načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Mediace a možnosti využití -- v praxi – Lenka Holá; kolektiv

Mediace a možnosti využití -- v praxi

Elektronická kniha: Mediace a možnosti využití
Autor: Lenka Holá; kolektiv
Podnázev: v praxi

Reflexe vývoje a současného stavu využití mediace v České republice. Text přináší analýzu právních podmínek k poskytování mediace, a to jak obecně, tak ve specifických vlastnostech; současně i charakteristiku mediace v jednotlivých ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  467
+
-
15,6
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2013
Počet stran: 512
Úprava: ilustrace
Vydání: Vydání 1.
Skupina třídění: Druhy sociální pomoci a služeb
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-4109-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Reflexe vývoje a současného stavu využití mediace v České republice. Text přináší analýzu právních podmínek k poskytování mediace, a to jak obecně, tak ve specifických vlastnostech; současně i charakteristiku mediace v jednotlivých aplikačních oblastech, včetně metod a postupů v nich využívaných. Kniha je rozdělena do 6 oblastí. První je tvořena kapitolami, které se zabývají kompetencemi a přípravou mediátorů. Kapitoly, které se vztahují k tématu rodinné mediace, tvoří druhou část knihy. Mediace v obchodních a jiných občanskoprávních věcech tvoří třetí část knihy. Čtvrtou oblast publikace tvoří kapitoly k mediaci v trestní oblasti, mediace ve školské a výchovné práci tvoří pátou část knihy. Přílohy tvořící poslední část jsou prostorem pro odborníky z praxe - na konkrétních příkladech prezentují možnosti využití mediace.

Popis nakladatele

Každý se někdy ocitne v obtížné životní situaci – a pak ocení pomoc mediátora, tedy nestranného prostředníka, jenž pomůže spor vyřešit mimosoudní cestou. Publikace se zaměřuje na mediační praxi u nás i v zahraničí, na poskytování mediace v konfliktech rodinných, etnických a komunitních, ale i v trestních, pracovněprávních, obchodních a občanskoprávních sporech. Seznamuje s výsledky výzkumů, se zajímavými projekty a dalšími perspektivami oboru. Samostatná pozornost je věnována přípravě a rozvoji mediátorů. Kniha je určena mediátorům, psychologům, právníkům, sociálním pracovníkům, poradcům, ale také vyučujícím a studentům společenskovědních oborů. Ocení ji rovněž pracovníci státní správy a samosprávy, personalisté i všichni, kdo se ve své profesi setkávají s konflikty a jejich řešením.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Lenka Holá; kolektiv - další tituly autora:
Mediace a možnosti využití -- v praxi Mediace a možnosti využití
 (e-book)
Mediace v teorii a praxi Mediace v teorii a praxi
Právní a sociální aspekty mediace v České republice Právní a sociální aspekty mediace v České republice
 
K elektronické knize "Mediace a možnosti využití -- v praxi" doporučujeme také:
 (e-book)
Mediace -- Nejúčinnější lék na konflikty Mediace
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Lenka Holá a kolektiv

MEDIACE

A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

V PRAXI

MEDIACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Lenka Holá a kolektiv

Každý se někdy ocitne v obtížné životní situaci – a pak ocení pomoc mediátora, tedy nestranného prostředníka, jenž pomůže oběma stranám dojít k pokojnému řešení sporu a k dohodě, aniž by musely řešit konfl ikt soudní cestou. Jde tedy o téma v současnosti velmi aktuální. Publikace, která je kolektivním dílem odborníků na mediaci, se zaměřuje na mediační praxi a způsoby poskytování mediačních služeb u nás i v zahraničí. Čtenář získá poznatky o poskytování mediace v konfl iktech rodinných, etnických a komunitních, ale i v trestní oblasti, v pracovněprávních sporech, v obchodních a dalších občanskoprávních záležitostech. Seznámí se s výsledky výzkumů, se zajímavými projekty, které byly dosud v mediační praxi realizovány, a s dalšími perspektivami rozvoje tohoto oboru. Samostatná pozornost je v textu věnována přípravě a rozvoji mediátorů.

Kniha je určena v první řadě mediátorům, psychologům, právníkům (zejména advokátům

a soudcům), sociálním pracovníkům, poradcům, ale také vyučujícím a studentům společenskovědních oborů. Ocení ji rovněž pracovníci státní správy a samosprávy, personalisté i všichni, kdo se ve své profesi setkávají s konfl ikty a jejich řešením. „S ohledem na dlouhodobý zájem o problematiku rodinného práva vítám část knihy zaměřenou na rodinnou mediaci, a to z pohledu všech vědních disciplín, které se v ní uplatňují. Jsou zde zdůrazněny – poprvé takto uceleně – psychologické aspekty rodinné mediace. Právní aspekty uplatňování mediace jsou v knize publikovány v ČR zatím asi nejkomplexněji, a to nejen s ohledem na nově přijatý zákon o mediaci, ale i v mezinárodním srovnání.

Kromě teoretických poznatků a výsledků výzkumů je cenná také závěrečná část knihy,

zpracovaná formou příloh. Ta je pojatá jako sdílení praktických zkušeností z uplatňování mediace v jednotlivých organizacích, v poradenství, terapii, v právu spolupráce, ve vzdělávání, při práci s mladistvými pachateli, pozůstalými po obětech dopravních nehod či s abstinujícími klienty se závislostmi.

prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

Publikácia je mimoriadne užitočným počinom, dobrým základom pre rámcovanie témy aj provokovanie ďalších odborných diskusií o šírení mediácie v ČR. Čítavo napísaná, reprezentuje pestrofarebný mnohohlas zainteresovaných odborníkov, ktorí veria v silu prirodzených nezmechanizovaných spôsobov prístupu ku konfl iktom.

PhDr. Dušan Ondrušek, CSc.

GRADA Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7

tel.: 234 264 401, fax: 234 264 400

e-mail: obchod@grada.cz

www.grada.cz

Autorský kolektiv:

Westphalová Lenka, JUDr., Ph.D.

Labáth Vladimír, prof. PaedDr., PhD.

Rozehnalová Naděžda, prof. JUDr., CSc.

Křivohlavý Jaro, prof. PhDr., CSc.

Šámal Pavel, prof. JUDr., Ph.D.

Urbanová Martina, doc. PhDr., Ph.D.

Sobotková Irena, doc. PhDr., CSc.

Tamm Marina, prof. Dr. iur.

Hrušáková Milana, JUDr., Ph.D.

Spáčil Ondřej, JUDr.

Šámalová Milada, JUDr.

Šauerová Markéta, PhDr., Ph.D.

Tomášek Jan, PhDr., Ph.D.

Špejra Michal, Mgr.

Stanislav Antonín, Mgr.

Steinbergerová Dorota, Mgr.

Cholenský Robert, Mgr., Ph.D.

Kovářová Kochová Ingrid, Mgr., Ph.D.

Emmerová Ingrid, doc. PhDr., PhD.

Šucha Matúš, PhDr., Ph.D.

Hruška Petr, Ing.

Slavík Michal, PaedDr., Ph.D.

Smolík Arnošt, PhDr., Ph.D.

Šobáňová Petra, Mgr., Ph.D.

Skarupská Helena, PhDr., Ph.D.

Brzobohatý Robin, Mgr.

Sprinz Petr, Mgr., LL.M.

Prchal Petr, Mgr.

Nováková Sabina, Bc., DiS.

Vasičáková Očenášová Zuzana, Mgr.

Lenka Holá a kolektiv

MEDIACE

A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

V PRAXI

Grada Publishing

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být repro

dukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Kniha byla vydána s finanční podporou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. PhDr. Lenka Holá, Ph.D., a kolektiv MEDIACE A MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PRAXI TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 5306. publikaci Recenzovali: prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. PhDr. Dušan Ondrušek, CSc. Kapitolu 11 z němčiny přeložila Mgr. Renata Klčová Odpovědný redaktor Zdeněk Kubín Sazba a zlom Jan Šístek Zpracování obálky Michal Němec Počet stran 512 Vydání 1., 2013 Vytisklo TISK CENTRUM, s.r.o., Moravany © Grada Publishing, a.s., 2013 Cover Photo © fotobanka Allphoto ISBN 978-80-247-4109-3 ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE: ISBN 978-80-247-8775-6 (ve formátu PDF) ISBN 978-80-247-8776-3 (ve formátu EPUB)

/ 5

ObsAH

PřeDmLuvA .................................................................................................................... 13

(Lenka Holá)

1. meziLiDské vztAHy A jejicH PROměny v meDiAci ................................ 17

(Jaro Křivohlavý)

1.1 Konflikty, kompromisy a mediace – oč jde? ...................................................... 17

1.2 Modelování interakce mezi dvěma a více lidmi ................................................. 18

1.3 Psychologický pohled na druhy konfliktů ......................................................... 18

1.4 Pojetí mezilidských vztahů a jejich dynamiky jako her ...................................... 19

1.5 Modelování interpersonálních konfliktů .......................................................... 19

1.6 Respekt k osobnostním charakteristikám účastníků sporu ................................ 19

1.7 Vzájemné postoje účastníků mediace ............................................................... 20

1.8 Odlišnost vnímání sebe a partnera ................................................................... 20

1.9 Postoje jedné strany ke druhé ........................................................................... 21

1.10 Projevy postojů partnerů k sobě navzájem ........................................................ 21

1.11 Chod informací v mediačním procesu .............................................................. 21

1.12 Celková orientace dvojice ................................................................................. 22

1.13 Další podněty na závěr ..................................................................................... 23

2. inDiviDuáLní styL meDiátORA ..................................................................... 25

(Vladimír Labáth)

3. systém vzDěLávání meDiátORů ................................................................... 37

(Lenka Holá)

3.1 Úvod ................................................................................................................ 37

3.2 Kompetence ..................................................................................................... 37

3.3 Vzdělání a vzdělávání mediátorů ...................................................................... 41

3.4 Vzdělávání mediátorů ve vybraných evropských zemích ................................... 46

3.5 Další vzdělávání v mediaci ............................................................................... 54

3.6 Systém vzdělávání mediátorů ........................................................................... 56

3.7 Závěr ............................................................................................................... 63

4. kvALifikAce meDiátORA – HODnOcení kvALity meDiAce ................ 65

(Robin Brzobohatý)

4.1 Úvod ................................................................................................................ 65

4.2 Důležitost kvalifikace mediátorů ...................................................................... 65

4.3 Kvalifikace a její smysl ...................................................................................... 66

4.4 Čtyři mechanismy kvalifikace ........................................................................... 67

4.5 Metody provádění předběžných mechanismů kvalifikace .................................. 70

4.6 Kvalifikace na základě posouzení výkonu – český kontext ................................. 72

4.7 Kritéria hodnocení mediátorů .......................................................................... 72

4.8 Historie kompetenčních modelů ...................................................................... 74

4.9 Hodnoticí model mediátora San Diego Mediation Centre ............................... 77

4.10 Kompetenční model „Mediační diamant“ – český kontext ............................... 80

4.11 Závěr ............................................................................................................... 86 / 5. PsycHOLOgické AsPekty RODinné meDiAce .......................................... 87

(Irena Sobotková)

5.1 Úvod ................................................................................................................ 87

5.2 Charakteristika a principy rodinné mediace ..................................................... 88

5.3 Přístupy k rodinné mediaci .............................................................................. 90

5.4 Aplikační oblasti rodinné mediace .................................................................... 92

5.5 Perspektivy a výzvy v rodinné mediaci .............................................................. 95

6. LegisLAtivní mOžnOsti A meze meDiAce kOnfLiktu

v RODinněPRávnícH vztAzícH ..................................................................... 99

(Lenka Westphalová, Ondřej Spáčil, Milana Hrušáková)

6.1 Úvod ................................................................................................................ 99

6.2 Mediace a mediátor ........................................................................................ 100

6.3 Zásady činnosti mediátora a principy mediace ............................................... 101

6.4 Srovnání mediace a soudního řízení ............................................................... 102

6.5 Dobrovolnost mediace ................................................................................... 103

6.6 Rodinněprávní vztahy a konflikty .................................................................. 105

6.7 Právní zakotvení rodinné mediace a její specifika ............................................ 107

6.8 Mediace jako nástroj sociálněprávní ochrany .................................................. 113

6.9 Právní úprava podle zákona o mediaci ............................................................ 114

6.10 Praktická zkušenost: úskalí mediace vykonávané advokátem .......................... 116

6.11 Požadavky na vzdělání – právník ano, či ne? ................................................... 118

6.12 Závěr ............................................................................................................. 120

7. využití meDiAce v sOciáLní PRáci z POHLeDu sOciáLnícH

PRAcOvníků ......................................................................................................... 121

(Petra Šobáňová)

7.1 Úvod .............................................................................................................. 121

7.2 Vztah mediace a sociální práce ....................................................................... 121

7.3 Cíle a metody výzkumu ................................................................................. 122

7.4 Účel výzkumu ................................................................................................ 123

7.5 Výzkumný problém a výzkumná otázka ......................................................... 123

7.6 Výzkumný soubor .......................................................................................... 125

7.7 Metoda sběru a zpracování dat ....................................................................... 125

7.8 Přehled výsledků a závěrů ............................................................................... 127

7.9 Závěr ............................................................................................................. 137

8. RODinná meDiAce jAkO sOciáLní sLužbA .............................................. 139

(Sabina Nováková, Lenka Holá)

8.1 Úvod .............................................................................................................. 139

8.2 Fond ohrožených dětí a mediační centrum ..................................................... 139

8.3 Mediace, rodinná mediace ............................................................................. 141

8.4 Sociální služba, zákon o sociálních službách ................................................... 142

8.5 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v kontextu pověření k výkonu

sociálněprávní ochrany dětí ............................................................................ 144

8.6 Podmínky a pravidla rodinné mediace jako sociální služby ............................. 147

8.7 Financování sociálních služeb a bezplatnost .................................................... 151

8.8 Přiblížení praxe mediačního centra ................................................................. 151

8.9 Závěr ............................................................................................................. 155

/ 7

9. těLO A neveRbALitA v meDiAci ................................................................... 157

(Zuzana Vasičáková Očenášová)

9.1 Úvod .............................................................................................................. 157

9.2 Mysl a tělo, jazyk a pohyb .............................................................................. 157

9.3 Školy a studie o neverbalitě ............................................................................ 158

9.4 Nabídka východisek pro práci s neverbalitou v mediaci .................................. 160

10. nA křižOvAtce mezi meDiAcí A ROzHODčím řízením? .................... 169

(Naděžda Rozehnalová)

10.1 Úvod .............................................................................................................. 169

10.2 Jak lze řešit spory v obchodní komunitě aneb Není jediné cesty ..................... 170

10.3 K některým alternativním prostředkům řešení sporů ...................................... 172

10.4 Regulovat, proč regulovat a co regulovat ........................................................ 176

10.5 Závěr ............................................................................................................. 179

11. PRávně-ekOnOmické AsPekty meDiAce ................................................. 181

(Marina Tamm)

11.1 Úvod .............................................................................................................. 181

11.2 Materiálněprávní a formálně procesněprávní požadavky na spravedlivé

rozhodnutí ..................................................................................................... 181

11.3 Mediace jako výraz subjektivně--interdisciplinárního řešení k posílení

funkce právního urovnání sporu .................................................................... 182

11.4 Právně-ekonomické aspekty mediace (detailně) .............................................. 184

11.5 Zakomponování právně-ekonomických úvah do německého návrhu

mediačního zákona ........................................................................................ 185

11.6 Závěr ............................................................................................................. 188

12. nOvá PRávní úPRAvA meDiAce nA území české RePubLiky

v k Ontextu úPRAvy meDiAce ve sPOLkOvé RePubLice německO

A RAkOuské RePubLice .................................................................................... 189

(Antonín Stanislav, Dorota Steinbergerová)

12.1 Úvod .............................................................................................................. 189

12.2 Legislativní proces přípravy a schvalování zákona o mediaci v netrestních

věcech na území České republiky ................................................................... 190

12.3 Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů

(zákon o mediaci) .......................................................................................... 197

12.4 Mediace ve Spolkové republice Německo a v Rakouské republice ................... 201

13. POvinnOst mLčenLivOsti meDiátORA A DALšícH OsOb

zúčAstněnýcH nA meDiAci ......................................................................... 207

(Robert Cholenský)

13.1 Úvod .............................................................................................................. 207

13.2 Zákon o mediaci – mlčenlivost mediátora ...................................................... 207

13.3 Zákon o mediaci – dohled nad činností mediátora ......................................... 213

13.4 Zákon o mediaci – mlčenlivost ostatních účastníků mediace .......................... 214

13.5 Jak ve světle zákona prakticky zajistit mlčenlivost ostatních účastníků

mediace? ........................................................................................................ 217

13.6 Ochrana důvěrnosti mediace v USA – exkurz ................................................ 220

13.7 Závěr ............................................................................................................. 228 / 14. Limity A mOžnOsti uPLAtnění meDiAce v insOLvenčním

řízení ...................................................................................................................... 229

(Petr Sprinz)

14.1 Úvod .............................................................................................................. 229

14.2 O mediaci a insolvenčním řízení .................................................................... 230

14.3 Mediace před zahájením řízení ....................................................................... 231

14.4 Mediace a zahájení insolvenčního řízení ......................................................... 237

14.5 Další průběh insolvenčního řízení a uplatnění mediace .................................. 238

14.6 Reorganizační plán a možnosti uplatnění mediace .......................................... 240

14.7 Závěr ............................................................................................................. 241

15. meDiAce A náHRADA újmy nA zDRAví vznikLé

ve zDRAvOtnictví ............................................................................................ 243

(Ingrid Kovářová-Kochová)

15.1 Úvod .............................................................................................................. 243

15.2 Spory o náhradu újmy na zdraví ..................................................................... 244

15.3 Zákon o mediaci ve vztahu k řízení ve věcech náhrady škody na zdraví

ve zdravotnictví .............................................................................................. 248

15.4 Podnět rakouský ............................................................................................ 250

15.5 Podnět anglický ............................................................................................. 251

15.6 Závěr ............................................................................................................. 254

16. meDiAce ve věcecH AutORskOPRávnícH ............................................... 257

(Petr Prchal)

16.1 Úvod .............................................................................................................. 257

16.2 Autorskoprávní konflikty ............................................................................... 257

16.3 Mediace jako způsob řešení konfliktů ............................................................. 259

16.4 Výhody mediace ............................................................................................. 261

16.5 O vhodnosti a nevhodnosti využití mediace ................................................... 262

16.6 Mediace versus arbitráž .................................................................................. 264

16.7 Fáze mediace .................................................................................................. 265

16.8 Poskytovatelé autorskoprávní mediace a mediační pravidla ............................. 265

16.9 WIPO mediace .............................................................................................. 266

16.10 Zákon o mediaci v České republice ................................................................ 267

16.11 Autorskoprávní mediace při sjednávání kolektivních a hromadných smluv ..... 268

16.12 Závěr ............................................................................................................. 269

17. uPLAtnění meDiAce v tRestním řízení ................................................. 271

(Pavel Šámal)

17.1 Úvod .............................................................................................................. 271

17.2 Koncept restorativní justice a mediace ............................................................ 272

17.3 Mediace v trestním řízení ............................................................................... 277

17.4 Využití mediace v rámci diferenciace přístupů k trestné činnosti .................... 286

18. meDiAce jAkO nástROj sOciáLní kOntROLy v POstmODeRní

sPOLečnOsti – vybRAné sOciOLOgické AsPekty meDiAce ............ 289

(Martina Urbanová)

18.1 Úvod .............................................................................................................. 289

18.2 Sociální kontrola ............................................................................................ 291

18.3 Postmoderní společnost .................................................................................. 292

18.4 Riziková a síťová společnost ........................................................................... 294

/ 9

18.5 Mediace na základě sociologických paradigmat .............................................. 295

18.6 Přednosti a limity ........................................................................................... 301

18.7 Závěr ............................................................................................................. 303

19. meDiAce ve sLOvenské RePubLice A mOžnOsti uPLAtnění

sOciáLnícH P eDAgOgů v ní .......................................................................... 305

(Ingrid Emmerová)

19.1 Úvod .............................................................................................................. 305

19.2 Vznik a současný stav mediace na Slovensku .................................................. 306

19.3 Mediátor jako pomáhající odborník ve Slovenské republice ............................ 311

19.4 Možnosti uplatnění sociálních pedagogů v oblasti mediace ............................ 312

19.5 Závěr ............................................................................................................. 316

20. meDiAce v sOuDnictví ve věcecH mLáDeže ........................................ 317

(Milada Šámalová)

20.1 Úvod .............................................................................................................. 317

20.2 Obecně k mediaci u mladistvých .................................................................... 318

20.3 Podmínky realizace mediace u mladistvých .................................................... 319

20.4 Uplatnění mediace v řízení proti mladistvým ................................................. 322

20.5 Závěr ............................................................................................................. 325

21. meDiAce mezi PAcHAteLem A Obětí tRestné činnOsti

v české RePubLice ............................................................................................. 327

(Michal Špejra, Jan Tomášek)

21.1 Úvod .............................................................................................................. 327

21.2 Mediace v trestních věcech v České republice ................................................. 328

21.3 Zkušenosti pachatelů a obětí s mediací ........................................................... 330

21.4 Zkušenosti probačních úředníků – mediátorů ................................................ 339

21.5 Závěr ............................................................................................................. 343

22. využití meDiAce v PRáci výcHOvnéHO PORADce ............................. 345

(Helena Skarupská)

22.1 Úvod .............................................................................................................. 345

22.2 Škola a školní prostředí .................................................................................. 345

22.3 Školní konflikt ............................................................................................... 346

22.4 Výchovné poradenství a výchovný poradce ..................................................... 349

22.5 Metody práce výchovného poradce ................................................................ 351

22.6 Používané postupy mediace v práci výchovného poradce ................................ 352

22.7 Nároky na vybavení prostoru pro mediaci ve škole ......................................... 359

22.8 Srovnání činnosti výchovného poradce a mediátora ....................................... 360

22.9 Mediace v současné české škole ...................................................................... 361

22.10 Návrh k dalšímu rozvoji školního poradenství ................................................ 361

22.11 Závěr ............................................................................................................. 363

23. PRvky meDiAce v PRáci škOLníHO inteRvenčníHO týmu ............ 365

(Michal Slavík, Arnošt Smolík)

23.1 Úvod .............................................................................................................. 365

23.2 Dítě ze sociálně vyloučeného prostředí jako možný zdroj konfliktů

v české škole ................................................................................................... 366

23.3 Řešení konfliktu prostřednictvím třetí strany, dvouvrstvý model .................... 368

23.4 Intervenční týmy ............................................................................................ 368 /

23.5 Nástin průběhu vlastní intervence .................................................................. 371

23.6 Školní mediátor ............................................................................................. 374

23.7 Závěr ............................................................................................................. 377

24. vRstevnické PROgRAmy jAkO fORmA škOLní meDiAce ................... 379

(Markéta Šauerová)

24.1 Úvod .............................................................................................................. 379

24.2 Mediace ......................................................................................................... 379

24.3 Význam školní mediace .................................................................................. 381

24.4 Edukační rozměr školní mediace .................................................................... 382

24.5 Subjekty školní mediace ................................................................................. 383

24.6 Osobnostní předpoklady mediátora působícího ve školním prostředí ............. 384

24.7 Etika v práci mediátora ve školním prostředí .................................................. 386

24.8 Mediace prostřednictvím školního psychologa ............................................... 386

24.9 Mediace prostřednictvím učitelů .................................................................... 387

24.10 Peer mediace, využití vlivu autority vrstevníků ............................................... 387

24.11 Principy využívání peer programů ve školní mediaci ...................................... 388

24.12 Šetření zaměřené na změny v sociálních preferencích u dětí mladšího

školního věku ................................................................................................. 389

24.13 Kvalitní diagnostika – princip úspěchu vrstevnických programů .................... 391

24.14 Příprava peer mediátora ................................................................................. 392

24.15 Závěr ............................................................................................................. 393

25. mOžnOsti A meze využití kOučinku v PROcesu meDiAce ........... 395

(Matúš Šucha, Petr Hruška)

25.1 Úvod .............................................................................................................. 395

25.2 Srovnání právní úpravy koučinku a mediace .................................................. 395

25.3 Mediace a koučink – teoretická východiska .................................................... 399

25.4 Mediace a koučink – společné a rozdílné znaky .............................................. 402

25.5 Konflikt koučink a mediační koučink ............................................................ 402

25.6 Příklady využití koučinku v mediaci ............................................................... 404

25.7 Zkušenosti ze zahraničí .................................................................................. 405

25.8 Závěr ............................................................................................................. 406

PříLOHy ......................................................................................................................... 407

PříLOHA 1: meDiAce mezi PAcHAteLem A POzůstALými PO ObětecH

DOPRAvnícH neHOD – PRAktické zkušenOsti úřeDníkA Pms čR .... 409 PříLOHA 2: uPLAtnění meDiAce Při řešení násLeDků PROvinění sPácHAnéHO mLADistvým PAcHAteLem – PRAktické zkušenOsti Pms čR ............................................................................................................................ 416

PříLOHA 3: využití meDiAce u DLOuHODObě AbstinujícícH

kLientů se závisLOstí ........................................................................................... 422

PříLOHA 4: PROfesiOnALizAce meDiAce v k Ontextu činnOsti

AsOciAce meDiátORů čR ....................................................................................... 432

/ 11

PříLOHA 5: inteRDisciPLináRní PřístuP k řešení RODinnýcH sPORů ............................................................................................................................. 438

PříLOHA 6: cOLLAbORAtive LAw / PRávO sPOLuPRáce – nOvý

tRenD v řešení sPORů ........................................................................................... 453

PříLOHA 7: vzDěLávání A DALší vzDěLávání meDiátORů v sR .............. 456

PříLOHA 8: vzDěLávání A ROzvOj v meDiAci ................................................. 458

PříLOHA 9: českO-sLOvenské meDiAční fóRum ......................................... 469

sHRnutí ........................................................................................................................ 475

summARy ...................................................................................................................... 477

AutORský Rejstřík .................................................................................................. 479

POužité zDROje A LiteRAtuRA ........................................................................... 487

Knihy a články ......................................................................................................... 487

Internetové zdroje .................................................................................................... 506

Právní zdroje ............................................................................................................ 509

/ 13

PřeDmLuvA

Tato kniha vznikla z poznatků a zkušeností v praxi a také především pro praxi

je určena. Je kolektivním dílem autorů, jejichž teoretické zázemí je odrazem interdisciplinární povahy mediace.

Cílem monografie je reflexe vývoje a současného stavu využití mediace v České republice v kontextu vývoje v Evropě a vybraných evropských státech.

Důraz na potřeby praxe však neznamená, že bychom se mohli, nebo dokonce měli obejít bez přihlédnutí k teoretickým základům. Ve skutečnosti je teorie nezbytným pojmovým nástrojem, který pomáhá pochopit vztah mezi příčinami a následky konfliktu a komunikace v něm. K teorii mediace toho stále nevíme dost. Neposkytuje nám plné a  uspokojivé vysvětlení všech proměn lidské existence v  koexistenci s  působením mediátora. Je však jisté, že při četných potížích, jež musíme v praxi řešit, se bez teoretických východisek neobejdeme. Teorie nám vytváří základ pro profesionální výkon praxe.

Proto jsme se v publikaci Mediace. Způsob řešení mezilidských konfliktů (Grada Publishing, 2003) zabývali především základními charakteristikami mediace, teoretickými východisky, principy, vztahy a procesem mediace. Možnosti jejího využívání a dalšího rozšiřování byly spíše jen naznačeny. Autorka pojímá mediaci jako metodu, která není zaměřena pouze na problémy klientů, ale také jako metodu, jež se soustředí na samotné klienty. Prostřednictvím mediace a za pomoci mediátora jsou aktivovány jejich nevyužité zdroje řešit konfliktní situaci. Mediace tak napomáhá podněcovat a  rozvíjet potenciál člověka řešit vlastní obtíže. V souvislosti s tím se v knize hovoří o specifikách tzv. české mediační školy. V té době se jevilo, že se konstituuje. Nyní, s odtupem deseti let, docházíme k názoru, že šlo spíše o specifika zavádění mediace v prostředí České republiky a rozvoj metody obecně než o utváření specificky českého mediačního pojetí.

Mediační praxe v České republice pokračovala mílovými kroky a bylo potřeba hledat odpovědi na další otázky, které přinesla. V knize Mediace v teorii a praxi (Grada Publishing, 2011) se proto věnujeme teoretickým zdrojům mediace, ale mnohem výrazněji také zkušenostem a možnostem její aplikace v praxi. Samostatně pak zpracováváme tři z  nich  – mediaci rodinnou, mezi vrstevníky (tzv. peer mediaci) a  obchodní mediaci. Z hlediska možností rozvoje mediace jsme je v té době považovali za klíčové. S odstupem času můžeme říci, že peer mediace ani obchodní mediace zatím nenaplnily naše očekávání. Rozvoj mediace v rodinných konfliktech je naopak, i díky vstupu sociálních služeb do mediačního pole, velmi dynamický.

O  mediaci roste zájem mezi odborníky, zejména právníky, sociálními pracovníky a  psychology. Mediace se více diferencuje ve svém pojetí i  přístupech. Vzdělávací instituce, které dosud školily „v mediaci“, nyní již zpřesňují mediační styl a vzdělávají ve facilitativní mediaci a evaluativní mediaci. Nebude zřejmě trvat dlouho a objeví se výcviky v transformativní mediaci, terapeutické mediaci či narativní mediaci.

Významným milníkem bylo přijetí zákona č. 202/2012 Sb., o  mediaci a  o  změně některých zákonů, který zásadním způsobem ovlivnil i vznik této knihy. Potřeba vnést institut mediace v netrestní oblasti do českého právního řádu vyvstala v souvislosti s přijetím směrnice Evropského parlamentu a  Rady 2008/52/ES ze  dne 21.  května  2008, o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech, kterou mají členské státy Evropské unie transponovat do svých právních řádů. Ministerstvo spravedlnosti, / Mediace a možnosti využití do jehož gesce transpozice směrnice spadala, se rozhodlo pro vypracování návrhu zákona o  mediaci, který by upravoval institut mediace šířeji. Do jeho tvorby i  následných legislativních procesů byla zapojena široká mediátorská obec, množství institucí i dalších odborníků. Dochází k diferenciaci názorů na pojetí mediace, kontext jejího poskytování i požadavků na kvalifikaci mediátorů. To, kromě nových pohledů, přineslo i jisté napětí v profesi. V souvislosti s přijímáním zákona o mediaci byla mediátorská obec rozdělena na „neprávníky“ a „právníky“, na skupiny organizací a institucí, které mediaci poskytují nebo v ní vzdělávají. Každý prosazoval své pojetí a zákon měl být jeho odrazem. Napětí ve společenství bylo v té době velké.

Stále zřetelněji se ukazovalo, že je potřebné, aby se komunita mediátorů sešla a měla příležitost k výměně názorů, podnětů a zkušeností. Aby reflektovala potřeby teorie i praxe a aby se pokusila sjednotit k podpoře a prosazení zákona. Proto uspořádala Univerzita Palackého v Olomouci mezinárodní vědeckou konferenci „MEDIACE 2011. Kultivovaný způsob řešení sporů“. Akademická půda zaručovala nestrannost, vědeckost, objektivitu a možnost svobodného vyjádření. Závěry konference byly mimo jiné postoupeny Parlamentu ČR k jeho dalšímu rozhodování.

K napsání této třetí monografie jsme proto na podzim roku 2011 přizvali tým spoluautorů, psychologů, právníků, sociologů, sociálních pracovníků, pedagogů, teoretiků i praktiků. Byl to logický krok, pokud měla kniha naplnit cíl, který si stanovila. Vážím si jejich zájmu zpracovat své názory a zkušenosti do podoby jednotlivých kapitol a pokrýt tak široké spektrum aplikačních oblastí a způsobů využití mediace. Zachovat jednotnou tematickou linii nebylo obtížné. Při mediaci se uplatňují mnohé vědní obory, z jejichž pohledu bylo možné téma zpracovat. Autorům jsme tak mohli poskytnout dostatečně svobodný prostor pro jejich vyjádření. Snažili jsme se, aby kniha pokud možno co nejvíce odpovídala současnému stavu vědění a rozvoje mediace. Byla několikrát doplňována a přepracována. Její tvorba odrážela obtížnost období, kterým česká mediace a čeští mediátoři procházeli. Je jeho jedinečným historickým dokladem.

Dne 2. května 2012 byl zákon o mediaci Parlamentem ČR přijat, 1. září 2012 nabyl své účinnosti. V té době jsme knihu po podnětném recenzním řízení dokončovali a znovu upravovali ve smyslu ustanovení ne pouze návrhu zákona o mediaci, ale již samotného zákona o mediaci. Kniha tak byla aktualizována zcela netypicky, již během svého vzniku. Volili jsme tuto cestu i za cenu jistého zdržení. Rukopis byl nakladatelství odevzdán v únoru 2013. Tato skutečnost se odráží v kapitolách, jež se zaměřují na charakteristiku vývoje uplatňování mediace v České republice. Autoři těchto kapitol hodnotí minulost, vyjadřují doporučení do budoucnosti, ale nemají ještě možnost kriticky zhodnotit zkušenosti s aplikací zákona do praxe.

Tématem monografie je mediace a možnosti jejího využití. Každý autor vychází ze základních principů mediace, ale má své pojetí, dané jeho teoretickým zázemím a zkušenostmi. Tak se mezi některými autory objevují názorové odlišnosti, které však nejsou zásadní povahy a koncepci knihy nenarušují.

Monografie je rozdělena do šesti oblastí. První je tvořena kapitolami, které se zabývají kompetencemi a přípravou mediátorů. Následující čtyři části knihy definují oblasti, v  nichž se mediace s  úspěchem využívá. Kapitoly, které se vztahují k  tématu rodinné mediace, tvoří druhou část knihy. Mediace v  obchodních a  jiných občanskoprávních věcech tvoří její třetí část. Zejména zde jsou charakterizovány oblasti, kde je možné u nás nově mediaci využívat – například v insolvenčním řízení, ve sporech o náhradě újmy na

Předmluva / 15

zdraví vzniklé ve zdravotnictví či ve věcech autorskoprávních. Čtvrtou část tvoří kapitoly k mediaci v trestní oblasti a pátou k mediaci ve školské a výchovné práci. Na použité zdroje odkazujeme přímo v textu. U kapitol právní povahy je uplatňováno, tak jak je u těchto textů obvyklé, více poznámek pod čarou s odkazem na příslušné právní dokumenty.

Zaměření na praxi nás vedlo k rozšíření pojednání o zkušenosti z praxe, a to formou příloh v poslední šesté části knihy. Jejich autory jsou zkušení praktici. Mají sloužit především jako inspirace.

Předpokládáme, že text bude využíván profesionály v oblasti mediace. Doufáme však, že nebude bez užitku i  studentům a  dalším odborníkům, kteří svou dráhu mediátora teprve zvažují či se s řešením mezilidských konfliktů ve své praxi setkávají.

Za důvěru, že takovou publikaci mediace u nás využije, patří náš dík Mgr. Gabriele Plickové z nakladatelství Grada Publishing.

Květen 2013 Lenka Holá

+       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.