načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014 - kolektiv autorů

Meritum Účetnictví podnikatelů 2014

Elektronická kniha: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014
Autor:

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2014 je koncipováno jako praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  594
+
-
19,8
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 536
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-747-8448-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2014 je koncipováno jako praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je rozdělena do 24 dílů a obsahuje srozumitelný výklad všech účetních oblastí, které se v praxi při vedení účetnictví běžně vyskytují, a to ve znění předpisů pro rok 2014, včetně aktualizace textů v souvislosti s rekodifikací účinnou od 1. 1. 2014.  Výklad je zpracován jednoduše, přehledně a je doplněn názornými příklady pro snadné pochopení problematiky.
MERITUM obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví. Součástí tohoto výkladu je jeho bezplatná elektronická aktualizace při zásadních legislativních změnách do konce roku 2014.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014.

Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536

Odpovědná redaktorka: Zlata Švédová

Redakční zpracování: Petra Oremusová

Autorský kolektiv (v abecedním pořadí):

Ing. Miroslav Bulla díly 3, 4, 18, 22

RNDr. Ivan Brychta díl 14

Ing. Mgr. Tereza Krupová díl 2

Ing. Ivana Kuchařová díly 16, 21, 23

Ing. Jitka Náhlovská, Ph.D. díly 5, 6, 7

Ing. Ivana Pilařová díly 1, 11, 12, 19, 20

Ing. Yveta Pšenková, Ph.D. díl 15

doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. díly 8, 9, 10, 13, 17, 24

Aktualizace

Součástí tohoto výkladu je bezplatná elektronická aktualizace při zásadních

legislativních změnách do konce roku 2014. Aktualizaci naleznete ve formátu pdf v detailu

knihy na www.wolterskluwer.cz/obchod.

Zákazníci, kteří si knihu zakoupili v e-shopu Wolters Kluwer, automaticky obdrží o nových

aktualizacích informační e-mail.

Upozornění

Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována nebokoírována v jakékoliv formě, bez předchozího souhlasu nakladatele. Dílo nebo jeho části

nelze přetisknout, ani jinak užít, včetně užití v elektronické podobě. Chráněno je textové

uspořádání i grafická úprava a zapovídá se i jejich napodobování. Právo na ochranu před

nekalou soutěží zůstává nedotčeno.

eBook k dostání na www.wolterskluwer.cz/obchod

Wolters Kluwer, a. s.

U Nákladového nádraží 6

130 00 Praha 3

tel.: 246 040 400, fax: 246 040 401

www.wolterskluwer.cz

e-mail: meritum@wolterskluwer.cz

obchod@wolterskluwer.cz

© Wolters Kluwer, a. s., 2014

ISBN 978-80-7478-447-7 (kroužková)

ISBN 978-80-7478-448-4 (pdf)

11. vydání

Sazba Grafima, www.grafima.cz

Tisk , s. r. o., Jinonická 80, Praha 5

III

Obsah

Předmluva ...................................................XI

Přehled zkratek ...............................................XII

Díl 1 Úvod do účetnictví – účetní jednotky a principy

vedení účetnictví

KAPITOLA 1 Účetní jednotky a účetní období .......................1

1.1 Účetní jednotky .................................1

1.2 Účetní období ..................................2

KAPITOLA 2 Vedení účetnictví a zahajovací rozvaha .................3

2.1 Základní předpoklady a povinnosti pro vedení účetnictví ..3

2.2 Rozsah vedení účetnictví ..........................4

2.3 Použití mezinárodních účetních standardů ............5

2.4 Zahajovací rozvaha ..............................6

KAPITOLA 3 Účetní záznamy, účetní knihy, účetní předpisy ...........6

3.1 Účetní záznamy .................................6

3.2 Předpisy upravující účetnictví .......................8

DÍL 2 Nový občanský zákoník – hlavní změny a jejich dopady

do účetnictví

KAPITOLA 1 Východiska a dopady NOZ na právní předpisy .......... 11

KAPITOLA 2 Systematika NOZ ..................................13

KAPITOLA 3 Změny a novinky NOZ ..............................15

3.1 Věc ..........................................16

3.2 Správa cizího majetku ...........................20

3.3 Závazkové právo ...............................20

3.4 Přechod smluv na NOZ ..........................22

DÍL 3 Dlouhodobý majetek

KAPITOLA 1 Obecné vymezení dlouhodobého majetku ..............23

1.1 Vnitřní účetní směrnice ...........................24

1.2 Účtový rozvrh ..................................25

KAPITOLA 2 Oceňování dlouhodobého majetku ....................26

2.1 Ocenění při pořízení .............................26

2.2 Odpisy .......................................30

2.3 Opravné položky ................................31

2.4 Rezervy ......................................33

KAPITOLA 3 Účtování o dlouhodobém majetku ....................33

KAPITOLA 4 Dlouhodobý nehmotný majetek ......................39

KAPITOLA 5 Dlouhodobý hmotný majetek ........................42

5.1 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný .............42

5.2 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný ...........47

KAPITOLA 6 Technické zhodnocení dlouhodobého majetku .........50

KAPITOLA 7 Dlouhodobý finanční majetek ........................52

KAPITOLA 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek .............55


IV

OBSAH

KAPITOLA 9 Inventarizace dlouhodobého majetku .................57

DÍL 4 Zásoby

KAPITOLA 1 Obecné principy zásob .............................59

KAPITOLA 2 Oceňování zásob ..................................61

KAPITOLA 3 Opravné položky ...................................66

KAPITOLA 4 Materiál ..........................................69

KAPITOLA 5 Zásoby vlastní výroby ..............................74

KAPITOLA 6 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny ................77

KAPITOLA 7 Zboží ............................................78

KAPITOLA 8 Poskytnuté zálohy na zásoby ........................81

KAPITOLA 9 Inventarizace zásob ................................83

DÍL 5 Pokladna

KAPITOLA 1 Obecné principy pokladny ...........................87

KAPITOLA 2 Peníze ...........................................87

KAPITOLA 3 Ceniny ...........................................89

KAPITOLA 4 Peníze na cestě ....................................91

DÍL 6 Účetní operace ve vztahu k bance

KAPITOLA 1 Obecné principy účetních operací ve vztahu k bance ....93

KAPITOLA 2 Účty v bankách ....................................93

KAPITOLA 3 Úvěry ............................................94

DÍL 7 Účetní operace vyjádřené v cizí měně

KAPITOLA 1 Obecné principy účetních operací v cizí měně ..........97

KAPITOLA 2 Pokladní a bankovní operace ........................98

KAPITOLA 3 Kursové rozdíly ....................................99

DÍL 8 Pohledávky

KAPITOLA 1 Obecné principy pohledávek .......................103

KAPITOLA 2 Pohledávky z obchodního styku .....................107

2.1 Pohledávky za odběrateli ........................107

2.2 Poskytnuté provozní zálohy ...................... 110

2.3 Pohledávky z titulu reklamací ......................111

KAPITOLA 3 Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti .. 112

3.1 Pohledávky za společníky obchodní korporace ....... 112

3.2 Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti .. 114 KAPITOLA 4 Ostatní pohledávky ............................... 114

KAPITOLA 5 Rizikové a nedobytné pohledávky ................... 115

5.1 Metoda přímého odpisu ......................... 115

5.2 Metoda odhadu ................................ 115

5.3 Opravné položky tvořené v souladu se ZoR .......... 116

DÍL 9 Dluhy

KAPITOLA 1 Obecné principy dluhů ............................ 119

KAPITOLA 2 Závazky z obchodního styku ........................122

2.1 Závazky vůči dodavatelům .......................122

V

OBSAH

2.2 Přijaté zálohy .................................125

KAPITOLA 3 Závazky vůči zaměstnancům .......................127

KAPITOLA 4 Závazky vůči státu ................................130

KAPITOLA 5 Závazky ke společníkům a ke členům sdružení ........131

5.1 Závazky ke společníkům obchodní korporace ........131

5.2 Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti ...133 KAPITOLA 6 Dlouhodobé závazky ..............................134

KAPITOLA 7 Ostatní závazky ..................................135

DÍL 10 Oceňování

KAPITOLA 1 Obecné principy oceňování .........................137

KAPITOLA 2 Ocenění při pořízení majetku a dluhů ................138

KAPITOLA 3 Oceňování k rozvahovému dni ......................142

3.1 Přecenění na reálnou hodnotu ....................142

3.2 Ostatní alternativy ..............................143

KAPITOLA 4 Vedlejší pořizovací náklady .........................144

KAPITOLA 5 Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty ........145

KAPITOLA 6 Kursové rozdíly u cenných papírů a podílů ............146

KAPITOLA 7 Techniky ocenění úbytku zásob .....................147

DÍL 11 Opravné položky

KAPITOLA 1 Opravné položky k majetku .........................151

1.1 Obecná ustanovení opravných položek .............151

1.2 Tvorba a použití opravných položek ...............152

1.3 Opravné položky k různým typům majetku ...........153

1.3.1 Opravné položky k dlouhodobému

hmotnému a nehmotnému majetku ..........153

1.3.2 Opravné položky k zásobám ................154

1.3.3 Opravné položky ke krátkodobému

finančnímu majetku .......................155

1.3.4 Opravné položky k pohledávkám ............156

KAPITOLA 2 Zákonné opravné položky ..........................158

DÍL 12 Časové rozlišení

KAPITOLA 1 Zásady časového rozlišení nákladů a výnosů ..........161

KAPITOLA 2 Náklady příštích období ............................165

KAPITOLA 3 Komplexní náklady příštích období ..................167

KAPITOLA 4 Výdaje příštích období .............................170

KAPITOLA 5 Výnosy příštích období ............................172

KAPITOLA 6 Příjmy příštích období .............................173

KAPITOLA 7 Dohadné položky aktivní ...........................174

KAPITOLA 8 Dohadné položky pasivní ..........................177

8.1 Dohadné položky v cizí měně .....................180

KAPITOLA 9 Následné opravy chybného účtování nákladů

a výnosů ........................................181

DÍL 13 Cenné papíry, podíly a deriváty

KAPITOLA 1 Obecné principy cenných papírů, podílů a derivátů .....185

KAPITOLA 2 Akcie a podíly ....................................187

KAPITOLA 3 Dluhopisy .......................................192


VI

OBSAH

KAPITOLA 4 Směnky .........................................196

KAPITOLA 5 Deriváty .........................................199

5.1 Pevné termínované operace .....................200

5.1.1 Forwardy ...............................200

5.1.2 Swapy .................................203

5.2 Opční kontrakty ...............................204

5.3 Zajišťovací účetnictví ...........................207

KAPITOLA 6 IFRS a cenné papíry ............................... 211

DÍL 14 Zúčtování se zaměstnanci

KAPITOLA 1 Mzdy ............................................217

1.1 Mzda z pohledu zdanitelného příjmu zaměstnance ....218

1.2 Odvody z mezd ...............................220

1.2.1 Odvody z mezd – daně ....................220

1.2.2 Odvody z mezd - zdravotní a sociální pojištění

a důchodové spoření .....................223

1.3 Výpočet a účtování mzdy ........................226

1.4 Mzdová dokumentace zaměstnavatele .............230

1.5 Náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost

nebo karanténu ................................231

1.6 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu

při pracovním úrazu či nemoci z povolání

(„úrazové“ pojištění) ............................232

KAPITOLA 2 Pracovní cesty ...................................233

2.1 Úkony před vysláním zaměstnance na pracovní cestu ..233

2.1.1 Způsob dopravy ..........................235

2.1.2 Předpokládaná doba pracovní cesty ..........236

2.1.3 Zálohy na ostatní výdaje ...................237

2.1.4 Sazby stravného .........................237

2.1.5 Ostatní ujednání .........................239

2.2 Povinnosti zaměstnance při průběhu pracovní cesty ...239

2.3 Vyúčtování nároku na cestovní náhradu po návratu ...241

DÍL 15 Daně a dotace

KAPITOLA 1 Daně ...........................................245

1.1 Obecné principy daní ...........................245

1.2 Daň z příjmů ..................................246

1.2.1 Daň z příjmů splatná ......................246

1.2.2 Daň z příjmů odložená ....................250

1.2.3 Ostatní přímé daně .......................251

1.3 Daň z nemovitých věcí .........................253

1.4 Daň silniční ..................................256

1.5 Daň z nabytí nemovitých věcí ....................258

1.6 Daň z přidané hodnoty ..........................261

1.7 Spotřební daně ...............................275

1.8. Energetické daně ..............................276

KAPITOLA 2 Dotace ..........................................277

DÍL 16 Leasing

KAPITOLA 1 Obecné principy leasingu ..........................279

KAPITOLA 2 Druhy leasingu a jejich srovnání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279


VII

OBSAH

2.1 Operativní leasing .............................280

2.2 Finanční leasing ...............................280

2.3 Zpětný leasing ................................281

2.4 Výhody a nevýhody finančního leasingu ............282

KAPITOLA 3 Leasingová smlouva ..............................283

3.1 Leasingová smlouva a její náležitosti ...............283

3.2 Předčasné ukončení leasingové smlouvy ...........285

KAPITOLA 4 Daňová problematika leasingu ......................286

4.1 Leasing a daň z příjmů ..........................286

4.2 Leasing a DPH ................................291

4.2.1 Finanční leasing .........................292

KAPITOLA 5 Účetní problematika leasingu .......................293

DÍL 17 Základní kapitál, fondy

KAPITOLA 1 Obecné principy základního kapitálu a fondů ..........301

KAPITOLA 2 Právní formy podnikání ............................302

2.1 Akciová společnost .............................303

2.2 Společnost s ručením omezeným .................304

2.3 Veřejná obchodní společnost .....................304

2.4 Komanditní společnost ..........................305

2.5 Družstvo .....................................306

2.6 Další formy obchodních společností v souvislosti

se členstvím v EU ..............................307

KAPITOLA 3 Základní kapitál a jeho změny .......................307

3.1 Úpis a splácení kapitálu .........................307

3.2 Zvýšení kapitálu v různých formách účetní jednotky ...309

3.3 Snížení základního kapitálu v různých formách účetní

jednotky .....................................314

KAPITOLA 4 Kapitálové fondy ..................................317

4.1 Ážio .........................................317

4.2 Ostatní kapitálové fondy .........................319

4.3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků ....320

4.4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

obchodních korporací ...........................321

4.5 Rozdíly z přeměn obchodních korporací ............322

4.6 Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací . 322 KAPITOLA 5 Fondy ze zisku, převedené výsledky hospodaření ......322

5.1 Fondy ze zisku ................................323

5.2 Výsledky hospodaření minulých let ................324

KAPITOLA 6 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení .........325

KAPITOLA 7 Časté chyby při účtování o základním kapitálu a fondech . 328

DÍL 18 Rezervy

KAPITOLA 1 Obecné principy rezerv ............................329

KAPITOLA 2 Účtování o rezervách, zachycení rezerv ve výkazech ....331

KAPITOLA 3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů

(zákonné rezervy) .................................332

3.1 Rezerva na opravy hmotného majetku ..............334

3.2 Bankovní rezervy ..............................337

3.3 Rezervy v pojišťovnictví .........................338

3.4 Rezerva na pěstební činnost .....................338

3.5 Ostatní rezervy tvořené na základě ZoR ............339 VIII KAPITOLA 4 Rezervy tvořené na základě účetních předpisů

(účetní rezervy) ...................................340

4.1 Rezerva na rizika a ztráty ........................341

4.2 Rezerva na daň z příjmů ........................342

4.3 Rezerva na důchody a podobné závazky ...........343

4.4 Rezerva na restrukturalizaci ......................343

4.5 Ostatní rezervy neuvedené v zákoně o účetnictví .....344 KAPITOLA 5 Časté chyby při tvorbě a účtování rezerv. . . . . . . . . . . . . . 345

DÍL 19 Odložená daňová povinnost

KAPITOLA 1 Obecné principy odložené daňové povinnosti .........347

KAPITOLA 2 Výpočet odložené daně ............................348

KAPITOLA 3 Interpretace Národní účetní rady k odložené daňové

povinnosti .......................................355

DÍL 20 Účetní odpisy

KAPITOLA 1 Účetní odpisy majetku .............................361

1.1 Obecná ustanovení účetních odpisů ...............361

1.2 Účetní jednotky a odpisované předměty ............362

1.3 Průběh odpisování .............................370

1.4 Účtování odpisů ...............................377

KAPITOLA 2 Odpisy pohledávek ................................377

DÍL 21 Tržby

KAPITOLA 1 Obecné principy tržeb .............................381

KAPITOLA 2 Tržby za vlastní výrobky ...........................383

KAPITOLA 3 Tržby z prodeje služeb .............................384

KAPITOLA 4 Tržby za zboží ....................................386

4.1 Prodej zboží s přijatou zálohou ...................386

4.2 Prodej zboží do jiného členského státu EU ..........388

4.3 Reklamace zboží ..............................388

4.4 Skonta a bonusy ...............................391

4.5 Ostatní druhy tržeb .............................395

DÍL 22 Náklady

KAPITOLA 1 Obecné principy nákladů ...........................401

KAPITOLA 2 Náklady v účetnictví ...............................402

2.1 Zachycení nákladů ve výkazech ...................402

2.2 Vnitřní účetní směrnice, účtový rozvrh ..............403

2.3 Základní postupy při účtování nákladů ..............404

KAPITOLA 3 Základní účetní zásady týkající se nákladů ............405

KAPITOLA 4 Náklady v provozní oblasti .........................410

KAPITOLA 5 Náklady ve finanční oblasti .........................416

KAPITOLA 6 Mimořádné náklady ...............................418

KAPITOLA 7 Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů .............422

7.1 Daňové a nedaňové náklady .....................422

7.2 Náklady na daň z příjmů – splatná a odložená daň ....422 KAPITOLA 8 Časté chyby při účtování nákladů ...................424

OBSAH


IX

OBSAH

DÍL 23 Výnosy

KAPITOLA 1 Obecné principy výnosů ...........................429

KAPITOLA 2 Účtová skupina 60 – Výnosy za vlastní výkony a zboží ..433

KAPITOLA 3 Účtová skupina 61 – Změna stavu zásob vlastní činnosti . 434

KAPITOLA 4 Účtová skupina 62 – Aktivace ......................440

KAPITOLA 5 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy . . . . . . . . . . . . 444

KAPITOLA 6 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy ................450

KAPITOLA 7 Účtová skupina 68 – Mimořádné výnosy . . . . . . . . . . . . . . 458

KAPITOLA 8 Účtová skupina 69 – Převodové účty ................458

DÍL 24 Účetní závěrka

KAPITOLA 1 Obecná ustanovení účetní závěrky ...................459

KAPITOLA 2 Účetní závěrka ...................................459

2.1 Řádná účetní závěrka ..........................460

2.2 Mimořádná účetní závěrka .......................460

2.3 Mezitímní účetní závěrka ........................461

2.4 Povinný obsah účetní závěrky ....................461

KAPITOLA 3 Inventarizace .....................................461

3.1 Druhy inventur ................................462

3.2 Provádění inventarizace jednotlivých položek rozvahy

a práce na účetní závěrce .......................463

3.2.1 Dlouhodobý majetek ......................463

3.2.2 Zásoby ................................465

3.2.3 Pohledávky .............................465

3.2.4 Finanční majetek .........................466

3.2.5 Závazky, úvěry ..........................466

3.2.6 Rezervy ................................467

3.2.7 Ostatní aktiva a pasiva ....................467

3.2.8 Náklady a výnosy ........................467

KAPITOLA 4 Uzavření účetních knih ............................468

KAPITOLA 5 Výkazy, příloha a přehledy ..........................469

5.1 Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty ...................469

5.2 Příloha k účetní závěrce .........................469

5.3 Přehled o peněžních tocích (cash-flow) ............470

5.4 Přehled o změnách vlastního kapitálu ..............472

5.5 Výroční zpráva ................................473

KAPITOLA 6 Účetní závěrka a mezinárodní standardy účetního

výkaznictví (IFRS) .................................480

6.1 IAS 1 – Prezentace účetní závěrky ................481

6.1.1 Výkaz o finanční situaci ....................482

6.1.2 Výkaz o finanční výkonnosti ................484

6.1.3 Výkaz o úplném hospodářském výsledku ......485

6.1.4 Výkaz změn vlastního kapitálu ..............486

6.1.5 Výkaz peněžních toků .....................487

6.1.6 Komentář ...............................488

6.2 Rozdíly v oceňování dle českých předpisů a dle IFRS ..488

6.2.1 Nehmotný majetek .......................489

6.2.2 Hmotný majetek .........................489

6.2.3 Zásoby ................................490

6.2.4 Finanční nástroje ........................490

6.2.5 Rezervy ................................491

X

OBSAH

KAPITOLA 7 Ověření účetní závěrky auditorem ...................492

7.1 Obecné principy ověření účetní závěrky auditorem ....492

7.2 Testování rozvahových a výsledkových položek ......493

7.3 Zpráva auditora ...............................495

KAPITOLA 8 Rozbor hospodaření účetní jednotky .................499

8.1 Horizontální a vertikální analýza ...................500

8.2 Poměrové ukazatele ............................500

8.2.1 Ukazatele rentability ......................501

8.2.2 Ukazatele likvidity ........................501

8.2.3 Ukazatele aktivity ........................502

8.2.4 Ukazatele zadluženosti ....................503

8.2.5 Využití českých účetních výkazů

pro potřeby finanční analýzy ................503

8.3 Ekonomická přidaná hodnota .....................504


XI

Předmluva

Účetnictví podnikatelů 2014

Účetnictví podnikatelů 2014 je koncipováno jako praktická každodenní

pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat.

Publikace je rozdělena do 24 dílů a obsahuje srozumitelný výklad všech účetních

oblastí, které se v praxi při vedení účetnictví běžně vyskytují, a to ve znění předpisů

pro rok 2014.

Výklad je zpracován jednoduše, přehledně a je doplněn názornými příklady pro

snadné pochopení problematiky.

obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení

účetnictví.

Výhodou je přehledná a praktická struktura textů, které odpovídá

i grafické odlišení jeho jednotlivých částí.

V publikaci se budete snadno orientovat také díky tzv. marginálním

číslům, která jsou uvedena na okraji stran, na úrovni stejného řádku či odstavce, kde

se nachází pojem, k němuž se vztahují. Marginální čísla vám pomohou jednoduše

vyhledávat požadované oblasti buď ucelené, nebo jejich jednotlivé dílčí části či

pojmy (pomocí Věcného rejstříku na konci publikace). Marginální čísla jsou uváděna

také v textu jako odkaz na pojem, kapitolu či díl, který s danou problematikou

souvisí nebo je na jiném místě publikace podrobněji rozebrán (odkazy jsou značeny

symbolem ¶, za nímž následuje příslušné marginální číslo, např. „[¶1000]“).

Pro případné vyhledání právní úpravy vysvětlovaného problému jsou v textech

uváděny na okraji stran, příp. v závorkách v textu, konkrétní odkazy (např. [§ 5

odst. 1 ZÚ]). Ke snadné orientaci v textu a práci s ním přispívá také Přehled zkratek.

Součástí tohoto výkladu je bezplatná elektronická aktualizace při zásadních

legislativních změnách do konce roku 2014. Aktualizaci naleznete ve formátu pdf

v detailu knihy na www.wolterskluwer.cz/obchod.

Zákazníci, kteří si knihu zakoupili v e-shopu Wolters Kluwer, automaticky obdrží

o nových aktualizacích informační e-mail.

Věříme, že oceníte přehlednost a srozumitelnost výkladu a že vám meritum

Účetnictví podnikatelů 2014 poskytne řešení vašich každodenních problémů.

Uvítáme jakékoli vaše podněty či připomínky k obsahu i formě výkladu. Vaše názory

zasílejte e-mailem na adresu meritum@wolterskluwer.cz.

Redakce Účetnictví podnikatelů


XII

Zkratky užitých právních předpisů

Zkratka Název předpisu Číslo předpisu

CUS Český(é) účetní standard(y)

České účetní standardy

pro účetní jednotky, které

účtují podle vyhlášky

č. 500/2002 Sb.

DŘ Daňový řád Zákon č. 280/2009 Sb.

IAS

Mezinárodní účetní standardy (International

Accounting Standards) IFRS

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

(International Financial Reporting Standards) INZ

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon)

Zákon č. 182/2006 Sb.

NOZ Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb.

OBZ Obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb.

OZ Občanský zákoník Zákon č. 40/1964 Sb.

VPU

Vyhláška, kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

účtujícími v podvojném účetnictví

Vyhláška č. 500/2002 Sb.

ZCP Zákon o cenných papírech Zákon č. 591/1992 Sb.

ZDL Zákon o dluhopisech Zákon č. 190/2004 Sb.

ZDNNV

Zákonnné opatření Senátu o dani z nabytí

nemovitých věcí

Zákon č. 340/2013 Sb.

ZDNV Zákon o dani z nemovitých věcí Zákon č. 338/1992 Sb.

ZDP Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb.

ZDPH Zákon o dani z přidané hodnoty Zákon č. 235/2004 Sb.

ZDS Zákon o dani silniční Zákon č. 16/1993 Sb.

ZDuP Zákon o důchodovém pojištění Zákon č. 155/1995 Sb.

ZDuS Zákon o důchodovém spoření Zákon č. 458/2011 Sb.

ZKV Zákon o konkurzu a vyrovnání Zákon č. 328/1991 Sb.

ZNP Zákon o nemocenském pojištění Zákon č. 187/2006 Sb.

ZoA Zákon o auditorech Zákon č. 93/2009 Sb.

ZOK Zákon o obchodních korporacích Zákon č. 90/2012 Sb.

ZOPSZ

Zákon o organizaci a provádění sociálního

zabezpečení

Zákon č. 582/1991 Sb.

ZoR

Zákon o rezervách pro zjištění základu daně

z příjmů

Zákon č. 593/1992 Sb.

ZP Zákoník práce Zákon č. 262/2006 Sb.

ZPDuS Zákon o pojistném na důchodové spoření Zákon č. 397/2012 Sb.

Přehled zkratek


XIII

PŘEHLED ZKRATEK

Zkratka Název předpisu Číslo předpisu

ZPOSD

Zákon o přeměnách obchodních společností

a družstev

Zákon č. 125/2008 Sb.

ZPSZ

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zákon č. 589/1992 Sb.

ZPZP

Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní

pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb.

ZSD Zákon o spotřebních daních Zákon č. 353/2003 Sb.

ZSVR Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Zákon č. 261/2007 Sb.

ZÚ Zákon o účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb.

ZVZP Zákon o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 48/1997 Sb.

ŽZ Živnostenský zákon Zákon č. 455/1991 Sb.

zákon

o archivnictví

Zákon o archivnictví a spisové službě

a o změně některých zákonů

Zákon č. 499/2004 Sb.

Ostatní zkratky

Zkratka Pojem

CP cenný papír

CZK česká koruna

ČNB Česká národní banka

ČSÚ Český statistický úřad

D Dal

DFM dlouhodobý finanční majetek

DHM dlouhodobý hmotný majetek

DIČ daňové identifikační číslo

DPH daň z přidané hodnoty

DNM dlouhodobý nehmotný majetek

EUR euro

GW goodwill

IČO identifikační číslo

IF investiční fond

KAČR Komora auditorů ČR

MD Má dáti

MF Ministerstvo financí

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

N náklady

NV nedokončená výroba

OP opravné položky

OR oceňovací rozdíl

PC pořizovací cena

PF podílový fond


XIV

PŘEHLED ZKRATEK

Zkratka Pojem

PL podílový list

pol. položka

PS počáteční stav

PZ počáteční zůstatek

RUZ řádná účetní závěrka

Sb. Sbírka zákonů

SP sociální pojištění

t tuna

UZ účetní závěrka

V výnosy

VH výsledek hospodaření

VK vlastní kapitál

ZC zůstatková cena

ZK základní kapitál

ZP zdravotní pojištění

ZVČ zásoby vlastní činnosti

ÚČETNí JEDNOTKY A ÚČETNí OBDOBí

DÍL 1

Úvod do účetnictví – účetní

jednotky a principy vedení

účetnictví

KAPITOLA 1

Účetní jednotky a účetní období

1.1 Účetní jednotky

Účetními jednotkami, na které se vztahuje ZÚ, se rozumí:

Právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky.

Právnická osoba je definována jako organizovaný útvar, kterému zákonpřiznává právní osobnost. NOZ stanoví jednotlivé právní formy právnických

osob (korporace, fundace, ústavy). Právnickou osobu jsou i zájmovásdružení právnických osob a obecně prospěšné společnosti, které NOZ jižnedefinuje, existují však na základě již zrušených právních předpisů, a to s oporou

přechodných ustanovení NOZ.

Zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky

Jedná se o takové právnické osoby, které jsou podle právního řádu, podle

kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést

účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou

činnost podle zvláštních právních předpisů.

Organizační složky státu

Organizační složky státu vznikají podle veřejnoprávních předpisů. Jedná se

například o ministerstva, soudy, státní zastupitelství, NKÚ, KancelářPoslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Akademie věd České republiky, Úřad pro

ochranu osobních údajů a další.

Fyzické osoby

Fyzické osoby se stávají účetní jednotkou z těchto důvodů:

a) fyzické osoby jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,

b) fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle § 4a ZDPH,

včetně plnění osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu

(po rok 2014 nově například osvobozené nájemné vybraných nemovitých

věcí podle § 56a ZDPH), v rámci jejich podnikatelské činnosti přesáhl

za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč.

Účetní jednotkou jsou pak od prvního dne kalendářního roku,

§ 1 odst. 2 ZÚ

1000

§ 20 NOZ

1010

1020

1030

1000–1030


ÚVOD DO ÚČETNICTVí – ÚČETNí JEDNOTKY A PRINCIPY VEDENí ÚČETNICTVí

2

c) ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svéhorozhodnutí, přičemž se ani nemusí jednat o podnikatele, ale například i o pronajímatele,

d) ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou společníkysdruženými ve společnosti, pokud alespoň jeden ze společníků sdružených v této

společnosti je účetní jednotkou,

e) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní

právní předpis.

Účetní jednotky bez právní subjektivity

Novinkou jsou účetní jednotky, které samy o sobě nejsou právnickýmiosobami, zákon jin nepřiznává právní osobnost. Jedná se o:

a) svěřenské fondy,

b) fondy obhospodařované penzijní společností podle zákona upravujícího

důchodové spoření a podle zákona upravujícího doplňkové penzijníspoření,

c) investiční fondy bez právní osobnosti podle zákona upravujícíhoinvestiční společnosti a investiční fondy.

Účetní jednotkou je i takový subjekt, kterému povinnost sestavení účetnízávěrky stanoví zvláštní právní předpis nebo které jsou účetní jednotkou podle

zvláštního právního předpisu.

Vybraná účetní jednotka

Od roku 2010 jsou některé účetní jednotky povinny podávat Ministerstvu

financí informace potřebné pro vedení centrální informační soustavy státu

a účetních výkazů za stát. Těmito účetními jednotkami jsou organizačnísložky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, Pozemkový fond České

republiky, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální

rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. 1.2 Účetní období Účetní jednotky vedou účetnictví za účetní období. Definici a druhy účetních období stanoví § 3 ZÚ. Rozeznáváme tyto základní druhy účetních období: a) Kalendářní rok. b) Hospodářský rok – je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem

jiného měsíce, než je leden. c) Přechodové období mezi kalendářním a hospodářským rokem, případně mezi

dvěma hospodářskými roky. Toto období pak může být kratší i delší než 12měsíců, přičemž v obou případech se jedná o účetní období. d) Účetní období související s přeměnami obchodních korporací s výjimkou změny

právní formy a příhraničního přemístění sídla. Účetní období začíná rozhodným

dnem a končí posledním dnem účetního období, ve kterém byl provedenzáis uvedených skutečností do obchodního rejstříku, jde-li o nástupnickouúčetní jednotku, o účetní jednotku rozdělovanou odštěpením nebo o přejímajícího

společníka v případě převodu jmění na společníka. U zúčastněných účetních

1080

§ 1448 a násl.

NOZ

1085

§ 1 odst. 3

a 4 ZÚ

§ 3 ZÚ

1090

1080–1090


3

VEDENí ÚČETNICTVí A ZAHAJOVACí ROZVAHA 1100–1130

jednotek končí účetní období dnem předcházejícím rozhodnému dni podle

zvláštního právního předpisu. e) Účetní období delší než 12 měsíců – toto období je možné zvolit jen v těchto

případech:

– při vzniku účetní jednotky v období 3 měsíců před koncem kalendářního roku,

– při zániku účetní jednotky v období 3 měsíců po skončení kalendářního roku

nebo hospodářského roku,

– připadne-li rozhodný den u nástupnické účetní jednotky, u účetní jednotky

rozdělované odštěpením nebo u přejímajícího společníka v případě převodu

jmění na společníka do období 3 měsíců před skončením kalendářního nebo

hospodářského roku a dojde-li v tomto období zároveň k zápisu přeměny

obchodní korporace do obchodního rejstříku.

Způsob přechodu na hospodářský rok

Účetní jednotky mohou uplatnit hospodářský rok pouze po oznámení záměru změny

účetního období místně příslušnému správci daně z příjmů nejméně 3 měsíce před

plánovanou změnou účetního období nebo před koncem běžného účetního období,

a to podle toho, který z termínů nastává dříve, jinak účetní období zůstávánezměněno. Toto však neplatí pro organizační složku státu a územní samosprávný celek.

Hospodářský rok je možné uplatnit i při vzniku účetní jednotky, a to zapředpokladu, že tento úmysl účetní jednotka správci daně oznámí do 30 dnů od svéhovzniku, v případě přeměny pak do 30 dnů ode dne zápisu přeměny obchodní korporace

do obchodního rejstříku.

KAPITOLA 2

Vedení účetnictví a zahajovací

rozvaha

2.1 Základní předpoklady a povinnosti

pro vedení účetnictví

Základními předpoklady pro vedení účetnictví je:

– akruální princip, čímž se rozumí účtování podvojnými zápisy do období, kdydochází k uskutečnění účetního případu, bez ohledu na to, kdy dochází ke změně

stavu nebo struktury aktiv či pasiv, – předpoklad nepřetržitého trvání účetní jednotky znamená, že účetní jednotka

je schopna platit své dluhy a nezamýšlí ani nemusí ukončit svou činnost nebo

významným způsobem omezit její rozsah, – věrný a poctivý obraz skutečnosti, který má podávat účetní závěrka, jezákladním požadavkem, který má účetnictví splňovat. Poctivého obrazu jedosaženo tehdy, když při zobrazení předmětu účetnictví v účetní závěrce jsou účetní

metody použity takovým způsobem, který nepovede ke zkreslování skutečnosti.

§ 3 odst. 5 ZÚ

1100

§ 3 odst. 6 ZÚ

§ 3 odst. 1 ZÚ

1110

1120

§ 7 odst. 2 ZÚ

1130


ÚVOD DO ÚČETNICTVí – ÚČETNí JEDNOTKY A PRINCIPY VEDENí ÚČETNICTVí

4

1140–1160

Předmětem účetnictví je sledování stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků

a jiných pasiv. Do předmětu účetnictví patří též zjišťování nákladů a výnosů avýsledku hospodaření.

Pro dosažení cíle – tedy naplnění předmětu účetnictví, musí být účetnictví vedeno

jako:

– správné – tj. v souladu se zákonem a podzákonnými účetními předpisy, přičemž

není zároveň porušen ani jiný právní předpis, – úplné – tj. došlo k zaúčtování všech účetních případů, které s tímto obdobím

věcně a časově souvisí, byla sestavena účetní závěrka, pokud je pro účetníjednotku předepsána, tak také sestavena výroční zpráva, případně konsolidovaná

účetní závěrka a výroční zpráva, pro účetní jednotky, pro které tato povinnost

vyplývá ze zákona, jsou údaje účetní závěrky odpovídajícím způsobemzveřejněny. Teprve při splnění všech uvedených povinností je možné konstatovat, že

účetnictví je úplné; – průkazné – tj. účetní záznamy odpovídají skutečnosti a byla provedenainventarizace, – srozumitelné – tj. je možné jednotlivě i v souvislostech určit obsah účetníchpříadů a účetních záznamů, – přehledné a trvanlivé – tj. účetní záznamy jsou vytvořeny a uloženy ve formě

zaručující trvanlivost a musí být zpracovány a uloženy tak, aby je bylo možné

bez zbytečných obtíží vyhledat a musí být vyhotoveny tak, aby byly pro fyzickou

osobu čitelné po celou dobu povinného uschování či aby je bylo možno dočitelné formy po celou tuto dobu převést; – vedené v českém jazyce – účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v českém

jazyce, přičemž účetní doklady mohou být vyhotoveny v cizím jazyce. Musí však

být splněna podmínka srozumitelnosti pro uživatele; – vedené v české měně – účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních

jednotkách české měny. V případě pohledávek a závazků, podílů na obchodních

společnostech, práv z cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů aderivátů, cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, a cizích měn, jsou účetní jednotky

povinny použít současně i cizí měnu. Tato povinnost platí i u opravných položek,

rezerv a technických rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se týkají, jsou

vyjádřeny v cizí měně; – zákaz vzájemného zúčtování – tento zákaz platí obecně, výjimky stanoví § 58

VPU. Odpovědnost za vedení účetnictví leží na statutárním orgánu účetní jednotky, či na fyzické osobě, která je sama účetní jednotkou. Účetní jednotky mohou pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu, čímž se však nezbavují odpovědnosti za vedení účetnictví. 2.2 Rozsah vedení účetnictví ZÚ připouští vedení účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu. Základním pravidlem je vedení účetnictví v plném rozsahu. Při vedení účetnictví v plnémrozsahu jsou účetní jednotky povinny dodržovat všechna ustanovení zákona. Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu je výjimkou, kterou mohou využít:

1140

§ 2 ZÚ

§ 8 ZÚ

§ 4 odst. 12

a 13 ZÚ

§ 7 odst. 6 ZÚ

1150

§ 5 a 4a ZÚ

§ 9 ZÚ

1160


5

VEDENí ÚČETNICTVí A ZAHAJOVACí ROZVAHA 1165

a) spolky, které mají právní osobnost, církve a náboženské společnosti nebocírkevní instituce, které jsou právnickou osobou, obecně prospěšné společnosti,

honební společenstva, nadační fondy a společenství vlastníků jednotek, b) bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem,

a družstva, která jsou založena výhradně za účelem zajišťování hospodářských,

sociálních anebo jiných potřeb svých členů, c) příspěvkové organizace, které nejsou konsolidovanou účetní jednotkou podle

tohoto zákona, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel, d) fyzické osoby, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem. Odlišnosti vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, mohou volitnásledující zjednodušení proti vedení účetnictví v plném rozsahu: – sestavují účtový rozvrh, v němž mohou uvést pouze účtové skupiny, – mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize, což v době vedení

účetnictví pomocí výpočetní technicky prakticky ztrácí význam, – omezeně používají zásadu opatrnosti, nepoužijí ustanovení o tvorbě rezerv

a opravných položek, – sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. 2.3 Použití mezinárodních účetních standardů

Účetní jednotky a konsolidující účetní jednotky, které jsou emitenty cenných papírů

přijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské

unie, použijí pro účtování a sestavení účetní závěrky a konsolidované účetnízávěrky mezinárodní účetní standardy, upravené právem Evropské unie. Konsolidující

účetní jednotky, které neúčtují podle mezinárodních účetních standardů povinně,

mohou při konsolidaci podle mezinárodních účetních standardů postupovat, přičemž

dodrží české účetní předpisy.

Mezinárodní účetní standardy mohou též použít konsolidované účetní jednotky,

u kterých lze přepokládat, že k rozhodnému dni se budou muset podrobit konsolidaci

za pomoci mezinárodních účetní standardů, pokud to schválí nejvyšší orgán účetní

jednotky. Ustanovení § 19a ZÚ stanoví podrobné podmínky a postupy platné při

přechodu na účtování a sestavování účetní závěrky podle mezinárodních účetních

standardů a naopak pro ukončení jejich používání.

Důležité je uvědomit si, že účetní jednotky, které se oprávněně řídímezinárodními standardy, nepoužijí při účtování a sestavování účetní závěrky a výroční zprávy

české účetní předpisy. Platí to ale i naopak. Pokud účetní jednotka podlemezinárodních účetních standardů podle § 19a ZÚ neúčtuje, není možné si některá jejich

ustanovení „vypůjčit“ a uplatňovat je v účetnictví vedeném podle českých předpisů.

§ 13a ZÚ

§ 19a ZÚ

1165

§ 19a ZÚ


ÚVOD DO ÚČETNICTVí – ÚČETNí JEDNOTKY A PRINCIPY VEDENí ÚČETNICTVí

6

1190–1200

2.4 Zahajovací rozvaha

Zahajovací rozvaha se sestavuje ke dni, ke kterému účetní jednotka vzniká(nejčasněji se jedná datum zápisu do rejstříku), dále pak k prvnímu dni každého dalšího

účetního období, a dále:

– ke dni vstupu do likvidace,

– ke dni následujícímu po dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačníhozůstatku nebo ke dni následujícímu po dni zpracování zprávy o naložení s majetkem

podle zvláštních právních předpisů,

– ke dni, ke kterému nastanou účinky rozhodnutí o úpadku, nebo ke kterémunastanou účinky rozhodnutí soudu o přeměně reorganizace v konkurs,

– ke dni následujícímu po dni, kterým nastanou účinky zrušení konkursu, nebo

schválení reorganizačního plánu.

Zcela rozdílná je zahajovací rozvaha zcela nové účetní jednotky a zahajovacírozvaha k prvnímu dni období, která se shoduje s obsahem konečné rozvahy sestavené

na konci uplynulého účetního období. Obsahem zahajovací rozvahy nově vzniklé

účetní jednotky je stručně řečeno obsah zakladatelské smlouvy či listiny, nebostatutu. Jedná se zejména o údaje o výši:

– základního kapitálu,

– případného emisního či vkladového ažia,

– splaceného vkladu,

– pohledávky za hodnotu nesplaceného vkladu,

– závazku vůči společníkovi, který se případně vztahuje k hodnotě splaceného vkladu.

Zcela specifickou zahajovací rozvahou by byla rozvaha nové společnosti založené

vkladem obchodního závodu nebo jeho části.

O účetních případech, které se uskutečnily před vznikem účetní jednotky,specielně pak obchodní korporace, se účtuje až po otevření účetních knih. Mohou tak

vzniknout zřizovací výdaje, které jsou zároveň závazkem obchodní korporace vůči

zakladatelům obchodní korporace, nebo náklady spojené se založením a vznikem

obchodní korporace.

KAPITOLA 3

Účetní záznamy, účetní knihy,

účetní předpisy

3.1 Účetní záznamy

Účetní jednotky jsou povinny zachycovat skutečnosti, které jsou předmětemúčetnictví, účetními doklady. Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví, se nazývají 1190 § 17 ZÚ 1200 § 6 odst. 1 a 2 ZÚ

ÚČETNí ZÁZNAMY, ÚČETNí KNIHY, ÚČETNí PŘEDPISY 1210–1260

účetními případy. Průkazné účetní případy účetní jednotka zaznamenává v účetních

knihách.

Účetní záznam jako pojem není přímo definován, jedná se o každýdokument, jehož obsahem jsou data – informace, které jsou zobrazenímskutečnosti účetní jednotky. Účetní záznamy mohou mít listinnou, technickou nebo

smíšenou formu, přičemž se pro účely ZÚ považuje za:

a) listinnou formu – účetní záznam provedený na analogový nosičrukopisem, psacím strojem, tiskařskými nebo reprografickými technikamianebo tiskovým výstupním zařízením výpočetní techniky, jehož obsah je pro

fyzickou osobu čitelný, b) technickou formu – účetní záznam provedený elektronickým, optickým

nebo jiným způsobem nespadajícím pod vymezení listinného záznamu,

který umožňuje jeho převedení do formy, v níž je jeho obsah pro fyzickou

osobu čitelný, c) smíšenou formu – účetní záznam v listinné formě obsahující téžinformace v technické formě pro fyzickou osobu nečitelné, který umožňuje

jeho převedení do formy, v níž je jeho obsah pro fyzickou osobu čitelný. Zákon dále neuvádí žádné priority jednotlivých forem účetních záznamů,neředepisuje povinné formy ani pro archivaci, vše je na uvážení každé účetní jednotky. Průkazným účetním záznamem je takový záznam, a) jehož obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností, kterou tento

záznam prokazuje, b) jehož obsah je prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů,

nebo c) účetní záznam týkající se výhradně skutečností uvnitř jedné účetníjednotky, k němuž je připojen podpisový záznam osoby oprávněné aodpovědné. Zcela neopominutelná je podmínka souladu se skutečností, pokud toho není dosaženo, jedná se bez dalšího o neprůkazný účetní záznam. Podpisový záznam je takový účetní záznam, kterým je identifikovánaosoba, který ho učinila. Podpisovým záznamem může být: a) vlastnoruční podpis, pokud je umístěn na listinném účetním záznamu

a odpovídá podpisovému vzoru účetní jednotky, b) v případě účetního záznamu v technické formě jeho podepsáníuznávaným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu,

anebo

obdobným průkazným účetním záznamem v technické formě, c) v případě účetního záznamu ve smíšené formě jeho podepsánívlastnoručním podpisem na listinné části a současně u částí účetního záznamu

v technické formě obsahující digitální data jejich podepsání uznávaným

elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu, aneboobdobným průkazným účetním záznamem v technické formě. Pro praxi je stěžejní skutečnost, že k jednomu účetnímu záznamu může být připojeno více podpisových záznamů.

1210

§ 4 odst. 10

a § 33 odst. 1

1220

1230

1240

1250

§ 33a ZÚ

1260

§ 33a odst. 5 ZÚ


ÚVOD DO ÚČETNICTVí – ÚČETNí JEDNOTKY A PRINCIPY VEDENí ÚČETNICTVí

8

1270–1285

Účetní doklad je účetní záznam (listinný či v technické – elektronicképodobě) vystavený účetní jednotkou, jehož obsahem je některá ze skutečností,

která je předmětem účetnictví, a který musí obsahovat tyto náležitosti:

a) označení účetního dokladu,

b) obsah účetního případu a jeho účastníky,

c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření

množství,

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,

e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikempodle písm. d),

f) podpisový záznam podle osoby odpovědné za účetní případ a podpisový

záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Účetní doklad podle ZÚ a daňový doklad pro účely DPH mají odlišné náležitosti,

pokud je doklad účetním dokladem, nemusí být zároveň také daňovým dokladem,

podle kterého je možné uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu.

Účetní knihy jsou účetní záznamy v technické nebo listinné podobě, ve které

jsou zapsány účetní případy. Účetními knihami jsou:

– Deník,

– Hlavní kniha,

– Knihy analytických účtů,

– Knihy podrozvahových účtů. Způsoby účtování v jednotlivých účetních knihách v dnešní době zajišťují software, je tedy zbytečné rozvádět podrobně obsah jednotlivých účetních knih. 3.2 Předpisy upravující účetnictví Hierarchie předpisů upravujících účetnictví se odvíjí od ZÚ, který upravuje účetní jednotky, účetní období, předmět účetnictví, základní požadavky na vedeníúčetnictví, účetní závěrku, výroční zprávu, zásady pro oceňování, inventarizace, archivaci účetních dokladů, formální náležitosti účetních záznamů, podmínky pro ověření účetní závěrky auditorem a v neposlední řadě sankce vyplývající ze správních deliktů. Podzákonnými předpisy jsou: a) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavěpodvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a b) České účetní standardy pro jednotlivé typy účetních jednotek, přičemž tatopublikace je zaměřena na České účetní standardy podnikatele. Prováděcí právní předpisy pro účetní jednotky, které jsou podnikateli, upravuje tyto oblasti: – rozsah a způsob sestavování účetní závěrky a počínaje 1. 1. 2014 takévyhotovení výroční zprávy,

1270

§ 11 odst. 1 ZÚ

§ 33a odst. 4 ZÚ

1280

§ 13 a 16 ZÚ

1285

část druhá,

hlava I. VPU


9

ÚČETNí ZÁZNAMY, ÚČETNí KNIHY, ÚČETNí PŘEDPISY 1285

– uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv,

závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, včetně uspořádání, označování aobsa

hového vymezení podrozvahových účtů,

– uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledkůhos

podaření v účetní závěrce,

– uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací vpřílo

ze v účetní závěrce,

– uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu

o změnách vlastního kapitálu,

– směrnou účtovou osnovu,

– účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování

souboru majetku, postupy tvorby a použití opravných položek, postupy odpi

sování, postupy tvorby a použití rezerv, metodu přeměny obchodní korporace

včetně úprav prováděných v rámci přeměn obchodní korporace k datu zápisu

do obchodního rejstříku s účinky od rozhodného dne, metodu sestavenízaha

jovací rozvahy a úpravy při přeshraniční přeměně, vkladu nebo prodeji podniku,

– metody přechodu z jednoduchého účetnictví nebo daňové evidence na účetnictví,

– uspořádání, označování a obsahové vymezení položek konsolidované účetní

závěrky, metody konsolidace účetní závěrky, postup zahrnování účetníchjedno

tek do konsolidačního celku.

České účetní standardy rozvádí konkrétní způsoby účtování podle jednotlivýchsku

pin aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. CUS poskytují největší detail účetních postupů

včetně konkrétních souvztažností.

Seznam jednotlivých CUS

001 Účty a zásady účtování na účtech

002 Otevírání a uzavírání účetních knih

003 Odložená daň

004 Rezervy

005 Opravné položky

006 Kursové rozdíly

007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

008 Operace s cennými papíry a podíly

009 Deriváty (obsahuje odkaz na VPU)

010 Zvláštní operace s pohledávkami – aktuálně je zrušen

011 Operace s podnikem

012 Změny vlastního kapitálu

část druhá,

hlava II. VPU

část druhá,

hlava III. VPU

§ 39 VPU

hlava V. VPU

Příloha 4 VPU

§ 47 až 61a

VPU

§ 61b VPU

§ 62 až 67 VPU


ÚVOD DO ÚČETNICTVí – ÚČETNí JEDNOTKY A PRINCIPY VEDENí ÚČETNICTVí

10

1290

013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

014 Dlouhodobý finanční majetek

015 Zásoby

016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

017 Zúčtovací vztahy

018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

019 Náklady a výnosy

020 Konsolidace

021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace

022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby

023 Přehled o peněžních tocích Neopominutelnou roli hrají také Interpretace Národní účetní rady. Nejedná se o podzákonné předpisy, nicméně pokud budou jednotlivé Interpretace užity vsouladu s předmluvou Národní účetní rady, zaručují postupy, které jsou v souladu sčeskými účetními předpisy. V současné době je vydáno a schváleno 26 Interpretací. Důležitou skutečností je, že Interpretace NÚR nikdy neřeší problematiku daní.

1290


11

VýCHODISKA A DOPADY NOZ NA PRÁVNí PŘEDPISY

11

VýCHODISKA A DOPADY NOZ NA PRÁVNí PŘEDPISY

DÍL 2

Nový občanský zákoník

– hlavní změny a jejich dopady

do účetnictví

KAPITOLA 1

Východiska a dopady NOZ na právní

předpisy

Nová úprava občanského práva, jmenovitě zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále „NOZ“), spolu se zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech

a družstvech (zákon o obchodních korporacích); dále „ZOK“, jsou součástí právního

řádu od března roku 2012, kdy nabyly platnosti a byly publikovány ve Sbírce zákonů

České republiky.

Od doby nabytí platnosti se tyto zákony staly předmětem debat a terčem kritiky

odborné i laické veřejnosti, a to z mnoha důvodů. Jedním z nich, na první pohled

zřejmě nejvýraznějším, i když pravděpodobně ne tím nejzásadnějším, je změnaterminologie, kterou s sebou rekodifikace soukromého práva, jak se tomuto počinu

odborně říká, přináší. Další z novinek jsou změny věcné, které budou mítpravděodobně dopad do praxe závažnější než terminologie. NOZ spolu se ZOK nabyly

účinnosti dnem 1. ledna 2014.

Nabytím účinnosti jmenovaných zákonů byl dovršen téměř patnáctiletý proces, jehož

cílem bylo sepsání nového kodexu civilního práva. Tím, že v březnu 2012 spatřily NOZ

a ZOK světlo světa, začal další proces, kterým bylo třeba upravit i dosavadní právní

předpisy (včetně těch účetních) tak, aby korespondovaly s terminologií a také snovinkami nových zákonů. Výsledkem prací       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist