načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Miluj bližního svého -- Love and War – Sumit Mullick

Miluj bližního svého -- Love and War

Elektronická kniha: Miluj bližního svého
Autor: Sumit Mullick
Podnázev: Love and War

– Novela indického autora Sumita Mullicka, která vychází ve dvojjazyčném česko-anglickém vydání, je prvním vykročením tohoto zajímavého autora mezi české čtenáře. Aby mohl být člověk píšícím rebelem, musí mít fantazii. Musí být rebelem s ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  89
+
-
3
bo za nákup

hodnoceni - 44.6%hodnoceni - 44.6%hodnoceni - 44.6%hodnoceni - 44.6%hodnoceni - 44.6% 40%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Machart
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2012
Počet stran: 118
Jazyk: cs en
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-875-1768-0
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Novela indického autora Sumita Mullicka, která vychází ve dvojjazyčném česko-anglickém vydání, je prvním vykročením tohoto zajímavého autora mezi české čtenáře. Aby mohl být člověk píšícím rebelem, musí mít fantazii. Musí být rebelem s fantazií. Sumit Mullick je takovouto osobností. Zavádí nás do světa fantazie se zcela reálnými problémy, které však zobrazuje tak, že nás nutí současně se smát i bát. Novela Miluj bližního svého hovoří jakoby Čechům ze srdce. Čechům, z nichž většina ke svému životu nepotřebuje církev ani omezující zákony, ale o to víc si cení obyčejné lidské svobody a světských radostí. Kdyby ji napsal český autor, pobavili bychom se, ale fakt, že vzešla z pera indického spisovatele, který hovoří „naší řečí“, jí dává neobvykle pikantní příchuť. Dostává se k nám touto formou poselství, nad nímž máme tendenci mávnout rukou, ale jež nás nutí k zamyšlení díky situacím vyhroceným ad absurdum, neumožňuje nám uniknout, buší nás do očí a křičí na nás ze stránek. Při čtení se budete velmi dobře bavit.

Novela je původně součástí širšího souboru povídek s (do češtiny nepřeložitelným) názvem „Fairyish Tales“, které jsou jakýmisi příběhy neskutečného skutečna. Titul Miluj bližního svého je první vlaštovkou z tohoto cyklu.

Zařazeno v kategoriích
Sumit Mullick - další tituly autora:
Miluj bližního svého / Love and War Miluj bližního svého / Love and War
 (e-book)
Miluj bližního svého - Love and War Miluj bližního svého
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

MILUJ

BLIŽNÍHO

SVÉHOSVÉHOLOVE AND

WAR

Sumit Mullick

Sumit Mullick

bilingvní vydáníbilingual edition

Sumit Mullick about himself:

“I live in India, where I work and write.

I spent my formative years in Kolkata whe

re I come from. I feel that India is an ex

cellent place to write. India,

which is both ancient and

modern, often gets confused

between the two, resulting

in some very funny social

norms and a confused defi ni

tion of morality. As a writer,

I believe that it is my funda

mental obligation to reduce

the confusion for the sake of

clarity. Clarity usually brings

progress. And progress often

brings happiness.“

Sumit Mullick o sobě:

„Žiji v Indii, kde pracuji a píšu. Pocházím

z Kalkaty, kde jsem strávil svá formující

léta. Cítím, že Indie je pro psaní fantas

tickým místem. Indie, která

je jak moderní, tak staro

dávná, a často lavíruje mezi

těmi dvěma. To se pak pro

jevuje v některých velmi le

gračních sociálních normách

a zmatené defi nici morálky.

Jako spisovatel věřím, že je

mou zásadní povinností toto

zmatení snižovat a napomá

hat pochopení. Pochopení

s sebou obvykle přináší po

krok a pokrok většinou při

náší spokojenost.“

...Life demands life. Life de

mands the right to perpetua

te. Life created and demands

sex. Any nation, or religion,

or society, that denies life

and sex, will self-destruct in

an orgy of its own blood. Th e

choice was clear: orgies of

blood, or orgies of love. Na

ture and the instincts that it

produced were kind. Much

kinder than the artifi cial

cultural repression of it. Th e

instincts needed to be fol

lowed. Th at was all that life

and love required...

...Život si žádá život. Život si

žádá právo pokračovaní. Ži

vot vytvořil sex a žádá si jej.

Jakýkoli národ, náboženství

nebo společnost, které odmí

tají život a sex, zahubí sebe

sama v orgiích své vlastní

krve. Volba byla jasná: buď

orgie krve, nebo orgie lásky.

Příroda a instinkty, které

stvořila, jsou laskavé. Mno

hem laskavější, než jejich

umělé kulturní represe. In

stinkty je nutné následovat.

To je vše, co život a láska po

žadují...

MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO / LOVE AND WAR

bilingvní vydáníbilingual edition

9 788087 517673


Dedication

Dedicated to my remarkable mother

Whose values would urge her

To disown this dedication

And the book itself.

Yet it is to her I owe

What I write

And how I write.

Věnování

Věnováno mé nejdražší mamince,

jejíž hodnoty by ji přiměly,

zříci se tohoto věnování

i knihy samotné.

Přesto je to ona, komu vděčím za to,

co píšu

i jak píšu.

MILUJ

BLIŽNÍHO

SVÉHOLOVE AND

WAR

Sumit Mullick

Sumit Mullick

bilingvní vydáníbilingual edition

Sumit Mullick about himself:

“I live in India, where I work and write.

I spent my formative years in Kolkata whe

re I come from. I feel that India is an ex

cellent place to write. India,

which is both ancient and

modern, often gets confused

between the two, resulting

in some very funny social

norms and a confused defi ni

tion of morality. As a writer,

I believe that it is my funda

mental obligation to reduce

the confusion for the sake of

clarity. Clarity usually brings

progress. And progress often

brings happiness.“

Sumit Mullick o sobě:

„Žiji v Indii, kde pracuji a píšu. Pocházím

z Kalkaty, kde jsem strávil svá formující

léta. Cítím, že Indie je pro psaní fantas

tickým místem. Indie, která

je jak moderní, tak staro

dávná, a často lavíruje mezi

těmi dvěma. To se pak pro

jevuje v některých velmi le

gračních sociálních normách

a zmatené defi nici morálky.

Jako spisovatel věřím, že je

mou zásadní povinností toto

zmatení snižovat a napomá

hat pochopení. Pochopení

s sebou obvykle přináší po

krok a pokrok většinou při

náší spokojenost.“

...Life demands life. Life de

mands the right to perpetua

te. Life created and demands

sex. Any nation, or religion,

or society, that denies life

and sex, will self-destruct in

an orgy of its own blood. Th e

choice was clear: orgies of

blood, or orgies of love. Na

ture and the instincts that it

produced were kind. Much

kinder than the artifi cial

cultural repression of it. Th e

instincts needed to be fol

lowed. Th at was all that life

and love required...

...Život si žádá život. Život si

žádá právo pokračovaní. Ži

vot vytvořil sex a žádá si jej.

Jakýkoli národ, náboženství

nebo společnost, které odmí

tají život a sex, zahubí sebe

sama v orgiích své vlastní

krve. Volba byla jasná: buď

orgie krve, nebo orgie lásky.

Příroda a instinkty, které

stvořila, jsou laskavé. Mno

hem laskavější, než jejich

umělé kulturní represe. In

stinkty je nutné následovat.

To je vše, co život a láska po

žadují...

MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO / LOVE AND WAR

bilingvní vydáníbilingual edition

9 788087 517673


© Macmillan Publisher India Ltd. 2012

This work has been translated from the original English language edition

published by Macmillian Publisher India Ltd.,

2/10 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002

© Nakladatelství Macmillan Publisher India Ltd. 2012

Toto dílo bylo přeloženo z anglického originálu

vydaného nakladatelstvím Macmillian Publisher India Ltd.,

2/10 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002

© Czech translation by Eva Drdáková / © Do češtiny přeložila Eva Drdáková

ISBN 978-80-87517-68-0


Slovo překladatele

Aby mohl být člověk píšícím rebelem, musí mít fantazii. Musí být rebelem s fantazií. Sumit Mullick, autor souboru povídek s (do češtiny nepřeložitelným) názvem „Fairyish Tales“, které jsou jakýmisi příběhy neskutečného skutečna, je takovouto osobností.

Zavádí nás do světa fantazie se zcela reálnými problémy, které však zobrazuje tak, že nás nutí současně se smát i bát.

První z cyklu povídek, kterou máte v ruce, s názvem Miluj bližního svého, hovoří jakoby Čechům ze srdce. Čechům, z nichž většina ke svému životu nepotřebuje církev ani omezující zákony, ale o to víc si cení obyčejné lidské svobody a světských radostí. Kdyby ji napsal český autor, pobavili bychom se, ale fakt, že vzešla z pera indického spisovatele, který hovoří „naší řečí“, jí dává neobvykle pikantní příchuť. Dostává se k nám touto formou poselství, nad nímž máme tendenci mávnout rukou, ale jež nás nutí k zamyšlení díky situacím vyhroceným ad absurdum, neumožňuje nám uniknout, buší nás do očí a křičí na nás ze stránek.

Přesto si troufám tvrdit, že se při čtení budete bavit přinejmenším tak, jako jsem se bavila já při překládání. Přeji všem čtenářům příjemnou zábavu i poučení.

Eva Drdáková

V Praze, dne 13. dubna 2012


6 7

Once upon a time, there was a very confused country. The country was confused about sex. Everyone knew that sex was dirty. It was obscene. It was indecent. It was vulgar. Sex brought humans down to the level of animals. And humans, humans knew, were not animals. Humans were civilized. Humans wore clothes. Humans were spiritual. Humans had God, or Gods, solely devoted to their welfare. And God, or Gods, did not like sex. Humans were humane, while all other life forms were inferior, savage and inhuman. But unfortunately, this sex thing brought humans down to the level of animals. In order to have sex, humans actually became naked, with all their private and unhygienic parts exposed. They then lost all self-control and copulated like shameless animals, sweating and grunting and screaming in a very bestial way. Sometimes even, it was told in hushed whispers, the human female went down on all fours, while the male mounted from behind. Just like monkeys dogs and gorillas were supposed to do.

Sex was totally disgusting and repulsive, indecent, obscene and vulgar. Yet humans did it, and by many accounts, enjoyed it. Hence the confusion. It was accepted, of course, that sex was unfortunately essential to produce babies. Sex was required for the continuation of ones family, ones tribe, country, and the human race itself. So sex, for the sole purLOVE AND WAR 7

Bylo nebylo. Kdysi kdesi byla jedna velmi zmatená země. Ta země byla zmatená kvůli sexu. Každý tam věděl, že sex je nečistý, obscénní, neslušný a vulgární. Sex stavěl lidské bytosti na úroveň zvířat. A lidé, jak lidé věděli, nebyli zvířata. Lidé byli civilizovaní. Lidé chodili oblečení. Lidé měli duši. Lidé měli boha, nebo bohy, zcela oddané jejich dobru. A bůh, nebo bohové, neměli rádi sex. Lidé byli lidští, zatímco jiné formy života byly podřadné, barbarské a nelidské. Ale, naneštěstí, ta záležitost se sexem stavěla lidské bytosti na úroveň zvířat. Kvůli sexu se lidské bytosti musely vysvléknout a vystavit na odiv všechny své intimní a nehygienické části těla. Ztrácely při něm sebekontrolu a kopulovaly jako nestydatá zvířata, přičemž se potily, hekaly a vydávaly všelijaké zvuky jako ta nejdivočejší stvoření. Někdy prý dokonce, jak se šířilo důvěrnou šeptandou, se lidské samice spustily na všechny čtyři, zatímco na nich lidští samci kopulovali zezadu. Přesně tak, jako to údajně dělaly opice, psi a gorily.

Sex byl zcela nechutný a odpuzující, neslušný, obscénní a vulgární. A přesto se mu lidské bytosti věnovaly a v mnoha ohledech si jej užívaly. Odtud to zmatení. Bylo jasné, jak jinak, že sex byl, bohužel, nezbytný pro produkci dětí. Sex byl nutný pro pokračování rodiny, kmene, země a samotné lidské rasy. Takže sex výlučně zaúčelem plození dětí byl MILUJ BLIŽNÍHO SVÉHO 9 pose of creating babies, was reluctantly accepted. But it was still possible to have sex and still be human. It was not, for instance, necessary to remove all one’s clothes and become an animal. It was not necessary to see one’s partners dirty parts. Sex could be performed in total darkness, with only the minimum clothing pulled down, or up, or shifted to one side. This much was acceptable.

However, reports kept emerging of people having sex, even when they knew that babies would not be forthcoming. Because they knew, while deciding to have sex, the female was not ovulating. They were even using strange devices and techniques to prevent pregnancies. And if pregnant, they were using strange techniques in secret clinics to abort pregnancies. They were having sex in the light, seeing each other in shameful nakedness. They were also taking an unnecessarily long time in completing the sexual act, using something called ‘foreplay’ as a delaying strategy. In foreplay, they touched each other all over, and did unmentionable things with their mouths and fingers. And worst of all, some, obviously vile and inferior people actually confessed to enjoying it. Even some females also admitted that they enjoyed sex. For such debased, debauched, individuals, sex was not duty. It was pleasure.

What was also disquieting was that a few of the same immoral people had unholy sex before their holy matrimony. It was not possible to prove whether the male was a virgin at the time of his marriage. But a lot of husbands were dismayed to find on their nuptial night, that their brides did not have hymens.

The list of abominations was long. There were instances of characterless sinful people having sex outside their marriage. There were women who were willing to defile their sacred bodies with strangers, for the sake of money. There were some males who preferred to have sex with other males. 9 s výhradami akceptován. Ale i tak přece bylo možné sexuálně žít a přitom se chovat lidsky. Například nebylo nutné si sundat všechno oblečení a stát se zvířetem. Nebylo nutné vidět partnerovy nečisté části těla. Sex mohl být provozován v absolutní tmě a jen s minimem šatů stažených dolů nebo nahoru nebo jen posunutých na stranu. Pouze toto bylo přijatelné.

Nicméně, začala se objevovat hlášení o lidech, kteří provozovali sex, i když věděli, že dítě nemůže přijít, protože když se rozhodli mít sex, věděli, že žena neovuluje. Dokonce využívali různé podivné pomůcky a techniky, jak početí zabránit. A když žena otěhotněla, užívali k ukončení těhotenství prapodivné postupy na utajených klinikách. Milovali se za plného světla, přičemž se navzájem viděli ve své ostudné nahotě. Navíc, vykonání sexuálního aktu jim trvalo déle, než bylo nezbytně nutné, přičemž využívali čehosi, co nazývali „předehrou“, jako oddalovací strategie. Při této „předehře“ se jeden druhého navzájem všude dotýkali a svými ústy a prsty prováděli nevyslovitelné věci. Nejhorší na tom bylo, že někteří, evidentně nemravní a špatní lidé, se přiznali, že se jim to líbilo. A dokonce i některé ženy připustily, že se jim sex líbí. Pro takováto ničemná a zhýralá individua nebyl sex povinností. Byl pro ně potěšením.

Zneklidňující byl také fakt, že někteří tito nemorální jedinci provozovali tento bezbožný sex ještě před přijetím svátosti manželské. Bylo nemožné prokázat, jestli byl muž při vstupu do manželství panic, či nikoli, ale mnoho manželů bylo o svatební noci konsternováno zjištěním, že jejich nevěsta pannou nebyla.

Seznam ohavností byl dlouhý. Existovaly případy bezcharakterních hříšníků, kteří provozovali sex mimo vlastní manželství. Existovaly ženy, které byly ochotny poskvrnit svá posvátná těla s cizinci, když dostaly zaplaceno. Existovali muži, kteří dávali přednost sexu s jinými muži. 11

And there were females who preferred to have sex with other females.

Evil people, with impure souls, also had group sex, performing all kinds of evil acts. On the opposite extreme, some did not even need partners. They stimulated their private parts to obtain illicit gratification. There were women, and even men, who danced naked in front of others, for the sake of money. Some people carried with them, for perverse pleasure, pictures of naked men and women copulating. There were certain doctors who probed into the private parts of the opposite sex. There were criminals who filmed all these scenes of defilement and debauchery, and made them into movies, broadcast them on TV channels and placed them on the Internet.

It must be said, though, some of these perverts felt very guilty after their vile acts, and committed suicide. Others sought forgiveness through elaborate and painful penance, and vowed to lead a clean and pure celibate life in future.

The country was a very holy country on the whole. It had some very ancient Gods, and some new ones also. These old and new Gods generated a lot of saints and religious literature. All the Gods, all the saints and religious literature spoke of sex being dirty and immoral, besides being downright unhealthy:

‘Death is hastened by letting out semen from the body. Life is saved and prolonged by preserving it. Semen is real vitality in man. It is the hidden treasure in man.’

And:

‘Those who live by the flesh shall die by the flesh. Yet if by the spirit ye mortify the deeds of the flesh, yet shall ye live.’

It was a holy land, and a land of great culture. One aspect of this culture was the status given to women. A woman was revered. She was pure, self-sacrificing, and free from carnal 11

A existovaly ženy, které dávaly přednost sexu s jinými ženami.

Hříšní lidé s nečistými dušemi provozovali skupinový sex s využitím všech možných nestydatých úkonů. Opačným extrémem pak byli ti, kdo vůbec žádné partnery nepotřebovali. Ti si k utajenému uspokojení sami stimulovali své intimní části těla. Existovaly ženy, ale i muži, kteří za peníze tančili před očima jiných nazí. Někteří lidé s sebou z důvodu perverzního uspokojení nosili fotografie nahých dvojic při sexuálním aktu. Existovali lékaři, kteří si dovolili vyšetřovat intimní části těla opačného pohlaví. Existovali zločinci, kteří natáčeli všechny tyto scény plné hříchu a nechutností, dělali z nich filmy, které pak vysílali v televizi a vkládali na internet.

Je však třeba říci, že někteří z těchto pervertů se po uskutečnění svých ohavných skutků cítili provinile a spáchali sebevraždu. Jiní hledali odpuštění skrze vynalézavé a bolestné pokání a složili přísahu, že nadále budou vést čistý a příkladný život v celibátu.

Ta země jako celek byla velmi zbožná. Vyznávala některé velmi staré bohy, ale i některé nové. Tito staří i noví bohové dali vzniknout mnoha svatým a množství náboženské literatury. Všichni bohové, všichni svatí a veškerá náboženská literatura považovali sex za nečistý a nemorální, kromě toho, že byl přímo nezdravý:

„Výronem semene z těla smrt se uspíší. Jeho zadržením život se prodlouží. Semeno jest skutečnou životní silou muže. Jest to poklad, jenž v něm je skryt.“

A:

„Ti, kdož žijí pro tělo, zemrou s tělem svým. Avšak ti, kdož duchem umrtví potřeb těla svého, budou žíti nadále.“

Byla to svatá země a země se slavnou kulturou. Jedním aspektem této kultury bylo postavení žen ve společnosti. Žena byla uctívána. Byla čistá, sebeobětavá a prosta smysl- 13 lusts. She sacrificed her virginity, and consented to the obscene sexual act, in order to give satisfaction to her husband, and in order to breed his children. It was obviously a great sacrifice, as she got no pleasure out of the whole process, only a sense of shame and defilement.

And, of all the women, it was the mother who was revered the most, especially by her sons. The story of the beautiful mother-son relationship became the basis of much of the nation’s culture. Ballads, literature, theatre, films, all showed the chaste sacrificing mother copiously weeping for her sons. She wept equally for her son’s fortune as for his misfortune. The son, meantime, kept getting into brawls to avenge real or perceived insults to the mother.

Every son wanted his wife to be just like his mother. But the wife usually failed in comparison. So, the mother was usually around for the greater part of her son’s married life to help blur the comparison, but actually bringing greater clarity to it.

The entire nation became one giant mother – the Motherland, which was sacred, holy and chaste. Her many sons were expected to worship, and if necessary, die to preserve the honour of this Supermother.

There were already many morality laws in place, a moral police, and a ministry of morality, in order to protect the citizens from obscenity and immorality. But judging from the growing reports of lewd and disgusting behaviour, clearly these laws were insufficient.

This worried the President of the nation. He was a good man, a righteous man, and a religious man of deep faith. He wanted the best for the citizens of his country. He wanted them not to submit to the lusts and abominations of the flesh, to abide by the rules of society as laid down in the religious texts. He abided by all the rules himself. He was married and had six children. He used no contraception, and 13 né touhy. Obětovala své panenství a souhlasila s obscénním sexuálním aktem, aby uspokojila svého muže a aby porodila a vychovala jeho děti. Byla to zjevně velká oběť vzhledem k tomu, že v celém tom procesu neprožila žádné potěšení, pouze pocit studu a zneuctění.

A ze všech žen to byla právě matka, která byla uctívána nejvíce, obzvláště pak svými syny. Příběh překrásného vztahu mezi matkou a synem se stal základem celé národní kultury. Balady, literatura, divadlo, film – ty všechny zobrazovaly prostou obětující se matku hojně prolévající slzy pro své syny. Plakala stejně často nad štěstím jako nad neštěstím svého syna. Zatímco syn se angažoval ve rvačkách, aby pomstil skutečné či domnělé urážky své matky.

Každý syn si přál, aby jeho žena byla jako jeho matka. Ale ta většinou ve vzájemném srovnání neuspěla. Takže matka byla po většinu synova manželského života někde nablízku, aby to srovnání pomohla rozostřit, ale ve skutečnosti do něj vnášela stále větší jasno.

Celý stát se stal jednou obří matkou – mateřskou zemí, vlastí, která byla svatá, posvátná a neposkvrněná. Všichni její synové ji měli uctívat a bylo-li to nutné, zemřít za obranu cti této Supermatky.

Z důvodu ochrany obyvatel před obscenitou a amorálností bylo přijato množství morálních zákonů a zřízeny policie a ministerstvo pro záležitosti morálky. Ale soudě podle rostoucího množství hlášení o lascivním a nechutném chování, byly ty zákony zjevně nedostatečné.

To vedlo prezidenta státu k obavám. Byl to dobrý a spravedlivý člověk, s hlubokým náboženským přesvědčením. Pro občany své země chtěl to nejlepší. Nechtěl, aby podléhali chtíči a sprostotě těla, nýbrž aby se řídili pravidly společnosti, jak byla stanovena v náboženských textech. Sám se jimi bezvýhradně řídil. Byl ženatý a měl šest dětí. Nikdy nepoužil antikoncepci a taky nikdy neviděl svou ženu nahou. Sex byl 15 had yet to see his wife naked. Sex, for him, was only for procreation, and he felt suitably dirty and guilty afterwards.

There were times though when he looked at women with lust. He then confessed, performed the prescribed penances, prayed for forgiveness, before he felt whole again. Sometimes, when he could not control himself, when his mind was full of dirty thoughts, he gratified himself. But he always vowed that he would never again pleasure himself. In fact, he was now planning to give up sex altogether. He felt justified in asking of his people no more than what he expected of himself.

There was another issue facing the nation. It was the issue of violence. It was not a moral issue, like illicit sex was, but was disturbing nonetheless. The nation did not have a homogenous population. There were a number of religious groups, and within religious groups there were a number of sub-groups who differed on minute details of doctrinaire. The nation also had a number of ethnic groups. All these various groups and sub-groups on occasion went for each other’s throats. Young men of a particular group roamed the streets, beating and killing members of other groups and – here is where the moral issue came in – raping their women. By raping, these young men were either having sex before or outside their marriages, which was not allowed. If the raped woman was pregnant, her foetus was usually ripped out. The reports also stated that women were stripped before being raped. So they were also seeing a woman’s naked body in its entirety. This would probably have irreparable consequences on the rapist’s moral character.

The President was also worried that sex without the woman’s consent was not fair on the woman. But he was assured by the experts that since women were pure and free from carnal desires, they were never willing to have sex anyway, even with their husbands. That was their nature. They 15 pro něj pouhým plozením a cítil se po něm přiměřeně nečistě a provinile.

Nicméně, někdy se i on díval na ženy s touhou. To se potom vyzpovídal, vykonal předepsané pokání a modlil se za odpuštění, dokud se opět necítil v pořádku. Když nad sebou někdy ztrácel kontrolu a jeho mysl byla plná nečistých myšlenek, pak sám sebe uspokojil. Ale vždycky si pak přísahal, že už se nikdy nebude sám ukájet. Vlastně nyní plánoval zcela se sexu vzdát. Považoval za spravedlivé žádat od svého lidu pouze to, co očekával od sebe.

Existoval však ještě jiný problém, který hýbal státem. Byl to problém násilí. Nešlo o záležitost morálky, jako byl utajený sex, ale i tak šlo o velmi znepokojující věc. Ve státě nežila homogenní populace. Bylo zde množství náboženských skupin, v jejichž rámci existovalo množství podskupin, které se lišily v nepatrných detailech doktríny. Ve státě rovněž žilo množství etnických skupin. Všechny tyto různé skupiny a podskupiny si čas od času navzájem šly po krku. Výrostci některé ze skupin se potloukali po ulicích, vyvolávali rvačky se členy jiných skupin, případně je i zabíjeli, a – v tomto bodě přichází i otázka morálky – znásilňovali jejich ženy. Při znásilňování měli tito mladíci buďto sex před manželstvím nebo mimo ně, a to nebylo dovoleno. Pokud byla znásilňovaná žena těhotná, její embryo bylo obvykle z jejího těla vyřezáno. Hlášení také uváděla, že ženy byly před znásilněním vysvlečeny. Takže mladíci viděli ženská nahá těla celá a se všemi detaily. To mohlo pravděpodobně mít nenapravitelné důsledky pro morální charakter násilníků.

Prezident také znepokojovalo, že sex bez souhlasu nemusel být vůči ženě zcela v pořádku, ale odborníci jej vždycky ujistili, že jelikož ženy byly čisté a bez tělesných tužeb, stejně nikdy nechtěly mít sex, a to ani se svými manželi. To bylo pro ně přirozené. Po duševní a možná i tělesné stránce byly 17 were all mentally, if not physically, virgins. So it really did not make much difference to women, if they were having sex with their husbands or with strangers. It was always without their consent. Moreover, sex with violence, was always less of an evil than sex with pleasure. Perverted pleasure of the body was damaging to the soul. If there was no pleasure, then the likelihood of damage to the soul was less.

But the experts agreed that the act of rape itself, since it involved an unclean act, and was not meant for procreation, was unsanctified by the tenets of God, and ought, therefore, to be prevented. About the ripping of foetuses, the experts could not agree on whether it was an immoral act, or simply an act of violence. Some construed the ripping of a foetus to be similar to an abortion, in which case it was certainly immoral. However, since it was involuntary, and since the woman invariably died, it was more an issue of moral-neutral violence. A committee had been set up to examine the problem in detail. The experts did not concern themselves about the killings, torture, arson, and other non-sexual types of violence, since these were instances of pure violence, where morality, vulgarity, or obscenity were not involved.

And then there was the question of international violence. Young men had to constantly fight and die in the armies to protect the Motherland. War was almost constant. The President got upset whenever he came across the long lists containing the daily casualties on the battlefields. But he was told that wars, like riots, were good for the society. They built character and manliness, inculcated the spirit of sacrifice, and generally strengthened the nation. Both, riots (if started and controlled by the majority community), and wars, were patriotic requirements, essential for the good of the nation. It was all about the Supermother. It was all about protecting the Motherland from the defilement of the barbarians inside and outside. These barbarians were known for their immoral, 17 všechny pannami. Takže to vlastně pro ně nebyl zas až tak velký rozdíl, jestli měly sex se svými manželi nebo s někým cizím. Byl vždycky bez jejich souhlasu. Kromě toho, násilný sex byl vždycky méně hříšný, než sex pro radost. Perverzní potěšení těla ničilo duši. Nebylo-li potěšení, byla pravděpodobnost duševní úhony menší.

Odborníci však souhlasili s tím, že samotný akt znásilnění, jenž byl aktem nečistým a nebyl uskutečněn s cílem plození, nesplňoval svaté záměry boha, a tudíž by mu mělo být zabráněno. Pokud se týkalo vyřezávání embryí z těla těhotných žen, nemohli se odborníci shodnout na tom, jde-li o akt nemorální nebo pouze o akt násilný. Někteří považovali vyřezání embrya za akt podobný umělému potratu, což by ovšem byl případ jasně amorální. Nicméně, vzhledem k tomu, že byl nedobrovolný a žena většinou zemřela, byla to více záležitost morálně neutrálního násilí. K detailnímu prozkoumání problému byl ustaven speciální výbor. Odborníci se nezabývali zabíjením, mučením, žhářstvím ani jinými nesexuálními typy násilí, protože tyto případy byly čistým násilím, kde morálka, vulgarita ani obscenita nehrály roli.

A pak tady byla otázka mezinárodního násilí. Očekávalo se, že mladí muži budou neustále bojovat a umírat v armádách chránících vlast. Válka byla téměř bez přestání. Prezidenta vždycky rozčílilo, když se mu dostaly do ruky dlouhé seznamy obsahující denní ztráty na bojištích. Ale bylo mu řečeno, že války, stejně jako nepokoje, jsou pro společnost prospěšné. Budují charakter a mužnost, rozvíjejí ducha obětování a všeobecně posilují národ. Jak nepokoje (pokud byly vyvolány většinovou komunitou a pod její kontrolou) tak války byly zosobněním vlastenectví a byly nezbytné pro dobro národa. Vše se týkalo Supermatky. Vše se dělo pro ochranu vlasti před zneuctěním od vnitřních i vnějších barbarů. Tito barbaři byli známí svým amorálním, prostopášným, vulgár- 19 licentious, vulgar and obscene sexual behaviour, which was already having a negative influence on the Motherland.

Yet the President remained confused. He wished that life could be as clear to him, as it seemed to be to most people. People like, for instance, the Minister for Moral Affairs. There was an appointment scheduled for him right now. He must already be waiting outside. The President sighed. He could guess what the minister would be wanting.

The Minister for moral affairs was an ascetic, unmarried, a proclaimed and well-publicised celibate. There were a growing number of individuals like him. The Minister was confident to the point of being aggressive, as a man who was convinced of the clarity of his thoughts and the purity of his intentions. Like the President, the Minister too had a very pious upbringing.

The President asked for his Minister for Moral Affairs to be sent in.

The Minister got to his point immediately even as he walked in.

‘Mr. President, I’ve been regularly sending you reports of the growing incidence of licentious behaviour. I have been waiting for some reaction from you. But, since there has been no response from you, I decided to come and see you myself.’

The President was still not responding.

‘Well, Mr. President, I presume that you must have at least read my reports. If you have, you will agree that we have to pass stricter laws, along with stricter enforcement, if we are at all to save public and private morality.’

The President remained silent.

The Minister was not discouraged. ‘Well, if you ask me what I suggest, I have drawn up a list of reforms that are immediately essential.’ 19 ním a obscénním sexuálním chováním, které již nyní mělo na vlast negativní vliv.

A přesto byl prezident nadále zmatený. Přál by si, aby byl pro něj život tak jasný, jako se zdál být pro většinu lidí. Pro takové lidí, jako byl například ministr pro záležitosti morálky. Zrovna teď měl na programu jeho přijetí. Už musí čekat venku. Prezident si povzdychl. Dokázal si spočítat, co asi ministr bude chtít.

Ministr pro záležitosti morálky byl asketický, svobodný muž veřejně hlásající a dobře medializující svůj celibát. Množství podobných jednotlivců rostlo. Ministr si věřil natolik, že dokázal být agresivní, jako člověk, který byl přesvědčen o srozumitelnosti svých myšlenek a čistotě svých záměrů. Stejně jako prezidentovi, i ministrovi se dostalo vychování ke zbožnosti.

Prezident požádal, aby byl ministr pro záležitosti morálky vpuštěn dovnitř.

Ministr spustil ihned, jakmile vstoupil do místnosti.

„Pane prezidente, pravidelně vám zasílám hlášení o narůstání počtu případů prostopášného chování a čekal jsem od vás nějakou reakci. Ale vzhledem k tomu, že žádná odpověď nepřišla, rozhodl jsem se přijít a setkat se s vámi osobn ě .“

Prezident neodpovídal.

„Předpokládám, pane prezidente, že jste přinejmenším má hlášení četl. Pokud ano, budete se mnou souhlasit, že pokud chceme ochránit veřejnou a soukromou morálku, musíme přijmout přísnější zákony spolu s jejich přísnějším prosazováním.“

Prezident byl potichu.

Ministr se nedal odradit. „Dobře, pokud se ptáte, co navrhuji, sepsal jsem seznam reforem, které jsou okamžitě nezbytné.“ 21 He handed the list to the President. The President read

them carefully.

Moral Requirements

1) The sight of women arouses base and primitive instincts

in man. While it would be impractical to keep women permanently out of sight, they will have to be appropriately dressed as follows: a) The entire female torso, along with all the appendages

should be entirely covered in a garment, loose enough,

so that no part of the female form is outlined. b) Men are also attracted to female hair. Compulsory head

shaving may not be resorted to yet, but women’s hair

should be entirely hidden by a cloth of appropriate

size. c) Perversion knows no bounds. Some men are aroused

by naked feminine feet. The feet should consequently

be always covered by socks. d) Any type of heels on women’s footwear is to be disal

lowed. Heels make women walk in a seductive manner,

causing their hips to sway, and their other anatomical

parts to jiggle. And the particular type of clicking noise

made by the heels can also be arousing. e) Ideally, the face should also be covered, as the eyes,

nose, lips and ears can also be unbearably sensuous.

But this would cause problems with regard to commu

nication and identification. A decision on this can be

taken later.

2) Men and women are to be segregated wherever possible

– in theatres, public transport, offices, educational institutes, eating places, etc. Even if a woman is accompanied by her husband, or other male relatives, they should be segregated, as the sight of a man and a woman together will unnecessarily give rise to vile thoughts. 21 Podal seznam prezidentovi. Prezident jej pečlivě pročí

tal.

Morální nařízení

1) Pohled na ženy probouzí v mužích základní a primitivní

instinkty. Vzhledem k tomu, že se jeví jako nepraktické držet ženy trvale mimo pohled mužů, musí být vhodně oděny, jak uvedeno níže: a) Celá ženská postava včetně všech končetin musí být

zcela zahalena oděvem, který bude natolik volný, aby

tělo neobepínal a nedal vyniknout žádné části. b) Muži jsou rovněž přitahování ženskými vlasy. O po

vinném holení hlav doposud nebylo rozhodnuto, nic

méně, ženské vlasy musí být zcela zakryty látkou o do

statečné velikosti. c) Perverze nezná meze. Některé muže vzrušuje nahé

ženské chodidlo. Ženská chodidla musí tudíž být vždy

zakryta ponožkami. d) Na ženské obuvi se nepovoluje se žádný druh vysokých

podpatků. Podpatky umožňují ženě svádivý způsob

chůze, při němž se pohupuje v bocích, a jiné anatomic

ké části se jí natřásají. Rovněž klapavý zvuk podpatků

může mít velmi vzrušující efekt. e) V ideálním případě by měl být zakryt i celý obličej, je

likož oči, nos, rty a uši mohou rovněž být nesnesitelně

smyslné. To by ale způsobovalo problémy při komuni

kaci a identifikaci. Rozhodnutí o této otázce bude při

jato později.

2) Kdekoli je to možné, musí být muži a ženy odděleni – v di

vadlech, dopravních prostředcích, na úřadech, ve vzdělávacích institucích, jídelnách apod. I v případě, kdy je žena doprovázena manželem nebo jiným mužským příbuzným, musí být tito vzájemně odděleni, protože vidět ženu a muže společně může zbytečně vést k pohoršujícím myšlenkám. 23 3) There should be much stricter censorship of all cinema,

theatre and media, where the rules regarding morality are

often broken. Women should not be allowed to appear

on stage or in cinema. The media is to be used solely to

propagate the virtues of celibacy, chastity and religion. All

news items will have to pass the virtue test. 4) Diet also needs to be strictly controlled. Scientists have

determined that certain food substances as onions, gar

lic, chocolate, red meat, arouses passion. These, and other

similar items, are to be proscribed. All forms of alcohol are

to be banned, as alcohol causes the loss of self-control. 5) We are aware that the barbarians across our borders, rou

tinely indulge in all manners of obscene and vulgar be

haviour. Their culture of sexual permissiveness is in di

rect contrast to our culture of sexual morality. They are

nations full of sin and vice, and are bound to be destroyed

by God, sooner rather than later, as were nations before

them. God will not tolerate such perversion of His sacred

laws much longer. Ours is an ancient culture, a culture of

righteousness, of many Gods and many saints. We have

to protect it from outside influences. All forms of contact

with the outside world should be totally stopped. 6) A deep love for our Motherland needs to be built up, so as

to keep the minds and energies of our people, especially

of our young men, diverted from unchaste thoughts and

deeds. The best way to enhance nationalistic feelings is

to increase the size of our armies, to protect us from the

barbarians outside, as well as to expand the size of our

police, to protect us from the unrighteous inside. Manly

virtues of pride, courage, sacrifice and strength, need to

be developed. 23 3) Ve všech kinech, divadlech a médiích, kde bývají pravidla

morálky nejčastěji porušována, bude zavedena přísnější

cenzura a dohled. Ženám nebude povoleno vystupování

na pódiích nebo ve filmech. Média musí být využívána

výhradně k propagaci ctností zdrženlivosti, mravní bezú

honnosti a náboženství. Všechny zprávy musí být podro

beny mravnostní cenzuře. 4) Je rovněž nezbytné přísně kontrolovat způsob stravová

ní. Vědci zjistili, že některé složky potravy, jako cibule,

česnek, čokoláda nebo tmavé maso zvyšují sexuální pudy.

Tyto a jim podobné položky musí být postaveny mimo zá

kon. Musí být zakázány všechny formy alkoholu, protože

jeho požití způsobuje ztrátu sebekontroly. 5) Víme, že barbaři za našimi hranicemi běžně dávají volný

průchod všem způsobům obscénního a vulgárního chová

ní. Jejich kultura sexuální dovolenosti je v přímém kontra

stu s naší kulturou sexuální ctnosti. Jsou to národy plné

hříchu a neřesti a je jim předurčeno, aby je bůh, a to spíše

dříve než později, zničil, jako to udělal s jim podobnými

před nimi. Bůh již nebude více tolerovat takové zvrácení

svých duchovních zákonů. Naše kultura je starobylá, je

to kultura ctnosti, kultura mnoha bohů a mnoha svatých.

Musíme ji ochránit před vnějšími vlivy. Všechny formy

kontaktů s vnějším světem budou tudíž zcela zastaveny. 6) Abychom odvrátili pozornost a energii našich lidí, obzvláš

tě pak mladých mužů, od necudných myšlenek a skutků, je

potřeba budovat hlubokou lásku k naší vlasti. Nejlepším

způsobem posílení národního cítění je posílení našich ar

mád k ochraně před barbary z vnějšku, stejně jako zvýšení

velikosti naší policie, která nás bude chránit před hříchem

zevnitř. Je nutné rozvíjet mužné ctnosti, jako je hrdost,

odvaha, sebeobětování a síla. 25 7) At the same time, it is necessary to remind everyone at

all times of our Gods and the laws contained in our holy

scriptures. Many more temples will have to be built. The

priesthood will have to be expanded, and more saints will

have to be added to the list. Miracles arising out of the

power and grace of chastity will have to be discovered in

larger numbers. 8) The penalty and reward system needs to be strengthened.

There should be extreme penalties for deviant sexual be

haviour, and rewards for the most chaste, the most patri

otic, the most religiously pious, etc.

The President finished reading. The Minister looked at him expectantly. The President was not saying anything.

‘Well,’ the Minister finally prompted, ‘what do you think, Mr. President?’

‘What do I think,’ replied the President slowly. ‘What do I think? What does it matter what I think? What I think is of no concern. What is of concern, and what matters ultimately, is that you are absolutely right in whatever you have suggested. It is all as per what the scriptures have said. It is as per our culture and tradition. And it is ultimately the morality of our religion and culture that sets us apart from other nations, as being chaste and virtuous, fully obeying the laws of God. It is what our people want. And rightly so. I have been voted into power on this basis that I stamp out sleaze.’

The Minister smiled. He was pleased. ‘I’ll begin working on all the legislation now.’

The President agreed. ‘Yes, you could do that. But first I think we should have a discussion on your proposals with the others who might be directly involved.’

‘Who?’ asked the Minister. ‘I’ve already discussed them with everyone who matters – the priests, the women’s or - 25 7) Současně je nezbytné každému a za všech okolností ne

ustále připomínat naše bohy a zákony obsažené v našich

svatých spisech. Je nutné postavit mnohem více chrámů,

posílit duchovenstvo a zapsat další jména na seznam sva

tých. Je potřeba ve daleko více odhalovat zázraky, které se

udály díky silné a požehnané mravní čistotě. 8) Systém trestů a odměn musí být posílen. Za deviantní

sexuální chování je nutné zavést mimořádné tresty a na

opak zvláštní odměny za chování co nejzdrženlivější, nej

vlastenečtější a nejbohulibější.

Prezident přestal číst. Ministr se na něj díval s očekáváním, ale prezident neříkal nic.

„Tedy,“ ozval se konečně ministr „co si o tom myslíte, pane prezidente?“

„Co si o tom myslím,“ odpověděl prezident pomalu „Co si o tom myslím? Jak na tom záleží, co já si o tom myslím? Co já si myslím nehraje roli. Na čem záleží a co hlavně hraje roli je, že máte pravdu úplně ve všem, co jste navrhl. Je to přesně v souladu s tím, co říkají spisy. Je to v souladu s naší kulturou a tradicí. A konec konců je to naše náboženská morálka a kultura, vedoucí nás ke zdrženlivosti, mravnosti a plnému dodržování náboženských zákonů, které nás odlišují od jiných států. Toto chce náš lid. A plně po právu. Byl jsem zvolen do funkce, abych vymýtil špinavost.“

Ministr se usmál. Byl potěšen. „Začnu okamžitě s prací na příslušné legislativě.“

Prezident souhlasil. „Ano, to byste mohl, nicméně, domnívám se, že nejprve bychom měli o vašich návrzích vést diskusi se všemi, kteří by jimi mohli být přímo dotčeni.“

„S kým?“ zeptal se ministr. „Už jsem to diskutoval se všemi, kteří jsou důležití – s duchovními, ženskými organi- 27 ganisations, the various associations dealing with culture and nationalism, the military and police. They all welcome these proposals. They all see it essential to save our culture.’

‘There are some other people,’ the President replied. ‘People who call themselves the “Saviours of Liberty, Peace and Human Rights.” They, well, think differently.’

The Minister looked scandalised. ‘But, these are the very people we have to protect ourselves against. They are all criminals. We throw them into jail as soon as we catch them. My reports were precisely about these people.’

‘Well, they have a different point of view. And we are, after all, a democracy. I think we should hear them out. Some of them are quite educated as well.’

The Minister was now agitated. ‘All education, unless it is controlled by the State, is immoral. Mr. President, these criminals and perverts, as their name suggests, are only interested in liberty, peace and human rights. It sounds all very well, but by liberty, they mean sexual liberty. They already have political liberty. We are a democracy. They want to have free sex – fornication, adultery, sex with the same sex, group sex, etc. They want to put sex into cinemas, television, internet, magazines, etc. They want to give the right to women to control their own bodies, the right to choose abortion. They wish to destroy our culture and society. Not to mention every single religious belief we hold.’

The Minister continued, ‘By peace, they mean that we should get rid of our armies, so that our neighbours’ armies of sin and iniquity can overrun us. They want us to get rid of our moral police, so that they can be free to continue their immoral activities. And human rights! They don’t know what it is to be human. We humans are made in God’s image. Our bodies are His temples. We cannot allow these holy temples to be desecrated by their profane acts. By human rights, they actually mean animal rights. They behave like 27 zacemi, různými asociacemi zabývajícími se kulturou a národním cítěním, armádou a policií. Všichni mé návrhy vítají. Považují je za nezbytné pro záchranu naší kultury.“

„Existují ale ještě i jiní lidé,“ odpověděl prezident. „Lidé, kteří sami sebe nazývají Ochránci svobody, míru a lidských práv. A ti, ehm, si myslí něco jiného.“

Ministr vypadal pohoršeně. „Ale tohle přece jsou právě ti lidé, proti kterým se musíme chránit! Všichni jsou to zločinci. Jakmile je pochytáme, nastrkáme je do vězení. Moje hlášení se přece týkala hlavně těchto lidí.“

„Mno., mají sice jiný pohled na věci, ale, konec konců, máme přeci demokracii. Domnívám se, že je nutné si je vyslechnout. Někteří z nich jsou docela vzdělaní.“

Ministr byl pobouřený. „Všechno vzdělání, pokud není pod kontrolou státu, je amorální. Pane prezidente, tito kriminálnici a zvrhlíci se, jak jejich název napovídá, zajímají jen o svobodu, mír a lidská práva. To všechno zní sice dobře, ale svobodou je míněna svoboda sexuální, protože politickou svobodu již mají, vždyť jsme přece demokracie. Chtějí svobodný sex – smilstvo, cizoložství, sex se stejným pohlavím, skupinový sex a tak dále. Chtějí zavést sex do kin, televize, časopisů a na internet. Chtějí dát ženám právo rozhodovat o vlastním těle, právo rozhodnout se pro potrat. Chtějí zničit naši kulturu a společnost, nemluvě o všech náboženských přesvědčeních, která vyznáváme.“

Ministr pokračoval. „Mírem rozumí vzdát se našich armád, aby nás armády našich hříšných a neřestných sousedů mohly porazit. Chtějí nás zbavit naší morální policie, aby mohli bez zábran pokračovat ve svých nemorálních činnostech. A lidská práva?! Nevědí, co to je být lidští. My lidé jsme stvořeni k obrazu boha a naše těla jsou jeho chrámy. Nemůžeme dovolit, aby tyto svaté chrámy byly znesvěceny jejich rouhačstvím. Lidskými právy ve skutečnosti myslí práva zvířecí. Chovají se jako zvířata a chtějí, aby se každý 29 animals. They want everyone to behave like animals, copulating indiscriminately in animal nakedness.’

‘These people try to apply logic, reason and scientific principles in their noxious arguments, when all we need – when we have been told since the beginning, that all we need – is faith. And you still want to talk to these moral deviants, Mr. President? It won’t do your popularity ratings much good.’

The President remained unmoved. He stood up, indicating that the appointment was over.

‘We’ll arrange for a meeting as soon as possible.’

When the Minister left, the President pulled out a report from his drawer. The report this time was not from the Minister. It was on the Minister. It was sent to him from an anonymous source. There were photographs enclosed with the report. One of them showed the Minister in a large bed having sex with three very attractive females. Another was of the Minister with a very young boy, and with two nude females also in the frame. Yet another had a woman wearing a black leather outfit, whipping the Minister handcuffed to the bed. The fourth showed three nude females fondling the Minister, who was wearing diapers. Judging from the age of the ecstatic Minister in the photographs, all the photographs were recent.

The report provided the background of the Minister. His parents were very religious and pious, and very strict with their children. This resulted in the Minister, as a child, running away from his home several times. Each time he was found, he was severely physically punished. Once he was caught holding hands with a girl, and then he was severely punished physically, as well as emotionally. He was put onto a major guilt trip, which would continue the rest of his life. He had been booked by juvenile courts for torturing animals – for putting kittens and puppies in the microwave, and in the deep freeze. 29 choval jako zvíře a kopuloval s kýmkoli bez rozdílu a ve zvířecí nahotě.

Tito lidé se snaží ve svých zhoubných argumentech používat logiku, rozum a vědecké principy, zatímco jediné, co potřebujeme – a co jsme se učili od začátku, že je jediné, co potřebujeme – je víra. A vy stále chcete s těmito morálními zvrhlíky diskutovat, pane prezidente? To k nárůstu vaší popularity moc nepřispěje.“

Prezident zachoval klid. Postavil se a dal najevo, že přijetí skončilo.

„Zorganizujeme schůzku co nejdříve.“

Když ministr odešel, prezident vytáhl ze své zásuvky hlášení. Tentokrát nešlo o hlášení od ministra, bylo o něm. Bylo zasláno z anonymního zdroje a byly k němu přiloženy fotografie. Jedna z nich zobrazovala ministra ve velké posteli při sexu se třemi velmi atraktivními ženami, na jiné byl ministr v objetí s velmi mladým hochem a se dvěma nahými ženami v záběru. A ještě další, na které byla žena v černém koženém přiléhavém oděvu šlehající ministra připoutaného želízky k posteli bičíkem. Čtvrtá ukazovala tři nahé ženy mazlící se s ministrem oblečeným v plenkách. Soudě podle věku vzrušeného ministra na fotografiích, všechny snímky byly nedávného data.

Zpráva informovala o ministrově minulosti. Jeho rodiče byli velmi zbožní a nábožensky oddaní a na své děti velmi přísní. Tato výchova přiměla ministra jako dítě k několika útěkům z domova. Pokaždé, když byl nalezen, dostalo se mu přísného fyzického trestu. Jednou, když byl přistižen, jak se drží za ruku s dívkou, byl krutě potrestán jak fyzicky tak emocionálně. Nastoupil cestu provinění, která měla trvat po celý zbytek jeho života. Později se několikrát dostal před soudy pro mladistvé za mučení zvířat – za zavírání koťat a štěňat do mikrovlnné trouby a do mrazicího boxu. 31

During his university years, the Minister started an organisation called, ‘The truly righteous and the truly chaste versus the rest.’ As a fiery orator, he had built up quite a following. The organisation was involved in brawls and street fighting with other rival chaste and righteous groups. Though it was never proved, the Minister’s organisation was suspected of being involved in several kidnappings, murders, and rapes.

The Minister then got involved deeper in politics and religion and violence. He won the first elections he stood for, with a massive majority, and with the help of the religious far right.

The President put away the report, and sighed. Life was complex and beyond his current comprehension, he admitted. The forthcoming meeting should prove to be interesting.

But before the meeting could be arranged, the President got busy with another ethno-religious riot. A brief background is called for. The nation had a majority religion, which about eighty per cent of the population followed. This eighty per cent cut across several ethnic groups. The remaining twenty per cent followed a number of different religions, which also cut across several ethnic groups. Thankfully, all the religious and ethnic groups followed the same precepts of morality and sexual behaviour. Fundamentally, there were only minor differences in their Gods and religions, and in their cultures. But they still thought it necessary, at periodic intervals, to slaughter one another.

And, this is where mathematics played out. With the majority religion standing at eighty percent of the population, the slaughter was also usually eighty percent in favour of the majority religion. The State machinery, understanding the democratic imperatives, also assisted the majority in their slaughter. Being a democracy, the State felt it had to uphold fundamental majoritarian principles. The arrests and con- 31

V době svých studií na univerzitě ministr založil organizaci s názvem Jediní spravedliví a neposkvrnění proti zbytku světa. Coby plamennému rétorovi se mu podařilo následující. Jeho organizace se angažovala ve výtržnostech a pouličních rvačkách s konkurenčními skupinami jediných spravedlivých. Přestože se to nikdy nepodařilo prokázat, ministrova organizace byla v podezření, že se podílela na několika únosech, vraždách a znásilněních.

Poté se ministr začal hlouběji angažovat v politice, náboženství a násilí. První volby, v nichž kandidoval za podpory náboženské krajní pravice, s velkou převahou vyhrál.

Prezident odložil hlášení stranou a povzdychl si. Život byl složitý a přiznal si, že i mimo jeho schopnost chápání. Ale nadcházející schůzka se mu zdála být zajímavá.

Ještě předtím, než mohl schůzku svolat, zaměstnaly však prezidenta jiné nepokoje, etnicko-náboženské. Zde je potřeba poskytnout informaci o jejich pozadí. Osmdesát procent populace vyznávalo většinové náboženství. Těchto osmdesát procent však bylo rozděleno mezi několik etnických skupin. Zbylých dvacet procent vyznávalo množství různých jiných náboženství. Naštěstí, všechny náboženské i etnické skupiny vyznávaly stejné principy morálky a sexuálního chování. V podstatě existovaly jen nepatrné rozdíly mezi jejich bohy a náboženstvími, a tudíž i jejich kulturou. Nicméně, i tak považovaly skupiny za nezbytné se v pravidelných intervalech navzájem zmasakrovat.

A v tomto momentě vstupuje do hry matematika. Protože osmdesát procent populace vyznávalo většinové náboženství, masakry byly tudíž z osmdesáti procent ve prospěch většinového náboženství. Státní mašinérie, která chápala demokratické imperativy, tudíž napomáhala většině při masakrech ostatních. Jako demokracie pociťoval stát povinnost dodržet zásadní většinové principy. Složení zadržených 33 victions afterwards also followed the democratic eighty per cent logic.

This time the riots were particularly bad. The criminal organisation of the ‘Saviours of Liberty, Peace and Human Rights’ did not even call them riots. They called them State sponsored pogroms, with an eye for the elections. Anyway, armies of young men, cheered on by their women, went out in search of blood.

And also in search of violent legitimate sex. Violent sex by these young men was tolerated by their culture. Pleasure, as a corollary of violent sex, was overlooked. It was peaceful sex, with pleasure, which had always been the contentious issue.

But this time the sexual violence was unprecedented, at least as per the available official records. Little girls were raped. Grandmothers were raped. Daughters or/and their mothers were raped, with the entire family made to watch, while waiting their turn. Their breasts were chopped off and tossed around like cricket balls. Wives were raped with their husbands hacked off penises and testicles shoved into their mouths. Pregnant women were raped, and their foetuses ripped out of their bodies. The foetuses, though, were not raped.

Since it was still not decided if this construed a moral issue or not, the moral police did not intervene. The regular police, who by this time had become very moral, also did not intervene. They were, in fact, imbibed with the same democratic mathematics, and actively helped in the killings and rapes.

After the women were all convincingly raped by the young men, who believed they were fulfilling a cause for their community and nation, kerosene was poured over all the raped mutilated bodies and set alight, to ensure that they died, and di       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.