načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Manažerské účetnictví - Bohumil Král; kolektiv

Manažerské účetnictví
-12%
sleva

Kniha: Manažerské účetnictví
Autor: ;

Je bohužel skutečností, že úroveň účetních informací a účetnictví v roli informačního nástroje řízení hodnotových procesů byla dlouhodobě v řadě našich podniků nepříliš ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost

hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2%hodnoceni - 71.2% 90%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Management Press
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2015-05-01
Počet stran: 664
Rozměr: 165 x 235 mm
Úprava: 660 stran : ilustrace
Vydání: 3., dopl. a aktualiz. vyd.
Spolupracovali: kol.
Vazba: vázaná s laminovaným potahem
ISBN: 9788072612178
EAN: 9788072612178
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Učební text přibližující úlohu manažerského účetnictví v řízení podniků.

Popis nakladatele

Je bohužel skutečností, že úroveň účetních informací a účetnictví v roli informačního nástroje řízení hodnotových procesů byla dlouhodobě v řadě našich podniků nepříliš vysoká. Centrálně plánovitý systém řízení, charakteristický hlavní orientací na ovládání věcných procesů z nadpodnikové úrovně, jejich kvalitu hluboce poznamenal.      Z řady důvodů, mezi nimiž hrála podstatnou roli nestabilita ekonomiky, neujasněnost vlastnických vztahů, nutnost jejich transformace a v neposlední řadě i požadavek přizpůsobit evropským standardům vykazované informace finančního účetnictví, zůstala otázka zlepšení jejich vypovídací schopnosti mimo hlavní směr zájmu i v průběhu devadesátých let minulého století.      Současnou etapu lze však již obecně charakterizovat optimističtěji. Řada progresivních podniků dokazuje, že k jejich úspěchu přispívá i informační systém, jehož integrujícím prvkem, „vrcholem“ je manažersky orientované účetnictví. Další část podniků si uvědomuje, že v konkurenci obstojí pouze v případě, že bude schopna efektivně řídit faktory ovlivňující výnosnost vloženého kapitálu a finanční pozici, a snaží se takový systém budovat. K obdobným závěrům pak docházejí i pracovníci odpovědní za chod zdravotnických zařízení, škol, státní správy a ostatních neziskových organizací, jejichž cílem sice není maximalizace hodnotových efektů, ale jejichž úspěšná činnost je mimo jiné spojena s řízením nákladového procesu.      Všechny tyto tendence jsou potvrzením skutečnosti, která je typická pro země s vyspělou tržní ekonomikou již řadu let: hodnotové informace, potřebné k běžnému řízení a ke zhodnocení variant spojených s rozhodováním o budoucnosti podniku, zde tvoří relativně samostatný uživatelský subsystém, jehož koncipování, praktické tvorbě a posuzování jeho kvality je věnována větší pozornost než zajištění oficiální informační povinnosti vůči externím uživatelům.      Obsáhlá monografie Manažerské účetnictví (nakladatelství Management Press, váz., 664 str., doporučená cena 809 Kč) autorského kolektivu vedeného předním českým odborníkem a významným pedagogem Bohumilem Králem se nesnaží pouze o popis metod a postupů, které se tradičně používají; jejím cílem je také naznačit tendence ve využití progresivních metod řízení efektivnosti a finanční pozice. Z tohoto důvodu, ale také vzhledem k variabilitě činností, v jejichž řízení lze zmíněných postupů využít, přistupuje k výkladu většiny problémových okruhů na obecné úrovni a s využitím modelových příkladů. Text knihy však také respektuje zásadu, že každý obecný závěr je třeba konkretizovat na praktických příkladech z různých oblastí jeho aplikace.      Třetí, doplněné a aktualizované vydání reaguje na vývoj v oblasti zkoumané disciplíny, v němž se uplatňuje řada tendencí. Těmi nejvýznamnějšími jsou - snaha překonat jeho úzce disciplinární orientaci, a to hlavně budováním šíře zaměřených systémů řízení, jejichž řešení se soustřeďuje zejména na systémové vazby mezi těmito nástroji a metodami a manažerským účetnictvím; - snaha reagovat na skutečná, ale někdy i domnělá omezení účetních informací rozšířením spektra jejich zájmu.      Další vývojové tendence – zejména multidimenzionalita jako základní rys řízení podniků, který se projevuje v silné integraci všech významných aspektů jejich cílevědomého ovládání – strategického, taktického i operativního horizontu, výkonového, odpovědnostního i procesního průřezu, organizační, plánovací, kontrolní, motivační i informační funkce a také jeho naturálně věcné a hodnotové podstaty – byly zapracovány do textu v zásadě všech ostatních kapitol.      Obsahově je kniha rozdělena do jednadvaceti kapitol. Po úvodních čtyřech kapitolách, které vymezují cíl, obsah a strukturu manažerského účetnictví a jeho vztah ke controllingu, charakterizují jeho pojmový aparát se zvláštním zřetelem k různým pojetím a členěním nákladů, jež jsou ústřední kategorií manažerského účetnictví, a které se zaměřují na obecná východiska zobrazení podnikatelského procesu v manažersky zaměřeném účetním systému, je výklad rozdělen do pěti relativně rozsáhlých částí.      První část, vymezená kapitolami 5–9, se zabývá otázkami využití hodnotových informací pro řízení podniku a procesů probíhajících uvnitř podnikové struktury po linii výrobků, prací a služeb. Z tohoto hlediska se výklad zaměřuje zejména na otázky tvorby a využití kalkulačního systému. Předmětem závěrečné, deváté kapitoly této části je pak systémové vyjádření těchto informací v manažersky orientovaném účetním systému, který navíc respektuje různá specifika podnikání.      Druhá část, vymezená kapitolami 10–13, je věnována problematice stanovení podnikových cílů a metodám, které jejich dosažení podporují v reálném průběhu podnikatelského procesu.      Předmětem třetí části, vymezené kapitolami 14–16, jsou otázky transformace podnikových cílů na úkoly stanovené vnitropodnikovým útvarům a další aspekty spojené s tzv. odpovědnostním řízením podnikových procesů.      Čtvrtá část, vymezená kapitolami 17–19, je věnována otázkám využití informací manažerského účetnictví ke zhodnocení a výběru variant budoucího vývoje ekonomického subjektu, a tedy k rozhodování o dalším průběhu jeho činnosti.      Předmětem poslední, páté části, která obsahuje kapitoly 20 a 21, jsou možnosti využití informací manažerského účetnictví v dlouhodobém horizontu strategického řízení a nejvýznamnější současné vývojové tendence manažerského účetnictví, charakteristické jednak jeho integrálním propojením s manažerskými řídicími systémy, jednak snahou o zobrazení environmentálních aspektů podnikání.      Každá kapitola je uvedena stručným vymezením cílů vykládané problematiky; jeho smyslem je seznámit čtenáře se základními problémovými okruhy dané oblasti a ukázat jejich pojmová i obsahová východiska. V dalších částech jednotlivých kapitol prolíná výklad s příkladovými aplikacemi. V závěru každé kapitoly je uvedeno shrnutí, základní přehled otázek, které byly předmětem výkladu, a příkladová část, které by vám měly dát možnost souhrnné rekapitulace.      Hodnotu knihy zvyšuje glosář – abecední přehled klíčových používaných pojmů s jejich obsahovým vymezením, seznam použité literatury a věcný rejstřík.      Součástí knihy je rovněž CD-ROM pro počítačové prezentace pro vyučující a lektory.      Lze předpokládat, že i nové vydání knihy bude inspirací a pomocníkem širokému okruhu uživatelů: řídícím pracovníkům na různých úrovních podnikové hierarchie, kteří si již dříve osvojili základní znalosti účetnictví a mají zájem o jejich rozšíření, pracovníkům poradenských firem, kteří se orientují na řešení otázek podnikového a vnitropodnikového řízení, včetně jejich informačního zajištění, odborníkům specializovaným na hodnotové řízení, a to nejen v podnikatelské sféře, a posluchačům vysokých škol a účetně zaměřených profesních vzdělávacích systémů.

Další popis

Publikace určená studentům VŠ i odborníkům v podnikové praxi popisuje nejen tradiční účetní metody a postupy., dokumentuje i vývoj ve využití progresivních metod řízení výnosnosti kapitálu, finanční pozice a peněžních toků a nově je zařazeno téma vztahu manažerského účetnictví a systému řízení na bázi controllingu – vývoje controllingu a využití jeho principů v systému podnikového řízení.Nové vydání jedinečné domácí monografie nepopisuje pouze tradiční účetní metody a postupy; dokumentuje také vývoj ve využití progresivních metod řízení výnosnosti kapitálu, finanční pozice a peněžních toků. Přibližuje vztah manažerského účetnictví a systému řízení na bázi controllingu – vývoje controllingu a využití jeho principů v systému podnikového řízení a rovněž nové vývojové tendence manažerského účetnictví – rozvoj manažerských řídicích systémů a tzv. environmentálního účetnictví. Kniha je určena nejen posluchačům VŠ a jiných vzdělávacích programů, ale i podnikovým manažerům, pracovníkům poskytujícím informační podporu managementu, poradcům a specialistům na hodnotové řízení. Součástí publikace je rovněž CD-ROM pro počítačové prezentace pro vyučující a lektory


Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví
Hradecký Mojmír, Lanča Jiří, Šiška Ladislav
Cena: 269 Kč
Manažerské účetnictví - 2. vydání Manažerské účetnictví - 2. vydání
Fibírová Jana, Šoljaková Libuše, Wagner Jaroslav, Petera Petr
Cena: 525 Kč
Manažerské účetnictví - nástroje a metody Manažerské účetnictví - nástroje a metody
Fibírová Jana, Šoljaková Libuše, Wagner Jaroslav, Petera Petr
Cena: 565 Kč
Manažerské účetnictví veřejného sektoru Manažerské účetnictví veřejného sektoru
Máče Miroslav
Cena: 475 Kč
Ekonomické a finanční řízení firmy Ekonomické a finanční řízení firmy
Petřík Tomáš
Cena: 1267 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

1 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ: POJEM, CÍL, OBSAH

A STRUKTURA

1.1 UŽIVATELSKÁ STRUKTURA ÚČETNÍCH INFORMACÍ

1.2 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

1.2.1 Nákladové účetnictví

1.2.2 Účetnictví pro rozhodování

1.3 CONTROLLING

1.3.1 Vývoj controllingu

1.3.2 Aplikace controllingového přístupu při inovaci systému řízení

1.4 VZTAH MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ A CONTROLLINGU

1.5 DUÁLNÍ VZTAH FINANČNÍHO A MANAŽERSKÉHO

ÚČETNICTVÍ

1.6 VÝVOJOVÉ TENDENCE MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

2 ZÁKLADNÍ POJMY A KRITÉRIA MANAŽERSKÉHO

ÚČETNICTVÍ

2.1 NÁKLADY - ZÁKLADNÍ POJEM MANAŽERSKÉHO

ÚČETNICTVÍ

2.2 VYMEZENÍ POJMU NÁKLADŮ

2.3 ČASOVÁ DIMENZE NÁKLADŮ MANAŽERSKÉHO

ÚČETNICTVÍ

2.4 NÁKLADY A ZÁKLADNÍ KATEGORIE EKONOMICKÉHO

ŘÍZENÍ PODNIKU

2.4.1 Hospodárnost

2.4.2 Ekonomická účinnost

2.4.3 Ekonomická efektivnost

2.4.4 Náklad a výdaj - výnos a příjem

2.4.5 Peněžní toky

2.4.6 Solventnost

2.4.7 Likvidita

2.4.8 Struktura vlastního a cizího kapitálu

2.5 ZPŮSOB VYJÁDŘENÍ A OCENĚNÍ NÁKLADŮ

V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ


2.5.1 Finanční (pagatorní) pojetí nákladů

2.5.2 Hodnotové pojetí nákladů

2.5.3 Ekonomické pojetí nákladů

3 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ

3.1 VÝZNAM A STRUKTURA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ

3.2 DRUHOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ

3.3 ÚČELOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ

3.3.1 Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení

3.3.2 Náklady jednicové a režijní

3.4 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ PODLE ODPOVĚDNOSTI

ZA JEJICH VZNIK

3.4.1 Odpovědnostní středisko

3.4.2 Druhotné (interní) náklady

3.5 KALKULAČNÍ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ

3.5.1 Přímé a nepřímé náklady

3.6 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ Z HLEDISKA POTŘEB ROZHODOVÁNÍ

3.6.1 Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů

3.6.2 Variabilní náklady

3.6.3 Fixní náklady

3.6.4 Využití informací o fixních a variabilních nákladech v praxi

3.6.5 Relevantní a irelevantní náklady; rozdílové náklady

3.6.6 Oportunitní náklady

3.6.7 Náklady vázané k rozhodnutí

4 ZOBRAZENÍ NÁKLADŮ, VÝNOSŮ A ZISKU V ÚČETNICTVÍ

4.1 OBSAH A STRUKTURA MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

4.2 VÝKONOVĚ A ODPOVĚDNOSTNĚ ORIENTOVANÉ

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

4.2.1 Požadavky na výkonově orientované manažerské účetnictví

4.2.2 Požadavky na odpovědnostně orientované manažerské

účetnictví

4.3 ODLIŠNOSTI VE SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ PODLE MÍSTA

VZNIKU A ODPOVĚDNOSTI

4.4 VOLBA PRIMÁRNÍ ORIENTACE MANAŽERSKÉHO

ÚČETNICTVÍ

4.5 VZTAH MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ K ÚČETNICTVÍ

FINANČNÍMU A DAŇOVÉMU

4.5.1 Vztah finančního a daňového účetnictví

4.5.2 Vztah finančního a manažerského účetnictví

4.5.3 Dvouokruhová organizace účetnictví

4.5.4 Jednookruhová organizace účetnictví

4.6 KOMBINACE JEDNOOKRUHOVÉ A DVOUOKRUHOVÉ

ORGANIZACE


5 METODICKÉ OTÁZKY VYUŽITÍ KALKULACE V ŘÍZENÍ

PO LINII VÝKONŮ 123

5.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH KALKULAČNÍCH POJMŮ 123

5.1.1 Kalkulace a j ej í metoda 124

5.1.2 Předmět kalkulace 126

5.2 PŘIŘAZOVÁNÍ NÁKLADŮ PŘEDMĚTU KALKULACE 126

5.2.1 Jak přiřazovat náklady předmětu kalkulace? 127

5.2.2 Proč se přiřazují náklady kalkulační jednici? 130

5.2.3 Alokace nákladů 130

5.2.4 Cíle alokace 131

5.2.5 Principy alokace 132

5.2.6 Alokační fáze 133

5.2.7 Rozvrhová základna 134

5.2.8 Závěry pro praxi 135

5.3 STRUKTURA NÁKLADŮ V KALKULACI 137

5.4 STRUKTURA KALKULAČNÍCH VZORCŮ ORIENTOVANÝCH

NA POTŘEBY ŘÍZENÍ Z POZICE MANAGEMENTU 139

5.4.1 Retrográdní kalkulační vzorec 140

5.4.2 Kalkulační vzorce oddělující fixní a variabilní náklady 141

5.4.3 Dynamická kalkulace 141

5.4.4 Kalkulace se stupňovitým rozvrstvením fixních nákladů 142

5.4.5 Kalkulace relevantních nákladů M43

6 KALKULACE PLNÝCH A VARIABILNÍCH NÁKLADŮ 151

6.1 MOŽNOSTI VYUŽITÍ KALKULACE PLNÝCH NÁKLADŮ 151

6.2 OBECNÁ VÝCHODISKA KALKULACE VARIABILNÍCH

NÁKLADŮ 156

6.3 VZTAH KALKULACE VARIABILNÍCH NÁKLADŮ

K PODNIKOVÉMU ZISKU 157

6.4 VZTAH KALKULACE VARIABILNÍCH NÁKLADŮ

K ŘÍZENÍ HOSPODÁRNOSTI 159

6.5 PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY VYUŽITÍ KALKULACE

VARIABILNÍCH NÁKLADŮ 161

6.5.1 Omezení kalkulace variabilních nákladů 161

6.5.2 Domnělá omezení kalkulace variabilních nákladů 164

6.5.3 Přednosti kalkulace variabilních nákladů 164

7 SPECIFIKA KALKULACE S PŘIŘAZOVÁNÍM NÁKLADŮ

AKTIVITÁM 171

7.1 PŘÍČINY ROZVOJE NOVÉ METODY ŘÍZENÍ NÁKLADŮ 171

7.2 OBECNÁ VÝCHODISKA KALKULACE ZALOŽENÉ

NA VZTAHU K AKTIVITÁM 174

7.3 PŘEDNOSTI A OMEZENÍ METODY ŘÍZENÍ NÁKLADŮ

VE VZTAHU K AKTIVITÁM 177

7.3.1 Přednosti metody řízení nákladů ve vztahu k aktivitám 178


7.3.2 Omezení metody řízení nákladů ve vztahu k aktivitám 181

7.4 VYUŽITÍ METODY ŘÍZENÍ NÁKLADŮ VE VZTAHU

K DÍLČÍM AKTIVITÁM V PRAXI 182

8 KALKULAČNÍ SYSTÉM 191

8.1 VYUŽITÍ KALKULACÍ V ŘÍZENÍ 191

8.2 PRVKY KALKULAČNÍHO SYSTÉMU 192

8.2.1 Propočtová kalkulace 193

8.2.2 Plánová kalkulace 197

8.2.3 Operativní kalkulace 200

8.2.4 Výsledná kalkulace 203

8.2.5 Kalkulace ceny 206

8.3 VAZBY KALKULAČNÍHO SYSTÉMU 207

8.3.1 Kalkulační systém v užším pojetí 208

8.3.2 Kalkulační systém v širším pojetí 211

9 VLIV CHARAKTERU PODNIKÁNÍ NA VÝKONOVĚ

ORIENTOVANÉ ÚČETNICTVÍ 217

9.1 PODMÍNKY OVLIVŇUJÍCÍ ZAMĚŘENÍ VÝKONOVĚ

ORIENTOVANÉHO ÚČETNICTVÍ 217

9.2 METODY EVIDENCE A KALKULACE NÁKLADŮ 220

9.3 OBECNÉ POŽADAVKY NA TVORBU VÝKONOVĚ

ORIENTOVANÉHO ÚČETNICTVÍ 224

10 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ 268

10.1 POJMOVÉ VYMEZENÍ 268

10.2 ZÁKLADNÍ OTÁZKY TVORBY A VYUŽITÍ SYSTÉMU 271

10.3 CÍLE SYSTÉMU PLÁNŮ A ROZPOČTŮ 271

10.4 ČASOVÉ DIMENZE SYSTÉMU 274

10.4.1 Základní charakteristiky dlouhodobých rozpočtů 276

10.4.2 Strategicky orientované manažerské účetnictví 278

10.5 TVORBA SYSTÉMU PLÁNŮ A ROZPOČTŮ FIRMY

JAKO CELKU 279

10.5.1 Rozpočtová výsledovka 280

10.5.2 Rozpočtová rozvaha 283

10.5.3 Rozpočet peněžních toků 285

10.5.4 Vzájemný vztah hodnotových a naturálních kritérií 300

10.5.5 Obsah hodnotových kritérií hlavního rozpočtu 303

10.6 TRANSFORMACE PODNIKOVÝCH PLÁNŮ A ROZPOČTŮ

NA NIŽŠÍ ÚROVNĚ 304

10.7 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ JAKO NÁSTROJ

KOMUNIKACE A KOORDINACE 307

10.8 VYUŽITÍ SYSTÉMU JAKO MOTIVAČNÍHO NÁSTROJE

HMOTNÉ ZAINTERESOVANOSTI 307


10.9 FORMY ROZPOČTŮ 308

10.9.1 Od pevných rozpočtů k variantním rozpočtům 309

10.9.2 Od indexních rozpočtů k rozpočtování s nulovým

základem 309

10.9.3 Od rozpočtů stanovených na pevně určené období

ke klouzavým rozpočtům 310

10.9.4 Od univerzálních vztahových veličin k metodám založeným

na vztahu k dílčím aktivitám 310

10.9.5 Od limitních rozpočtů k indikativním rozpočtům 310

10.10 KONTROLA PLNĚNÍ ROZPOČTŮ 311

11 ŘÍZENÍ REŽIJNÍCH NÁKLADŮ 320

11.1 VYMEZENÍ PROBLEMATIKY 320

11.2 ROZPOČET REŽIJNÍCH NÁKLADŮ 321

11.3 STRUKTURA ROZPOČTU REŽIJNÍCH NÁKLADŮ 322

11.4 METODY SESTAVOVÁNÍ ROZPOČTŮ REŽIJNÍCH NÁKLADŮ 323

11.4.1 Prvotní údaje pro sestavení rozpočtů 323

11.4.2 Způsob zpracování prvotních údajů 324

11.4.3 Způsob stanovení nákladového úkolu 329

11.5 KONTROLA PLNĚNÍ ROZPOČTU 330

12 ROZDÍLOVÉ METODY ŘÍZENÍ HOSPODÁRNOSTI

JEDNICOVÝCH NÁKLADŮ 338

12.1 ÚHRNNÉ A ROZDÍLOVÉ METODY ŘÍZENÍ

HOSPODÁRNOSTI - 338

12.2 VYUŽITÍ ROZDÍLOVÝCH METOD V OPERATIVNÍM

ŘÍZENÍ HOSPODÁRNOSTI 339

12.3 NORMOVÁ METODA ŘÍZENÍ HOSPODÁRNOSTI 342

12.3.1 Operativní kalkulace a odchylky od norem 342

12.3.2 Základní kalkulace a změny norem 344

12.3.3 Využití normové metody v praxi 346

12.3.4 Zobrazení informací normové metody v účetnictví 347

13 METODA STANDARDNÍCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ 361

13.1 VYMEZENÍ PROBLEMATIKY 361

13.2 ZAVEDENÍ METODY STANDARDNÍCH NÁKLADŮ 362

13.3 STANOVENÍ STANDARDŮ 362

13.4 SLEDOVÁNÍ SKUTEČNÉHO PRŮBĚHU A ODCHYLEK

HODNOCENÉ ČINNOSTI OD STANDARDU 365

13.5 ANALÝZA ODCHYLEK 366

13.6 ANALÝZA ODCHYLEK PŘI APLIKACI METODY

VARIABLE COSTING 368

13.6.1 Odchylky variabilních nákladů 369

13.6.2 Odchylky fixních nákladů 373


13.6.3 Objemová odchylka fixních nákladů při analýze

odchylek na bázi Variable Costing 380

13.7 ANALÝZA ODCHYLEK PŘI APLIKACI METODY

PLNÝCH NÁKLADŮ 382

13.8 ODCHYLKA ZE ZMĚNY STRUKTURY VSTUPŮ 385

13.9 ODCHYLKY VZNIKAJÍCÍ PŘI NEHOMOGENNÍ PRODUKCI 387

13.9.1 Odchylky ze změny sortimentu 387

13.9.2 Odchylky nákladů při aplikaci metody Variable Costing 391

14 ODPOVĚDNOSTNÍ ÚČETNICTVÍ A PŘEDPOKLADY

JEHO FUNGOVÁNÍ 395

14.1 VYMEZENÍ PROBLEMATIKY 395

14.2 ODPOVĚDNOSTNÍ ÚČETNICTVÍ 396

14.3 PŘEDPOKLADY ÚČINNÉHO FUNGOVÁNÍ

ODPOVĚDNOSTNÍHO ÚČETNICTVÍ 397

14.3.1 Vymezení míry a oblastí pravomoci a odpovědnosti 397

14.3.2 Dílčí kritéria vyjádření pravomoci a odpovědnosti 397

14.3.3 Motivační účinnost 398

14.4 STRUKTURÁLNÍ OTÁZKY ODPOVĚDNOSTNÍHO ŘÍZENÍ 399

14.5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODNIKU 400

14.5.1 Centralizace a decentralizace 400

14.5.2 Faktory ovlivňující míru centralizace a decentralizace

v odpovědnostním řízení 400

14.6 EKONOMICKÁ STRUKTURA PODNIKU 402

*-44.6.1 Nákladově řízené středisko 402

14.6.2 Ziskové středisko 403

14.6.3 Rentabilitní středisko 404

14.6.4 Investiční středisko 404

14.6.5 Výnosové středisko 405

14.6.6 Výdajové středisko 405

15 ŘÍZENÍ ODPOVĚDNOSTNÍCH STŘEDISEK 411

15.1 VYMEZENÍ PROBLEMATIKY 411

15.2 CENTRALIZOVANÝ PŘÍSTUP K ODPOVĚDNOSTNÍMU

ŘÍZENÍ 412

15.2.1 Pravomoc a odpovědnost podnikového vedení 413

15.2.2 Způsob zadávání úkolů střediskům a kontrola jejich plnění 414

15.2.3 Hierarchie odpovědnostních středisek 414

15.2.4 Orientace hodnotových nástrojů a kritérií 414

15.2.5 Vztah středisek k podmínkám vněj šího okolí 415

15.2.6 Využívaná hodnotová kritéria a zainteresovanost středisek 415

15.2.7 Další důležité charakteristiky centralizovaného přístupu 416

15.3 DECENTRALIZOVANÝ PŘÍSTUP

K ODPOVĚDNOSTNÍMU ŘÍZENÍ 417


15.3.1 Pravomoc a odpovědnost podnikového vedení 418

15.3.2 Hierarchie odpovědnostních středisek 419

15.3.3 Orientace hodnotových nástrojů a kritérií 419

15.3.4 Vztah středisek k podmínkám vnějšího okolí 419

15.3.5 Využívaná hodnotová kritéria a zainteresovanost středisek 419

15.3.6 Další důležité charakteristiky decentralizovaného přístupu 420

16 VYUŽITÍ HODNOTOVÝCH KRITÉRIÍ V ŘÍZENÍ

ODPOVĚDNOSTNÍCH STŘEDISEK 427

16.1 VYMEZENÍ PROBLEMATIKY 428

16.2 NÁKLADY ODPOVĚDNOSTNÍCH STŘEDISEK 428

16.2.1 Odpovědnostní pohled na náklady 428

16.2.2 Odpovědnost za náklady na vstupu a výstupu 430

16.3 VÝNOSY ODPOVĚDNOSTNÍCH STŘEDISEK 431

16.3.1 Obsah vnitropodnikových cen 431

16.3.2 Funkce vnitropodnikových cen 432

16.3.3 Teoretická východiska stanovení vnitropodnikových cen 433

16.3.4 Typy vnitropodnikových cen 434

16.4 VNITROPODNIKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 438

16.5 VYUŽITÍ HODNOTOVÝCH KRITÉRIÍ PRO ŘÍZENÍ

INVESTIČNÍCH STŘEDISEK ^ 439

16.5.1 Kritéria efektivnosti (výnosnosti) vázaného kapitálu 440

16.5.2 Kritéria založená na ekonomickém pojetí zisku 441

16.5.3 Vliv kritérií na investiční rozhodování středisek 443

16.6 VYUŽITÍ PENĚŽNÍCH TOKŮ V ODPOVĚDNOSTNÍM ŘÍZENÍ 445

16.6.1 Předpoklady využití peněžních toků 445

16.6.2 Vnitropodniková banka 446

17 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ 455

17.1 VYMEZENÍ PROBLEMATIKY 455

17.2 TYPY ROZHODOVACÍCH ÚLOH 456

17.3 OBECNÁ VÝCHODISKA A ČLENĚNÍ ÚLOH NA KAPACITĚ 458

17.4 ŘEŠENÍ ÚLOH NA KAPACITĚ 459

17.5 VYJÁDŘENÍ CITLIVOSTI V ÚLOHÁCH CVP 471

17.5.1 Statická analýza citlivosti 471

17.5.2 Dynamická analýza citlivosti 474

17.6 ROZHODOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH VÍCENÁSOBNÉHO

OMEZENÍ 476

17.6.1 Formulování úloh lineárního programování 476

17.6.2 Grafické řešení úloh lineárního programování 477

17.7 PŘEDPOKLADY EFEKTIVNÍHO ŘEŠENÍ ÚLOH

NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ 483


18 ROZHODOVÁNÍ O BUDOUCÍ KAPACITĚ 489

18.1 OBECNÁ VÝCHODISKA A ČLENĚNÍ

ROZHODOVACÍCH ÚLOH O BUDOUCÍ KAPACITĚ 489

18.2 METODY ŘEŠENÍ ÚLOH O BUDOUCÍ KAPACITĚ 493

18.2.1 Vliv faktoru času 494

18.2.2 Čistá současná hodnota 496

18.2.3 Index rentability 498

18.2.4 Vztah čisté současné hodnoty a indexu rentability 498

18.2.5 Vnitřní výnosové procento 499

18.2.6 Vztah čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového

procenta 500

18.2.7 Doba návratnosti 502

18.2.8 Nákladová kritéria 504

18.2.9 Metoda průměrných ročních nákladů (PN) 505

18.2.10 Metoda diskontovaných (odúročených) nákladů (ON) 506

18.3 METODY ZALOŽENÉ NA PROPOČTU PERPETUITY 507

18.4 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝŠI DISKONTNÍ SAZBY 509

18.4.1 Výchozí úroveň diskontní sazby 509

18.4.2 Vliv rizika . 510

18.4.3 Vyjádření inflace 511

18.4.4 Vliv zdanění 513

18.5 VYJÁDŘENÍ PŘÍNOSŮ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 516

18.5.1 Struktura investičních přínosů z hlediska rizika

a inflace 518

18.6 VZÁJEMNĚ SE VYLUČUJÍCÍ PROJEKTY

S RŮZNOU DOBOU EKONOMICKÉ ŽIVOTNOSTI 522

19 INFORMACE MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

PRO CENOVÁ ROZHODOVÁNÍ 530

19.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 530

19.1.1 Vymezení „správné" ceny 531

19.1.2 Cenová diferenciace a diskriminace 532

19.2 VLIV KONKURENČNÍ SITUACE A CHOVÁNÍ

NA TRHU NA CENY 537

19.2.1 Monopolní trh 538

19.2.2 Oligopolní trh 539

19.2.3 Monopolní konkurence 541

19.3 URČENÍ CENY V ZÁVISLOSTI NA REAKCI SPOTŘEBITELE 542

19.3.1 Poptávkově orientované metody tvorby cen 545

19.3.2 Empiricky určená cena 547

19.4 NÁKLADOVĚ ORIENTOVANÉ METODY TVORBY CEN 549

19.5 KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY PRAKTICKÉ TVORBY CEN 553

19.5.1 Relace cen ve skupině výkonů 554

19.5.2 Cena doplňkových výkonů 554


20 STRATEGICKY ORIENTOVANÉ MANAŽERSKÉ

ÚČETNICTVÍ 560

20.1 PŘÍČINY ROZVOJE MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ

PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ 560

20.1.1 Nové požadavky na manažerské účetnictví 562

20.1.2 Strategicky orientované manažerské účetnictví -

obsah a pojetí 563

20.2 KALKULACE CÍLOVÝCH NÁKLADŮ A KALKULACE

ŽIVOTNÍHO CYKLU 564

20.2.1 Kalkulace cílových nákladů 566

20.2.2 Metody snižování nákladů v předvýrobních etapách 569

20.2.3 Kalkulace životního cyklu 572

20.3 ŘÍZENÍ AKTIVIT, ČINNOSTÍ A PROCESŮ 578

20.3.1 Význam vymezení aktivit, činností a procesů

pro řízení nákladů 580

20.3.2 Metoda Just in time (JIT) 583

20.3.3 Hodnotové řízení kvality 584

20.4 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ VNITROPODNIKOVÝCH ÚTVARŮ 588

20.4.1 Hodnotová oblast 590

20.4.2 Oblast vnitřních procesů 590

20.4.3 Zákaznická oblast 590

20.4.4 Zaměstnanecká oblast 594

21 VÝVOJOVÉ TENDENCE MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ 599

21.1 INTERDISCIPLINARITA A ŠIRŠÍ OBSAHOVÝ ZÁBĚR 599

21.2 MANAŽERSKÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM - POJMOVÉ VYMEZENÍ 600

21.3 ZÁKLADNÍ PRVKY MANAŽERSKÉHO ŘÍDICÍHO

SYSTÉMU 601

21.4 ZPŮSOBY ŘÍZENÍ Z POHLEDU MANAŽERSKÝCH

ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ 603

21.4.1 Přímé řízení činnosti 604

21.4.2 Personální řízení a formování podnikové kultury 605

21.4.3 Řízení podle výsledků 607

21.5 MANAŽERSKÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM A JEHO VZTAH

K NÁSTROJŮM MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ 611

21.6 ENVIRONMENTÁLNÍ ÚČETNICTVÍ - VYMEZENÍ POJMU 613

21.7 NÁSTROJE ENVIRONMENTÁLNÍHO ÚČETNICTVÍ 614

21.7.1 Kritéria výkonnosti 615

21.7.2 Členění nákladů 616

21.7.3 Environmentální aspekty v řízení po linii výkonů 617

21.7.4 Nástroje strategického manažerského účetnictví 618


GLOSÁŘ

PŘÍLOHY

SEZNAM LITERATURY

VĚCNÝ REJSTŘÍK

623

649

653

657
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist