načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: MBA studium v podmínkách české praxe -- Současnost a budoucnost vzdělávání manažerů v ČR – kolektiv; Petr Otáhal

MBA studium v podmínkách české praxe -- Současnost a budoucnost vzdělávání manažerů v ČR

Elektronická kniha: MBA studium v podmínkách české praxe
Autor: kolektiv; Petr Otáhal
Podnázev: Současnost a budoucnost vzdělávání manažerů v ČR

Kniha analyzuje a popisuje současný trh s MBA studiem v České republice a seznamuje s nejvýznamnějšími institucemi, na nichž je možné MBA v Česku studovat. Nakladatelská anotace. Kráceno. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  212
+
-
7,1
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2018
Počet stran: 98
Rozměr: 24 cm
Úprava: příloh v různém stránkování: ilustrace
Vydání: První vydání
Skupina třídění: Odborné vzdělávání
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-247-2017-3
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Kniha analyzuje a popisuje současný trh s MBA studiem v České republice a seznamuje s nejvýznamnějšími institucemi, na nichž je možné MBA v Česku studovat.

Popis nakladatele

Předmětem knihy je seznámení čtenáře s problematikou studia MBA, a to jak v České republice, tak i ve světě. Kniha jako jediná na trhu analyzuje a popisuje současný trh s MBA studiem v České republice a seznamuje s nejvýznamnějšími institucemi, na nichž je možné MBA v Česku studovat.

Kniha nabízí pohled na současné problémy studia MBA a v reakci na ně navrhuje možné řešení této situace. (současnost a budoucnost vzdělávání manažerů v ČR)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
kolektiv; Petr Otáhal - další tituly autora:
MBA studium v podmínkách české praxe -- Současnost a budoucnost vzdělávání manažerů v ČR MBA studium v podmínkách české praxe
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Petr Otáhal a kolektiv

současnost a budoucnost vzdělávání

manažerů v ČR

Vzdělávání vedoucí k úspěchu

Co jste o MBA nevěděli

Manažerské studium v ČR

MBA studium ve světě

MBA studium

v podmínkách

české praxePetr Otáhal a kolektiv

GRADA Publishing

současnost a budoucnost vzdělávání

manažerů v ČR

MBA studium

v podmínkách

české praxe


Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reproduko

vána ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu

nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Petr Otáhal, Hana Vývodová, Lenka Prokopová, Vlaďka Roldánová MBA studium v podmínkách české praxe Současnost a budoucnost vzdělávání manažerů v ČR Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00  Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 7012. publikaci Odpovědný redaktor Šárka Kratochvílová Realizace obálky Vojtěch Kočí Sazba Antonín Plicka Počet stran 184 První vydání, Praha 2018 Vytiskla Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice © Grada Publishing, a.s., 2018 Cover Photo © depozitphotos.com ISBN 978-80-271-2178-6 (ePub) ISBN 978-80-271-2177-9 (pdf) ISBN 978-80-247-2017-3 (print) Obsah O autorech .............................................................................................................................. 7

Předmluva ............................................................................................................................... 9

Úvod ....................................................................................................................................... 11

Celoživotní učení .................................................................................................................. 13

Formální vzdělávání v ČR  .............................................................................................. 15

Neformální vzdělávání v ČR  ...........................................................................................  19

Neformální vzdělávání českých lídrů ..............................................................................  21

Národní soustava kvalifikací  ...........................................................................................  22

Lektor dalšího vzdělávání  ...............................................................................................  26

Je rozšíření vzdělání užitečným řešením pro zlepšení kompetencí manažera? ............. 31

Skutečné potřeby trhu ......................................................................................................... 33

Oslabování globalizace  ...................................................................................................  33

Rychlost změn  .................................................................................................................  34

Atributy života na manažerské pozici: Proč je okolo šéfa tolik otazníků?  .....................  38

Od vědomí potřeby podpory k její realizaci, aneb Motivy pokračovat ve vzdělávání  ...  41

Volby témat aneb Realita postoje ke změnám v prostředí českých výrobních firem  ...... 44

Jak poznat, že vzdělání potřebuji a jak poznat dobrého vzdělavatele – lektora?  ............  47

Kritéria úspěchu vzdělávání  ............................................................................................ 49

Aplikace vzdělávání v praxi a návaznost jednoho ukončeného vzdělání 

na následující další  .................................................................................................  50

Problematika studia MBA ................................................................................................... 51

Co to je MBA  .................................................................................................................. 51

Vzdělávání manažerů  ......................................................................................................  56

Specifické podmínky vzdělávání manažerů  ....................................................................  57

Elektronické učení a jeho úskalí  ..................................................................................... 60

MBA jako zaměstnanecký benefit  ...................................................................................  63

Akreditace MBA programů v České republice  ...............................................................  63

Příjemce studia MBA  ......................................................................................................  66

Profil absolventa MBA programů  ................................................................................... 67

Instituce poskytující v ČR vzdělávací MBA program  ....................................................  68

MBA v zahraničí  .............................................................................................................  77

DBA .................................................................................................................................  79

Výhody a nevýhody studia MBA v České republice  ......................................................  80

Co se zájemce o MBA studium dozví z veřejně dostupných zdrojů  ...............................  82

Jak si vybrat kvalitní MBA školu  ....................................................................................  83

Návrh řešení v ČR  ...........................................................................................................  86

Návrh kritérií akreditace programů MBA  .......................................................................  89

Závěrečné shrnutí  ............................................................................................................  92

Seznam použitých zkratek .................................................................................................. 95

Rozhodování místo závěru .................................................................................................. 97

Seznam tabulek  ............................................................................................................... 99

Seznam obrázků  .............................................................................................................. 99

Seznam grafů  ................................................................................................................... 99

Přílohy ................................................................................................................................. 101


O autorech / 7

O autorech Petr Otáhal je  absolventem Fakulty práva Panevropské vysoké školy v Bratislavě  a nástavbového studia LL.M. a MBA. Bezmála čtvrt  století se  aktivně věnuje personalistice a posledních patnáct let  také  aplikaci andragogiky v praxi. V současné době  je  prezidentem Svazu personalistů České republiky, prezidentem Asociace odborníků  v andragogice ČR,  předsedou Klubu personalistů Moravy a Slezska, předsedou před- stavenstva vzdělávacího a poradenského institutu Petr  Otáhal, a.  s.,  a dále je  aktivní  v celé řadě  dalších spolků a profesních sdružení u nás i v zahraničí. Spolupodílel se  na  oponentuře ratingu vzdělávacích institucí a je  spolutvůrcem profesních kodexů pro  lektory a vzdělávací instituce. Hana Vývodová je  absolventkou bakalářského oboru Profesní a sociální poradenství na  Filozofické fakultě Ostravské univerzity a magisterského oboru Andragogika na  Filozofické  fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V průběhu více  než  dvacetileté profesní  praxe pracovala v oblastech poradenství pro  nezaměstnané a analýz trhu  práce, sociální  práce pro  žadatele o azyl a také řízení projektů zaměřených na  gender, multikulturní  problematiku či  vzdělávání pedagogických pracovníků. Zúčastnila se zahraničních stáží   ve  Švédsku, Irsku, Německu a Portugalsku. Pracovala jako  personalistka a specialistka  vzdělávání ve  zdravotnictví a metodička lektorského týmu. V posledních letech působí  ve  vzdělávací a výzkumné organizaci na  pozici andragoga a výzkumníka a angažuje se 

v Klubu personalistů Moravy a Slezska.

Lenka Prokopová je  absolventkou Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Fakulty 

humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se  věnuje vzdělávání 

dospělých, především andragogické didaktice. Má  rozsáhlé zkušenosti jako  lektorka, 

věnuje se také e-learningovému vzdělávání, koučování a kariérnímu poradenství.

Vlaďka Roldánová je trenérkou, konzultantkou a koučkou s úspěšnou osmnáctiletou 

praxí  s vedením procesu změny prostředí velkých i malých firem. Absolvovala Národo-

hospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze a Université Sorbonne Paris. 

Specializuje se  na  optimalizaci komunikačních procesů ve  firmách a na  práci se  vzta

hovou manipulací na  pracovišti. Je  autorkou konceptu Fórum Industriale –  praktická 

řešení pro výrobní sféru.

Předmluva / 9

Předmluva Vážený čtenáři, dostává se  vám  do  rukou publikace autorů pracujících téměř čtvrtstoletí ve  vzdělávání  dospělých – andragogice a v personalistice v České republice i v zahraničí.

V České republice vychází ročně několik knih, které poskytují přesné teoretické  informace o vzdělávání dospělých a o organizování vzdělávacích akcí.  Tyto  knihy přes  vysoce kvalitní teoretický obsah mnohdy postrádají konkrétní praktické informace  a návody. Také  se  daří naučným knihám o vedení vzdělávacích akcí,  které  jsou  vesměs,  díkybohu, psány zkušenými praktiky.

Cílem této  knihy je  poskytnout vedoucímu pracovníkovi nebo  personalistovi zdroj  informací pro  jeho  správné rozhodování o zapojení manažerů a majitelů firem do  formálního nebo  neformálního vzdělávacího procesu. Kniha je  také  vhodnou doplňující  studijní publikací pro  manažerské, personální, pedagogické a andragogické vysokoškol-

ské obory pomáhající rozšířit penzum praktických vědomostí studentů.

V první části  kniha poskytuje ucelené informace o profesním vzdělávání manažerů 

a zaměřuje se  na  vzdělávací systém dospělých a ve  druhé části  pak  na  profesní MBA 

studium pro manažery poskytované v České republice.

Úvod / 11

Úvod Systematické formální nebo neformální vzdělávání je  pro  manažera stejně důležitou  disciplínou, jako  je  zadávání úkolů spolupracovníkům, řízení porad nebo  motivování  zaměstnanců. Hraje klíčovou roli  v úspěchu každého manažera. Přesto je  tato  disciplína  manažery často přehlížena, odsouvána v prioritách až  na  poslední místo. Přitom nut- nost  získávat nové  informace, konfrontovat svá  zjištění s poznatky jiných, mít  pokoru  k názorům druhých a pozitivně zatěžovat mozek vede prokazatelně k úspěšnějším  pracovním výkonům.

Proč  se  tedy  manažeři často a rádi ohání větou typu: „Rád bych, ale  nemám na 

to  čas,“ nebo „Teď ne,  uvidíme příští rok... “,  a odhání od  sebe  vzdělávání? Vždyť  i historicky ve  slovutné Říši  středu vládci pochopili, že  vzdělaný úředník státního  aparátu je  mnohem přínosnější pro  rozvoj jejich země, než  dědičně volený šlechtic,  jako  tomu bylo  v Evropě. Na  našem území byl  zase  povolaný rytíř  systematicky vychováván a vzděláván v boji a lovu starším a zkušenější členem družiny. Za  chyby  se tvrdě platilo.

Manažer dnešní doby se  pohybuje v globalizovaném světe, celá  řada  formálních  a neformálních pravidel manažerského vedení a manažerské komunikace zaniká nebo  se rozvolňuje. Ještě  před  pár  lety  byl pro manažera téměř povinným „dress codem“  oblek s vázankou, dnes nosí manažer cokoliv.

Moderní časopisy nám  servírují příběhy výjimečných lidí  a není bez  zajímavosti, že  celá  řada  celosvětově uznávaných majitelů firem a jinak úspěšných (moderně vnímáno  „bohatých“) lidí  má  pouze základní vzdělání. To  však  bývá  chybně interpretováno tak,  že  se nevzdělávali, což  je  kardinální omyl. Tito  lidé,  dle  vyprávění jich  samotných,  velmi tvrdě denně pracují a mj. velkou část  svého profesního života se  vzdělávají –  neformálně. Primární vzdělání mají  v drtivé většině všichni a terciální neabsolvovali  z různých důvodů (např. finanční možnosti, mladistvá nerozvážnost).

Za  neochotou dnešního manažera k rozvoji jeho  manažerských a osobních dovedností stojí  v podstatě dvě  skutečnosti. Jednak je  to  netrpělivost moderního člověka  v manažerské pozici vybudovaná každodenním plněním rozličných úkolů, vyšší mírou  povrchnosti a fluktuace, přeskakováním na  sociálních sítích, zkracováním mediálních  sdělení a absencí četby, snaha mít  úspěch hned  a s minimem námahy. Dále  to  může být / MBA studium v podmínkách české praxe i jeho negativní vzpomínka na  primární a terciální vzdělávací systém, kterým za  mládí  procházel, nebo kombinace obojího.

Tím  není  řečeno, že  jsou  současní manažeři a budoucí manažeři špatní nebo  méně  schopní. Naopak. V mnoha ohledech a úspěších předčí „tesilové“ kravaťáky osmdesátých  let,  „kapitány“ českého průmyslu let  devadesátých a „zpovykané“ manažery prvního  desetiletí nového století. Jenom se  v mnoha věcech zbytečně vlamují do  otevřených  dveří, zbytečně si přidělávají práci a starosti, a to kvůli nevědomosti.

V průběhu více  než  dvou  desítek předchozích let  i nyní jsme  ve  své  každodenní vzdělávací práci konfrontováni s úspěšnými a méně úspěšnými či  neúspěšnými manažery,  kteří  s námi řeší  svoji  firemní a osobní strategii, rozvoj svých firem atd.  Jednoznačně je  mezi  nimi  vidět  manažery, kteří  se  vzdělávají, nechají si  rádi  poradit, mají  pokoru, a ty  druhé. Kdo z nich má větší hmotný počinek a duchovní požitek je snadné uhodnout.

Jaké  motivační nástroje a jaké přesvědčovací metody tedy  použít, aby  vedoucí pracovník efektivně využil současnou nabídku vzdělávání? Na  tuto  jednoduchou otázku  nehledejme zbytečně složité odpovědi.

Celoživotní učení / 13

Celoživotní učení Celoživotní učení zahrnuje všechny možnosti učení v dětství i v dospělosti, v tradičních  vzdělávacích institucích v rámci vzdělávacího systému i mimo něj.  Poskytuje člověku  možnost vzdělávat se  v různých stadiích svého rozvoje v souladu s vlastními zájmy,  úkoly a potřebami. Podporuje nejen osobnostní rozvoj člověka, ale  usiluje také  o rozvoj  v oblastech pracovního a občanského života. Jde  o celoživotní proces, který přispívá  k lepšímu postavení člověka na  trhu  práce, je  jedním z nástrojů, jak  reagovat na  nové  podmínky a změny, a podporuje konkurenceschopnost ekonomiky obecně.

Celoživotní učení vychází ze  zásady, že  konkrétní získané kompetence nejsou tak  cenné jako  schopnost učit  se.  Mluví se  tedy  o celoživotním učení, nikoliv vzdělávání,  aby  se  tím  zdůraznil aktivní přístup jedince a význam i takových učebních aktivit každého člověka, které nemají organizovaný ráz,  tzn.  samostatného učení při  práci, při  pobytu v přírodě, na kulturních akcích apod. Vzdělávání v tomto kontextu je  chápáno  jako činnost lektora.

Pojem vzdělání je  vymezován nikoli jako  proces, ale  jako  stav,  k němuž učení či  vzdělávání vede. Jedná se  tedy  o souhrn osvojených znalostí, dovedností a schopností  člověka. V užším významu je  vzdělání chápáno jako  formálně uznané výsledky učení.

Celoživotní učení zahrnuje tři základní typy vzdělávání: • Formální vzdělávání je  realizováno ve  vzdělávacích institucích, zpravidla ve  ško

lách. Je legislativně ukotveno. Dle  Strategie celoživotního učení ČR

1

zahrnuje

získávání na  sebe  navazujících stupňů vzdělání (základního vzdělání, středního 

vzdělání s výučním listem, středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyššího od-

borného vzdělání, vysokoškolského vzdělání), jejichž absolvování je  potvrzováno 

příslušným osvědčením (výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškol-

ským diplomem apod.). 1 

Strategie celoživotního učení ČR. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 

[cit. 2018-06-08]. Dostupné z:  http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/strategie-celo-

zivotniho-uceni-cr/ MBA studium v podmínkách české praxe

• Neformální vzdělávání je  poskytováno v zařízeních zaměstnavatelů, soukromých 

vzdělávacích institucích, nestátních neziskových organizacích, ve  školských zaříze

ních  a dalších organizacích. Neformální vzdělávací aktivity jsou  více  organizačně 

decentralizované, obsahově i procesně pružnější a mohou mít  relativně kratší trvání, 

což  z nich činí účinný nástroj k vyrovnávání se  s aktuálními potřebami v osobním 

životě, v zaměstnání, v podnikání či obecněji s požadavky na  trhu  práce. Patří  sem 

např. organizované volnočasové aktivity pro  děti,  mládež a dospělé, kurzy cizích 

jazyků, počítačové kurzy, rekvalifikační kurzy, ale  také  krátkodobá školení a přednášky. Nutnou podmínkou pro  realizaci tohoto druhu vzdělávání je  účast  odborného 

lektora, učitele či proškoleného vedoucího. Nevede k získání stupně vzdělání.

• Informální učení je  chápáno jako  proces získávání vědomostí, osvojování si do-

vedností a kompetencí z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině, ve 

volném čase.   Zahrnuje také  sebevzdělávání, kdy  učící  se nemá  možnost ověřit si na - byté  znalosti. Informální učení nemusí být  učením úmyslným, takže často ani  sami  účastníci nemusí rozeznat, jak  přispívá k nabývání nových vědomostí a dovedností.  Na  rozdíl od  formálního a neformálního vzdělávání je  neorganizované, zpravidla  nesystematické a institucionálně nekoordinované. (Zdroj: Strategie celoživotního učení ČR) Celoživotní učení předpokládá prolínání uvedených forem učení v průběhu celého 

života. Vzhledem k tomu, že  termín „celoživotní“ („lifelong“) zdůrazňuje pouze časo

vou  dimenzi vzdělávání, uplatňuje se  v poslední době  i termín „všeživotní“ („lifewide“) 

učení, který zdůrazňuje, že učení probíhá ve všech prostředích a životních situacích.

Celoživotní učení je  členěno do  dvou základních etap,  které označujeme jako  po

čáteční a další vzdělávání.

Počáteční vzdělávání zahrnuje:

• Základní vzdělávání – primární a nižší sekundární stupeň (ISCED 1, 2)

2

;

• Střední vzdělávání –  vyšší sekundární stupeň (ISCED 3),  nástavbové studium pro 

absolventy středního vzdělání s výučním listem (ISCED 4)  ukončené maturitní 

zkouškou;

• Terciární vzdělávání – vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání (ISCED 5, 6).

V souvislosti s klasifikací vzdělání hovoříme o ISCED (International Standard Classification 

of  Education). Používá se  ve  statistikách po  celém světě za  účelem shromažďování, sesta-

vování a analyzování mezinárodně srovnatelných údajů. Klasifikace ISCED je  referenční  Celoživotní učení / 15

Další vzdělávání probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání, resp. po prvním  vstupu vzdělávajícího se na trh práce. Zpravidla bývá zaměřeno na různorodé spektrum  vědomostí, dovedností a kompetencí důležitých pro uplatnění v pracovním, občan- ském i osobním životě. Nové příležitosti pro vzdělávání jsou potřebné v jakékoli fázi  života. Hlavním cílem dalšího vzdělávání je získávat nové znalosti a osvojovat si nové  dovednosti, a tím reagovat na změny prostředí a nové podmínky. Další vzdělávání je  chápáno jako součást celoživotního učení, které vede přímo nebo nepřímo ke zvýšení  konkurenceschopnosti jedince, ke zlepšení jeho pozice na pracovním trhu, a tím zvýšení  produktivity a konkurenceschopnosti společnosti

3

.

Formální vzdělávání v ČRÚčast dospělé populace ve formálním vzdělávání je v zásadní míře podmíněna možností sladit toto vzdělávání s ostatními, zejména pracovními či rodinnými povinnostmi.  Kromě denního studia se proto nabízí také další formy vzdělání.

U středoškolského vzdělání se jedná o tyto formy: • Večerní forma vzdělávání je výuka organizovaná pravidelně několikrát v týdnu 

v rozsahu 10 až 18 hodin týdně v průběhu školního roku zpravidla v odpoledních 

a večerních hodinách. • Dálková forma vzdělávání je samostatné studium spojené s konzultacemi v rozsahu 

200 až 220 konzultačních hodin ve školním roce.

klasifikace, slouží pro uspořádání vzdělávacích programů a odpovídajících kvalifikací do 

vzdělávacích úrovní a oborů. Je výsledkem mezinárodní dohody a je oficiálně přijatá Gene-

rální konferencí členských států UNESCO. Stávající verze je z roku 2011, původní verze 

vznikla v roce 1997. Česká verze tohoto mezinárodního standardu je CZ-ISCED.

Kvalifikace, vycházející z formálního vzdělávání, jsou v klasifikaci ISCED zahrnuty. Ne-

formální vzdělávání většinou nevede ke kvalifikacím uznaným jako formální kvalifikace 

příslušnými národními vzdělávacími úřady nebo nevede ke kvalifikacím vůbec.

Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011). Český statistický úřad [online]. [cit. 2018-06-08]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_vzdelani_cz_isced_2011 3 

Politika EU v oblasti vzdělávání dospělých. Vzdělávání a odborná příprava: Podporovat

vzdělávání a odbornou přípravu v Evropě a mimo ni [online]. [cit. 2018-06-20]. Dostupné 

z: http://ec.europa.eu/education/policy/adult-learning_cs

+


16 / MBA studium v podmínkách české praxe • Distanční formou vzdělávání se  rozumí samostatné studium uskutečňované převážně 

nebo  zcela prostřednictvím informačních technologií, popřípadě spojené s indivi-

duálními konzultacemi.

• Kombinovanou formou vzdělávání je  střídání denní a jiné formy vzdělávání stano

vené školským zákonem.

Podle vysokoškolského zákona č.  111/1998 Sb.,  §  44,  mají  dospělí na  vysokých  školách možnost studovat ve třech možných formách studia: • Prezenční studium je  výuka, která  probíhá ve  všední dny,  a to  v podobě přednášek, 

seminářů, cvičení, laboratorních praktik apod. Školský zákon č.  561/2004 Sb.,  na 

rozdíl od  vysokoškolského, prezenční studium nezná, ale  hovoří o tzv. denní formě 

vzdělávání.

• Distanční studium je  uskutečňováno zcela  nebo převážně prostřednictvím infor -

mačních technologií, popřípadě je  doplněno individuálními konzultacemi (zákon 

č. 561/2004 Sb., § 25). • Kombinované studium představuje střídání denní a jiné formy vzdělávání stanovené 

zákonem a vedle samostudia zahrnuje i přímý kontakt s vyučujícími.

Účast dospělých Čechů ve  formálním vzdělávání je  v kontextu zemí  Evropské unie  podprůměrná, počet  hodin  strávený vzděláváním měsíčně spíše  průměrný (AES – Adult  Education Survey 2016). Lze  tak  odvodit, že  přestože dospělí mají  řadu  příležitostí, jak  se  do formálního vzdělávání, které je  ve  veřejných vzdělávacích institucích poskytováno  zdarma, zapojit, do  formálního vzdělávacího systému vstupují v dospělém věku  ve srovnání s Evropou spíše  ojediněle. V roce 2016 se formálního vzdělávání účastnilo  pouze přibližně 9 %  osob  ve  věku  18  až  69 let a 3 % osob  ve  věkové skupině 25  až  64 let (viz Graf 1).

Formální vzdělávání je  v České republice záležitostí především mladších osob  a se 

stoupajícím věkem zapojení do  tohoto typu  vzdělávání prudce klesá (viz  Graf  2).  Za

tímco v nejmladší sledované věkové kategorii 18  až  24 let se  nějaké formě formálního 

studia věnují dvě  třetiny osob  (66 %), ve věkové kategorii 25  až  29 let je  to  již  jen  13 %, 

přičemž i zde  lze  předpokládat, že  se  ve  většině případů jedná o studenty vyšších stupňů 

vysokoškolského studia, dokončující své počáteční vzdělávání. Ve  věku  nad  třicet  let  je  

účast  ve  formálním vzdělávání již  velmi nízká, mezi  osobami staršími 50 let je  zapojení  do formálního vzdělávání pouze ojedinělé.

Co  se  týče  stupňů studia, 23 % účastníků dalšího formálního vzdělávání navště- vuje  střední stupeň vzdělávání, ve  kterém převažuje účast  ve  středoškolském studiu 

Celoživotní učení / 17

zakončeném maturitní zkouškou. 77 % účastníků dalšího formálního vzdělávání se 

vzdělává v rámci některého z vysokoškolských studijních programů s mírnou převahou 

studentů bakalářského studia (viz Graf 3).

Studenti formálního vzdělávání v České republice významně preferují pro  své  stu

dium  veřejné školy před  školami soukromými, a to  až  z devíti desetin. Přesto však  

studenti starší 25 let a účastníci dalšího vzdělávání volí  oproti mladším studentům 

počátečního vzdělávání mírně častěji právě školy soukromé. Co  se  týče  forem, stále 

převažuje prezenční studium, i když významná část  může probíhat formou samostudia. 

Distanční forma studia u nás  je  spíše  výjimečná –  v roce 2016 ji využilo pouze necelých 

5 %  studentů, přičemž se  jednalo o studenty terciárního vzdělávání (AES 2016, ČSÚ).

Nejčastější motivací pro  účast  ve  formálním vzdělávání je  zvýšení kvalifikace. Kon-

krétními důvody nejčastěji bývá  získání osvědčení, zlepšení kariérních vyhlídek a nabytí 

nových znalostí a dovedností (AES 2016, ČSÚ).

4

Vzdělávání dospělých v České republice –  2016. Český statistický úřad [online]. [cit.  2018-06-12]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vzdelavani-dospelych-v-ceske-republice-2016

celková účast

Švédsko

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

10

20

30

40

50

60

70

80

Finsko

účast

průměrný počet hodin

Norsko

Spojené království

Španělsko

Nizozemí

Lucembursko

Švýcarsko

Malta

RakouskoSlovinsko

Lotyšsko

Polsko

Chorvatsko

Portugalsko

Makedonie

Řecko

Německo

Kypr

Srbsko

Bulharsko

Česká republika

Litva

Rumunsko

Slovensko

průměrný počet hodin na účastníka měsíčně

Graf 1 Účast a průměrný počet hodin formálního vzdělávání měsíčně (25 až64 let) – mezi­

národní srovnání (Zdroj: AES 2016, ČSÚ

4

)

18 / MBA studium v podmínkách české praxe

Vzdělávání dospělých v České republice –  2016. Český statistický úřad [online]. [cit.  2018-06-12]. 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vzdelavani-dospelych-v-ceske-republice-2016

60–69 let > 99 %< 1 %

< 1 %

1 %

2 %

13 %

66 %

9 %

> 99 %

99 %

98 %

87 %

34 %

91 %

účastní se formálního vzdělávání neúčastní se formálního vzdělávání

50–59 let

40–49 let

30–39 let

25–29 let

18–24 let

18–69 let

celkem

Graf 2 Účast ve formálním vzdělání dle věkových kategorií (Zdroj: AES 2016, ČSÚ

5

)

Graf 3 Účastníci formálního vzdělávání dle stupně studia, věkových kategorií a typu vzdělávání

(Zdroj: AES 2016, ČSÚ)

0 %

SŠ s výučním listem

VOŠ a konzervatoř

VŠ bakalářské

VŠ magisterské

VŠ doktorské

SŠ s maturitou,

pomaturitní studium

10 %

studenti

18–69 let

celkem

studenti

18–24 let

studenti

25–69 let

studenti

počátečního

vzdělávání

studenti

dalšího

vzdělávání

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.