načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Manažment a financovanie v zdravotníctve – Peter Ondruš; Iveta Ondrušová

Fungujeme! Vážení zákazníci, knihy si u nás můžete nadále objednávat s doručením Českou poštou, GLS či aktualizovanou Zásilkovnou. Tyto objednávky vyřizujeme v běžném režimu, stejně tak nákup e-knih a dalších elektronických produktů. Nařízením vlády jsou z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky, bližší informace naleznete zde
Manažment a financovanie v zdravotníctve
-7%
sleva

Kniha: Manažment a financovanie v zdravotníctve
Autor: Peter Ondruš; Iveta Ondrušová

Monografia si kladie za cieľ poskytnúť prehľadné informácie o efektívnom riadení a financovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícki manažéri sú každodenne konfrontovaní s realitou a ... (celý popis)
440
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Vydavatelstvo Matice Slovenskej
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2017
Počet stran: 328
Rozměr: 170x240
Úprava: ilustrace
Vydání: Vydanie prvé
Skupina třídění: Veřejné zdraví a hygiena
Jazyk: slovensky
Datum vydání: 30.01.2017
ISBN: 978-80-972535-9-2
EAN: 9788097253592
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Monografia si kladie za cieľ poskytnúť prehľadné informácie o efektívnom riadení a financovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícki manažéri sú každodenne konfrontovaní s realitou a úlohami, ktoré musia riešiť, aby zabezpečili plynulý chod organizácie. Táto príručka im pomôže zorientovať sa v spleti právnych noriem, nariadení a predpisov, ako aj získať prehľadné teoretické vedomosti o riadení a financovaní v zdravotníctve.

Obsah tvorí 14 kapitol, ktoré pojednávajú o témach: zdravotná starostlivosť v Slovenskej republike, riadenie zdravotníckej organizácie, informácie a informačné systémy, výchova a riadenie ľudských zdrojov v zdravotníctve, strategický manažment, manažment kvality, etické a právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti, financovanie zdravotnej starostlivosti, finančný manažment zdravotníckej organizácie, základné princípy marketingu zdravotníckej organizácie, krízový manažment v zdravotníctve a farmakoekonomické metódy v zdravotníckom manažmente. Súčasťou je aj krátky prehľad anglicko-slovenských výrazov k danej problematike.

Publikácia je určená poslucháčom lekárskych a ošetrovateľských fakúlt na rozšírenie vedomostí, uľahčenie prípravy a štúdia manažmentu a financovania v zdravotníctve, vedúcim a riadiacim pracovníkom v zdravotníckych organizáciách pri doplňovaní si vzdelania, ako aj všetkým, ktorí majú záujem oboznámiť sa s danou problematikou. (príručka zdravotníckého manažéra)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Zdravotnícky manažment a financovanie Zdravotnícky manažment a financovanie
Ozorovský Vojtech, Vojteková Ivana
Cena: 658 Kč
Básnické dielo - Ján Ondruš Básnické dielo - Ján Ondruš
Ondruš Ján
Cena: 334 Kč
Manažment výroby  Manažment výroby 
Dupaľ Andrej, kolektiv
Cena: 480 Kč
Dlhové financovanie Dlhové financovanie
Valášková Katarína, Kováčová Mária, Kubala Pavol
Cena: 251 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

SUM M ARY..................................................................................................................................... 6

PREDSLOV..................................................................................................................................... 7

POUŽITÉ SKRATKY................................................................................................................... 8

1. Základné charakteristiky starostlivosti o zdravie obyvateľstva.............................. 9

1.1 Ú vod..................................................................................................................................9

1.2 Ciele a úlohy zdravotnej politiky š tá tu ..................................................................12

1.3 Prečo sú potrebné zdravotnícke systémy a na čo slú ž ia................................... 15

1.4 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti.................................................................... 18

1.5 Regulačné mechanizmy v systéme starostlivosti o zdravie.................................... 20

2. Zdravotná starostlivosť v Slovenskej republike...........................................................22

2.1 Ú vod................................................................................................................................22

2.2 Organizácia, riadenie, poskytovanie a kontrola zdravotnej

starostlivosti v S R ........................................................................................................22

2.2.1 Prehľad organizácie zdravotnej starostlivosti v S R .........................................22

2.2.2 Organizácia štátnej správy v zdravotníctve.................................................... 23

2.2.3 Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike........25

2.2.4 Poskytnutie a úhrada cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej

slovenskému poistencovi v inom členskom štáte Európskej únie....................29

2.2.5 Poskytovanie zdravotnej starostlivosti cudzím štátnym príslušníkom........31

2.2.6 Dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.......................................32

2.3 Prehľad medicínskej legislatívy................................................................................ 33

2.4 Súčasný zdravotný stav slovenskej populácie v rámci EÚ a globálne........... 38

2.5 Výzvy v oblasti zdravotnej starostlivosti...............................................................50

3. R iadenie zdravotníckej organizácie................................................................................53

3.1 Ú vod................................................................................................................................53

3.2 M anažment a m anažéri............................................................................................. 55

3.2.1 Definície a kompetencie....................................................................................55

3.2.2 Funkčný model manažmentu a manažérske funkcie.....................................56

3.2.3 Organizačná štruktúra a jej alternatívy............................................................ 57

3.2.4 Manažérske pozície a kontrola v organizačnej hierarchii...............................60

3.2.5 Manažérske roly................................................................................................. 61

3.2.6 Manažérske schopnosti......................................................................................62

3.2.7 Rozhodovanie v činnosti manažéra..................................................................63

3.3 Organizačné správanie............................................................................................... 70

3.3.1 Základy organizačnej psychológie....................................................................71

3.3.2 Osobnosť a motivácia........................................................................................76

3.3.3 Pracovné skupiny a tímy....................................................................................78

3.3.4 Manažéri a líd ri................................................................................................. 79

3.3.5 Správa organizácie............................................................................................. 83

3.3.6 Moc v organizácii a jej dôsledky - súhlas a konflikt.......................................83

1


3.3.7 Konflikty na pracovisku a ich riešenie............................................................ 85

3.3.8 Kultúra organizácie............................................................................................87

3.3.9 Kariéra v organizácii..........................................................................................89

3.3.10 Stres a jeho vplyv na správanie..........................................................................89

3.4 O bchodná kom unikácia........................................................................................... 91

3.4.1 Komunikácia, komunikačný proces a formy komunikácie...........................91

3.4.2 Príprava a vedenie pracovných porád..............................................................99

3.4.3 Čas a jeho organizácia .................................................................................... 102

3.5 Kontrolovanie v práci m anažéra.......................................................................... 104

4. Informácie a informačné systémy.......................................................................... 108

4.1 Ú vod........................................................................................................................... 108

4.2 Úloha informácií v práci m anažéra................................................................... 110

4.3 Informačné systémy v zdravotníctve................................................................. 115

4.3.1 Ambulantný informačný systém....................................................................115

4.3.2 Nemocničný informačný systém....................................................................116

4.3.3 Systém PACS ....................................................................................................120

4.4 Elektronické a mobilné zdravotníctvo............................................................... 122

4.5 Bezpečnosť a ochrana inform ácií....................................................................... 125

5. Výchova a riadenie ľudských zdrojov v zdravotníctve..................................... 127

5.1 Ú vod........................................................................................................................... 127

5.2 Príprava na výkon zdravotníckeho povolania

v podm ienkach S R ....................................................................................................128

5.3 Systém ďalšieho vzdelávania................................................................................ 133

5.4 Vzdelávanie v zdravotníckom povolaní lekár a zubný lekár.................................... 134

5.5 Vzdelávanie v zdravotníckom povolaní sestra................................................ 135

5.6 Manažérske vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

na Slovensku............................................................................................................ 138

5.7 Akreditácia inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie

zdravotníckych pracovníkov v S R ..................................................................... 139

5.8 M anažm ent ľudských zdrojov v zdravotníctve................................................ 141

5.8.1 Strategické riadenie ľudských zdrojov.............................................................142

5.8.2 Trh práce a fluktuácia v zdravotníctve...........................................................145

6. Strategický manažment...........................................................................................148

6.1 Ú vod........................................................................................................................... 148

6.2 Účel a dôležitosť strategického plánovania...................................................... 148

6.3 Formy a úrovne stratégií v o rganizácii............................................................. 156

6.4 Model strategického riadenia a vytvorenie strategického p lá n u ................... 158

6.5 Analytické metódy využívané v strategickom manažmente

pri riadení organizácie.................................................................................................167

2


7. M anažm ent kvality............................................................................................................172

7.1 Ú vod........................................................................................................................... 172

72 M anažment kvality v systéme starostlivosti o zdravie................................... 173

7.2.1 Systém riadenia kvality v Slovenskej republike...........................................173

7.2.2 Systém manažérstva kvality............................................................................ 176

7.2.3 Politika kvality v zdravotníckom zariadení...................................................179

7.2.4 Hodnotenie kvality zdravotnej starostlivosti...............................................180

7.2.5 Kontrola dodržiavania kvality.......................................................................181

8. Etické a právne aspekty poskytovania zdravotnej staro stliv o sti...................... 185

8.1 Ú vod........................................................................................................................... 185

8.2 Profesijná a manažérska etika.............................................................................. 186

8.3 Vzťah zdravotníckeho pracovníka a pacienta.................................................. 187

8.3.1 Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov.....................................................188

8.3.2 Poučenie a informovaný súhlas...................................................................... 189

8.3.3 Právna zodpovednosť pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti................194

8.3.4 Reprodukčná medicína.................................................................................... 196

8.3.5 Starostlivosť na konci života............................................................................ 197

8.3.6 Etika biomedicínskeho výskumu...................................................................198

8.3.7 Spolupráca zdravotníckych pracovníkov s farmaceutickým

priemyslom a firmami zdravotníckej techniky.............................................199

8.3.8 Etické aspekty rozdeľovania zdrojov na zdravotnú starostlivosť.................200

8.4 Neetické správanie v zdravotníctve - k o ru p cia................................................ 201

8.4.1 Definícia korupcie............................................................................................201

8.4.2 Typológia korupcie..........................................................................................202

8.4.3 Najčastejšie podoby korupčného správania.................................................. 203

8.4.4 Príčiny korupcie v zdravotníctve....................................................................204

8.4.5 Dopady korupcie..............................................................................................204

8.4.6 Korupčný trh a mechanizmy korupčného správania...................................205

8.4.7 Protikorupčné opatrenia a nástroje verejnej politiky...................................210

9. Financovanie zdravotnej staro stliv o sti.....................................................................213

9.1 Ú vod..............................................................................................................................213

9.2 Princípy financovania zdravotnej starostlivosti................................................214

9.2.1 DRG systém skupiny súvisiacich diagnóz......................................................215

9.2.2 Úskalia privátneho poistenia..........................................................................217

9.3 Financovanie zdravotnej starostlivosti v S R ...................................................... 219

9.3.1 Charakteristika zdravotného poistenia ........................................................219

9.3.2 Reforma financovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku.......................221

9.3.3 Účastníci systému zdravotného poistenia......................................................226

9.3.4 Nákup zdravotnej starostlivosti - uzatváranie zmlúv

s poskytovateľmi...............................................................................................227

9.3.5 Kontrolné mechanizmy v systéme zdravotného poistenia...........................229

9.3.6 Financovanie zdravotnej starostlivosti, charakteristika...............................230

3


10. Finančný m anažm ent zdravotníckej organizácie.......................................................237

10.1 Ú vod..............................................................................................................................237

10.2 Daňový status zdravotníckej organizácie...........................................................238

10.3 Finančné plánovanie............................................................................................... 241

10.3.1 Tvorba rozpočtu............................................................................................... 241

10.3.2 Funkcie rozpočtu..............................................................................................242

10.3.3 Druhy rozpočtov..............................................................................................243

10.3.4 Tvorba rozpočtu............................................................................................... 245

10.3.5 Rozpočtová kontrola........................................................................................246

10.4 M anažment zásob......................................................................................................246

10.4.1 Nákup zásob..................................................................................................... 248

10.4.2 Náklady na zásoby............................................................................................249

10.4.3 Riadenie zásob..................................................................................................250

10.4.4 Skladovanie tovaru a vedenie skladového hospodárstva.............................251

10.5 M anažment pohľadávok a záväzkov................................................................... 251

10.6 Finančné rozhodovanie...........................................................................................253

10.6.1 Účtovníctvo......................................................................................................253

10.6.2 Finančné výkazy ..............................................................................................254

10.6.3 Ako čítať finančné výkazy................................................................................261

10.6.4 Finančná analýza zdravotníckej organizácie................................................ 263

11. Základné princípy m arketingu zdravotníckej organizácie.................................. 269

11.1 Ú vod..............................................................................................................................269

11.2 Marketingové nástroje ........................................................................................... 273

11.3 Vytvorenie marketingového plánu........................................................................277

12. Krízový m anažm ent v zdravotníctve............................................................................280

12.1 Ú vod..............................................................................................................................280

12.2 Postavenie a úlohy krízového manažmentu v spoločnosti................................281

12.3 Postavenie a úlohy krízového manažmentu v zdravotníctve..................................... 285

12.3.1 Právne predpisy na úseku krízového manažmentu v zdravotníctve...........285

12.3.2 Rezortné riadiace orgány krízového manažmentu.......................................289

12.3.3 Hospodárska mobilizácia a krízové plánovanie v subjektoch

hospodárskej mobilizácie v systéme zdravotníckeho zabezpečenia...........297

12.3.4 Zabezpečenie lôžok na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.................299

12.3.5 Mobilizačné rezervy na podporu krízového zdravotníckeho zabezpečenia... 300

12.3.6 Finančné zabezpečenie krízového zdravotníckeho zabezpečenia...............301

12.3.7 Systém zdravotnej záchrannej služby............................................................303

12.3.8 Pôsobnosť a úlohy pandemickej a epidemiologickej komisie.....................304

12.4 Záverečné zhodnotenie........................................................................................... 305

13. Farm akoekonom ické m etódy v zdravotníckom m a n a ž m e n te..........................308

14. Anglicko-slovenské výrazy pre zdravotníckeho m an ažéra...................................315

Zoznam g ra fo v .......................................................................................................................... 319

Zoznam tab u liek ........................................................................................................................320

Zoznam o b rázkov......................................................................................................................321

4
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist