načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Mistrovství v C++ 4. aktualizované vydání -- Kompletní průvodce vývojáře - Stephen Prata

Mistrovství v C++ 4. aktualizované vydání -- Kompletní průvodce vývojáře
-15%
sleva

Kniha: Mistrovství v C++ 4. aktualizované vydání -- Kompletní průvodce vývojáře
Autor:

Hledáte jediný ucelený zdroj informací k C++, ve kterém byste našli vše potřebné k ovládnutí tohoto jazyka? Čtvrté, aktualizované vydání světového bestselleru vás provede světem ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  990 Kč 842
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
28,1
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 29Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Computer press
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013-10-30
Počet stran: 1176
Rozměr: 167 x 225 mm
Úprava: 1176 stran : ilustrace
Vydání: 4., aktualiz. vyd.
Název originálu: C++ Primer Plus
Spolupracovali: překlad Boris Sokol ... et al.
Vazba: vázaná s laminovaným potahem
ISBN: 9788025138281
EAN: 9788025138281
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Manuál vyučuje objektový jazyk C++ od základů a nevyžaduje žádné předchozí znalosti tohoto jazyka. Výklad se zaměřuje na praktické příklady aplikace kódu a je platný pro všechny programátorské platformy.

Popis nakladatele

Hledáte jediný ucelený zdroj informací k C++, ve kterém byste našli vše potřebné k ovládnutí tohoto jazyka? Čtvrté, aktualizované vydání světového bestselleru vás provede světem C++ od prvních jednoduchých programů až po komplexní projekty. Při studiu se seznámíte s C++ od úplných základů, autor ve výkladu nepředpokládá žádné předchozí znalosti tohoto jazyka. Díky čtivému a srozumitelnému výkladu, množství praktických ukázek a přehledné struktuře textu budete rychle postupovat kupředu. Nově nabyté znalosti si můžete v závěru každé kapitoly zopakovat a ověřit na otázkách a programátorských cvičeních. Publikace se mimo jiné věnuje následujícím tématům: - Proměnné, datové typy a další základy - Cykly, větvení a logické operátory - Funkce, ukazatele, vstupní a výstupní operace - Práce s pamětí a její dynamické přidělování - Třídy, objekty, konstruktory a destruktory - Virtuální funkce a abstraktní datové typy - Využití dědičnosti a standardní knihovny šablon - Operace se soubory - Novinky verze C++11 Čtenáři si mohou na adrese http://knihy.cpress.cz/K2080 pod odkazem Soubory ke stažení stáhnout soubory se zdrojovými kódy použitými v knize. O autorovi: Stephen Prata vyučuje astronomii, fyziku a programování na College of Marin v Kentfieldu, stát Kalifornia, USA. Napsal přes deset velmi úspěšných publikací, mimo jiné o programování v C a v C++. Jeho kniha New C Primer Plus získala v roce 1990 cenu za nejlepší praktickou publikaci o počítačích od Asociace počítačových novinářů a první vydání knihy, kterou držíte v ruce, bylo na tuto cenu nominováno.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

1

1

KAPITOLA

V této kapitole se naučíte:

■ Procedurální a objektově

orientované programování

■ Základní principy tříd

■ Jak definovat

a implementovat třídu

■ Veřejný a soukromý přístup

ke třídě

■ Datové položky třídy

■ Metody třídy (taktéž zvané

členské funkce třídy)

■ Vytváření a používání

objektů třídy

■ Konstruktory a destruktory

třídy

■ Konstantní členské funkce

■ Ukazatel this

■ Vytváření polí objektů

■ Rozsah platnosti třídy

■ Abstraktní datové

typy (ADT)

Objekty a třídy

Objektově orientované programování (OOP) je určitýkon

cepční přístup návrhu programů a jazyk C++ rozšiřuje

jazyk C o vlastnosti, které jeho použití usnadňují. Mezinej

důležitější vlastnosti OOP patří:

■ Abstrakce

■ Zapouzdření a ukrytí dat

■ Polymorfismus

■ Dědičnost

■ Znovupoužitelný kód

Třída je nejdůležitějším rozšířením C++, které uvedené

vlastnosti umožňuje implementovat a spojit dohromady.

V této kapitole začneme třídy zkoumat. Vysvětlíme pojmy

abstrakce, zapouzdření, ukrývání dat a ukážeme, jak třída

tyto rysy implementuje. Dozvíte se, jak třídu definovat,

o její soukromé a veřejné části, a jak se vytváří metody

pracující s daty třídy. Také vás tato kapitola seznámí skon

cepcí konstruktorů a destruktorů, což jsou speciálnímeto

dy třídy určené pro vytváření a rušení objektů náležejících

třídě. Nakonec se seznámíte s ukazatelem this, důležitou

součástí programování pomocí tříd. Následující kapitoly

rozšiřují témata o překrývání operátorů (další druh poly

morfismu) a dědičnost, což je základ opakovanéhopouži

tí kódu.

Procedurální a objektově

orientované programování

Ačkoli jsme hledisko OOP prozkoumali již velice brzy,vět

šinou jsme se drželi velice blízko ke standardnímuproce

durálnímu přístupu jazyků, jako jsou C, Pascal nebo Basic.

Poj me se podívat na příklad, který objasní, jak se pohled

OOP liší od přístupu procedurálního programování.

Jako nejnovější člen baseballového týmu Genre Giants jste

byli požádáni o vedení týmové statistiky. Přirozeněbude

te chtít využít svůj počítač. Kdybyste byl procedurálnípro

gramátor, mohl byste uvažovat asi tímto způsobem:


Takže chci mít možnost vkládat jméno, počet stání na pálce, počet odpalů,průměr

ný odpal (pro ty, kteří se nezajímají o baseball nebo softball, průměrný odpal je

počet odpalů vydělený počtem stání na pálce. Odpal je ukončen, když hráč oběhne

všechny mety nebo je vyřazen protihráčem) a ostatní údaje o každém hráči. Počkat,

počítač by mi měl usnadňovat práci, proto ho nechám některé hodnoty vypočítat,

například průměrný odpal. Také chci, aby program vypisoval výsledky. Jak to mám

zorganizovat? Myslím, že bych měl začít hned a použít funkce. Ano, vytvořímfunk

ci main(), která bude volat další funkce pro vstup dat, samotný výpočet hodnot

a poté funkci pro výpis výsledků. Co když získám data z další hry? Nechci všechno

vkládat znova. Dobrá, přidám funkci pro aktualizaci statistiky. Také asi budupotře

bovat nějakou funkci pro nabídku k výběru mezi vkládáním dat, výpočtem,aktuali

zací a výpisem dat. Jak bych měl data reprezentovat? Mohl bych použít poleřetěz

ců pro jména hráčů, další pole pro počet stání na pálce a ještě jedno pole pro počet

úspěšných odpalů atd. Ne, to je hloupost. Mohu vytvořit strukturu, obsahujícívšech

ny informace o jednom hráči a poté použít pole těchto struktur pro reprezentaci

celého týmu.

Zkrátka a dobře, nejdříve se soustředíte na procedury, které chcete použít, a poté

uvažujete o reprezentaci dat. (Poznámka: Abyste nemuseli mít program spuštěn po

celou herní sezónu, budete asi chtít data také ukládat do souboru a poté ze souboru

načítat. Ale protože jsme zatím o souborech nehovořili, budeme tuto komplikaci nyní

ignorovat.)

Nyní se podívejme, jak se váš pohled změní, když si nasadíte klobouk OOP (vatraktiv

ním, polymorfickém provedení). Začnete uvažovat nejdříve o datech. Navíc nebudete

uvažovat pouze o reprezentaci dat samotných, nýbrž i o jejich použití.

Tak se podíváme, o čem vlastně sbírám data. Samozřejmě o baseballovém hráči.

Takže budu chtít objekt reprezentující celého hráče, nikoli pouze počet odpalů nebo

průměrný odpal. Ano, toto bude můj základní kámen, objekt obsahující jméno asta

tistiky hráče. Budu potřebovat nějaké metody pro manipulaci s tímto objektem. Asi

budu potřebovat metodu pro zadání základních informací o objektu. Objekt by měl

některé informace vypočítat sám – přidám metody provádějící tyto výpočty. Program

by měl tyto výpočty provádět automaticky, aniž by uživatel musel o jejichprovede

ní požádat. Také budu potřebovat metody pro aktualizaci a výpis dat. Takžeuživa

tel dostane tři možnosti interakce: inicializaci, aktualizaci a výpis dat. To jeuživatel

ské rozhraní.

Stručně řečeno, s přístupem OOP se soustředíte na objekt tak, jak jej vnímá uživatel,při

čemž uvažujete o datech potřebných pro reprezentaci objektu a o metodách vystihujících

interakci uživatele s objektem. Po vytvoření popisu tohoto rozhraní se přesunete kpro

blému jeho implementace a uložení dat. Nakonec vytvoříte program využívající nový

návrh.

450 Kapitola 10 ◆ Objekty a třídy


Abstrakce a třídy

Život je velmi složitý a s touto složitostí se vyrovnáváme pomocí zjednodušujícíchabstrakcí. Vy jste kolekcí více než jedné miliardy atomů. Někteří studenti psychologie by řekli,

že vaše vědomí je kolekcí částečně autonomních agentů. Ale je mnohem jednodušší

o sobě uvažovat jako o jednotce. U počítačů je abstrakce základním krokem kreprezentaci dat pomocí jejich interakce s uživatelem. To znamená, že abstrahujete základnívlastnosti problému a pomocí nich nastíníte řešení. V příkladu o baseballovém týmu rozhraní

popisovalo, jak uživatel inicializuje, aktualizuje a zobrazuje data. Od abstrakce je to jen

krůček k uživatelem definovanému datovému typu, což je v C++ třída, reprezentujícíuvedené rozhraní.

Co je typ

Zamysleme se trochu více nad tím, co tvoří typ. Například kdo to je vědátor? Pokud se

přikloníte k oblíbenému stereotypu, můžete takového vědátora posuzovat podle jeho

vzhledu – tlusté brýle s rámečkem, kapsa plná tužek atp. Po krátké úvaze můžete dojít

k závěru, že vědátor se lépe definuje podle svého chování. Například podle toho, jak

jedná v nepříjemných situacích. My jsme v podobné situaci, jestliže dovolíte trochupřehnanou analogii, i s procedurálním jazykem C. Nejdříve máte tendenci přemýšlet o datech

podle jejich vzhledu – jak budou uložena v paměti. Typ char je například jeden bajt

v paměti a typ double často zabírá bajtů osm. Ale jednoduchá úvaha nás dovede kzávěru, že datový typ je také určován operacemi, které je s ním možné provádět. Například

typ int můžete použít na jakékoli aritmetické operace. Můžete sčítat, odčítat, násobit

a dělit celá čísla. Také můžete použít operátor modulo (%) pro získání zbytku po dělení. Na druhé straně vezměme v úvahu ukazatele. Ukazatel bude v paměti často zabíratstejnou velikost jako typ int. Dokonce může být interně uložen jako celé číslo. Ale ukazatel neposkytuje stejné operace jako celá čísla. Například nemůžete vynásobit dva ukazatele. Taková operace nemá smysl, proto není v C++ implementována. Jestliže tedynadefinujete proměnnou typu int nebo typu ukazatel na reálné číslo, nealokujete pouze místo

v paměti, ale také určujete, které operace bude možné s proměnnou provádět. Stručně

řečeno, specifikací základního typu určujete tyto tři věci:

■ Velikost paměti potřebné pro uložení datového objektu.

■ Interpretaci bitů v paměti. (Typy long a float mohou mít stejný počet bitů, avšak

na číselné hodnoty jsou převáděny odlišně.)

■ Množinu operací nebo metod, které je možné provádět nad datovým objektem.

V případě vestavěných typů jsou tyto informace obsaženy již v překladači. Ale jestliže

v C++ definujete uživatelský typ, musíte tyto informace určit sami. Za to získáte možnost

vytvářet nové datové typy odpovídající skutečným požadavkům. Třídy v C++ Třída je nástroj, kterým jazyk C++ umožňuje převést abstrakci do uživatelem definovaného typu. Kombinuje data a metody pro manipulaci s těmito daty do elegantního celku. Podívejme se na třídu reprezentující kapitálové vklady.

451Procedurální a objektově orientované programování

10

Objekty

a třídy


Nejdříve si musíme rozmyslet, jak budeme vklady reprezentovat. Mohli bychom vzít jednu

akcii podílu jako základ a vytvořit třídu reprezentující jednu akcii. To by však v případě

sta akcií mělo za následek potřebu sta objektů reprezentujících akcii, což není praktické.

Namísto toho vezměme za základ aktuální podíl konkrétní osoby v daném vkladu. Počet

vlastněných akcií bude součástí objektu. Při realistickém pohledu na věc bude potřeba

pro daňové účely zaznamenat informace, jako jsou pořizovací cena a datum nákupu.

Také by se mělo například počítat s dělením podílu. To vypadá pro začátek už trochu

náročně, takže vezmeme v úvahu zidealizovaný stav zjednodušující pohled na věc.Konkrétně se omezíme na tyto operace:

■ Získání podílu ve firmě.

■ Nákup více akcií v rámci jednoho podílu.

■ Prodání podílu.

■ Aktualizace hodnoty akcie.

■ Zobrazení informace o vkladech. Tento seznam můžeme využít k definici veřejného rozhraní naší třídy, přičemž dalšíoperace ponecháváme jako cvičení pro zainteresované. Pro podporu tohoto rozhranípotřebujeme některá data ukládat. Opět použijeme zjednodušený pohled. Napříkladnebudeme brát v úvahu standardní praxi v USA, kde je hodnota podílu násobkem osmi dolarů. Budeme ukládat následující informace:

■ Název podniku.

■ Počet akcií.

■ Cenu jedné akcie.

■ Celkovou hodnotu všech akcií. V dalším kroku definujeme třídu. Obecně má specifikace třídy dvě části:

■ Deklaraci třídy, která popisuje datové složky jako datové členy a veřejné rozhraní

jako členské funkce, které nazýváme metody.

■ Definici metod třídy, která obsahuje implementaci jednotlivých metod třídy. Zhruba řečeno, deklarace třídy obsahuje popis třídy, zatímco definice metod obsahují implementační detaily.

Co je to rozhraní?

RRoozzhhrraanníí je sdílený rámec pro součinnost mezi dvěma systémy – například mezipočítačem a tiskárnou nebo mezi uživatelem a počítačovým programem. Uživatelem

můžete být například vy a programem může být editor. Když s ním pracujete,nepřenášíte slova přímo z hlavy do počítačové paměti, nýbrž komunikujete s rozhranímprogramu. Stisknete klávesu a počítač ji vypíše na obrazovce. Pohnete myší a počítač

pohne kurzorem na obrazovce. Omylem kliknete myší a poškodíte si rozepsanýodstavec. Rozhraní programu odpovídá za konverzi vašich úmyslů do určitých informací,

které se přenášejí do počítače. U tříd hovoříme o veřejném rozhraní. V tomto případě

je veřejností program, který třídu používá, spolupracující systém obsahuje objekty

typu třída a rozhraní obsahuje metody, jež jsou v dané třídě k dispozici. Rozhraní

umožňuje programátorovi psát kód, který spolupracuje s objekty v třídě, umožňuje

452 Kapitola 10 ◆ Objekty a třídy


tedy tyto objekty používat. Například při zjišťování počtu znaků v objektu typu

string nemusíte objekt prohledávat, nýbrž pouze použijete metodu size(), kterou

nabízejí autoři třídy. Naopak třída zase neumožňuje uživateli přímý přístup – ten

pouze smí používat metodu size(). Tato metoda je tedy součástí veřejného rozhraní

mezi uživatelem a objektem třídy typu string. Podobně i metoda getline() jesoučástí veřejného rozhraní třídy istream; program, který používá cin, se nevrtá přímo

ve vnitřnostech objektu cin, když chce přečíst vstupní řádek – tuto práci provede

getline().

Pokud byste měli zájem o poněkud osobnější vztah a nechcete, aby program používal

třídu jenom jako veřejný uživatel, můžete si říct, že vy sám jako osoba, která píšeprogram, jste veřejný uživatel třídy. Avšak v každém případě, když chcete používat třídu,

musíte znát její veřejné rozhraní, a když chcete třídu napsat, musíte její veřejnérozhraní vytvořit. Vytváření třídy a programu, který ji používá, vyžaduje několik kroků. Neuděláme je všechny současně, nýbrž celý vývoj si rozdělíme do kratších celků; všechny jsou pakshrnuty ve výpisu 10.3. Výpis 10.1 obsahuje předběžnou deklaraci třídy Stock. (Jakopomůcku pro identifikaci tříd používáme častou, ale nikoli univerzální, konvencipojmenovávání tříd.) Zajisté si všimnete podobnosti s deklarací struktury až na několik částí obsahujících deklaraci metod a částí pro veřejný a soukromý přístup k datům. Brzy tuto deklaraci vylepšíme (proto ji nepoužívejte jako definitivní model), ale nejdříve sepodívejme, jak tato definice funguje. Výpis 10.1 stocks.cpp

// začátek souboru stocks.cpp

#include <iostream>

#include <cstring>

class Stock // deklarace třídy

{

private:

char company[30];

int shares;

double share_val;

double total_val;

void set_tot() { total_val = shares * share_val; }

public:

void acquire(const char * co, int n, double pr);

void buy(int num, double price);

void sell(int num, double price);

void update(double price);

void show();

}; // všimněte si středníku na konci deklarace Bližší pohled na detaily třídy získáte později, nejdříve prozkoumáme obecnějšívlastnosti. Na začátku klíčové slovo jazyka C++ class identifikuje následující kód jako deklaraci

třídy. Nový typ je identifikován jménem Stock. Tato deklarace nám dovoluje definovat

proměnné typu Stock nazývané objekty nebo instance. Každý objekt reprezentuje jeden

podíl. Například deklarace

453Procedurální a objektově orientované programování

10

Objekty

a třídy


Stock sally;

Stock solly; vytvoří dva objekty typu Stock nazvané sally a solly. Objekt sally by mohl například obsahovat informace o podílu Sally v určitém podniku. Dále si všimněte, že ukládané informace se objevují ve formě datových položek třídy, například company a shares. Položka company objektu sally například obsahuje název firmy, položka share obsahuje počet vlastněných akcií, položka share_val udává cenu jedné akcie a položka total_val obsahuje celkovou cenu všech akcií, které Sallyvlastní. Podobně i námi zvolené operace se objevují jako členské funkce třídy, napříkladfunkce sell() a update(). Členské funkce třídy se také nazývají metody třídy. Členskáfunkce může být definována přímo v deklaraci třídy, jako například funkce set_tot(), nebo může být reprezentována prototypem funkce tak jako ostatní funkce této třídy. Úplná definice metod přichází později, ale prototypy stačí k popisu funkčního rozhraní třídy. Spojení dat a metod do jednoho celku je největším přínosem třídy. Díky návrhu jevytvoření objektu typu Stock zároveň vytvořením pravidel pro jeho používání. Již dříve jste viděli, že třídy istream a ostream mají členské funkce jako get() nebogetline(). Prototypy funkcí v definici třídy Stock ukazují, jak se členské funkce vytvářejí. Hlavičkový soubor iostream například obsahuje v deklaraci třídy istream prototypfunkce getline(). Novinkou jsou také klíčová slova public a private. Tato návěští popisují přístupová práva k položkám třídy. Jakýkoli program používající objekt dané třídy může přímo přistupovat k položkám z části public. K soukromým datům třídy může přistupovat pouze pomocí veřejných členských funkcí (nebo, jak uvidíte v kapitole 11 „Práce s třídami,“ pomocí

454 Kapitola 10 ◆ Objekty a třídy

Obrázek 10.1 Třída Stock


spřátelené funkce). Například jediným způsobem, jak změnit položku shares třídy Stock,

je použití některé veřejné členské funkce. Tudíž veřejné členské funkce se chovají jako

prostředníci mezi programem a privátní částí objektu, nabízejí rozhraní mezi programem

a objektem. Izolace dat od přímého přístupu z programu se nazývá skrývání dat. (C++

nabízí třetí klíčové slovo pro omezení přístupu k položkám třídy, protected, o kterém

budeme hovořit v kapitole 13 „Dědičnost tříd.“) Prohlédněte si obrázek 10.1. Zatímco

ukrývání dat může být bezohledné v rámci obchodu s akciemi, v programování se jedná

o dobrý zvyk, protože zachovává integritu dat.

Návrh třídy se snaží oddělit veřejné rozhraní od implementačních detailů. Veřejnérozhraní reprezentuje abstraktní část návrhu třídy. Sloučení implementačních detailů a jejich

oddělení od abstrakce se nazývá zapouzdření. Skrývání dat (uložení dat v soukromé části

třídy) je příkladem zapouzdření, stejně jako oddělení funkčních detailů do privátní části,

jak to dělá třída Stock v případě metody set_tot(). Jiným příkladem zapouzdření je běžný

postup oddělení deklarace třídy a definice jejích metod do oddělených souborů.

OOP a jazyk C++

Objektově orientované programování je styl programování, který lze do jisté míry

použít u jakéhokoli jazyka. Zajisté můžete mnoho idejí OOP přenést do jazyka C.Například kapitola 9 „Příběhy ve funkcích“ nabízí příklad (výpisy 9.12, 13, 14), ve kterémhlavičkový soubor obsahuje definici struktury společně s prototypy funkcí, pracujících

s touto strukturou. Funkce main() jednoduše definuje proměnné tohoto typu apoužívá uvedené funkce pro práci s těmito proměnnými; funkce main() nepřistupuje

přímo k položkám struktury. V podstatě tento příklad definuje abstraktní datový typ

a ukládá definici struktury společně s prototypy funkcí do hlavičkového souboru,

čímž skrývá implementaci dat. Nicméně jazyk C++ obsahuje vlastnosti navrženéspeciálně pro implementaci přístupu OOP, takže vám umožňuje jít o několik kroků dále

než jazyk C. Za prvé, uložení reprezentace dat a prototypů funkcí do jedné deklarace

třídy namísto do souboru sjednocuje popis třídy tím, že všechny informace jsouuloženy do jedné deklarace třídy. Za druhé, přesunutí dat do privátní oblasti třídyzajistí, že přístup k nim bude možný pouze pomocí autorizovaných funkcí. Jestliže v našem

příkladu z jazyka C bude funkce main() přistupovat přímo k položkám struktury,překročí sice pravidla OOP, ale neporuší žádná pravidla jazyka C. Ale pokus o přímý přístup

například k položce shares objektu Stock porušuje pravidla jazyka C++ a překladač

tento pokus odhalí. Všimněte si, že skrývání dat nejenže vám brání v přímém přístupu k položkám třídy, ale také vás zprošuje potřeby znát reprezentaci dat. Například metoda show() zobrazícelkovou hodnotu podílu. Tato hodnota může být uložena v rámci objektu, jak je tomu v našem příkladu, nebo může být vypočítána až v době použití. Z pohledu uživatele v tom není žádný rozdíl. Potřebujete pouze znát funkce jednotlivých metod třídy, toznamená počet a typ jejích parametrů a její návratovou hodnotu. Princip spočívá v oddělení implementace od návrhu rozhraní. Jestliže později najdete lepší způsob reprezentace dat nebo implementace metod, můžete tyto detaily změnit bez nutnosti změny rozhraní třídy, což velmi zjednodušuje údržbu programu.

455Procedurální a objektově orientované programování

10

Objekty

a třídy


Řízení přístupu k členům: Veřejné nebo privátní?

Položky třídy, a už se jedná o datové položky nebo funkce, můžete uvést bu to v části

veřejné nebo privátní. Ale protože jedním z hlavních pravidel OOP je skrývání dat, jsou

datové položky třídy téměř výlučně uváděny v privátní části třídy. Členské funkce tvořící

rozhraní třídy se zapisují ve veřejné části třídy, jinak byste je nemohli volat z vnějšku třídy.

Jak ukazuje deklarace třídy Stock, můžete také členské funkce uvést v privátní části.

Takové funkce nemůžete volat přímo z programu, ale mohou je volat veřejné metody.

Běžně se privátní funkce používají pro správu implementačních detailů, které nejsousoučástí veřejného rozhraní.

Klíčové slovo private nemusíte v deklaraci třídy používat explicitně, protože se jedná

o implicitní modifikátor přístupu k položkám objektu:

class World

{

float mass; // implicitně private

char name[20]; // implicitně private

public:

void tellall(void);

...

}; My však klíčové slovo private explicitně zapisovat budeme, abychom zdůraznili koncept skrývání dat.

Třídy a struktury

Popisy tříd se v mnohém podobají deklaracím struktur, obsahují však navíc členské

funkce a návěští public a private, určující viditelnost. Jazyk C++ vlastně rozšiřuje

struktury o stejné vlastnosti, jako mají třídy. Jediným rozdílem je, že implicitnímmodifikátorem přístupu je v případě struktury přístup public, zatímco u třídy je to přístup

private. Programátoři v jazyku C++ většinou používají třídy k implementaci popisů

tříd, zatímco omezující struktury používají k reprezentaci čistě datových objektů

nebo někdy i k reprezentaci třídy bez privátních složek. Implementace členských funkcí třídy Zatím nám stále zbývá dodělat druhou část specifikace třídy: musíte doplnit kód členských funkcí, které jsou v deklaraci reprezentovány prototypy funkcí. Definice členských funkcí jsou velmi podobné definicím běžných funkcí. Obsahují hlavičku a tělo funkce. Mohou mít návratový typ a parametry. Ale mají také dvě zvláštní charakteristiky:

■ Při definici členské funkce používáte operátor rozsahu platnosti (::) k určení třídy,

do které funkce patří.

■ Metody třídy mohou přistupovat ke složkám třídy typu private. Podívejme se nyní na tyto dva body. Za prvé, v hlavičce členské funkce použijete operátor rozsahu platnosti (::) k určení třídy, do které funkce patří. Například hlavička členské funkce update() by mohlavypadat takto:

456 Kapitola 10 ◆ Objekty a třídy


void Stock::update(double price)

Tato notace znamená, že definujeme funkci update(), kterážto je členskou funkcí třídy

Stock. Nejedná se pouze o identifikaci funkce update() jako funkce členské, ale také to

znamená, že stejný název metody můžeme použít v rámci jiné třídy. Například definice

metody update() třídy Buffoon by měla tuto hlavičku:

void Buffoon::update()

Operátor rozsahu platnosti tedy určuje, ke které třídě metoda patří. Říkáme, že funkce

update() má třídní rozsah. Další metody třídy Stock mohou v případě nutnosti použít

metodu update() bez uvedení operátoru rozlišení. Je to možné proto, že obě metody patří

do stejné třídy a metoda update() je v dosahu. Použití metody update() mimo deklaraci třídy nebo definice metod však vyžaduje zvláštní opatření, ke kterým se brzy dostaneme. Jeden způsob, jak je možné na názvy metod pohlížet, je ten, že úplný název metody třídy obsahuje název třídy. Říkáme, že název Stock::update() je kvalifikovaný název metody. Jednoduchý název update() je zkrácenou verzí kvalifikovaného názvu, který může být použit pouze v rozsahu třídy. Další speciální vlastností členských funkcí je možnost přístupu k privátním složkám třídy. Například metoda show() by mohla obsahovat takovýto kód:

cout << “Spolecnost: “ << company

<< “ Pocet akcii: “ << shares << endl

<< “ Cena akcie Kc: “ << share_val

<< “ Celkova cena Kc: “ << total_val << endl;

Zde jsou company, shares a další privátními datovými položkami třídy Stock. Jestliže se

pokusíte přistoupit k privátním položkám z jiné než členské funkce třídy, překladač tuto

chybu odhalí již při překladu. (I když spřátelené funkce popsané v kapitole 11představují výjimku z tohoto pravidla.)

Jestliže budeme mít na mysli tyto dvě zvláštnosti, můžeme implementovat metody třídy

tak, jak je ukázáno ve výpisu 10.2. Tyto definice mohou být uloženy v oddělenémsouboru, nebo mohou být uloženy společně s deklarací třídy. Nyní v začátcích budemepředokládat, že jsou definice uloženy společně s deklarací třídy v jednom souboru. Toto je

nejjednodušší, i když ne nejlepší metoda, jak zpřístupnit deklaraci třídy definicím metod.

(Nejlepším způsobem, jak uvidíme později, je použití hlavičkového souboru prodeklaraci třídy a zdrojového souboru pro definici metod třídy.) Abychom získali se jmennými

prostory více zkušeností, v některých metodách používáme kvalifikátor std::, v jiných deklaraci using. Výpis 10.2 stocks.cpp

//další část stocks.cpp -- implementace metod třídy

void Stock::acquire(const char * co, int n, double pr)

{

std::strncpy(company, co, 29); // zkrácení co podle company

company[29] = ‘’;

if (n < 0)

{

std::cerr << “Pocet akcii nemuze byt zaporny; “

<< company << “ nastaveni shares na 0.”;

shares = 0;

}

457Procedurální a objektově orientované programování

10

Objekty

a třídy


else

shares = n;

share_val = pr;

set_tot(); } void Stock::buy(int num, double price) {

if (num < 0)

{

std::cerr << “Pocet akcii nemuze byt zaporny. “

<< “Transakce ukoncena.”;

}

else

{

shares += num;

share_val = price;

set_tot();

} } void Stock::sell(int num, double price) {

using std::cerr;

if (num < 0)

{

cerr << “Pocet akcii nemuze byt zaporny. “

<< “Transakce ukoncena.”;

}

else if (num > shares)

{

cerr << “Nemuzete prodat vic nez mate! “

<< “Transakce ukoncena.”;

}

else

{

shares -= num;

share_val = price;

set_tot();

} } void Stock::update(double price) {

share_val = price;

set_tot(); } void Stock::show() {

using std::cout;

using std::endl;

cout << “Firma: “ << company

458 Kapitola 10 ◆ Objekty a třídy


<< “ Akcie: “ << shares << endl

<< “ Cena akcie: Kc “ << share_val

<< “ Celkova cena: Kc” << total_val << endl;

} Poznámky ke členským funkcím Funkce acquire() obstarává prvotní vytvoření podílu v daném podniku, zatímco funkce buy() a sell() řídí přidávání a odebírání z existujícího vlastnictví. Metody buy() a sell() se přesvědčí, zda počet kupovaných nebo prodávaných akcií není záporný. Jestliže seuživatel pokusí prodat více akcií než vlastní, funkce sell() ukončí transakci. Způsobzajištění privátnosti dat a omezeného přístupu k veřejným funkcím umožňuje provádětkontrolu nad způsobem použití dat; v tomto případě umožňuje vsunout tato zabezpečení proti chybným transakcím. Čtyři další členské funkce nastavují nebo obnovují hodnotu položky total_val. Místo

čtyřnásobného zapisování výpočtu bylo zvoleno volání funkce set_tot(). Protože tato

funkce se týká implementace kódu a není součástí veřejného rozhraní, je uvedena vprivátní části třídy. (To znamená, že set_tot() je členská funkce používaná tím, kdo třídu

napsal, nikoli však autorem programu, který tuto třídu používá). Pokud by výpočet byl

delší, ušetřili byste si tímto zbytečné psaní a rozsah kódu. Zde však hlavní přínosspočívá v tom, že voláním funkce (namísto zapisováním výpočtu) zajistíte, že bude proveden

vždy stejný výpočet. Také v případě potřeby úpravy výpočtu (což není v našem příkladu

pravděpodobné) budete muset upravit kód pouze na jednom místě.

Metoda acquire() používá funkci strncpy() k vytvoření kopie řetězce. Jestliže jste již

zapomněli, volání funkce strncpy(s2, s1, n) zkopíruje nejvýše n znaků řetězce s1 do

řetězce s2. Pokud řetězec s1 obsahuje méně než n znaků, funkce strncpy() doplnířetězec s2 nulovými znaky až do délky n. To znamená, že volání strncpy(firstname,”Tim”,6)

zkopíruje znaky T, i a m do položky firstname a přidá tři nulové znaky, aby se dosáhlo

délky šesti znaků. Ale jestliže je řetězec s1 delší než n, pak nebudou přidány žádnénulové znaky. To znamená, že v případě volání strncpy(firstname,”Priscilla”,4) budou

zkopírovány pouze znaky P, r, i a s, což vytvoří pole znaků, které ale nebude tvořitřetězec, protože neobsahuje na konci nulový znak. Proto funkce acquire() přidává nulový

znak na konec znakového pole, aby bylo jisté, že se jedná o řetězec.

Objekt cerr

Objekt cerr stejně jako objekt cout jsou instancemi třídy ostream. Rozdíl je v tom, že

přesměrování výstupu programu ovlivní objekt cout, ale nikoli objekt cerr. Objekt

cerrje používán pro chybové zprávy. Tudíž jestliže přesměrujete výstup programu do

souboru a nastane nějaká chyba, bude chybová zpráva stále zobrazována na obrazovce. (V Unixu můžeme přesměrovat cout a cerr nezávisle. Řádkový operátor >přesměruje cout a operátor 2> přesměruje cerr). Vložené metody Funkce s definicí uvedenou v rámci deklarace třídy se automaticky stává vloženoufunkcí. Funkce Stock::set_tot() je tedy vloženou funkcí. Deklarace tříd využívají vložené funkce většinou pro krátké funkce, což je případ funkce set_tot().

459Procedurální a objektově orientované programování

10

Objekty

a třídy


Pokud chcete, můžete definovat vloženou funkci i mimo deklaraci třídy. Abyste takučinili, použijte kvalifikátor inline v rámci implementace třídy:

class Stock

{

private:

...

void set_tot(); // definice je uvedena zvláš

public:

...

};

inline void Stock::set_tot() // použití inline v definici

{

total_val = shares * share_val;

} Protože vložené funkce mají vnitřní vazbu, jsou známy pouze v souboru, v němž jsou deklarovány. Nejjednodušším způsobem, jak zajistit, aby vložené definice byly přístupné všem souborům v programu, je vložení definice do stejného hlavičkového souboru, ve kterém je odpovídající třída definována. (Některé systémy pro vývoj programůobsahující inteligentní sestavovací program umožňují uvedení vložených definic v separátnímsouboru.) Mimochodem, podle přepisovacího pravidla je uvedení definice v rámci deklarace třídy ekvivalentní uvedení prototypu v deklaraci třídy a poté zapsání definice vložené funkce ihned za deklarací třídy. To znamená, že původní definice funkce set_tot() jeekvivalentní s právě uvedenou definicí. Který objekt používá metodu? Nyní přikročíme k jednomu z nejdůležitějších aspektů používání objektů: jak aplikovat metodu na daný objekt. Následující kód

shares += num; používá položku shares objektu. Ale kterého objektu? To je dobrá otázka! K jejímuzodovězení se nejdříve zamyslíme nad tím, jak se nějaký objekt vytvoří. Nejjednoduššícestou je definice proměnných typu dané třídy:

Stock kate, joe; Tímto způsobem vytvoříte dva objekty třídy Stock, jeden se jmenuje kate a druhý joe. Dále uvažujte, jakým způsobem použít nějakou členskou funkci jednoho z těchtoobjektů. Odpovědí je, stejně jako u struktur a jejich položek, použití operátoru pro přístup ke složkám:

kate.show(); // vyvolání členské funkce objektu kate

joe.show(); // vyvolání členské funkce objektu joe První řádek volá metodu show() objektu kate. To znamená, že metoda vyhodnotí odkaz na shares jako kate.shares a odkaz na položku share_val jako kate.share_val.Podobně volání joe.show() způsobí, že metoda show() interpretuje odkazy shares a share_val jako joe.shares a joe.share_val.

460 Kapitola 10 ◆ Objekty a třídy


Když zavoláte členskou funkci objektu, používá tato funkce datové položky objektu,

který členskou funkci vyvolal.

Podobně volání kate.sell() použije metodu set_tot(), jako kdyby se jednalo o volání

kate.set_tot(), což způsobí, že data budou brána z objektu kate.

Každý nově vytvořený objekt obsahuje místo pro uložení svých vnitřních proměnných,

členů třídy. Ale všechny objekty náležející ke stejné třídě sdílí stejnou množinu metod

a každá metoda existuje pouze v jedné kopii. Předpokládejme například, že kate a joe jsou objekty třídy Stock. Potom kate.shares zabírá část paměti a joe.shares zabírá jinou část paměti. Ale obě volání kate.show() a joe.show() volají stejnou metodu, to znamená,

že provádí stejný úsek kódu. Pouze aplikují stejné metody na jiná data. Volání členské

funkce je v některých OOP jazycích nazýváno zaslání zprávy. Tedy zaslání stejné zprávy dvěma odlišným objektům spustí stejnou metodu, ta je ale aplikována na dva různé objekty. (Viz obrázek 10.2.) Jak se používají třídy Dosud jste se v této kapitole dozvěděli, jak definovat třídu a její metody. Dalším krokem je napsání programu, který vytvoří a bude používat objekty nějaké třídy. Cílem jazyka C++ je maximálně přiblížit používání tříd k používání základních typů, jako jsou int a char. Objekt dané třídy můžete vytvořit bu pomocí deklarace proměnné daného typu nebo pomocí operátoru new pro alokaci nové instance třídy. Objekty můžete předávat jako parametry, vracet v návratových hodnotách funkcí nebo přiřazovat jeden objektdruhému. C++ nabízí prostředky pro inicializaci objektu, učí objekty cout a cin tyto objekty

461Procedurální a objektově orientované programování

10

Objekty

a třídy

ZAPAMATUJTE SI

Obrázek 10.2 Objekty, data a členské metody


rozeznávat a dokonce nabízí prostředky pro automatickou konverzi typů objektůnáležejících k podobným třídám. Bude chvíli trvat, než budete moci všechno toto dělat. Alezačněme od jednodušších vlastností. Již jste viděli, jak se deklaruje objekt a jak se volá jeho

členská funkce. Výpis 10.3 kombinuje tyto techniky s deklarací třídy a definicí členských

funkcí k vytvoření kompletního programu. Program vytvoří objekt třídy Stockpojmenovaný stock1. Program je jednoduchý, ale testuje všechny vlastnosti, jež jsme do naší třídy

vložili.

Výpis 10.3 úplný program stocks.cpp

// stocks.cpp -- celý program

#include <iostream>

#include <cstring>

class Stock // deklarace třídy

{

private:

char company[30];

int shares;

double share_val;

double total_val;

void set_tot() { total_val = shares * share_val; } public:

void acquire(const char * co, int n, double pr);

void buy(int num, double price);

void sell(int num, double price);

void update(double price);

void show(); }; // středník na konci! void Stock::acquire(const char * co, int n, double pr) {

std::strncpy(company, co, 29); // zkrácení co podle company

company[29] = ‘’;

if (n < 0)

{

std::cerr << “Pocet akcii nemuze byt zaporny; “

<< company << “ nastaveni shares na 0.”;

shares = 0;

}

else

shares = n;

share_val = pr;

set_tot(); } void Stock::buy(int num, double price) {

if (num < 0)

{

std::cerr << “Pocet nakupovanych akcii nemuze byt zaporny. “

<< “Transakce ukoncena.”;

}

462 Kapitola 10 ◆ Objekty a třídy


else

{

shares += num;

share_val = price;

set_tot();

} } void Stock::sell(int num, double price) {

using std::cerr;

if (num < 0)

{

cerr << “Pocet prodavanych akcii nemuze byt zaporny. “

<< “Transakce ukoncena.”;

}

else if (num > shares)

{

cerr << “Nemuzete prodat vic akcii nez mate! “

<< “Transakce ukoncena.”;

}

else

{

shares -= num;

share_val = price;

set_tot();

} } void Stock::update(double price) {

share_val = price;

set_tot(); } void Stock::show() {

using std::cout;

using std::endl;

cout << “Spolecnost: “ << company

<< “ Akcie: “ << shares << endl

<< “ Cena akcie: $” << share_val

<< “ Celkova hodnota: $” << total_val << endl;

}

int main()

{

using std::cout;

using std::ios_base;

Stock stock1;

stock1.acquire(“NanoSmart”, 20, 12.50);

cout.setf(ios_base::fixed); // #.## formát

cout.precision(2); // #.## formát

463Procedurální a objektově orientované programování

10

Objekty

a třídy


cout.setf(ios_base::showpoint); // #.## formát

stock1.show();

stock1.buy(15, 18.25);

stock1.show();

stock1.sell(400, 20.00);

stock1.show();

return 0;

} Program z výpisu 10.3 používá tři formátovací příkazy:

cout.setf(ios_base::fixed); // formát s pevnou desetinnou tečkou

cout.precision(2); // dvě místa za desetinnou tečkou

cout.setf(ios_base::showpoint); // výpis pravostranných nul Také používá deklaraci using:

using std::ios_base; Zde vidíme případ vnořeného jmenného prostoru. Identifikátory a fixed a showpoint jsou součástí jmenného prostru ios_base a ten je zase součástí jmenného prostoru std.Účelem je zobrazení dvou číslic za desetinným oddělovačem včetně koncových nul. Podle současné praxe jsou potřeba pouze první dva příkazy, zatímco některé staršíimplementace potřebují první a třetí formátovací příkaz. Použití všech tří zajistí stejný výstup ve všech implementacích jazyka. Více se dozvíte v kapitole 16 „Vstup, výstup a soubory“. Zde je výstup programu z výpisu 10.3:

Spolecnost: NanoSmart Pocet akcii: 20

Cena akcie: $12.50 Celkova cena: $250.00

Spolecnost: NanoSmart Pocet akcii: 35

Cena akcie: $18.25 Celkova cena: $638.75

Nemuzete prodat vic nez mate! Transakce ukoncena.

Spolecnost: NanoSmart Akcie: 35

Cena akcie: $18.25 Celkova hodnota: $638.75

Všimněte si, že funkce main() slouží pouze k otestování třídy Stock. Jestliže naše třída

funguje podle předpokladů, můžeme nyní třídu Stock použít jako uživatelem definovaný

typ v jiných programech. Kritickým bodem při používání nového datového typu jepochoení členských funkcí. Implementačními detaily jste se zabývat nemuseli. Přečtěte si

následující poznámku, týkající se modelu klient/server.

Model klient/server

OOP programátoři často hovoří o zpracování programu v rámci modelu klient/server.

Podle této koncepce je klientem program používající třídu. Deklarace třídy společně

s definicí jejích metod tvoří server, který je zdrojem pro programy, jež jej potřebují.

Klient používá server pouze pomocí veřejného rozhraní. To znamená, že jedinoustarostí klienta a potažmo jedinou starostí programátora je znalost tohoto rozhraní.

V odpovědnosti serveru a tedy zodpovědností tvůrce serveru je zajistit, aby server

spolehlivě a přesně prováděl akce v součinnosti se svým rozhraním. Totoprogramátorům dovoluje vylepšovat klienta nebo server nezávisle na sobě, aniž by změny vserveru měly nepředvídatelné dopady na chování klienta.

464 Kapitola 10 ◆ Objekty a třídy
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist