načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Manželství v pozdním středověku – Paweł Kras; Martin Nodl

Manželství v pozdním středověku
-1%
sleva

Kniha: Manželství v pozdním středověku
Autor: Paweł Kras; Martin Nodl

Studie českých, polských a slovenských badatelů jsou věnovány právním aspektům uzavírání manželství, manželství jako politiku a sociokulturním aspektům manželského života a sexuality ve 14. a 15. století (rituály a obyčeje)
238
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost

hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4%hodnoceni - 58.4% 60%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: FILOSOFIA
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 308
Rozměr: 24 cm
Vydání: Vyd. 1.
Jazyk: česky
Datum vydání: 25.09.2014
Nakladatelské údaje: Praha, Filosofia, 2014
ISBN: 978-80-7007-365-0
EAN: 9788070073650
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Studie českých, polských a slovenských badatelů jsou věnovány právním aspektům uzavírání manželství, manželství jako politiku a sociokulturním aspektům manželského života a sexuality ve 14. a 15. století (rituály a obyčeje)

Předmětná hesla
Manželství – 14.-15. stol.
Středověká společnost – 14.-15. stol.
Manželství – Evropa – 14.-15. stol.
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O bsah

Ü vodni zam yšleni: m anželství v p o z d n ím středověku

M anželství pod drobnohledem církve

K r z y sz t o f O z ô g

M alžeň stw o w p olskim ustaw odaw stw ie syn o d áln y m w ieków šrednich

I z a b e l a S k i e r s k a ( t )

R ozw iqzanie m alžeň stw a w po lscc p ó žn eg o šredniow iecza

w šw ietle p raktyki si|dów košcielnych

M a r t in N o d l

In facie ecclesiae

M o n ik a Sa c z y ň sk a

R ytualy košcieln e zw iqzane z m alžeňstw em w P o lsce p ó žnego

šred n io w iecza (n a po d staw ie pontyfikalów krakow skich z xv w ieku)

M anželství jako politikum

P e t r El b e l u n te r M itarb eit von St a n isla v Ba r ta u n d W o l f r a m Z ie g l e r

D ie H eirat zw ischen E lisab eth von L uxem burg u n d H erzo g A lb rech t V.

von Ö sterre ich . R echtliche, finanzielle u n d m ach tp o litisch e

Z u sa m m e n h än g e (m it einem Q u ellen an h an g )

U r s z u l a Bo r k o w sk a ( t )

M alžeňstw a jagielloňskie

A g n ie s z k a Ja n u s z e k-Sie r a d z k a

D e rege e t uxore. K w estie m alžeh stw Z yg m u n ta A ugusta n a sejm ach

A n t o nIn Ka l o u s

T ři tý d n y slávy, tři roky šťastn éh o m anželství: B eatrix a M atyáš

D a n ie l a D v oRAkovA

M an želstv o u h o rsk ej šla c h ty

K a t e ř in a J lS o v A

M anželství v pražsk ém m ěšťanském p ro střed í. S taro m ěstsk é svatebni

sm louvy z d ru h é poloviny 15. století


Sexualita, právo a m orálka

A d a m K ra w iec

Požqdanie i rytual. S eksualnošć m alžctiska w póžnym šredniow ieczu

Ka t e ŕ in a Č a d ko v á

A cli ta láska nebeská. P říspěvek k fen o m én u d u c h o v n ih o m anželství

v p ro sto ru středověké m ystiky

Pa v el Bl a ž e k

Z hovadilé způsoby. Islám ská m an želstv í o čim a středověkých

záp ad n ích cestovatelů

Sum m ary

Jm en n ý rejstřík
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.