načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Modelová železnice - Zbyněk Stárek

-15%
sleva

Kniha: Modelová železnice
Autor:

Z obsahu knihy: * historie a vývoj železničního modelářství * první plechové modely a výrobci modelů * železniční modelářství u nás * rozdělení železničního modelářství * ...
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost

hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1%hodnoceni - 71.1% 80%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Computer press
Rok vydání: 2013-11-27
Počet stran: 220
Rozměr: 167 x 225 mm
Úprava: 220 stran : ilustrace (některé barev.)
Vydání: 1. vyd.
Vazba: brožovaná, šitá nitmi
Doporučená novinka pro týden: 2013-49
ISBN: 9788025121993
EAN: 9788025121993
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Z obsahu knihy: * historie a vývoj železničního modelářství * první plechové modely a výrobci modelů * železniční modelářství u nás * rozdělení železničního modelářství * modelová železnice do bytu * rozchody kolejí a užívaná měřítka * výroba vzorového modelu kolejiště * stavba budov, krajiny a dalších dílů * využití stavebních prvků na kolejišti * napájení modelové železnice a příslušenství * ovládání a příklady zapojení kolejiště * kolejiště pro úzkorozchodné tratě * digitální řízení modelové železnice * orientační ceník lokomotiv, vagonů a kolejiva * černobílé i barevné fotografie a ilustrace (od historie modelů po digitální ovládání kolejiště)

Předmětná hesla
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

88
MODELOVÁ ELEZNICE
Ovládání a ízení
kolejit
Kolejitě můete ovládat polohově nebo
impulsně. V prvním případě se jedná o pouití
páčkových spínačů a přepínačů, vícepolohových
otočných přepínačů a posuvných nebo
otočných reostatů či potenciometrů. Pro automatický
provoz na modelovém kolejiti se nehodí.
Ovládání impulsní, tlačítkové, zabezpečuje
přivedení krátkého impulsu na řídicí jednotku,
která jej zpracuje a podle poadované vlakové
cesty zajistí nastavení přísluné výhybky,
připojení trakčního vedení do správného úseku atd.
Současně zajiuje i rozsvícení přísluného světla
na návěstidlu.
Lokomotiva příslunou vlakovou cestu ukončí
najetím na kolejový kontakt, který vyle hláení
(impuls) do řídicí jednotky. Elektrické spojení
ovládacího panelu s řídicí jednotkou je vstupem
do systému a elektrické spojení kolejových
kontaktů s řídicí jednotkou je výstupem.
Jak kolejit ovládat?
Modelové kolejitě můete ovládat a řídit
ručně a pak jsou vekeré činnosti uváděny
do chodu pomocí tlačítek. Na kolejiti nejsou
umístěny ádné kolejové kontakty. Jedno
tlačítko dává impuls k zahájení činnosti a druhé ji
ruí. Takový systém nemá ani ádnou zpětnou
vazbu.
Druhou moností je, e pouijete
poloautomatický systém se zahájením činnosti stisknutím
tlačítka. Tento vstupní impuls uvede lokomotivu
do chodu a ta se pak dále řídí dotekovými
kontakty na trati. Výstupní impuls tedy činnost
danou tlačítkem ukončí dotykem kontaktu. Tento
systém ji má částečnou zpětnou vazbu.
Automatické řízení provozu na kolejiti je
zaloeno na vstupních impulsech, které jsou
dodávány z programové jednotky podle
předem vyhotoveného vyměnitelného programu.
Jednotka pak můe být částečně ovládána
výstupními impulsy z kolejových kontaktů.
Zpětnou vazbou tu je program.
Systémy napájení
a ovládání kolejit
Na modelovém kolejiti můete vytvořit celou
řadu systémů napájení a ovládání
prostřednictvím přestavníků, relé, náběhových kontaktů
a bloksignálů. Vytvoříte tak automatické úseky,
které postupným propojováním mohou vést
k úplné automatizaci vaeho modelového
kolejitě. Na několika příkladech dále se můete
přesvědčit o těchto monostech.
Návěstidla se mohou napájet nezávislým
a závislým systémem. Nezávislý systém napájení
návěstidla a povolovacího úseku musí pracovat
nezávisle na polaritě trakčního vedení a tím i na
směru jízdy vozidla. Mezi barevnou signalizací
a napětím na povolovacím úseku není ádná
Zapojení dvojkolejné ásti trat s peruovanými
kolejemi pes ovlada

89
Ovládání modelové eleznice
vazba, árovky by měly svítit stále se stejnou
intenzitou bez ohledu na velikost a polaritu
trakčního napětí.
Jde-li o závislý systém napájení, není moné,
aby signalizace odporovala dopravní variantě na
kolejiti. Mezi signálem na návěstidle a trakčním
napětím v povolovacím úseku je přísná vazba.
Poslední podmínka můe být ale splněna i u
nezávislého systému.
Ve větině případů se k ovládání přestavníků
a relé pouívá náběhového kontaktu. Kolejnice
se záporným napětím je zapojena jako společný
nulový vodič. Spojením této kolejnice a
náběhového kontaktu kolem lokomotivy dojde
ke krátkodobému impulsu, který dodá napětí
relé. Relé v tomto případě zastupuje přestavník.
Kontakty přestavníku se potom provedou dalí
ádané operace.
Výhybku lze samočinně přestavět pomocí
dvou izolovaných úseků ze směru jízdy S1
a S2. K nim pak přiřaďte návěstidla, která
budou nepřímo signalizovat polohu výhybky
a povolovat nebo zakazovat vjezd do výhybky
ze směru S. Jinak jsou na ovládání
výhybNezávislý a závislý systém napájení ízení návstidla pro odjezd vlaku a povolovacího úseku

90
MODELOVÁ ELEZNICE
ky zapotřebí dvě jednopólová tlačítka. Tímto
opatřením lze předejít nesprávnému nastavení
výhybky a zamezit tak vykolejení soupravy.
Vlakovou cestu můete nastavit samočinně
pomocí náběhového kontaktu. Současně je dán
pokyn i na návěstidla, která se přestaví na
odpovídající signalizaci.
Nastavit výhybku můete také pomocí
autobloku a náběhových kontaktů před a za
izolovaným úsekem. Kontakt NZK bloksignálu
umístíte před bloksignál, který zabezpečuje
polohu volno. Přijídějící souprava si sama
pomocí náběhového kontaktu uvolní dalí cestu
a po přejetí kontaktu NVK přestaví signalizaci
do polohy stůj.
Před přechodem do dalí sekce vytvořte vdy
jeden izolovaný úsek (Ú2, Ú3) a doplňte ho
přísluným návěstidlem. Rozliovací relé napojte
na napětí získané ze dvou sousedících kolejnic
sousedních sekcí. Relé pak rozlií, je-li potenciál
na stykovém místě nulový (odpovídá stejné
polaritě sousedících kolejnic), nebo jestli v něm je
rozdíl. Svými kontakty pak samočinně rozhodne
o tom, je-li moný přechod ze sekce do sekce,
nebo není. Vyloučí se tak přechod lokomotivy
ze sekce do sekce, pokud je v kadé z nich jiná
polarita.
Ovládání pestavníku a relé pomocí nábhového
kontaktu a jeho pouití na koleji
Samoinné pestavování výmny výhybky
Pouití úsekového návstidla, které ukazuje
polaritu trakního naptí ve dvou sousedících
úsecích

91
Ovládání modelové eleznice
Dva bloksignály můete vyuít k předzvěsti
a pro vstupní návěstidlo do stanice se
zapojením nájezdového kontaktu. Musíte ale na
bloksignálu jedna upravit signalizaci, a to tak,
e místo červené árovičky namontujete lutou.
Signalizuje se pak poloha volno a výstraha.
Izolovaný úsek bloksignálu jedna pokračuje a
po bloksignál dvě a a po izolaci úseku ÚB2.
V bloksignálu B1 není v provozu náběhový
kontakt a ve je ovládáno kontaktem druhého
bloksignálu. Trakční napětí v úseku se sníí
pomocí relé, pokud je bloksignál dvě v poloze
stůj. Pokud je B1 v poloze volno, napájí se úsek
přes kontakty bloksignálu jedna a odpor se
vyřadí. Po projetí vozidla prvním bloksignálem je
tento v poloze výstraha a druhý v poloze stůj.
Samoinné nastavení vlakové cesty
Traové návstidlo s pouitím autobloku s automatickým ovládáním
Dva bloksignály pouité jako pedzvst a vstupní návstidlo do stanice

92
MODELOVÁ ELEZNICE
Uspoádání dvou autoblok, které brání souasnému vjezdu dvou souprav na jednu kolej
eení stídavého stání dvou vlak s vyuitím dvou bloksignál
Pedjídní dvou vlakových souprav ve stanici s vyuitím dvou bloksignál

93
Ovládání modelové eleznice
Příkazem tlačítka se ve uvede do polohy
volno. Aby si souprava sama udělila povel volno,
můete místo tlačítka pouít náběhový kontakt,
který umístíte před izolovaný úsek ÚB1.
V případě, e do stanice směřují dvě tratě,
hlavní a vedlejí, můete pomocí bloksignálů
zajistit, aby na stejnou kolej nevjely dvě soupravy
najednou. Oba bloksignály vlastně představují
vstupní návěstidlo do stanice. Souprava
najede na náběhový kontakt a přestaví bloksignál
do polohy stůj. V izolovaném úseku se vypne
proud a vlak zastaví.
Druhá souprava nerueně projede, protoe si
náběhovým kontaktem vytvoří situaci pro
polohu bloksignálu volno a současně náběhovým
kontaktem přestaví výhybku. Kdy souprava
projede, přestaví dalím náběhovým kontaktem
NZK bloksignály do polohy volno a umoní tak
jízdu druhé soupravě, která si kontaktem nastaví
i výhybku.
Dva bloksignály lze vyuít i pro střídavé
stání na nádraí. První souprava vjede do stanice
a zůstane stát při signalizaci stůj. Druhá
souprava najede na druhou volnou staniční kolej
a rovně zastaví při signalizaci návěstidla stůj.
Po zastavení druhé soupravy samočinně odjede
první souprava.
Uvedený příklad platí pro směr L. Návěstidla
bloksignálů NB1 a NB2 zde zastupují
odjezdová návěstidla a návěstidla 3 a 4 jsou vjezdová
ze směru L a S. Na území stanice musí zastavit
kadá souprava, a proto na návěstidle 3 vdy
svítí lutá signalizace. Uskuteční-li se vjezd přes
odbočku, připojí se kontaktem zpětného hláení
výhybky 2 druhá lutá árovka. Ve je ovládáno
náběhovými kontakty.
Kíení dvou souprav vlak ve stanici s vyuitím dvou bloksignál
Monost vyuití ty bloksignál ke kíení vlak ve dvou stanicích

94
MODELOVÁ ELEZNICE
Za pomoci dvou bloksignálů můete vyřeit
i předjídění dvou souprav ve stanici. Situace je
podobná jako v předcházejícím příkladě, změnil
se vlastně jenom náběhový kontakt NZK. Tato
změna dovolí, aby odjídějící souprava
umonila odjezd za ní čekající soupravy (např.
nákladního vlaku, který je pomalejí, a proto pustil ve
stanici před sebe vlak osobní).
Dva bloksignály umoní i kříení souprav ve
stanici. Do stanice přijídí z jednoho směru
souprava a před odjezdovým návěstidlem zůstane
stát. Čeká a přijede souprava z druhého směru,
která vjede na volnou staniční kolej. Současně
přestaví výhybku pro odjezd čekající soupravy.
Ve je zase automatické s pomocí náběhových
kontaktů a přestavníků bloksignálů. Čekající
souprava dostane povolení k odjezdu a
přijídějící souprava zůstane stát v izolovaném úseku.
Sloitějí je situace kříení souprav ve dvou
stanicích pomocí čtyř bloksignálů. Bloksignály
zapojte jako odjezdová staniční návěstidla,
zapojení ostatního přísluenství je podobné jako
při kříení v jedné stanici. Před zahájením
provozu vak musíte vechny bloksignály
přenastavit do polohy stůj.
Odstavnou kolej v nádraí vytvořenou
přeruením jedné kolejnice můete zajistit pomocí
diody. Pokud trakční vozidlo vjede ze směru S,
na úseku jedna se samo zastaví. Při
překomutování napětí lokomotiva odjede, protoe dioda je
při této polaritě vodivá.
Činnost diody zajistí čtyři náběhové kontakty
umístěné po dvou vdy v dostatečné
vzdálenosti od přejezdu. Nájezdem na první dvojici
kontaktů se uvede do činnosti světelné zařízení,
druhá dvojice slouí k vypnutí signalizace. Pro
přeruovaný svit árovek je pouit bimetalový
přepínací kontakt a bimetalové tepelné relé.
Vyhřívací spirála se zapne hned po přejetí
kontaktu a svoji činnost ukončí po přejetí
ukončovacího kontaktu.
Chráněný elezniční přejezd je vybaven
vlastním zařízením pro závory a případnou
signalizaci. Uvádí se do činnosti stejnou dvojicí kontaktů
na kadé straně přejezdu. Jedna dvojice ve
zapne a druhá zase vypne.
Na kolejiti budete také nejspí potřebovat,
aby projídějící souprava zpomalila. Samočinné
krátkodobé zpomalení můete připravit dle
obrázku. Ve je řeeno pomocí přepínacího relé,
které ovládají čtyři náběhové kontakty stejně
jako u přejezdů. Najetím na první kontakt je
izolovaný úsek napájen vhodně zařazeným
odporem (sníení napětí budete muset vyzkouet)
a po přejetí kontaktu na druhé straně úseku se
ve odpojí. Zařazením vypínače můete celé
zařízení vyřadit z činnosti úplně.
Pomocí přepínacího relé můete také ovládat
rychlost soupravy do kopce a z kopce. Do
kopce potřebuje trakční vozidlo plné napětí, z
kopce je zapotřebí výkon elektromotoru tlumit.
V tomto případě zaměníte pořadí náběhových
kontaktů. První NVK zabezpečí napájení
izolovaného úseku ÚR1 plným trakčním napětím
a souprava bez problémů kopec vyjede. Těsně
před spádem je dalí kontakt NZK, který uvede
relé do takového stavu, e se úsek napájí přes
odpor a souprava jede opatrněji. Toto platí
v obou směrech.
Odstavná kolej zajitná diodou
Nechránný elezniní pejezd zabezpeený
bimetalovým spínaem a pepínacím relé

95
Ovládání modelové eleznice
Termistorem můete provést krátkodobé
zastavení soupravy. Toto lze záměrně instalovat
například v tunelu, aby se souprava zdrela
a umonila průjezd jiné, nebo na vedlejí trati
při častém zastavování v malých zastávkách.
Odpor termistoru se mění teplem, které
lze jednodue zajistit protékajícím proudem.
Souprava zůstane stát na izolovaném úseku,
protoe termistor je chladný a jeho odpor velmi
vysoký. Protékajícím proudem se ale termistor
zahřívá, obvodem protéká stále větí proud,
který celý děj jetě urychlí. Nakonec je odpor
tak malý, e se do koleje dostává plynule
trakční napětí a souprava odjede. Čas lze účinně
zkrátit paralelním zařazením odporu souběně
s elektromotorem, který předehřívá termistor na
určitou teplotu, a celý čas čekání se tak zkrátí.
Krátkodobé zastavení soupravy ve stanici
můete realizovat pomocí bimetalového a
přepínacího relé. Čtyři náběhové kontakty tu ovládají
přepínací relé. V obvodě závislých kontaktů je
zapojeno termorelé s předřazeným odporem.
Ostatní činnost ji byla popsána.
Zapojení elezniních
vozidel pro pokroilé
Ke speciálním efektům a zapojením patří
například automatický postrk při jízdě soupravy
s těkým nákladem do kopce. Větinou se na
čelo nebo konec soupravy připřahá dalí trakční
vozidlo. Jak na to?
Ze směru L přijídí souprava, na úseku Ú2
je velké stoupání. Kdy přijede lokomotiva na
náběhový kontakt ZP, který musíte umístit
alespoň na vzdálenost jedné soupravy za výhybkou
V1, uvede do činnosti přepínací relé. To připojí
správnou polaritu do izolovaného úseku Ú1,
kde stojí pomocná lokomotiva, která se vydá
na tra. Náběhovým kontaktem KO si přestaví
výhybku, a protoe je rychlejí ne souprava,
tak ji dojede a zezadu postrkuje.
Rychlost soupravy v pedem zvoleném úseku lze
ovládat pomocí pepínacího relé
Pepínacím relé lze ovládat i rychlost soupravy
do kopce a z kopce
Tepeln závislým odporem termistorem
mete vytvoit úsek, kde vlak krátkodob zastaví
Ve stanici me vlak krátkodob zastavit
vyuitím bimetalového relé a pepínacího relé
Chránný elezniní pejezd uvádný do chodu
impulsy z nábhových kontakt


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist