načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Minutové povídky - Daniela Kovářová

Minutové povídky

Elektronická kniha: Minutové povídky
Autor:

Tajemné, fantastické povídky některé spíše do sci-fi, jiné na pomezí fantasy a pohádky, obsahující radost i žalost.Je možné, že jste si knihu Daniely Kovářové chtěli přečíst, ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  109
+
-
3,6
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Nová vlna
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 89
Rozměr: 16 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-858-4514-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Devatenáct povídkových miniatur plzeňské advokátky nabízí vypointované texty s fantastickými prvky na nejrůznější témata. Zlo, dobro, tajemství, souhra náhod či osudový krok do neznáma - to všechno je motivem kratičkých textů, které do kulis všedního života současníků promyšleně zakomponovávají nadpřirozené nebo fantastické prvky. Příběh první směny začínajícího strážného anděla, spojení mimozemšťanů s pozemskou civilizací, člověk vydaný napospas všudypřítomné digitální kontrole, nebo příběh o kočce, která předvídala smrt pacientů a řada dalších příběhů na pomezí hororu svědčí o autorčině smyslu pro absurditu lidského osudu a tvořivé fantazii.

Popis nakladatele

Tajemné, fantastické povídky některé spíše do sci-fi, jiné na pomezí fantasy a pohádky, obsahující radost i žalost.
Je možné, že jste si knihu Daniely Kovářové chtěli přečíst, když vyšla poprvé ještě pod autorčiným
pseudonymem Ida Sebastiani , ale papírové vydání bylo velmi brzy vyprodáno.

Zařazeno v kategoriích
Daniela Kovářová - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Daniela Kováøová

MINUTOVÉ

POVÍDKY

Nová vlna

2013


Copyright © Daniela Kováøová, 2007, 2013

Photo © Pavel Janouškovec, 2003-2013

Copyright © Nová vlna, Praha, 2007, 2013

ISBN 978-80-85845-14-3


Tyto povídky jsou fikce, veškeré pøípadné

podobnosti se skuteèností jsou proto èistì

náhodné a autor za nì nenese odpovìdnost.

Mé malé sestøièce s pøáním dostateèného

množství sil pro boj s nemocí.


... Prstýnek ...

„Støíbrná novinka! Nejnovìjší model! Hitsezóny! Levný dárek!“

Takové i jiné výkøiky se ozývaly z malého stánku na brnìnských pøedvánoèních trzích.Bìhem okamžiku reklama pøivábila øadu zvìdavcù, kteøí se mohli pøesvìdèit, že prodavaè avyvolávaè v jedné osobì nelhal. Na pultì mìl rozloženy ty nejkrásnìjší støíbrné prsteny, jaké kdy lidské oko spatøilo. Nìžné, lehounké jako pírko, ztenkých drátù i vyleštìných destièek, drobnéprstýnky pro lesní víly i silnìjší pro dámy. V každém se lesklo rudé oèko. Nìkde malé jako zrnko písku, jinde jako knoflík nebo køepelèí vejce.

Ludvík byl jedním z prvních obdivovatelù a pøi pohledu na nízké ceny si uvìdomil, že pro svou ženu nemá dárek. Dlouho vybíral, než mu padl do oka nìžný prstýnek se støíbrnýmikulièkami a oválným rudým kamínkem.

„To je rubín,“ upozoròoval prodavaè, díval se na doktora a v oèích mìl tajemný úsmìv.

„Až si jej paní navlékne,“ dodával, „uvidíte, jakou bude mít barvu...“

A mìl pravdu. Jakmile Kvìta vyzkoušelaprsten na levý prostøedník, padl jako ulitý a oèko jako by se rozzáøilo. Nemohla se vynadívat na rudé odlesky, které vrhal zvláštní kámen. A když sklonila hlavu blíž ke šperku, zdálo se jí, jako by vnitøní struktura rubínu nebyla pevná a kamenná, ale tekutá, a pøevalovala se v pomalých hustých proudech.

Ještì pøed usnutím hladila zálibnì svou ruku ležící i s dárkem na polštáøi a v polospánku sepokoušela jím otoèit. Prsten však sedìl pevnì a ani se nepohnul.

„Budu ho muset dát na prsteník,“ uvìdomila se Kvìta, než doopravdy usnula.

Ráno zastihlo Kvìtu nad umyvadlem, jak se mýdlem a podobnými osvìdèenými prostøedky pokouší prsten sundat. Po nìkolika neúspìšných pokusech oznámila pøíhodu svému muži.

„Vypadá to, jako by mi k prstu pøirostl,“mraèila se.

„To není možné,“ odporoval, ale za chvíli se pøesvìdèil, že má pravdu. Šperk, vèera ještìvolný, nyní pevnì pøiléhal ke kùži.

„Mám nepøíjemný pocit,“ øekla se staženým hrdlem, „že se ten prsten zmenšuje.“ A skuteènì. Prostøedník zaèal pomalu ztrácet barvu i teplotu.

„Zkusím ho pøeštípnout!“ vykøikl Ludvík a bìžel pro kleštì. Když však stiskl tenkoustøíbrnou obrouèku, vykøikla Kvìta bolestí a v místì, kam její muž pøiložil kleštì, vytryskl proud krve.

„Víš,“ napadlo Kvìtu, „jak jsem vèera mìla dojem, že rubín není jen kámen? Teï vím, že tím oèkem už tehdy protékala krev!“

Bìhem chvíle byl prst modrý, studený anecitlivý. Støíbrný kroužek se dvakrát zmenšil, ale rubínové oèko bylo stále jasnìjší a proudící krev v nìm zøetelnìjší.

„Pojï, pojedeme do nemocnice, všechno bude v poøádku,“ uklidòoval Kvìtu manžel, ale on sám už vìdìl...

V dobì, kdy lékaø odøízl z amputovaného

prostøedníku støíbrný kroužek, teï už o prùmìru

pouhých pìti milimetrù, a kdy Policieprohledá

vala celý areál brnìnského výstavištì, o pár set

kilometrù dál, na jiném výstavišti na Èerné louce

v Ostravì vykøikoval nenápadný muž s tajem

ným úsmìvem reklamní slogany a pøed sebou

mìl rozloženy ty nejkrásnìjší støíbrné náramky a

náhrdelníky s rudými kameny, jaké kdy lidské

oko spatøilo...

... Dopisy ...

MAMI. MAM SE FAJN. JE TU SE MNOU PEPA A FRANTA, TO SOU KAMRADI. JEN VEÈER SE BOJIM. POŠLI MI ŽVIKACKI. JAN

Milý Jeníèku,

posílám Ti moc a moc pusinek a stále na Tebe myslím. Balík Ti mùžu poslat až pøíští týden.Naiš mi, jak Ti chutná jídlo a jestli jsou na Tebe tety hodné. Líbám Tì. Máma

AHOJ MAMI. NEJRADÈI MAMŠKABETY S KEÈUKEM A ROHLIK SE ŠUNOU. VŠIKNI SOU TU HODNÝ. DNESKA PØIŠEL NOVI KLUK PIPO. LIBI SE MI, SPAL SE MNOU. DIVNÌ SMRDÍ. NAPIŠ. JENA

Ahoj Jeníèku,

posílám Ti balík se samolepkami ažvýkaèkami, rozdìl se o nì s kamarády. Jak Ti jde škola? Poøád na Tebe myslím. Tento mìsíc bohuželnemùžu pøijet, snad to vyjde pøíštì. Špagety bych si taky dala, tady je nedìlají. Mám Tì moc ráda a stýská se mi po Tobì. Maminka

Èau mámo. Pipo je mùj úplnì nejlepèejšíkamarad, dal sem mu dvì žvíkaèky. V noci mu svítí oèi a mùže sám chodit ven. Už si umím øíct onoènik. Franta šel za nim, ale chytili ho. Za trestnesmíme k telce, ale to neva, Pipo nám promítafilmi na postel. Sem rat, že ho mám, spí se mnou a já se pak nebojim. Spadl sem a rozbyl si hlavu a Franta nos. Pepa umí lítat a Pipo má venku tank. Já nic. Jan

Vážená paní Koláèková,

u nás je všechno v poøádku, Jeník dìlá velké pokroky a pokoj, kde s dalšími tøemi kamarády spí, bývá nejlépe uklizený. Bohužel po zrušení klecových lùžek u nás došlo k nìkolika pádùm a zranìním, ale už jsme je namontovali zpátky. Provìøila jsem informace, které jste nám napsala,



       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist