načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Manažerská psychologie -- 2., aktualizované a rozšířené vydání – Milan Mikuláštík

Manažerská psychologie -- 2., aktualizované a rozšířené vydání

Elektronická kniha: Manažerská psychologie
Autor: Milan Mikuláštík
Podnázev: 2., aktualizované a rozšířené vydání

Příručka shrnuje základní informace o základních principech využití poznatků z oblasti psychologie v manažerské aktivitě. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  407
+
-
13,6
bo za nákup

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2007
Počet stran: 380
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 2., aktualiz. a rozš. vyd.
Skupina třídění: Management. Řízení
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2007
ISBN: 978-80-247-1349-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Příručka shrnuje základní informace o základních principech využití poznatků z oblasti psychologie v manažerské aktivitě.

Popis nakladatele

Znalosti psychologie jsou často podceňovány. Mnozí ekonomové považují za nejdůležitější schopnosti analytické a finanční. Technici zase preferují technické nebo technologické aspekty a tímto přístupem vnímají i spolupracovníky. Zvládání sebe sama, porozumění sobě, ale také jiným lidem je bráno jako něco okrajového, bezproblémového, případně nevýznamného. Opak je však pravdou. Všechny úspěchy, veškerý rozvoj je závislý na tom, jak pracujeme s lidmi. Manažer nebo podnikatel může být úspěšný pouze tehdy, když dovede jednat s lidmi, organizovat je, komunikovat s nimi. Když má jejich důvěru, dovede je motivovat a nadchnout, je schopen svou práci humanizovat. Všechny aktivity manažera mohou mít profesionální úroveň. Jak je to však v praxi? Je možné uvést do reality? Na to vše vám odpoví kniha Manažerská psychologie - průvodce pro manažery v praxi a pro studenty, kteří se připravují studiem na vysokých školách na řídící práci v různých oblastech.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Milan Mikuláštík - další tituly autora:
Sociální kompetence Sociální kompetence
Manažerská psychologie -- 3., přepracované vydání Manažerská psychologie
 (e-book)
Tvořivost a inovace v práci manažera Tvořivost a inovace v práci manažera
 (e-book)
Manažerská psychologie -- 3., přepracované vydání Manažerská psychologie
 (e-book)
Komunikační dovednosti v praxi -- 2., doplněné a přepracované vydání Komunikační dovednosti v praxi
Jak být úspěšnou manažerkou Jak být úspěšnou manažerkou
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Kniha vyla díky laskavé podpoře

Univerzity Tomáe Bati ve Zlíně

a firmy Barum Continental. doc. PhDr. Milan Mikulátík, Ph.D. MANAERSKÁ PSYCHOLOGIE Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 2863. publikaci Odpovědná redaktorka Jana Jandovská Kubínová Sazba a zlom Milan Vokál Počet stran 384 Vydání 1., 2007 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s. Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod Š Grada Publishing, a.s., 2007 Cover Photo Š isifa.com Recenze: PhDr. Ivan Slaměník, CSc. ISBN 978-80-247-1349-6

Obsah

Předmluva ....................................................11

Informační schéma manaerské psychologie ..........................13

1. Základní pojmy psychologie managementu .......................15

Doporučená literatura ........................................29

2. Self-management(sebepoznání, sebepojetí a seberozvoj) ..............31

Sebepoznání ...............................................33

Cesty sebepoznání .........................................34

JÁ, sebevědomí, sebeocenění, sebepojetí a sebekoncepce ................37

Relaxace, její formy a nácvik ...................................40

Sebevýchova a seberozvoj .....................................44

Koncentrace pozornosti ......................................45

Rozvoj paměti a zvýení efektivity učení ..........................47

Autoregulace mylení, pozitivní mylení ..........................51

Rozvoj představivosti, fantazie a tvořivosti ........................54

Autoregulace emocí a pozitivní naladění .........................55

Organizace práce a time management ...........................57

Sbírání informací a vytváření osobního informačního systému ..........63

Mylenkové mapy ..........................................64

Racionální čtení ..........................................66

ivotospráva .............................................69

Zvládání stresu .............................................72

Frustrace ..................................................85

Řeení konfliktů ............................................86

Doporučená literatura .......................................106

3. Osobnost ................................................107

Teorie osobnosti ...........................................109

Schopnosti ...............................................113

Motivace ................................................116

Temperament .............................................118

Charakter ................................................121

Osobnost manaera ........................................123

Etika v práci manaera ....................................128

ena manaerka .........................................130

Doporučená literatura .......................................134

4. Motivace v pracovní činnosti .................................135

Teorie pracovní motivace ....................................139

Doporučená literatura .......................................149

5. Tvořivost a inovace v práci manaera ...........................151

Tvořivý produkt ...........................................155

Tvořivý proces ............................................156

Tvořivá osobnost ..........................................157

Vliv prostředí .............................................162

Bariéry tvořivosti ..........................................162

Tvořivost a inovace .........................................163

Řeení tvůrčích problémů ....................................170

Rozvoj tvořivosti a přínos pro praxi ............................174

Přínos pro praxi navrené postupy aplikace a způsoby výcviku

manaerů a dalích pracovníků ve firmách .......................175

Doporučená literatura .......................................188

6. Řízení ...................................................189

Teorie řízení ..............................................193

Metody řízení .............................................203

Doporučená literatura .......................................207

7. Rozhodování .............................................209

Doporučená literatura .......................................216

8. Organizace a organizační struktury .............................217

Organizační změny .........................................219

Vývoj teorie organizace ......................................222

Organizační struktury .......................................228

Uplatňování moci ..........................................229

Doporučená literatura .......................................232

9. Interpersonální komunikace v práci manaera ....................233

Doporučená literatura .......................................238

10. Metodika psychologie práce ..................................239

Interview (rozhovor) ........................................243

Pozorování ...............................................246

Dotazníky ................................................247

Výkonové testy ............................................248

Projekční testy ............................................249

kálování ................................................250

Posouzení produktů činnosti člověka ...........................250

Studium průběhu pracovní činnosti ............................251

Studium objektivních materiálů ...............................251

Přístrojové metody .........................................252

Simulační metody a evokované chování .........................252

Případové studie ...........................................253

Posuzování jinými lidmi .....................................254

Doporučená literatura .......................................255

11. Poradenství ..............................................257

Expertní poradenství v řízení lidských zdrojů .....................258

Poradenství, které poskytují personální útvary ....................261

Poradenství, které poskytují manaeři ...........................261

Personální audit ...........................................262

Personální projekty .........................................264

Doporučená literatura .......................................266

12. Pracovní činnost ...........................................267

Pracovní výkon ............................................270

Pracovní tempo ..........................................272

Pracovní únava ..........................................273

Biorytmy ...............................................275

Psychické funkce v pracovní činnosti ...........................276

Analýza práce .............................................278

Metody analýzy práce ......................................279

Pracovní zátě .............................................284

Doporučená literatura .......................................286

13. Personální psychologie a sociální psychologie práce ................287

Skupina .................................................289

Klasifikace skupin ........................................290 Pracovní skupina ..........................................292

Znaky účinné a tvořivé pracovní skupiny ........................294

Skupinové role ............................................296

Role skupinového vůdce .....................................299

Vytváření pracovních týmů ...................................300

Výběrové řízení a rozmisování pracovníků .......................301

Posuzování způsobilosti .....................................303

Assessment centrum .......................................306

Nezaměstnanost ...........................................310

Doporučená literatura .......................................312

14. Inenýrská psychologie, ergonomie a pracovní prostředí .............313

Inenýrská psychologie ......................................314

Ergonomie ...............................................317

Psychologické otázky pracovního prostředí .......................323

Světelné zrakové podmínky ..................................323

Barevné zrakové podmínky ..................................324

Hluk .................................................327

Klimatické podmínky ......................................329

Působení chemických, toxických látek a biologických látek ............330

Ionizující a neionizující záření ...............................331

Bezpečnost práce .........................................331

Doporučená literatura .......................................335

15. Psychologické aspekty podnikání ..............................337

Podnikatelský záměr a projekt ................................345

Doporučená literatura .......................................346

16. Psychologie trhu ...........................................347

Chování prodejce ..........................................350

Chování spotřebitele ........................................353

Typologie zákazníků ......................................357

Psychologie zboí ..........................................359

Image .................................................360

Značka ................................................361

Obaly .................................................361

Cena zboí .............................................362

Psychologický průzkum trního chování .........................362

Metody průzkumu trhu .....................................365

Psychologie propagace ......................................366

Reklama .................................................367

Doporučená literatura .......................................370

Literatura ...................................................371

Rejstřík .....................................................377 Předmluva

Váený čtenáři, dríte v rukou knihu, která je určena předevím jako průvodce pro manaery v praxi a pro studenty, kteří se připravují studiem na vysokých kolách na řídící práci v různých oblastech praxe. Studentům tak umoňuje naprosto samostatnou formu studia. Kadá kapitola je doplněna shrnutím, otázkami k textu a příklady z praxe.

Znalosti psychologie jsou často podceňovány. Mnozí ekonomové povaují za nejdůleitějí schopnosti analytické, finanční. Technici zase preferují technické nebo technologické aspekty a tímto přístupem vnímají i spolupracovníky.

Zvládání sebe sama, porozumění sobě, ale také jiným lidem je bráno jako něco okrajového, bezproblémového, případně nevýznamného, opak je vak pravdou. Vechny úspěchy, vekerý rozvoj je závislý na tom, jak pracujeme s lidmi.

Manaer nebo podnikatel můe být úspěný pouze tehdy, kdy dovede jednat s lidmi, organizovat je, komunikovat s nimi. Kdy má jejich důvěru, dovede je motivovat a nadchnout, je schopen svou práci humanizovat. Nebo lépe řečeno můe být o hodně úspěnějí, ne je. Vechny aktivity manaera mohou mít profesionální úroveň. Je tomu tak vdy v praxi?

Samozřejmě nestačí nashromádit pouze nějakou sumu informací a znalostí. Je nutné umět je aplikovat a chtít je pouívat. To vyaduje mnohdy dost zásadní změnu ve vlastní osobnosti. Poté je reálná naděje, e dojde k vytvoření návyků, které působí pozitivně na chování manaera a na jeho pozitivní vztahy ke spolupracovníkům. Velmi brzy pozná změnu v chování lidí vůči sobě samému. Pak je moné také zvyovat míru identifikace pracovníků s úkoly a jejich loajalitu k firmě.

Celý text je rozdělen do čtrnácti kapitol. První část knihy je věnována osobnímu rozvoji, sebepoznání, zvládání sebe sama, zvládání zátěe a konfliktů, základním informacím o struktuře osobnosti a předevím osobnosti manaera.

Dalí část je věnována řídící práci manaera, práci s lidmi, tedy organizování, řízení, rozhodování, motivování (motivace má dvojí charakter, nebo nejde jen o motivování podřízených spolupracovníků, ale i o sebemotivaci jen ten manaer, který dovede motivovat sám sebe, můe motivovat i svůj tým), rozvoji tvořivého potenciálu (tato část má rovně charakter dvojí, protoe se zabývá tvořivostí samotného manaera i tvořivostí řízených spolupracovníků, nebo tvořivost manaera i jeho podřízených je recipročně provázána) a komunikování.

PŘEDMLUVA 11

Předmluva

Poslední část knihy je věnována rozíření spektra informací o psychologii, která můe manaerovi umonit lepí spolupráci s psychologickými poradenskými agenturami, s psychologickými specialisty a také porozumět některým aspektům pracovní činnosti, její analýze. Můe poradit, jak se připravovat na změny v organizaci, jak organizaci rozvíjet, jak obstát v konkurenci, jak vytvářet organizaci humanisticky orientovanou, která dovede vyuívat tvořivý potenciál pracovníků, jak rozumět zákazníkům a jejich chování.

Chtěl bych poděkovat za pomoc a cenné rady Ing. PhDr. Frantiku Podkubkovi a za podporu při přípravě podkladů PhDr. Karlu Jeříkovi ze společnosti Barum Continental. Dále bych chtěl poděkovat také paní Haně Michlové za pomoc při korekturních úpravách.

12 MANAERSKÁ PSYCHOLOGIE


Informační schéma

manaerské psychologie

INFORMAČNÍ SCHÉMA MANAERSKÉ PSYCHOLOGIE 13

Informační schéma manaerské psychologie

1. Základní

pojmy psychologie

managementu

2. Self-management

3. Osobnost

4. Pracovní motivace

5. Tvořivost

v práci manaera

6. Řízení

7. Rozhodování

8. Organizace

aorganizování

9. Interpersonální

komunikace

v práci manaera

10. Metodika

psychologie práce

11. Poradenství

12. Pracovní činnost

13. Sociální psychologie

práce

14. Inenýrská psychologie,

ergonometrie

a pracovní prostředí

15. Psychologie aspekty

podnikání

16. Psychologie trhu

Manaerská

psychologieZákladní pojmy

psychologie

managementu

Cíle: l Jaké jsou úkoly psychologie a speciálně

úkoly psychologie práce a organizace. l Proč potřebuje psychologické znalosti

průměrný člověk. l

Proč potřebuje psychologické znalosti

manaer. l

Jaké jsou vztahy mezi psychologií

a ekonomií. l

Jaké jsou strasti probabilistických oborů. N

a začátku si polome otázky. Potřebuje průměrný člověk nějaké znalosti psy

chologie pro svůj ivot? A jestli ano, tak za jakých okolností? Vdy a nebo jen

ve stavech krize? Nebo jako pravidla taktiky, které by mohl vyuít v určitých situacích pro dosaení vlastního prospěchu? To jsou otázky, které si můeme klást, kdy začneme přemýlet nad smyslem psychologie.

Samozřejmě záleí na tom, o koho jde. Mezi lidmi jsou individuální rozdíly. Jsou lidé, kteří jsou naprosto soběstační se svým zdravým selským rozumem. Dovedou zvládnout stres, umí se vyrovnat s krizovými situacemi. Jejich odolnost vůči frustraci a stresu je výjimečná. Jsou ale také lidé, je se bez psychologie obejdou v běných ivotních situacích, ale v krizových situacích mají problémy. Určité znalosti psychologie a monost se někomu svěřit, hledat podporu, je pro ně pak nezbytností. Existují také lidé, kteří jsou bezradní i v běných ivotních situacích, jsou labilní, nejistí a bez pomoci jiných lidí sami problémy nezvládnou.

Jsou lidé, je mají k psychologii opravdový respekt, moná a přehnaný, ale na druhé straně jsou také lidé, kteří o psychologii mluví velmi pejorativně a nadřazeně. Tyto postoje se vak nemusí shodovat s vnitřním přesvědčením, nebo mohou být určitou formou vnitřní obrany.

Psychologie se dotýká kadé oblasti ivota lidí, vytváří návody na zvládání různých problémových situací v ivotě (pracovní činnosti, vytváření návyků, pracovního prostředí, mezilidských vztahů, rodinného ivota, problematiky drog, problematiky duevních nemocí, obezity...).

Je samozřejmé, e psychologie jako věda vytváří určitý informační systém, který je zaloený na informacích z výzkumů kvantitativních i kvalitativních, na základě spekulace a ivotních zkueností. Tento systém je nepochybně velmi dobrým zdrojem pro řeení problémů vlastního ivota a práce. Vdy je lepím zdrojem a obohacením pro ivot, ne pouhé vlastní zkuenosti a vlastní postoje. Vdy jde o konzervované vědomosti, nastřádané těmi nejlepími odborníky oboru za více ne sto let, kdy je psychologie samostatnou vědou. Ale u předtím platila různá pravidla, která se pouívala v rámci filozofického mylení a posilovala se v rámci ivotních postojů, předávala se z pokolení na pokolení. Měla svůj smysl v rámci antropocentrického mylení.

V práci manaera je tomu podobně. Jeho práce je rovně ovlivněna osobnostní jedinečností. Práce manaera má ale poněkud více dimenzí, ne ivot běného občana. Protoe v ivotě manaera je celá řada situací, kdy musí vystupovat v různých rolích, v zastoupení (osobnostní peče se v chování v zástupných rolích projevuje v omezené míře). Míra intimity a autentičnosti je tedy nií. Hlavní náplní jeho práce je předevím komunikace, jejím prostřednictvím rozhoduje, řídí, motivuje. Jeho rozhodnutí jsou realizována na základě kombinace teorie a reálné zkuenosti. Manaeři mohou pouívat teoretické znalosti v kombinaci s reálnými zkuenostmi

16 MANAERSKÁ PSYCHOLOGIE

Základní pojmy psychologie managementu při práci s lidmi. V této oblasti vak převauje často intuitivní přístup, zaloený na vlastních zkuenostech. Pro ilustraci je mono uvést některé názory vrcholových manaerů, které můete sami posoudit, do jaké míry jsou podloeny teoretickými poznatky a nebo zda je mono povaovat je za platné. l Lidé jsou v podstatě líní, a proto musím pouívat direktivní přístup a detailně

jim určovat úkoly, které pak musím důkladně kontrolovat. l Jestlie někomu nabídnete prst, tak chytne celou ruku. l Je potřeba být opatrný před nadřízeným, který se nikdy nerozčiluje. l Je potřeba být opatrný před nadřízeným, je se často rozčiluje. l Dobré zboí se prodává samo. l Dobří dealeři prodávají v prvé řadě sami sebe a teprve pak zboí. l Mui myslí logicky, eny vyuívají intuitivní přístupy. l Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. l Nikdy nedostanete kvalitní rozhodnutí od skupiny. l Jestlie není skupina zainteresována na rozhodnutí, nemělo by se rozhodnutí

realizovat. l Lidé potřebují přesně do detailu popsané úkoly. l Lidé potřebují mít volnost a prostor pro vlastní přístup k práci, nebo jedině tak

budou pracovat spolehlivě. Je mono uvést mnohem větí počet tvrzení podobného charakteru, protoe mají podobu předpokladu o lidské přirozenosti v chování. Kadé z nich je vak povrchní a zobecňující. Některá z těchto zobecnění jsou při srovnání antagonistická, co vylučuje pravdivost jednoho z nich. Ale co u vech chybí je to, e nepočítají se situací, v ní se lidé nacházejí a také se nepočítá s odliností kadého jednotlivého člověka. Některé z psychologických poznatků jsou pro manaery tak důleité, jako jsou znalosti o elektronických nebo chemických technologiích.

Potřebu znalostí psychologie by neměl manaer podceňovat, jinak se dostává do situace, je se dá označovat jako ekonomismus nebo technokratismus, co je charakteristické zejména pro lidi, kteří preferují ekonomiku nebo techniku a práci s lidmi podceňují či se jí bojí. Manaeři si systém práce s lidmi zjednoduují, jako kdyby pracovali s ekonomickými nebo technickými jednotkami. Musí dret krok se změnami v trním prostředí. K získání konkurenční výhody jsou nutná správná rozhodnutí. To ovem vyaduje trpělivost a studium závaných otázek. Bohuel větina manaerů je pod časovým tlakem a nemají čas informace analyzovat a hodnotit.

V této knize jsou informace z psychologie, které manaer potřebuje pro svou práci, rozděleny do tří okruhů.

ZÁKLADNÍ POJMY PSYCHOLOGIE MANAGEMENTU 17


l Úroveň pro efektivní zvládání sebe sama, pro optimální vyuívání vlastního psy

-

chického potenciálu, pro zvyování účinnosti svých psychických funkcí, pro

větí odolnost vůči stresu, psychické frustraci a neurózám, pro odstraňování ne

dostatků ve svém chování. l Pro manaerskou práci, která se projevuje v komunikaci, v rozhodování, v práci

s lidmi, v organizování a řízení, motivování, ovlivňování a vyjednávání. l Úroveň, která dává dostatek informací a podkladů pro spolupráci s psycholo

-

gem jako expertem, s psychologickou poradenskou firmou, pro orientaci v tom,

co můe manaer ádat od psychologa pro svou práci, v jakých záleitostech psy

cholog poskytuje svou slubu v plné míře a v jakých se podílí na práci pro firmu

s manaerem, nebo s personálním útvarem. Součástí těchto znalostí jsou i zá

kladní znalosti z psychologie práce a organizace, sociální psychologie práce,

včetně analýzy práce, pracovního prostředí, ergonomie a inenýrské psychologie

a okrajově také psychologie trhu a prodeje. Psychologie pro manaery, tak jak je prezentována v této práci, se snaí také o postiení vztahového systému v multioborových přesazích. A jako nejvýznamnějí vztahy jsou zde míněny vztahy mezi psychologií a ekonomií, psychologií a managementem. Problematice vztahů mezi psychologií a ekonomií je věnována kniha Psychologie ekonomického chování (Lea, Tarpy, Webley, 1994), i kdy nepostihuje vechny aspekty tohoto vztahu, dále pak kapitola v knize Psychologie ve světě práce (tikar, J. a kol., 2003). V zahraniční literatuře se této problematice věnuje celá řada knih.

Spojení ekonomiky a psychologie vychází ze snahy aplikovat základní teoretické poznatky psychologie do ekonomické praxe. Spojení ekonomiky a psychologie znamená, e kadá z těchto věd chce být nějakým způsobem uitečná pro tu druhou, chce ji obohatit. Ale hlavně chtějí být obě tyto vědy společně uitečné pro člověka. Co je trochu jiný přístup, ne který se projevoval v celé řadě věd jetě před čtyřiceti lety kadá věda se snaila chránit své teritorium, pracovala sama pro sebe, vytvářela dost uzavřený systém, teoreticky dobře vystavěný, ale vůči praxi málo pouitelný. Reálná skutečnost je multioborová. Sociologie a psychologie jsou překrývající se obory, zrovna jako psychologie a ekonomie. Současné nové poznatky se objevují větinou na rozhraní oborů. Snaha o udrení čistoty teoretických vědních oborů je vyhraněnou abstrakcí. A to, e k sobě jednotlivé obory nalézají v současnosti cestu, je rozhodně velkým přínosem k poznání. Prostupnost oborů je mono dokladovat vznikem nových akreditovaných doktorandských studijních programů na Norské univerzitě se zaměřením na tvořivost a inovaci, na podnikové vztahy, na ekonomiku a řízení. Podmínkou je, e uchazeči musí mít vzdělání z oblasti psychologie, sociologie, ekonomie, obchodu a marketingu, práva nebo absolutorium nějakých jiných

18 MANAERSKÁ PSYCHOLOGIE


ekvivalentních oborů. Studenti se zabývají změnami v ekonomii z pohledu psychologie, ekonomie, organizace a řízení. Studium bylo zahájeno v roce 2001.

Pouití psychologie v ekonomické praxi znamená, e se snaíme vidět v kadé ekonomické situaci lidský faktor. A to je ten nejdůleitějí faktor, který ovlivňuje vechny činnosti. Psychologie má obtíné postavení, protoe to, co ji zajímá jako hlavní objekt zkoumání, je tím nejsloitějím zkoumaným objektem skutečnosti vůbec. Je to chování a proívání člověka, co jsou funkce centrální nervové soustavy. Chování a proívání člověka je velmi variabilní, působí na ně velké mnoství vlivů intervenujících z prostředí i z vlastních vnitřních zdrojů. Jedná se o fraktální působení, které je velmi obtíně postiitelné kvůli omezené kontrole těchto proměnných, je jsou navíc samy o sobě proměnlivé. Ekonomická psychologie vyuívá experimentální metody pro zjiování ekonomických procesů. V současné době je trend vyuívat experimentální metody v ekonomii. Nejznámějí aktivitou v tomto směru je zaměření nositele Nobelovy ceny za rok 2002 (V. L. Smith, nositel Nobelovy ceny za ekonomii).

V čem můe přispět psychologie ekonomii a ekonomické psychologii a jak můe ekonomická psychologie přispět psychologii obecně? l Umoňuje poznat, jak lidská psychika ovlivňuje ekonomické chování, osobnost

člověka je rozhodující pro ekonomické chování. l

Ukazuje v jaké míře sociální podmínky určují hranice naeho chování (v rozho

dování, v riskování, přesvědčování, sdílení, ve spotřebním chování...). l

Ekonomika ovlivňuje člověka, vytváří u něj změny v hodnotovém systému, pro

střednictvím práce vede ke změnám stylu ivota, ovlivňuje míru spokojenosti,

způsoby regenerace, aktivizuje různé psychické funkce, a to odlině od jedince

k jedinci, ovlivňuje sociální interakce, vytváří odliné formy zábavy, peníze a na

kupování, spoření, sázení daně, bankovnictví, to vechno se promítá do psy

chiky kadého z nás. l

Děti jsou od nejútlejího dětství ovlivňovány ekonomickým systémem, v něm

ijí. l

Poukazuje na to, jakých chyb se lidé dopoutí, a u vědomě, či nevědomě (kdy

někdo vysvětluje a zdůvodňuje své chování, neznamená to, e uváděné důvody

jsou objektivně platné). l

Umoňuje uvědomit si, e vedle obecně platného návykového chování v podobě

stereotypů se projevuje návykové chování i ve specifické podobě u spotřebitelů,

u řadových pracovníků a u manaerů. l

Jasně říká, jaké motivační podněty působí na ekonomické chování, které vnějí

tlaky ovlivňují motivační chování jedince, i jak je motivace proměnlivá podle si

tuačních podmínek.

ZÁKLADNÍ POJMY PSYCHOLOGIE MANAGEMENTU 19
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.