tomu, že je problematice společenské odpovědnosti podniků věnována stále většípozornost v České republice i na akademické půdě, jistě její vydání potěší i studenty vysokých škol, a to zejména s ekonomickým zaměřením.V neposlední řadě může kniha zaujmout i další čtenáře z řad široké veřejnosti, kteří se chtějí bližším způsobem seznámit sezákladními teoretickými východisky k dané problematice, získat širší přehled o uplatňování principů CSR v podnikové praxi některých podnikatelských subjektů v ČR nebo kteří sami přemýšlí o tom, jak se zapojit do určitých aktivit spadajících do této široké oblasti. V Brně dne 1. 3. 2013 Vilém Kunz a Klára Kašparová / Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování 1 Společenská odpovědnost

firem

Tato kapitola představuje v  současné době populární a  stále se dynamicky rozvíjející

koncept – společenskou odpovědnost firem

1

(Corporate Social Responsibility – dále též

CSR). Její základy položil v roce 1953 Bowen vydáním své knihy Social Responsibilities

of the Businessman, kde se ji vůbec jako první pokusil definovat.

2

Ačkoliv od té doby

vznikla celá řada definic, stále se žádné z nich nepodařilo plně vymezit šíři záběru CSR

a stát se univerzálně akceptovatelnou (Lockett et al., 2006, str. 113, Yang a Rivers, 2009,

str. 156). Předmětem časté diskuse je, vzhledem k její novosti, také vymezení základních

principů, na kterých by měla spočívat.

I přes tato omezení je patrné, že využití CSR přináší celou řadu benefitů – a to nejen podnikům samotným, ale také dalším skupinám stakeholderů. To je také důvodem, proč v ní Evropská komise vidí nástroj k dosažení svých prorůstových strategií. Proto přispěla ke vzniku mnoha platforem, které jednotlivé oblasti CSR blíže zkoumají a přispívajík výměně best practice. Vzhledem k vágnosti definic CSR je však prosazování její aplikace do podnikové praxe obtížnější.

Následující text je rozdělen do pěti částí. První část podává přehled o různýchvymezeních společenské odpovědnosti podniku. Druhá část je věnována hlavním principům, na kterých CSR spočívá. Následující část stručně identifikuje hlavní přínosy spojené s aplikací CSR v podnikové praxi. Čtvrtá část představuje zásadní milníky ve vývoji CSR v  Evropské unii. Poslední, pátá, část představuje postup implementace CSR do řízení podniku.

1.1 Vymezení společenské odpoVědnosti firem

Corporate Social Responsibility je komplexním konceptem, ze kterého navíc vycházejí

i další parciální koncepty soustředěné na určitou oblast společenské odpovědnosti firem.

Poměrně značná šíře konceptu CSR, stejně jako jeho živelný vývoj, způsobují velmivysokou terminologickou nejednotnost.

Také pro pojem „Corporate social responsibility“, ačkoliv se o CSR diskutuje již více než půl století, neexistuje ani v současné době žádná všeobecně platná a jednotnácelosvětová definice.

Je to způsobeno, dle našeho názoru, zejména tím, že společenská odpovědnost firem je založena na dobrovolnosti, nemá striktně vymezené hranice a tím dává prostor jak k široké diskusi, tak i k velmi širokému chápání a interpretaci tohoto komplexního kon- 1

V českém překladu je používán pojem společenská, nikoli sociální odpovědnost firem. 2

Dle něj se „jedná o závazky podnikatele uskutečňovat takové postupy, přijímat taková rozhodnutí,

nebo následovat takový směr jednání, které je žádoucí z hlediska cílů a hodnot naší společnosti“

(Carroll, 1999, str. 270).

Společenská odpovědnost firem / 13

ceptu jednotlivými zájmovými skupinami. Mura (2011) se dokonce domnívá, že jestli

existuje nějaká jednotná a všeobecně akceptovaná shoda v chápání konceptu CSR, tak

je v tom, že termín CSR má různé významy pro různé zainteresované subjektya společenské komentátory.

V důsledku toho existuje také celá řada definic a přístupů k vymezení společenské odpovědnosti firem, které jsou ovšem velmi často dosti vágní, čímž dávají značný prostor k poměrně širokému uplatnění.

Otázkou jednotného vymezení CSR se zabývá řada autorů a to nejen v zahraničí, ale již i v České republice. Např. Mullerat si myslí, že k vymezení pojmu CSR by měla být použita buď jednoduchá definice problematiky, která však může být zjednodušena až na zavádějící úroveň, anebo naopak definice přesnější, popisnější (Mullerat, 2010, str. 227).

K zajímavým poznatkům ohledně vymezení CSR dospěl Alexandr Dahlsrud ve své práci „How Corporate Social Responsibility is defined: an Analysis of 37 definitions“ (Dahlsrud, 2008). Na základě analýzy desítek definic CSR vymezil pět základních aspektů (oblastí), které se v definicích CSR vyskytovaly nejčastěji. Jedná se o: ● oblast environmentální; ● oblast sociální; ● oblast ekonomickou; ● stakeholders; ● dobrovolnost. Dahlsrud zjistil, že čtyři z těchto pěti oblastí se vyskytují minimálně v 80 % definic a navíc alespoň tři z pěti oblastí se objevují dokonce v 97 % definic. Proto se domnívá, že i když jsou existující definice CSR formulovány verbálně rozdílně, jsou souladné, resp. kongruentní.

Také v ČR se zejména v posledních letech, a to nejen v reakci na zmiňovanouneuspořádanost a  nejasnost způsobu vymezení pojmu CSR, ale i  v  důsledku všeobecně rostoucího zájmu o CSR u nás, začínají někteří výzkumníci zabývat otázkou možných (různých) způsobů vymezení pojmu CSR.

Např. Pokorná (2012), která se zabývala výzkumem rozboru obsahů 75 odbornýchstatí získaných z databází odborných publikací v anglickém jazyce věnovaných pojmu CSR, se domnívá, že: „na základě zjištění opakujících se sekvencí v  používaných definicích pojmu CSR lze vytvořit arbitrární aktuální podobu definice, v níž CSR znamená vytvoření takové strategie firmy, která úspěšně integruje aktivity spojené s hlavní hospodářskou činností firmy s dalšími dobrovolnými činnostmi nad tento rámec. V rámci zákonných podmínek zajišťuje trvalý obchodní úspěch a tím vytváří komfortní podmínky prouspokojování potřeb zúčastněných stran. Nad rámec zákonných povinností reaguje na výzvy společnosti, zapojuje se do veřejného života a současně i citlivě reaguje dobrovolnými aktivitami na problémy místní komunity i celé společnosti“ (Pokorná, 2012, str. 161).

O vymezení společenské odpovědnosti se snaží i  řada mezinárodních i  národních organizací a hnutí, které se často také snaží o podporu rozšiřování myšlenek CSR, a to nejen mezi zástupce podniků. Za všechny je možné jmenovat např. mezinárodníorganizace Business for Social Responsibility, World Business Council for Sustainable Develop ment, organizaci Prince of Wales International Business Leaders Forumnaojenou na transatlantické instituce, jako jsou Světová banka, OSN či ILO. V Evropě je pak CSR podporována orgány EU a sítí jejích národních partnerů. Níže uvádíme také některá z jejich nejčastěji uváděných vymezení CSR: / Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování ● Evropská unie vymezuje CSR jako „dobrovolné integrování sociálních a ekologických

hledisek do každodenních firemních operací a  interakcí s  firemními stakeholdery“

(KOM, 2001, str. 8); ● podle The Corporate Social Responsibility Newswire Services představuje CSR

„integraci firemních praktik a hodnot takovým způsobem, že jsou do nich zahrnuty

zájmy všech zainteresovaných subjektů včetně spotřebitelů, zaměstnanců, investorů

a životního prostředí“ (CSRwire); ● podle World Business Council for Sustainable Development představuje CSR„kontinuální závazek podniků chovat se eticky a přispívat k ekonomicky udržitelnému růstu

a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně

tak jako lokální komunity a společnosti jako celku“ (WBSCD, 2009); ● mezinárodní organizace Business for Social Responsibility definuje CSR jako ,,řízení

obchodní činnosti takovým způsobem, který naplňuje či překračuje etická, právní,

komerční a společenská očekávání od byznysu“ (Kotler a Lee, 2005, str. 3); ● podle sdružení Business Leaders Forum Česká republika je možné CSR chápat jako

„dobrovolný závazek podniků chovat se v rámci svého fungování odpovědně kespolečnosti i prostředí, ve kterém podnikají“ (Business Leaders Forum, 2010). Společenskou odpovědnost firem se pokouší zejména v  posledních letech charakterizovat i celá řada domácích odborníků zabývajících se problematikou společenskéodovědnosti firem (většina z nich se věnuje (zabezpečuje) na vysokých školách v ČR či na Slovensku vzdělávání v oblasti CSR). Společenská odpovědnost firem je podle nich charakterizována např. jako: ● „Společenská odpovědnost podniku je poslední dobou chápána jako jeden z cílů řízení

a správy společnosti. Zabývá se dopady jednání podniku na jeho okolí a celouspolečnost a chápe firmu jako subjekt, který má určité úkoly ve společnosti, v níž působí“

(Kislingerová a Nový, 2005, str. 77). ● „Koncept primárně zdůrazňující dodržování hodnot na byznys úrovni – vůčizaměstnancům, dodavatelům, odběratelům atp. a vůči prostředí, kde firmy působí a které svou

činností ovlivňují – životnímu prostředí, lidem a organizacím v komunitě“ (Kalousová,

2005b, str. 22). ● „CSR je zastřešujícím pojmem, jenž v  sobě zahrnuje témata od ochrany životního

prostředí přes zaměstnanecká práva, boj proti diskriminaci, komunitní práci,transarentnost až k sociálně odpovědné investiční politice“ (Franc et al., 2006, str. 9). ● „CSR je moderním konceptem podnikání, který vyjadřuje orientaci podniku nadlouhodobé cíle a zasahuje do všech oblastí působení firmy. Společensky odpovědné firmy

při svém fungování usilují nejen o naplnění tradičních ekonomických cílů, ale zároveň

i o naplnění sociálních a environmentálních aspektů své činnosti“ (Kunz, 2012, str. 11). ● „Podniky, které přijaly zásady CSR za své, si dobrovolně stanovují vysoké etickéstandardy, snaží se minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pečují o  své

zaměstnance, udržují s nimi dobré vztahy a přispívají na podporu regionu, ve kterém

podnikají“ (Kuldová, 2010, str. 18). ● „Taková činnost podniku, v rámci které se podnik chová odpovědně nad rámecprávních norem, přičemž toto chování není ojedinělé, ale trvalé, je přirozenou součástí

jeho strategického řízení. Strategicky odpovědné podnikání je podnikatelská strategie,

která je v  souladu s  hlavním podnikatelským záměrem a  klíčovými kompetencemi

podniku“ (Marková, 2011, str. 15).

Společenská odpovědnost firem / 15

● „Společenská odpovědnost firem představuje nadstavbu zákonné odpovědnosti firem,

kdy se jejich manažeři a zaměstnanci chovají takovým způsobem, že nejenomnaplňují ekonomické poslání samotné firmy, ale přispívají i k naplnění potřeb a cílů všech

zainteresovaných stran“ (Tetřevová, 2011, str. 614). ● „Jedná se o koncept, kdy firma dobrovolně přebírá spoluodpovědnost za blahoa udržitelný rozvoj moderní společnosti a současně očekává zachování konkurenceschopnosti

a ziskovosti, přičemž se nejedná o dva protichůdné cíle“ (Čaník et al., 2006, str. 37). V souvislosti s množstvím definic společenské odpovědnosti firem je nutné zmínit také chápání CSR a jeho významu samotnými představiteli podnikatelského sektoru.

Z výzkumu

3

(Kunz a Srpová, 2010), který jsme prováděli mezi 248 vybranými podniky

v ČR vyplynulo, že oslovení zástupci podniků za hlavní projevy společenské odpovědnosti

jejich podniků považují zejména to, že se snaží:

● chovat eticky a  být transparentní (v  této souvislosti uváděly firmy např. své etické

kodexy); ● být dobrým zaměstnavatelem náležitě pečujícím o své zaměstnance; ● být dobrým sousedem (podporujícím rozvoj místního regionu a místní komunity); ● nabízet kvalitní výrobky a služby; ● platit řádně a včas daně. Kotler a Lee ve své knize Corporate Social Responsibility (2005) uvádějí názory dvou vrcholových manažerů významných světových korporací, a to sice Williama ClayeFord a Jr., předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Ford Motor Company, a Carly Fioriny, generální ředitelky společnosti Hewlett Packart.

William Clay Ford Jr. vidí rozdíly mezi dobrou a skvělou společností. Podle něj dobrá

společnost nabízí excelentní produkty a služby. Skvělá společnost také nabízí excelentní

produkty a služby, ale současně usiluje o to, aby byl svět lepším místem pro život. Carly

Fiorina vidí společensky odpovědné firmy jako ty úspěšnější a doslova uvádí: ,,Upřímně

věřím, že v tomto století budou vítězit ty společnosti, které dokážou svými činy být nejen

ziskové, ale zároveň činit dobro pro společnost. Stále častěji akcionáři, zákazníci, firemní

partneři a zaměstnanci volí ty firmy, které jsou jednak úspěšné, ale současně činí dobro

pro společnost. Toto je zkrátka nová realita podnikání, které bychom se měli či spíše

musíme chopit“ (Kotler a Lee, 2005, str. 6).

V neposlední řadě bychom rádi citovali i dva soudobé české top manažery ze dvou

významných firem působících v ČR.

„Úspěšným společnostem se již nestačí při podnikání orientovat jen na dosažení zisku.Prioritou je dnes oblast společenské odpovědnosti, která zohledňuje dopad chování firmy na své

okolí. Zapojování firmy do společensky odpovědných aktivit pomáhá identifikovat obchodní

příležitosti, posilovat důvěru u klientů a především – zvyšovat motivaci zaměstnanců.“

Josef Kotrba, vedoucí partner společnosti Deloitte ČR

„Společenská odpovědnost patří mezi oceňované vlastnosti vyspělé společnosti. Rovnováha

mezi ekonomickým profitem a společenskou odpovědností firmy se stává silným pojítkem

mezi managementem společnosti a zaměstnanci.“

Libor Sehnal, AGC Flat Glas Czech

3

Na tomto výzkumu se podílel jen jeden z autorů – Vilém Kunz. Blíže viz Kunz a Srpová, 2010.

+


16 / Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování

Zajímavé je také sledovat, jakým způsobem se měnil pohled na CSR v běhu času. Evolucí

vývoje definic a celkového teoretického pojetí CSR se zabývá například uznávaný teoretik

v oblasti CSR A. B. Carroll (1999) ve svém příspěvku „Corporate Social Responsibility:

Evolution of a Definitional Construct“. Dle něj je možné autory, kteří se zabývalidefinováním konceptu CSR, rozdělit do dvou hlavních myšlenkových směrů. Zatímco stoupenci

prvního zdůrazňují, že povinností každého podnikání je maximalizace jeho ziskuv mezích zákona a s minimální etickou odpovědností, tak směr druhý navrhuje širší rozsah

povinností podniků ke společnosti (Caroll, 1999). Sám Caroll (2008) pojmenovává CSR

jako závazek firem přijímat taková rozhodnutí a  realizovat takové postupy, které jsou

žádoucí z hlediska hodnot a cílů naší společnosti. V souvislosti s evolucí vývoje definic je

možné uvést i pohled jednoho z významných současných odborníků v oblasti CSR Wa y n e

Vissera, podle něhož: ,,CSR představuje způsob, kterým byznys soustavně vytvářísdílené hodnoty ve společnosti prostřednictvím ekonomického pokroku, dobrého corporate

governance, citlivosti stakeholderů a zlepšování životního prostředí“ (Visser, 2011, str. 8).

Významným charakteristickým rysem definic CSR je v naprosté většině to, že jsouuniverzální, čímž vymezují rámec a základní principy pro všechny typy podniků, bez ohledu

na jejich předmět podnikání i velikost, včetně zástupců malých a středních podniků. Je

zřejmé, že má-li být potenciál společenské odpovědnosti plně využit, nesmí se stát pouze

„výsadou“ velkých firem, ale musí se stát záležitostí celého podnikatelského sektoru.

1. 2 HlaVní principy csr

I když výše uvedené řádky dokládají nejen značnou šíři a komplexnost konceptu CSR,

ale i jeho rozdílnou interpretaci jednotlivými zájmovými skupinami, domníváme se, že

je přesto možné vymezit základní principy CSR. Zdůrazňována je především:

● dobrovolnost  – podniky realizují CSR aktivity zcela dobrovolně nad rámec jejich

povinností vymezených legislativou; ● aktivní spolupráce se všemi zainteresovanými skupinami (tzv. stakeholdery) –umožňuje vytvářet tzv. „win-win“ situace;

● transparentnost a otevřený dialog se stakeholdery – podniky by mělystakeholderům umožnit přístup k  informacím, a  to nejen těm, které souvisejí s  ekonomickou

výkonností podniků; ● komplexnost a fungování podniku s ohledem na tzv. „triple bottom line business“ –

podniky se zaměřují na ekonomické, environmentální i sociální aspekty své činnosti; ● systematičnost a  dlouhodobý časový horizont – CSR je zahrnuta dlouhodobě do

firemních hodnot, podnikatelské strategie a procesů na všech úrovních podniku; ● odpovědnost vůči společnosti a  závazek firem přispívat k  rozvoji kvality života – společenská odpovědnost představuje etický imperativ pracovat ve prospěch

společnosti. Evropská komise (KOM, 2001) uvádí i další následující charakteristické rysy konceptu CSR: ● koncept je vnitřně spojen s konceptem udržitelného rozvoje, tzn. podniky začleňují

ekonomické, sociální a environmentální dopady do svých každodenních činností; ● jedná se o způsob řízení, nejedná se o volitelný doplněk k hlavní podnikatelskéčinnosti.

Společenská odpovědnost firem / 17

Podle některých teoretiků může být společenská odpovědnost považována za důležitý

rys nové ekonomiky a zároveň může být i odrazem názoru, že nejen vlády, ale i podniky

musí nést svůj díl odpovědnosti za společenský blahobyt, ochranu životního prostředí,

udržitelný rozvoj a racionální využívání neobnovitelných zdrojů (Pavlů, 2009, Bobenič

Hintošová, 2008).

1. 3 přínosy VyplýVající z přijetí csr

CSR je považována za moderní koncept podnikání, který vyjadřuje orientaci podniku

na dlouhodobé cíle a zasahuje do všech oblastí působení firmy. Vlastní zavedeníprincipů společenské odpovědnosti do firmy znamená nutnost zahrnout ji i do základních

firemních hodnot, podnikatelské strategie a procesů na různých úrovních organizace.

Přijetí principů CSR do každodenní firemní praxe nemusí (nemělo by) redukovat ekonomickou úspěšnost firem. Stejně tak ekonomické cíle firem nemusí být v rozporu se společenskými zájmy. Naopak se ukazuje, že jejich úspěšné propojení může firmám přinášet synergický efekt a získávat významné konkurenční výhody.

Mezi nejdůležitější přínosy, které mohou společensky odpovědné firmy realizovat, je možné řadit: ● možnost stát se vyhledávaným zaměstnavatelem, ● větší přitažlivost pro investory a zpřístupnění dalšího kapitálu, ● zlepšení reputace a získání pozitivního obrazu v očích široké veřejnosti, ● ocenění u obchodních partnerů a možnost přilákání nových partnerů, ● rostoucí prodej a loajalita zákazníků, ● zvýšení efektivity provozu a snížení provozních nákladů, ● zlepšení managementu rizik a zmenšení nákladů na „risk management“, ● vytváření potřebného zázemí k úspěšnému fungování a dlouhodobé udržitelnosti, ● lepší poznání potřeb stakeholderů a možnost rozvíjet kvalitnější spolupráci s nimi. I když se ukazuje, že tyto výhody, které společensky odpovědné firmy získávají, mají často primárně nefinanční podobu a jejich účinek není zpravidla bezprostřední, neznamená to, že jsou méně důležité.

Výzkum, který provedla Transparency International – Česká republika v létě 2006 mezi zástupci podnikatelského sektoru v ČR, též ukázal, že oslovení zástupci podniků spatřují přínosy odpovědného chování především v jeho dlouhodobém pozitivním efektu (např. jako je konkurenční výhoda, dobré jméno firmy, snazší spolupráce s obchodními partnery i  zaměstnanci, ale také vyšší zisk a  společenský přínos) (Čaník a Čaníková, 2006).

1.4 milníky Ve VýVoji csr V eU

Ačkoliv jsou výraznější kroky k podpoře a propagaci CSR ze strany Evropské unieviditelnější až v tomto tisíciletí, jejich základ byl položen už na začátku 90. let minulého století.

V roce 1993 vyzval prezident Evropské komise Delors podnikovou sféru k zapojení se

do řešení vybraných evropských strukturálních problémů. V reakci na jeho výzvu byla

v roce 1995 vydána European Business Declaration against Social Exclusion, ve které

podniky a organizace, které je zastupují, vyjádřily svou ochotu spolupodílet se napředbr />

18 / Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování

cházení a boji se sociálním vyloučením

4

(CSR Europe). Důvodem tohoto výběru bylo

uvědomění si, že sociální vyloučení představuje plýtvání s lidskými zdroji a napomáhá

zvyšování finanční zátěže i pro samotné podniky (CSR Europe). V příloze deklarace se

nacházelo vymezení oblastí a příklady aktivit, kterými lze závazek naplňovat. Její signatáři

zároveň vyzvali k vytvoření evropské sítě, v rámci které by docházelo k výměně informací

a zkušeností. V následujícím roce proto byla založena European Business Network for

Social Cohesion (o čtyři roky později byla přejmenována na CSR Europe).

V roce 2000 přijala Evropská rada tzv. Lisabonskou strategii, která měla véstk naplnění ambiciózního cíle učinit z EU „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku schopnou udržitelného hospodářského růstu s  více a  lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností“ (KOM). CSR měla být jednou z dílčích strategií jeho naplnění. Proto v následujícím roce vydala Evropská komise Zelenou knihu o CSR

5

s cílem rozpoutat diskusi o vybraných tématech spojených s rozvojem CSR v Evropě (KOM,

2001). Výstupy z ní uvádí ve svém Sdělení z roku 2002. Z diskuse vyplynulo, že se různé

skupiny liší především v náhledu na to, zda by CSR měla být vykonávána na dobrovolné

bázi, či by její vykonávání mělo být ošetřeno legislativně. Zatímco podniky podporují

dobrovolnost při realizaci CSR, odbory a  nevládní organizace se přiklánějí k  alespoň

minimální regulaci. Evropská komise v  tomto případě nakonec vyslyšela argumenty

podniků pro zachování dobrovolnosti při prosazování CSR v praxi.

Zároveň v diskusi zazněl od vícero skupin stakeholderů silný požadavek natransparentnost a vytvoření mechanismů zajišťujících důvěryhodnost poskytovaných informací o dopadech aktivit podniků na prostředí, ve kterém se pohybují a umožňujícíchporovnání výkonnosti podniků v jednotlivých oblastech CSR (KOM, 2002, str. 4). Ve Sdělení jsou přímo identifikovány standardy, které by měly být pro uvedené využity, nebo které by měly tvořit alespoň základ, ze kterého nové mechanismy vyjdou.

6

Z  diskuse také vyplynul požadavek na vytvoření instituce, která by usnadňovala dialog mezi podniky a jeho stakeholdery (KOM, 2002, str. 17). Proto Evropská komise ještě v daném roce iniciovala vznik European Multi-Stakeholder Forum on Corporate Social Responsibility. Jeho cílem bylo podporovat transparentnost, inovativnostkonceptu CSR a postupné sbližování CSR praktik a nástrojů (EMF, 2004, str. 2–3). V roce 2004 vydává toto Fórum závěrečnou zprávu, ve které formuluje na základě výsledků práce tzv. kulatých stolů řadu doporučení pro další vývoj CSR. Pro odbory a nevládní organizace byl však její obsah určitým zklamáním, protože CSR byla opětovněcharakterizována jako dobrovolný koncept, který není vhodné legislativně upravovat (Franc et al., 2006, str. 13–14).

Na základě výsledků práce výše zmíněného Fóra a konzultací se zástupci podniků vydává v roce 2006 Evropská komise druhé Sdělení týkající se CSR. Zdůrazňuje v něm, že hlavními aktéry v CSR jsou podniky, a proto je třeba s nimi pro dosažení cílů formu- 4

Dle organizace Člověk v tísni lze sociální vyloučení definovat „jako proces, kterým jsoujednotlivci i celé skupiny osob zbavováni přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních,

ekonomických a  politických aktivit společnosti jako celku“ (POLIS). Primárně je dle ní sociální

vyloučení důsledkem chudoby a nízkých příjmů. Dále však k jeho rozvoji přispívají faktory, jako je

diskriminace, nízké vzdělání či špatné životní podmínky (POLIS). 5

V této knize se také objevuje první evropská definice CSR. Je zde definována jako „přístupk podnikání, ve kterém podniky integrují společenské a environmentální zájmy do svých aktivit a interakcí

se stakeholdery na dobrovolné bázi“ (KOM, 2001, str. 5). 6

Jsou jimi různé konvence od ILO, Směrnice OECD pro nadnárodní podniky, UN Global Compact,

EMAS a Směrnice GRI – blíže viz kapitola 3.

Společenská odpovědnost firem / 19

lovaných v revidované Lisabonské strategii

7

navázat užší spolupráci (KOM, 2006, str. 2).

Proto je hlavní obsah Sdělení zaměřen na vysvětlení a popsání fungování novéinstituce  – European Alliance for CSR. Evropská komise však ve Sdělení také nezapomíná

zdůraznit důležitost pokračování dialogu i s ostatními stakeholdery. Dle ní by se ale měl

odehrávat na jiné platformě – na European Multi-Stakeholder Forum on CSR (KOM,

2006, str. 3). Tuto ideu však zatemňuje konstatováním, že European Alliance for CSR

bude politickým zastřešením nových nebo stávajících iniciativ podniků všech velikostí

a dalších zúčastněných subjektů v oblasti CSR (KOM, 2006, str. 6).

Jasná orientace Aliance na podniky s vágním konstatováním, že se k ní mohou připojit

i další subjekty, vedla řadu organizací mimo podnikovou sféru k dojmu, že se je snaží

Evropská komise z  diskuse v  Alianci vyloučit (KOM, 2009, str. 25). Dojem vyloučení

byl dále umocněn skutečností, že ve Sdělení byla znovu, i přes dlouhotrvající námitky

ze strany odborů a nevládních organizací, potvrzena dobrovolnost ve vykonávání CSR.

Odborům a nevládním organizacím také vadilo, že v Alianci nedošlo ke schválenístandardů chování a Evropská komise nechce monitorovat chování členů Aliance (ECCJ).

V  reakci na to odmítly zmíněné organizace do Aliance vstoupit a  začaly se sdružovat

v European Coalition for Corporate Justice (Euractiv, 2010).

8

Její členové zastávajínázor, že by podniky měly být ze zákona odpovědné za dopady svých činností na prostředí,

ve kterém působí. Zároveň od počátku existence Koalice deklarují svou snahu vyvíjet tlak

na orgány EU tak, aby došlo ke změně postoje Evropské komise v otázce dobrovolnosti

praktikování CSR. Finanční krize pak nahrála tomuto proudu smýšlení.

V  roce 2010 byla Lisabonská strategie nahrazena Strategií Evropa 2020. Během

konzultací předcházejících jejímu vydání zástupci European Coalition for Corporate

Justice neopomněli zdůraznit, že finanční krize jasně ukázala, že samoregulace dostatečně

nefunguje. Opětovně vyzvali k větší regulaci nejen ve finančním sektoru a nastaveníjasnějších pravidel (Euractiv, 2010). Zároveň vyjádřili názor, že je třeba, aby veřejné autority

více dohlížely nad danou oblastí.

Strategie Evropa 2020 má za cíl „dosažení hospodářského růstu, jenž bude založen na

principech znalostní ekonomiky, bude udržitelný a bude podporovat začleňování – a to

jak sociální, tak územní“ (VČR). Z takto definovaného cíle vyplývá, že jednou z priorit,

9

které tvoří jádro strategie, je udržitelný růst. V rámci ní je formulováno několikstěžejních iniciativ, které mají přispět ke stanoveným cílům pro tuto prioritu. CSR se přímo

dotýká Stěžejní iniciativa „Průmyslová politika pro věk globalizace“, ve které je zakotven

požadavek na obnovení strategie EU pro podporu CSR jako prvku klíčového pro zajištění

dlouhodobé důvěry zaměstnanců a spotřebitelů (KOM, 2010, str. 17).

V reakci na to vydává Evropská komise v roce 2011 Sdělení o obnovené strategii

EU v  oblasti společenské odpovědnosti podniku na období 2011–2014. CSR je zde

nově definována jako odpovědnost podniků za své dopady na společnost (KOM, 2011a,

str. 6). Zároveň je zdůrazněno, že „předpokladem pro naplnění této odpovědnosti je

dodržování platných právních předpisů a kolektivních dohod mezi sociálními partnery“

(KOM, 2011a, str. 6). Největší posun je však v náhledu na vykonávání CSR. Evropská

komise i nadále deklaruje, že by měl rozvoj CSR primárně vycházet z podniků samých.

7

Ústředními cíli revidované Lisabonské strategie se stala podpora růstu a zaměstnanosti v souladu

s udržitelným rozvojem (KOM, 2006, str. 3).

8

V současné době sdružuje více než 250 nevládních organizací, odborových svazů, akademických

institucí a skupin hájících zájmy spotřebitelů (ECCJ).

9

Vytyčeny jsou celkově tři priority – inteligentní růst, udržitelný růst a růst podporující začlenění

(KOM, 2010, str. 10).
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist