načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Makro a detailní fotografie květin - Pavel Kocur

Makro a detailní fotografie květin

Elektronická kniha: Makro a detailní fotografie květin
Autor:

Fotografujte květiny z blízka – mají to rády.   Pokud jste někdy zkoušeli fotografovat květiny, víte, že to není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Výrazné, ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  149
+
-
5
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Zoner press
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 156
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Fotografujte květiny z blízka – mají to rády.   Pokud jste někdy zkoušeli fotografovat květiny, víte, že to není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Výrazné, syté barvy, lesklé plochy listů, zajímavé textury, ladné tvary i spleť drobných detailů – to je jenom stručný výčet toho,  č ím na nás květiny působí a co by měl fotograf dokázat zachytit a na fotografii ještě zvýraznit. Pokud k tomu přidáte ještě problematiku makrofotografie a fotografie z blízka, dostanete zhruba obsah této elektronické publikace.   Autor se fotografii věnuje řadu let, od začátků ještě s filmovými fotoaparáty až po současnost s digitální technikou. Knihu napsal pro stejné nadšence a zájemce o fotografování, jako je on sám. Jeho knížka není nudným přehledem fotografického vybavení, vzorečků, zásad a zákonitostí, které v makrofotografii (na rozdíl od běžného fotografování) vystupují do popředí tím více,  č ím z větší blízkosti fotografujete a  č ím většího zvětšení dosahujete. V knize samozřejmě nechybí základní vysvětlení principů makrofotografie, ale podstatou knihy jsou různé případové studie a komentované ukázky fotografování.   Autor je především praktický fotograf a své zkušenosti nabízí všem čtenářům, kteří mají o makrofotografii a detailní fotografii květin zájem.  Č ím fotografovat, jak pracovat s kompozicí, jak květiny nasvítit, jak přesně zaostřit, jaké problémy přináší fotografování v exteriéru a jak je řešit to je jenom několik příkladů toho, co se v knížce dočtete.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Pavel Kocur

Makro a detailní fotografi e kvěƟ n

Pavel Kocur, Mutěnická 8, 32300 Plzeň

© 2015, Ing. Pavel Kocur, CSc. Všechna práva vyhrazena.

Tuto e-knihu je možné získat pouze od prodejce, kterým je vydavatelstvíZoner Press (součást společnosƟ ZONER soŌ ware, a.s.). S výjimkou autora avydavatelství Zoner Press není dovoleno publikaci rozšiřovat nebo poskytovat,

ani úplatně, ani bezúplatně, ani samostatně, ani jako součást jiných produktů.

Publikaci je zakázáno umisťovat na web, kde by byla dostupná komukolijinému než tomu, kdo si ji zakoupil.

Přípravě publikace byl věnován dostatek času, nelze však vyloučit chyby

nebo nepřesnosƟ . V případě, že na nějaké narazíte, informujte, prosím, o této

skutečnosƟ autora kocur.cz@gmail.com nebo prodejce knihy@zoner.cz

Poděkování: Děkuji Ing. Pavlu KrisƟ ánovi, šéfredaktorovi vydavatelství Zoner Press zacenné připomínky při revizi publikace před jejím vydáním. Obsah

 1 Úvod 5

 2 Makro a detail 8 2.1 Faktor zobrazení 8

 3 Fotoaparát pro makro a detailní fotografi i 17

 4 Hloubka ostrosƟ ; faktory ovlivňující hloubku ostrosƟ 19 4.1 Pravidlo převrácené ohniskové vzdálenosƟ 26

 5 Způsoby ostření 28 5.1 Zaostřujeme posouváním objektu 33 5.2 Zaostřujeme posouváním fotoaparátu 42

5.3 Manuální a automaƟ cké zaostřování 42

5.4 Neostrost 59

5.5 Živý náhled 61

5.5.1 Focení „přes počítač“ 69

 6 Expozice v makrofotografi i a v detailní fotografi i 71 6.1 Expozice obecně 74 6.1.1 Clona 76 6.1.2 Doba expozice 79 6.1.1 Citlivost ISO 88 6.2 Korekce expozice 89 6.3 Histogram 91 6.4 Režimy měření (nastavení) expozice 94

 7 Barvy a jejich jas v makrofotografi i 102

 8 Vyvážení bílé 110

 9 Manipulace s obrazem 116

10 Pozadí v makrofotografi i 120

11 Světlo v makrofotografi i 142

11.1 Přirozené světlo 143

11.2 Umělé světlo LED 151

11.3 Blesk 153

12 StaƟ v 154

13 StaƟ vová hlava 156

14 Základní výbava fotografa 156


4

Doba expozice: 0,5 s; clonové číslo: 16; ISO: 100; použitý objekƟ v: Sigma AF 50/1,4 DG HSM;

ohnisková vzdálenost 50 mm. Fotoaparát APS-C: Canon 70D. Foceno ze staƟ vu.


5

1 Úvod

Fotografi i se věnuji již desítky let. Nejprve to byla ta, které se v současnosƟ

říká „analogová“, a pak ta digitální a to již od jejího samotného počátku, kdy

mnozí říkali: „Digitální fotografi e, ta se nikdy nerozšíří.“ Pamatuji tedy temnou

komoru, vývojky, ustalovače, zvětšováky atd. a pak narůstající možnosƟ digitálních fotoaparátů. Moje první digitální zrcadlovka byla Canon 350D. S tou

jsem začínal foƟ t v roce 2006. Pak následoval Canon 50D, Canon 7D, Canon

70D. Foơ m občas i s plnoformátovou zrcadlovkou Canon 5D II a s mnohými

kompaktními fotoaparáty (např. Canon G11, Canon G1X). Velmi zajímavá byla zkušenost s fotoaparáty Fuji – Fujifi lm FinePix X100 a zejména s Fujifi lmX>-Pro1 s příslušnými objekƟ vy včetně makroobjekƟ vu.

V oblasƟ fotografi e mě zajímá portrét, krajina, makro a detailní fotografi e,

které jsem se začal věnovat po zakoupení pravého makroobjekƟ vu a dalšího

příslušenství.

Velkou roli při fotografování, jak známo, hrají objekƟ vy. V mnoha případech

rád používám pevná ohniska.

Některé fotografi e si můžete prohlédnout na mém webu

hƩ p://fotokocur.cz/

Fotografi e je obor, který se dynamicky vyvíjí. Nemá však smysl podlehnout

tomuto vývoji a stále kupovat nové vybavení. (Pozn.: Tuto větu jsem napsal

hlavně pro sebe.)

Nejdůležitější je získat základní informace ve sledované oblasƟ a pak foƟ t,

experimentovat a po čase se vracet ke svým starším fotografi ím.

Proč fotografuji? Přináší to radost, posouvá to člověka o úroveň výš. A je to

i zábava a možná i něco sdělíte svým blízkým. U makrofotografi í a detailních

fotografi í kvěƟ n se setkáte jak s krásou (mnohdy i s vůní, kterou bohužel nelze

zachyƟ t), tak i se zmarem a zánikem. Ale to už k životu patří.

Tato kniha je zaměřena na fotografování malých (drobných či miniaturních)

objektů, v našem případě kvěƟ n, přesněji – rostlin. Focení kvěƟ n je, v rámci

fotografi e, velmi oblíbenou temaƟ kou. V knize se ale setkáte i s dalšími –nekvetoucími – rostlinami. Pokud je fotografovaný objekt zachycen na snímači

s faktorem zobrazení 1:1 (tento pojem bude dále upřesněn) hovoříme omakrofotografi i. Při zvětšeních větších než 5:1 bychom se dostali do oblasƟ mikrofotografi e, tedy mimo rámec této knihy. V mnoha případech fotografujeme

kvěƟ ny, které spadají do kategorie „detailní fotografi e“. Faktor zobrazení je

pak menší než 1:1.

Údaje u mnoha fotografi í jsou v této knize uváděny následujícím způsobem:

Doba expozice; clonové číslo; ISO; použitý objekƟ v.


6

Případně jsou ještě zmíněny další informace. Například o tom, zda fotografi e

byla pořízena ze staƟ vu nebo bez staƟ vu.

Ke každému fotografovanému objektu bychom měli vždy přistupovatspecifi ckým způsobem. Jsme v interiéru? V exteriéru a fouká vítr – veliký nepřítel makro a detailní fotografi e kvěƟ n? Jsme v zahraničí bez příslušenství? Co osvětlení scény? Je zamračeno či snad prší? Mohu přijít zítra? Mohu počkat na příšơ jaro, až kvěƟ ny opět rozkvetou?

V makrofotografi i v exteriéru, při focení z ruky a při pohybu kvěƟ n,potřebujeme volit velké hodnoty clonových čísel a krátké doby expozice, což jsou mnohdy vzájemně se vylučující požadavky. Díky detailní a makro fotografi i

můžeme objevovat a vnímat krásu květů rozličných rostlin a jejich skrytédetaily. Můžeme fotografovat třeba jen jeden květ nebo jeho část.

Jeden květ.

7

Více květů.

Mn oho květů. 2 Makro a detail Makrofotografi e je poměrně nevhodný název. Makro je toƟ ž první částsložených slov mající význam velký; mikro pak první část složených slov mající význam malý. Jedna interpretace názvu se nabízí: makro = velké detaily. Jak ale pak vysvětlit mikro? My se však nebudeme snažit o změnu vžitého názvu a zůstaneme u používaného pojmu.

V makrofotografi i se potýkáme s několika problémy, které budou rozebírány v jednotlivých kapitolách. Jedním z důležitých pojmů je hloubka ostrosƟ .

V dalším textu nebudeme striktně rozlišovat mezi makro a detailnífotografi í. Je to proto, že nám půjde o to, zachyƟ t krásu kvěƟ n. Ty jsou různě veliké, rozličných barev, jednoduše řečeno krásné. 2.1 Fakt or zobrazení V knize se setkáme s mnohými velmi důležitými pojmy. Jedním z nich jefaktor zobrazení. Někdy se používá pojem poměr zobrazení. Tento termín patří mezi základní pojmy v oblasƟ makro a detailní fotografi e. Někdy je nazýván, ne příliš vhodně, faktor zvětšení. Toto označení není nejvhodnější proto, že faktor zobrazení nabývá mnohdy i hodnot menších než jedna. Pak se nejedná o zvětšení, ale o zmenšení. Proto tedy v publikaci používáme pojem faktor zobrazení.

Jednoduše si ho představíme na hypoteƟ ckém příkladu fotografovánípoštovní známky. Celá známka je vidět na následujícím obrázku.

Můžete ji vyfotografovat tak, že dostanete snímek celé známky, nebozaznamenáte pouze vybraný detail. Pokud foơ te plnoformátovou zrcadlovkou (FF)

nebo plnoformátovou bezzrcadlovkou s vhodným makroobjekƟ vem, získáte

snímek velikosƟ 24 × 36 mm (podobně jako na následujícím obrázku). Nasnímači se objevil obraz stejné velikosƟ jako originál.

Na obrázku je znázorněna situace zachycená s faktorem zobrazení 1:1. Odpovídá to, jak již bylo uvedeno, snímku pořízenému plnoformátovou zrcadlovkou či bezzrcadlovkou. Všimněte si, že část známky se do plochysnímače 36 × 24 mm nevešla.

Na obrázku otevřeném v grafi ckém editoru můžeme samozřejmě vidět v zobrazení 100 % – viz levý dolní roh (zobrazení 1:1) následující detaily:

Zobrazení 1:1 v grafi ckém editoru je něco jiného než faktor zobrazení 1:1 – odpovídá tomu, že jeden pixel snímku se zobrazí právě jedním obrazovým bodem monitoru, a nevypovídá to nic o tom, s jakým faktorem zobrazení byl snímek pořízen.

Na dalším obrázku je pro vaši představu vlevo naznačena červeně velikost

senzoru plnoformátové (full frame, FF) zrcadlovky a vpravo žlutě senzorvelikosƟ APS-C (oříznutá velikost, s Crop faktorem). V obou případech bylaznámka vyfotografována s faktorem zobrazení 1:1; v případě FF je známka skoro

celá, u menšího senzoru je zaznamenán pouze menší výřez, v oboupřípadech ale velikost „obrazu na senzoru“ odpovídá velikosƟ výřezu ze skutečné

známky.


10

Při fotografování se setkáváme ještě s dalším údajem. Je to velikostfotografi e v jednotkách Megapixel (Mpx). Rozhoduje o tom, v jaké maximálnívelikosƟ si můžeme například nechat fotografi i vyƟ sknout v požadované kvalitě. Snímek pořízený 20Mpx APS-C zrcadlovkou Canon 70D s 5 472 x 3 648 px lze vyƟ sknout vysoce kvalitně s rozlišením téměř 280 obrazových bodů/palec (1 palec = 2,54 cm) na papír o velikosƟ cca 50 × 33 cm. A to už je dostatečná velikost.

Následující fotografi e je pořízena s faktorem zobrazení 1:1.

Takto byl květ při fotografování umístěn do tubičky s vodou.

Na trubičce byl navlečen kousek plstěného materiálu, který sloužil jako fotografi cké pozadí.

Mnohdy však pořizujeme i detailní fotografi e kvěƟ n; tam je faktor zobrazení menší než jedna. Jedná se tedy o zmenšení (s ohledem na velikost na snímači).

Na snímky aplikujeme podle potřeby ořez. Při fotografování kvěƟ n používáme buď „pravé“ makroobjekƟ vy, což jsou objekƟ vy, které jsou schopny zaostřit tak, aby objekt byl zobrazen na snímači právě s faktorem zobrazení 1:1 či větším; maximálně však do hodnoty 5:1, nebo objekƟ vy, které sice nesou název „makro“, ale dosahují faktorů zobrazení jen cca 1:3. U makroobjekƟ vu s faktorem 1:1 můžeme použítmezikroužky a dosáhnout větších hodnot než 1:1. „Nepravým“ makro objekƟ vem je např., jinak kvalitní a cenově přístupný objekƟ v, Sigma 17-70mm f/2,8-4,0 DC Macro OS HSM Contemporary pro Canon. Faktor zobrazení je u tohoto objekƟ vu 1:2,8. Ale i „nepravým“ makroobjekƟ vem je možné pořídit zajímavé záběry.

Doba expozice: 1/8 s; clonové číslo: 32; ISO: 100; použitý objekƟ v: Sigma AF 17-70/2,8-4,0 DC

MACRO OS HSM. Ohnisková vzdálenost 70 mm. Fotoaparát APS-C: Canon 70D.

Mnoho fotografi í v této knize bylo pořízeno pravým makroobjekƟ vemTamron SP AF 60mm F/2.0 Di-II. Mnoho detailních fotografi í pak objekƟ vem Sigma AF 17-70/2,8-4,0 DC MACRO OS HSM, ale i jinými objekƟ vy.

Pro zajímavost uvádíme ještě objekƟ v Canon MP-E 65mm f/2,8 1-5 Macro. Má maximální clonové číslo 16; světelnost 2,8; faktor zobrazení 5:1! Takový makroobjekƟ v při fotografování kvěƟ n většinou nepotřebujeme.

Důležitým údajem u makroobjekƟ vů je nejkratší zaostřovací vzdálenost. Měří se od roviny snímače; ta je na fotoaparátech vyznačena:

13

Na obrázku je ukázána značka udávající polohu roviny snímače.

Všimněte si také použiơ tří mezikroužků (EXTENSION TUBE) značky KENKO mezi

tělem fotoaparátu a objekƟ vem.

14

Podívejte se na dva následující obrázky. První fotografi e je „detailní“, druhá

„makro“ pořízená s faktorem zobrazení 1:1.

Fotografi e téhož květu pořízená s faktorem zobrazení 1:1:

15

Ještě se podívejte na následující kyƟ ci a všimněte si malých bílých kvítků.

Následují dvě čásƟ obrázku pořízené s faktorem zobrazení 1:1: 16 3 Fotoaparát pro makro a detailní fotografi i Pro fotografování kvěƟ n (rostlin) můžeme použít některý z mnoha typůfotoaarátů. Kompakty často mají menší snímač než zrcadlovky a jejich zabudované objekƟ vy mají pak menší ohniskovou vzdálenost. V režimu Makro dosahujeme u takových kompaktů větší hloubky ostrosƟ ve srovnání se zrcadlovkou. Při výběru kompaktního fotoaparátu se vždy zajímejte o tzv. minimálnízaostřovací vzdálenost, která hodně napoví, jak vhodný je daný fotoaparát pro oblast

makrofotografi e.

Kompakt Canon G1X má poměrně velkou „minimální zaostřovacívzdálenost“. Pro fotografi e jako je ta následující, ale vyhovuje.

Doba expozice: 1/6 s; clonové číslo: 16; ISO: 200; Canon G1X. Fotografováno ze staƟ vu.

K hloubce ostrosƟ , která hraje u makro a detailní fotografi e velkou roli,

se ještě vráơ me. Na druhé straně se na fotografi ích pořízených kompakty

s malými snímači objevuje větší šum, zejména při vyšších hodnotách ISO (viz

dále), ve srovnání s fotoaparáty s větším snímačem. A ke všemunedosahujeme faktoru zobrazení 1:1. Přesto však Ɵ , kteří přejdou z „obyčejného“komaktu na zrcadlovku či bezzrcadlovku s výměnnými objekƟ vy, jsou zpočátku

18

zklamáni výsledky svého snažení. Je proto poměrně důležité se se specifi ky

focení pomocí zrcadlovky a bezzrcadlovky seznámit.

Na následujícím obrázku jsou vidět vybrané základní formáty snímačůdigi

tálních fotoaparátů.

Uvedeme jen několik důležitých poznámek k velikosƟ snímačů.

 FF, jak patrno z obrázku: 36 × 24 mm. Poměr stran snímače 3:2. Crop

faktor je 1 (viz dále).

 APS-C má rozměry cca 22,3 × 14,9 mm. Poměr stran snímače 3:2.

Crop faktor je 1,6. Tímto faktorem, jak známo, násobíme ohniskovou

vzdálenost objekƟ vu u APS-C fotoaparátů. ObjekƟ v s ohniskovou

vzdálenosơ 50 mm se pak chová jako 80 mm objekƟ v.

 U snímačů Nikon, označených DX (cca 23,6 × 15,7), je Crop faktor 1,5.

Všimněte si, že formát snímače je o trochu větší, než u APS-C Canon.

 Formát snímače 4/3 (s ơ mto pojmem je spojena fi rma Olympus):ve

likost snímače cca 17,3 × 13 mm. Crop faktor 2. Poměr stran snímače

4:3.

 Formát snímače 2/3“: velikost snímače cca 8,8 × 6,6 mm. Crop faktor

3,93. Poměr stran snímače 4:3.

 Formát snímače 1/2,3“: velikost snímače cca 6,17 × 4,55 mm. Crop

faktor 5,32. Poměr stran snímače 4:3.

Zjednodušeně řečeno, čím větší snímač, ơ m (teoreƟ cky, bez ohledu naumě

leckou a dokumentární hodnotu) jsou získané digitální údaje potenciálně

kvalitnější. Jistěže se s fotoaparátem se sebevětším snímačem nemusí podařit

dobrá fotografi e, protože snímač kvalitu negarantuje, ale umožňuje. 4 Hloubka ostrosti; faktory ovlivňující

hloubku ostrosti

Hloubka ostrosƟ DoF (Depth of Field) je v makrofotografi i jedním z velmi

důležitých pojmů. Je to zóna akceptovatelné ostrosƟ . Je znázorněna nanásledujícím, zjednodušeném, schématu červeně. CoC (Circle of Confusion) je tzv.

rozptylový kroužek, který představuje jakési ještě akceptovatelné rozostření

obrazu.

Tři faktory ovlivňující hloubku ostrosƟ jsou: clona (vyjádřená clonovýmčíslem – viz dále), zaostřená vzdálenost a ohnisková vzdálenost.

Je dobré si pamatovat tři pravidla týkající se hloubky ostrosƟ :

1. Čím menší je clonové číslo, ơ m menší je hloubka ostrosƟ .

2. Čím menší je zaostřená vzdálenost, ơ m menší je hloubka ostrosƟ .

3. Čím je větší ohnisková vzdálenost objekƟ vu, ơ m menší je hloubka

ostrosƟ .

Hloubka ostrosƟ je v makrofotografi i velmi malá. Obvykle pouze několik

milimetrů. Někdy jsou to jen deseƟ ny milimetrů.

Pro úplnost uvádíme zjednodušené schéma zobrazení:


20

U mnoha typů kvalitnějších přístrojů se proto dá provádět nastavenímikroostření u jednotlivých používaných objekƟ vů na těle fotoaparátu. Vždy sepodívejte do manuálu a zjistěte si konkrétní postup. Je velmi důležité, abyskupina fotoaparát-objekƟ v správně ostřila. Dále jsou uvedeny obrazovky z menu

Canon 7D. U fotoaparátu Canon 70D se provádí nastavení podobně s ơ m, že

u zoomových objekƟ vů můžeme použít navíc různé hodnoty u nejkratšího

ohniska a u nejdelšího ohniska.

Korekci nastavujeme většinou „podle objekƟ vu“. Máme možnost nápravy v

rozsahu ‒20 až +20 kroků podle výsledku snímku testovacího obrazce. Přitom

symbol – přibližuje rovinu zaostření k fotoaparátu, + ji vzdaluje. Podívejte se

na předchozí obrázek a povšimněte si ikony „fotoaparátu“ a „hor“.

Na následujícím obrázku je demonstrována hloubka ostrosƟ . Ta je patrná

přesto, že byla zvolena poměrně velká hodnota clonového čísla.

21

Doba expozice: 1/200 s; clonové číslo: 10; ISO: 100; použitý objekƟ v: EF24-70mm f/2.8L USM.

Fotoaparát FF Canon EOS 5D Mark II. Ohnisková vzdálenost 70 mm. Fotografováno v exteriéru,

z ruky; expoziční režim: priorita clony.

V některých případech může pak být neostrost větších květů poněkud

nepříjemná.

Doba expozice: 1/320 s; clonové číslo: 9; ISO: 100; použitý objekƟ v: EF24-70mm f/2.8L USM.

Ohnisková vzdálenost 70 mm. Fotoaparát FF Canon EOS 5D Mark II. Fotografováno v exteriéru,

z ruky; expoziční režim: priorita clony.

22

Pokud foơ me z ruky v prostorách, kde není světla nadbytek, obvyklemusí

me volit menší clonová čísla a prodloužit dobu expozice na přijatelné hodnoty.

Z toho důvodu potom vychází hloubka ostrosƟ poměrně malá a to i u větších

kvěƟ n fotografovaných z větší vzdálenosƟ . Je to proto, že volíme menšíclono

vá čísla a udržujeme doby expozice na přijatelně malých hodnotách. Naná

sledujícím snímku bylo zaostřeno na prostřední květ. Nastavená ohnisková

vzdálenost: 55 mm.

Doba expozice: 1/200 s; clonové číslo: 6,4; ISO: 400; použitý objekƟ v: XF18-55mmF2.8-4 R LM

OIS. Bezzrcadlovka APS-C: Fujifi lm X-Pro1. Foceno bez staƟ vu.

Květ vpředu je méně ostrý.

Pokud jsou objekty rozmístěny téměř v jedné rovině, není neostrost příliš

patrná.

23

Doba expozice: 1/100 s; clonové číslo: 4; ISO: 800; použitý objekƟ v: XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS.

Bezzrcadlovka APS-C: Fujifi lm X-Pro1. Foceno bez staƟ vu. Byla použita menší hodnota clonového

čísla a zároveň nastavena menší ohnisková vzdálenost: 27 mm.

Následující snímek, pořízený z ruky, je poměrně kvalitní díky dobrému

světlu.

Doba expozice: 1/500 s; clonové číslo: 11; ISO: 200; použitý objekƟ v: EF-S 17-70mm; ohnisková

vzdálenost: 70 mm. Fotoaparát APS-C: Canon EOS 70D.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist