načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Management a inženýrství údržby - Václav Legát

  > > > > Management a inženýrství údržby  
Management a inženýrství údržby

Kniha: Management a inženýrství údržby
Autor:

Tato ojedinělá kniha, jejímiž autory jsou nejlepší čeští a slovenští odborníci a která byla vydána péčí České společnosti pro údržbu, komplexně pojednává o celé problematice údržby (strategie, řízení, ...


Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Professional Publishing
Rok vydání: 13.06.2016
Počet stran: 624
Rozměr: 165x250
Úprava: 622 stran, iv strany obrazových příloh : ilustrace (některé barevné)
Vydání: Druhé doplněné vydání
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7431-163-5
EAN: 9788074311635
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tato ojedinělá kniha, jejímiž autory jsou nejlepší čeští a slovenští odborníci a která byla vydána péčí České společnosti pro údržbu, komplexně pojednává o celé problematice údržby (strategie, řízení, práce s lidmi, technické informace, normy, zákonná opatření, vybavenost, externí kapacity, finanční zdroje, software aj.). Zcela jistě se stane nepostradatelným pomocníkem všem manažerům a technikům, přinese mnoho potřebných poznatků při řízení údržby jako významné součásti zvyšování konkurenceschopnosti podniků a excelence v oblasti managementu majetku. Z obsahu: Organizace a řízení údržby; Ekonomika a hodnocení výkonnosti údržby; Management kvality v údržbě; BOZP; Provozní spolehlivost strojů a zařízení; Management rizik v údržbě; Technická diagnostika; Technologie udržování a oprav strojů; Počítačová podpora řízení údržby. Druhé vydání je doplněno o texty Přírubové spoje tlakových zařízení v kritických aplikacích a Asset management.

Předmětná hesla
Průmyslové podniky
management údržby
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah
P řed m lu v a (Votava)................................................................................................ 13
1 Úvod (Legát).......................................................................................................... 17
2 O rganizace a řízení ú d rž b y (Polanka, Grenčík).......................................19
2.1 Systémy podnikové organizace a řízení (Polanka) ........................................19
2.2 Postavení údržby v podniku (Polanka)...........................................................21
2.2. / Strategie údriby jako součást strategie podniku....................................23
2.2.2 Role údržby v investiční a inovační politice podniku (Votava).............26
2.2.3 Pořizování základních prostředků (Špaček)............................................33
2.2.4 Zásady využívání a zhodnocování hmotného majetku (Špaček)...........37
2.2.5 Vztah výrobního a údržbárskeho procesu................................................39
2.3 Vývojové etapy organizace údržby (Grenčík, přeložil Polanka)..................42
2.4 Organizace údržby v podniku (Grenčík, přeložil Polanka)..........................45
2.4.1 Tvorba strategie údržby........................................................................... 45
2.4.2 Organizační struktur}’ údržby..................................................................51
2.4.3 Insourcing a outsourcing údržby.............................................................56
2.4.4 Nákup služeb údržby a materiálu............................................................59
2.5 Legislativa v oblasti údržby (Buzik).............................................................. 63
2.5.1 Základní terminologie...............................................................................63
2.5.2 Údržba a vnitropodnikové předpisy........................................................64
2.5.3 Údržba a zákoník práce............................................................................65
2.5.4 Údržba a pořizování majetku.................................................................. 67
2.5.5 Údržba a další předpisy............................................................................68
Literatura.................................................................................................................. 70
3 Řízení ú d ržb y v p o d n ik u (Polanka, R akyta)..................................... 73
3.1 Vstupní údaje pro plánování a řízení údržby (Rakyta, přeložil Polanka)....74
3.2 Metody plánování údržby (Rakyta, přeložil Polanka)..................................77
3.2.1 Kategorizace kritičnosti strojů a zařízení..............................................78
3.2.2 Roční plán údržby.....................................................................................80
3.3 Metody rozvrhování údržby (Rakyta, přeložil Polanka)...............................86
3.3. / Operativní plán údržby............................................................................ 87
3.3.2 Normativy pracností údržby a oprav...................................................... 89
3.3.3 Reporting realizované údržby..................................................................90
3.4 Plánování a řízení odstávek (Polouček).......................................................... 90
3.4.1 Procesní přístup к cyklu odstávky...........................................................91
3.4.2 Popis činností v cyklu odstávky............................................................... 92
3.4.3 Řízení rizik odstávky.................................................................................93

3.4.4 Organizace odstávky ................................................................................ 98
3.4.5 Dílčí závěr................................................................................................101
3.5 Technické zdroje a jejich řízení (Skarka)....................................................101
3.5.1 Provozní dokumentace - pasparty strojů a technických zařízení......./ 02
3.5.2 Nářadí, měřicí a diagnostické přístroje...............................................Ю6
3.5.3 Údrzbářské dílny a jejich infrastruktura..............................................108
3.6 Materiálové zdroje a náhradní díly (Hladík)...............................................109
3.6.1 Nomenklatura a identifikace ND..........................................................109
3.6.2 Hodnocení kritičnosti náhradních dílů .............................................../ 13
3.6.3 Řízení zásah položek se sporadickou poptávkou.................................. 114
3.6.4 Skladování N D......................................................................................./ / 7
3.7 Personální zdroje a jejich řízení (Suchý)..................................................... 118
3.7. / Požadavky na kvalifikaci, pravomoc a odpovědnost..........................118
3.7.2 Vzdělávání a výcvik.............................................................................../ / 9
3.7.3 Motivace a odměňováni ......................................................................121
3.7.4 Komunikace...........................................................................................122
3.7.5 Týmová práce......................................................................................... >24
3.8 Trvalé zlepšování procesu údržby (Polouček).............................................125
3.8.1 Vrcholové procesy společnosti a postavení procesu údržby................126
3.8.2 Zásady trvalého zlepšování procesů údržby.........................................129
3.8.3 Postupné kroky řízení změn procesů údržby.........................................133
3.9 Komplexní produktivní údržba (Rakyta, přeložil Polanka)........................135
3.9.1 Ztráty ve výrobním systému...................................................................140
3.9.2 Základní pilíře TPM...............................................................................141
3.9.3 Hodnocení celkové efektivnosti zařízení...............................................145
3.9.4 Sedm kroků autonomní údržby...............................................................147
3.9.5 Sedm kroků plánované a preventivní údržby.........................................148
3.9.6 Rozvoj zručností obsluhy a údržby.........................................................149
3.9.7 Vizuální management při implementaci TP M.....................................149
3.9.8 Postup a harmonogram implementace programu TPM........................151
3.9.9 Přínosy z implementace TPM ...............................................................152
Literatura................................................................................................................ 133
4 E konom ika a hodnocení výkonnosti ú d ržb y (Špaček, Grenčík).......156
4 .1 Základní ekonomické kategorie (Grenčík, přeložil Špaček)......................156
4.1.1 Klasifikace nákladů.................................................................................157
4.1.2 Vztah nákladů к výnosům a zisku podniku...........................................160
4.1.3 Náklady na údržbu..................................................................................161
4.2 Financování údržby (Grenčík. přeložil Špaček)...........................................162
4.2.1 Prostředky podniku................................................................................162
4.2.2 Dlouhodobý hmotný majetek.................................................................163
4.2.3 Návratnost investic do údržby................................................................164

4.3 Klíčové ukazatele výkonnosti údržby (KPIs) (Grenčík. přeložil Špaček).... 167
4.3. / Klíčové ukazatele STN EN 15341 a SMRP......................................./ 70
4.4 Controlling údržby (Grenčík, přeložil Špaček)...........................................176
4.5 Benchmarking a Balanced Scorecard údržby (Grenčík. přeložil Špaček).... 178
4.6 Hodnotově řízená údržba (Špaček)...............................................................182
4.6.1 Hodnota, její vnímání a měření.............................................................182
4.6.2 Generátory hodnoty v údržbárskych procesech...................................183
4.6.3 Stanovení hodnoty’ údržby.......................................................................185
4.7 Ekonomická legislativa (Grenčík. přeložil Špaček)....................................186
4.7. / Základy pojišťovnictví a poskytování záruk.........................................187
Literatura.................................................................................................................188
5 Management kvality v údržbě (Legát, Hrubec)............................. 190
5.1 Základy normovaného systému managementu kvality (Hrubec, přeložil Legát).. 190
5.1.1 Procesní přístup...................................................................................... /9 /
5. /.2 Politika kvality a cíle kvality................................................................. 191
5.1.3 Normy pro systém managementu kvality.............................................. 192
5.2 Požadavky normovaného systému managementu kvality na údržbu
a její zajištěnost (Hrubec, přeložil Legát)....................................................192
5.3 Systém managementu kvality v údržbě (Hrubec, přeložil Legát)................195
5.3.1 Odpovědnost vedení údržby.................................................................. 197
5.3.2 Management zdrojů údržby.................................................................... 198
5.3.3 Realizace údržby..................................................................................... 198
5.3.4 Měření, analýza a zlepšování údržby....................................................201
5.4 Dokumentace v údržbě (Legát).....................................................................203
5.4.1 Normovaná dokumentace.......................................................................203
5.5 Audit kvality managementu údržby (Legát).................................................208
5.5. / Otázky auditu údržby............................................................................ 208
5.5.2 Vyhodnoceni auditu údržby................................................................... 2/2
5.5.3 Závěry к auditu kvality managementu kvality v údržbě.......................214
5.6 Přehled hlavních zásad pro uplatňování normovaného systému
managementu kvality v údržbě a dosahování efektivity údržby (Legát) ...214
5.6.1 Uplatňování normovaného systému managementu kvality do údržby....214
5.6.2 Jak dosáhnout maximální kvality managementu údržby?...................216
Literatura................................................................................................................218
6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Bartejs, Pačaiová)...........220
6.1 Základy legislativy BOZP (Pačaiová. přeložil Bartejs)...............................220
6.1.1 Legislativa BOZP v České Republice.................................................. 221
6.1.2 Údrzbářské minimum BOZP aneb nejzásadnější povinnosti (Bartejs).... 222
6.2 Požadavky na bezpečnost strojů a zařízení (Pačaiová, přeložil Bartejs) ....223
6.2.1 Požadavky legislativy na bezpečnost technických zařízení................223
6.3 Revizní prohlídky vyhrazených zařízení (Bartejs).......................................231

6.3.1 Vyhrazená technická zařízení ............................................................... 23!
6.4 Prevence v BOZP a řešení následků (Bartejs)............................................235
6.4.1 Role údržby v podniku s dopadem do BOZP.......................................236
Literatura................................................................................................................240
7 Environmentální management v údržbě
(Zvolenský, přeložila Čiperová)........................................................................ 241
7.1 Systém environmentálního managementu....................................................241
7.2 Aplikace EMS v údržbě................................................................................. 251
Literatura................................................................................................................253
8 Provozní spolehlivost strojů a zařízení (Legát, Hrubec)................254
8.1 Management spolehlivosti ve vztahu к údržbě (Hrubec, přeložil Legát).... 254
8.1.1 Terminologie spolehlivosti.....................................................................254
8.1.2 Management a program spolehlivosti.................................................259
8.1.3 Poruchy a stavy objektů........................................................................263
8.1.4 Bezporuchovost a životnost..................................................................270
8.2 Výpoěty ukazatelů spolehlivosti (Hrubec, přeložil Legát)..........................272
8.2.1 Základní modely spolehlivosti..............................................................275
8.3 Spolehlivost systémů, určování a ověřování spolehlivosti ( Vintr).............289
8.3.1 Sériové a paralelní systémy a zálohování............................................ 290
8.3.2 Určování a ověřování spolehlivosti systémů........................................ 298
8.4 Optimalizace preventivní údržby (Legát).....................................................305
8.4. / Životnost a bezporuchovost strojních prvků a jejich klasifikace.......305
8.4.2 Charakteristika experimentu................................................................. 306
8.4.3 Metodika optimalizace preventivní údržby..........................................307
8.4.4 Metodický příklad výpočtu optimálního intervalu
preventivní údržby.................................................................................310
8.4.5 Příklad z praxe....................................................................................... 3Ì2
8.4.6 Korekce výpočtů optimálních intervalů preventivní údržby................315
8.4.7 Tvorba a řízení systému preventivní údržby........................................316
8.5 Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM) (Grenčík. přeložil Legát)....319
8.5.1 Historie vzniku RCM..............................................................................320
8.5.2 Základní principy a metody RCM.........................................................321
8.5.3 Analýza poruch funkce, klasifikace následků a volba úkolů RCM.....324
8.5.4 Praktická realizace.................................................................................330
8.6 Spolehlivost a užitečný život výrobního zařízení jako celku (Legát)........332
8.6.1 Vliv spolehlivosti a systémů údržby na provozní náklady
výrobu ího zařízení.................................................................................332
8.6.2 Optimalizace užitečného života (obnovy) výrobního zařízeni
jako celku................................................................................................334
Literatura................................................................................................................338

9 M anagement ri/ik v údržbě (Pačaiová, přeložil Zajíček).................................341
9.1 Politika rizik v údržbě .................................................................................. 342
9.2 Zjišťování a určování souvislostí rizik.......................................................... 345
9.3 Analýza a vyhodnocování rizik .................................................................... 348
9.4 Ošetřování rizik v provozu strojů a zařízení.................................................358
9.4. / Postup analýzy způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA)....361
9.4.2 Analýza kořenových příčin poruch (RCFA)......................................... 365
9.4.3 Prohlídky na základě rizika (RBI - Risk Rased Inspection)...............367
9.4.4 Bezpečnostní instrumentální funkce (SIF - Safety Instrumented
Function)................................................................................................ 374
9.5 Monitorování a reporting (sdělování) rizik...................................................375
Literatura................................................................................................................ 377
10 T echnická d iag n o stik a (Pošta, Peťkov á)................................................ 379
10.1 Diagnostika obecně (Pošta, Pětková)........................................................379
10.1.1 Vznik a vývoj technické diagnostiky....................................................379
10.1.2 Diagnostické signály (Pošta)...............................................................380
10.1.3 Diagnostické postupy (Pošta. Pětková)...............................................380
10.1.4 Diagnostické metody ( Pošta. Pětková)................................................382
10.1.5 Diagnostická měření (Pošta)................................................................384
10.1.6 Trendy v diagnostice (Pošta. Pětková)................................................385
10.2 Vibrodiagnostika.........................................................................................386
10.2.1 Teoretické základy (Peterka)................................................................387
10.2.2 Sledované parametry (Peterka)...........................................................389
10.2.3 Přístrojová technika (Valeni)...............................................................394
10.2.4 Vyhodnocování měření (Valent)...........................................................395
10.2.5 Výstupy pro plánování údržby (Valent)...............................................396
10.3 Tribotechnická diagnostika (Nováček, Pětková)...................................... 397
10.3.1 Metodiky používané v tribotechnické diagnostice (Nováček)...........397
10.3.2 Provozní tribotechnická diagnostika (Nováček)................................405
/0.3.3 Efektivnost, účelnost a perspektivy tribotechnické
diagnostiky (Nováček)............................................................................406
10.3.4 Zásady vzorkováni (Pětková)..............................................................406
10.4 Termodiagnostika........................................................................................407
10.4. / Základy bezkontaktního měření teplot}’ (Kmoch)..............................407
! 0.4.2 Funkční a konstrukční principy termokamery ( Kmoch)...................409
!0.4.3 Aplikace termografie v technické diagnostice (Kmoch. Pětková)....410
10.5 Nedestruktivní defektoskopie.....................................................................4 11
10.5.1 Vizuální kontrola (Pleskač. Pětková)..................................................411
10.5.2 Metoda prozařování (Pleskač)............................................................413
10.5.3 Ultrazvuková metoda ( Pleskač).......................................................... 415
10.5.4 Magnetická metoda (Pexa)..................................................................418

Ю.5.5 Kapilární metoda (Pexa) .....................................................................414
10.5.6 Ostatní metody (Pleskač).................................................................... 421
10.5.7 Akustická emise (Pošta, Pleskač)........................................................422
10.6 Integrace diagnostických metod (Pětková)...............................................424
Literatura...............................................................................................................
11 Technologie udržování a oprav strojů (Pošta, Abrahámfy)..........427
11.1 Poškozování strojních součástí (Pošta).......................................................427
//././ Opotřebení(Pošta)............................................................................. 427
11.1.2 Koroze kovů (Novák)...........................................................................439
11.1.3 Otlačení (Pošta)...................................................................................446
11.1.4 Deformace (Pošta)..............................................................................446
11.1.5 Trhliny a lomy (Pošta).........................................................................447
11.1.6 Ostatní poškození ( Pošta)...................................................................448
11.2 Technologický postup preventivní údržby strojů (Pošta)........................448
11.2.1 Vnější kontrola strojů..........................................................................449
11.2.2 Vnější čištění strojů............................................................................450
11.2.3 Údržba specifických systémů strojů ..................................................451
11.2.4 Konzervace a dekonzervace strojů....................................................451
11.2.5 Garážování a uskladňování mobilních strojů..................................451
11.3 Mazání strojů a používaná technika (Pošta).............................................432
11.3.1 Technologie m azání............................................................................452
11.3.2 Zařízení pro mazání strojů................................................................. 453
11.3.3 Maziva ................................................................................................. 455
11.4 Provoz a údržba olejových náplní strojů (Chvalina)...............................437
/1.4.1 Znečištění olejů a strojů.....................................................................459
! 1.4.2 Hlavní faktory, podmiňující stárnutí oleje........................................460
11.4.3 Požadavky na o le j...............................................................................460
11.4.4 Metody na zlepšování a stabilizaci čistoty olejů .............................461
11.4.5 Specifika mobilní hydrauliky..............................................................461
! 1.4.6 Příklady výsledků vhodného ošetřování oleje...................................462
! 1.4.7 Závěrečné shrnutí.............................................................................. 466
11.3 Opravy strojních součástí (Pošta. Meško)................................................466
/1.5.1 Renovace opotřebených součástí opracováním
na opravné rozměry (Meško)............................................................467
/ / . 5.2 Renovace opotřebených součástí
na původní rozměry (Meško)............................................................469
11.5.3 Renovace navařováním (Meško)..................................................... 469
11.5.4 Renovace termickým žárovým nástřikem (Meško)...........................473
11.5.5 Renovace opotřebených součástí jejich tvářením ( Pošta).............. 474
11.5.6 Renovace opotřebených součástígalvanizaci(Pošta).....................477

/ 1.5.7 Renovace opotřebených součásti nanášením plastů (Pošta)...........478
11.5.8 Renovace deformovaných součástí (Meško)....................................479
11.5.9 Renovace součástís trhlinami a lomy (Meško)................................48!
11.5.10 Renovace vnitřních závitů (Pošta, Abrahámfy)................................483
! 1.5.11 Speciální technologie v renovaci (Pošta. Abrahámfy).................... 489
11.5.12 Technologické trendy v renovaci (Pošta, Abrahámfy).................... 495
Literatura.............................................................................................................. 495
12 Počítačová p o d p o ra řízení ú d ržb y (Jurča, Ševčík)............................497
12.1 Systém údržeb a jeho počítačová podpora (Jurča)...................................498
12.1.1 Volba strategie řízení systému údržby................................................ 498
12.1.2 Počítačem podporovaný systém údržeb.............................................50!
12.1.3 Volba informačního systému údržby..................................................505
12.1.4 Implementace informačního systému pro řízení údržby...................508
12.2 Hodnocení a zlepšování systému údržby
na základě analýz dat z ISÚ (Jurča).........................................................5 1 i
12.2.1 Hodnocení efektivity údržby zpracováním dat z ISÚ........................514
12.2.2 Provozní hodnocení efektivity údržeb................................................519
12.2.3 Analýzy poruch v delším časovém horizontu....................................522
12.2.4 Využití dalších souhrnných ukazatelů pro stanovení
účinnosti údržby.................................................................................525
12.2.5 Příklad využití dat o nákladech na údržby konkrétního stroje.........529
12.2.6 Základy počítačové podpory obnovy strojů.....................................53!
12.3 Základy expertních systémů (Jurča).........................................................533
12.4 Základy využití tabulkového procesoru Excel (Aleš)............................ 536
12.4.1 Kontingenčni tabulka..........................................................................537
12.4.2 Paretův diagram..................................................................................546
12.4.3 Minigrafy.............................................................................................548
12.5 Počítačová prezentace dat..........................................................................549
12.6 Stručný přehled nejrozšířenějšího komerčně dostupného
softwaru pro řízení údržby (Ševčík, přeložil Jurča)................................555
Literatura.............................................................................................................. 561
Summary...................................................................................................................562
Seznam použitých zkratek.................................................................................... 563
Příloha 1 Přírubové spoje tlakových zařízení v kritických aplikacích
(Lukavský, Tomáš)................................................................................. 567
Příloha 2 Assel management (Legát, Klement).....................................................585
Rejstřík......................................................................................................................619


       

internetové knihkupectví - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s.