načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Memorix anatomie 2. vydání - Radovan Hudák

Memorix anatomie 2. vydání
-6%
sleva

Kniha: Memorix anatomie 2. vydání
Autor:

Memorix anatomie je moderní učebnice, která systematicky shrnuje informace z obecné, speciální a topografické anatomie. Jednotlivé kapitoly knihy popisují stavbu, členění a funkci ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: TRITON
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2013
Počet stran: 632
Rozměr: 235x170
Úprava: xxi, 605 stran : ilustrace (převážně barev.)
Vydání: 2. vyd.
Spolupracovali: ilustrace Jan Balko ... et al.
Jazyk: česky
Vazba: pevná
EAN: 9788073877125
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Memorix anatomie je moderní učebnice, která systematicky shrnuje informace z obecné, speciální a topografické anatomie. Jednotlivé kapitoly knihy popisují stavbu, členění a funkci konkrétního systému či orgánu. Text doplňuje velké množství ilustrací. Kromě nejdůležitějších informací jsou v každé kapitole uvedeny i zajímavosti, mnemotechnické pomůcky a detailnější informace k hlavnímu obsahu. Část každé kapitoly je vyhrazena informacím z klinické medicíny, které pomohou studentům porozumět, proč jsou dané anatomické struktury či prostory důležité pro jejich studium a následnou klinickou praxi. Kapitoly týkající se konkrétních systémů či orgánů jsou systematicky uspořádány do celistvých sekcí. Závěr každé z těchto sekcí tvoří tabulky, schémata a otázky a obrázky určené k opakování. Kniha je určená především pro studenty lékařských fakult, ale i pro lékaře a anatomy. Pozoruhodné je, že jedním ze dvou hlavních autorů této rozsáhlé učebnice je student 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Radovan Hudák. Druhým je pak doc. MUDr. David Kachlík, Ph.D., vysokoškolský učitel Ústavu anatomie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Spolu s nimi pracovala na tvorbě knihy řada anatomů, studentů a zkušených klinických lékařů.

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Memorix anatomy Memorix anatomy

Cena: 1199 Kč
Memorix Histology Memorix Histology
Balko Jan, Tonar Zbyněk, Varga Ivan
Cena: 1090 Kč
Memorix zubního lékařství Memorix zubního lékařství
Weber Thomas
Cena: 842 Kč
Memorix histologie Memorix histologie
Balko Jan, Tonar Zbyněk, Varga Ivan
Cena: 1025 Kč
Štefan Hudák - Scénografia môjho života Štefan Hudák - Scénografia môjho života
Gavlíková Miroslava
Cena: 1090 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

D řú rim ln u a a n o K P r r tr i o M p m n r iv а п д іо іч іо rp w o liiŕn í u č e b n ic e ? ......................XIIr r e a m iU V d d flc U " t u t JC IV Ic illU llA d lla t u i iiic ic v u iu k in

la k M F M O R IX A N A T O M IF v v n a d á

....................X IV

Jdh IV IC IV IV /l*IA n U n l U l V l l t v y fJ d U d..................................................

J a k M E M O R IX A N A T O M IE p o u ž ív a t...............................................

.....................X V

P n H č k n u á n í u jp m Iz tp ii n n m n h li u u lu n ř i! M p m n r ix a na t o m ie . . .. ....................X V IrU U tJ IN W u lll V a C llif n ic i i p u iiiv r in v y iz u M i іт іи іііѵ ііп v m

P o d ě k o v á n i iD N E S .c z..................................................................................

..................X V II

P n H o k n u á n í c tn r ip n ts k v m n r p a n iz a r ím .................X V III

1 A n a t o m ie — T ů In tip H a ..........................2 8 P o lo h y a s m ě r y lid s k é h o t ě l a..........................................................................................9

9 Č á s ti lid s k é h o t ě la a ty p o lo g ie p o s t a v y...................................... ......................1 0

3 H is to lo s ip — M ik r o s k o o ic k á a n a to m ie .............................4 1 0 K ra jin y lid s k é h o t ě l a......................................................................................

......................11

IH J lU lU g lO izu n i uans/piunu u i i u w m m u ..................................

4 E m b r y o lo g ie - V ý v o jo v á a n a to m ie..............................................................................5 1 1 E p o n y m a - a n a to m ic k é te r m ín y d le o s o b n o s ti....................

......................1 2

5 A n a t o m ie d í t ě t e...........................................................................................................................6

1 2 O t á z k y a o b r á z k y к o p a k o v á n í...................................................................................1 4

6 A n a to m ic k é z m ě n y v p u b e r t ě........ ....................................7 1 3 P o d ě k o v á n í r e c e n z e n tů m a p o u ž itá lit e r a t u r a

......................16

7 R o v in y a č á ry lid s k é h o t ě l a...............................................................................................8

2

Kostra

1 7

1 O b e c n á č á s t ................................1 8

5 O s s a m e m b r i s u p e r io r is - K o sti h o r n i k o n č e tin y................. ......................4 2

2 C r a n iu m — L e b k a.........................................................................................................................2 1 5 .1 C la v ic u la - K líč n í k o s t ( k lič e k )...................................................

.......................4 2

2 1 O s f r o n a t e Č e ln í ko s t .................................2 2

5 .2 S c a p u la - L o p a tk a.......................................................................................................4 3

2 .2 O s o c c ip ita le - T ý ln í k o s t......................................................................................2 3 5 .3 H u m e r u s - P a ž n í k o s t.......................................................................

......................4 4

7 Я П с c n h o n n iria lf» — K lín n u á kn c t .......2 4 5 .4 U ln a L o k e tn í k o s t...................................................................................................4 5í . J US S yJIIC IIU IU dlC ічііпи ѵо n U S l..»..................................

2 4 O s p a r ie t a le - T e m e n n í k o s t..............................................................................2 6

5 .5 R a d iu s - V ř e te n n í k o s t.............................................................................................4 6

2 5 O s t e m p o r a le S p á n k o v á k o s t. ... .................................2 7 5 . 6 O s s a m a n u s - K o sti r u k y .................................................................

.......................4 7

2 .6 O s e t h m o id a le - Č ic h o v á k o s t.........................................

7 7 Cftn r h a n a c a lic in f p r in r — D o ln í n n ^ n i ч к о ѓп п а

..................................3 0

.......3 0

6 O s s a m e m b r i in fe r io r is - K o sti d o ln i k o n č e tin y.....................

6 . 1 P e lv is - P á n e v..........................................................................................

.......................4 8

......................4 9

Ĺ . f V-U 1 Ik llO 1 1 USCJII Л llllt t l IU I LTVN M 1 IV/Ji U anwl U fzu .

7 Q O e la r r im a lo n c n a c a lo u n m p r — *чІ7ПІ n n ^ n i a 1ra d ličn á ko s t ..3 1

.............................3 1

6 .1 .1 O s c o x a e - P á n e v n í k o s t........................................................................5 0

Í . O U S la C lim d lc , US lid b d lc , Ѵ ІЛ ІІС І j l t l l l , liu s i u a I

2 9 O s z v e o m a tic u m — L íc n í k o s t . ..

6 .2 F e m u r - S te h e n n í k o s t............................................................................................5 2z.. J V J IIU U C VI 1 1 UIVI II ......................................................

7 1П П с n a la t im im — P a tr n u á In c t 3 2 6 .3 P a te lla Č é š k a...............................................................................................................5 3A.X U U b p d ld llIlU IT I r d llU V d nU S l ..........................................

2 11 M a x illa - H o r n i č e lis t ..........................3 3

6 . 4 T ib ia - H o le n n í k o s t...................................................................................................5 3

&..ЛА І1ІОАІПО t IV I in ................................. ..................................

2 1 2 M a n d ib u la — D o ln í č e lis t........ ..................................3 4 6 .5 F ib u la - L ý tk o v á k o s t........................................................................

........................5 4

2 1 3 O s h v o id e u m — Jazvlka ...........................3 5

6 .6 O s s a p e d is - K o sti n o h y.........................................................................................5 4

A .A J V J liy v lU C W n i JUC J i IU .........................................................

7 1Л 1 p h lta ппипгл7РПГР .......3 5 7 O b r á z k y s p o p is e m ........................................................................................ ........................5 7

2 I S A n tr o o o m e tr ic k é D o s o u z e n í le b k v .................3 6

7 .1 L e b e č n í s p o d in a...........................................................................................................5 7

Z. . J J ПНѴ1 U pU M IC U ІСПС ІѴМП J ...........

3 C o lu m n a v e r t e b r a lis — P á te r......... ..................................3 7 8 T a b u lk y.....................................................................................................................

........................5 8

3 1 V p r t e b r a e c e r v ic a le s — K rč n í o b r a t ie . .. .............3 8

8 .1 P r ů c h o d y v le b c e a je jic h o b s a h......................................... ........................5 8

J.4 v t l ttiz i a c u v. i v iv u iu z v iz i

3 2 V p r tn h r a e th o r a c ic a p — H r u d n í o b r a tie .......3 9 8 .2 Ú tv a r y n a h o r n i k o n č e t in ě........................................................

........................6 0

3 3 V p r tp b r a e lu m b a le s — B e d e r n í o b r a t l e . ... .......3 9

8 .3 Ú tv a r y n a d o ln i k o n č e t in ě................................................................................6 2

J . V U I II.U I DC IU I 1IU U Ю J WC.UU i i II wi UMU..................

3 .4 O s s a c r u m e t c o c c y g is - K ríž o v á k o s t a k o s tr č .

4 T h o r a x - H r u d n ík....................................................................................

........4 0 9 O t á z k y a o b r á z k y к o p a k o v á n i...................................................................................6 4

..................................4 1 1 0 P o d ě k o v á n í r e c e n z e n tů m a p o u ž itá lit e r a t u r a................... ........................6 6

ШЛ

1 O b e c n á í á s t.........................................................................................................................

1 .1 O b e c n á s ta v b a k l o u b u.................................................................................

2 J u n c tu r a e c r a n ii - S p o je n i n a le b c e.............................................................

3 J u n c tu r a e c o lu m n a e v e r t e b r a lis - S p o je n i n a p á t e ř i..................

3 .1 A r tic u la tio n e s c o lu m n a e v e r t e b r a lis - K lo u b y p á t e ř e ..

4 J u n c tu r a e t h o r a c is - S p o je n i n a h r u d n ik u..............................................

5 J u n c tu r a e m e m b r i s u p e r io r is - S p o je n i n a h o r n i k o n č e t in ě .

5 .1 A r t ic u la tio s te r n o c la v ic u la r is - K líč k o h ru d n i k l o u b........

5 .2 A r t ic u la tio a c ro m io c la v ic u la r is

- N a d p a ž k o k líč k o v ý k lo u b.........................................................................

5 .3 A r t ic u la tio h u m e r i ( g le n o h u m e r a lis ) - R a m e n n i k lo u b

5 .4 A r t ic u la tio c u b iti - L o k e tn í k lo u b......................................................

5 .5 A r t ic u la tio r a d io u ln a r is d is ta lis

a s y n d e s m o s is r a d io u ln a r is....................................................................

5 . 6 A r t ic u la tio r a d io c a r p a lis - Z á p ě s tn í k l o u b .....................

5 . 7 A r tic u la tio n e s m a n u s - K lo u b y r u k y..............................................

..6 8 6 J u n c tu r a e m e m b r i in fe r io r is - S p o je n i n a d o ln i k o n č e t in ě.............

..8 2

..6 9 6 . 1 A r t ic u la tio s a c r o ilia c a - K říž o k y č e ln i k io u b.....................................„ 8 2

..7 2 6 . 2 S y n a r th r o s e s c in g u li p e lv ic i - P ly n u lá s p o je n i

..7 3 p le te n c e d o ln i k o n č e t in y...................................................................................„ 8 2

..7 4 6 .3 A r t ic u la tio c o x a e - K y č e ln i k l o u b........................................................ „ 8 3

.. 7 5 6 .4 A r t ic u la tio g e n u s - K o le n n í k l o u b......................................................

„ 8 4

..7 6 6 . 5 A r t ic u la tio tib io fib u la r is - L ý tk o h o le n n i k lo u b..............................

„ 8 6

..7 6 6 . 6 M e m b r a n a in te r o s s e a c r u r is a s y n d e s m o s is tib io fib u la r is „ 8 6

6 . 7 A r tic u la tio n e s p e d is - K lo u b y n o h y........................................................„ 8 6

..7 6 6 .7 .1 N o ž n í k l e n b a..................................................................................................„ 8 6

..7 7 7 T a b u lk y...........................................................................................................................................„ 9 0

.. 7 8 7 .1 P o h y b y h la v y , k r k u a č e lis tn ih o k lo u b u (s v a ly ).........................„ 9 0

7 .2 P o h y b y k o n č e tin (r o z s a h y ).............................................................................„ 9 1

..7 9 7 . 3 P o h y b y h o r n i k o n č e tin y (s v a ly )...................................................................„ 9 2

.7 9 7 .4 P o h y b y d o ln i k o n č e tin y ( s v a ly ).................................................................. „ 9 3

8 0 8 O t á z k y a o b r á z k y к o p a k o v á n i......................................................................................9 4

9 P o d ě k o v á n i r e c e n z e n tů m a p o u ž ita l it e r a t u r a.............................................9 6


Obsah

1 O b e c n á č á s t 9 8 8 . 3 M u s c u li a n t e b r a c h ii - S v a ly p ř e d lo k t í..........................................................1 3 6

2 M u s c u li c r a n ii - S v a ly h la v y............................................................................................1 0 2 8 .3 .1 S v a ly p ř e d lo k t í - p ř e d n í s k u p in a.......................................................1 3 7

2 .1 M u s c u li fa c ie i - M im ic k é (v ý ra z o v é ) s v a ly..............................................1 0 2 8 .3 .2 S v a ly p ř e d lo k t í - b o č n í s k u p in a..........................................................1 3 9

2 .2 M u s c u li m a s tíc a to r ii - Ž v ý k a c i s v a ly 1 0 8 8 . 3 .3 S v a ly p ř e d l o k t í - z a d n i s k u p in a..........................................................1 4 0

2 .3 F a s c ie h la v y..........................................................................................................................1 0 9 8 . 4 M u s c u li m a n u s - S v a ly r u k y...................................................................................1 4 2

3 M u s c u li c o l l i - S v a l y k r k u..................................................................................................1 1 0 8 . 4 .1 S v a ly r u k y - s v a l y t e n a r u ( p a lc o v á s k u p in a )..........................1 4 3

3 .1 M u s c u li c o lli s u p e r fic ia le s - P o v rc h o v é k rč n í s v a ly.........................1 1 1 8 . 4 .2 S v a ly r u k y - s v a l y h y p o t e n a r u ( m a lík o v á s k u p in a ) ... .1 4 4

3 .2 M u s c u li s u p r a h y o id e i - N a d ja z y lk o v é s v a ly...........................................1 1 2 8 . 4 .3 S v a ly r u k y - m u s c u li in te r o s s e i e t lu m b r ic a le s....................1 4 5

3 .3 M u s c u li in f r a h y o id e i- P o d ja z y lk o v é s v a ly..............................................1 1 3 8 .S V a g in a e t e n d in u m m e m b r i s u p e r io r is.......................................................1 4 6

3 .4 M u s c u li s c a l e n i- K lo n ě n é s v a ly........................................................................1 1 4 8 . 6 F a s c ie h o r n i k o n č e t in y................................................................................................1 4 7

3 .5 M u s c u li c o lli p r o f u n d i - H lu b o k é k rč n í s v a ly......................................1 1 5 9 M u s c u li m e m b r i in f e r io r is - S v a ly d o ln i k o n č e t in y..................................1 4 8

3 .6 F as cia c e rv ic a lis - F as cie k r k u.............................................................................1 1 5 9 .1 S v a ly k y č e ln ih o k l o u b u .......................................................... 1 4 8

4 M u s c u li d o r s i - S v a ly z a d...................................................................................................1 1 6 9 .1 .1 S v a ly k y č e ln ih o k l o u b u - p ř e d n í s k u p in a................................1 4 9

4 .1 S v a ly z a d - p o v r c h o v á v r s tv a (s p in o h u m e r á ln í s v a ly ).................1 1 7 9 . 1 .2 S v a ly k y č e ln ih o k lo u b u - z a d n í s k u p in a....................................1 5 0

4 .2 S v a ly z a d - d r u h á v r s tv a (s p in o s k a p u lá r n í s v a ly ).............................1 1 8 9 .2 M u s c u li f e m o r i s - S v a l y s t e h n a.........................................................................1 5 2

4 .3 S v a ly z a d - t ř e t í v r s tv a (s p in o k o s tá ln i s v a ly ).........................................1 1 8 9 .2 .1 S v a ly s t e h n a - p ř e d n í s k u p in a...............................................................1 5 3

4 .4 M u s c u li d o r s i p r o p r ii- H lu b o k é z á d o v é s v a ly......................................1 1 9 9 . 2 .2 S v a ly s t e h n a - m e d i á l n í s k u p in a..........................................................1 5 4

4 .5 F a s c ie z a d................................................................................................................................1 2 3 9 . 2 .3 S v a ly s te h n a - z a d n i s k u p in a..................................................................1 5 5

5 M u s c u li th o r a c is - S v a ly h r u d n ík u.............................................................................1 2 4 9 .3 M u s c u li c r u r is - S v a ly b é r c e...................................................................................1 5 6

5 .1 S v a ly h r u d n ik u - t o r a k o h u m e r á l n í s v a ly 1 2 5 9 . 3 .1 S v a ly b é r c e - p ř e d n í s k u p in a .............. 1 5 7

5 .2 V la s tn i ( a u t o c h t ó n n i) s v a ly h r u d n ík u.........................................................1 2 6 9 . 3 .2 S v a ly b é r c e - b o č n i s k u p in a....................................................................1 5 7

Б.З D ia p h r a g m a - B rá n ic e 1 2 7 9 .3 .3 S v a ly b é r c e - z a d n í s k u p in a....................................................................1 5 8

5 .4 F as cie h r u d n ík u 1 2 7 9 .4 M u s c u li p e d is - S v a ly n o h y.....................................................................................1 6 0

6 M u s c u li a b d o m in is - S v a ly b ř ic h a 1 2 8 9 .4 .1 S v a ly n o h y - z a d n i s k u p in a .......... 1 6 1

6 .1 S v a ly b ř ic h a - p ř e d n í s k u p in a.............................................................................1 2 8 9 .4 ,2 S v a ly n o h y - p a lc o v á s k u p in a................................ 1 6 1

6 .2 S v a ly b ř ic h a - b o č n i s k u p in a..............................................................................1 2 9 9 .4 .3 S v a ly n o h y - m a lič k o v á s k u p in a.........................................................1 6 2

6 .3 S v a ly b ř i c h a - z a d n í s k u p in a.................................................................................1 3 0 9 .4 .4 S v a ly n o h y - s t ř e d n í s k u p in a..................................................................1 6 2

6 .4 F as cie b ř ic h a.......................................................................................................................1 3 0 9 .4 .5 S v a ly n o h y - m u s c u li in te r o s s e i e t lu m b r ic a le s......................1 6 3

7 D ia p h r a g m a p e lv is - P á n e v n í d n o , s v a ly p á n e v n íh o d n a ... .... ..... 1 3 1 9 .5 V a g in a e t e n d in u m m e m b r i in f e r io r is ..........................................................1 6 4

7 .1 F as cie p á n v e 1 3 2 9 . 6 F a s c ie d o ln i k o n č e t in y................................................................................................1 6 5

8 M u s c u li m e m b r i s u p e r io r is - S v a ly h o r n i k o n č e t in y................................1 3 3 1 0 O t á z k y a o b r á z k y к o p a k o v á n i.....................................................................................1 6 6

8 .1 S v a ly r a m e n e a lo p a t k y..................................................................................„ . . 1 3 3 1 1 P o d é k o v á n i r e c e n z e n tů m a p o u ž itá l it e r a t u r a .............................................1 6 8

8 .2 M u s c u li b r a c h ii- S v a l y p a ž e...............................................................................1 3 4

5 Trávicí systém 169

1 O b e c b á s ta v b a tr á v ic íh o s y s té m u.............................................................................1 7 0 6 .2 J e ju n u m e t ile u m - L a č n ík a k y č e ln ík.............................................................1 9 0

2 C a v ita s o ris - O s tn i d u tin a 1 7 2 7 In t e s tin u m c r a s s u m - T lu s té s t ř e v o........................................................................1 9 1

2 .1 B u c c a - T v á ř........................................................................................................................1 7 2 7 .1 C a e c u m - S le p é s tř e v o................................................................................................1 9 2

2 .2 la b ia o r i s - R t y..................................................................................................................1 7 3 7 .1 .1 A p p e n d ix v e r m if o r m is - Č e r v o v itý p ř ív ě s e k............................1 9 3

2 .3 G in g iv a - D á s e ň...............................................................................................................1 7 3 7 .2 C o lo n - T r a č n ík............................................. 1 9 3

2 .4 D e n t e s - Z u b y....................................................................................................................1 7 4 7 .2 .1 C o lo n a s c e n d e n s - V z e s tu p n ý t r a č n ík............................................1 9 3

2 .5 L in g u a - J a z y k .....................................................................................................................1 7 6 7 .2 .2 C o lo n t r a n s v e r s u m - P říč n ý t r a č n ík ...............................1 9 4

2 .6 P a la tu m - P a tr o...............................................................................................................1 7 8 7 .2 .3 C o lo n d e s c e n d e n s e t s ig m o id e u m

2 .6 .1 P a la tu m d u r u m - T v r d é p a t r o 1 7 8 - S e s tu p n ý a e s o v itý tr a č n ík....................................................................1 9 4

2 .6 .2 P a la tu m m o lie - M ě k k é p a t r o.............................................................1 7 9 7 .3 R e c tu m - K o n e č n ík.........................................................................................................1 9 5

2 .7 T o n s illa p a la tín a - K rč n i m a n d le......................................................................1 7 8 8 H e p a r - J á t r a................................................................................................................................1 9 6

2 .8 G la n d u la e s a l i v a r i a e - S lin n é ž lá z y................................................................1 8 0 9 V e s ic a b ilia r is ( fe lt e a ) - Ž lu č n ík...................................................................................1 9 9

3 P h a ry n x - H lt a n 1 8 2 1 0 P a n c re a s - S lin iv k a.................................................................................................................2 0 0

4 O e s o p h a g u s - J í c e n .................................................................................................................1 8 5 1 1 P e r it o n e u m - P o b ř iš n ic e...................................................................................................2 0 1

5 G a s t e r - Ž a lu d e k........................................................................................................................1 8 6 1 2 O t á z k y a o b r á z k y к o p a k o v á n i....................................................................................2 0 2

6 In te s tin u m t e n u e - T e n k é s tř e v o ...............................................................................1 8 8 1 3 P o d ě k o v á n í r e c e n z e n tů m a p o u ž itá l it e r a t u r a ................ 2 0 4

6 .1 D u o d e n u m - D v a n á c tn ik.................................................................................1 8 8

Q Dýchací systém 205

1 O b e c n á s ta v b a d ý c h a c íh o s y s té m u........................................................................2 0 6 8 B ro n c h i - P r ů d u š k y .................................................................................................................2 1 5

2 N a s u s - N o s..................................................................................................................................2 0 6 9 P u lm o n e s - P líc e......................................................................................................................2 1 6

3 C a v ita s n a s i - N o s n í d u t i n a............................................................................................2 0 7 1 0 P le u r a - P o h ru d n ic e a p o p lic n ic e....................................................... 2 2 0

4 S in u s p a r a n a s a le s - V e d le jš í n o s n í d u tin y.........................................................2 0 8 1 1 M e c h a n is m u s d ý c h a c íc h p o h y b ů.............................................................................2 2 1

5 P h a ry n x - H lt a n........................................................................................................................2 0 9 1 2 T a b u lk a - S v a ly h r t a n u p o d le f u n k c e ....................................................................2 2 2

6 L a ry n x - H r t a n............................................................................................................................2 1 0 1 3 O t á z k y a o b r á z k y к o p a k o v á n i....................................................................................2 2 2

7 T ra c h e a - P r ů d u š n ic e..........................................................................................................2 1 4 1 4 P o d ě k o v á n í r e c e n z e n tů m a p o u ž itá l it e r a t u r a...........................................2 2 4


Obsah

- E l

1 O b e c n á s ta v b a m o č o v é h o s y s té m u....................................................................2 2 6 6 U r e t h r a f e m in in a - Ž e n s k á m o č o v á t r u b ic e.................................................2 3 3

? R p n p s - 1 p d v in v......................................................................................................................2 2 7 7 M e c h a n iz m u s m o č e n i.....................................................................................................2 3 3

3 P e lv is r e n a lis e t c a lic e s r e n a le s - L e d v in n á p á n v ič k a a k a lic h y ...2 3 0

4 U r p tp r - M n ř n v n d.................................................................................................................2 3 0

8 O t á z k y a o b r á z k y к o p a k o v á n i.......................................................................

9 P o d ě k o v á n í r e c e n z e n tů m a p o u ž itá lit e r a t u r a ...............................

.........2 3 4

.........2 3 6

5 V e s ic a u r in a r ia - M o č o v ý m ě c h ý ř.........................................................................2 3 1

1 V ý v o j p o h la v n íh o s y s té m u..........................................................................................2 3 8 3 O r g a n a g e n it a lia f e m in in a - Ž e n s k é p o h la v n í o r g á n y.............. ..........2 4 9

2 O r g a n a g e n it a lia m a s c u lin a - M u ž s k é p o h la v n í o rg á n y

2 .1 T e s tis - V a r l e............................................................................................

3 .1 O v a r iu m - V a je č n ík...............................................................................................2 5 0

.....................2 4 0 3 .2 T u b a u t e r in a - V e jc o v o d......................................................................... ..........2 5 1

2 .2 E p id id y m is - N a d v a r le.........................................................................................2 4 2 3 .3 U te r u s - D ě lo h a.............................................................................................. ..........2 5 2

2 .3 D u c tu s d e fe r e n s - C h á m o v o d................................................ .....................2 4 3 3 .4 V a g in a - P o c h v a.............................................................................................. ..........2 5 4

2 .4 F u n ic u lu s s p e r m a tic u s - S e m e n n ý p r o v a z e c.............

2 .5 G la n d u la e v e s ic u lo s a e - M ě c h ý ř k o v é ž lá z y...............

.....................2 4 3

.....................2 4 4

3 .5 O r g a n a g e n it a lia f e m in in a e x te r n a (V u lv a )

- V n ě jš í ž e n s k é p o h la v n í o r g á n y...................................................... ..........2 5 5

2 .6 G la n d u la e b u lb o u r e t h r a le s............................................................................2 4 4 3 .6 P e r in e u m e t m u s c u li p e r in e i - H rá z a h rá z o v é s v a ly ..............2 5 6

.......2 4 5 4 A n a t o m ie v t ě h o t e n s t v í........... ..........2 5 7

2 .8 S c r o tu m - š o u r e k....................................................................................................2 4 6 5 P lo d o v é o b a ly , p la c e n ta a p u p e č n ík..................................................................2 5 8

2 .9 P e n is - P y j.......................................................................................................................2 4 7 6 A n a t o m ie p lo d u a p o r o d u............................................................................................2 5 9

2 . 1 0 U r e t h r a m a s c u lin a - M u ž s k á m o č o v á t r u b ic e...............................2 4 8 7 O t á z k y a o b r á z k y к o p a k o v á n i................................................................................2 6 0

8 P o d ě k o v á n í r e c e n z e n tů m a p o u ž itá lit e r a t u r a .........................................2 6 2

■ ИЕ®I

1 O b e c n á s ta v b a k r e v n íc h c é v .........................................................................................2 6 4

2 O b e c n á s ta v b a s r d c e............................................................................................................2 6 5

3 C o r - S r d c e....................................................................................................................................2 6 6

3 .1 A tr iu m d e x tr u m - P ra v á s í ň...........................................................................2 6 8

3 .2 V e n tr ic u lu s d e x t e r - P ra v á k o m o r a..........................................................2 6 9

3 .3 A tr iu m s in is tr u m - L e v á s íň.............................................................................2 7 0

3 .4 V e n tr ic u lu s s in is te r - L e v á k o m o r a..........................................................2 7 1

3 . 5 V a lv a e - C h lo p n ě .......................................................................................................2 7 2

3 .6 S r d e č n í s k e l e t...............................................................................................................2 7 3

3 .7 C o m p le x u s S tim u la n s c o rd is - P ře v o d n í s r d e č n í s y s te m 2 7 3

3 .8 A r t e r ia e c o r o n a r ia e - V ě n č ité t e p n y......................................................2 7 4

3 . 9 V e n a e c o r d is - Ž í l y s r d c e...................................................................................2 7 5

3 .1 0 F e tá ln í k r e v n í o b ě h................................................................................................2 7 5

3 . 1 1 K lin ic k á a n a to m ie s r d c e a je h o s tř ih á n í p ř i p it v ě....................2 7 6

4 A r t e r ia e - T e p n y.......................................................................................................................2 7 7

4 . 1 A o r ta - S r d e č n ic e.....................................................................................................2 7 7

4 .2 A o r ta a s c e n d e n s e t a r c u s a o r ta e

- V z e s tu p n á s r d e č n ic e a s r d e č n ic o v ý o b lo u k.....................................2 7 7

4 . 3 A r t e r ia c a r o tis c o m m u n is - S p o le č n á k r k a v ic e.2 7 8

4 . 4 A r t e r ia c a r o tis e x t e r n a - V n ě jš í k r k a v ic e...............2 7 8

4 .4 .1 A r t e r ia c a r o tis e x t e r n a - v e n tr á ln í a m e d iá ln í v ě t v e 2 7 9

4 . 4 .2 A r t e r ia c a r o tis e x t e r n a - d o r z á ln í v ě t v e................................2 8 0

4 . 4 .3 A r t e r ia t e m p o r a lis s u p e rfic ia lis

- P o v rc h o v á s p á n k o v á t e p n a.............................................................2 8 0

4 . 4 .4 A r t e r ia m a x illa r is - Č e lis tn i t e p n a................................................2 8 1

4 . 5 A r t e r ia s u b c la v ia - P o d k líč k o v á t e p n a.................................................2 8 2

4 . 5 .1 A r t e r ia v e r t e b r a lis - O b r a tlo v á t e p n a.......................................2 8 2

4 . 5 .2 A r t e r ia s u b c la v ia - o s t a t n í v ě t v e ....................................................2 8 3

4 . 6 A r t e r ia a x illa r is - P o d p a ž n í t e p n a.............................................................2 8 4

4 . 7 A r t e r ia b ra c h ia lis - P a ž n í t e p n a....................................2 8 4

4 .8 A r t e r ia r a d ia lis , A r t e r ia u ln a r is ,

A rc u s p a lm a r is s u p e r fic ia lis e t p r o f u n d u s..........................................2 8 5

4 .9 A o r ta th o r a c ic a - H r u d n í s r d e č n ic e..........................................................2 8 6

4 . 1 0 A o r ta a b d o m in a lis - B řiš n í s r d e č n ic e......................................................2 8 7

4 .1 0 .1 T ru n c u s c o e lia c u s - B řiš n í k m e n ................................................2 8 8

4 .1 0 .2 A r t e r ia m e s e n te r ic a s u p e r io r e t in fe r io r

- H o r n í a d o ln í o k r u ž n í t e p n a....................... 2 8 9

4 . 1 1 A r t e r ia ilia c a c o m m u n i s - S p o le č n á p á n e v n í t e p n a...................2 9 0

4 .1 1 .1 A r t e r ia ilia c a in t e r n a - V n itř n í p á n e v n í te p n a

(p a r ie tá ln i v ě t v e )......................................................................................2 9 0

4 .1 1 .2 A r t e r ia ilia c a in t e r n a - V n itř n í p á n e v n í te p n a

(v is c e rá ln í v ě t v e )......................................................................................2 9 1

4 . 1 1 .3 A r t e r ia ilia c a e x t e r n a - V n ě jš í p á n e v n í t e p n a................2 9 1

4 . 1 2 A r t e r ia fe r m o r a lis e t a r te r ia p o p lit e a....................................................2 9 2

4 . 1 3 A r t e r ia t ib ia lis a n t e r io r e t p o s t e r io r.......................................................2 9 3

5 V e n a e - Ž í l y.................................................................................................................................2 9 4

5 .1 V e n a c a v a s u p e r io r - H o r n í d u tá ž ila.......................................................2 9 4

5 .2 V e n a ju g u la r is in t e r n a - V n it ř n í h r d e ln ic e........................................2 9 5

5 .3 V e n a ju g u la r is e x t e r n a - V n ě jš í h r d e ln ic e..........................................2 9 6

5 .4 V e n a s u b c la v ia e t v e n a a x illa ris

- P o d k líč k o v á a p o d p a ž n í ž í l a.........................................................................2 9 6

5 .5 V e n a e m e m b r i s u p e r io r is - Ž íly h o r n i k o n č e t in y.........................2 9 7

5 . 6 V e n a c a v a in f e r io r - D o ln i d u tá ž íla..........................................................2 9 7

5 .7 V e n a p o r t a e - V r á tn ic o v á ž íla.........................................................................2 9 8

5 . 8 P o r to k a v á ln í a n a s t o m ó z y.................................................................................2 9 9

5 . 9 K a v o k a v á ln í a n a s t o m ó z y...................................................................................2 9 9

5 . 1 0 V e n a ilia c a c o m m u n is - S p o le č n á p á n e v n í ž ila..............................3 0 0

5 .1 0 .1 V e n a ilia c a in t e r n a - V n itř n í p á n e v n í ž ila...........................3 0 0

5 .1 0 .2 V e n a ilia c a e x te r n a - V n ě jš í p á n e v n í ž ila............................3 0 1

5 .1 1 V e n a e m e m b r i in fe r io r is - Ž íly d o ln í k o n č e t in y............................3 0 1

6 S c h é m a ta........................................................................................................................................3 0 2

6 .1 S c h é m a ta s r d c e...........................................................................................................3 0 2

6 .2 S c h é m a ta t e p e n.........................................................................................................3 0 4

6 . 3 S c h é m a ta ž i l...................................................................................................................3 1 0

7 T a b u lk a

7 .1 T a b u lk a v e n a e p e r fo r a n te s - p e r f o r á to r y.......................................3 1 1

8 O t á z k y a o b r á z k y к o p a k o v á n i..................................................................................3 1 4

9 P o d ě k o v á n í r e c e n z e n tů m a p o u ž itá l it e r a t u r a..........................................3 1 6


Obsah

Ю Lymfatický a im unitní systém 317

1 L y m fa tic k ý a im u n it n í s y s té m - M iz n i a o b r a n n ý s y s té m...................3 1 8

2 V a š a ly m p h a tic a - M iz n i c é v y............................ 3 1 9

3 T h y m u s - B r z lík........................................................................................................................3 2 0

■1 M e d u lla o s s iu m - K o s tn í d ř e ň.....................................................................................3 2 0

5 S p ie n (L ie n ) - S le z in a............................................................................................................3 2 1

6 T o n s illa e - M a n d le................................................................................................................3 2 2

7 N e o p o u z d ř e n á m iz n i t k á ň...............................................................................................3 2 3

8 N o d i ly m p h o id e i - M iz n i u z lin y..................................................................................3 2 3

8 .1 N o d i ly m p h o id e i c a p itis - M iz n i u z lin y h la v y...................................3 2 4

8 .2 N o d i ly m p h o id e i c o lli - M iz n i u z lin y k r k u............................................3 2 4

8 . 3 N o d i ly m p h o id e i m e m b r i s u p e rio ris

- M iz n i u z lin y h o r n í k o n č e tin y ..........................................................3 2 S

8 .4 N o d i ly m p h o id e i th o r a c is - M iz n i u z lin y h r u d n ík u.....................3 2 6

8 . 5 N o d i ly m p h o id e i a b d o m in is - M íz n í u z lin y b ř ic h a......................3 2 7

8 . 6 N o d i ly m p h o id e i p e lv is - M iz n i u z lin y p á n v e...................................3 2 8

8 . 7 N o d i ly m p h o id e i m e m b r i in fe r io r is

- M iz n i u z lin y d o ln íc h k o n č e t in......................................................................3 2 8

8 . 8 S p á d o v é u z lin y o r g á n u d ý c h a c íh o a t r á v ic íh o s y s t é m u 3 2 9

8 . 9 S p á d o v é u z lin y o r g á n u m o č o v é h o

a p o h la v n íh o s y s té m u............................................................................................3 3 0

9 S c h é m a ta.........................................................................................................................................3 3 1

9 . 1 L y m fa tic k á d r e n á ž z b ř ic h a a p á n v e ( u z lin y ) ..............................3 3 1

9 . 2 L y m fa tic k á d r e n á ž z b ř ic h a a p á n v e ( m iz n i k m e n y )..................3 3 1

1 0 O t á z k y a o b r á z k y k o p a k o v á n í....................................................................................3 3 2

1 1 P o d ě k o v á n i r e c e n z e n tů m a p o u ž itá l i t e r a t u r a............................................3 3 4

11 Periferní nervový systém 335

1 O b e c n á s ta v b a P N S...............................................................................................................3 3 6

1 .1 O b e c n á s ta v b a m íš n íh o n e r v u.....................................................................3 3 7

1 .2 R e fle x n í o b lo u k ...................................................................................... ................3 3 8

. N e r v i s o in a le s - M iš n i n e r v v.................................................................... ................3 3 9

2 .1 P le x u s c e rv ic a lis - K rč n í p le te ň ( C 1 - C 4 ) ...............................................3 4 0

2 .2 P le x u s b ra c h ia lis - P a ž n i p le te ň ( C 4 - T 1 ).............................................3 4 2

2 .2 .1 P a rs s u p r a d a v ic u la r is.............................................................................3 4 2

2 .2 .2 P a rs in f r a d a v ic u la r is...............................................................................3 4 3

2 .3 N e r v i th o r a c ic i - H r u d n í n e r v y ( T 1 - T 1 2 )............................................3 4 6

2 .4 P le x u s lu m b a lis - B e d e rn í p le te ň ( T 1 2 - L 4 )..................... ................3 4 6

2 .5 P le x u s s a c ra lis - K říž o v á p le te ň ( L 4 - S 4 )............................. ................3 4 8

2 .6 A r e a e r a d ic u la r e s ( d e r m a to m y a m y o t o m y )................................3 5 0

2 .7 A r e a e n e r v in a e..........................................................................................................3 5 1

. N e r v i c r a n ia le s - H la v o v é n e r v v.............................................................................3 5 2

3 .1 N , 1 N e r v u s o lfa c to r iu s - Č ic h o v ý n e r v................................ ................3 5 4

3 .2 N . II N e r v u s o p tic u s - Z ra k o v ý n e r v .........................................................3 5 4

3 .3 N . Ill N e r v u s o c u lo m o to r iu s - O k o h y b n ý n e r v.............................3 5 5

3 .4 N . IV N e r v u s tr o c h le a r is - K la d k o v ý n e r v...........................................3 5 5

3 .5 N . V N e r v u s t r ig e m in u s - T ro jk la n ý n e r v........................... ................3 5 6

3 .6 N . V I N e r v u s a b d u c e n s - O d ta h o v a c i n e r v........................................3 6 0

3 .7 N . V II N e r v u s fa c ia lis - L ie n i n e r v...............................................................3 6 0

3 .8 N . V III N e r v u s v e s tib u lo c o c h le a r is

- S lu c h o ro v n o v á ž n ý n e r v....................................................................................3 6 2

3 .9 N . IX N e r v u s g lo s s o p h a r y n g e u s - J a z y k o h lta n o v ý n e r v 3 6 3

3 . 1 0 N . X N e r v u s v a g u s - B lo u d iv ý n e r v.............................................................3 6 4

3 .1 1 N . X I N e r v u s a c c e s s o riu s - P říd a tn ý n e r v.............................................3 6 6

3 . 1 2 N . X II N e r v u s h y p o g lo s s u s - P o d ja z y k o v ý n e r v ...............................3 6 6

4 A u to n o m n í n e r v o v ý s y s té m..........................................................................................3 6 7

4 .1 S y m p a tik u s........................................................................................................................3 6 8

4 .2 P a r a s y m p a tik u s............................................................................................................3 7 1

4 .3 S m íš e n é a u t o n o m n í p le te n ě............................................................................3 7 2

4 .4 E n te r ic k ý n e r v o v ý s y s té m..................................................................................3 7 4

5 S c h é m a ta.........................................................................................................................................3 7 5

5 .1 S c h é m a P N S....................................................................................................................3 7 5

5 .2 P le x u s c e r v ic a lis...........................................................................................................3 7 5

5 . 3 P le x u s b r a c h ia lis................................................................... ... ..3 7 6

5 .4 P le x u s b r a c h ia lis - k o n c o v é v ě t v e ............. 3 7 6

5 .5 P le x u s lu m b a lis e t s a c r a lis.................................................................................3 7 8

5 . 6 P le x u s s a c r a lis - v ě t v e............................................................................................3 7 9

5 .7 N . I, II, III , IV , V I..............................................................................................................3 8 0

5 . 8 N . V ...........................................................................................................................................3 8 1

5 . 9 N . V I I , V I II, I X ...................................................................................................................3 8 2

5 . 1 0 N . X , X I, X II..........................................................................................................................3 8 3

5 . 1 1 P a r a s y m p a tik u s a s y m p a tik u s h la v y......................................................3 8 4

6 O t á z k y a o b r á z k y к o p a k o v á n i....................................................................................3 8 5

7 P o d ě k o v á n i r e c e n z e n tů m a p o u ž itá l i t e r a t u r a .................... .3 8 8
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist