načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Manažerské účetnictví – Bohumil Král

Manažerské účetnictví

Elektronická kniha: Manažerské účetnictví
Autor: Bohumil Král

– Již čtvrté vydání úspěšné učebnice autorského kolektivu VŠE v Praze se zabývá možnostmi tvorby a využitím systému finančních informací v řízení podnikatelského procesu z pozice managementu, jehož cílem je předložit ucelený ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  549
+
-
18,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Management Press
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2018
Počet stran: 792
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 999-00-017-9468-2
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Již čtvrté vydání úspěšné učebnice autorského kolektivu VŠE v Praze se zabývá možnostmi tvorby a využitím systému finančních informací v řízení podnikatelského procesu z pozice managementu, jehož cílem je předložit ucelený účetní pohled na ekonomiku podniku. Nové vydání je obohaceno o řadu novinek s cílem reagovat na další vývoj manažerského účetnictví a jeho navazujících oborů.

Zařazeno v kategoriích
Bohumil Král - další tituly autora:
 (Kniha + CD)
Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Ucebnice autorskeho kolektivu VSE v Praze pod vedenfm prof. Bohumila

Krale se zabyva moznostmi tvorby a vyuzitf m systemu financnfch infor­

m ad v rfzenf podnikatelskeho procesu z pozice managementu, jehoz

diem je predlozit uceleny ucetnf pohled na ekonomiku podniku. Autori

se nesnazf pouze o popis postupu, ktere se tradicne pouzfvajf; jejich

diem je seznamit zajemce s progresivnfmi metodami rfzenf efektivnosti

a financnf pozice podniku.

Toto jiz ctvrte vydanf uspesne monografie je vyznamne aktualizovano

a obohaceno o radu ,,novinek" s diem reagovat na dalsf vyvoj manazer­

skeho ucetnictvf a jeho navazujfdch oboru. Nove je do nf proto naprfklad

zapracovano vyuzitf tzv. prutokoveho ucetnictvf V rozhodovanf na exi­

stujfd kapacite, moznosti aplikace manazerskeho ucetnictvf v rfzenf

vztahu vuci zakaznfkum, jeho vazba na systemy merenf vykonnosti

a problematika environmentalnfho manazerskeho ucetnictvf a jeho

vztahu k ucetnictvf udrzitelneho rozvoje.

Kniha je urcena sirokemu okruhu uzivatelu, od manazeru na ruznych

urovnfch rfzenf, pracovnfku poradenskych firem, odbornfku specializo­

vanych na financnf rfzenf, a to nejen v podnikatelske sfere, po posluchace

vysokych skol ekonomickeho zamerenf.

CZ: 349 Kc SK: 14,49 € 1

......

ISBN 978-80-7261-554-4

I 1111

9 788072 615544

""

>

C,.)

-

2

LU

>c..)

-.::::::,

-

C/)

c:::

LU

>l'J

c:(

2

c:(

Bohumil l<ral a l

" I

MANAZERSl{E

I " I

UCETNICTVI

4.rozsrrene a al<tualizovane vvdanr


Manažerské účetnictví

Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na

www.mgmtpress.cz

www.albatrosmedia.cz

Bohumil Král a kol.

Manažerské účetnictví – e-kniha

Copyright © Albatros Media a. s., 2018

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována

bez písemného souhlasu majitelů práv.
Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti TESCO SW, a. s.

Bohumil Král a kol.

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

Autorský kolektiv:

prof. Ing. Bohumil Král, CSc.: kapitoly 1–8, 10–12, 14–18 (s výjimkou textů

zpracovaných doc. Wagnerem, doc. Zralým a Ing. Menšíkem), textová část kap. 9,

celková redakce textu

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.: kapitola 19

doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.: kap. 13 a 20, obrázky 9.1–9.5, příkladová část kap. 9

doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.: subkapitoly 16.5, 22.1 a 22.3

doc. Ing. Martin Zralý, CSc.: subkapitola 1.3

Ing. Ondřej Matyáš, Ph.D.: subkapitoly 22.1 a 22.2

Ing. Michal Menšík, Ph.D.: příklady 3.5 a 14.1, subkapitola 17.7, CD ROM

Ing. Petr Petera, Ph.D.: kap. 21

Jednotliví autoři zpracovali kromě výše uvedených kapitol také příslušnou část glosáře

Obálku navrhl: Petr Foltera

Odpovědná redaktorka: Jarmila Frejtichová

Redigovala: Irena Ajjanová

Technická redaktorka: Andrea Pastorčáková

Sazbu zhotovilo Grafické a DTP studio Fragment

Lektorovali:

prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D.

© Bohumil Král a kol., 2002, 2006, 2010, 2018

Vydalo nakladatelství Management Press roku 2018 ve společnosti Albatros Media a. s.

se sídlem Na Pankráci 30, Praha 4. Číslo publikace 00 000.

© Albatros Media a. s., 2018. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí

být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli

způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.

Objednávky knih:

www.managementpress.cz, www.albatrosmedia.cz

eshop@albatrosmedia.cz, bezplatná linka: 800 555 513

ISBN tištěné verze 978-80-7261-000-00

ISBN e-knihy 978-80-7261-569-8 (1. zveřejnění, 2018)

Cena uvedená výrobcem představuje nezávaznou doporučenou spotřebitelskou cenu.

V nakladatelství Management Press vydání 4., rozšířené a aktualizované


5

OBSAH ÚVOD 15 1 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ:

POJEM, CÍL, OBSAH A STRUKTURA 21

1.1 U živatelská struktura účetních informací . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.2 M anažerské účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.2.1 N ákladové účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.2.2 Ú četnictví pro rozhodování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.3 C ontrolling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1.3.1 V ývoj controllingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.3.2 A plikace controllingového přístupu při inovaci systému řízení. . . . . 33 1.4 V ztah manažerského účetnictví a controllingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 1.5 D uální vztah finančního a manažerského účetnictví . . . . . . . . . . . . . 41 1.6 V ývojové tendence manažerského účetnictví. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2 ZÁKLADNÍ POJMY A KRITÉRIA MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ 51 2.1 N áklady – základní pojem manažerského účetnictví . . . . . . . . . . . . . . 51 2.2 V ymezení pojmu nákladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2.3 Č asová dimenze nákladů manažerského účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . 54 2.4 N áklady a základní kategorie ekonomického řízení podniku. . . . . . . 57

2.4.1 Hospodárnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

2.4.2 E konomická účinnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.4.3 E konomická efektivnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

2.4.4 N áklad a výdaj – výnos a příjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2.4.5 P eněžní toky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

2.4.6 Solventnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

2.4.7 Likvidita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

2.4.8 S truktura vlastního a cizího kapitálu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2.5 Z působ vyjádření a ocenění nákladů v manažerském účetnictví . . . . 68

2.5.1 F inanční (pagatorní) pojetí nákladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

2.5.2 H odnotové pojetí nákladů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

2.5.3 E konomické pojetí nákladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ 3 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 75 3.1 V ýznam a struktura členění nákladů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 3.2 D ruhové členění nákladů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 3.3 Ú čelové členění nákladů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

3.3.1 N áklady technologické a náklady na obsluhu a řízení . . . . . . . . . 79

3.3.2 N áklady jednicové a režijní. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 3.4 Č lenění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik . . . . . . . . . . . . . . 81

3.4.1 O dpovědnostní středisko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

3.4.2 D ruhotné (interní) náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 3.5 K alkulační členění nákladů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

3.5.1 P římé a nepřímé náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 3.6 Č lenění nákladů z hlediska potřeb rozhodování . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3.6.1 Č lenění nákladů podle závislosti na objemu výkonů . . . . . . . . . . 85

3.6.2 V ariabilní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

3.6.3 F ixní náklady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

3.6.4 V yužití informací o fixních a variabilních nákladech v praxi. . . 91

3.6.5 R elevantní a irelevantní náklady; rozdílové náklady . . . . . . . . . . 94

3.6.6 O portunitní náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

3.6.7 N áklady vázané k rozhodnutí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 4 Z OBRAZENÍ NÁKLADŮ, VÝNOSŮ A ZISKU V ÚČETNICTVÍ 107 4.1 O bsah a struktura manažerského účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 4.2 V ýkonově a odpovědnostně orientované manažerské účetnictví . . . . 109

4.2.1 P ožadavky na výkonově orientované účetnictví . . . . . . . . . . . . . . 10 9

4.2.2 P ožadavky na odpovědnostně orientované účetnictví. . . . . . . 110 4.3 O dlišnosti ve sledování nákladů podle místa vzniku

a odpovědnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

4.4 V olba primární orientace manažerského účetnictví. . . . . . . . . . . . . . . 114 4.5 V ztah manažerského účetnictví k účetnictví finančnímu

a daňovému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

4.5.1 V ztah finančního a daňového účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

4.5.2 V ztah finančního a manažerského účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . . 117

4.5.3 D vouokruhová organizace účetnictví. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

4.5.4 J ednookruhová organizace účetnictví. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 4.6 K ombinace jednookruhové a dvouokruhové organizace . . . . . . . . . . . 127 5 M ETODICKÉ OTÁZKY VYUŽITÍ KALKULACE V ŘÍZENÍ PO LINII

VÝKONŮ 135

5.1 V ymezení základních kalkulačních pojmů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

5.1.1 K alkulace a její metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

5.1.2 P ředmět kalkulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

OBSAH

5.2 P řiřazování nákladů předmětu kalkulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

5.2.1 J ak přiřazovat náklady předmětu kalkulace?. . . . . . . . . . . . . . . . . 139

5.2.2 P roč se přiřazují náklady kalkulační jednici? . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2

5.2.3 A lokace nákladů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

5.2.4 C íle alokace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

5.2.5 P rincipy alokace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

5.2.6 A lokační fáze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

5.2.7 R ozvrhová základna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 6

5.2.8 Z ávěry pro praxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 8 5.3 S truktura nákladů v kalkulaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 5.4 S truktura kalkulačních vzorců orientovaných na potřeby řízení

z pozice managementu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

5.4.1 R etrográdní kalkulační vzorec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

5.4.2 K alkulační vzorce oddělující fixní a variabilní náklady. . . . . . . . 15 4

5.4.3 D ynamická kalkulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

5.4.4 K alkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů . . . . . . 156

5.4.5 K alkulace relevantních nákladů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 6 K ALKULACE PLNÝCH A VARIABILNÍCH NÁKLADŮ 165 6.1 P řednosti a omezení kalkulace plných nákladů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5 6.2 O becná východiska kalkulace variabilních nákladů. . . . . . . . . . . . . . . 171 6.3 V ztah kalkulace variabilních nákladů k podnikovému zisku . . . . . . . 172 6.4 V ztah kalkulace variabilních nákladů k řízení hospodárnosti . . . . . . 174 6.5 P odmínky a předpoklady využití kalkulace variabilních nákladů. . . 177

6.5.1 O mezení kalkulace variabilních nákladů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 7

6.5.2 Do mnělá omezení kalkulace variabilních nákladů. . . . . . . . . . . . 180

6.5.3 P řednosti kalkulace variabilních nákladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 7 SPECIFIKA KALKULACE S PŘIŘAZOVÁNÍM NÁKLADŮ AKTIVITÁM 187 7.1 P říčiny rozvoje nové metody řízení nákladů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 7.2 O becná východiska kalkulace založené na vztahu k aktivitám . . . . . . 191 7.3 P řednosti a omezení metody řízení nákladů ve vztahu k aktivitám . . . 193

7.3.1 P řednosti metody řízení nákladů ve vztahu k aktivitám . . . . . . . 195

7.3.2 O mezení metody řízení nákladů ve vztahu k aktivitám. . . . . . . . 199 7.4 V yužití metody řízení nákladů ve vztahu k aktivitám v praxi. . . . . . . 200 8 K ALKULAČNÍ SYSTÉM 211 8.1 V yužití kalkulací v řízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 12 8.2 P rvky kalkulačního systému. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 12

8.2.1 P ropočtová kalkulace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

8.2.2 P lánová kalkulace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

8.2.3 O perativní kalkulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

8.2.4 V ýsledná kalkulace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

8.2.5 K alkulace ceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

8.3 V azby kalkulačního systému. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

8.3.1 K alkulační systém v užším pojetí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 29

8.3.2 K alkulační systém v širším pojetí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

9 VLIV CHARAKTERU PODNIKÁNÍ NA VÝKONOVĚ ORIENTOVANÉ

ÚČETNICTVÍ 239

9.1 P odmínky ovlivňující zaměření výkonově orientovaného

účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

9.2 M etody evidence a kalkulace nákladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 43 9.3 O becné požadavky na tvorbu výkonově orientovaného účetnictví. . . 247 10 SY STÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ 289 10.1 P ojmové vymezení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 10.2 Z ákladní otázky tvorby a využití systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2 10.3 C íle systému plánů a rozpočtů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 10.4 Č asové dimenze systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

10.4.1 Z ákladní charakteristiky dlouhodobých rozpočtů . . . . . . . . . 298

10.4.2 S trategicky orientované manažerské účetnictví . . . . . . . . . . . . 299 10.5 T vorba systému plánů a rozpočtů firmy jako celku. . . . . . . . . . . . . . . 301

10.5.1 R ozpočtová výsledovka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02

10.5.2 R ozpočtová rozvaha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

10.5.3 R ozpočet peněžních toků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

10.5.4 V zájemný vztah hodnotových a naturálních kritérií . . . . . . . . 324

10.5.5 O bsah hodnotových kritérií hlavního podnikového

rozpočtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 6

10.6 T ransformace podnikových plánů a rozpočtů na nižší úrovně. . . . . 32 7 10.7 S ystém plánů a rozpočtů jako nástroj komunikace a koordinace . . . 330 10.8 V yužití systému plánů a rozpočtů jako motivačního nástroje. . . . . . 331 10.9 F ormy rozpočtů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332

10.9.1 O d pevných rozpočtů k variantním rozpočtům . . . . . . . . . . . . 332

10.9.2 O d indexních rozpočtů k rozpočtování s nulovým základem . . . 333

10.9.3 O d rozpočtů stanovených na pevně určené období

k e klouzavým rozpočtům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

10.9.4 O d univerzálních vztahových veličin k metodám založeným

n a vztahu k aktivitám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334

10.9.5 O d limitních rozpočtů k indikativním rozpočtům . . . . . . . . . 335 10.10 K ontrola plnění rozpočtů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 11 ŘÍZENÍ REŽIJNÍCH NÁKLADŮ 345 11.1 V ymezení problematiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 11.2 R ozpočet režijních nákladů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 6 11.3 S truktura rozpočtu režijních nákladů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 11.4 M etody sestavování rozpočtů režijních nákladů. . . . . . . . . . . . . . . . . 34 8

11.4.1 P rvotní údaje pro sestavení rozpočtů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

11.4.2 Z působ zpracování prvotních údajů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

11.4.3 Z působ stanovení nákladového úkolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4 11.5 K ontrola plnění rozpočtu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 6 12 R OZDÍLOVÉ METODY ŘÍZENÍ HOSPODÁRNOSTI JEDNICOVÝCH

NÁKLADŮ 365

12.1 Ú hrnné a rozdílové metody řízení hospodárnosti . . . . . . . . . . . . . . . 366 12.2 V yužití rozdílových metod v operativním řízení hospodárnosti . . . 366 12.3 N ormová metoda řízení hospodárnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

12.3.1 O perativní kalkulace a odchylky od norem. . . . . . . . . . . . . . . . 37 0

12.3.2 Z ákladní kalkulace a změny norem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

12.3.3 V yužití normové metody v praxi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3

12.3.4 Z obrazení informací normové metody v účetnictví. . . . . . . . . 374 13 ME TODA STANDARDNÍCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ 389 13.1 V ymezení problematiky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 13.2 Z avedení metody standardních nákladů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 90 13.3 S tanovení standardů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 13.4 S ledování skutečného průběhu a odchylek hodnocené činnosti

od standardu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

13.5 A nalýza odchylek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 13.6 A nalýza odchylek při aplikaci metody Variable Costing . . . . . . . . . . 3 97

13.6.1 O dchylky variabilních nákladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398

13.6.2 Odchylky fixních nákladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

13.6.3 O bjemová odchylka fixních nákladů při analýze odchylek

n a bázi Variable Costing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

13.7 A nalýza odchylek při aplikaci metody plných nákladů. . . . . . . . . . . . 412 13.8 O dchylka ze změny struktury vstupů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 13.9 O dchylky vznikající při nehomogenní produkci . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

13.9.1 O dchylky ze změny sortimentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 18

13.9.2 O dchylky nákladů při aplikaci metody Variable Costing . . . . 422 14 ODPOVĚDNOSTNÍ ÚČETNICTVÍ A PŘEDPOKLADY JEHO

FUNGOVÁNÍ 427

14.1 V ymezení problematiky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

OBSAH


10 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ 14.2 Odpovědnostní účetnictví. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 14.3 Předpoklady účinného fungování odpovědnostního účetnictví. . . . 429

14.3.1 Vymezení míry a oblastí pravomoci a odpovědnosti . . . . . . . . 429

14.3.2 Dílčí kritéria vyjádření pravomoci a odpovědnosti . . . . . . . . . 429

14.3.3 Motivační účinnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 14.4 Strukturální otázky odpovědnostního řízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 14.5 Organizační struktura podniku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

14.5.1 Centralizace a decentralizace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

14.5.2 Faktory ovlivňující míru centralizace či decentralizace

v odpovědnostním řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

14.6 Ekonomická struktura podniku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434

14.6.1 Nákladově řízené středisko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435

14.6.2 Ziskové středisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436

14.6.3 Rentabilitní středisko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

14.6.4 Investiční středisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

14.6.5 Výnosové středisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

14.6.6 Výdajové středisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 15 ŘÍZENÍ ODPOVĚDNOSTNÍCH STŘEDISEK 445 15.1 Vymezení problematiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 15.2 Centralizovaný přístup k odpovědnostnímu řízení . . . . . . . . . . . . . . 447

15.2.1 Pravomoc a odpovědnost podnikového vedení. . . . . . . . . . . . . 447

15.2.2 Způsob zadávání úkolů střediskům a kontrola jejich plnění. . . 448

15.2.3 Hierarchie odpovědnostních středisek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449

15.2.4 Orientace hodnotových nástrojů a kritérií. . . . . . . . . . . . . . . . . 449

15.2.5 Vztah středisek k podmínkám vnějšího okolí. . . . . . . . . . . . . . 449

15.2.6 Využívaná hodnotová kritéria a zainteresovanost středisek. . 450

15.2.7 Další důležité charakteristiky centralizovaného přístupu. . . . 451 15.3 Decentralizovaný přístup k odpovědnostnímu řízení . . . . . . . . . . . . 452

15.3.1 Pravomoc a odpovědnost podnikového vedení. . . . . . . . . . . . . 452

15.3.2 Hierarchie odpovědnostních středisek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

15.3.3 Orientace hodnotových nástrojů a kritérií. . . . . . . . . . . . . . . . . 454

15.3.4 Vztah středisek k podmínkám vnějšího okolí. . . . . . . . . . . . . . 454

15.3.5 Využívaná hodnotová kritéria a zainteresovanost středisek . . . 454

15.3.6 Další důležité charakteristiky decentralizovaného přístupu . . . 455 16 VYUŽITÍ HODNOTOVÝCH KRITÉRIÍ V ŘÍZENÍ ODPOVĚDNOSTNÍCH

STŘEDISEK 463

16.1 Vymezení problematiky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 16.2 Náklady odpovědnostních středisek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464

16.2.1 Odpovědnostní pohled na náklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464

16.2.2 Odpovědnost za náklady na vstupu a výstupu . . . . . . . . . . . . . 467 16.3 Výnosy odpovědnostních středisek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

16.3.1 Obsah vnitropodnikových cen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

16.3.2 Funkce vnitropodnikových cen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468

16.3.3 Teoretická východiska stanovení vnitropodnikových cen . . . 470

16.3.4 Typy vnitropodnikových cen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 16.4 Vnitropodnikový výsledek hospodaření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 16.5 Využití hodnotových kritérií v řízení investičních středisek. . . . . . . 477

16.5.1 Kritéria efektivnosti (výnosnosti) vázaného kapitálu. . . . . . . . 477

16.5.2 Kritéria založená na ekonomickém pojetí zisku . . . . . . . . . . . . 479

16.5.3 Vliv kritérií na investiční rozhodování středisek . . . . . . . . . . . 480 16.6 Využití peněžních toků v odpovědnostním řízení . . . . . . . . . . . . . . . 482

16.6.1 Předpoklady využití peněžních toků v odpovědnostním

řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

16.6.2 Vnitropodniková banka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 17 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ 495 17.1 Vymezení problematiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 17.2 Typy rozhodovacích úloh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 17.3 Obecná východiska a členění úloh na kapacitě . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 17.4 Řešení úloh na kapacitě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

17.4.1 Optimalizační úlohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

17.4.2 Průtokové účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502

17.4.3 Využití CVP modelu při kvantifikaci žádoucí úrovně zisku . . . 504

17.4.4 Stanovení dolního limitu ceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

17.4.5 Průtokové účetnictví a jeho vazba na kalkulaci plných

nákladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510

17.4.6 Úlohy typu „buď, a nebo“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 17.5 Vyjádření citlivosti v úlohách CVP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

17.5.1 Statická analýza citlivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

17.5.2 Dynamická analýza citlivosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 17.6 Rozhodování v podmínkách vícenásobného omezení . . . . . . . . . . . . 527

17.6.1 Formulování úloh lineárního programování. . . . . . . . . . . . . . . 527

17.6.2 Grafické řešení úloh lineárního programování . . . . . . . . . . . . . 528

17.6.3 Simplexová metoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 17.7 Předpoklady efektivního řešení úloh na existující kapacitě . . . . . . . . 539 18 ROZHODOVÁNÍ O BUDOUCÍ KAPACITĚ 545 18.1 Obecná východiska a členění rozhodovacích úloh o budoucí

kapacitě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546

18.2 Metody řešení úloh o budoucí kapacitě. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550

18.2.1 Vliv faktoru času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550

OBSAH


12 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

18.2.2 Čistá současná hodnota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553

18.2.3 Index rentability. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

18.2.4 Vztah čisté současné hodnoty a indexu rentability . . . . . . . . . 555

18.2.5 Vnitřní výnosové procento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556

18.2.6 Vztah čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového

procenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

18.2.7 Doba návratnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559

18.2.8 Nákladová kritéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562

18.2.9 Metoda průměrných ročních nákladů (PN) . . . . . . . . . . . . . . . 562

18.2.10 Metoda diskontovaných (odúročených) nákladů (ON) . . . . . . 564 18.3 Metody založené na propočtu perpetuity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 18.4 Faktory ovlivňující výši diskontní sazby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566

18.4.1 Výchozí úroveň diskontní sazby. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567

18.4.2 Vliv rizika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567

18.4.3 Vyjádření inflace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568

18.4.4 Vliv zdanění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570

18.4.5 Praktická východiska stanovení diskontní sazby . . . . . . . . . . . 572 18.5 Vyjádření přínosů investičních projektů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573

18.5.1 Struktura investičních přínosů z hlediska rizika a inflace . . . 576 18.6 Vzájemně se vylučující projekty s různou dobou životnosti . . . . . . . 580 19 INFORMACE MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ PRO CENOVÁ

ROZHODOVÁNÍ 589

19.1 Vymezení základních pojmů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589

19.1.1 Vymezení „správné“ ceny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590

19.1.2 Cenová diferenciace a diskriminace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 19.2 Vliv konkurenčního postavení podniku na trhu na ceny . . . . . . . . . . 597

19.2.1 Krátkodobé cenové rozhodování na existující kapacitě . . . . . . 598

19.2.2 Dlouhodobá cenová rozhodování cenového tvůrce . . . . . . . . . 599

19.2.3 Dlouhodobá cenová rozhodování cenového příjemce . . . . . . . 601 19.3 Určení ceny v závislosti na reakci spotřebitele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602

19.3.1 Cenové politiky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605

19.3.2 Empiricky určená cena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 19.4 Nákladová tvorba cen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609 19.5 Konkrétní příklady praktické tvorby cen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 20 STRATEGICKY ORIENTOVANÉ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ 623 20.1 Příčiny rozvoje manažerského účetnictví pro strategické řízení . . . 623

20.1.1 Nové požadavky na manažerské účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . . 625

20.1.2 Obsah a pojetí strategicky orientovaného manažerského

účetnictví. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 627


13

20.2 Kalkulace cílových nákladů a kalkulace životního cyklu. . . . . . . . . . 627

20.2.1 Kalkulace cílových nákladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630

20.2.2 Metody snižování nákladů v předvýrobních etapách . . . . . . . 632

20.2.3 Kalkulace životního cyklu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636 20.3 Řízení aktivit, činností a procesů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642

20.3.1 Význam vymezení aktivit, činností a procesů pro řízení

nákladů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644

20.3.2 Metoda Just in time (JIT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647

20.3.3 Hodnotové řízení kvality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 20.4 Strategické řízení odpovědnostních středisek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652

20.4.1 Hodnotová oblast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654

20.4.2 Oblast interních procesů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654

20.4.3 Zákaznická oblast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655

20.4.4 Zaměstnanecká oblast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661 21 ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ V KONTEXTU

ÚČETNICTVÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 667

21.1 Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků . . . . . . . . . . . 668 21.2 Společenská odpovědnost podniků a ekonomická výkonnost. . . . . . 669 21.3 Vývoj konceptu společenské odpovědnosti, instituce

a d okumenty. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670

21.4 Informační zobrazení udržitelného rozvoje, účetnictví

a reporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677

21.5 Manažerské účetnictví udržitelného rozvoje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 21.6 Balanced Scorecard udržitelného rozvoje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 21.7 Klíčová měřítka udržitelné výkonnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 21.8 Environmentální manažerské účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689

21.8.1 Vymezení a třídění environmentálních nákladů a výnosů . . . 692

21.8.2 Environmentální kalkulace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697

21.8.3 Využití kalkulací s přiřazováním nákladů aktivitám

v environmentálním manažerském účetnictví. . . . . . . . . . . . . 698

21.8.4 Nástroje strategického environmentálního účetnictví . . . . . . 702

21.8.5 Nákladové účetnictví materiálových toků . . . . . . . . . . . . . . . . . 704 22 VÝVOJOVÉ TENDENCE MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ 713 22.1 Interdisciplinarita a její vliv na vývoj manažerského účetnictví . . . 713 22.2 Manažerský řídicí systém – pojmové vymezení . . . . . . . . . . . . . . . . . 714

22.2.1 Základní prvky manažerského řídicího systému . . . . . . . . . . . 715

22.2.2 Způsoby řízení z pohledu manažerských řídicích systémů . . . 717

22.2.3 Přímé řízení činnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718

22.2.4 Personální řízení a formování podnikové kultury . . . . . . . . . . 720

OBSAH


14 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

22.2.5 Řízení podle výsledků. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721

22.2.6 Manažerský řídicí systém a jeho vztah k nástrojům

manažerského účetnictví . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725

22.3 Vztah manažerského účetnictví k řízení a měření výkonnosti . . . . . 727

22.3.1 Důvody změny pojetí manažerského účetnictví pro měření

výkonnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727

23.3.2 Vazba měření a řízení výkonnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729

23.3.3 Úrovně zkoumání měření výkonnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732

23.3.4 Individuální měřítka výkonnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734

23.3.5 Systémy měřítek výkonnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739

Glosář . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 9

Přílohy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779

Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781

Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786

O autorech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 ÚVOD Vážení čtenáři, dovolte, abychom naše – byť zprostředkované – setkání začali otázkou: Je účelné řídit hodnotové parametry našeho života? Samozřejmě – odpoví většina z nás bez přemýšlení. Inspirací nám bude nejen „chození do práce“ ve všech jejích formách, zajišťující příjmovou část našeho osobního či rodinného rozpočtu, ale také zbylá část každého dne: v ní sice občas přemýšlíme o tom, jak zhodnotit své příjmy, častěji však čelíme problémům, jak řídit své výdaje.

Obdobným způsobem jistě odpoví i pracovníci odpovědní za řízení podniků: obecně platí, že v tržní ekonomice je třeba ve vzájemných souvislostech ovládnout věcnou i hodnotovou stránku podnikatelského procesu. Na hodnotových výsledcích však záleží, zda se podnik bude v konkurenčním prostředí úspěšně rozvíjet, přežívat v úrovni prosté reprodukce nebo spět k nežádoucímu zániku. Je paradoxní, ale o t o významnější pro řízení hodnototvorných procesů, že do těchto tří skupin se mohou zařadit podniky bez ohledu na to, jak jsou jejich zaměstnanci odborně zdatní v otázkách věcného charakteru podnikání a jaké ve své práci vyvíjejí úsilí. O účelnosti řízení hodnoty zkrátka nelze pochybovat.

Potřebujeme k řízení pohybu hodnoty účetnictví? Odpověď na tuto otázku již tak jednoznačná nebude: nejen pro většinu z nás, kteří si rodinné účetnictví nevedeme, ale ani pro řadu podnikatelů a podnikových manažerů, pro které je pojem účetnictví spojen spíše s nutností získat podklady pro sestavení daňového přiznání nebo s povinností předložit informace o výsledcích podnikání externím uživatelům.

Jednoznačná nebude ani odpověď odborníků, kteří se zabývají systémy podnikového řízení v obecné rovině. Poměrně často se lze setkat s metaforou, která účetnictví přirovnává ke zpětnému zrcátku v automobilu. Krátce řečeno: pohled zpět je významný, nicméně – pohled vpřed je důležitější.

Tento text si klade za cíl předložit vám k posouzení argumenty, které – ve vztahu k výše uvedené otázce – vedou k odpovědi „ANO“. Jinak řečeno: rádi bychom vás seznámili – v řadě případů nikoliv jen se svými – úvahami o možnostech tvorby a využití takového systému hodnotových informací, jehož smyslem je poskytovat informace pro řízení podnikatelského procesu z pozice managementu a jehož vrcholem je účetní vidění ekonomického světa.

Z tohoto hlediska věříme, že text bude inspirací a pomocníkem širokému okruhu uživatelů: řídícím pracovníkům na různých úrovních podnikové hierarchie, kteří se již dříve seznámili se základními znalostmi účetnictví a mají zájem o jejich rozšíření, pracovníkům poradenských firem, kteří se orientují na řešení otázek řízení z pozice managementu, včetně jejich informačního zajištění, odborníkům MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ specializovaným na hodnotové řízení, a to nejen v podnikatelské sféře, a posluchačům vysokých škol a účetně zaměřených profesních vzdělávacích programů.

Je bohužel skutečností, že kvalita těchto informací byla dlouhodobě v řadě našich podniků nepříliš dobrá. Centrálně plánovitý systém řízení, charakteristický hlavní orientací na ovládání věcných procesů z nadpodnikové úrovně a téměř výhradně na výrobní fázi tvorby produktů, jejich kvalitu výrazně poznamenal. Z řady důvodů, mezi nimiž hrála podstatnou roli nestabilita ekonomiky v procesu transformace, neujasněnost vlastnických vztahů, nutnost jejich změny a v neposlední řadě i požadavek přizpůsobit evropským standardům vykazované informace finančního účetnictví, zůstala otázka zlepšení jejich vypovídací schopnosti mimo hlavní směr zájmu i v průběhu devadesátých let dvacátého století.

Současnou etapu lze však již charakterizovat výrazně optimističtěji. Řada progresivních podniků dokazuje, že k jejich úspěchu přispívá i kvalitní informační systém, jehož integrujícím „vrcholem“ je účetní vidění světa. Další část podniků si uvědomuje, že v konkurenci obstojí pouze v případě, že bude schopna efektivně řídit faktory ovlivňující výnosnost vloženého kapitálu a finanční pozici, a snaží se takový systém budovat. Je do jisté míry příznačné, že k rozvoji manažerského účetnictví (které se někdy s mírnou nadsázkou označuje jako „nástroj do nepohody“) přispěla i globální krize.

To, že ovšem nejde „jen“ o nástroj do nepohody podnikatelských procesů, svědčí i skutečnost, že k nutnosti implementovat manažerské účetnictví dnes dospívají i pracovníci odpovědní za chod zdravotnických zařízení, nejrůznějších typů škol, státní správy a ostatních neziskových organizací, jejichž cílem sice není maximalizace zisku, ale jejichž úspěšná činnost je mimo jiné spojena s řízením vzájemného vztahu vynaložených nákladů a dosažených efektů.

Všechny tyto tendence jsou potvrzením skutečnosti, která je typická pro země s v yspělou tržní ekonomikou již řadu let: hodnotové informace, potřebné k běžnému řízení a k posouzení variant spojených s rozhodováním o budoucnosti podniku, zde tvoří relativně samostatný uživatelský subsystém, jehož koncipování, praktické tvorbě a posuzování kvality je věnována větší pozornost než zajištění oficiální informační povinnosti vůči externím uživatelům.

Předkládaný text se nesnaží pouze o popis metod a postupů, které se tradičně používají; jeho cílem je také naznačit tendence ve využití progresivních metod řízení efektivnosti a finanční pozice. Z tohoto důvodu, ale také vzhledem k variabilitě činností, v jejichž řízení lze zmíněné přístupy využít, bylo třeba k výkladu většiny problémových okruhů přistoupit na obecné úrovni a s využitím modelových příkladů. V textu se však zároveň respektuje zásada, že každý obecný závěr je třeba konkretizovat na praktických příkladech z různých oblastí jeho aplikace.

Publikace, která se vám dostává do rukou, je čtvrtým, rozšířeným a aktualizovaným vydáním učebnice, která vyšla poprvé v roce 2002, podruhé v roce 2006 a potřetí v roce 2010. Cílem úprav, které byly do textu zapracovány, bylo zejména reagovat na další vývoj nejen manažerského účetnictví, ale také návazných oblastí

ÚVOD

řízení. Tento vývoj je charakteristický řadou tendencí, z nichž nejvýznamnějšími jsou

• snaha reagovat na skutečná, ale někdy i domnělá omezení účetních infor

mací rozšířením spektra jejich zájmu a

• snaha překonat jeho úzce disciplinární orientaci, a to hlavně budováním ší

řeji zaměřených systémů řízení, jejichž řešení se koncentruje zejména na

systémové vazby mezi jejich nástroji a metodami a manažerským účetnic

tvím.

Oběma těmito vývojovými rysy se budeme zabývat v nově pojatých závěrečných kapitolách. První z uvedených tendencí je podrobněji popsána v kapitole 21 – Environmentální manažerské účetnictví v kontextu účetnictví udržitelného rozvoje, druhá tendence, spojená se silnou vazbou manažerského účetnictví s řídicími systémy a se systémy řízení a měření výkonnosti, se budeme podrobněji zabývat zejména v kapitole 22 – Vývojové tendence manažerského účetnictví.

Nárůst fixních nákladů, projevující se v potřebě manažerů znát „cenu“ nevyužité kapacity, resp. efekty, které řízená entita získá naopak jejím lepším využitím, se dnes projevuje v řadě postupů, které se snaží tyto úvahy informačně podpořit; nejvýznamnější z nich – tzv. průtokové účetnictví (through-put accounting) jsme proto zařadili jako novou část kapitoly 17 – Rozhodování na existující kapacitě.

Význam strategického řízení vztahů vůči zákazníkům nás také vedl k dopracování subkapitoly, věnované informační podpoře těchto vztahů. Kvantifikace hodnoty, kterou za dobu životnosti přináší vztah vůči konkrétnímu zákazníkovi nebo jejich skupinám (customer life time value) je zařazena do kapitoly 20 – Strategicky orientované manažerské účetnictví, a to v návaznosti na metodu zhodnocení ziskovosti zákazníků (customer profitability analysis), která se zaměřuje spíše na taktický horizont zhodnocení vztahů vůči zákazníkům.

Další vývojové tendence – zejména multidimenzionalita jako základní rys řízení podniků, který se projevuje v silné integraci všech významných aspektů jejich cílevědomého ovládání – strategického, taktického i operativního horizontu, výkonového, odpovědnostního i procesního průřezu, organizační, plánovací, kontrolní, motivační i informační funkce a také jeho naturálně věcné a hodnotové podstaty – byly zapracovány do textu v zásadě všech kapitol.

Do textu byly dále zapracovány připomínky, které autoři získali od uživatelů učebnice, ať už jimi byli vysokoškolští učitelé a studenti, pracovníci z praxe nebo účastníci profesních kvalifikačních programů.

Po výše zmíněných úpravách je učebnice obsahově rozčleněna do dvaadvaceti kapitol. Po úvodních čtyřech kapitolách, které vymezují cíl, obsah a strukturu manažerského účetnictví a jeho vztah ke controllingu, charakterizují jeho pojmový aparát se zvláštním zřetelem k různým pojetím a členěním nákladů, jež jsou MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ ústřední kategorií manažerského účetnictví a které se zaměřují na obecná východiska zobrazení podnikatelského procesu v manažersky zaměřeném účetním systému, je výklad rozdělen do relativně ucelených pěti problémových oblastí.

První z nich, vymezená kapitolami 5–9, se zabývá otázkami využití hodnotových informací pro řízení podniku a procesů probíhajících uvnitř podnikové struktury po linii výrobků, prací a služeb. Kapitoly 5–8 se zaměřují zejména na otázky tvorby a využití kalkulačního systému. Předmětem závěrečné, deváté kapitoly této části je pak systémové vyjádření těchto informací v manažersky orientovaném účetním systému, který navíc respektuje různá specifika podnikání.

Druhá část, vymezená kapitolami 10–13, je věnována problematice stanovení podnikových cílů a metodám, které jejich dosažení podporují v reálném průběhu podnikatelského procesu.

Předmětem třetí části, vymezené kapitolami 14–16, jsou otázky transformace podnikových cílů na úkoly stanovené podnikovým útvarům a další aspekty spojené s tzv. odpovědnostním řízením podnikových procesů.

Čtvrtá část, vymezená kapitolami 17–19, je věnována otázkám využití informací manažerského účetnictví k posouzení a výběru variant budoucího vývoje podniků a dalších ekonomických subjektů, a tedy k rozhodování o dalším průběhu jejich činnosti.

Předmětem poslední, páté části, která obsahuje kapitoly 20–22, jsou možnosti využití informací manažerského účetnictví v dlouhodobém horizontu strategického řízení a nejvýznamnější vývojové tendence manažerského účetnictví, charakteristické jednak snahou o zobrazení environmentálních aspektů podnikání, jednak jeho integrálním propojením s manažerskými řídicími systémy a se systémy měření a řízení výkonnosti.

Každá kapitola je uvedena stručným vymezením cílů vykládané problematiky; jeho smyslem je seznámit vás se základními problémovými okruhy dané oblasti a ukázat jejich pojmová i obsahová východiska. V dalších částech jednotlivých kapitol prolíná výklad s příkladovými aplikacemi. V závěru každé kapitoly je uvedeno shrnutí, základní přehled otázek, které byly předmětem výkladu, a příkladová část, které by vám měly dát možnost souhrnné rekapitulace příslušné problémové oblasti.

V závěru učebnice je pak – kromě tradičních součástí učebnicových textů, kterými jsou seznam literatury a věcný rejstřík – uveden glosář, jehož cílem je obsahově vymezit základní pojmy, které se v učebnici využívají.

Zpracováním předkládané učebnice končí dílčí etapa práce nejen autorského kolektivu, ale i řady spolupracovníků, kteří byli pomocníky a rádci při jejím zpracování. Je nám v tomto směru líto, že se u psaných textů nevžila praxe obvyklá u filmových děl: výslovně poděkovat všem, kteří se na předkládaném textu jakkoli podíleli. Proto dovolte, abychom na tomto místě poděkovali alespoň těm, jejichž podporu jsme v průběhu zpracování textu cítili nejvýznamněji: recenzentům a kolegům z katedry manažerského účetnictví VŠE v Praze za řadu cenných námětů

ÚVOD

a připomínek, pracovníkům nakladatelství Albatros Media za péči související s přípravou rukopisu k tisku, vedení společnosti TESCO SW za významnou finanční podporu, která umožnila vydat učebnici v nadstandardní formě, a našim rodinám za všestranné porozumění po celou dobu tvorby učebnice.

Zvláštní poděkování pak chceme věnovat profesorům Svobodovi, Schrollovi a Janoutovi – našim učitelům a později kolegům z katedry manažerského účetnictví. Poslední dva jmenovaní bohužel již opustili tento svět fyzicky; jejich myšlenkový přínos k rozvoji manažerského účetnictví (i k textu této učebnice) bude však vám, kteří se této disciplíně věnujete delší dobu, jistě patrný.

Cílem této etapy bylo zpracovat učební text, obsahově kompatibilní s obdobnými učebnicemi využívanými k výuce manažerského účetnictví v zahraničí, ale zároveň reagující na aktuální otázky rozvoje našeho podnikatelského prostředí. Na učebnici již v současné době navazují další učební pomůcky: text obsahující řešené a zadávané případové studie a CD-ROM pro počítačové prezentace. Autoři učebnice spolu s dalšími spolupracovníky připravují, resp. aktualizují i další aplikace, které ve vyspělých zemích dotvářejí standardní výukový soubor: automatizované aplikace případových studií a metodické příručky pro učitele a studenty.

Právě z toho důvodu, že učebnice představuje základní stavební kámen uvedené „stavby“, je třeba, aby odrážela vyváženým a syntetickým způsobem nejen požadavky obecně odborné úrovně, ale i pedagogické sdělnosti, a ovšem i praktické využitelnosti. V tomto směru budeme vděční za jakoukoli připomínku, která bude tento cíl sledovat.

Věříme, vážení čtenáři, že předkládaný text vám pomůže přiblížit nezastupitelnou úlohu manažerského účetnictví v řízení podniků a ostatních ekonomických subjektů.

Jménem autorského kolektivu

Bohumil Král

Praha, 31. srpna 201821

1 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ:

POJEM, CÍL, OBSAH A STRUKTURA

ÚVOD Obsahem této kapitoly je vymezení pojmu manažerského účetnictví a vyjádření jeho základních systémových vztahů k dalším účetním subsystémům. Druhá část kapitoly se zabývá cíli manažerského účetnictví, jeho vnitřní strukturou a vztahem k nadřazeným systémům řízení, resp. ke controllingu. Výukovými cíli této kapitoly je:  v ymezit cíl manažerského účetnictví a odlišit jej od cílů finančního a daňového

účetnictví,  v yjádřit vztah manažerského účetnictví ke controllingu,  c harakterizovat vztah nákladového účetnictví a tzv. účetnictví pro manažersky

orientované rozhodování jako dvou základních subsystémů manažerského

účetnictví,  v ymezit základní strukturu informací, kterou manažerské účetnictví poskytuje

svým uživatelům,  o becně charakterizovat cíle a obsah výkonově, odpovědnostně a procesně orien

tovaného manažerského účetnictví a  v yjádřit smysl a cíl tzv. duálního vztahu manažerského a finančního účetnictví. 1.1 UŽIV ATELSKÁ STRUKTURA ÚČETNÍCH INFORMACÍ Jednou ze základních myšlenek, které v současné době významně ovlivňují vývoj účetnictví, je poznání, že způsob zobrazení podnikatelského procesu

1

je třeba di

ferencovat podle toho, kdo je uživatelem účetních informací a jaké rozhodovací 1

Řada poznatků, uvedených v učebnici, je dokumentována na podnikatelském procesu; analogicky

je však možno tyto skutečnosti aplikovat i na zobrazení reprodukčního procesu hodnoty veřejných

vysokých škol, veřejných zdravotnických zařízení a další subjektů ekonomické aktivity, jejichž

primárním cílem není podnikání.


22 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ úlohy řeší. Postupně tak dochází k tomu, že podstatným rysem účetnictví vyspělých tržních ekonomik je obsahové oddělení

2

 účetních informací finančního účetnictví, jehož cílem je zobrazit podnikatel

ský proces zejména z hlediska vyjádření informačních potřeb tzv. externích

uživatelů (potenciálních a současných vlastníků nepodílejících se na řízení

firmy, bank a jiných poskytovatelů cizího úročeného kapitálu, obchodních

partnerů, zaměstnanců a jejich zástupců, burz a ostatních účastníků finanční

ho a kapitálového trhu); tito uživatelé sice stojí mimo hodnocený subjekt, ale

jsou s jeho vývojem spjati jak (potenciálním nebo již současným) budoucím

prospěchem, který odvozují zejména z analýzy faktorů ovlivňujících výnos

nost kapitálu a schopnost produkovat finanční prostředky, tak i budoucími

riziky, která se snaží odhadnout zejména z analýzy faktorů ovlivňujících

schopnost podniku hradit své závazky;  ú četních informací tzv. daňového účetnictví, jehož smyslem je zobrazit stejný

proces primárně s ohledem na správné vyjádření základu daně z příjmu, resp.

ostatních daňových a jim na roveň postavených

3

(t z v. ma nd ator n ích) pohle

dávek a závazků podniku;  ú četních informací, které využívají pro řízení podnikatelských procesů pra

covníci na různých stupních podnikového vedení.

Na rozdíl od finančního a daňového účetnictví, kde tlak uživatelů na jednotný výklad a srovnatelnost předkládaných informací vede ke snahám nejen sjednotit pojmový aparát, ale také harmonizovat vymezení, ocenění a vykazování jednotlivých prvků účetní závěrky, jsou účetní informace určené manažerům charakteristické tím, že jejich obsah v zásadě není předmětem mimopodnikové regulace. To se projevuje až do té míry, že tento účetní subsystém nejen není jednotně vymezen, pokud jde o cíl, obsah a strukturu, ale dokonce se pro něj ve světě nepoužívá ani jednotný pojem. 2

Toto obsahové, uživatelské oddělení účetních informací nelze zaměňovat se zpracovatelskou

formou jejich zajištění. Informační potřeby všech tří skupin uživatelů se totiž zpravidla zajišťují

v jediném, byť různě strukturovaném účetním systému, jehož cílem je – již v okamžiku zobrazení

prvotních transakcí – zajistit informace pro všechny tři skupiny potenciálních uživatelů. Řešením

tohoto zdánlivého rozporu, stručně nazývaného „uživatelské rozdílnost – zpracovatelská jednota“,

se budeme podrobněji zabývat v kapitole 4 – Zobrazení nákladů, výnosů a zisku v účetnictví. 3

Mezi tyto vztahy se tradičně řadí vztahy vyplývající ze zákonů o sociálním a zdravotním pojištění,

ale také např. požadavky subjektů poskytujících různé formy dotací.

Kapitola 1 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ: POJEM, CÍL, OBSAH A STRUKTURA

1.2 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ V a nglosaské oblasti se tento subsystém nejčastěji označuje výrazem manažerské účetnictví (Management Accounting, resp. Managerial Accountancy). Ve francouzsky mluvících zemích se označuje jako účetnictví pro řízení (Comptabilité de Gestion) a v německé literatuře se používá název „účetnictví nákladů a výnosů orientované na rozhodování“ (Entscheidungsorientierte Kosten- u       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.