načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Meritum Správní řád – 2. vydání – kolektiv autorů

Meritum Správní řád - 2. vydání
-7%
sleva

Kniha: Meritum Správní řád
Autor: kolektiv autorů
Podtitul: 2. vydání

Výklad k jednotlivým ustanovením správního řádu na základě právního stavu k 1. 10. 2016. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  995 Kč 925
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
30,8
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
tištěná forma TIŠTĚNÁ
KNIHA

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer ČR
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2017
Počet stran: 600
Rozměr: 24 cm
Úprava: xxiv, 652 stran
Vydání: 2. vydání
Skupina třídění: Organizace a řízení veřejné správy
Jazyk: česky
Datum vydání: 28.02.2017
ISBN: 978-80-7478-943-4
EAN: 9788074789434
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Výklad k jednotlivým ustanovením správního řádu na základě právního stavu k 1. 10. 2016.

Popis nakladatele

Druhé, aktualizované vydání publikace MERITUM Správní řád si stejně jako vydání první z roku 2006 klade za cíl vysvětlit jednotlivá ustanovení správního řádu a postupy v rámci správních řízeních obecných i zvláštních. V úvodní části knihy jsou vysvětleny jednotlivé instituty, pojmy a procesy dle správního řádu v obecné rovině, a to v návaznosti na rozhodování soudů, zvláště pak na sjednocující judikaturu Nejvyššího správního soudu. Jsou také vysvětleny obecné principy činnosti správních orgánů a správního řízení, subjekty správního řízení, jejich úkony, správní řízení, rozhodování, přezkoumávání správních rozhodnutí, exekuce i veřejnoprávní smlouvy a opatření obecné povahy. Dále jsou v knize popsána řízení zvláštní. Konkrétně se jedná o zvláštní správní řízení dle stavebního zákona, dle vodního zákona, živnostenského, přestupkového zákona a zákona o vyvlastnění. Publikace si neklade za cíl popsat a vysvětlit veškeré typy zvláštních správních řízení, ale pouze ta, která lze považovat za jedna z velmi specifických zvláštních správních řízení s výraznějšími procesními odchylkami od obecného správního řádu. Druhé vydání vychází nejenom ze získaných praktických i teoretických zkušeností samotných autorů, ale hlavně z rozvíjející se judikatury a z nových poznatků praxe. Publikace je určena nejenom právním teoretikům, ale obzvláště těm, kteří se věnují správní praxi, a těm, kdo se při své praxi setkávají s činností správních orgánů.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O b s a h

ČÁSTI

HLAVA 1 Kodex činnosti veřejné správy

DÍL 1 Přijetí, obsah a struktura správního řádu

KAPITOLA 1.1 Přij etí správního řádu........................................................ . 3

1.1.1 Historie správních řádů......................................... . 3

1.1.2 Správní řád č. 500/2004 Sb.................................... . 4

1.2 Obsah a struktura správního řád u................................... . 6

1.2.1 Obecný kodex činnosti veřejné správy................. . 6

1.2.2 Struktura správního řádu....................................... . 7

DÍLU

Účinnost, přechodná a závěrečná ustanovení

správního řádu

Účinnost, přechodná a závěrečná ustanovení správního řádu. 12

HLAVA II

Působnost správního řádu, zásady

činnosti a nečinnost

DÍL 1 Rozsah působnosti správního řádu

Rozsah působnosti správního řádu........................................... 15

DÍLU Základní zásady činnosti správních orgánů

KAPITOLA 2.1 Úloha a právní povaha základních zásad činnosti

správních orgánů..............................................................

2.2 Rozsah působnosti základních zásad činnosti

22

správních orgánů..............................................................

2.3 Prameny a závaznost základních zásad činnosti

24

správních orgánů..............................................................

2.4 Aplikace (použití) základních zásad činnosti

správních orgánů. Specifika působení základních zásad

26

v oblasti správního uvážení............................................. 30

dílní

К jednotlivým základním zásadám činnosti

správních orgánů a jejich vztahům

KAPITOLA 3.1 Zásada legality (zákonnosti)...............................................36

3.2 Zásada proporcionality (přiměřenosti) a její složky .... 40

3.3 Zákaz zneužití správního uvážení, resp. pravomoci

správního orgánu................................................................ 41

3.4 Zásada ochrany práv nabytých v dobré víře

a oprávněných zájmů ........................................................44

3.5 Zásada subsidiarity (mocenského řešení)

a přiměřenosti zásahu do práv. Preference

smírného řešení rozporů......................................................45

3.6 Zásada souladu s veřejným zájmem................................... 47

V


OBSAH

3.7 Zásada legitimního očekávání (předvídáteInost i) ..........49

3.8 Zásada materiální pravdy ..................................................53

3.9 Zásada procesní rovnosti a nestrannosti postupů

správních orgánů................................................................ 55

3.10 Zásada veřejné správy jako služby

(a zajištění řádného procesního postupu).........................57

3.11 Zásada spolupráce správních orgánů a souladnosti

jejich postupů .................................................................... 61

3.12 Zásada rychlosti a hospodárnosti postupů

(procesní ekonomie)..........................................................62

3.13 Závěrečné upozornění........................................................63

DÍL IV Ochrana před nečinností

KAPITOLA 4.1 Pojem nečinnost. Ústavněprávní a mezinárodněprávní

východiska ochrany před nečinností.................................66

4.2 Základ právní úpravy ochrany před nečinností.................68

4.3 Opatření proti nečinnosti ..................................................71

4.4 К úpravě odpovědnosti za škodu (újmu)

způsobenou nečinností správního orgánu.........................75

HLAVA I Správní řízení a zásady správního řízení

DÍL I Správní řízení

KAPITOLA 1.1 Pojem, podstata a znaky správního řízení...................... 81

1.2 Obecné správní řízení a zvláštní správní řízení ............84

DÍL II Zásady správního řízení

KA PI TO LA 2.1 Obecně к zásadám správního řízení....................................87

2.2 Zásada písemnosti správního řízení .................................88

2.3 Zásada neveřejnosti správního řízen í...............................89

2.4 Zásada oficiality a zásada dispoziční ...............................90

2.5 Zásada dvoustupňovosti (dvouinstančnosti).....................92

2.6 Zásada jednotnosti řízení a zásada koncentrace............94

2.7 Zásada zjištění skutkového stavu věci .............................95

2.8 Zásada vyšetřovací (vyhledávací) a zásada projednací . . 96

2.9 Zásada volného hodnocení důkazů................................... 97

HLAVA II Subjekty správního řízení

DÍL I Správní orgány

KAPITOLA 1.1 Věcná příslušnost správních orgánů...................................99

1.2 Místní příslušnost správních orgánů............................. 101

1.3 Postoupení pro nepříslušnost ....................................... 103

1.4 Vyloučení z projednání a rozhodování věci ................ 104

1.5 Nadřízené správní orgány................................................106

1.6 Příslušnost orgánu veřejnoprávní korporace

nebo jiné právnické osoby .............................................. 107

VI


OBSAH

1.7 Změny příslušnosti........................................................ 108

1.8 Spory o věcnou příslušnost..............................................111

1.9 Řízení před kolegiátním orgánem.....................................112

1.10 Součinnost Policie České republiky při provádění

úkonů správního orgánu.....................................................114

DÍL II Účastníci řízení

KAPITOLA 2.1 Pojem „účastníci řízení“ a zákonné vymezení.................116

2.2 Procesní způsobilost...................................................... 120

2.3 Úkony právnické osoby.................................................. 121

2.4 Zástupce........................................................................... 122

2.5 Zastoupení na základě zákona a opatrovnictví............ 122

2.6 Zastoupení na základě plné moci................................... 124

2.7 Úkony zástupce, rozsah zastoupení, doručování

písemnosti...................................................................... 125

2.8 Institut společného zmocněnce a společného zástupce . 126

DÍL III Dotčené orgány

KAPITOLA 3.1 Zákonné vymezení dotčených orgánů........................... 128

3.2 Práva a povinnosti dotčených orgánů............................ 129

3.3 Společné úkony.............................................................. 130

3.4 Řešení rozporů mezi správním orgánem vedoucím

řízení a dotčenými orgány a dotčenými orgány

navzájem........................................................................ 130

HLAVA lil Úkony subjektů správního řízení

DÍL I Vedení řízení a úkony správních orgánů

KAPITOLA 1.1 Vedení řízení.................................................................. 133

1.2 Dožádání......................................................................... 134

1.2.1 Možnost využít dožádání..................................... 134

1.2.2 Dožádaný správní orgán....................................... 135

1.2.3 Povinnost dožádání provést či možnost

jej odmítnout........................................................ 135

1.2.4 Provedení dožádaného úkonu............................. 136

1.3 Jednací jazyk.................................................................. 136

1.4 Vedení spisu .................................................................. 139

1.4.1 Příslušný správní orgán....................................... 140

1.4.2 Obsah spisu.......................................................... 141

1.5 Protokol........................................................................... 142

1.6 Doručování...................................................................... 146

DÍL II Úkony účastníků, jejich práva a povinnosti

KAPITOLA 2.1 Úkony účastníků řízení - obecně................................... 152

2.2 Právo nahlížet do spisu (výpisy, kopie, opisy,

omezení)........................................................................... 153

2.2.1 Kdo je oprávněn nahlížet do spisu ..................... 153

2.2.2 Rozsah práva nahlížet do spisu........................... 155

2.2.3 Práva související s právem nahlížet do spisu. ... 156

VII


OBSAH

2.3 Právo vyjádřit se k podkladům v řízení

а к projednávané v ě c i.................................................... 157

2.4 Práva účastníků související s dokazováním.................. 158

2.4.1 Práva účastníků při pořizování důkazů.............. 159

2.4.2 Práva účastníka při provádění dokazování........ 161

2.5 Právo být informován o průběhu řízení ....................... 161

DÍL III Lhůty a počítání času

KAPITOLA 3.1 Lhůty určené správním orgánem .................................. 165

3.1.1 Podmínky určení lhůty к provedení úkonu........ 165

3.1.2 Pravidla pro určení lhůty..................................... 166

3.1.3 Způsob určení lhůty............................................. 167

3.1.4 Prodloužení lhůty ................................................ 167

3.2 Zákonná lh ů ta................................................................ 167

3.3 Počítání času .................................................................. 168

3.3.1 Obecná pravidla pro počítání času .................... 168

3.3.1.1 Počátek běhu lhůty....................................168

3.3.1.2 Konec lhůty............................................. 168

3.3.1.3 Zachování lhůty..................................... 169

3.3.2 Pravidla počítání času v závislosti na způsobu

určení lhůty.......................................................... 170

3.3.2.1 Lhůta určená dle hodin........................... 170

3.3.2.2 Lhůty určené podle týdnů, měsíců

nebo let.................................................... 171

3.4 Navracení v předešlý stav a prominutí zmeškání lhůty. 171

3.5 Povolení změny obsahu podání a jeho zpětvzetí ...........173

DÍL IV Stížnosti

KAPITOLA 4.1 Obecně............................................................................ 175

HLAVA IV Postup před zahájením řízení

KAPITOLA 1.1 Obecně к postupu před zahájením řízení

a jeho zařazení ve správním řá d u ................................. 179

1.2 Postup před zahájením řízení dle správního řádu........181

1.2.1 Přijímání podnětů к zahájení řízení .....................181

1.2.2 Vysvětlení.................................................................182

1.2.3 Odložení věci ...................................................... 184

1.2.4 Zajištění důkazu .................................................. 184

1.2.5 Předběžná informace........................................... 186

HLAVA V Správní řízení v prvním stupni

DÍL I Zahájení správního řízení

KAPITOLA 1.1 Úvod................................................................................. 189

1.2 Řízení o žádosti............................................................... 189

1.3 Řízení z moci úřední...................................................... 192

1.3.1 Překážky řízení................................................... 193

VIN


OBSAH

DÍLU Ústní jednání

Ústní jednání............................................................................. 196

DÍL III Podklady pro rozhodnutí a dokazování

KAPITOLA 3.1 Dokazování.................................................................... 199

3.2 Důkaz listinou...................................................................201

3.3 Důkaz ohledáním ............................................................ 203

3.4 Důkaz svědeckou výpovědí ............................................203

3.5 Důkaz znaleckým posudkem ..........................................204

3.6 Předběžná otázka ..........................................................206

DÍL IV Zajištění účelu a průběhu řízení

KAPITOLA 4.1 Předvolání.........................................................................209

4.2 Předvedení.........................................................................210

4.3 Předběžné opatření..........................................................210

4.4 Pořádková pokuta............................................................ 211

4.5 Vykázání z místa jednání ................................................213

4.6 Záruka za splnění povinnosti ..........................................214

DÍL V Přerušení a zastavení řízení

KAPITOLA 5.1 Přerušení řízení.............................................................. 217

5.2 Zastavení řízení.............................................................. 218

DÍL VI Náklady řízení

Náklady řízení...........................................................................221

DÍL VII Zvláštní ustanovení o některých řízeních

KAPITOLA 7.1 Společné řízen í.................................................................224

7.2 Sporné řízení.....................................................................225

7.3 Řízení o určení právního vztahu......................................227

7.4 Řízení na m ístě................................................................ 228

7.5 Řízení s velkým počtem účastníků................................. 229

7.6 Řízení s předstihem žádosti ............................................230

7.7 Řízení o výběru žádosti....................................................230

HLAVA VI Správní rozhodnutí

DÍL 1 Pojem správního rozhodnutí

KAPITOLA 1.1 Obecně.............................................................................235

1.2 Charakteristika správního rozhodnutí...........................240

1.3 Základní požadavky kladené na správní rozhodnutí. . . 243

DÍLU Základní formy správního rozhodnutí

KAPITOLA 2.1 Obecně.............................................................................246

2.2 Rozhodnutí...................................................................... 249

IX


OBSAH

2.3 Usnesení.......................................................................... 254

2.4 Další členění správních rozhodnutí...............................262

DÍL III Některé další způsoby rozhodnutí ve věci

KAPITOLA 3.1 Příkaz..................................................................................267

3.2 Doklad...............................................................................268

3.3 Smír...................................................................................269

DÍL IV Náležitosti správního rozhodnutí

KAPITOLA 4.1 Obecně.............................................................................. 272

4.2 Obsahové náležitosti správního rozhodnutí ....................273

4.2.1 Výrok...................................................................... 273

4.2.2 Odůvodnění............................................................ 275

4.2.3 Poučení.................................................................... 276

4.3 Formální náležitosti správního rozhodnutí.....................277

DÍL V Vady správního rozhodnutí

KAPITOLA 5.1 Presumpce správnosti.......................................................288

5.2 Nicotnost...........................................................................288

5.3 Zřejmé nesprávnosti v písemném vyhotovení ...............289

DÍL VI Lhůty pro vydání a oznámení správního rozhodnutí

KAPITOLA 6.1 Lhůty...............................................................................294

6.2 Oznámení........................................................................ 297

DÍL VII Vlastnosti správního rozhodnutí

KAPITOLA 7.1 Platnost............................................................................. 302

7.2 Právní moc .......................................................................303

7.3 Účinnost.............................................................................304

7.4 Vykonatelnost a j iné právní účinky správního

rozhodnutí.........................................................................304

7.5 Doložky.............................................................................305

HLAVA VII Přezkoumání správních rozhodnutí

DÍL I Přezkoumání rozhodnutí správními orgány

KA PI TO LA 1.1 Obecná poznámka к přezkoumání správních

rozhodnutí.........................................................................309

1.2 Odvolání a odvolací řízení .............................................312

1.3 Rozklad a rozkladové řízení............................................321

1.4 Obnova řízení a nové rozhodnutí...................................323

1.5 Přezkumné řízení ............................................................ 329

1.6 Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním

soudnictví .........................................................................333

DÍL II Soudní přezkoumání aktů veřejné správy

KAPITOLA 2.1 Správní soudnictví ........................................................334

X


OBSAH

2.1.1 Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního

orgánu o právech či povinnostech v oblasti

veřejné správy........................................................ 336

2.1.2 Řízení v dalších oblastech správního

soudnictví ...............................................................339

2.1.2.1 Řízení o ochraně proti nečinnosti

správního orgánu......................................339

2.1.2.2 Řízení o ochraně před nezákonným

zásahem, pokynem nebo donucením

správního orgánu......................................339

2.1.2.3 Řízení o zrušení opatření obecné povahy

nebo jeho části..........................................340

2.1.2.4 Řízení ve věcech volebních.....................341

2.1.2.5 Řízení ve věcech místního či krajského

referenda .................................................. 341

2.1.2.6 Řízení ve věcech politických stran

a politických hnutí....................................341

2.1.2.7 Řízení o kompetenčních žalobách........ 342

2.1.2.8 Řízení o zrušení služebního předpisu. . . 342

2.1.3 Opravné jprostředky ve správním soudnictví ... 344

2.1.3.1 Řízení o kasaěních stížnostech ...............344

2.1.3.2 Obnova řízení ve správním soudnictví . 346

2.1.4 Obecné soudnictví.................................................. 347

2.1.5 Poznámka к ústavnímu soudnictví.......................352

hlava Vlil Správní exekuce

DÍL I Obecně o správní exekuci a jejích východiscích

KAPITOLA 1.1 Obecná charakteristika..................................................355

1.2 Východiska správní exekuce dle správního řá d u ........ 356

1.3 Exekuční správní orgán..................................................361

DÍL II Správní exekuce na peněžitá plnění

Správní exekuce na peněžitá plnění....................................... 365

DÍL III Správní exekuce na nepeněžitá plnění

KAPITOLA 3.1 Obecná východiska........................................................... 372

3.2 Nařízení exekuce...............................................................373

3.3 Odložení a přerušení exekuce..........................................375

3.4 Zastavení exekuce............................................................ 376

3.5 Exekuční náklady.............................................................376

3.6 Námitky............................................................................. 377

3.7 Způsoby provedení správní exekuce ................................378

3.7.1 Správní exekuce provedením náhradního

výkonu (§119 spr. řádu)........................................378

3.7.2 Správní exekuce přímým vynucením

(§ 120-128 spr. řádu) ............................................379

3.7.3 Správní exekuce ukládáním donucovacích pokut

(§ 129 spr. řádu) ....................................................382

XI


OBSAH

KAPITOLA 1.1 Pojem a procedura vyjádření, osvedčení a sdělení .... 387

1.2 Opravy a přezkum vyjádření, osvedčení a sdělení .... 395

DÍL I Pojem a druhy veřejnoprávních smluv

KAPITOLA 1.1 Pojem..................................................................................401

1.2 Druhy veřejnoprávních smluv.........................................405

1.2.1 Veřejnoprávní smlouvy koordinační.....................405

1.2.1.1 Smlouva o postoupení výkonu

přenesené působnosti mezi obcemi .... 406

1.2.1.2 Smlouva o postoupení výkonu

přenesené působnosti mezi obcemi

s rozšířenou působností...........................406

1.2.1.3 Veřejnoprávní smlouva o plnění úkolů

obecní policie........................................... 407

1.2.1.4 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí

strážníků....................................................408

1.2.1.5 Smlouva o vytvoření dobrovolného

svazku obcí ............................................. 408

1.2.2 Veřejnoprávní smlouvy subordinační...................409

1.2.2.1 Veřejnoprávní smlouva o umístění

stavby nebo o změně využití území

nebo o změně vlivu stavby na využití

území..........................................................410

1.2.2.2 Veřejnoprávní smlouva o provedení

stavby nebo terénních úprav ...................412

1.2.2.3 Smlouva o ochranných podmínkách ... 413

1.2.2.4 Dohoda o vytvoření chráněného

pracovního m ísta.....................................413

1.2.2.5 Dohoda o vytvoření chráněné pracovní

dílny..........................................................414

1.2.3 Veřejnoprávní smlouvy o převodu nebo

způsobu výkonu veřejných subjektivních práv

nebo veřejných subjektivních povinností...............415

DÍL II Uzavírání, přezkoumávání, změny a zánik

veřejnoprávních smluv

KAPITOLA 2.1 Uzavírání veřejnoprávních smluv....................................417

2.2 Přezkoumání souladu veřejnoprávních smluv

s právními předpisy..........................................................419

2.3 Změna obsahu, výpověď a zrušení veřejnoprávní

smlouvy............................................................................ 422

2.4 Souhlas třetích osob..........................................................424

2.5 Spory z veřejnoprávních smluv....................................... 425

2.6 Postup podle správního řádu........................................... 426

XII


OBSAH

ČÁST V

DÍL 1 Pojem a přezkoumání opatření obecné povahy

KAPITOLA 1.1 Pojem a charakteristika..................................... ..........431

1.2 Vydání opatření obecné povahy......................... ..........436

1.3 Přezkoumání opatření obecné povahy ............ .......... 438

ČÁST VI

Úvodní poznámka........................................................ ..........445

HLAVA 1

Správní řízení v režimu přestupkového

zákona

DÍL 1 Řízení o přestupcích

KAPITOLA 1.1 Obecné, resp. „nezkrácené“, řízení o přestupcích........449

1.1.1 Příslušnost orgánů к projednávání přestupků ... 451

1.1.2 Účastníci řízení o přestupcích.............................455

1.1.3 Zahájení a průběh řízení o přestupcích...............456

1.1.4 Formy ukončení řízení o přestupcích.................459

1.1.5 Specifika uplatňování tzv. opravných

prostředků.............................................................. 462

1.2 Zkrácená řízení o přestupcích.........................................464

1.3 Exekuce rozhodnutí o přestupku.....................................466

HLAVA li Řízení dle stavebního zákona

DÍL I Postupy a instituty dle stavebního zákona

KAPITOLA 1.1 Obecné vym ezení............................................................469

1.1.1 Subsidiarita správního řádu na řízení

dle stavebního zákona............................................470

1.2 Definice a vybrané pojm y................................................471

1.3 Orgány veřejné správy vykonávající činnost

na daném úseku................................................................ 478

1.3.1 Obecné stavební úřady ..........................................479

1.3.2 Určení stavebního úřadu a vyhrazení pravomoci

stavebního úřadu....................................................480

1.3.3 Speciální stavební úřady....................................... 480

1.3.4 Vojenské a jiné stavební ú řad y............................. 482

1.3.5 Dotčené orgány......................................................483

1.4 Lhůty.................................................................................484

1.5 Doručování........................................................................485

DÍL II Územní řízení

KAPITOLA 2.1 Obecně..............................................................................486

2.2 Typy územních řízen í......................................................486

2.3 Účastníci územního řízení ..............................................488

2.4 Průběh územního řízení ..................................................490

2.5 Zjednodušené územní řízení............................................495

XIII


OBSAH

2.6 Územní souhlas..............................................................496

2.7 Společné územní a stavební řízení.................................499

DÍL III Povolování realizace staveb

KAPITOLA 3.1 Stavby bez stavebního povolení a ohlášení ................ 501

3.2 Ohlášení staveb..............................................................503

3.3 Stavební povolení..........................................................506

DÍL IV Odstraňování staveb

KAPITOLA 4.1 Dobrovolné odstraňování staveb .................................508

4.2 Nařízení odstranění stavby..............................................510

4.2.1 Ustanovení § 129 ödst. 1 písm. a )......................... 510

4.2.2 Ustanovení § 129 ödst. 1 písm. b )......................... 510

4.2.3 Ustanovení § 129 ödst. 1 písm. c ) ..........................511

4.2.4 Ustanovení § 129 ödst. 1 písm. d )..........................512

4.2.5 Ustanovení § 129 ödst. 1 písm. e ) ..........................512

4.2.6 Ustanovení § 129 ödst. 1 písm. f ) ..........................513

4.2.7 Ustanovení § 129 ödst. 1 písm. g )..........................513

4.2.8 Doplnění к řízení o nařízení odstranění stavby . . 513

DÍL V Užívání staveb

KAPITOLA 5.1 Oznámení užívání...................................................... 516

5.2 Kolaudační souhlas..........................................................516

5.3 Předčasné užívání stavby..................................................518

5.4 Zkušební provoz..............................................................518

5.5 Změna v užívání stavby....................................................519

HLAVA lil Vyvlastňovací řízení

KAPITOLA 1.1 Pojem vy vlastnění............................................................. 525

1.2 Účely a podmínky vy vlastnění........................................ 525

1.3 Vyvlastňovací řízení - průběh...........................................527

HLAVA IV Vodoprávní řízení

DÍL I Obecně o vodoprávním řízení

KAPITOLA 1.1 Pojem................................................................................535

1.2 Druhy vodoprávních řízení..............................................535

1.3 Subsidiarita správního řádu ........................................... 537

1.4 Definice a vybrané pojm y................................................538

DÍL II Subjekty vodoprávního řízení

KAPITOLA 2.1 Vodoprávní orgány...........................................................541

2.2 Dotčené orgány................................................................543

2.3 Účastníci vodoprávního řízení ........................................ 544

2.3.1 Účastníci dle typů vodoprávních řízení..................545

XIV


OBSAH

DÍL III Zahájení vodoprávního řízení

KAPITOLA 3.1 Obecné................................................................................547

3.2 Řízení dle vodního zákona zahajovaná na žádost.........547

3.3 Řízení zahajovaná z úřední povinnosti vodoprávního

orgánu...............................................................................548

DÍL IV Lhůty a doručování dle vodního zákona

KAPITOLA 4.1 Lhůty...............................................................................549

4.2 Doručování.................................................................... 550

DÍL V Řízení o povolení staveb vodních děl

KAPITOLA 5.1 Povolení.......................................................................... 551

5.2 Ohlášení staveb vodních d ě l......................................... 552

DÍL VI Řízení o povolení к nakládání s vodami

KAPITOLA 6.1 Povolení.......................................................................... 554

6.2 Rozhodnutí...................................................................... 554

DÍL VII Další činnosti vodoprávního úřadu

KAPITOLA 7.1 Vydání souhlasu dle § 17 vodního zákona......................556

7.2 Ochranná pásma vodních zdrojů......................................557

7.3 Předběžná informace - vyjádření................................... 558

7.4 Záplavová územ í.............................................................. 558

hlava v Správní řízení v režimu živnostenského

KAPITOLA 4.1 Obecně................................................................................561

4.2 Subjekty správního řízení a dalších souvisejících

postupů...............................................................................563

4.3 Vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění........ 568

4.3.1 Vznik živnostenského oprávnění...........................568

4.3.1.1 Ohlašovací živnosti................................... 570

4.3.1.2 Koncesované živnosti............................... 573

4.3.2 Změna a zánik živnostenského oprávnění.......... 577

4.4 Kontrola živnostenského podnikání a ukládání sankcí

v režimu živnostenského zákona......................................580

4.4.1 Kontrola živnostenského podnikání.......................580

4.4.2 Ukládání sankcí v režimu živnostenského

zákona.....................................................................581

PŘÍLOHY Právní vzory

Vzor č. 1 Usnesení o určení místní příslušnosti správního orgánu .... 588

Vzor č. 2 Usnesení o postoupení podání pro nepříslušnost......................589

Vzor č. 3 Usnesení o dožádání................................................................... 590

Vzor č. 4 Usnesení o odmítnutí dožádání.................................................591

XV


OBSAH

Vzor č. 5 Usnesení o zamítnutí námitky podjatosti..................................592

Vzor č. 6 Usnesení o vyloučení.................................................................593

Vzor č. 7 Usnesení o určení jiné úřední osoby..........................................594

Vzor č. 8 Usnesení o ustanovení tlumočníka ..........................................595

Vzor č. 9 Protokol o výslechu svědka......................................................596

Vzor č. 10 Usnesení o provedení opravy protokolu....................................598

Vzor č. 11 Usnesení o nepřiznání postavení účastníka řízení................... 599

Vzor č. 12 Usnesení o ustanovení opatrovníka..........................................600

Vzor č. 13 Usnesení o uznání úkonů učiněných ve prospěch účastníka

jinou osobou než zástupcem......................................................601

Vzor č. 14 Výzva к volbě společného zmocněnce.......................................602

Vzor č. 15 Usnesení o ustanovení společného zástupce............................603

Vzor č. 16 Usnesení o odepření nahlížet do spisu nebo jeho č á sti......... 604

Vzor č. 17 Usnesení o prominutí zmeškání úkonu.................................... 605

Vzor č. 18 Usnesení o odložení v ěci...........................................................606

Vzorč. 19 Výzva к odstranění vad žádosti.................................................607

Vzor č. 20 Oznámení zahájení řízení z moci úřední.................................. 608

Vzorč. 21 Usnesení o veřejném ústním jednání........................................ 609

Vzor č. 22 Usnesení o předložení listiny potřebné к provedení

důkazu.......................................................................................610

Vzor č. 23 Usnesení o povinnosti strpění ohledání věci na m ístě..............611

Vzorč. 24 Usnesení o ustanovení znalce ...................................................612

Vzor č. 25 Předvolání svědka ..................................................................... 613

Vzorč. 26 Usnesení o předvedení........................................................ 614

Vzor č. 27 Rozhodnutí o předběžném opatření...........................................615

Vzor č. 28 Rozhodnutí o pořádkové pokutě ...............................................616

Vzor č. 29 Usnesení o vykázání z místa konání úkonu..............................617

Vzor č. 30 Usnesení o přerušení řízen í.......................................................618

Vzorč. 31 Usnesení o zastavení řízen í.......................................................619

Vzor č. 32 Rozhodnutí ve věci ................................................................... 620

Vzor č. 33 Usnesení o opravě zřejmých nesprávností v písemném

vyhotovení rozhodnutí..............................................................622

Vzor č. 34 Rozhodnutí o nákladech řízení .................................................623

Vzor č. 35 Usnesení o prodloužení lhůty к vydání rozhodnutí..................624

Vzor č. 36 Rozhodnutí o odvolání - zamítnutí odvolání............................625

Vzor č. 37 Rozhodnutí o odvolání - zastavení řízení.................................. 626

Vzor č. 38 Rozhodnutí o odvolání - vrácení věci správnímu orgánu

I. instance...................................................................................628

Vzor č. 39 Rozhodnutí o zamítnutí návrhu na obnovu řízení....................630

Vzor č. 40 Rozhodnutí o povolení obnovy řízení...................................... 631

Vzor č. 41 Exekuční výzva..........................................................................633

Vzor č. 42 Exekuční příkaz..........................................................................634

Vzor č. 43 Usnesení o zastavení exekuce.....................................................635

Vzor č. 44 Rozhodnutí o námitkách ...........................................................636

Vzor č. 45 Usnesení o uložení povinnosti úhrady potřebných nákladů

v případě exekuce provedené náhradním výkonem.................637

Vzorč. 46 Příkaz.......................................................................................... 638

XVI
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.