načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Medicína založená na důvěře - Hana Konečná; Danica Slouková; Tonko Mardešić

Medicína založená na důvěře

Elektronická kniha: Medicína založená na důvěře
Autor: ; ;

Moderní odborná lékařská literatura je plná termínů jako holistická medicína, medicína personalizovaná, komplexní, psychosomatická, behaviorální, biografická, na pacienta orientovaná ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  130
+
-
4,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Galén
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 155
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-726-2914-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Moderní odborná lékařská literatura je plná termínů jako holistická medicína, medicína personalizovaná, komplexní, psychosomatická, behaviorální, biografická, na pacienta orientovaná zdravotní péče, narativní medicína, medicína založená na důkazu, bio-psycho-sociální přístup k pacientovi, systémový přístup atd.

Autoři v textu této knihy hledají důvody příchodu těchto „nových“ medicín. Publikace se věnuje historickému kontextu, jazykovým pastem, psychosomatickým teoriím, preventivní medicíně, způsobům poznání a poznávání v kontextu postmoderní filozofie, metodologii výzkumu, stavu současné medicíny. Jako základní a univerzální vykládací a interpretační princip je v knize využíván příběh (autoři vycházejí z vlastní sbírky čítající přes 1000 příběhů o stonání). Tímto textem se obracejí především k budoucím zdravotníkům, zdravotnickým manažerům či pacientům ve snaze ukázat jim oblasti medicíny, o kterých možná nevědí, a nabídnout jim jakousi mapu terénu, v němž se zdravotník a pacient pohybují.

Zařazeno v kategoriích
Hana Konečná; Danica Slouková; Tonko Mardešić - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Upozornění

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové,

elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Galén

Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5

www.galen.cz

© Galén, 2012
O nebohém

pacientovi

v postmoderní

době Hana Konečná Danica Slouková Tonko Mardešić Medicína založená na důvěře

(galén)

Autoři

doc. PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických a preklinických oborů

PhDr. Danica Slouková, CSc. / Gymnázium Přípotoční, Praha

doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc. / Sanatorium Pronatal, Praha

Recenzenti

MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. /Gynekologickoorodnická ambulance Levret, Praha

prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. / CzechGlobe, AV ČR, Brno a Univerzita Karlova, Praha

prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. / Sexuologický ústav, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha

Tato kniha byla finančně podpořena projektem Grantové agentury ČR P407/10/0822 pod názvem

„Dárcovství gamet v asistované reprodukci: psychosociální a etické aspekty“.

Vychází pod záštitou a s morální podporou občanského sdružení Adam Česká republika, pacientské organizace

zaměřené na psychosociální podporu lidí, jejichž touha po rodičovství se nenaplňuje.

www.adamcr.cz

Všechna práva vyhrazena.

Tato publikace ani žádná její část nesmějí být reprodukovány, uchovávány v rešeršním systému

nebo přenášeny jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického

nebo jiného záznamu) bez písemného souhlasu nakladatelství.

Absence symbolů ochranných známek (©, TM aj.) neznamená, že jde o nechráněné názvy a značky.

© Hana Konečná, Danica Slouková, Tonko Mardešić, 2012

Illustration © Jan Tomaschoff, 2012

© Galén, 2012

ISBN 978-80-7262-914-5 (PDF)

ISBN 978-80-7262-915-2 (PDF pro čtečky)

Text bychom rádi věnovali třem nebohým

pacientům: Haně Konečné, Danice Sloukové

a Tonkovi Mardešićovi. Obsah

Obsah 7

Úvod 9 1. Bolí mne ucho! Rok 2000 př. n. l.: Na, sněz tenhle kořen ...................................................................................................................................................................................................................................13

1.1 Nemoci a léčitelství v prehistorické společnosti ...................................................................................................................................................................................................................13

1.2 Lékařské přístupy ve starověkých civilizacích .....................................................................................................................................................................................................................14

1.3 Medicína v době starověkého Řecka a Říma .......................................................................................................................................................................................................................17

2 .

Rok 1000 n. l.: Ten kořen je pro neznabohy.

Říkej si tuhle modlitbu ...............................................................................................................................................................................................................................................................19

2.1 Křesťanská medicína ...........................................................................................................................................................................................................................................................19

2.2 Arabská medicína ...............................................................................................................................................................................................................................................................19

2.3 Hebrejská medicína ...........................................................................................................................................................................................................................................................20

3 .

Vodka byla dobrá, ale maso bylo shnilé ......................................................................................................................................................................................................................................21

3.1 Jazykové pasti ......................................................................................................................................................................................................................................................................21

3.2 Hermeneutika ....................................................................................................................................................................................................................................................................24

4 .

Rok 1700 n. l.: Modlitba je pověra.

Na, vypij tenhle lektvar ..............................................................................................................................................................................................................................................................27

4.1 Roky 1450–1600. Medicína v renesanci .............................................................................................................................................................................................................................27

4.2 Přelomové období 1600–1700 ...........................................................................................................................................................................................................................................28

4.3 Věda a medicína doby osvícenství 1700–1800 ...................................................................................................................................................................................................................29

5 .

Rok 1900 n. l.: Ten lektvar není vědecky podložen. Polkni tuhle pilulku ....................................................................................................................................................................................31

5.1 Medicína 19. a 20. století .....................................................................................................................................................................................................................................................31

5.2 Zisky a ztráty......................................................................................................................................................................................................................................................................32

6 .

Hádala se duše s tělem ...............................................................................................................................................................................................................................................................45

6.1 Dějiny psychosomatiky .......................................................................................................................................................................................................................................................45

6.2 Základní teoretická východiska .........................................................................................................................................................................................................................................46

6.3 Novější dílčí teoretické modely ..........................................................................................................................................................................................................................................52

6.4 Psychologický kontext .......................................................................................................................................................................................................................................................57

6.5 Výzkum v psychosomatice .................................................................................................................................................................................................................................................60

6.6 Zisky a ztráty .....................................................................................................................................................................................................................................................................64

6.7 Může se duše s tělem hádat? .............................................................................................................................................................................................................................................70

7 .

Kde se pivo pije, tam se dobře žije .............................................................................................................................................................................................................................................75

7.1 Historie ...............................................................................................................................................................................................................................................................................75

7.2 Výzkum v oblasti životního stylu ........................................................................................................................................................................................................................................78

7.3 Zisky a ztráty ......................................................................................................................................................................................................................................................................79

8 .

Pracuji vědecky na základě aritmetiky a geometrie ....................................................................................................................................................................................................................87

8.1 Vznik medicíny založené na důkazu ...................................................................................................................................................................................................................................87

8.2 Externí validita ...................................................................................................................................................................................................................................................................89

8.3 Interní validita....................................................................................................................................................................................................................................................................90

8.4 Filosofický kontext .............................................................................................................................................................................................................................................................94

8.5 Na čem že je tedy ta medicína založená? ...........................................................................................................................................................................................................................97

8.6 Evidence Based Practice ....................................................................................................................................................................................................................................................98

9 .

Rok 2000 n. l.: Ta pilulka je umělá.

Na, sněz tenhle kořen...? ..........................................................................................................................................................................................................................................................101

9.1 Paradoxy a problémy medicíny 21. století .........................................................................................................................................................................................................................101

9.2 Alternativní medicína .......................................................................................................................................................................................................................................................108

9.3 Mlčící medicína ..................................................................................................................................................................................................................................................................111

10.

Smím uznat jedině ty pravdy, jež se

mému duchu představily tak jasně a  zřetelně,

že o nich nemohu pochybovat ..................................................................................................................................................................................................................................................117

10.1 Vnímání ............................................................................................................................................................................................................................................................................119

10.2 Myšlení ............................................................................................................................................................................................................................................................................124

10.3 Smysly vs. myšlení ...........................................................................................................................................................................................................................................................125

10.4 Co se nám tedy představuje jasně a zřetelně? .................................................................................................................................................................................................................126

11.

O  slepém věštci z  Théb

aneb o nebohém zdravotníkovi v postmoderní době ................................................................................................................................................................................................................129

12.

Jak jsme kalili ocel a jak kalíme sebe i čtenáře ..........................................................................................................................................................................................................................133

12.1 Výzkumná strategie..........................................................................................................................................................................................................................................................133

12.2 Výzkumná metodika ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................139

Doslov 141

Použité zdroje .........................................................................................................................................................................................................................................................................................143

Abstract 151

Trust-based medicine ..............................................................................................................................................................................................................................................................151

The unfortunate patient in the postmodern era .....................................................................................................................................................................................................................151

Rejstřík 153Obsah Obsah

Úvod .......................................................................................................................9

1. Bolí mne ucho! Rok 2000 př. n. l.: Na, sněz tenhle kořen ........................13

1.1 Nemoci a léčitelství v prehistorické společnosti ..........................................13

1.2 Lékařské přístupy ve starověkých civilizacích .............................................14

1.3 Medicína v době starověkého Řecka a Říma ...............................................17

2. Rok 1000 n. l.: Ten kořen je pro neznabohy.

Říkej si tuhle modlitbu .....................................................................................19

2.1 Křesťanská medicína .....................................................................................19

2.2 Arabská medicína ..........................................................................................19

2.3 Hebrejská medicína ......................................................................................20

3. Vodka byla dobrá, ale maso bylo shnilé .......................................................21

3.1 Jazykové pasti ................................................................................................21

3.2 Hermeneutika ...............................................................................................24

4. Rok 1700 n. l.: Modlitba je pověra. Na, vypij tenhle lektvar ..................27

4.1 Roky 1450–1600. Medicína v renesanci .......................................................27

4.2 Přelomové období 1600–1700 .....................................................................28

4.3 Věda a medicína doby osvícenství 1700–1800 ............................................29

5. Rok 1900 n. l.: Ten lektvar není vědecky podložen.

Polkni tuhle pilulku ..........................................................................................31

5.1 Medicína 19. a 20. století ..............................................................................31

5.2 Zisky a ztráty .................................................................................................32

6. Hádala se duše s tělem .....................................................................................45

6.1 Dějiny psychosomatiky .................................................................................45 Medicína založená na d vůěe 6.2 Základní teoretická východiska ...................................................................46

6.3 Novější dílčí teoretické modely ....................................................................52

6.4 Psychologický kontext ..................................................................................57

6.5 Výzkum v psychosomatice ...........................................................................60

6.6 Zisky a ztráty .................................................................................................64

6.7 Může se duše s tělem hádat?........................................................................70

7. Kde se pivo pije, tam se dobře žije ................................................................75

7.1 Historie ...........................................................................................................75

7.2 Výzkum v oblasti životního stylu ..................................................................78

7.3 Zisky a ztráty .................................................................................................79

8. Pracuji vědecky na základě aritmetiky a geometrie ..................................87

8.1 Vznik medicíny založené na důkazu .............................................................87

8.2 Externí validita ..............................................................................................89

8.3 Interní validita ...............................................................................................90

8.4 Filosofický kontext ........................................................................................94

8.5 Na čem že je tedy ta medicína založená? ....................................................97

8.6 Evidence Based Practice ...............................................................................98

9. Rok 2000 n. l.: Ta pilulka je umělá. Na, sněz tenhle kořen...? .............. 101

9.1 Paradoxy a problémy medicíny 21. století ................................................ 101

9.2 Alternativní medicína................................................................................. 108

9.3 Mlčící medicína .......................................................................................... 111

10. Smím uznat jedině ty pravdy, jež se mému duchu představily

tak jasně a zřetelně, že o nich nemohu pochybovat ................................ 117

10.1 Vnímání ...................................................................................................... 119

10.2 Myšlení ...................................................................................................... 124

10.3 Smysly vs. myšlení .................................................................................... 125

10.4 Co se nám tedy představuje jasně a zřetelně? ....................................... 126

11. O slepém věštci z Théb aneb o nebohém zdravotníkovi

v postmoderní době .......................................................................................129

12. Jak jsme kalili ocel a jak kalíme sebe i čtenáře ..........................................133

12.1 Výzkumná strategie .................................................................................. 133

12.2 Výzkumná metodika................................................................................. 139

Doslov ................................................................................................................ 141

Použité zdroje .................................................................................................... 143

Abstract ............................................................................................................. 151

Rejstřík ............................................................................................................... 153


9Úvod 9

Úvod

Medicína je velmi důležitý obor: bojuje proti bolesti a utrpení, proti nemoci a smrti. Při

této bohulibé činnosti ji bohužel zásadně omezují dva handicapy – pacient a zdravotník...

Nejedná se ovšem o handicapy vrozené, ale o handicapy získané, či přesnějiznovuzískané. Jejich (znovu)vznik se někdy spojuje s koncem středověku a nástupem renesance. Do  té doby byl svět považovaný za  bezpečné místo s  jasným a  harmonickým řádem, ať už daným zevnitř (Kosmos podle Řeků) nebo zvnějšku (křesťanským Bohem), medicína pak byla hledáním ztracené harmonie s Kosmem nebo prostě jen zmírňováním či tišením trápení, majícího nějaký svůj smysl a zcela určitě svůj dobrý konec. Učenci té doby přišli s  přesvědčivými tvrzeními, že svět není kulatý, uzavřený, harmonický a  hlavně hierarchický Kosmos, jak si jej představovala předchozí epocha, ale že jde o nekonečný prostor bez předchozí podoby harmonie a  hierarchie. Otřesena byla i  otázka celkového smyslu Kosmu. Člověk tedy nemůže už jen tak „dlít“ a  čekat, že se mu harmonie a  zákonitosti světa nějak nabídnou nebo se samy budou uskutečňovat, ale musí na sebe převzít aktivní roli badatele a experimentátora, musí hledat ve světě zákonitosti, na jejichž základě pak vůbec možná lze, možná nelze uvažovat o  nějakém smyslu. O  nových poznatcích musí člověk neustále pochybovat a přehodnocovat je, což bylo do této doby nemyslitelné;dosud tu vždy byla nějaká autorita udávající hranice a směr...

Učenci hledali u čeho začít; co je tím, na co se dá spolehnout. Descartes dospělk závěru, že je to rozum („Cogito ergo sum“, „Myslím, tedy jsem“). Vědci postupněrezignovali na  mnohé úvahy opírající se o  hodnotová vyjádření, jako jsou dokonalost, harmonie, smysl, cíl. Nakonec to vedlo k rozchodu se světem hodnot, významů a smyslu, který zůstal už jen „normálnímu životu“, ale byl na  dlouhou dobu vyloučen ze sféry vědecké. Rozhodující teď byl tedy nově budovaný svět faktů, vědecky pojaté evidence a vědeckých důkazů (např. dle Koyré, 2004). Podobným postupem se šlo i na všechno ostatní: složité jevy se zjednodušovaly tím, že se experimentální a rozumovou cestou hledal jejich základ ve formě nějakých základních jednotek a jejich vztahů, zachycených zákonya zákonitostmi, platných pro všechna „tělesa“ (objekty, věci, entity), v  nově pojatém nekonečném Medicína založená na d vůěe prostoru. Vesmír nebyl již sjednocen přirozenou podřízeností, ale pouze totožností svých posledních a  základních komponent a  zákonů. Svět jako diferencovaný soubor konečných míst se zejména prostřednictvím eukleidovské geometrie rozvinul do nekonečných a homogenních dálek (Koyré, 2004).

Ve fyzice a později i v chemii tyto metody a principy přinesly obrovský rozvoj a pokrok. Než se ale dotkly medicíny, utekla ještě dlouhá doba; redukce složitých jevů na elementární úroveň se dařila jen velmi pomalu – jak a na co redukovat stížnosti pacienta, že ho něco bolí? Proto byl napřed experiment metodou v medicíně obtížně uplatnitelnou; ve složitých jevech či mezi nimi se vztahy hledají těžko a velké ztráty zkoumaných objektů (tedy zde pacientů) si nemohli dovolit ani koncem středověku. Postupně se ale situace lepšila, především díky využívání poznatků fyziky při konstruování přístrojů, a  koncem 19. století už se ukázaly metody novověké vědy jako velmi účinné i v medicíně. Přístroje zásadně zmírnilyzdravotníkova smyslová omezení, umožnily mu vidět dříve neviditelné a změřit dříve nezměřitelné, takže už nebyl odkázán na pacientův nespolehlivý, nepřesný a subjektivní popis potíží,dolněný navíc různými nepříjemnými (pro zdravotníka té doby) emocionálními výlevy.Vztahy mezi elementy (např. bacil a dezinfekce) už bylo možné zkoumat experimentálně. Zdálo se, že handicapy medicíny mávnutím proutku mizí a brzy zmizí...

... Ale nezmizely. U mnoha nemocí se nedaří najít patologický podklad na úrovnizákladních stavebních jednotek a jejich vztahů v prostoru. Pod vlivem především německé filosofie, reprezentované např. Schopenhauerem či Nietzschem, se znovu začalo více uvažovat, že na vzniku nemocí mohou mít podíl emoce. Ty byly dosud mimo zájemnovověké medicíny, protože je nikdo nedovedl popsat právě na oné základní fyzikální čichemické úrovni, tedy na úrovni stavebních jednotek hmoty a jejích vztahů; zdály se být příliš neuchopitelné na to, aby se daly seriózně zkoumat. Existují nemoci, u nichž patologický podklad je třeba i jasný, ale nemoc za současného stavu znalostí není možné vyléčit úplně nebo vůbec a  je možné pouze mírnit její projevy. Objevují se procedury nabízející diagnostické či terapeutické alternativy s různými riziky pro pacienta, přičemž kritériarozhodnutí jsou často mimo rámec kompetencí lékaře. Zvláště v poslední době o diagnostice a terapii čím dál tím častěji spolurozhoduje i sám pacient – laik. Jsou tedy logické snahy ho co nejlépe informovat. Při četbě příbalových letáků k lékům nebo informací o rizicích lékařských zákroků pak není možné nevzpomenout známou reklamu z HrabalovýchPostřižin: „Kdo pil, umřel, kdo nepil, umřel taky.“ Alternativu k  „Ale kdo pije náš Májový ležák, tomu se umřít nechce“ bohužel zmíněné lékařské dokumenty nenabízejí...

V Hippokratově přísaze se zdravotník zavazuje: „Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke  škodě a  co by nebylo správné.“ Co je zájem a  prospěch nemocného, to musí velmi často říci sám nemocný; na diagnóze a léčbě se tedy musí zdravotník s pacientem domluvit. Významnou složkou medicíny, pravděpodobně ještě víc než jsme ochotnipřiznat, se stává komunikace, jazyk, se všemi jeho nástrahami a zradami. I u něj bylypokusy jej „očistit“, aby byl jednoznačný a  spolehlivý, ale pokusy marné. Ukazuje se, že ten Úvod 11 nejpřesnější jazyk je právě ten nespolehlivý a měnící se, který používáme běžně. Musíme proto znát a předvídat jeho pasti...

Medicína tedy začala zpátky sbírat redukcí odsekané nespolehlivé kouskya na znamení změny si začala dávat nová jména: psychosomatická medicína, behaviorální medicína, biografická medicína, holistická medicína, komplexní medicína, celostní medicína,psychologie zdraví, na pacienta (či klienta) orientovaná zdravotní péče, narativní medicína, personalisovaná medicína  ... biosycho-sociální (či biosycho-eko-spirituo-sociální) přístup v medicíně, systémový přístup v medicíně atd.

Nietzsche zpochybnil i  objektivitu vědce, a  jeho podezření se později opakovaně potvrdila. Ukazuje se například, že na diagnostické a terapeutické závěry má významný vliv kultura, ve které lékař žije (Payer, 1996). Novověká věda reagovala na tyto tendencezpůsobem jí vlastním, tedy „zpět k faktům“. Také proto se narodila „Evidence BasedMedicine“, do češtiny přeložená jako Medicína založená na důkazu...

Handicapy medicíny v  podobě pacienta a  zdravotníka se tedy navrátily v  plné parádě, možná dokonce ještě silnější než kdy předtím. Medicína, připouštějící si svoujednostrannost v  pohledu na  člověka, se odhodlává ji čestně řešit a  otevírá brány tzv. humanitním vědám a  filosofii. Existuje však rozdíl mezi nezávazným nabízením potenciálně využitelných konceptů (pojmů a teorií), které poskytují humanitní disciplíny a filosofie, a odpovědností za životy a zdraví na straně medicíny. Humanitní disciplíny ani filosofie totiž nepředstavují nějaký přehledný a jednoznačný kompaktní celek; jejich výsledky jsou rozdrobeny do velké řady často alternativních nebo komplementárních, případněi protichůdných a vzájemně se popírajících koncepcí. Vzniká tak problém, který tyto disciplíny někdy samy nevidí, a sice co je v této pestré síti „nabídky“ jejích výsledků to podstatné, čím by se medicína měla obohatit a jakým směrem se dát. Navíc soudobá filosofieproměnila pohled na to, co znamená „fakt“ a jak s ním zacházet. Zároveň zaznívají stále silněji hlasy, že mnohé problémy by se vyřešily, kdyby zdravotník nebyl zatěžován všemi těmi novými medicínami a dělal tu starou dobrou (jež mezitím dostala název biomedicína).

Spolu s novými medicínami se objevuje požadavek dát jasný návod, jak tyto medicíny dělat. Ideálně by měl tento návod být na  dvoustraně formátu A4, aby bylo možné předmět zařadit do e-learningu. Doba pokročila, zřejmě nové technologie umožní to, co jsme dříve považovali za  vtip: „Za  jak dlouho se dá naučit čínsky? ,Je na  to potřeba několik reinkarnací,‘ řekl čínský filolog. ,Je to celoživotní záležitost,‘ odpověděl český sinolog. Český vysokoškolský student se napřed zeptal, zda jsou na to skripta. Když dostalkladnou odpověď, odhadl to na týden.“ „Medicína založená na důvěře“ není plánována jako trilogie proto, že jedna skripta se nám zdají málo, ale troje už považujemeza dostačující. Naše texty snad mohou být vstupem na těžkou celoživotní cestu za cílem být dobrým zdravotníkem; důvodem k dělení na části je naše přesvědčení, že témata, kterými sebudeme zabývat, je lepší postupně rozvíjet.

Jako základní a  univerzální vykládací a  interpretační princip či postup a  univerzální prostředek rozumění pacienta sobě i  ostatním budeme používat příběh. Pochopitelně Medicína založená na d vůěe rozumění „po  svém“. A  samozřejmě i  lékař má svůj příběh a  je rovněž schopen jej vyravovat a rozumět „po svém“ tomu, co dělá a jak se podle něj věci mají. Nejen pacienti totiž vyprávějí své příběhy nemoci zdravotníkům; stejně tak zdravotníci vyprávějípříběhy, nebo častěji jen jejich útržky, svým pacientům. Jejich příběhy jsou příběhy medicíny a  v  ideálním případě nabízejí ideální pokračování pacientovým příběhům. Aby ovšem mohl být příběh prostředkem výkladu a  interpretace a  mohl se stát podnětem k  akci (v medicíně tím míříme především k vyléčení nemoci), musí ho někdo vyprávět a někdo mu naslouchat. Aby došlo k oné proměně ve skutečnost, musí být nejdříve veden dialog, v němž se hledání promění ve společně nalezené řešení. Oba naslouchající musídruhému – vyprávějícímu – důvěřovat, že příběh sděluje s  maximální možnou mírou vnitřní poctivosti. Vycházíme z naší stále se rozrůstající sbírky, čítající momentálně víc než 1 000 příběhů. Číslo uvedené za příběhem je jeho pořadové číslo ve sbírce.

Spíš než snahou zavést další novou medicínu je název našich textů analogiík „medicíně založené na  důkazu“, kterou považujeme za  velmi potřebný krok vpřed. Jen chceme říci, že důkazy, i  pokud nějaké jsou, samy o  sobě nestačí (snad jen tu chvilku, kdy je pacient v  bezvědomí); musí být proto doprovázeny důvěryhodným vztahem mezi pacientem a lékařem, a musí to být v systému, který tento vztah umožňuje vytvářet.Podstatou lidské zralosti, z ní plynoucí tolerance a odpovědnosti k sobě i jiným je schopnost žít ve světě různících se výpovědí, obklopeni otázkami, na které možná neexistují odpovědi, s  vědomím, že zatím nic nevíme, a  s  paradoxní nejistotou vlastní existence – tak nějak to říká Paul Watzlawick (1998). Rádi bychom naznačili, že vždy existuje i  velmi blízká naděje ke vzájemnému porozumění...

Naší cílovou čtenářskou skupinou nejsou odborníci – filosofové, historici, psychologové, psychosomatici či matematici, jak se možná po  přečtení úvodních stránek vyděsí čtenář bez příslušného formálního vzdělání. Ani netoužíme brousit si náš ostrovtipo budoucí zdravotníky, zdravotnické manažery či pacienty. Jen bychom jim rádi ukázali oblasti, o kterých možná nevědí, nabídli jakousi mapu terénu, ve kterém se zdravotníka pacient pohybují. Jak to hezky vyjádřil jeden z  našich konzultantů: „Koncert vážné hudby nemusí být zajímavý pouze pro hudebního kritika nebo jedince s absolutním sluchem.“1. Bolí mne ucho! Rok 2000 pž. n. l.: Na, sn z tenhle kožen 1. Bolí mne ucho! Rok 2000 př. n. l.: Na, sněz tenhle kořen Proti utrpení, nemocem a smrti se lidé vždy pokoušeli bojovat. Hledali jak léčit nemoci, mírnit bolest, oddálit smrt, případně se jim úplně vyhnout. Tato a několik dalších (nenutně následujících) kapitol jsou stručnou historií medicíny. Než se ale do historie pustíme, s lehkou nadsázkou nabízíme historii ještě stručnější:

Pacient si stěžuje: Bolí mne ucho!

Lékař doporučuje: ƒ v roce 2000 př. n. l.: Na, sněz tenhle kořen; ƒ v roce 1000 n. l.: Ten kořen je pro neznabohy. Říkej si tuhle modlitbu; ƒ v roce 1700 n. l.: Modlitba je pověra. Na, vypij tenhle lektvar; ƒ v roce 1900 n. l.: Ten lektvar není vědecky podložen. Polkni tuhle pilulku; ƒ v roce 2000 n. l.: Ta pilulka je bez efektu. Na, sněz tenhle kořen.

Historie medicíny „v kostce“ se nám tak líbí, že jsme ji použili jako názvy kapitolzabývajících se medicínou v příslušné době. Pro všechny kapitoly popisující historii medicíny jsme čerpali například z těchto zdrojů: Niklíček, Stein (1985); Schott et al. (1994); Hunt (2000); Nutland (2000); Schreiber (2000); Z  historie světové medicíny, časopis Medik (asi 2000); Le Fanu (2001). 1.1 Nemoci a léčitelství v prehistorické společnosti Příznivci přírodního či přirozeného způsobu života žitého v ovzduší, vodě a na zemi bez zplodin, se spoustou pohybu a se stravou výrazně „bio“ by se asi divili, ale i v dobáchcivilizaci vzdálených na hony byli lidé nemocní, a nebyly to jen úrazy či nemoci způsobené hladem nebo zimou. I když z archeologických nálezů můžeme jen velmi přibližněodhadovat, jaké nemoci lidi tehdy sužovaly a hlavně jak se jim bránili, zdá se, že zubní kaz či artróza (nemoci dnes paradoxně označované jako civilizační) trápily naše předky už před 40 tisíci lety. Pokusy o  léčbu byly pravděpodobně založeny na  prosté zkušenosti: člověk       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist