načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: MERITUM Účetnictví podnikatelů 2020 – kolektiv autorů

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2020

Elektronická kniha: MERITUM Účetnictví podnikatelů 2020
Autor: kolektiv autorů

. – – – MERITUM Účetnictví podnikatelů 2020 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  648
+
-
21,6
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2020
Počet stran: 556
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 999-00-020-5057-2
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis
.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2020 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.

Ze změn pro rok 2020 vybíráme:
• nové pojetí leasingu z hlediska zákona o DPH,
• novinky v zákoně o rezervách,
• účtování a oceňování kryptoměn.

Publikace je rozdělena do 24 dílů (úvod do účetnictví, občanský zákoník a jeho dopady do účetnictví, dlouhodobý majetek, zásoby, pokladna, účetní operace ve vztahu k bance, účetní operace vyjádřené v cizí měně, pohledávky, dluhy, oceňování, opravné položky, časové rozlišení, cenné papíry, podíly a deriváty, zúčtování se zaměstnanci, daně a dotace, leasing, základní kapitál, fondy, rezervy, odložená daňová povinnost, účetní odpisy, tržby, náklady, výnosy a účetní závěrka) a obsahuje srozumitelný výklad všech účetních oblastí, které se v praxi při vedení účetnictví běžně vyskytují, a to ve znění předpisů pro rok 2020.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Účetnictví

podnikatelů

2020

17. vydání

meritum

Výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1. 1. 2020


Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2020. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 556 Odpovědná redaktorka: Zlata Švédová Autorský kolektiv (v abecedním pořadí): RNDr. Ivan Brychta díl 14 Ing. Miroslav Bulla díly 3, 4, 18, 22 Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D. díl 2 Ing. Ivana Kuchařová, Ph.D. díly 16, 21, 23 Ing. Ivana Pilařová díly 1, 11, 12, 19, 20 Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D. díl 15 prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. díly 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 17, 24 Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována nebo kopírována v  jakékoliv formě, bez předchozího souhlasu nakladatele. Dílo nebo jeho části nelze přetisknout, ani jinak užít, včetně užití v elektronické podobě. Chráněno je textové uspořádání i grafická úprava a zapovídá se i jejich napodobování. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno. Wolters Kluwer ČR, a. s. U nákladového nádraží 10 130 00 Praha 3 tel.: 246 040 400, fax: 246 040 401 www.wolterskluwer.cz e-mail: obchod@wolterskluwer.cz

© Wolters Kluwer ČR, 2020

ISBN 978-80-7598-593-4 (brožovaná)

ISBN 978-80-7598-594-1 (pdf )

17. vydání

Tisk Sowa Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13,

05-500 Piaseczno, Poland Obsah této publikace naleznete také v ASPI. E-kniha je dostupná na www.wolterskluwer.cz/obchod

III

Obsah

Předmluva .....................................................................XI

Přehled zkratek ................................................................XII

DÍL 1 Úvod do účetnictví – účetní jednotky a principy vedení účetnictví

KAPITOLA 1 Účetní jednotky a účetní období ................................ 1

1.1 Účetní jednotky ............................................. 1

1.2 Kategorizace účetních jednotek .............................. 2

1.3 Účetní období ............................................... 3

KAPITOLA 2 Vedení účetnictví a zahajovací rozvaha ......................... 5

2.1 Základní předpoklady a povinnosti pro vedení účetnictví . . . . . 5

2.2 Rozsah vedení účetnictví .................................... 6

2.3 Použití mezinárodních účetních standardů ................... 7

2.4 Zahajovací rozvaha .......................................... 7

KAPITOLA 3 Znovuzavedení jednoduchého účetnictví ....................... 8

3.1 Účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví .............. 8

3.2 Rozsah, zásady vedení a předmět jednoduchého účetnictví ... 9 KAPITOLA 4 Účetní záznamy, účetní knihy, účetní předpisy ................. 10

4.1 Účetní záznamy, účetní doklady a účetní knihy .............. 10

4.2 Předpisy upravující účetnictví ............................... 12

DÍL 2 Nový občanský zákoník – hlavní změny a jejich dopady

do účetnictví

KAPITOLA 1 Východiska a dopady NOZ na právní předpisy ................. 15

KAPITOLA 2 Systematika NOZ ............................................... 18

KAPITOLA 3 Změny a novinky NOZ .......................................... 19

3.1 Věc ......................................................... 21

3.2 Správa cizího majetku ...................................... 24

3.3 Závazkové právo ........................................... 25

3.4 Přechod smluv na NOZ ..................................... 26

KAPITOLA 4 Novely NOZ ..................................................... 27

KAPITOLA 5 Zákon o registru smluv ......................................... 29

DÍL 3 Dlouhodobý majetek

KAPITOLA 1 Obecné vymezení dlouhodobého majetku ..................... 35

1.1 Vnitřní účetní směrnice ..................................... 36

1.2 Účtový rozvrh .............................................. 37

KAPITOLA 2 Oceňování dlouhodobého majetku ............................ 38

2.1 Oceňování při pořízení ...................................... 38

2.2 Odpisy ..................................................... 42

2.3 Opravné položky ........................................... 43

2.4 Rezervy .................................................... 44

KAPITOLA 3 Účtování o dlouhodobém majetku ............................. 45

KAPITOLA 4 Dlouhodobý nehmotný majetek ............................... 50

KAPITOLA 5 Dlouhodobý hmotný majetek .................................. 54

5.1 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný ................... 54

5.2 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný ................ 59

IV

OBSAH

KAPITOLA 6 Technické zhodnocení dlouhodobého majetku ................ 61

KAPITOLA 7 Dlouhodobý finanční majetek ................................. 63

KAPITOLA 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek ................... 66

KAPITOLA 9 Inventarizace dlouhodobého majetku ......................... 67

DÍL 4 Zásoby

KAPITOLA 1 Obecné principy zásob ......................................... 71

KAPITOLA 2 Oceňování zásob ............................................... 74

KAPITOLA 3 Opravné položky ............................................... 78

KAPITOLA 4 Materiál ........................................................ 81

KAPITOLA 5 Zásoby vlastní činnosti ......................................... 86

KAPITOLA 6 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny ........................ 89

KAPITOLA 7 Zboží ........................................................... 90

KAPITOLA 8 Poskytnuté zálohy na zásoby ................................... 93

KAPITOLA 9 Inventarizace zásob ............................................ 95

DÍL 5 Peněžní prostředky v pokladně

KAPITOLA 1 Obecná pravidla ................................................ 99

KAPITOLA 2 Peníze v hotovosti a peníze na cestě ............................ 99

KAPITOLA 3 Ceniny .........................................................102

DÍL 6 Účetní operace ve vztahu k bance

KAPITOLA 1 Obecná pravidla ...............................................105

KAPITOLA 2 Účty peněžních prostředků ....................................105

KAPITOLA 3 Úvěry ..........................................................106

DÍL 7 Účetní operace vyjádřené v cizí měně

KAPITOLA 1 Obecné principy účetních operací vyjádřených v cizí měně ...111 KAPITOLA 2 Kursové rozdíly ................................................112

KAPITOLA 3 Digitální měny (kryptoměny) ..................................115

DÍL 8 Pohledávky

KAPITOLA 1 Obecné principy pohledávek ..................................117

KAPITOLA 2 Pohledávky z obchodního styku ...............................119

2.1 Pohledávky za odběrateli ..................................119

2.2 Poskytnuté provozní zálohy ................................122

2.3 Pohledávky z titulu reklamací ..............................123

KAPITOLA 3 Pohledávky za společníky .....................................124

3.1 Pohledávky za společníky obchodní korporace .............124

3.2 Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti .......126

KAPITOLA 4 Ostatní pohledávky ............................................126

KAPITOLA 5 Rizikové a nedobytné pohledávky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

5.1 Metoda přímého odpisu ...................................127

5.2 Metoda odhadu ...........................................128

5.3 Opravné položky tvořené v souladu se ZoR .................128

V

OBSAH

DÍL 9 Dluhy

KAPITOLA 1 Obecné principy dluhů ........................................131

KAPITOLA 2 Závazky z obchodního styku ..................................133

2.1 Závazky vůči dodavatelům .................................133

2.2 Přijaté zálohy a závdavky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 KAPITOLA 3 Závazky vůči zaměstnancům ..................................139

KAPITOLA 4 Závazky vůči státu .............................................142

KAPITOLA 5 Závazky ke společníkům. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

5.1 Závazky ke společníkům obchodní korporace ..............143

5.2 Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti .........145

KAPITOLA 6 Dlouhodobé závazky ..........................................146

KAPITOLA 7 Ostatní závazky ................................................147

DÍL 10 Oceňování

KAPITOLA 1 Obecné principy oceňování ....................................149

KAPITOLA 2 Ocenění při pořízení majetku a dluhů .........................150

KAPITOLA 3 Oceňování k rozvahovému dni ................................152

3.1 Přecenění na reálnou hodnotu .............................152

3.2 Ostatní alternativy .........................................152

KAPITOLA 4 Vedlejší pořizovací náklady ...................................153

KAPITOLA 5 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty ...............155

KAPITOLA 6 Kursové rozdíly u cenných papírů a podílů ....................156

KAPITOLA 7 Techniky ocenění úbytku zásob ...............................156

DÍL 11 Opravné položky

KAPITOLA 1 Opravné položky k majetku ...................................159

1.1 Obecná ustanovení opravných položek ....................159

1.2 Tvorba a použití opravných položek ........................160

1.3 Opravné položky k různým typům majetku .................160

1.3.1 Opravné položky k dlouhodobému hmotnému

a nehmotnému majetku ...........................160

1.3.2 Opravné položky k zásobám ........................162

1.3.3 Opravné položky ke krátkodobému finančnímu

majetku ...........................................163

1.3.4 Opravné položky k pohledávkám ...................164

KAPITOLA 2 Zákonné opravné položky .....................................166

DÍL 12 Časové rozlišení

KAPITOLA 1 Zásady časového rozlišení nákladů a výnosů ..................171

KAPITOLA 2 Náklady příštích období .......................................174

KAPITOLA 3 Komplexní náklady příštích období ...........................178

KAPITOLA 4 Výdaje příštích období ........................................180

KAPITOLA 5 Výnosy příštích období ........................................182

KAPITOLA 6 Příjmy příštích období .........................................184

KAPITOLA 7 Dohadné položky aktivní .....................................185

KAPITOLA 8 Dohadné položky pasivní .....................................188

8.1 Dohadné položky v cizí měně ..............................190

KAPITOLA 9 Následné opravy chybného účtování nákladů a výnosů ......191


VI

OBSAH

KAPITOLA 10 Interpretace NÚR I-29 – oprava účetních chyb a změna

účetních odhadů ..............................................194

KAPITOLA 11 Časové rozlišení a cizí měna ...................................196

DÍL 13 Cenné papíry, podíly a deriváty

KAPITOLA 1 Obecné principy cenných papírů, podílů a derivátů ...........199

KAPITOLA 2 Akcie a podíly ..................................................201

KAPITOLA 3 Dluhopisy ......................................................206

KAPITOLA 4 Směnky ........................................................210

KAPITOLA 5 Deriváty .......................................................213

5.1 Pevné termínované operace ...............................214

5.1.1 Forwardy ..........................................214

5.1.2 Swapy .............................................217

5.2 Opční kontrakty ...........................................217

5.3 Zajišťovací účetnictví ......................................218

DÍL 14 Zúčtování se zaměstnanci

KAPITOLA 1 Mzdy ...........................................................223

1.1 Mzda z pohledu zdanitelného příjmu zaměstnance .........224

1.2 Odvody z mezd ............................................226

1.2.1 Odvody z mezd – daně .............................227

1.2.2 Odvody z mezd – zdravotní a sociální pojištění ......230 1.3 Výpočet a účtování mzdy ..................................232

1.4 Mzdová dokumentace zaměstnavatele .....................236

1.5 Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

či karanténě ...............................................237

1.6 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu

při pracovním úrazu či nemoci z povolání („úrazové“

pojištění) ..................................................237

KAPITOLA 2 Pracovní cesty .................................................238

2.1 Úkony před vysláním zaměstnance

na pracovní cestu ..........................................239

2.1.1 Způsob dopravy ...................................241

2.1.2 Předpokládaná doba pracovní cesty ................241

2.1.3 Zálohy na ostatní výdaje ...........................242

2.1.4 Sazby stravného ...................................242

2.1.5 Ostatní ujednání ...................................245

2.2 Povinnosti zaměstnance v průběhu pracovní cesty .........245

2.3 Vyúčtování nároku na cestovní náhradu po návratu .........246

DÍL 15 Daně a dotace

KAPITOLA 1 Daně ...........................................................251

1.1 Obecné principy daní ......................................251

1.2 Daň z příjmů ..............................................252

1.2.1 Daň z příjmů splatná ...............................252

1.2.2 Daň z příjmů odložená .............................257

1.2.3 Ostatní přímé daně ................................259

1.3 Daň z nemovitých věcí .....................................261

1.4 Daň silniční ................................................264

1.5 Daň z nabytí nemovitých věcí ..............................266

1.6 Daň z hazardních her ......................................269

VII

OBSAH

1.7 Daň z přidané hodnoty ....................................270

1.8 Spotřební daně ............................................288

1.9 Energetické daně ..........................................290

KAPITOLA 2 Dotace .........................................................292

DÍL 16 Leasing

KAPITOLA 1 Obecné principy leasingu .....................................295

KAPITOLA 2 Druhy leasingu a jejich srovnání ...............................295

2.1 Operativní leasing .........................................295

2.2 Finanční leasing ...........................................296

2.3 Zpětný leasing ............................................298

2.4 Výhody a nevýhody finančního leasingu ...................298

KAPITOLA 3 Leasingová smlouva ...........................................300

3.1 Leasingová smlouva a její náležitosti .......................300

3.2 Předčasné ukončení leasingové smlouvy ...................302

KAPITOLA 4 Daňová problematika leasingu ................................304

4.1 Leasing a daň z příjmů .....................................304

4.2 Leasing a DPH .............................................309

KAPITOLA 5 Účetní problematika leasingu .................................312

DÍL 17 Základní kapitál, fondy

KAPITOLA 1 Obecné principy základního kapitálu a fondů .................321

KAPITOLA 2 Právní formy podnikání .......................................322

2.1 Akciová společnost ........................................323

2.2 Společnost s ručením omezeným ..........................323

2.3 Veřejná obchodní společnost ..............................324

2.4 Komanditní společnost ....................................325

2.5 Družstvo ..................................................325

2.6 Další formy obchodních společností v souvislosti

se členstvím v EU ..........................................326

KAPITOLA 3 Základní kapitál a jeho změny .................................326

3.1 Úpis a splácení kapitálu ....................................327

3.2 Zvýšení kapitálu v různých formách účetní jednotky ........328

3.3 Snížení základního kapitálu v různých formách účetní jednotky .. 333 KAPITOLA 4 Kapitálové fondy ..............................................336

4.1 Ážio .......................................................336

4.2 Ostatní kapitálové fondy ...................................338

4.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků ..........338

4.4 Oceňovací rozdíly při přeměnách obchodních korporací ....340

4.5 Rozdíly z přeměn obchodních korporací ....................340

4.6 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací ....341 KAPITOLA 5 Fondy ze zisku, převedené výsledky hospodaření .............341

5.1 Fondy ze zisku .............................................342

5.2 Výsledky hospodaření minulých let ........................342

KAPITOLA 6 Výsledek hospodaření

ve schvalovacím řízení .........................................344

KAPITOLA 7 Časté chyby při účtování o základním kapitálu a fondech .....346

DÍL 18 Rezervy

KAPITOLA 1 Obecné principy rezerv ........................................349

KAPITOLA 2 Účtování o rezervách, zachycení rezerv ve výkazech ..........351


VIII

KAPITOLA 3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů

(zákonné rezervy) .............................................352

3.1 Rezerva na opravy hmotného majetku .....................354

3.2 Bankovní rezervy ..........................................358

3.3 Rezervy v pojišťovnictví ....................................358

3.4 Rezerva na pěstební činnost ...............................358

3.5 Ostatní rezervy tvořené na základě ZoR ....................359

3.6 Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních

panelů uvedených na trh do dne 1. 1. 2013 .................360

KAPITOLA 4 Rezervy tvořené na základě účetních předpisů (účetní rezervy) ...361

4.1 Rezerva na rizika a ztráty ...................................361

4.2 Rezerva na daň z příjmů ...................................362

4.3 Rezerva na důchody a podobné závazky ...................363

4.4 Rezerva na restrukturalizaci ................................364

4.5 Ostatní rezervy neuvedené v zákoně o účetnictví ...........365

KAPITOLA 5 Časté chyby při tvorbě a účtování rezerv ......................365

DÍL 19 Odložená daňová povinnost

KAPITOLA 1 Obecné principy odložené daňové povinnosti ................367

KAPITOLA 2 Výpočet odložené daně ........................................367

KAPITOLA 3 Interpretace Národní účetní rady českých účetních předpisů ...376

DÍL 20 Účetní odpisy

KAPITOLA 1 Účetní odpisy majetku .........................................381

1.1 Obecná ustanovení účetních odpisů .......................381

1.2 Účetní jednotky a odpisované předměty ...................381

1.3 Průběh odpisování ........................................389

1.4 Účtování odpisů ..........................................396

KAPITOLA 2 Odpisy pohledávek ...........................................397

DÍL 21 Tr žby

KAPITOLA 1 Obecné principy tržeb .........................................401

KAPITOLA 2 Tržby za vlastní výrobky .......................................403

KAPITOLA 3 Tržby z prodeje služeb .........................................404

KAPITOLA 4 Tržby za zboží ..................................................406

4.1 Prodej zboží s přijatou zálohou .............................406

4.2 Prodej zboží do jiného členského státu EU ..................408

4.3 Reklamace zboží ...........................................409

4.4 Skonta a bonusy ...........................................412

4.5 Ostatní druhy tržeb ........................................416

DÍL 22 Náklady

KAPITOLA 1 Obecné principy nákladů ......................................421

KAPITOLA 2 Náklady v účetnictví ...........................................422

2.1 Zachycení nákladů ve výkazech ............................422

2.2 Vnitřní účetní směrnice, účtový rozvrh .....................423

2.3 Základní postupy při účtování nákladů .....................424

KAPITOLA 3 Základní účetní zásady týkající se nákladů ....................425

OBSAH


IX

OBSAH

KAPITOLA 4 Náklady v provozní oblasti ....................................430

4.1 Účtové skupiny provozních nákladů ........................430

4.2 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti

a aktivace .................................................433

4.3 Manka a škody ............................................435

4.4 Další příklady účtování nákladů ............................437

KAPITOLA 5 Náklady ve finanční oblasti ....................................441

KAPITOLA 6 Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů ....................444

6.1 Daňové a nedaňové náklady ...............................444

6.2 Náklady na daň z příjmů – splatná a odložená daň ..........444

KAPITOLA 7 Časté chyby při účtování nákladů .............................446

DÍL 23 Výnosy

KAPITOLA 1 Obecné principy výnosů .......................................451

KAPITOLA 2 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží ..........456

KAPITOLA 3 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy ....................458

KAPITOLA 4 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy ..........................468

KAPITOLA 5 Účtová skupina 69 – Převodové účty ..........................477

DÍL 24 Účetní závěrka

KAPITOLA 1 Obecná ustanovení účetní závěrky ............................479

KAPITOLA 2 Účetní závěrka ................................................480

2.1 Řádná účetní závěrka .....................................480

2.2 Mimořádná účetní závěrka .................................480

2.3 Mezitímní účetní závěrka ..................................481

2.4 Povinný obsah účetní závěrky .............................481

KAPITOLA 3 Inventarizace ..................................................482

3.1 Druhy inventur ............................................482

3.2 Provádění inventarizace jednotlivých položek rozvahy

a práce na účetní závěrce ..................................483

3.2.1 Stálá aktiva ........................................483

3.2.2 Zásoby ............................................485

3.2.3 Pohledávky ........................................485

3.2.4 Finanční majetek ...................................486

3.2.5 Dluhy, úvěry .......................................486

3.2.6 Rezervy ............................................487

3.2.7 Ostatní aktiva a pasiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487

3.2.8 Náklady a výnosy ..................................487

KAPITOLA 4 Uzavření účetních knih ........................................488

KAPITOLA 5 Výkazy, příloha a přehledy ....................................489

5.1 Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489

5.2 Příloha v účetní závěrce ....................................489

5.3 Přehled o peněžních tocích (cash-flow) .....................490

5.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu ......................492

5.5 Výroční zpráva .............................................493

KAPITOLA 6 Účetní závěrka a mezinárodní účetní standardy účetního

výkaznictví (IFRS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

6.1 Rozdíly v oceňování dle českých předpisů

a dle IFRS ..................................................503

6.1.1 Nehmotný majetek ................................503

6.1.2 Hmotný majetek ..................................504


X

OBSAH

6.1.3 Zásoby ............................................505

6.1.4 Finanční nástroje ...................................505

6.1.5 Rezervy ............................................505

KAPITOLA 7 Ověření účetní závěrky auditorem ............................506

7.1 Obecné principy ověření účetní závěrky auditorem .........506

7.2 Testování rozvahových a výsledkových položek .............507

7.3 Zpráva auditora ...........................................510

KAPITOLA 8 Rozbor hospodaření účetní jednotky ..........................513

8.1 Horizontální a vertikální analýza ...........................514

8.2 Poměrové ukazatele .......................................515

8.2.1 Ukazatele rentability ...............................515

8.2.2 Ukazatele likvidity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516

8.2.3 Ukazatele aktivity ..................................516

8.2.4 Ukazatele zadluženosti .............................517

8.2.5 Využití českých účetních výkazů pro potřeby

finanční analýzy ....................................518

8.3 Ekonomická přidaná hodnota ..............................519

Příloha – Typový účtový rozvrh ...................................................523

Věcný rejstřík .....................................................................531


XI

Předmluva

Účetnictví podnikatelů 2020

Účetnictví podnikatelů 2020 je koncipováno jako praktická každodenní

pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace

je rozdělena do  24 dílů a  obsahuje srozumitelný výklad všech účetních oblastí, které se

v praxi při vedení účetnictví běžně vyskytují, a to ve znění předpisů pro rok 2020.

Výklad je zpracován jednoduše, přehledně a  je doplněn názornými příklady pro snadné

pochopení problematiky.

obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.

Výhodou je přehledná a praktická struktura textů, které odpovídá i grafické

odlišení jeho jednotlivých částí.

Pro případné vyhledání právní úpravy vysvětlovaného problému jsou v textech uváděny

na okraji stran, příp. v závorkách v textu, konkrétní odkazy (např. [§ 5 odst. 1 ZÚ]). Ke snadné

orientaci v textu a práci s ním přispívá také Přehled zkratek.

Věříme, že oceníte přehlednost a  srozumitelnost výkladu a  že vám meritum Účetnictví

podnikatelů 2020 poskytne řešení vašich každodenních problémů. Uvítáme jakékoli vaše

podněty či připomínky k obsahu i formě výkladu.

Redakce Účetnictví podnikatelů


XII

Zkratky užitých právních předpisů

Zkratka Název předpisu Číslo předpisu

CUS Český(é) účetní standard(y)

České účetní standardy pro

účetní jednotky, které účtují

podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

DŘ Daňový řád Zákon č. 280/2009 Sb. IAS

Mezinárodní účetní standardy (International

Accounting Standards) IFRS

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

(International Financial Reporting Standards) INZ

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon)

Zákon č. 182/2006 Sb.

NOZ Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. OBZ Obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb. OZ Občanský zákoník Zákon č. 40/1964 Sb. VPU

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

které jsou podnikateli účtujícími v podvojném

účetnictví

Vyhláška č. 500/2002 Sb.

ZCP Zákon o cenných papírech Zákon č. 591/1992 Sb. ZDNNV

Zákonnné opatření Senátu o dani z nabytí

nemovitých věcí

Zákon č. 340/2013 Sb.

ZDNV Zákon o dani z nemovitých věcí Zákon č. 338/1992 Sb. ZDP Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ZDPH Zákon o dani z přidané hodnoty Zákon č. 235/2004 Sb. ZDS Zákon o dani silniční Zákon č. 16/1993 Sb. ZDuP Zákon o důchodovém pojištění Zákon č. 155/1995 Sb. ZDuS Zákon o důchodovém spoření Zákon č. 458/2011 Sb. ZNP Zákon o nemocenském pojištění Zákon č. 187/2006 Sb. ZoA Zákon o auditorech Zákon č. 93/2009 Sb. ZOK Zákon o obchodních korporacích Zákon č. 90/2012 Sb. ZOPSZ

Zákon o organizaci a provádění sociálního

zabezpečení

Zákon č. 582/1991 Sb.

ZoR

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně

z příjmů

Zákon č. 593/1992 Sb.

ZP Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb. ZPDuS Zákon o pojistném na důchodové spoření Zákon č. 397/2012 Sb. ZPOSD

Zákon o přeměnách obchodních společností

a družstev

Zákon č. 125/2008 Sb.

ZPSZ

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zákon č. 589/1992 Sb.

Přehled zkratek


XIII

PŘEHLED ZKRATEK

Zkratka Název předpisu Číslo předpisu

ZPZP

Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní

pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb.

ZSD Zákon o spotřebních daních Zákon č. 353/2003 Sb. ZSVR Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Zákon č. 261/2007 Sb. ZÚ Zákon o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb. ZVZP Zákon o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 48/1997 Sb. ŽZ Živnostenský zákon Zákon č. 455/1991 Sb.

Ostatní zkratky

Zkratka Pojem

CP cenný papír CZK česká koruna ČNB Česká národní banka ČSÚ Český statistický úřad D Dal DFM dlouhodobý finanční majetek DHM dlouhodobý hmotný majetek DIČ daňové identifikační číslo DPH daň z přidané hodnoty DNM dlouhodobý nehmotný majetek EUR euro GW goodwill IČO identifikační číslo IF investiční fond KAČR Komora auditorů ČR MD Má dáti MF Ministerstvo financí MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí N náklady NV nedokončená výroba OP opravné položky OR oceňovací rozdíl PC pořizovací cena PF podílový fond PL podílový list pol. položka PS počáteční stav PZ počáteční zůstatek XIV PŘEHLED ZKRATEK

Zkratka Pojem

RUZ řádná účetní závěrka

Sb. Sbírka zákonů

SP sociální pojištění

t tuna

UZ účetní závěrka

V výnosy

VH výsledek hospodaření

VK vlastní kapitál

ZC zůstatková cena

ZK základní kapitál

ZP zdravotní pojištění

ZVČ zásoby vlastní činnosti

ÚČETNÍ JEDNOTKY A ÚČETNÍ OBDOBÍ

1

DÍL 1

Úvod do účetnictví – účetní

jednotky a principy vedení

účetnictví

KAPITOLA 1

Účetní jednotky a účetní období

1.1 Účetní jednotky Účetními jednotkami, na které se vztahuje ZÚ, se rozumí: Právnické osoby Právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky. Právnická osoba je definována jako organizovaný útvar, kterému zákon přiznává právní osobnost. NOZ stanoví jednotlivé právní formy právnických osob (korporace, fundace, ústavy). Právnickou osobou jsou i zájmová sdružení právnických osob a obecně prospěšné společnosti, které NOZ již nedefinuje, existují však na  základě již zrušených právních předpisů, a to s oporou přechodných ustanovení NOZ. Zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky Jedná se o  takové právnické osoby, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů. Organizační složky státu Organizační složky státu vznikají podle veřejnoprávních předpisů. Jedná se například o ministerstva, soudy, státní zastupitelství, NKÚ, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Akademie věd České republiky, Úřad pro ochranu osobních údajů a další. Fyzické osoby Fyzické osoby se stávají účetní jednotkou z těchto důvodů: a) fyzické osoby jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,

§ 1 odst. 2 ZÚ

§ 20 NOZ


ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ – ÚČETNÍ JEDNOTKY A PRINCIPY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 2 b) fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle § 4a ZDPH, včetně plně

ní osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské

činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč.

Účetní jednotkou jsou pak od prvního dne kalendářního roku, c) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, přičemž se

ani nemusí jednat o podnikatele, ale například i o pronajímatele, d) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a  jsou společníky sdruženými ve  spo

lečnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této společnosti je účetní

jednotkou, e) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní právní

předpis. Účetní jednotky bez právní subjektivity Novinkou jsou účetní jednotky, které samy o sobě nejsou právnickými osobami, zákon jim nepřiznává právní osobnost. Jedná se o: a) svěřenské fondy, b) fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové

spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, c) investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícího investiční společnos

ti a investiční fondy. Účetní jednotkou je i takový subjekt, kterému povinnost sestavení účetní závěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní jednotkou podle zvláštního právního předpisu. 1.2 Kategorizace účetních jednotek Zákonem o účetnictví s účinností od 1. 1. 2016 byla zavedena kategorizace účetních jednotek, která veškeré účetní jednotky rozděluje do čtyř kategorií podle tří kritérií zjišťovaných z účetní závěrky. Bez závislosti na této kategorizaci existuje ještě kategorie „vybrané účetní jednotky“ a kategorie „subjekty veřejného zájmu“. Účetní jednotka se tak může souběžně nacházet ve více kategoriích (například velká a zároveň subjekt veřejného zájmu). Z pohledu praxe je nutné připomenout, že jednou stanovená kategorie se může v čase měnit v závislosti na změně výše jmenovaných kritérií. Vybraná účetní jednotka Od roku 2010 jsou některé účetní jednotky povinny podávat Ministerstvu financí informace potřebné pro vedení centrální informační soustavy státu a účetních výkazů za stát. Těmito účetními jednotkami jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České republiky, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. Subjekty veřejného zájmu Subjekty veřejného zájmu jsou definovány jako banky nebo spořitelní a  úvěrní družstva, pojišťovny nebo zajišťovny, penzijní společnosti, zdravotní pojišťovny a  emitenti

§ 1448 a násl. NOZ

§ 1 odst. 3 a 4 ZÚ

§ 1a ZÚ


ÚČETNÍ JEDNOTKY A ÚČETNÍ OBDOBÍ

3

investičních CP přijatých k  obchodování na  evropském regulovaném trhu (definovaní v § 19a odst. 1 ZÚ). Kategorizace účetních jednotek Účetní jednotky jsou zákonem rozděleny do 4 skupin – kategorií podle toho, zda převýší alespoň dvě ze tří kritérií, kterými jsou: – (1) aktiva celkem, jimiž se rozumí aktiva netto. Tato definice aktiv pak platí pro celý ZÚ

(například pro § 20 či 37 ZÚ), – (2) roční úhrn čistého obratu přepočtený na  celé účetní období, pokud je toto krat

ší než 12 měsíců (celkový obrat dělený skutečným počtem měsíců účetního období

a  vynásobený 12). Ve Výkazu zisku a  ztráty je nově hodnota obratu vyjádřena na  sa

mostatném (posledním) řádku výkazu, – (3) průměrný počet zaměstnanců během účetního období.

Účetní jednotka (1) (2) (3)

Mikro 9 mil. Kč včetně 18 mil. Kč včetně 10 včetně

Malá 9–100 mil. Kč včetně 18–200 mil. Kč včetně 10–50 včetně

Střední 100–500 mil. Kč

včetně

200–1 000 mil. Kč

včetně

50–250 včetně

Velká nad alespoň dvěma kritérii střední jednotky

Do kategorie velké účetní jednotky patří také subjekty veřejného zájmu a vybrané účetní jednotky. Způsob zařazení a hodnocení kritérií Účetní jednotky se do uvedených kategorií zařadily poprvé pro zdaňovací období 2016, a  to podle výsledků předcházejícího účetního období (roku 2015). Nové účetní jednotky se zařadí do  kategorie podle kritérií, u  nichž lze předpokládat jejich dosažení. Pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka překročí (nebo naopak přestane překračovat) dvě hraniční hodnoty, změní svoji kategorii od následujícího účetního období. První možnost změny kategorie tedy nastala k 1. 1. 2018. Z uvedeného je zřejmé, že všechny účetní jednotky, u kterých došlo ke změně kategorie v roce 2018, si tuto svoji kategorii podrží také v následujícím účetním období roku 2019. Pokud v roce 2018 účetní jednotka svoji kategorii nezměnila, pak každé následující nové účetní období je potřeba provést kontrolu kritérií za dvě předcházející období a utvrdit se, že se kategorie nezměnila, v opačném případě pak změnu provést. 1.3 Účetní období Účetní jednotky vedou účetnictví za účetní období. Definici a druhy účetních období stanoví § 3 ZÚ. Rozeznáváme tyto základní druhy účetních období: a) Kalendářní rok. b) Hospodářský rok – je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného

měsíce, než je leden.

§ 1b ZÚ

§ 1e ZÚ

§ 3 ZÚ


ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ – ÚČETNÍ JEDNOTKY A PRINCIPY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 4 c) Přechodové období mezi kalendářním a hospodářským rokem, případně mezi dvěma

hospodářskými roky. Toto období pak může být kratší i delší než 12 měsíců, přičemž

v obou případech se jedná o účetní období. d) Účetní období související s přeměnami obchodních korporací s výjimkou změny práv

ní formy a  příhraničního přemístění sídla. Účetní období začíná rozhodným dnem

a končí posledním dnem účetního období, ve kterém byl proveden zápis uvedených

skutečností do obchodního rejstříku, jde-li o nástupnickou účetní jednotku, o účetní

jednotku rozdělovanou odštěpením nebo o přejímajícího společníka v případě převo

du jmění na společníka. U zúčastněných účetních jednotek končí účetní období dnem

předcházejícím rozhodnému dni podle zvláštního právního předpisu. e) Účetní období delší než 12 měsíců – toto období je možné zvolit jen v těchto případech:

– při vzniku účetní jednotky v období 3 měsíců před koncem kalendářního roku,

– při zániku účetní jednotky v  období 3 měsíců po  skončení kalendářního roku

nebo hospodářského roku,

– připadne-li rozhodný den u nástupnické účetní jednotky, u účetní jednotky roz

dělované odštěpením nebo u přejímajícího společníka v případě převodu jmění

na společníka do období 3 měsíců před skončením kalendářního nebo hospodář

ského roku a dojde-li v tomto období zároveň k zápisu přeměny obchodní korpo

race do obchodního rejstříku.

Způsob přechodu na hospodářský rok Účetní jednotky mohou uplatnit hospodářský rok pouze po  oznámení záměru změny účetního období místně příslušnému správci daně z příjmů nejméně 3 měsíce před plánovanou změnou účetního období nebo před koncem běžného účetního období, a  to podle toho, který z termínů nastává dříve, jinak účetní období zůstává nezměněno. Toto však neplatí pro organizační složku státu a územní samosprávný celek. Hospodářský rok je možné uplatnit i při vzniku účetní jednotky, a to za předpokladu, že tento úmysl účetní jednotka správci daně oznámí do 30 dnů od svého vzniku, v případě přeměny pak do  30 dnů ode dne zápisu přeměny obchodní korporace do  obchodního rejstříku.

§ 3 odst. 5 ZÚ

§ 3 odst. 6 ZÚ


VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A ZAHAJOVACÍ ROZVAHA

5

KAPITOLA 2

Vedení účetnictví a zahajovací rozvaha

2.1 Základní předpoklady a  povinnosti pro vedení

účetnictví

Předmět účetnictví Existují rozdílné definice předmětu účetnictví pro účetní jednotky vedoucí účetnictví (podvojné) a  jednoduché účetnictví. Účetní jednotky, které vedou účetnictví v  plném, nebo ve  zjednodušeném rozsahu, účtují podvojnými zápisy o  stavu a  pohybu majetku a  jiných aktiv, závazků včetně dluhů a  jiných pasiv, dále o  nákladech a  výnosech a  o  výsledku hospodaření. Předmětem jednoduchého účetnictví jsou výdaje a příjmy, majetek a  závazky. Je namístě zdůraznit, že pojem účetnictví je v zákoně používán jen ve slova smyslu podvojného účetnictví, aniž se pojem „podvojné“ v zákoně uvádí. Pokud chce zákonodárce hovořit o jednoduchém účetnictví, pak užívá pojem „jednoduché účetnictví“. Ve zkratce je možné definovat, že existují dva rozdílné pojmy – účetnictví a jednoduché účetnictví. Základními předpoklady pro vedení účetnictví je: – akruální princip, čímž se rozumí účtování podvojnými zápisy do období, kdy dochází

k uskutečnění účetního případu, bez ohledu na to, kdy dochází ke změně stavu nebo

struktury aktiv či pasiv, – předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky znamená, že účetní jednotka je

schopna platit své dluhy a nezamýšlí ani nemusí ukončit svou činnost nebo význam

ným způsobem omezit její rozsah, – věrný a  poctivý obraz skutečnosti, který má podávat účetní závěrka, je základním

požadavkem, který má účetnictví splňovat. Poctivého obrazu je dosaženo tehdy, když

při zobrazení předmětu účetnictví v účetní závěrce jsou účetní metody použity tako

vým způsobem, který nepovede ke zkreslování skutečnosti. Pro dosažení cíle – tedy naplnění předmětu účetnictví, musí být účetnictví vedeno jako: – správné – tj. v souladu se zákonem a podzákonnými účetními předpisy, přičemž není

zároveň porušen ani jiný právní předpis, – úplné – tj. došlo k zaúčtování všech účetních případů, které s tímto obdobím věcně

a  časově souvisí, byla sestavena účetní závěrka, pokud je pro účetní jednotku pře

depsána, tak také sestavena výroční zpráva, případně konsolidovaná účetní závěrka

a výroční zpráva, pro účetní jednotky, pro které tato povinnost vyplývá ze zákona, jsou

údaje účetní závěrky odpovídajícím způsobem zveřejněny. Teprve při splnění všech

uvedených povinností je možné konstatovat, že účetnictví je úplné; – průkazné – tj. účetní záznamy odpovídají skutečnosti a byla provedena inventarizace,

§ 2 ZÚ

§ 3 odst. 1 ZÚ

§ 7 odst. 2 ZÚ

§ 8 ZÚ


ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ – ÚČETNÍ JEDNOTKY A PRINCIPY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 6 – srozumitelné – tj. je možné jednotlivě i v souvislostech určit obsah účetních případů

a účetních záznamů, – přehledné a trvanlivé – tj. účetní záznamy jsou vytvořeny a uloženy ve formě zaru

čující trvanlivost a musí být zpracovány a uloženy tak, aby je bylo možné bez zbyteč

ných obtíží vyhledat, a musí být vyhotoveny tak, aby byly pro fyzickou osobu čitelné

po celou dobu povinného uschování či aby je bylo možno do čitelné formy po celou

tuto dobu převést; – vedené v českém jazyce – účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v českém ja

zyce, přičemž účetní doklady mohou být vyhotoveny v  cizím jazyce. Musí však být

splněna podmínka srozumitelnosti pro uživatele; – vedené v  české měně – účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v  peněžních

jednotkách české měny. V případě pohledávek a závazků, podílů na obchodních spo

lečnostech, práv z cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů a derivátů, cenin,

pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, a cizích měn, jsou účetní jednotky povinny použít

současně i cizí měnu. Tato povinnost platí i u opravných položek, rezerv a technických

rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně; – zákaz vzájemného zúčtování – účetní jednotky mohou provádět vzájemné zúčto

vání jen v případech upravených účetními metodami (§ 58 VPU) a jsou-li zúčtovávané

částky, ve výši ocenění neupraveném o položky podle § 26 odst. 3, uvedeny v příloze

v účetní závěrce. Odpovědnost za vedení účetnictví leží na statutárním orgánu účetní jednotky, či na fyzické osobě, která je sama účetní jednotkou. Účetní jednotky mohou pověřit vedením svého účetnictví i  jinou právnickou nebo fyzickou osobu, čímž se však nezbavují odpovědnosti za vedení účetnictví. 2.2 Rozsah vedení účetnictví Základní podoba účetnictví je podvojné účetnictví v plném rozsahu. Výjimku – tj. možnost vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a sestavovat také účetní závěrku ve zkráceném rozsahu, budou mít jen: a) příspěvkové organizace, kterým toto povolí zřizovatel, b) mikro a malé účetní jednotky, pokud jsou právnickými osobami, nepodléhající povin

nému auditu, pokud se jedná o:

– bytová a sociální družstva,

– spolky, nadační fondy, církve, společenství vlastníků jednotek, o.p.s., ústavy, od

borové organizace (účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.),

– svěřenské fondy účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. nebo VPU,

c) fyzické osoby, které jsou mikro účetními jednotkami nebo malými účetními jednotka

mi a nepodléhají povinnému auditu. V případě, že by výše jmenovaná účetní jednotka chtěla vést účetnictví v plném rozsahu, je takové rozhodnutí možné. Z výše uvedeného výčtu účetních jednotek vyplývá, že žádná obchodní společnost, ale ani družstvo, které není bytovým či sociálním družstvem, nemůže zvolit vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

§ 4 odst. 12 a 13 ZÚ

§ 7 odst. 6 ZÚ

§ 5 a 4a ZÚ


VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A ZAHAJOVACÍ ROZVAHA

7

Zjednodušení a omezení účetních metod ve zjednodušeném účetnictví Ve zjednodušeném účetnictví platí určitá omezení, a to aniž dojde k porušení zásady věrného zobrazení a nenaplnění předmětu účetnictví. Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, – sestavují účtový rozvrh, v němž mohou uvést pouze účtové skupiny, nemusí využívat

analytické účty a nemusí účtovat na podrozvahových účtech, – mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, nicméně toto zjednodu

šení není v praxi příliš používáno, – nepoužijí zásadu opatrnosti s  výjimkou účtování odpisů a  s  výjimkou zákonných re

zerv a zákonných opravných položek, – nepoužijí ustanovení o oceňování reálnou hodnotou, – sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. 2.3 Použití mezinárodních účetních standardů Účetní jednotky a konsolidující účetní jednotky, které jsou emitenty cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, použijí pro účtování a sestavení účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky mezinárodní účetní standardy, upravené právem Evropské unie. Konsolidující účetní jednotky, které neúčtují podle mezinárodních účetních standardů povinně, mohou při konsolidaci podle mezinárodních účetních standardů postupovat, přičemž dodrží české účetní předpisy. Mezinárodní účetní standardy mohou též použít konsolidované účetní jednotky, u  kterých lze přepokládat, že k rozhodnému dni se budou muset podrobit konsolidaci za pomoci mezinárodních účetní standardů, pokud to schválí nejvyšší orgán účetní jednotky. Ustanovení § 19a ZÚ stanoví podrobné podmínky a postupy platné při přechodu na účtování a sestavování účetní závěrky podle mezinárodních účetních standardů a naopak pro ukončení jejich používání. Důležité je uvědomit si, že účetní jednotky, které se oprávněně řídí mezinárodními standardy, nepoužijí při účtování a  sestavování účetní závěrky a  výroční zprávy české účetní předpisy. Platí to ale i  naopak. Pokud účetní jednotka podle mezinárodních účetních standardů podle § 19a ZÚ neúčtuje, není možné si některá jejich ustanovení „vypůjčit“ a uplatňovat je v účetnictví vedeném podle českých předpisů. 2.4 Zahajovací rozvaha Zahajovací rozvaha se sestavuje ke  dni, ke  kterému účetní jednotka vzniká (nejčasněji se jedná datum zápisu do  rejstříku), dále pak k  prvnímu dni každého dalšího účetního období, a dále: – ke dni vstupu do likvidace,

– ke  dni následujícímu po  dni zpracování návrhu na  rozdělení likvidačního zůstatku

nebo ke  dni následujícímu po  dni zpracování zprávy o  naložení s  majetkem podle

zvláštních právních předpisů,

§ 13a ZÚ

§ 19a ZÚ

§ 19a ZÚ

§ 17 ZÚ


ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ – ÚČETNÍ JEDNOTKY A PRINCIPY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 8 – ke dni, ke kterému nastanou účinky rozhodnutí o úpadku, nebo ke kterému nastanou

účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs, – ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, nebo schvále

ní reorganizačního plánu. Zcela rozdílná je zahajovací rozvaha zcela nové účetní jednotky a  zahajovací rozvaha k prvnímu dni období, která se shoduje s obsahem konečné rozvahy sestavené na konci uplynulého účetního období. Obsahem zahajovací rozvahy nově vzniklé účetní jednotky je stručně řečeno obsah zakladatelské smlouvy či listiny, nebo statutu. Jedná se zejména o údaje o výši: – základního kapitálu, – případného emisního či vkladového ážia, – splaceného vkladu, – pohledávky za hodnotu nesplaceného vkladu, – závazku vůči společníkovi, který se případně vztahuje k hodnotě splaceného vkladu. Zcela specifickou zahajovací rozvahou by byla rozvaha nové společnosti založené vkladem obchodního závodu nebo jeho části. O účetních případech, které se uskutečnily před vznikem účetní jednotky, speciálně pak obchodní korporace, se účtuje až po otevření účetních knih. Mohou tak vzniknout závazky obchodní korporace vůči zakladatelům obchodní korporace, které odpovídají nákladům spojeným se založením a vznikem obchodní korporace.

KAPITOLA 3

Znovuzavedení jednoduchého

účetnictví

3.1 Účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví Možnost vedení jednoduchého účetnictví mohou využít jen právnické osoby včetně zahraničních právnických osob, které splní řadu zákonem stanovených podmínek. Fyzická osoba jednoduché účetnictví vést nemůže, a to ani v případě, že se stane účetní jednotkou. Tento zákaz nijak nesouvisí s možností vedení daňové evidence fyzických osob podle § 7b ZDP. Fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou a využijí podle svého rozhodnutí vedení daňové evidence, nespadají pod ZÚ s výjimkou obsahového vymezení složek majetku v daňové evidenci, kde se § 7b odst. 2 ZDP odvolává na ZÚ. Podmínky pro vedení jednoduchého účetnictví Účetní jednotka – právnická osoba může vést jednoduché účetnictví za souběžného splnění těchto podmínek: a) není plátcem DPH, b) její celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 Kč, c) hodnota jejího majetku nepřesáhne 3 000 000 Kč,

§ 1f ZÚ


ZNOVUZAVEDENÍ JEDNODUCHÉHO ÚČETNICTVÍ

9

d) je současně:

1) spolkem a pobočným spolkem, nebo

2) odborovou organizací, pobočnou odborovou organizací, mezinárodní odboro

vou organizací a pobočnou mezinárodní odborovou organizací, nebo

3) organizací zaměstnavatelů, pobočnou organizací zaměstnavatelů, mezinárodní

organizací zaměstnavatelů a  pobočnou mezinárodní organizací zaměstnavatelů,

nebo

4) církví a  náboženskou společností nebo církevní institucí, která je právnickou

osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a  náboženských

společností, nebo

5) honebním společenstvem. U nově vzniklých účetních jednotek pracujeme s odhadovanými výsledky – pokud se důvodně předpokládá, že požadované limity účetní jednotka nepřekročí a jedná se o účetní jednotku uvedenou v písm. d), je možné jednoduché účetnictví vést i v roce vzniku nové účetní jednotky. Hodnotou majetku se rozumí úhrn majetku z přehledu o majetku a závazcích za účetní období; nezahrnují se pohledávky z prodeje dlouhodobého majetku a jejich úhrady a nahodilé a mimořádné pohledávky a jejich úhrady. Celkovými příjmy se pro účely jednoduchého účetnictví rozumí úhrn příjmů z přehledu o příjmech a výdajích za účetní období. Do úhrnu příjmů se nezahrnují průběžné položky, příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a příjmy nahodilé a mimořádné. Z výše uvedeného je zřejmé, že žádná z obchodních korporací jednoduché účetnictví vést nemůže, neboť je určeno pro alternativní využití pouze výše jmenovanými „neziskovými“ právnickými osobami, které jsou z hlediska daně z příjmů považovány za veřejně prospěšné poplatníky. 3.2 Rozsah, zásady vedení a předmět jednoduchého

účetnictví

Rozsah vedení jednoduchého účetnictví V jednoduchém účetnictví se neúčtuje o: – odpisech, opravných položkách, účetních rezervách (tj. neuplatňuje se zásada

opatrnosti), – přepočtech pohledávek a závazků k rozvahovému dni, s výjimkou oceňování peněž

ních prostředků, – přecenění reálnou hodnotou. Zákonné rezervy je pak možné tvořit pouze podle podmínek ZoR, jako snížení či zvýšení základu daně, a to mimoúčetní úpravou základu daně v daňovém přiznání. Stejně tak bude naloženo s daňovými odpisy, pokud budou uplatněny. Účetní jednotky vedoucí jednoduché účetnictví si také za  své účetní období nesmí zvolit hospodářský rok. Je však možné uplatnit maximálně 15měsíční účetní období v  případě vzniku či zániku účetní jednotky (§ 3 odst. 4 ZÚ).

§ 13b odst. 4 a 5 ZÚ


ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ – ÚČETNÍ JEDNOTKY A PRINCIPY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 10 Předmět jednoduchého účetnictví a účetní knihy Předmětem jednoduchého účetnictví jsou výdaje a příjmy, majetek a závazky (§ 3 ZÚ). Je tedy možné se i nadále spolehnout na „cash“ princip. Účetní jednotky v jednoduchém účetnictví vedou účetní knihy, kterými jsou: a) peněžní deník, b) kniha pohledávek a kniha závazků, c) pomocné knihy o ostatních složkách majetku. Peněžní deník obsahuje alespoň informace o: a) peněžních prostředcích v  hotovosti a  peněžních prostředcích na  účtech, zejména

v bankách, spořitelních a úvěrních družstvech, b) příjmech a výdajích skutečně přijatých či zaplacených v účetním období, c) průběžných položkách, za které se považují pohyby peněžních prostředků, které ne

jsou konečným příjmem nebo výdajem. Další podrobné informace jsou obsaženy v prováděcí vyhlášce k jednoduchému účetnictví (vyhláška č. 325/2015 Sb.). Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví Povinnou součástí účetní závěrky v jednoduchém účetnictví je sestavení Výkazu o majetku a závazcích a Výkazu o příjmech a výdajích, a to do 6 měsíců od rozvahového dne. Rozsah a zásady vedení jednoduchého účetnictví, stejně tak jako obsah přehledů a způsoby přechodu na podvojné účetnictví stanoví vyhláška č. 325/2015 Sb.

KAPITOLA 4

Účetní záznamy, účetní knihy, účetní

předpisy

4.1 Účetní záznamy, účetní doklady a účetní knihy Účetní jednotky jsou povinny zachycovat skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, účetními doklady. Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, se nazývají účetními případy. Průkazné účetní případy účetní jednotka zaznamenává v účetních knihách. Účetní záznam jako pojem není přímo definován, jedná se o každý dokument, j       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.