načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Modely řízení finanční výkonnosti -- v teorii a praxi malých a středních podniků - Dana Kiseľáková; Miroslava Šoltés

Modely řízení finanční výkonnosti -- v teorii a praxi malých a středních podniků

Elektronická kniha: Modely řízení finanční výkonnosti -- v teorii a praxi malých a středních podniků
Autor: ;

Publikace se zabývá novými přístupy k hodnocení finanční výkonnosti podniků na globálním trhu, kterým zejména majitelé a manažeři malých a středních firem nepřipisují ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  254
+
-
8,5
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku: ano
Médium: e-book
Počet stran: 185
Rozměr: 25 cm
Úprava: tran : ilustrace
Vydání: První vydání
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-271-0680-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Porovnání výkonnosti potravinářského průmyslu v Česku a na Slovensku, analýza ukazatelů vybrané skupiny malých a středních podniků, návrhy modelů řízení finanční výkonnosti pro výše zmíněné typy podniků.

Popis nakladatele

Publikace se zabývá novými přístupy k hodnocení finanční výkonnosti podniků na globálním trhu, kterým zejména majitelé a manažeři malých a středních firem nepřipisují dostatečný význam. Jedná se o moderní finanční modely, které zohledňují ekonomický zisk, tržní hodnotu a tržní kritéria.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Dana Kiseľáková; Miroslava Šoltés - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Modely

řízení

finanční

výkonnosti v teorii a praxi malých a středních podniků

Dana Kiseľáková, Miroslava Šoltés

prosperita

firmyModely

řízení

finanční

výkonnosti

v teorii a praxi

malých a středních

podniků

Dana Kiseľáková, Miroslava Šoltés

prosperita

firmy

Grada Publishing


Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být repro­

dukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. doc. Ing. Dana Kiseľáková, PhD. PhDr. Miroslava Šoltés, PhD. Modely řízení finanční výkonnosti v teorii a praxi malých a středních podniků Kniha je monografie Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 6783. publikaci Odborní recenzenti: prof. Ing. Ján Závadský, PhD. doc. Ing. Anton Korauš, PhD., LL.M., MBA doc. Ing. Ladislav Sojka, CSc. Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s. Překlad Ivana Sýkorová Odpovědný redaktor Petr Somogyi Sazba a grafická úprava Milan Vokál Návrh a zpracování obálky Eva Hradiláková Počet stran 192 První vydání, Praha 2017 Vytiskla tiskárna FINIDR s.r.o., Český Těšín © Grada Publishing, a.s., 2017 Cover Photo © Eva Hradiláková ISBN 978-80-271-0947-0 (ePub) ISBN 978-80-271-0946-3 (pdf ) ISBN 978-80-271-0680-6 (print)

Obsah / 5

Obsah

O autorkách .............................................................. 9

Úvod .................................................................. 11

1. Současný stav řešené problematiky v tuzemsku a v zahraničí ............... 13

1.1 Přístupy k finančnímu řízení podniků v tržní ekonomice ................ 13

1.1.1 Finanční řízení v malých a středních podnicích ................. 16

1.1.2 Finanční analýza jako standardní nástroj řízení ................. 20

1.2 Přístupy k měření efektivity a výkonnosti podniků ..................... 23

1.3 Vybrané modely měření výkonnosti podniku na bázi ekonomického zisku 32

1.3.1 EVA – ekonomická přidaná hodnota .......................... 32

1.3.2 INEVA – IN přidaná ekonomická hodnota ..................... 37

1.3.3 MVA – tržní přidaná hodnota ................................ 37

1.4 Model INFA – měření výkonnosti podniku na bázi účetního zisku ....... 39

1.5 Vymezení malých a středních podniků ............................... 40

1.5.1 Kvalitativní a kvantitativní znaky malých a středních podniků .... 41

1.5.2 Struktura podniků ve Slovenské republice ...................... 42

1.6 Průmysl a průmyslová výroba ve Slovenské republice ................... 43

1.6.1 Vyhodnocení vývoje potravinářského průmyslu na Slovensku .... 46

2. Cíl a metodika ...................................................... 51

2.1 Všeobecná formulace úlohy ......................................... 51

2.2 Cíle, výzkumné problémy a hypotézy ................................ 51

2.3 Výzkumný vzorek – objekt řešení .................................... 53

2.4 Metody práce ..................................................... 54

2.4.1 Vybrané metodické postupy pro analýzu finančního řízení ....... 55

3. Řešení problému – analýza finanční výkonnosti .......................... 61

3.1 Výchozí analýza potravinářského průmyslu Slovenské republiky ......... 61

3.1.1 Mlynárenský průmysl ve Slovenské republice ................... 61

3.1.2 Pečivárenský, cukrovinkářský a pekárenský průmysl ve Slovenské

republice .................................................. 62

3.1.3 Mlékárenský průmysl ve Slovenské republice ................... 64

3.1.4 Zhodnocení výchozí analýzy potravinářského průmyslu Slovenské

republiky .................................................. 66


6 / Modely řízení finanční výkonnosti v teorii a praxi malých a středních podniků

3.2 Sektorová analýza potravinářského průmyslu České republiky ........... 66

3.2.1 Analýza současného stavu MSP v České republice ............... 67

3.2.2 Potravinářský průmysl v České republice ...................... 68

3.2.3 Mlynárenský a škrobárenský průmysl v České republice ......... 69

3.2.4 Pekárenský a cukrářský průmysl v České republice .............. 72

3.2.5 Mlékárenský průmysl v České republice ....................... 75

3.2.6 Shrnutí sektorové analýzy v České republice .................... 78

4. Výsledky a diskuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

4.1 Trendová analýza ukazatelů vybrané skupiny MSP

ve Slovenské republice .............................................. 81

4.2 Tvorba a analýza regresních modelů finanční výkonnosti vybrané

skupiny MSP ...................................................... 87

4.2.1 Analýza modelu SMFR ...................................... 88

4.2.2 Analýza modelu MMFR ..................................... 98

4.2.3 Zhodnocení vytvořených modelů SMFR a MMFR ............. 108

4.3 Statistické ověření hypotéz ......................................... 109

4.4 Doporučení pro manažery na základě provedených analýz ............. 116

4.5 Návrh modelů řízení finanční výkonnosti pro analyzovanou

skupinu MSP .................................................... 118

4.5.1 Model VSMFR ............................................ 119

4.5.2 Model VMMFR ........................................... 122

5. Teoretické a praktické přínosy ........................................ 127

5.1 Poznatky pro další rozvoj vědy ..................................... 127

5.2 Poznatky a doporučení pro manažerskou praxi ....................... 128

Závěr ................................................................ 135

Přehled literatury ...................................................... 137

Přílohy ............................................................... 145

Příloha A: Specifikace jednotlivých nefinančních ukazatelů analyzovaných

podniků ......................................................... 146

Příloha B: Početnost výskytů jednotlivých ukazatelů v analyzovaných MSP ..... 148

Příloha C: Výsledky absolutních a rozdílových ukazatelů v roce 2010 .......... 150

Příloha D: Výsledky poměrových ukazatelů v roce 2010 ..................... 152

Příloha E: Výsledky absolutních a rozdílových ukazatelů v roce 2011 .......... 154

Příloha F: Výsledky poměrových ukazatelů v roce 2011 ...................... 156

Příloha G: Výsledky absolutních a rozdílových ukazatelů v roce 2012 .......... 158

Příloha H: Výsledky poměrových ukazatelů v roce 2012 ..................... 160

Příloha I: Výsledky absolutních a rozdílových ukazatelů v roce 2013 ........... 162


Obsah / 7

Příloha J: Výsledky poměrových ukazatelů v roce 2013 ...................... 164

Příloha K: Výsledky absolutních a rozdílových ukazatelů v roce 2014 .......... 166

Příloha L: Výsledky poměrových ukazatelů v roce 2014 ...................... 168

Příloha M: Výsledky korelační analýzy statistického ověřování stanovené

H1A a H1B prostřednictvím Spearmanova korelačního koeficientu ...... 170

Příloha N: Výsledky korelační analýzy statistického ověřování stanovené

H2A a H2B prostřednictvím Spearmanova korelačního koeficientu ...... 171

Příloha O: Výsledky korelační analýzy statistického ověřování stanovené

H3A a H3B prostřednictvím Spearmanova korelačního koeficientu ...... 172

Seznam obrázků ....................................................... 175

Seznam tabulek ....................................................... 177

Seznam zkratek ........................................................ 181

Résumé/Summary ..................................................... 183O autorkách / 9

O autorkách

doc. Ing. Dana Kiseľáková, PhD.

Absolvovala vysokoškolské studium na Národohospodářské fa

kultě Vysoké školy ekonomické v Bratislavě (nyní Ekonomická

univerzita v Bratislavě) ve studijním oboru Finance. V roce 2004

zahájila doktorské studium na Podnikovohospodářské fakultě se

sídlem v Košicích, jež je fakultní pobočkou Ekonomické univerzity

v Bratislavě. Titul PhD. pak získala v roce 2008 na Fakultěmanage

mentu Prešovské univerzity (obor Management, studijní program

Management v terciární sféře). V roce 2012 se habilitovala jakodo

centka na Fakultě managementu Prešovské univerzity (obor 3.3.15

Management). Působí zde na Katedře financí a účetnictví, od roku

2014 jako její vedoucí. Do oblasti jejího odborného zájmu patří finanční management,

management a controlling rizik, finanční modelování a investování, managementpodni

katelské výkonnosti, podnikové finance, bankovnictví a konkurenceschopnost ekonomik.

Aktivně se věnuje rozvoji domácí i mezinárodní profesní spolupráce s univerzitami na

Slovensku, v Česku a dalších zemích Evropské unie. Spolupracuje na různých grantových

výzkumných projektech, organizuje odborné workshopy a je autorkou a spoluautorkou více

než 150 publikací, včetně vědeckých článků v impaktovaných mezinárodních databázích

Web of Science a Scopus.

PhDr. Miroslava Šoltés, PhD.

Absolvovala vysokoškolské studium ve na Fakultě managementu

Prešovské univerzity v Prešově (studijní obor 3.3.15 Management),

kde v roce 2016 úspěšně ukončila interní doktorské studium azís

kala titul PhD. V témže roce získala i pedagogickou způsobilost

k výuce odborných ekonomických předmětů úspěšnýmukonče

ním doplňkového pedagogického studia. V současnosti působí na

Katedře financí, kde svou výzkumnou činnost orientuje zejména

na analýzu finančního řízení v malých a středních podnicích a na

analýzu efektivity využívání finančních zdrojů jako nástroje zvýšení

konkurenceschopnosti podniků. V rámci pedagogické činnosti

se podílí na výuce finančních předmětů, které zabezpečuje Katedra financí Fakultymabr />

10 / Modely řízení finanční výkonnosti v teorii a praxi malých a středních podniků

nagementu Prešovské univerzity. Je spoluautorkou domácí monografie, vysokoškolské

učebnice, několika vysokoškolských skript a dalších vědeckých prací publikovaných nejen

na Slovensku, ale i v zahraničí, včetně studií v indexovaných mezinárodních databázích.

Během svého působení na Fakultě managementu Prešovské univerzity spolupracovala

a spolupracuje na více vědecko-výzkumných projektech.


Úvod / 11

Úvod

Vstup každé země (tedy i Slovenské republiky a České republiky) na globální trhy přinesl

podnikům působícím na tuzemském trhu mnoho ekonomických důsledků a výrazných

změn, které lze rozčlenit na změny pozitivní nebo negativní. Pozitivní změnou jemnožství nových podnikatelských příležitostí, jež jsou mnohdy velmi úzce spojenés neustálými změnami v ekonomickém, finančním a legislativním prostředí v rámci EU. Malým

a středním podnikům působícím na slovenském a českém trhu to přináší kromě mnoha

příležitostí i tržní úskalí, přičemž pokud je chtějí pokořit, musejí být flexibilní, musejíneustále vyhodnocovat svou finanční výkonnost a zvyšovat efektivitu a konkurenceschopnost

finančního řízení.

V  poslední době došlo k  výrazným změnám v  přístupech k  hodnocení finanční výkonnosti podniků na globálním trhu. Přechod od standardních finančních ukazatelů a modelů, které jsou založeny na bázi účetního zisku, k finančním modelům, ježzohledňují ekonomický zisk, tržní hodnotu a tržní kritéria pro malé a střední podniky, není až tak zřejmý. Navzdory teoretickému významu problematiky analýzy finančního řízení jí majitelé malých podniků nepřipisují dostatečný význam a svou pozornost věnují více standardním absolutním účetním ukazatelům, jako jsou výsledek hospodaření, náklady, výnosy, ukazatele rentability a zadluženosti. Z tohoto hlediska se téma publikace jeví jako velmi aktuální a potřebné.

Hlavním cílem této monografie je analyzovat přístupy, prakticky aplikovat modelyhodnocení finanční výkonnosti pro potřeby finančního řízení v sektoru malých a středních podniků, porovnat sektorovou výkonnost potravinářského průmyslu ve Slovenskérepublice a České republice a vytvořit modely s důrazem na zvyšování finanční výkonnosti v praxi.

Hlavní pozornost se zaměřuje na kritické porovnání přístupů k hodnocení efektivity a finanční výkonnosti pro potřeby finančního řízení, které vycházejí z modelů tvořených na bázi účetního a ekonomického zisku v korelaci s trhem, jež jsou aplikovatelné v praxi, a rovněž na finanční modelování výkonnosti v podnikání.

Analýza současného stavu řešené problematiky v tuzemsku a v zahraničí bylarozčleněna na tyto základní oblasti: vymezení přístupů k finančnímu řízení, finanční analýzy, efektivita, finanční výkonnost a  základní charakteristiky malých a  středních podniků, které jsou významným faktorem ekonomického růstu a zaměstnanosti a zdrojem inovací a nových technologií.

Výzkumný vzorek v  publikaci tvoří skupina malých a  středních podniků, které svou převládající činností podle SK NACE Rev. 2 patří do průmyslové výroby (sekce C),konkrétně do divize 10 – Výroba potravin. U vybraného vzorku byly aplikovány modelyhodModely řízení finanční výkonnosti v teorii a praxi malých a středních podniků

nocení finanční výkonnosti za sledované období pěti let. Pomocí statistických metod byly

vytvořeny a analyzovány modely vícenásobné lineární regrese měření efektivity s důrazem

na finanční výkonnost podniků. V této části se statisticky vyhodnocovaly tři výzkumné

hypotézy, jejichž prostřednictvím se ověřovaly závislosti mezi ukazatelem EVAa vybranými standardními absolutními rozdílovými a poměrovými ukazateli, aby se zjistilo, které

ukazatele mají nejvýznamnější vliv na výkonnost MSP. Na základě těchto empirických

analýz byla zformulována doporučení pro analyzovanou skupinu MSP a byly navrženy dva

praktické modely vyhodnocování a zvyšování finanční výkonnosti pro potřeby finančního

řízení a rozhodování pro MSP. V poslední části jsou pak prezentovány teoretickéa praktické přínosy. Výsledkem zjištění je návrh integrovaného modelu hodnocení výkonnosti

pro potřeby finančního a  investičního řízení a  predikci trendů, který je v  manažerské

praxi aplikovatelný i pro MSP působící v jiných odvětvích průmyslu v evropském regionu.

Monografie se zaměřuje na komplexní, ucelený a  systematický rozbor problematiky finanční výkonnosti pro potřeby finančního řízení, se snahou kriticky komunikovat

současné vědecké poznatky a obohatit tematiku o nové, originální informace, výsledky

a závěry. Struktura vědecké monografie vychází z výše uvedených skutečností a skládá se

z pěti logicky na sebe navazujících kapitol, přičemž stěžejní je třetí a čtvrtá kapitola.Věříme, že tato monografie, která jedinečným způsobem řeší aktuální problematiku modelů

výkonnosti pro potřeby finančního řízení v malých a středních podnicích v současnosti

i v budoucnosti, může být přínosem pro moderní ekonomické a finanční manažeryv podnicích a může být zajímavá i pro odbornou ekonomickou veřejnost v manažerské praxi.

Monografie je zpracována v  rámci řešení výzkumných projektů VEGA  1/0054/14  –

Výzkum v  oblasti controllingu rizik podnikání v  EU se zaměřením na návrh modelů

sloužících k  zefektivnění řešení a  prognózy finančních rizik podnikatelských subjektů

a VEGA  1/0791/16 – Moderní přístupy ke zvyšování podnikatelské výkonnosti a konkurenceschopnosti s využitím inovativního modelu Enterprise Performance Model pro

zefektivnění manažerského rozhodování, realizovaných na Fakultě manažmentu Prešovské

univerzity v Prešově ve Slovenské republice.

Závěrem chceme rovněž poděkovat recenzentům za jejich cenné rady, připomínky

a návrhy při finalizaci tohoto textu.

Autorky


Současný stav řešené problematiky v tuzemsku a v zahraničí / 13

1. Současný stav řešené

problematiky v tuzemsku

a v zahraničí

1.1 Přístupy k finančnímu řízení podniků v tržní

ekonomice

Finanční řízení lze ve finanční teorii pojmout z více úhlů pohledu. Každý autor, který se

dané problematice věnuje, má na finanční řízení vlastní teoretický, ale i praktický pohled.

V této části je uvedeno několik definic a přístupů tuzemských i zahraničních autorůz období posledních let.

Z pohledu autorů Brighama a Houstona (2013) se finanční řízení podniků zaměřuje na rozhodnutí týkající se aktiv (jejich množství a druh), která je potřeba získat, a na otázku, jak co nejefektivněji alokovat kapitál potřebný pro nákup těchto aktiv, aby podnik dosáhl hlavního finančního cíle – maximalizace své tržní hodnoty. Podle dvojice autorů Vebera a  Srpové (2008) lze o  finančním řízení hovořit jako o  hodnocení a  výběru finančních prostředků s důrazem na krátkodobý nebo dlouhodobý časový horizont, které je značně ovlivněno významnými faktory času a rizika. Vliv času spočívá v tom, že finančníprostředky získané dnes mají větší hodnotu než ty, které získáme v budoucnosti. Jinými slovy, peníze v současnosti přinesou větší efekt než v budoucnosti. Riziko je často chápáno jako nebezpečí vzniku určité ztráty a vliv faktoru rizika spočívá v tom, že podnik nedosáhne očekávaných výnosů, případně nedojde ke zhodnocení, ale ke ztrátě investovanéhokapitálu. Z výše uvedeného je zřejmé, že ve všech finančních rozhodnutích je nutné respektovat faktory času a rizika (Veber, Srpová, 2008; Šofranková, Širá, 2011).

Podle autorů Rybanského a Málikové (2010, s. 14) je finanční řízení synonymemfinančního managementu, který definují jako „subjektivní ekonomickou činnost, zabývající se získáváním potřebného množství peněz a kapitálu z různých zdrojů, čili financováním, alokováním peněz do různých forem nepeněžního majetku, tedy investováníma rozdělováním zisku s cílem maximalizace tržní hodnoty vlastního majetku podniku.“

„Finanční řízení je jednou ze základních oblastí řízení v  každé organizaci, přičemž za jeho základní cíle lze označit snahu o zabezpečení krátkodobé i dlouhodobé finanční rovnováhy a stability“ (Balážová, Papcúnová, 2008, s. 50). Citované autorky finančníříModely řízení finanční výkonnosti v teorii a praxi malých a středních podniků zení rozdělují na strategické, které v sobě zahrnuje finanční strategie, finanční plánování, finanční analýzy a udržitelnost financování, a operativní, což je zejména řízení likvidity,

cash flow, běžné finanční operace a řízení hotovosti.

Podstatou finančního řízení podle Nývltové a Mariniče (2010) je výběr optimálnívarianty získávání nejen externích, ale také interních zdrojů financování a  jejich další využití z hlediska stanovených základních finančních cílů, přičemž se přihlíží k různýmomezujícím podmínkám. Důležitou součástí finančního řízení podniku je měření a hodnocení finanční výkonnosti prostřednictvím finanční analýzy a oceňování podniku. V pojetíautorů Kráľoviče a Vlachynského (2011) lze náplň finančního řízení chápat jako organizování a řízení finančních procesů v podmínkách tržní ekonomiky, přičemž se věnuje zejména finančním aspektům činnosti podniků v neustále se měnících ekonomických podmínkách.

Odkudzískat

kapitál?

Kaminvestovat

kapitál?

Jakrozdělit

vvtvořenýzisk?

Rozhodováníocelkové

výšiastruktuře

podnikovéhokapitálu.

Rozhodováníostruktuře

podnikovéhomajetku,

oinvestováníkapitálu

dofinančníchavěcných

investic.

Daňovápolitika,

tvorbarezerv,

rozšiřovánímajetku,

investičnírozhodování,

dividendovápolitika.

Obrázek 1.1 Klíčové otázky a oblasti finančního řízení (zdroj: Nývltová, Marinič, 2010, s. 11)

Kiseľáková a Šofranková (2014) zdůrazňují, že vlastní struktura finančního řízení jemnohem složitější a tvoří ji především činnosti, jako je zajišťování finančních zdrojů na založení

a další rozvoj podniku, volba optimální finanční a kapitálové struktury, řízení oběžného

majetku, investování peněžních prostředků do fixního a finančního majetku, rozdělování

zisku podniku, finanční analýza, finanční plánování, finanční rozhodování a další.

Finanční řízení plní následující čtyři hlavní úlohy:

1. Získání potřebného kapitálu: Jedná se o proces získávání podnikového kapitáluz externích a  interních zdrojů v  potřebné struktuře, za předpokladu důkladné znalosti

ekonomického okolí, které působí na podnik.

2. Efektivní alokace a  využívání kapitálu: Jedná se o  proces spolupůsobení nejen při

vyhledávání a  posuzování podnikatelských projektů, ale také při využívání majetku,

který byl prostřednictvím těchto projektů získán. 3. Rozdělování finančních výsledků hospodaření: Jedná se o proces rozhodovánío rozdělování disponibilního zisku mezi vlastníky a na další rozvoj podniku. 4. Evidence a analýza průběhu finančních procesů: Jedná se o proces zaznamenávání

a následné kontroly prostřednictvím samostatných disciplín, jako jsou účetnictví,statistika, finančně-ekonomická analýza či controlling, bez jejichž výsledků se finanční

Současný stav řešené problematiky v tuzemsku a v zahraničí / 15

řízení neobejde (Rybanský, Máliková, 2010; Kráľovič, Vlachynský, 2011; Kiseľáková,

Šofranková, 2014). Ve finanční sféře je finanční řízení chápáno jako organizování a řízení finančních procesů v podniku a lze jej rozdělit do čtyř základních činností, které představují hlavnímanažerské funkce: 1. Finanční plánování: Zahrnuje v sobě podnikové procesy, jejichž hlavním úkolem je

formulovat v konkrétních číslech finanční cíle v návaznosti na základní cíl podnikatelské

činnosti (což je maximalizace tržní hodnoty podniku pro vlastníky, respektující omezení

vyplývající ze zájmů ostatních účastníků podnikání) a promítnout je do podnikovéhofinančního plánu společně se způsoby a nástroji, s jejichž pomocí má být stanovených cílů

dosaženo (Beňová, 2007; Kráľovič, Vlachynský, 2011; Kiseľáková, Šofranková, 2014).

Kislingerová a kol. (2004) specifikovali několik kroků finančního plánování:

a) analýza finančních a investičních možností, které má podnik k dispozici,

b) důkladná příprava projekce budoucích důsledků současných rozhodnutí s  cílem

vyhnout se v co největší možné míře případným překvapením,

c) výběr a volba alternativ, jež se následně zakomponují do finálního finančního plánu,

d) komparace výsledků s cílovým stanoveným plánem. 2. Finanční rozhodování: Navazuje na finanční plánování, jedná se o proces výběruoptimální varianty získávání peněz a přijímání efektivních investičních rozhodnutí, jež při

přijatelném stupni rizika pomohou dosáhnout stanovených cílů. Zahrnuje strategická

a operativní rozhodnutí, přičemž na základě důkladného posouzení potřeb podniku

hledá alternativy řešení vyvstalého problému, hodnotí vybrané alternativy a následně se

rozhoduje pro volbu nejvhodnější varianty realizace stanovených podnikatelských cílů

(Rybanský, Máliková, 2010; Kráľovič, Vlachynský, 2011; Kiseľáková, Šofranková, 2014).

Pro finančního manažera je důležité, aby znal všeobecná pravidla, spojená s pracís riziky. Mezi tato všeobecná pravidla, která se uplatňují při finančním rozhodování, patří:

■ vyšší výnos se vždy preferuje před nižším,

■ vždy se preferuje nižší riziko před větším,

■ upřednostňuje se získání peněz dříve před získáním stejné hodnoty později,

■ procento výnosu musí být vyšší než u jiných alternativních rozhodnutí,

■ investování má zvětšit buď majetek podniku, cash flow, nebo zisk (Beňová, 2007;

Kalouda, 2011).

3. Management finančních procesů: Organizace a  řízení finančních procesů zahrnuje

každodenní činnost a  spojuje se s  procesem kvantifikace potřeby finančních zdrojů

a  s  procesem jejich zabezpečení v  takovém rozsahu a  časovém rozmezí, aby zpětný

tok finančních zdrojů, který bude plynout do podniku z prodeje výrobků neboposkytovaných služeb, umožňoval bezporuchový průběh výroby a  odbytu (Beňová, 2007;

Kráľovič, Vlachynský, 2011).

4. Finanční analýza podniku a kontrola: V nejjednodušší podstatě jde o analýzu financí

podniku, přičemž se hodnotí fungování mechanismu podnikových financí podle stavu

+


16 / Modely řízení finanční výkonnosti v teorii a praxi malých a středních podniků

a vývoje firmy, podle finanční situace a podle vlivu provozní, finanční a mimořádné

činnosti na vývoj finanční situace v podniku. Finanční analýza je soubor nástrojůsloužících k interpretaci účetních výkazů z hlediska finanční situace (Gründwald, Holečková,

2007). Finanční analýza je vnímána jako metoda hodnocení finančního hospodaření

podniku, prostřednictvím níž se získaná data třídí, agregují a vzájemně porovnávají,

kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají se kauzální souvislosti mezi různými údajia určuje se jejich vývoj. Takto se zvyšuje vypovídací schopnost zpracovaných údajů, zvyšuje

se jejich informační hodnota a hodnotí se stupeň dosažení stanovených finančních cílů

(Sedláček, 2009). Podle Kiseľákové a Šofrankové (2014, s. 17) se jedná o „hodnocení

stupně dosažení finančních cílů, analýzu ex post a analýzu ex ante.“

Finanční řízení je v době doznívající globální ekonomické krize pro finanční manažery

mnohem náročnější, protože pokud nechtějí zůstat nepřipraveni, musejí věnovat pozornost

i  sebemenším náznakům z  vnějšího a  vnitřního prostředí. Dopady a  důsledky globální

ekonomické a finanční krize podniky pociťují dodnes, tedy s odstupem několika let od

jejího propuknutí. Podle Kislingerové (2010) měla globální ekonomická krize specifický

rozsah, hloubku i nové faktory a lze ji přirovnat k vlastnostem počítačového viru, protože

byla neobyčejně nápaditá, adaptabilní a vysoce inovativní. Rovněž je nutné s nadhledem

poznamenat, že tato doznívající krize svým způsobem nese všechny vlastnosti a znaky,

které by měl mít moderní a dynamicky se rozvíjející podnik v nové globální ekonomice.

Autoři Režňáková (2005; 2012) a Nývltová a Marinič (2010) se shodují v tom, že široká

veřejnost, jež se v současnosti věnuje finančnímu řízení, definuje následující principy, které

je nutné respektovat:

● princip zohlednění faktoru času,

● princip peněžních toků,

● princip čisté současné hodnoty,

● princip zohlednění rizika,

● princip optimalizace kapitálové struktury,

● princip zohlednění vlivu kapitálového trhu,

● princip plánování a analýzy finančních údajů z podnikového informačního systému.

1.1.1 Finanční řízení v malých a středních podnicích

Stejně jako v každém podnikatelském subjektu, i v malých a středních podnicích (MSP)

jsou základní cíle finančního řízení spojené nejen se zhodnocením finančních prostředků

podniku, ale zejména s maximalizací jeho tržní hodnoty z hlediska krátkodobéhoa dlouhodobého horizontu. Ve výše uvedeném všeobecném vymezení finančního řízení byly

zdůrazněny faktory času a rizika, avšak autoři Veber a Srpová (2008) v rámci finančního

řízení MSP zdůrazňují i nezanedbatelný vliv okolí podniku, v němž MSP působí. Tento

vliv okolí  – makroekonomické prostředí  – je neustále nutné chápat jako dynamicky se

Současný stav řešené problematiky v tuzemsku a v zahraničí / 17

rozvíjející a v rámci finančního řízení je nezbytné průběžně sledovat a následně odhadovat

jeho další pravděpodobný vývoj, přičemž se jedná například o informace o vývoji inflace,

směnných kurzů, míry úrokových sazeb i ekonomiky všeobecně. K takovým prognózám

lze využívat dostupné informace z  bankovních prognóz, informace o  aktuálním vývoji

ekonomické situace na trhu, informace z odvětvových analýz, ze zahraničních hodnocení

tuzemské ekonomiky nebo z různých odborných publikací a časopisů.

Problematice finančního řízení v teorii a praxi malých a středních podniků věnovalo a věnuje pozornost mnoho zahraničních i tuzemských autorů. Níže je uvedeno několik vybraných a  chronologicky uspořádaných studií, jež se touto problematikou zabývaly zejména v souvislosti s výkonností a zadlužováním malých a středních podniků.

Studie, kterou vypracovala autorka Jõeveer (2006), se věnovala testování vlivu více podnikových faktorů a faktorů země, pomocí nichž se sledovala zadluženost podniků, jež byly rozčleněny do kategorií podle velikosti. Ze závěrů této studie je zřejmé, že celková zadluženost podniku je prokazatelně pozitivně závislá na jeho velikosti. Autorka Moyen (2007) se zabývala analýzou kapitálové struktury dvou skupin MSP – s nízkou a vysokou mírou zadluženosti. Studie poukazuje na závažný problém nedostatečné výše investic v oblasti inovací v poměru k míře zadluženosti podniků. Autoři Jensen a Uhl (2008) se ve své studii zaměřili na vybrané faktory 24 evropských zemí, v nichž podniky působí, a zkoumali, jak tyto faktory ovlivňovaly kapitálovou strukturu malých a středních podniků v období let 2001 až 2006. Zabývali se zejména makroekonomickým rozvojem, řízením podniků a legislativním a finančním prostředím, přičemž ze studie vycházejí závěrypotvrzující, že tyto specifické faktory vykazují pozitivní korelaci právě se zadlužováním MSP. Ve Spojených státech amerických zase studie autorů Caie a Zhanga (2011) dokumentuje významně negativní, signifikantní vliv zvyšování celkové zadluženosti MSP bez investic do inovací a snižování tržní hodnoty analyzovaných podniků. Analýze a hodnocenífinančního řízení ve skupině MSP v Brazílii se věnovali autoři Santis, Albuquerque a Lizarelli (2016), kteří ve svém výzkumu prezentovali analýzy provedené s využitím tržnícha účetních ukazatelů – zejména poměrových ukazatelů rentability ROE, ROA, ROI a čtyř forem likvidity. Jejich výzkum byl inovativní v tom, že byla použita jiná metodika statistických analýz dat v rozvíjejících se podnicích na brazilském trhu. Podobně se analýzou finanční výkonnosti, zejména s  využitím ukazatele ROE, ve svých studiích zabývali také tuniští autoři Ezzi a Jarboui (2016), kteří zkoumali, jaký vliv má na zvýšení finanční výkonnosti zavedení nových inovačních strategií, a potvrdili, že mezi těmito dvěma veličinami existuje v analyzovaných podnicích nesporně silný vztah, kdy se díky zvyšování inovací v podnicích zvyšuje i výkonnost finančního řízení.

Co se týče studií realizovaných ve Slovenské republice, autoři Fetisovová, Nagya Vlachynský (2014) přinášejí ve své publikaci přehled několika výzkumů, které se doposud uskutečnily a byly publikovány. Zdůrazňují fakt, že se mnohé tyto studie nezabývalyrozdělením podniků do kategorií podle velikosti a v analýze finančního řízení se věnovala pozornost jen velkým podnikům. Autoři dále uvádějí, že v souvislosti s finančnímřízením se objevuje i pojem finanční mezera (financing gap), který definují jako situaci, kdy významný podíl malých a středních podniků nemůže naplnit své finanční potřeby, tzn. / Modely řízení finanční výkonnosti v teorii a praxi malých a středních podniků

nemůže získat finanční zdroje z  bankovního sektoru, kapitálových trhů či od ostatních

dodavatelů finančních zdrojů (Fetisovová, Nagy, Vlachynský, 2014). Autorky Kiseľáková

a Šofranková (2014, s. 28) uvádějí: „Finanční hospodaření jednotlivých podnikatelských

subjektů může ovlivňovat externí ekonomické prostředí.“ Vysvětlují to tím, že oproti

minulosti, kdy se předpokládalo, že finanční řízení podniku musí flexibilně reagovat

a  přizpůsobovat se změnám vnějšího ekonomického prostředí a  vývoji ekonomiky, se

v současnosti (a rovněž v budoucnosti) pracuje i s trendy ve finančním řízení, podle nichž

se předpokládá, že dochází ke zpětnému působení podnikatelských subjektů naekonomické prostředí. Filip, Grzebyk a Kaliszczak (2010) [podle Kiseľáková, Šofranková, 2014,

s. 29] to vysvětlují okolnostmi, kdy hospodaření a finanční řízení MSP může ovlivňovat

ekonomiku a podnikatelské prostředí. Právě ekonomické a finanční aktivity MSP mohou

působit na hospodaření, finanční a ekonomické prostředí zemí různými způsoby a směry.

Jako příklady lze uvést:

● Vysoké úrokové míry: Mohou v  příslušné zemi způsobit špatnou dostupnost úvěrů

a  podniky tak získávají úvěrové zdroje ze zahraničí, což ovlivňuje platební bilanci

země a vznikají i měnová rizika.

● Vysoké daňové zatížení: Způsobuje snahu podniků snižovat daňový základ a podniky

hledají různé možnosti, jak platit nižší daně v zahraničí nebo jak neplatit daně vůbec,

což může způsobit výrazné snížení příjmů do státního rozpočtu.

● Nedostatek finančních zdrojů: Může v zemi způsobovat zhoršení platební morálky,

kdy nárůst prvotní a  druhotné platební neschopnosti způsobí zhoršení hospodaření

podniků a následně se zhorší i stav ekonomiky jako celku.

Vlastníci MSP mnohdy za základní ukazatel považují pouze výsledek hospodaření. Avšak

nejnovějším trendem posledních desetiletí není snaha maximalizovat vykazovaný zisk

(účetní hodnotu podniku, která je rozdílem mezi sumou podnikových aktiv a  sumou

účetně oceněných podnikových závazků), ale maximalizovat tržní hodnotu podniku.

V dnešní době lze definovat základní finanční cíl podniku jako trvale udržitelný růst tržní

hodnoty pro vlastníky (shareholders), přičemž je respektováno i přiměřené uspokojování

jiných zájmů dalších osob s  účastí na podnikání, tedy stakeholderů (Kiseľáková, 2008;

Nývltová, Marinič, 2010; Kráľovič, Vlachynský, 2011).

Současné přístupy k měření finanční výkonnosti malých a středních

podniků

V poslední době se můžeme setkat s větším počtem metod a způsobů, jak měřit a hodnotit

finanční výkonnost podniku. Podle Hyránka, Grella a Nagyho (2014) jsou metody, které

se zaměřují na finanční výkonnost, kombinací tří hlavních finančních charakteristik, a to

především vytvořených operativních peněžních toků, kapitálu nezbytného pro generování

peněžních toků a nákladů na vložený kapitál.

Současný stav řešené problematiky v tuzemsku a v zahraničí / 19

Uvedení autoři rozdělují přístupy k měření finanční výkonnosti na dvě hlavní skupiny:

1. Analýza finanční výkonnosti pomocí standardních klasických ukazatelů rentability

(ROA, ROE, ROI). 2. Moderní přístupy, které preferují růst tržní hodnoty (výnosnost čistých aktiv – RONA,

výnosnost hrubých aktiv – CROGA, cash flow rentabilita investic – CF ROI, ukazatel

EVA a jeho modifikace – relativní EVA, EVA ROS, EVA Momentum, DEVA a další). Kiseľáková (2008) věnuje hlavní pozornost porovnání přístupů hodnotících finanční situaci podniků, k nimž patří: 1. Metody ekonomické a finanční analýzy, které vycházejí z účetního zisku a účetníhodnoty podniku (účetní ukazatele). 2. Metody hodnotového řízení se zaměřením na ukazatel EVA, který je založen na principu

ekonomického zisku a tržní hodnoty podniku (vybrané ekonomické a tržní ukazatele). Toto rozdělení uvádějí i  autoři Jackson a  Singh (2015), kteří ve své studii zdůrazňují, že oba tyto přístupy mají v praxi analýzy finanční výkonnosti své výhody a využívají se nejen samostatně, ale zejména v  kombinacích, jelikož se vzájemně doplňují. Je potřeba poznamenat, že v prvním případě se jedná o ukazatele statického charakteru, protože se analyzují z účetního hlediska, přičemž se nebere v potaz aktuální situace na trhu. Oproti tomu ekonomické a tržní ukazatele odrážejí aktuální stav trhu a ekonomiky státu, v němž podnik působí. I navzdory tomu, že oba druhy ukazatelů mají svůj význam, je potřeba nezapomínat na to, že v dnešní době, kdy ještě doznívají důsledky globální ekonomické a finanční krize, je přímo nutné, aby podniky v rámci finančního řízení analyzovalyúčetní, ekonomické i tržní druhy ukazatelů, protože spolu navzájem souvisejí a při společné analýze poskytují o aktuální situaci v podniku relevantnější údaje.

Podle více autorů (Kislingerová, 2004; Kiseľáková, 2008; Nývltová, Marinič, 2010;Kráľovič, Vlachynský, 2011; Bondareva, 2013; Zalai a kol., 2013) lze v rámci problematiky měření finanční výkonnosti podniků rozdělit ekonomické metody a modely do dvou základních skupin následovně: 1. Standardní modely založené na bázi účetního zisku, které lze dále rozčlenit na:

a) modely finanční analýzy ex post – jde zejména o analýzu základních poměrových

ukazatelů, jejichž prostřednictvím lze získat základní informace o finanční situaci

podniku,

b) modely finanční analýzy ex ante – jde zejména o analýzu predikčních a bonitních

modelů, podle nichž lze předvídat budoucí finanční situaci analyzovanépodnikatelské jednotky.

2. Moderní modely založené na bázi ekonomického zisku, které kromě účetních nákladů

zohledňují i ekonomické náklady a tržní ukazatele v korelaci s finančním trhema odrážejí tržní hodnotu podniku.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist