načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Mexické záhady - Arnošt Vašíček

Mexické záhady

Elektronická kniha: Mexické záhady
Autor:

Podivné město hvězd - Zakletá pyramida čaroděje - Obří lebky z Choluly -Potomci nebešťanů - Cesty do záhrobí - Pohřbené sochy Atlantů - Tajemství netopýra smrti
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  69
+
-
2,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Mystery Film
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 150
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-877-3002-7
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Podivné město hvězd - Zakletá pyramida čaroděje - Obří lebky z Choluly -Potomci nebešťanů - Cesty do záhrobí - Pohřbené sochy Atlantů - Tajemství netopýra smrti

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

MYSTERY FILMARNOŠT VAŠÍČEK

MEXICKÉ

ZÁHADY

MYSTERY FILM

Ostrava 2004


Arnošt Vašíček – Mexické záhady

Vydání první

Copyright © Arnošt Vašíček

Fotografie Arnošt Vašíček

Veškerá práva vyhrazena. (All rights reserved.)

Tato kniha ani jakákoli její část nesmí být publikovány, kopírovány

či jiným způsobem šířeny bez výslovného povolení.

Vydal MYSTERY FILM, Mánesova 20, Ostrava 2

Obálka, grafická úprava a sazba Daniel Janošec

Foto na obálce Aleš Milerský

Vytiskla Tiskárna Oldřich Harok, 739 34 Šenov

MYSTERY FILM

Ostrava 2004

ISBN 978-80-87730-02-7


Obsah:

I. Strážci tajemství .......................9

V zajetí boha ohně – Místo útěku – Gigantickýkosmodrom? – Schodiště k nebesům – Podezřelé paralely

– Prorok v říší jaguára – Příliš mnoho plavidel

II. Zátoka kouzelníků ....................39

Studny božího světla – Plánovaná zkáza – Pod knutou

paradoxů – Afrika snů a pochybností – Vrásčitý démon – Rohatá bohyně – Vousatí holobrádci –Dobyvatelé hlubin – Zmatek nad zmatek – Potopené město

III. Dech neznáma .......................71

Nositelé bohů – Dar nebes? – Požírač srdcí

IV. Podivné město hvězd ..................99

Zrcadlo nekonečna – Dvojité schody – Tma podsvícnem

V. Podezřelí vetřelci ....................109

Pohřbené sochy Atlantů – Nástroj, nebo zbraň? – Vše

bylo jinak?

VI. Uctívači času .......................117

Omamný pach krve – Cesty do záhrobí - Zeměpraůvodu – Nebeští hadi – Příliš dlouhý počet – Astro -

naut z Palenque – Pyramida čaroděje – Okam žitáodveta – Fascinující divadlo – V zajetí magie –

Nevyhnutelný osud

V. Monstra a příšery ....................145

Netopýr smrti – Kozí upír

5

MEXICKÉ ZÁHADY


Mluvili magickou řečí.

Sestoupili dolů z cesty hvězd...

Kniha jaguářího kněze

7

MEXICKÉ ZÁHADY


I. Strážci tajemství

Obrovské kruhové těleso spočívalo uprostředztemnělé krajiny. Obklopeno nízkou vegetací, vzhlíželo k jiskřící obloze jako gigantický létající talířk vzdálenému domovu mezi hvězdami. Netečné vůči divokému světu okolo, temné a tiché, splývalo s velebností noci.

V okamžiku, kdy daleko na obzoru začal do tmyprosakovat den, na vrcholu tělesa zaplála světla. Chvíli se mí hala na povrchu a pak začala zvolna sestupovat dolů.

Muži, skrytí v houštině, postřehli jejich jas.Nepřekvapilo je to. Světla stoupala k obloze vždy posoumraku a s úsvitem klesala zpět k zemi. Pohybovala se po povrchu onoho podivného čehosi. Toho velkého neznámého, rozloženého v zóně, do níž se báli vstoupit, v tom děsivém místě, kde žili Ti druzí.

Na volném prostranství za houštinou se cosipohnulo. Mohutný samec s hrozivými kly vedl stádo k vodě.

Muži pevně sevřeli oštěpy a vyrazili.

Velekněz sestoupil po schodišti na vnější straněpyramidy a  zamířil ke vchodu do podzemí. Všichni tři pomocníci, kteří ho doprovázeli, nesli jasně zářící tyče. Jejich chladné namodralé světlo hladilo pomalované stěny chodby, která klesala hluboko do útrob země. Stejnou cestou kráčeli každé jitro, ale stále nedokázali potlačit úžas nad velkolepostí té mohutné cizí stavby, která teď byla jejich domovem.

Došli k Sálu vědění a zůstali stát. Jejich nízké zasvěcení jim nedovolovalo pokračovat. Jen velekněz směl vstoupit dovnitř a zaznamenat, co v noci spatřili na obloze.

Muži s oštěpy zaútočili. Podařilo se jim od stádaoddělit mladou samici a zasáhnout ji na citlivých místech.

9

STRÁŽCI TAJEMSTVÍ


Zraněné zvíře zavrávoralo. Krev se vylínala kolem zabodnutých obsidiánových hrotů a hustě smáčela srst.

To lovce povzbudilo. Jeden z nich přiskočil, abyzasadil smrtící ránu.

Rozzuřený mamut ho zasáhl chobotem.

Prudký úder srazil lovce k zemi. Zvednout senestačil. Viděl, jak zesláblá samice poklesla v kolenoua bolestně zatroubila. A pak ho její mohutné tělo zavalilo.

Velekněz střežil tajemství. Prastaré záznamyo úsvitu věků, fascinující zprávy o  časech, kdy mezi lidmi ještě žili bohové. Bytosti disponující úžasnou mocí a  znalostmi, které po sobě zanechaly tu ohromující kruhovou stavbu, na jejímž dně se rozkládal Sálvědění. Některé jejich poznatky se kněží naučili využívat – znali pohyby hvězd, dokázali měřit čas, jiným stále nerozuměli. Nechápali, k  čemu mohou sloužit ty zvláštní předměty, které nalezli v hlubináchpyramidového komplexu. Ale všichni, velekněz i jehopředchůdci, se snažili uchovávat to velmi cenné dědictvíneporušené. Dělo se tak již po mnoho generací a velekněz věřil, že tak tomu bude třeba po celé věky, dokud se nenajde zasvěcený, který porozumí. Nepochyboval, že se tak jednou stane. Nedovedl si představit, že bycokoli ohrozilo pyramidu. V masivu tak mohutné stavby bylo dávnověké tajemství v naprostém bezpečí.

Mýlil se.

Nepatrný vulkán Xitle v nedalekém pohoří Ajacutos již sbíral síly k rozhodujícímu úderu.

V zajetí boha ohně

Předpokládá se, že první lidé pronikli na území dneš ního Mexika ze Severní Ameriky asi 20  000 let před Kristem. Kočující lovci a sběrači se sdružovali do

MEXICKÉ ZÁHADY

10


malých skupinek. Používali jednoduché kamennénářadí. Svými oštěpy s  obsidiánovými hroty dokázali

skolit amerického koně, bizona i mamuta. Masoupravili na rozdělaném ohni a z kůže vyrobili oděv. Obývali

jeskyně, usazovali se pod skalními převisy nebo sibudovali dočasná otevřená tábořiště. Ve stejný čas osídlili

Chihuahua, Sonoru, Coahuilu a  přes Me xic ké údolí

a Pueblu pronikli až k pralesům Chiapasu.

Tuto domněnku podporují nálezy oboustranně broušených kamenných hrotů a několika dalšíchjednoduchých předmětů.

Uplynuly tisíce a  tisíce let, než se potomci těchto prvních přistěhovalců ze severu naučili obdělávat pole a stavět jednoduché domy. Vývoj byl pomalý. Chtělo by se říci – nepatrný. Teprve, když v Egyptě už dávno stály pyramidy a v Mezopotámii jedna mocná říšestřídala druhou, se objevili Olmékové, první opravduvyspělá společnost na území Mexika.

Přes tento poklidný obrázek minulosti, načrtnutý „oficiálními“ historiky, se táhne povážlivá trhlina pochyb ností a přímo v jeho středu zeje černá díra neznáma.

Nemůžeme připustit, že výbuch civilizace nastal pod statně dříve? Že ve stejný čas, kdy smečkyprimitivních lovců štvaly mamuty, v jejich těsnémsousedství vzdělaní kněží pozorovali hvězdy a provádělisložité výpočty?

Je to šílená představa?

A  přitom k  podobné situaci dochází i  dnes. Zatímco z francouzského kosmodromu v Guyaně startují rakety, v  blízkých pralesích stále přežívají kmeny na úrovni doby kamenné.

Existují důkazy, že podobná situace nastalai v Mexi ku?

Jedním z nejdůležitějších objevů raného osídlování Mexického údolí jsou ostatky nalezené u Tepex panu.

11

STRÁŽCI TAJEMSTVÍ


Stáří kostry pravěkého lovce, který zahynul při lovu

mamutů, je odhadováno na 12 000 let.

O několik desítek kilometrů dále, na okrajidnešního hlavního města a  v  těsném sousedství olympijské vesnice z roku 1968, se rozkládá pyramida Cuicuilco. Navzdory snadné dostupnosti ji turisté většinouopomíjejí. Zarostlá trávou a kaktusy, byla dlouhopovažována za přírodní pahorek. Při pohledu shora vypadá jako obrovský létající talíř. Má téměř dokonalekruhový tvar o  průměru 130 metrů. Původně dosahovala výšky 30 metrů. Dneska je kvůli erozi a špatnýmpokusům o rekonstrukci o čtvrtinu nižší. Není jasné, zda na jejím vrcholu stál pravoúhlý chrám jako napozdějších stavbách. Archeologové tam našli jen jámu, jejíž průzkum dosud neskončil. Z  jedné strany vede na horu schodiště, z druhé stoupá rampa.

Cuicuilco bylo dlouhý čas pokládáno za maléceremoniální středisko.

„Novější vykopávky touto hypotézou otřásly. Třikilometry od Cuicuilca se zvedá další pyramida, jež je menší než první. V prostoru mezi oběma pyramidami byly odhaleny četné stavební pozůstatky, ukazující na existenci větší lokality, snad chrámového města. Stavba tak velkých pyramid vyžadovala pracovní sílu, kterou malé vesnické společenství nemohlo poskytnout. Znali obyvatelé Cuicuilca intenzivní zemědělství? Bylo Cuicuilco něčím více než ceremoniálním centrem? Představovalo již hustě osídlenou lokalitu? Domněnky tohoto typu se zdají stále pravděpodobnější,“připomíná Friedrich Katz ve svém díle Staré ame rickécivilizace.

Nejpřekvapivější je však neuvěřitelné stářípyramidy. Geologické metody prokázaly, že vznikla již před osmi a  půl tisíci lety – a  možná ještě o  něco dříve.

MEXICKÉ ZÁHADY

12


Vysloužila si tak titul nejstarší pyramidy v  celém

Mexiku. Kdo ji ale postavil, když se v té době pokrajině proháněli jen primitivní lovci? Proč k ní vedladokonalá betonová silnice? Co po ní jezdilo, když kolo

bylo údajně naprosto neznámý pojem a tak to zůstalo

až do příchodu Španělů?

Různé předměty, objevené při vykopávkách, poukazují na technicky značně pokročilou společnost. Odhaduje se, že ji mohlo tvořit až dvacet tisíc osob. O jejich identitě ale nevíme zhola nic. Nesčetnépozůstatky rudých maleb se dosud nepodařilo zrekonstruovat, a tak se můžeme jen domýšlet, co asipředstavovaly. Množství otazníků umocňuje objev zvláštní posvátné komory, obložené říčními kameny. Navíc existuje podezření, že opodál stála ještě jedna, daleko starší pyramida. Výzkum lokality je ale velmi obtížný. Dávno předtím, než hvězda nad Betlémem zvěstovala narození Krista, vybuchl vulkán Xitle. Bůh ohněv jediném okam žiku zničil celý kraj. Přes 8 000 hektarů pokryla silná vrstva lávy. Co se asi skrývá pod tímto příkrovem? Podaří se ho někdy odstranit? Budou v kru hové pyramidě objeveny krypty s ostatky jejích stavitelů nebo nějaké jiné překvapivé svědectvío dávné minulosti?

Místo útěku

Na dohled věčně dýmající posvátné sopky Popocatépetl se rozkládá Cholula. Nejdéle trvale osídlené město celého Mexika je zároveň jednímz nejtajemnějších. Jeho jméno znamená Místo útěku.

Podle staré indiánské legendy žili kdysi na zemi obři, kteří se znelíbili bohům. Jeden z nich, Apachihiulitzli, se rozhodl, že je zahubí. Zaplavil světpřívaly deště a  mnozí obři se utopili nebo se změnili

13

STRÁŽCI TAJEMSTVÍ


v ryby. Sedm bratrů gigantů se před potopou ukrylo

na Tlalocově hoře (pravděpodobně Popo ca té petl).

Poté, co vody opadly, jeden z  nich jménem Xelhua,

který byl nazýván řemeslníkem, šel do Cho lu ly a začal

stavět

umělou horu jako památník toho, co se stalo. Velmi

rychle zbudoval nejvyšší stavbu, jaká kdy na zemi

vznikla, a chtěl v díle pokračovat. Pyramida stálerostla. Bohové se obávali, že tak vznikne věž, kterádosáhne až do jejich příbytků na nebesích. Na Xelhuu seslali

oheň a lidem, kteří mu byli podřízeni, znemožnilidomluvu. Původně jednotnou řeč zmátli v řadu různých

jazyků.

Pověst vznikla daleko dříve, než v  16. století do kraje dorazili Španělé, a  nemůže tedy být ovlivněna katolickými kněžími. Přesto vypráví o  potopě, která měla zničit rasu obrů. Stejně líčí příčinu této živelní katastrofy patriarcha Henoch. „Na zemi nyní plodí obry, nikoli duchem, ale tělem. Na zemi nastane velká pohroma a  země bude očištěna od vší zkaženosti... Po topa a  veliká zkáza bude trvat po dobu jednoho roku.“

Zprávy o potopě, kterou přežila jen hrstkavyvolených, nacházíme v mýtech mnoha národů. (Případné zájemce o toto téma si dovoluji odkázat na svou knihu Neuvěřitelné skutečnosti.) Je ovšem velmi zvláštní, že indiánská legenda vypráví také o  zmatení jazyků při naprosto ojedinělé stavbě. Popisuje tuto událost téměř shodně, jak čteme v  bibli: „Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam... Na to si řekli: ,Nuže, vybudujme si město a  věž, jejíž vrchol bude v  nebi, a nebudeme rozptýleni po celé zemi.‘

I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město a věž,kterou synové lidští budovali. Hospodin totiž řekl: ,Hle,

MEXICKÉ ZÁHADY

14


jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A tohle jeteprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od

ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupímea zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.‘I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili odbudování města.“

Podle bible došlo ke stavbě babylonské věže krátce po potopě světa. Stejnou časovou posloupnostzdůrazňuje i  legenda o  cholulské pyramidě. A  podezřelé shody se kupí jedna na druhou.

Dodnes není známo, kde přesně babylonská věž stála. Biblická země Šineár je Sumer. První stupňovité chrámy – zikkuraty – vznikaly v Eridu, který je podle babylonského eposu vůbec nejstarším postaveným městem:

„Rákos ještě nevyrostl,

strom nebyl stvořen,

dům nikdo nepostavil,

město nebylo založeno

a země všechny byly pod vodami.

Tehdy Eridu bylo postaveno.“

Až neuvěřitelně podobně popisuje situaci představbou pyramidy v  Cholule stará indiánská pověst. „Země byla všude rovná, bez jediného pahorku čivyvýšeniny, ze všech stran obklopená vodou, a nerostlo na ní nic, ani jediný strom.“

Historikové sice nedokázali zjistit, kdo a  kdy Velkou pyramidu v Cholule postavil, ale odhalili, že byla stejně jako babylonská věž z doposud neobjasněných důvodů náhle opuštěna.

Kodex Historia Tolteca Chichimeca, jedenz nejvýznam nějších historických análů daného regionu,přiomíná, že Velká pyramida byla odpradávnaspojová>15

STRÁŽCI TAJEMSTVÍ


na s vodou. Lokalitě, kde je postavena, se říkalo Místo

vzkypělých vod, což je velmi neobvyklý název pro

město ležící pěkně daleko od oceánu a  v  nadmořské

výšce 2 150 metrů. Když se zde v roce 1168 postrastilném, téměř čtyři desítky let trvajícím putováníusadili Toltékové a  Chichimekové, pocházející z  Tuly,

musela být již značná část pyramidy zarostlá trávou

a částečně pokrytá keři a vzrostlými stromy. Toltékové

totiž celému místu dali jméno Město těch, kteří tam

utekli, a kde je velký umělý pahorek. Název výslovně

hovoří o pahorku a nikoli o pyramidě, ačkolivToltéko vé tento typ stavby dobře znali. Jestliže bylapyramida zarostlá již tehdy, naznačuje to, že je možná daleko

starší, než tušíme.

Velká pyramida v  Cholule je prokazatelně největší stavbou celé Mezoameriky. Ze čtvercové základnyo straně 475 metrů vyrůstá do výše 62 metrů. Svým objemem 3,4 milionu krychlových metrů tak předčí i Cheopsovu pyramidu v Gíze. Její původní tvar nelze pouhýmpohledem spolehlivě určit. Doposud byla rekonstruována jen malá část na západní straně, kde byly odkryty zdi mohutné svatyně, prostorná schodiště, několik nástěnných reliéfů mytických postav a  velká kamenná hlava obra. Možnosti průzkumu jsou ale omezené.

Když na podzim roku 1519 vstoupil do Choluly dobyvatel Hernán Cortés s  několika stovkami vyčeraných mužů a sotva desítkou koní, bylo ve městě na dvacet tisíc domů, čtyři sta menších pyramida nesčetné množství svatyní.

Španělé krátce po svém příchodu zpozorovali, že se u  velkého chrámu shromáždilo značné množství bojovníků. Cortés neváhal ani okamžik. Vyjed ná va če a zástupce města, kteří ho přišli uvítat, nechal na místě zastřelit a  vydal rozkaz k  útoku. Za dvě hodiny bylo pobito šest (podle některých svědectví až deset) tisíc

MEXICKÉ ZÁHADY

16
Arnošt Vašíček

ARNOŠT VAŠÍČEK


27. 8. 1953

Arnošt Vašíček je český spisovatel, scénárista a záhadolog.

Arnošt Vašíček vystudoval Karlovu univerzitu v Praze, Fakultu žurnalistik. Patří k nejakčnějším českým záhadologům.

Arnošt Vašíček píše o záhadách knihy a scénáře. Navštívil například Jižní Ameriku za mystérii podivných mumií a hrozivého zvířete sachamamy. Právě tohoto tvora spatřilo několik domorodců na severozápadě Peru. O podobném živočichu si odjakživa vyprávějí peruánští indiáni. Říkají mu sachamama, ale v jiných částech Amazonie je známý jako minhacao. ˇUdajný netvor, dlouhý 15 - 40 metrů prý dokáže dlouhé týdny pod hladinou, odkud se občas vynoří a ničí vše, co mu přijde do cesty. O tom všem informují peruánská a světová média. Když to Vašíček zjistí, neváhá a vyráží do hlubin peruánské džungle. Je první, kdo se dostal na místo, vyfotil čerstvou stopu a vyslechl očité svědky. Své zážitky popisuje v knize - Tajemná minulost.

Vašíček se vydal i na indonéský ostrov Jáva za tajemnými trpasličími bytostmi.

Dalším Vašíčkovým velkým tématem je hledání důkazů o přítomnosti mimozemských civilizací na Zemi. Odvolává se na nálezy tisíce let starých kreseb ve skalách např. v Austráli, na nichž rozpoznáváme létající stroje a postavy astronautů.

Vzpomíná na okamžiky, na které nelze zapomenout, např. návštěva zapovězené jeskyně na souostroví Fidži, pobyt u kmene Dani na Západním Iránu, setkání s marockými mágy a kouzelníky ad.

Svou pozornost věnuje spisovatel také Česku. Vydává se do míst s templářskou minulostí, pokouší se o rozluštění tajemství Ďáblovy bible.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist