načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Max Weber - život a dílo Weberovské interpretace - Marek Loužek

Max Weber - život a dílo Weberovské interpretace
-11%
sleva

Kniha: Max Weber - život a dílo Weberovské interpretace
Autor:

Rozsáhlá publikace systematicky shrnuje život a dílo zakladatele německé sociologie a jednoho z nejvýznamnějších myslitelů 20. století Maxe Webera. Kniha je členěna do dvou bloků první část je ... (celý popis)
Titul doručujeme za 10 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  385 Kč 343
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
11,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Karolinum
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2005
Počet stran: 753
Rozměr: 20,5x14,5 cm
Úprava: 753 stran
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
ISBN: 80-246-0812-X
EAN: 9788024608129
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Monografie systematicky zkoumá jednotlivé aspekty klasické sociologické koncepce.

Popis nakladatele

Rozsáhlá publikace systematicky shrnuje život a dílo zakladatele německé sociologie a jednoho z nejvýznamnějších myslitelů 20. století Maxe Webera. Kniha je členěna do dvou bloků první část je věnována přímo Weberovi, druhá přináší recepci jeho díla ve společenskovědní literatuře sociologické, ekonomické, politologické i filosofické. Kniha je kromě přehledu prací Maxe Webera opatřena také obsáhlým seznamem české a zejména cizojazyčné literatury k weberovské tematice.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

Ú V O D и

A . M A X W E B E R

I . Ž I V O T A D Í L O M A X E W E B E R A i8

1. Ž i v o t i 8

2 . S i t u a c e v e s p o l e č e n s k ý c h v ě d á c h 2 6 3 . P o l i t i k a 31

4 . M e z i n á r o d n í k o n t e x t 3 5 5 . V z t a h к u m ě n í a n á b o ž e n s t v í 4 2

S h r n u t í 4 6

L i t e r a t u r a 4 7

I I . M A X W E B E R H I S T O R I K 5 3

1. „ O b c h o d n í s p o l e č n o s t i v e s t ř e d o v ě k u “ ( 1 8 8 9 ) 5 4

2 . „ Ř í m s k á a g r á r n í h i s t o r i e v j e j í m v ý z n a m u p r o v e ř e j n é a s o u k r o m é

p r á v o “ (1 8 9 1 ) 5 6

3 . „ S i t u a c e z e m ě d ě l s k ý c h d ě l n í k ů v e v ý c h o d o l a b s k é m N ě m e c k u “

( 4 8 9 2 ) 61

4 . „ S o c i á l n í p ř í č i n y z á n i k u a n t i c k é k u l t u r y “ ( 1 8 9 6 ) 6 5 5 . P o z d ě j š í o d k l o n o d h i s t o r i e ? 6 7

S h r n u t í 6 8

L i t e r a t u r a 6 9

I I I . M A X W E B E R E K O N O M 71

1. „ Z j e d n é t ř e t i n y e k o n o m “ 7 2

2 . „ N á r o d n í s t á t a n á r o d o h o s p o d á ř s k á p o l i t i k a “ ( 1 8 9 5 ) 7 4 3 . „ Z á k l a d y p ř e d n á š e k o o b e c n é e k o n o m i i “ ( 1 8 9 8 ) 7 8

- 5-


4 - P r á c e o b u r z á c h a b u r z o v n í m o b c h o d o v á n í

5 . T e o r i e m e z n í h o u ž i t k u a z á k l a d n í „ p s y c h o f y z i c k ý z á k o n “ ( 1 9 0 8 )

6 . „ R o s c h e r a K n i e s a l o g i c k é p r o b l é m y h i s t o r i c k é e k o n o m i e “

( 1 9 0 3 - 0 6 )

7. E k o n o m i c k é d i m e n z e „ H o s p o d á ř s t v í a s p o l e č n o s t i “

S h r n u t í

L i t e r a t u r a

I V . O B E C N Á S O C I O L O G I E

1. V z n i k „ W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t “ (1 9 2 1 —2 2 )

2 . „ Z á k l a d n í s o c i o l o g i c k é p o j m y “

3 . S t a v y a t ř í d y

4 . S o c i o l o g i e r a s y a e t n i c k ý c h v z t a h ů

5 . E m p i r i c k á s o c i o l o g i e

S h r n u t í

L i t e r a t u r a

V . H O S P O D Á Ř S K Á S O C I O L O G I E

1. „ P s y c h o f y z i c k é p r á c e “ ( 1 9 0 8 —0 9 )

2 . H o s p o d á ř s k á s o c i o l o g i e v „ H o s p o d á ř s t v í a s p o l e č n o s t i “

S h r n u t í

L i t e r a t u r a

V I . S O C I O L O G I E P O L I T I K Y

1. S o c i o l o g i e p o l i t i k y v e „ W i r t s c h a f t u n d G e s e l l s c h a f t “ ( 1 9 2 1 - 2 2 )

2 . „ P o l i t i k a j a k o p o v o l á n í “ ( r g i g )

S h r n u t í

L i t e r a t u r a

V I I . „ P R O T E S T A N T S K Á E T I K A A D U C H K A P I T A L I S M U “

1. H i s t o r i c k é p o z a d í d í l a

2 . A n a l ý z a „ P r o t e s t a n t s k é e t i k y “

3 . B o j o a u t o r s t v í

4 . K r i t i k a h i s t o r i k ů

5 . K a t o l i c k é r o z p a k y

S h r n u t í

L i t e r a t u r a

V I I I . S O C I O L O G I E N Á B O Ž E N S T V Í

i. „ H o s p o d á ř s k á e t i k a s v ě t o v ý c h n á b o ž e n s t v í “ (1 9 1 5 — 1917)

- 6-

8 0

8 4

86

8 9

9 '

93

95

9 6

9 8

1 0 8

110

112

” 3

114

116

116

121

127

12 8

12 9

12 9

142

1 4 6

'4 7

1 4 8

14 9

'5'

162

163

1 6 6

1 6 8

1 6 9

' 7'


2 . S o c i o l o g i e n á b o ž e n s t v í v „ H o s p o d á ř s t v í a s p o l e č n o s t i “ ( 1 9 2 1 - 2 2 )

3 . „ P r o t e s t a n t s k é s e k t y a d u c h k a p i t a l i s m u “ ( 1 9 0 6 )

S h r n u t í

L i t e r a t u r a

I X . S O C I O L O G I E P R Á V A

1. S o c i o l o g i e p r á v a v „ H o s p o d á ř s t v í a s p o l e č n o s t i “

2 . T e o r i e b y r o k r a c i e

S h r n u t í

L i t e r a t u r a

X . W E B E R O V A M E T O D O L O G I E

1. „ O b j e k t i v i t a “ s o c i á l n ě v ě d n í h o a s o c i á l n ě p o l i t i c k é h o p o z n á n í

(i9°4)

2 . „ K r i t i c k é s t u d i e v o b l a s t i l o g i k y v ě d o k u l t u ř e “ ( 1 9 0 6 )

3 . „ P ř e k o n á n í “ m a t e r i a l i s t i c k é h o p o j e t í d ě j i n R . S t a m m l e r a (1 9 0 7 )

4 . S m y s l „ h o d n o t o v é n e u t r a l i t y “ v s o c i o l o g i c k ý c h a e k o n o m i c k ý c h

v ě d á c h (1 9 1 7 )

5 . „ V ě d a j a k o p o v o l á n í “ (1 9 1 7 )

S h r n u t í

L i t e r a t u r a

B . W E B E R O V S K É I N T E R P R E T A C E

X I . R E C E P C E M A X E W E B E R A V E S V Ě T O V É L I T E R A T U Ř E

1. S v ě t o v é s t a t i s t i k y

2 . W e b e r o v s k á t é m a t a

3 . R e c e p c e v č e s k é l i t e r a t u ř e

4 . F r a g m e n t á r n i n e b o s y s t e m a t i c k é r e c e p c e ?

S h r n u t í

L i t e r a t u r a

X I I . I N T E R P R E T A C E V O B E C N É S O C I O L O G I I

1. „ P a r s o n i z a c e “ a „ d c p a r s o n i z a c e “ W e b e r a

2 . O d e z v a v e m p i r i c k é s o c i o l o g i i

3 . S p o r o t e o r i i s o c i á l n í s t r a t i f i k a c e

4 . W e b e r j a k o p ř e d c h ů d c e t e o r i e r a c i o n á l n í v o l b y

5 . I n t e r p r e t a c e v s o c i o l o g i i e t n i c k ý c h v z t a h ů

1 8 5

1 9 4

1 9 6

'97

1 9 8

1 9 8

2 0 9

2 1 2

2T3

2 1 4

215

2 2 5

2 2 8

2 3 0

2 3 7

2 4 3

2 4 4

2 4 6

2 4 7

2 5 0

2 5 5

2 5 9

2 6 1

2 6 2

2 6 6

2 6 6

2 7 4

2 7 8

2 8 3

2 8 6

- 7-


6 . N e o c h a r i s m a t i c k á t e o r i e v ů d c o v s t v í 2 8 8 7 . W e b e r o v s t v í j a k o p r o g r a m p r o t r a n s f o r m a c i ? 2 9 0

8 . P r i m á t h i s t o r i e n a d s o c i o l o g i í ? 2 9 2

S h r n u t í 2 9 5

L i t e r a t u r a 2 9 6

X I I I . I N T E R P R E T A C E V S O C I O L O G I I N Á B O Ž E N S T V Í 3 0 6

r . R a c i o n a l i z a c e j a k o ú s t ř e d n í t é m a ? 3 0 7

2 . I n t e r p r e t a c e c h a r i s m a t u 3 1 3 3 . K r i t i k a r e l i g i o n i s t i c k ý c h z n a l o s t í 3 1 6

4 . F u n k c i o n a l i s t i c k é a Š t r u k t u r a l i s t i c k é i n t e r p r e t a c e 3 2 3 5 . A n t r o p o l o g i c k é i n t e r p r e t a c e 3 2 5

6. S o c i á l n ě p s y c h o l o g i c k é v ý k l a d y 3 2 7 7 . N á b o ž e n s k é i n t e r p r e t a c e 3 2 9

S h r n u t í 3 3 2

L i t e r a t u r a 3 3 3

X I V . D E B A T A O P R O T E S T A N T S K É E T I C E 3 4 2

1. K r i t i c i „ P r o t e s t a n t s k é e t i k y “ 3 4 2

2 . O b h á j c i „ P r o t e s t a n t s k é e t i k y “ 3 4 8 3 . E m p i r i c k é v ý z k u m y 3 5 3 4 . D e z i n t e r p r e t o v a l W e b e r k a t o l i c i s m u s ? 3 5 8

5 . R o z š í ř e n í w e b e r o v s k é h y p o t é z y n a j i n á n á b o ž e n s t v í 3 6 3

6 . „ P r o t e s t a n t s k á e t i k a “ a d u c h m o d e r n í v ě d y 3 6 5

S h r n u t í 3 7 0 L i t e r a t u r a 371

X V . I N T E R P R E T A C E V S O C I O L O G I I P R Á V A 3 8 1

1. S o c i o l o g i c k o - p r á v n í o b h a j o b y 3 8 г 2 . W e b e r j a k o p r á v n í p o z i t i v i s t a ? 3 8 7 3 . A n g l i c k á h á d a n k a — v y v r á c e n í W e b e r o v y s o c i o l o g i e p r á v a ? 3 9 1 4 . „ P r o t e s t a n t s k á e t i k a a v z n i k m o d e r n í h o p r á v a “ 3 9 4

5 . V ý k l a d y t e o r i e b y r o k r a c i e 3 9 6

6 . W e b e r o v a s o c i o l o g i e p r á v a z p o h l e d u f r a n k f u r t s k é š k o l y 4 0 6

S h r n u t í 4 0 7

L i t e r a t u r a 4 0 8

X V I . P O L I T O L O G I C K É I N T E R P R E T A C E 4 1 4

i . „ N a c i o n a l i s t i c k é “ i n t e r p r e t a c e 4 1 4

- 8-


2 . „ D e m o k r a t i c k é “ i n t e r p r e t a c e

3 . K o n z e r v a t i v n í i n t e r p r e t a c e

4 . M a r x i s t i c k é i n t e r p r e t a c e

5 . I n t e r p r e t a c e c h a r i s m a t u v p o l i t i c k é s o c i o l o g i i

6 . G e o p o l i t i c k á i n t e r p r e t a c e

7. H o d n o t o v á n e u t r a l i t a v p o l i t o l o g i i j a k o f i k c e ?

8 . V ý k l a d y W e b e r o v y p o l i t i c k é f i l o z o f i e

S h r n u t í

L i t e r a t u r a

X V I I . E K O N O M I C K É I N T E R P R E T A C E

1. R e h a b i l i t a c e W e b e r a j a k o e k o n o m a

2 . W e b e r ů v i d e á l n í t y p j a k o ř e š e n í p r v n í h o s p o r u o m e t o d u

3 . E k o n o m i c k á k r i t i k a i d e á l n í c h t y p ů

4 . „ S c h u m p e t c r i á n s k á “ d e b a t a

5 . S p o r o e k o n o m i c k o u r a c i o n a l i t u

6 . L i b e r á l n í e k o n o m i c k é i n t e r p r e t a c e

7. M a r x i s t i c k é e k o n o m i c k é i n t e r p r e t a c e

8 . O t á z k a v z t a h u e k o n o m i e a s o c i o l o g i e

9 . I n s t i t u c i o n a l i s t i c k é i n t e r p r e t a c e

S h r n u t í

L i t e r a t u r a

X V I I I . M E T O D O L O G I C K É I N T E R P R E T A C E

1. A l e x a n d e r v o n S c h e l t i n g : W e b e r j a k o o d p ů r c e s o c i o l o g i e p o z n á n í

2 . D i s k u z e o h o d n o t o v é n e u t r a l i t ě

3 . D i s k u z e o r a c i o n a l i t ě

4 . D e b a t a o i d e á l n í c h t y p e c h

5 . S p o r o V e r s t e h e n

6 . D e b a t a o m e t o d o d o l o g i c k é m i n d i v i d u a l i s m u

S h r n u t í

L i t e r a t u r a

I X X . F I L O Z O F I C K É I N T E R P R E T A C E

1. N o v o k a n t o v s k é i n t e r p r e t a c e

2 . H e g e l o v s k á i n t e r p r e t a c e

3 . F e n o m e n o l o g i c k é i n t e r p r e t a c e

4 . E x i s t e n c i a l i s t i c k é i n t e r p r e t a c e

5 . „ I r a c i o n a l i s t i c k é “ i n t e r p r e t a c e

4 1 8

4 2 0

433

4 4 0

4 4 6

45°

45'

453

454

4 6 5

4 6 5

4 6 7

4%

47і

4 7 2

4 7 6

47 8

4 8 1

4 8 2

4 8 4

4 8 6

49°

49°

493

5 0 9

5 1 6

521

523

5 2 6

527

53 8

536

544

545

54 8

55°

- 9 -


6 . P o s t m o d e r n í i n t e r p r e t a c e 5 5 2

7. U p a d l W e b e r d o r e l a t i v i s m u ? 55 7

S h r n u t í 5 6 1

L i t e r a t u r a 5 6 2

X X . S P E C I Á L N Í I N T E R P R E T A C E 5 6 7

1. P s y c h o a n a l y t i c k é i n t e r p r e t a c e 5 6 7

2 . F e m i n i s t i c k é i n t e r p r e t a c e 571 3 . P e r l i č k y 57 7

S h r n u t í 5 7 8

L i t e r a t u r a 5 7 9

Z Á V Ě R 5 8 0

1. A k t u a l i t a m e t o d o l o g i e : h o d n o t o v á n e u t r a l i t a 5 8 1

2 . A k t u a l i t a p r o s p o l e č e n s k é v ě d y 5 8 6

C . P Ř Í L O H Y

D Í L O M A X E W E B E R A 6 0 0

A . C h r o n o l o g i c k ý s e z n a m o r i g i n á l n í c h p u b l i k a c í 1 8 8 9 - 1 9 2 0 6 0 1

B . C h r o n o l o g i c k ý s e z n a m n e u v e r e j n e n ý c h p r a c í 6 2 0

C . P o s m r t n ě v y d a n é p r á c e a s o u b o r n á d í l a 6 2 1

D . V y d a n é d o p i s y 6 2 3

W E B E R O V S K Á L I T E R A T U R A 6 2 4

A . A n g l o a m e r i c k á l i t e r a t u r a 6 2 4

B . N ě m e c k á l i t e r a t u r a 6 6 7

C . F r a n c o u z s k á l i t e r a t u r a 6 9 9

D . I t a l s k á l i t e r a t u r a 7 0 7

E . Č e s k á l i t e r a t u r a 7 1 4

F. S l o v e n s k á l i t e r a t u r a 7 1 6

S U M M A R Y 717

Z U S A M M E N F A S S U N G 7 2 2

V č c n ý a j m e n n ý r e j s t ř í k 7 2 8

— 10 —
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist