načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Medzinárodné právo súkromné, 2. vydanie - autorov kolektív

  > > > > Medzinárodné právo súkromné, 2. vydanie  
Medzinárodné právo súkromné, 2. vydanie

Kniha: Medzinárodné právo súkromné, 2. vydanie
Autor:

Od prvého vydania učebnice Medzinárodného práva súkromného uplynulo päť rokov, počas ktorých slovenské medzinárodné právo súkromné zaznamenalo celý rad zmien. Tieto zmeny majú ...


Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  1 456
Jazyk: slovensky
+
-
ks
rozbalKdy zboží dostanu
rozbalVýhodné poštovné: 0Kč
rozbalOsobní odběr zdarma
Doporučená cena:  1 549 Kč
6%
naše sleva
48,5
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck SK
Rok vydání: 21.07.2016
Počet stran: 544
Rozměr: 170x240
Úprava: xxvii, 509 stran
Vydání: 2. vydanie
Jazyk: slovensky
ISBN: 978-80-89603-43-5
EAN: 9788089603435
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Od prvého vydania učebnice Medzinárodného práva súkromného uplynulo päť rokov, počas ktorých slovenské medzinárodné právo súkromné zaznamenalo celý rad zmien. Tieto zmeny majú pôvod vo vnútroštátnom práve (nepochybný vplyv Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku na odvetvie), no predovšetkým sa pod ne podpisuje normotvorná činnosť EÚ a jej inštitúcií (za všetky právne akty je možné spomenúť predovšetkým na revidované nariadenie Brusel I).
Autorský kolektív preto pristúpil k spracovaniu druhého vydania, ktoré reflektuje všetky podstatné zmeny, ktorými medzinárodné právo súkromné v poslednom období prešlo. Bokom však nezostávajú ani aktuálne kroky EÚ v oblasti, kde čitateľ akiste ocení, že autori nezostávajú len pri už prijatých právnych aktoch, ale poukazujú i na pripravované predpisy, ako napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o podporovaní voľného pohybu občanov a podnikov prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín v Európskej únii.
Ambíciou druhého vydania učebnice je nadviazať na úspech vydania prvého a odpovede na všetky otázky týkajúce sa medzinárodného práva súkromného v nej nájdu študenti právnických fakúlt, ako aj odborná právnická verejnosť.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah
s. m. č.
Predhovor............................................................................................................................. v
Predhovor k 2. vydaniu....................................................................................................VII
O autoroch...........................................................................................................................XI
Seznam použitých skratiek........................................................................................... XXV
Časť I. Medzinárodné právo súkromné - všeobecná charakteristika ............................1 1
Kapitola 1. Medzinárodné právo súkromné, medzinárodné právo procesné, ich
vzájomný vzťah a miesto v systéme práva..................................................1
1.1 Kolízia právnych poriadkov..................................................................................1
1.2 Medzinárodné právo súkromné............................................................................. 3 13
1.2.1 Pojem medzinárodné právo súkromné......................................................3 13
1.2.2 Miesto MPS v systéme práva................................................................... 4 20
1.3 Medzinárodné právo procesné ...........................................................................5 24
1.3.1 Pojem medzinárodné právo procesné.......................................................5 24
1.3.2 Medzinárodná právomoc...........................................................................5 26
1.3.3 Pozícia medzinárodného práva procesného v systéme práva...................7 34
Kapitola 2. Cudzí prvok.......................................................................................................8 36
2.1 Cudzí prvok v súkromnoprávnom vzťahu........................................................... 8 36
2.1.1 Súkromnoprávne vzťahy s absolútnym a relatívnym cudzím prvkom.... 9 43
2.2 Cudzí prvok v konaní............................................................................................. 9 44
Kapitola 3. Metódy riešenia súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom........14 64
3.1 Kolízna metóda....................................................................................................14 65
3.2 Priama metóda......................................................................................................17 89
3.3 Ostatné metódy riešenia súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom......20 112
3.3.1 Špecifické prostriedky riešenia súkromnoprávnych vzťahov
s cudzím prvkom v medzinárodnej obchodnej praxi............................ 20 113
3.3.2 Vytváranie hmotnoprávnych noriem ad hoc..........................................24 146
Kapitola 4. Predmet úpravy medzinárodného práva súkromného............................ 25 147
4.1 Systém slovenskej vedy medzinárodného práva súkromného..........................27 163
Kapitola 5. Medzinárodné právo súkromné Európskej únie.......................................29 171
5.1 Pojem a osobitosti ..............................................................................................29 171
5.2 Právne nonny Medzinárodného práva súkromného Európskej únie.................32 184
5.3 Justičná spolupráca v civilných veciach.............................................................34 195
5.3.1 Prvopočiatky justičnej spolupráce v civilných veciach........................34 196
5.3.2 Jednotný európsky akt — medzník vo vývoji justičnej spolupráce
v civilných veciach................................................................................. 35 201
5.3.3 Maastrichtská zmluva — pojem justičná spolupráca v civilných
veciach.....................................................................................................36 202
5.3.4 Amsterdamská zmluva — presun justičnej spolupráce v civilných
veciach do prvého piliera........................................................................37 205
5.3.5 Zmluva z Nice — zmena rozhodovacej procedúry............................. 38 210
5.3.6 Lisabonská zmluva.................................................................................38 212
5.4 Vzťah medzinárodného práva súkromného Európskej únie k právnym
poriadkom členských štátov Európskej únie......................................................39 217
5.5 Vzťah medzinárodného práva súkromného Európskej únie k právnym
poriadkom nečlenských štátov Európskej únie..................................................40 222

Obsah
6.1.1 Všeobecná charakteristika ......• • .........................................
6.1.2 Vznik Haagskej konferencie a jej premeny ....................
6.1.3 Členstvo v Haagskej konferencii medzinárodného prava
súkromného......................... ................................................
6.1.4 Orgány Haagskej konferencie............................................
6.1.5 Výsledky činnosti Haagskej konferencie..........................
6.2 UN1DROIT ......................................................................................
6.2.2 Ciele a aktivity UNIDROIT.
6.3 UNCITRAL.......................................
Časť II. Pramene slovenského medzinárodného práva súkromného .......................55 280
1.1 Ústava Slovenskej republiky.....
1.2 Základné pramene ....................
1.3 Osobitné pramene ....................
Kapitola 2. Pramene únijnej povahy . ..
22 —
2.2.2 Kolíznoprávne akty sekundárneho práva Európskej ume...
2.3 Terciáme právo Európskej únie........................................................
Kapitola 3. Pramene medzinárodnej povahy..............................................
3 2 Multilaterálne medzinárodné zmluvy ................ ■ •.......... j' ' ' ' ' ...............
3 3 Zoznam najvýznamnejších medzinárodných zmlúv v oblasti
medzinárodného práva súkromného, ktorým, je Slovenska republika
.itola ľÚ zá jo m n ý vzťah prameíov medzinárodného práva súkromnél
4,1 Vzťah medzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného prava
súkromného a prameňov medzinárodného práva súkromného
4 2 Vzťahniedzinárodnej zmluvy ako prameňa medzinárodného prava
súkromného a sekundárneho práva Európskej únie ako prameňa
medzinárodného práva súkromného
....44 237
....44237
....44 239
....44 242
....45 246
....46
252
....48 263
....50 267
.....50 268
.....50 269
.....52 275
.....55 280
.....55
282
.....56
284
......57 288
......58 293
......60 302
......60
304
......61
307
......62
310
......75 361
......79
372
.......83
388
.......84
396
.......85 401
.......91
428
)......95
430
......95 431
96 434
4 3 Vzťah sekundárneho práva Európskej únie ako prameňa medzinárodného
práva súkromného a prameňov medzinárodného prava súkromného ...... ^ ^
vnútroštátnej povahy ....
....101 456
.... 101 456
.... 101 456
101 456
Časť III. Normy medzinárodného práva súkromného ...................................
Kapitola 1. Kolízne norm y..................................................................................
1.1 Charakteristika kolíznej normy............................................................
1.1.1 Podstata a funkcia kolíznej normy...................................................... j ^ 464
1.1.2 Štruktúra kolíznej normy.....................................................................104 469
1.1.3 Druhy kolíznych noriem...................................................................... 107 4?9
12 Otázky súvisiace s aplikáciou kolíznej normy.....................................
1 2 1 Kvalifikácia v medzinárodnom práve súkromnom.....................
1.2.2 Koncepcie chápania odkazu kolíznej normy - remisia a transmisia
515
XVIII

Obsah
1.2.3 Výhrada verejného poriadku................................................................ 125 548
1.2.4 Reciprocita..............................................................................................123 577
1.2.5 Interpersonálne, interlokálne a intertemporálne kolízie ..................... 137 589
1.2.6 Obchádzanie zákona a simulované právne úkony
v medzinárodnom práve súkromnom................................................. 138 597
1.2.7 Zisťovanie znenia a obsahu cudzieho práva....................................... 148 645
Kapitola 2. Hmotnoprávne norm y.................................................................................152 660
Kapitola 3. Právne normy upravujúce postavenie cudzincov v oblasti ich
osobných a majetkových práv................................................................... 154 664
Kapitola 4. Normy medzinárodného práva procesného............................................ 155 666
Kapitola 5. Normy soft law .............................................................................................159 682
Časť IV. Historický vývoj medzinárodného práva súkromného.............................. 163 701
Kapitola 1. Vývoj teórií M PS..........................................................................................162 701
1.1 Konflikty právnych poriadkov v období antiky.............................................. 164 702
1.1.1 Staroveké Grécko a Egypt ................................................................. 164 703
1.1.2 Rímske právo a ius gentium................................................................ 165 705
1.2 Pád Rímskej ríše a postupný prechod k teritoriálnemu princípu.................. 165 707
1.3 Glosátori .......................................................................................................... 165 709
1.4 Postglosátori a štatutárna teória...................................................................... 166 711
1.5 Francúzska škola.............................................................................................. 167 715
1.6 Holandská škola............................................................................................... 168 717
1.7 Nemecká škola a prekonanie štatutárnej teórie.............................................. 168 720
1.8 Intemacionalistická škola................................................................................. 169
1.9 Angloamerické teórie......................................................................................... 120 727
Kapitola 2. Vývoj právnej úpravy a vedy MPS na území Slovenska....................... 172 733
Časť V. Subjekty medzinárodného práva súkromného............................................. 175 746
Kapitola 1. Všeobecná charakteristika...........................................................................125 746
Kapitola 2. Právomoc justičných orgánov v statusových veciach............................ 179 760
2.1 Právomoc vo veciach spôsobilosti na právne úkony..................................... 180 765
2.2 Právomoc vo veciach vyhlásenia za mŕtveho................................................. 183 781
Kapitola 3. Osobný štatút................................................................................................ 187 797
3.1 Pojem osobný štatút ........................................................................................ 187 797
3.2 Osobný štatút fyzickej osoby ......................................................................... 188 804
3.2.1 Kolízne kritériá osobného štatútu fyzickej osoby.............................. 188 805
3.2.2 Osobný štatút fyzickej osoby v slovenskom MPS............................. 192 822
3.3 Osobný štatút právnickej osoby ..................................................................... 195 835
3.3.1 Hraničné určovatele osobného štatútu právnickej osoby................... 195 836
3.3.2 Osobný štatút právnickej osoby v slovenskom MPS......................... 198 846
Kapitola 4. Právne úkony v medzinárodnom práve súkromnom.............................201 855
Kapitola 5. Zahraničná osoba......................................................................................... 205 868
5.1 Pojem zahraničná osoba.................................................................................... 205 868
5.2 Podnikanie zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.....................206 873
5.2.1 Účasť na podnikaní na základe zmluvného záväzkového vzťahu.... 206 874
5.2.2 Podnikanie podľa živnostenského zákona...........................................206 875
5.2.3 Ďalšie formy podnikania zahraničnej osoby na území Slovenskej
republiky................................................................................................ 207 876
Kapitola 6. Postavenie cudzincov v medzinárodnom práve súkromnom................209 883
6.1 Postavenie cudzincov v oblasti ich osobných a majetkových práv................ 209 886

Obsah
6.2 Postavenie cudzincov v konaní...................................................................... 211 ovb
Kapitola 7. Dvojaké a neurčité štátne občianstvo ................................................... 217 925
Časť VI. Majetkové vzťahy v medzinárodnom práve súkromnom.......................219 930
Kapitola 1. Právomoc slovenských justičných orgánov v občianskych
a obchodných veciach................................................................................. 221 930
1.1 Vzťah prameňov právomoci............................................................................221 930
1.2 Úprava právomoci v bruselskom režime....................................................... 222 936
1.2.1 Nariadenie Brusel I (rev).....................................................................222 936
1.2.2 Lugánsky dohovor................................................................................. 230 968
1.3 Úprava právomoci v iných európskych a medzinárodných prameňoch.....230 969
1.3.1 Úprava v iných prameňoch práva Európskej únie.............................230 969
1.3.2 Úprava v iných medzinárodných zmluvách........................................230 970
1.4 Úprava právomoci v zákone č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom v platnom znení.....................................................232 979
1.4.1 Všeobecná právomoc.............................................................................233 983
1.4.2 Osobitná právomoc................................................................................234 984
1.4.3 Výlučná právomoc.................................................................................235 988
1.4.4 Zvolená právomoc............................................................................... 235 989
1.4.5 Iné dôvody brániace výkonu právomoci slovenského súdu............. 236 993
Kapitola 2. Vecný štatút...............................................................................................238 1000
2.1 Pojem vecný štatút...........................................................................................238 1000
2.2 Vecný štatút v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom...................241 1012
2.2.1 Úprava vo vnútroštátnom práve...........................................................241 1012
2.2.2 Úprava v medzinárodných zmluvách...................................................248 1047
2.3 Vecný štatút v medzinárodnom práve súkromnom vybraných právnych
poriadkov ........................................................................................................249 1051
Kapitola 3. Práva duševného vlastníctva...................................................................253 1063
3.1 Zásady medzinárodnej ochrany duševného vlastníctva...................................255 1072
3.1.1 Zásada teritoriality................................................................................256 1075
3.1.2 Zásada asimilácie.................................................................................. 257 1082
3.1.3 Zásada minimálnych práv (iura conventionis).....................................258 1086
3.2 Právomoc súdov v oblasti práva duševného vlastníctva.................................260 1090
3.3 Rozhodné právo duševného vlastníctva..........................................................263 1102
3.3.1 Rozhodné právo pre zmluvné záväzky v oblasti práv duševného
vlastníctva............................................................................................. 263 1103
3.3.2 Rozhodné právo pre mimozmluvné záväzky v prípade porušenia
práv duševného vlastníctva.................................................................. 265 1109
Kapitola 4. Záväzkový štatút...................................................................................... 267 1113
4.1 Zmluvné záväzky v medzinárodnom práve súkromnom................................267 1113
4.1.1 Kolízna úprava zmluvných záväzkových vzťahov.............................270 1124
4.1.2 Voľba práva pre zmluvné záväzkové vzťahy...................................... 271 1128
4.1.3 Právo rozhodné pri absencii voľby - koncepcia ZMPSP,
Rímskeho dohovoru a nariadenia Rím I............................................. 276 1148
4.1.4 Rozsah použitia rozhodného práva podľa článku 10 Rímskeho
dohovoru a článku 12 nariadenia Rím I, imperatívne normy............ 279 1159
4.1.5 Platnosť zmluvy podľa Rímskeho dohovoru a nariadenia Rím I ....281 1167
4.1.6 Osobitná právna úprava zmlúv a ochrana slabšej strany zmluvy......283 1174
4.1.7 Osobitosti unifikovanej právnej úpravy medzinárodnej kúpnej
zmluvy................................................................................................ 286 1189
XX

Obsah
4.2 Kolízna úprava mimozmluvných záväzkov ................................................... 308 1291
4.2.1 Úprava v medzinárodných zmluvách.................................................310 1295
4.2.2 Úprava v práve Európskej únie.......................................................... 311 1301
4.2.3 Úprava v zákone č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom v platnom znení........................................323 1345
Kapitola 5. Pracovný štatú t..........................................................................................325 1350
5.1 Cudzí prvok v pracovnoprávnom vzťahu a v konaní
o pracovnoprávnom vzťahu............................................................................ 325 1350
5.2 Medzinárodná právomoc vo veciach individuálnych pracovných zmlúv....325 1352
5.2.1 Slovenská právna úprava ...................................................................325 1352
5.2.2 Právna úprava v práve Európskej únie............................................... 325 1354
5.3 Kolízna úprava individuálnych pracovných zmlúv........................................327 1359
5.3.1 Slovenská právna úprava....................................................................327 1359
5.3.2 Právna úprava v práve Európskej únie............................................... 328 1364
Časť VII. Dedičské vzťahy v medzinárodnom práve súkromnom......................... 331 1374
Kapitola 1. Právomoc v dedičských veciach...............................................................331 1375
Kapitola 2. Dedičský štatút........................................................................................... 335 1388
Časť VIII. Rodinné vzťahy v medzinárodnom práve súkromnom.........................339 1403
Kapitola 1. Vzťahy medzi manželmi........................................................................... 339 1403
1.1 Právomoc vo veciach týkajúcich sa vzťahov medzi manželmi....................339 1403
1.1.1 Manželské veci.....................................................................................339 1403
1.1.2 Osobné a majetkové vzťahy manželov..............................................346 1430
1.2 Kolízna úprava vzťahov medzi manželmi......................................................347 1434
1.2.1 Spôsobilosť uzavrieť manželstvo, platnosť a forma manželstva.....347 1434
1.2.2 Manželské veci.................................................................................... 348 1441
1.2.3 Osobné a majetkové vzťahy manželov...............................................349 1446
Kapitola 2. Vzťahy medzi rodičmi a deťmi............................................................... 351 1449
2.1 Právomoc na konanie o vzťahoch medzi rodičmi a deťmi............................ 351 1450
2.1.1 Právomoc vo veciach určenia rodičovstva........................................ 351 1450
2.1.2 Právomoc na konanie o vlastných vzťahoch medzi rodičmi
a deťmi.................................................................................................352 1454
2.2 Kolízna úprava vzťahov medzi rodičmi a deťmi........................................... 365 1509
2.2.1 Kolízna úprava určenia rodičovstva...................................................365 1509
2.2.2 Kolízna úprava vlastných vzťahov medzi rodičmi a deťmi.............366 1515
Kapitola 3. Vyživovacia povinnosť.............................................................................. 369 1523
3.1 Právomoc na konanie o výživnom..................................................................369 1524
3.2 Kolízna úprava vyživovacej povinnosti..........................................................372 1541
Kapitola 4. Osvojenie..................................................................................................... 377 1558
4.1 Právomoc vo veciach osvojenia...................................................................... 377 1559
4.2 Kolízna úprava osvojenia.................................................................................378 1562
4.3 Medzištátne osvojenia......................................................................................379 1567
Kapitola 5. Opatrovníctvo a poručníctvo nad maloletými......................................381 1575
5.1 Právomoc vo veciach poručníctva a opatrovníctva........................................381 1576
5.2 Kolízna úprava poručníctva a opatrovníctva..................................................381 1579
Kapitola 6. Neoprávnené premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa a návrat
dieťaťa........................................................................................................ 383 1581
6.1 Úvod do problematiky.....................................................................................383 1581
6.2 Pojem neoprávnené premiestnenie alebo zadržanie dieťaťa......................... 385 1589

Obsah
6.3 Návrat dieťaťa
387 1598
Časť IX. Voľný pohyb súdnych rozhodnutí ..........................................................
Kapitola 1. Uznanie a výkon cudzích rozhodnutí ................................................
1.1 Všeobecné princípy......................................................................................
1.1.1 Skúmanie právomoci súdu.............................................................
1.1.2 Ochrana záujmov odporcu...........................................................
1.1.3 Nezlučiteľnosť s existujúcim rozhodnutím..................................
1.1.4 Rozpor s verejným poriadkom........................ ..........................
115 iné možné podmienky uznania a výkonu cudzieho rozhodnutia
1.1.6 Vlastný výkon rozhodnutia...........................................................
1.2 Úprava v zákone č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom
a procesnom v platnom znení.............................................. ......................
1.2.1 Podmienky uznania a výkonu cudzieho rozhodnutia..................
1.2.2 Modely priznávania účinkov cudziemu rozhodnutiu..................
1.3 Úprava v medzinárodných zmluvách........................................................
1.3.1 Bilaterálne medzinárodné zmluvy...............................................
1.3.2 Multilaterálne medzinárodné zmluvy.........................................
1.4 Úprava v sekundárnom práve Európskej únie.......................................
1.4.1 Vzťah nariadení k medzinárodným zmluvám a ZMPSP...........
1 4 2 Vzájomné uznávanie rozhodnutí medzi členskými štátmi........
1.4.3 Exekvatúr.......................................................................................
1.4.4 Vykonateľné verejné listiny, súdne zmiery a dohody ................
1 4.5 Predbežné opatrenia v sekundárnom práve Európskej únie.....
Kapitola 2. Osobitosti voľného pohybu súdnych rozhodnutí v priestore
Európskej únie.....................................................................................
2.1 Európsky exekučný titul pre nesporné nároky........................................
2.2 Európske konanie o platobnom rozkaze.................................................
2.3 Konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu.......................................
391
391
391
393
394
394
395
397
399
,400
.400
.402
.410
.410
.412
.413
.413
.414
.416
,.420
..421
..422
..422
..427
..435
1613
1613
1613
1620
1625
1627
1632
1636
1644
1645
1645
1651
1690
1690
1697
1701
1701
1705
1713
1730
1734
1737
1738
1767
1805
Časť X. Spolupráca justičných orgánov................................................................
Kapitola 1. Právna pomoc v styku s cudzinou....................................................
1 1 Justičná spolupráca a právna pomoc....................................... ................
1.2 Úprava v zákone č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom
a procesnom v platnom znení....................................................................
1.2.1 Aktívna právna pomoc.................................................................
1.2.2 Pasívna právna pomoc.................................................................
1.3 Úprava v práve Európskej únie................................................................
1.3.1 Doručovanie písomností.............................................................
1.3.2 Vykonávanie dôkazov..................................................................
1.4 Úprava v medzinárodných zmluvách......................................................
1.4.1 Multilaterálne medzinárodné zmluvy..........................................
1.4.2 Bilaterálne medzinárodné zmluvy o právnej pomoci...............
Kapitola 2. Iné formy spolupráce justičných orgánov.....................................
2.1 Medzinárodné j ustičné siete.....................................................................
2.2 Priama sudcovská komunikácia.............................................................
441
441
441
444
444
446
447
447
453
456
,456
,460
.462
.462
.462
1826
1826
1826
1840
1840
1848
1853
1853
1877
1889
1889
1911
1914
1915
1918
Časť XI. Vyššie overenie zahraničných verejných listín .
Kapitola 1. Verejná listina a jej použitie...........................
Kapitola 2. Úprava osobitnou medzinárodnou zmluvou
465 1921
465 1921
468 1927
XXII

Obsah
Kapitola 3. A postil ............................................................................................................ 470 1935
Kapitola 4. Konzulárna superlegalizácia.......................................................................473 1950
Kapitola 5. Prijímanie určitých verejných listín v Európskej únii...........................476 1959
Časť XII. Medzinárodné rozhodcovské konanie..........................................................479 1964
Kapitola 1. Medzinárodné rozhodcovské konanie, pojem a pramene ...................479 1964
1.1 Právna úprava medzinárodného rozhodcovského konania vo
vnútroštátnych predpisoch.................................................................................480 1967
1.2 Multilaterálne medzinárodné zmluvy upravujúce rozhodcovské konanie.... 480 1969
1.3 Bilaterálne medzinárodné zmluvy týkajúce sa rozhodcovského konania...482 1977
1.4 Medzinárodné rozhodcovské konanie v práve Európskej únie......................483 1978
1.5 Modelový zákon UNCITRAL o medzinárodnej obchodnej arbitráži............483 1980
Kapitola 2. Arbitrabilita...................................................................................................484 1981
Kapitola 3. Rozhodcovská zmluva..................................................................................486 1987
Kapitola 4. Postup v rozhodcovskom konaní...............................................................487 1991
4.1 Miesto rozhodcovského konania...................................................................... 487 1991
4.2 Priebeh rozhodcovského konania...................................................................... 487 1995
Kapitola 5. Rozhodné právo v medzinárodnom rozhodcovskom konaní................489 1998
Kapitola 6. Rozhodcovské rozhodnutie......................................................................... 490 2000
6.1 Zrušenie rozhodcovského rozhodnutia.............................................................490 2001
6.2 Uznanie a výkon cudzích rozhodcovských rozhodnutí....................................491 2004
6.2.1 Uznanie a výkon rozhodcovských rozhodnutí podľa Dohovoru
o uznaní a výkone cudzích rozhodcovských rozhodnutí....................491 2006
6.2.2 Uznanie a výkon cudzieho rozhodcovského rozhodnutia
podľa ZoRK...........................................................................................493 2014
Zoznam použitej literatúry............................................................................................. 497
Vecný register.................................................................................................................... 505


       

internetové knihkupectví - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s.