načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Malba na hedvábí - Kateřina Soukupová

Malba na hedvábí

Elektronická kniha: Malba na hedvábí
Autor: Kateřina Soukupová

Po úvodním seznámení s potřebnými materiály a pomůckami následuje přehled nejdůležitějších technik, použitelných jak ve volné tvorbě, tak i při zhotovení drobných oděvních ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  254
+
-
8,5
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2009
Počet stran: 135
Rozměr: 25 cm
Úprava: barevné ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Malířství
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2009
ISBN: 978-80-247-2648-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Po úvodním seznámení s potřebnými materiály a pomůckami následuje přehled nejdůležitějších technik, použitelných jak ve volné tvorbě, tak i při zhotovení drobných oděvních doplňků. Závěrem se nabízí efektní a rychlé postupy na zhotovení šál a šátků. Nechybí informace o postupech fixace výrobků a jejich údržbě. Všechny popisované postupy a techniky jsou podrobně dokumentovány názornými fotografiemi. Příručka představuje tradiční výtvarnou techniku malby na hedvábí.

Popis nakladatele

Hedvábí je jedinečný přírodní materiál, který navozuje pocit luxusu, a přesto není nedostupný. Barvy se na něm nádherně vyjímají, a proto stále více lidí nachází v malbě na hedvábí krásného koníčka. Inspirující a tisíciletími prověřený materiál je vhodný pro celou řadu výtvarných technik, které je možné použít ve volné i užité tvorbě. Na hedvábí můžete namalovat obraz nebo z pomalovaného hedvábí ušít originální oděv, módní nebo interiérové doplňky, jako jsou šátky, šály, parea, kravaty, polštáře, přehozy, závěsy, paravány. Profesionální výtvarnice a zkušená lektorka kurzů malby na hedvábí vás provede nejdůležitějšími technikami vhodnými pro začátečníky i pokročilé a poradí vám, jak je vzájemně kombinovat a najít si svůj osobitý výraz.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
K elektronické knize "Malba na hedvábí" doporučujeme také:
 (e-book)
Nunofilcování -- tkaninové plstění Nunofilcování
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

MALBA NA HEDVÁBÍKateřina SoukupováVydala Grada P

ublishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7obchod@grada.cz, www.grada.cztel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400jako svou 3608. publikaciOdpovědná redaktorka Jana MinářováSazba a grafi

cká úprava Zuzana Brečanová

Fotografi

e na obálce Ondřej Soukup

Fotografi

e v knize Ondřej Soukup, Kasia Schnetler – str. 8 obr. nahoře,

Fernando Cuenca – str. 8 obr. doleNávrh grafi

cké úpravy a obálky Zuzana Brečanová

Počet stran 136 První vydání, Praha 2009Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod© Grada Publishing, a.s., 2009Cover Design © Zuzana Brečanová, 2009Doporučení a pracovní postupy v této knize byly autorem ověřeny, přesto nelze za ně převzít odpovědnost. Autor ani nakladatelství neručí za jakéko-liv věcné, osobní ani majetkové škody.Názvy produktů, fi

rem apod. použité v knize mohou být ochrannými

známkaminebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.ISBN 978-80-247-2648-9


5

úvod

xx7

krátké ohlédnutí

xx9

od nápadu k realizaci

x13

materiály a pomůcky

x

15

míst

o na práci

x

29

inspirac

e

x

30

míchání bar

ev

x

31

kompo

zic

e

x

33

přípra

v

a

x

36

důležité techniky

x45

akvarel

x

47

malba na vlhkém podkladu

x

47

malba na suchém podkladu

x

60

kombinovaná malba

x

68

kontura a gutta

x

75

konturování

75

zahušt

ěná bar

va

85

malba a kresba

85

tisk

90

vosk 99•

malba a kresba

99

vosko

vé pastely

111

malba a kresba

111

ef

ektně a efektivně

117

rychlé šály a šátky

119

využití

cvičného materiálu

125

fi xace a údržba

129

napař

ování barviv

131

zaž

ehlo

vání barev

134

údržba hedvábí

134


6

Šály 150×40 cm – kombinovaná technika – akvarel (malba na vlhkém podkladu, malba na suchém podkladu, vymývání) a konturování


7

V současné uspěchané době začíná mnoho lidí pociťovat potřebu relaxovat při tvorbě a vidět bezprostředně výsledky své práce. Nové komu-nikační technologie vnesly do našich životů jinou dimenzi a mnoho profesí se od základu změnilo. Dotýkat se nádherného přírodního materiálu, míchat barvy a realizovat své fantazie se stává opravdovým požitkem a „terapií“.

Hedvábí je jedinečný přírodní materiál, který

navozuje pocit luxusu, a přesto není nedostupný. Barvy se na něm nádherně vyjímají, a proto stá-le více lidí nachází v malbě na hedvábí krásného koníčka. Inspirující a tisíciletími prověřený mate-riál je vhodný pro celou řadu výtvarných technik, které je možné použít ve volné i užité tvorbě. Na hedvábí můžete namalovat obraz nebo z poma-lovaného hedvábí ušít originální oděv, módní nebo interiérové doplňky, jako jsou šátky, šály, parea, kravaty, polštáře, přehozy, závěsy, para-vány apod.

Kniha je koncipována jako kurz. V následující

kapitole KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ vás seznámím se zajímavými momenty z historie hedvábí, jeho rozšíření do světa a se zajímavými detaily, které přibližují výrobu hedvábí a fascinující život bour-ců morušových.

Kapitola OD NÁPADU K REALIZACI je přípravou

na výtvarné etudy, které jsou náplní praktické části knihy, a obsahuje velmi podrobně zpracova-né materiály a pomůcky potřebné k malbě. Sou-částí přípravy jsou i základní informace o míchání barev, kompozici a nezbytné úkony, jako je napí-nání hedvábí na rám, přenášení motivů na hed-vábí nebo tvorba šablon a tiskových forem.

Praktickou část knihy DŮLEŽITÉ TECHNIKY

tvoří dvacet jednoduchých výtvarných etud při-pravených pro nácvik technik. Každá z nich je podrobně vysvětlena a její postup je fotografi

cky

zaznamenán tak, aby si poradil i úplný začáteč-ník. Etudy jsou seřazeny v logickém sledu, abyste po jejich praktickém absolvování získali základní dovednosti a pochopili podstatu a úskalí jednot-livých technik. Jejich součástí je upozornění na

nejčastější chyby a vysvětlení, jak je řešit nebo jim předcházet. Pokročilí mohou více experimen-tovat a vyzkoušet si rady, které se týkají kombina-cí různých technik, a rozšířit si tak bohatou škálu výtvarných možností.

V knize pracuji s barvivy, které se fi

xují párou.

U jednotlivých postupů upozorňuji na případné rozdíly při malbě s barvami, které se fi

xují žehle

ním. Proto výtvarné etudy mohou k praktickému nácviku použít i ti, kteří dávají přednost barvám, včetně učitelů výtvarné výchovy a lektorů zájmo-vých kroužků, kde se s barvami pracuje obvyk-le z praktických důvodů. Základní rozdíly mezi barvivy a barvami jsou podrobně vysvětleny na str. 18

.

Všechny texty, které se týkají výhradně

bar

ev

, jsou v celé knize barevně odlišeny.

Fixaci

žehlením i

párou popisuji v závěrečné kapitole

FIXACE A ÚDRŽBA.

V kapitole EFEKTNĚ A EFEKTIVNĚ najdete tipy,

jak využít volné odpoledne, užít si barev a vytvo-řit zajímavý hedvábný doplněk, který obohatí váš šatník. Zde se také seznámíte s možností, jak využít hedvábí, na kterém jste nacvičovali nové techniky.

Malba na hedvábí patří mezi náročnější výtvar

né koníčky. Vyžaduje čas a trpělivost, ale odměna stojí za to. Nebojte se experimentovat a dovolte si neúspěch. Právě při odvážných experimen-tech, kdy nelpíte na výsledku, vznikají práce nejpůsobivější, které jsou oproštěny od křečo-vité snahy kopírovat, ze kterých vyzařuje radost z tvorby. Inspirujte se fotografi

emi a najděte si

svůj osobitý výraz. Přeji vám hodně úspěchů.


Přibližně za 14 až 21 dní se ze zámotků vylíhnou dospělí motýli a samečci a samičky se spáří Housenky z původních dvou milimetrů dosáhnou délky až pěti centimetrů


9

Historie objevu hedvábí je dodnes zahalena tajemstvím. Jednotný názor na dobu objevu hedvábného vlákna neexistuje. Jisté je, že jeho kolébkou je Čína. Vedle různých pověstí, které hovoří hned o několika legendárních posta-vách, kterým se přisuzuje prvenství nápadu využít k výrobě hedvábných tkanin zámotků bource morušového (jedna hovoří dokonce již o 3. tisíciletí př. n. l.), existují archeologické nálezy. Ty řadí první pokusy o chov bource morušového do 18.–12. století př. n. l. V roce 1958 byly sice nalezeny zbytky hedvábných látek a jejich vznik byl datován dokonce do období kolem roku 2750 př. n. l., ale některými archeology bylo toto datování zpochybňováno. Jak vypadaly nejstarší postupy výroby hedvábí, můžeme také usuzovat jen ze zbytků hedvá-bí nalezených archeology. Podrobnější popis technologie výroby je znám až z čínských textů z 13. a 14. století.

Hedvábí i chov bource morušového byly od

počátku výsadou knížecích rodin v provinciích, kde se hedvábí vyrábělo. Stalo se symbolem společenského postavení a později před-mětem směny a dokonce i platidlem. Čínský císař si brzy uvědomil jeho obchodní hodnotu a získal monopol na chov bource morušové-ho. Porušení zákazu vývozu jeho vajíček trestal smrtí. Výroba pravého hedvábí zůstala dlouho zahalena tajemstvím.

Touha vlastnit hedvábí, jež okouzlovalo

všechny, kteří s ním přišli do styku, vyvolávala tlak, který byl nejdůležitějším předpokladem pro vznik obchodních cest mezi východem a západem ještě v době před naším letopoč-tem. Hedvábí se sice stalo vývozním artiklem, ale ještě dlouho byly o jeho výrobě rozšířeny pouze představy, které neměly s realitou nic společného. Důstojník Alexandra Velikého, který přišel do styku s hedvábím již při svém indickém tažení, ve svém deníku píše, že se hedvábná vlákna seškrabují ze stromů. A ještě v době, kdy se hedvábí stalo atributem spole

čenského postavení a okouzlovalo Římany (ve druhé polovině 1. století př. n. l.), byl rozšíře-ný názor, že existují stromy, na kterých rostou chomáče podobné vatě, z nichž se vyrábí vlák-no. Na západě byla metoda chovu housenek bource morušového známa teprve od 6. století a jejich chov se nejprve rozšířil do východořím-ské, byzantské říše. K dalšímu rozšíření znalosti výroby hedvábí došlo až o pět set let později v době křižáckých výprav.

Výroba hedvábí je nerozlučně spjata s cho

vem bource morušového (Bombyx mori z čele-di Bombycidae). Chov této housenky nočního motýla je velmi náročný a řídí se přísnými pra-vidly. Vývoj, který bourec prodělává od vajíčka velkého jako zrnko máku, je stejně fascinují-cí jako Číňany k dokonalosti dovedený celý výrobní proces získávání hedvábného vlákna.

Housenky bource morušového se živí výhrad

ně listím moruše bílé a v chladnějším a vlhkém podnebí jsou velmi choulostivé a náchylné k nemocem. Z toho důvodu jsou zcela pocho-pitelné pokusy vyrábět v jiných oblastech hed-vábí i z odolnějších druhů bourců, například pajasanového, dubového nebo skočcového. Hedvábí vyrobené z jejich zámotků však nedo-sahovalo kvality hedvábí z bource morušového, který byl tak dlouho střežen před světem.

Kvalita hedvábí je ovlivňována v každé

fázi chovu. Vše začíná u stravy. Pouze z kva-litní stravy vyrostou zdravé housenky. Proto je věnována velká pozornost již pěstování moruší a výběru těch nejkvalitnějších listů. Další důležitou fází chovu je výběr a příprava vajíček. Samice jich snášejí tři až pět set. Vajíč-ka se omývají v čisté nebo slané či vápenité vodě, která má desinfekční účinky a po vylíh-nutí chrání housenky před nemocemi. Jakmi-le začnou rašit listy morušovníků, jsou vajíčka přenesena do vyhřátých prostor, kde se z nich líhnou housenky. Těm jsou celých třicet pět dní podávány jemně nasekané listy morušovníku. Housenky se za tu dobu čtyřikrát svléknou


10

z kůže a z původních dvou milimetrů dosáh-nou délky pěti centimetrů. Po celou dobu jsou chráněny před chladem, vlhkem, průvanem, ale také pachem a hlukem. Množství listů, kte-ré spotřebují, odpovídá dvacetinásobku jejich váhy. K získání tří kilogramů hedvábí je zapo-třebí neuvěřitelných třiceti morušovníků.

Po několika dnech, kdy housenka nežere,

začne vypouštět ze dvou otvorů na spodním pysku tekutinu. Z té na vzduchu vznikají dvě tenoučká vlákna, která housenka předníma nohama spojuje v jedno jediné a začíná spřá-dat svůj zámotek. Přibližně za tři až čtyři dny se zcela zapřede a mění se v kuklu. Následuje výběr zámotků pro chov. Samičí zámotky mají dokonalou vejčitou podobu a samčí jsou upro-střed lehce staženy. Přibližně za 14 až 21 dní prorazí zámotky motýli a samečci a samičky se spáří. Samečci hynou, samičky nakladou vajíč-ka a celý cyklus se opakuje.

Z ostatních zámotků je odvíjeno hedvábné

vlákno, ale ještě před tím se zámotky vkládají do vody zahřáté na 85 °C. Kukla se tím zahubí a zámotek se odklíží a změkne. Potom se zámot-ky přenesou do vody teplé 50–70 °C, kde se šle-háním uvolňují vlákna. U každého zámotku jsou

rozpoznatelné tři různé vrstvy. Vnější je řídká a její vlákna se zpracovávají na buretové hedvá-bí. Poslední vrstva je nejhorší kvality a používá se k výrobě hedvábné vaty. Nejkvalitnější vlákno se získává z nejhustších, nejbělejších a nepo-rušených zámotků střední vrstvy a jeho délka může přesahovat 1 500 metrů. K získání jednoho kilogramu hedvábného vlákna je zapotřebí více než deseti kilogramů zámotků.

Dalším procesem je vyvařování a bělení hed

vábného vlákna. Horká voda ho zvláčňuje a při-pravuje k přijímání barvy. Následuje spřádání a tkaní. Tyto techniky byly od nejstarších dob stejně propracované jako činnosti k získávání hedvábného vlákna.

Hedvábí má vlastnosti, které nemá žádné

jiné přírodní vlákno. Je neobyčejně pevné a pružné. Při napnutí se může prodloužit o jed-nu sedminu až pětinu své délky, aniž se přetrh-ne. Je jemné, hebké a skvěle absorbuje vlhkost. Vstřebá až 30 % vody, aniž se zdá být vlhké. Je vzdušné a skvěle chrání před změnami teplot. Není proto divu, že bylo dříve vyvažováno zla-tem a drahými kameny a také v současné době je i v obrovské konkurenci moderních materiá-lů stále velmi ceněno.


K získání jednoho kilogramu hedvábného vláknaje zapotřebí více než deseti kilogramů zámotků


12


V této kapitole získáte informace a praktické rady, které

se týkají materiálu a pom ů cek. Dozvíte se, jak si p ř ipravit

místo na práci a rozvíjet své nápady, jak míchat barvy

a poradit si s kompozicí. Nakonec se nau

č

íte napínat

hedvábí na rám, p

ř

enést p

ř

edlohu na hedvábí a p

ř

ipravit si

šablony pro malbu a tiskové formy pro tisk.

13


14


15

HEDVÁBÍHedvábí je jedinečný přírodní materiál s vyni-kajícími absorpčními schopnostmi. V létě chladí a v zimě hřeje. Je oblíbeno především pro svou hebkost, lehkost, splývavost a přirozený lesk. Jed-notlivé druhy se liší především vazbou vláken, hmotností a také kvalitou. To vše se odráží na celkovém vzhledu hedvábné tkaniny. Hedvábí může mít hladký nebo nerovný povrch a vyšší či nižší průsvitnost. Může být bělené nebo nebělené, bez lesku nebo s mírným až vysokým leskem. Hmotnost hedvábí se vyjadřuje v g/m

2

nebo číslicí

umístěnou za druhem hedvábí, která se rovná počtu nití, z nichž byl utkán jeden milimetr hed-vábné tkaniny.

Pro hedvábí s odlišnou hmotností najdete roz

manité využití. Následující dělení považujte za orientační. Po určité zkušenosti sami poznáte, zda je dané hedvábí vhodné pro váš záměr.

Šifon/mušelín 3,5 (15 g/m

2

) je velmi lehké

a průsvitné hedvábí. Je vhodné především na šály, šátky, vázačky do vlasů a jiné doplňky oděvů.

Pongé (čti ponžé), krepdešín, krepžoržet 5

6

(22 g/m

2

, 26 g/m

2

) je lehké hedvábí vhodné na

šály, šátky, vázačky do vlasů a jiné doplňky oděvů. Kromě krepžoržetu můžete toto hedvábí použít také jako cvičný materiál.

Pongé/Habotai, krepdešín, krepžoržet, dupion

8

10 (35 g/m

2

, 43 g/m

2

) je středně těžké hedvá

bí vhodné na šátky, šály, kravaty a motýlky (ne krepžoržet), polštáře a oděvní součásti s nižší průsvitností.

Pongé/Habotai, krepdešín, krepžoržet, dupion,

buret, kord, satén, krepsatén 12 (52 g/m

2

a s vyšší

hmotností) je těžké hedvábí vhodné na oděvy, kravaty a motýlky, polštáře, potahy, závěsy a jiné doplňky do interiéru.

Uvedený materiál a pomůcky koupíte v obchodech, které prodávají potřeby pro výtvarníky, kutily nebo v papírnictvích, drogeriích a také prostřednictvím zásilkových obchodů.

materiál a pomůcky


16

1.

Všimněte si, jak hmotnost hedvábí ovlivňuje

rozpíjení barev.a

pongé 5,

b

habotai 8

,

c

satén 12,5,

d

buret 36

Zpočátku si pro malbu vybírejte především leh

ké a středně těžké hedvábí s hladkým povrchem jako je pongé (od hmotnosti 8 je tento druh hed-vábí označován také habotai), na kterém se barvy dobře rozpíjejí. Dokud nezískáte více zkušeností, vyhýbejte se hedvábí s vyšší gramáží a nerovným povrchem. Nanášení barev je na něm celkově obtížnější a dosáhnout rovnoměrného prosáknutí celou tkaninou není snadné. S hmotností stoupá spotřeba barvy, ale také její intenzita. Pro malbu na středně těžké a těžké hedvábí jsou vhodnější barviva

viz str. 18.

Než začnete malovat na hedvábí, se kterým

nemáte zkušenost, udělejte si zkoušku na jeho malém kousku. Nejlépe, když použijete techniku, kterou budete malovat.

Pro akvarel a práci se zahuštěnou barvou jsou

nejvhodnější středně těžké a těžké druhy hedvá-bí, ale nemusíte se vyhýbat ani hedvábí s nižší gramáží. Pro konturování naopak nejsou vhodné některé těžké druhy hedvábí, u kterých má kon-tura problém prostoupit tkaninou až na její rub. S ohledem na menší rozpíjení barvy je zde tato technika často i zbytečná.

V obchodech s výtvarnými potřebami kou

píte hedvábnou metráž v šíři 90 až 140 cm, ale i ručně lemované šátky, šály a jiné polotovary připravené k malbě. Ruční lemování je opravdu nepříjemná a zdlouhavá činnost, proto se vyplatí pořídit si šátky a šály již začištěné. Vybírat může-te z mnoha velikostí.

Šátky: 45×45 cm, 55×55 cm, 65×65 cm, 90×90

cm, 110×110 cm, 140×140 cm aj. Šály: 130×35 cm, 150×40 cm, 180×45 cm, 180×90 cm aj.

Na hedvábí mohou zůstat zbytky impregnace,

které se projevují jako viditelné matné skvrny a ztěžují rovnoměrné probarvení látky. Proto doporučuji hedvábí před malováním vyprat. Před malováním nikdy nepoužívejte aviváž.

Polotovary jako jsou kravaty, motýlky, toaletní

taštičky, pouzdra na brýle apod. se nenapínají na rám. K jejich malbě používejte výhradně barvy, které se fi

xují žehlením.

a b c d


17

materiál a pom

ů

cky

BARVY A BARVIVA

V praxi se častěji setkáte s výrazy barvy zažehlova-cí (barvy) a barvy napařovací (barviva), neboť bar-vy a barviva se liší právě předvším způsobem fi

xa

ce.

Všechny texty, které se týkají výhradně barev,

jsou v celé knize barevně odlišeny.

V obchodech

si můžete vybrat z opravdu bohaté nabídky barev a barviv od různých fi

rem, které jsou určeny přímo

pro malbu na hedvábí. Tekuté barvy a tekutá nebo prášková barviva se ředí vodou a nejsou krycí. Prodávají se v mnoha tónech a barevnou paletu můžete obohatit jejich vzájemným mícháním.

Ve vaší výbavě by neměly chybět barvy základ

ní a barva černá. Teoreticky stačí k tomu, abyste z nich namíchali všechny ostatní barvy. V praxi si samozřejmě kupte i jiné barvy podle vlastního uvážení. Z nabízených tónů barev a barviv není vždy snadné vybrat ty základní, neboť u různých výrobců se setkáte s jejich odlišným označením. Jistou paralelu můžete najít u akvarelových barev, kde základním barvám odpovídá označení citró-nová žluť, karmínová červeň a ultramarín. Většina


18

výrobců barev a barviv na hedvábí odpovída-jícím způsobem označují základní žlutou jako citrónovou žluť. Základní červená bývá obvykle označena jako magenta. Nejproblematičtější je modrá, proto je výhodné vyzkoušet od jednoho výrobce více modrých barev a mícháním zjistit, zda z nich získáte opravdu čisté a syté tóny.

K zesvětlení barev i barviv se používá voda. Čím

více použijete vody, tím světlejší odstín barvy zís-káte. Bílá barva je barva hedvábí. Zachování bílé plochy dosáhnete tak, že ji při malbě vynecháte nebo ji rezervujete konturou, guttou nebo vos-kem. Také ji můžete získat zpět vymýváním.

Na hedvábí se barvy a barviva mohou nanášet

podle druhu zvolené techniky štětci, stříkáním nebo v zahuštěné podobě také tiskovými formami.

Intenzita barev a barviv ve skleničce nebo mis

ce neodpovídá vizuálně intenzitě barev nanese-ných na hedvábí. Z tohoto důvodu je výhodné mít při ruce zkušební kousek hedvábí. U barev počítej-te po jejich uschnutí se zesvětlením. U barviv nao-pak mokrá plocha nejlépe odpovídá konečnému vzhledu po jejich fi

xaci. Do originálních lahviček

s barvou a barvivy nesahejte štětci a nevracejte do nich nespotřebovanou barvu. Tu uchovávejte zvlášť ve sklenicích se šroubovacím uzávěrem. BARVYJak již bylo uvedeno, barvy a barviva se liší pře-devším způsobem fi xace. Barvy se fi

xují velmi

jednoduše žehličkou. Nepronikají do vlákna, ale vlákno spíš obalují, což je lehce rozpoznatelné hmatem. Po uschnutí barvy zesvětlají a fi

xací se

jejich vzhled již nemění. Při malbě na hedvábí vět-ší gramáže se líc a rub tkaniny liší v sytosti barev viz obr. 2

. S barvami můžete pracovat ve více vrst

vách. Barevné tóny se v jednotlivých vrstvách samozřejmě vzájemně ovlivňují, protože barvy nejsou krycí, ale tvarovou kompozici již změnit nelze

viz obr. 3

.

Barvy na hedvábí jsou vhodné především

pro malbu lehkých módních doplňků, oděvních součástí a k volné malířské tvorbě. Po zažehlení

se barvy mohou prát i chemicky čistit. Praním obvykle vyplavíte i přebytečnou barvu, kterou již hedvábí nemohlo pojmout, a tím se odstraní i jeho mírná ztuhlost, kterou můžete na konci práce pozorovat.

Kromě tekutých barev existují i krycí barvy,

které mají pastózní konzistenci. Zůstávají na povr-chu látky a jsou hmatem dobře rozpoznatelné. Některé druhy jsou určené pro práci na tmavém podkladu. Tyto barvy je možné použít všude tam, kde zahuštěnou tekutou barvu

viz str. 85

.

BARVIVA

Bar

viva se fi

xují párou a pronikají přímo do vlák

na, proto není ovlivněna měkkost a splývavost hedvábí. I těžší materiál je rovnoměrně probar-ven na rubu i na líci

viz obr. 4

. Intenzita barviv se

v průběhu práce mění. Mokrá barviva jsou velmi intenzivní, po uschnutí se jejich intenzita vytrácí a po fi

xaci párou se opět vrací v plné síle. Dokud

hedvábí nezafi

xujete, můžete do zaschlé plochy

zasahovat a měnit ji barevně i tvarově

viz obr. 5.

2

rub

líc

3

*


19

materiál a pom

ů

cky

K dostání jsou také barviva, která se fixují

pouhým ponořením do roztoku fi

xativu a kyse

lá barviva, která potřebují k fi

xaci párou kyselé

prostředí. To zajistíte přidáním octa do vody. Po ustálení barviv párou nebo fi

xativem se hedvábí

může prát i chemicky čistit.

V obchodech je k dostání řada výrobků od

různých fi

rem, proto při jejich fi

xaci vždy dbejte

na doporučení výrobce.

Při rozhodování, zda pracovat s barvami nebo

barvivy, zvažte všechny výše uvedené výhody a nevýhody a také to, k čemu pomalované hedvá-bí bude sloužit. Většina technik a postupů přímo nesouvisí s tím, zda použijete barvu nebo barvi-va. Domnívám se, že je účelné vyzkoušet si práci s barvami i barvivy a najít pro sebe to nejoptimál-nější. Obvykle se začíná s barvami zažehlovacími. Jejich fi xace je jednoduchá a snadno dostupná.

V kurzech, které vedu, pracují začátečníci také

s barvami. S barvivy a se způsobem jejich fi

xace

se seznamují až v kurzech pro pokročilé. Tak mají všichni možnost porovnání a následného výběru.

Diluant se používá k vytváření pastelových odstínů barev. Při velkém ředění vodou dochází na hedvábí k nerovnoměrnému rozlévání bar-vy a to prakticky znemožňuje vytvořit souvis-lou plochu velmi světlých barevných odstínů. Pokud budete barvy ředit vodou s diluantem v poměru 10 :1, vytvoříte bez problémů nejen světlé barevné plochy, ale i plochy se světelným odstupňováním barev

viz str. 51.

Zakoupit můžete i diluant pro barvy, které se

fi

xují ž

ehlením, přestože jeho potřeba není tak

naléhavá, jako při práci s barvivy.DILUANT

rub

líc

4 5
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist