načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Liturgický slovník - Rupert Berger

Liturgický slovník
-20%
sleva

Kniha: Liturgický slovník
Autor:

Přes 700 hesel informuje o zdrojích i historickém vývoji křesťanské bohoslužby
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: VYŠEHRAD
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2018-01-01
Počet stran: 592
Rozměr: 130 x 200 mm
Úprava: 588 stran
Vydání: Vyd. 1.
Název originálu: Neues Pastoralliturgisches Handlexikon
Spolupracovali: z německého originálu ... přeložili Václav Konzal, Jaroslav Vokoun a Zdeněk Lochovský
rejstříky hesel sestavil a českými liturgickými reáliemi doplnil Václav Konzal
Vazba: vázaná s pap. potahem s lam. přebalem
ISBN: 9788070219652
EAN: 9788070219652
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Od vysvětlení původu jednotlivých pojmů postupují hesla k historickému vývoji, současnému tvaru, uspořádání a zasazení do jednolitého celku. Průvodce liturgickými útvary, ději i znameními je určen především studentům. Slovník shrnuje základní informace o zdrojích a historickém vývoji křesťanské bohoslužby.

Popis nakladatele

Přes 700 hesel informuje o zdrojích i historickém vývoji křesťanské bohoslužby

Další popis

Pro hlubší pochopení křesťanské liturgie doposud chyběl přehledný liturgický lexikon. Tuto mezeru tato kniha zaplňuje. Slovník poslouží jako základní orientace studentům teologie, jako průvodce liturgickými útvary, ději i znameními všem věřícím, toužícím po hlubším porozumění liturgii.Čtyřicet pět roků od uveřejnění konstituce Druhého vatikánského koncilu o posvátné liturgii „Sacrosanctum concilium“ si stále připomínáme, že liturgie je vrcholem a zároveň zdrojem veškerého života a činnosti církve. Po celou tu dobu usilují architekti a jiní umělci o to, aby nové bohoslužebné prostory byly opravdovým znamením doby pro věřící i nevěřící. Pro hlubší pochopení křesťanské liturgie nám však až dosud chyběl přehledný liturgický lexikon. Tuto mezeru zaplňuje dílo současného významného teologa Ruperta Bergera. Od vysvětlení původu jednotlivých pojmů postupují hesla k historickému vývoji, dnešnímu tvaru, uspořádání a zasazení do souvislostí celku. Velkou předností Bergerova slovníku je trvalý důraz na pastorační aspekty – po staletích důrazu na juridické chápání obřadních předpisů tak jde o zásadní změnu přístupu. Slovník poslouží jako základní orientace studentům teologie, jako průvodce liturgickými útvary, ději i znameními, všem pastoračním pracovníkům i všem věřícím, toužícím po hlubším porozumění liturgii, zprostředkuje detailní informace historikům umění, architektům i výtvarným umělcům, a bude prospěšný všem zájemcům o křesťanskou bohoslužbu.


Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Jak myslí Rupert Murdoch Jak myslí Rupert Murdoch
Monica Paul R. La
Cena: 33 Kč
Jan Berger Jan Berger
Bergerová Xénia
Cena: 1090 Kč
Rupert Kytka Rupert Kytka
Bártl Lukáš
Cena: 250 Kč
Slovník české frazeologie a idiomatiky 5 Slovník české frazeologie a idiomatiky 5
Čermák František
Cena: 507 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

LITURGICKÝ

SLOVNÍK

Rupert

Berger


LITURGICKÝ

SLOVNÍK

Rupert

Berger

VYŠEHRAD


© Verlag Herder Freiburg im Breisgau, 1999

Translation © Václav Konzal, Jaroslav Vokoun a Zdeněk Lochovský, 2008

ISBN 978-80-7021-965-2

Na přebalu:

Kristův zázrak rozmnožení chleba a ryb

bazilika S. Apollinare Nuovo v Ravenně

6. století, mozaika

Kniha vychází s laskavým přispěním

Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde, Mnichov


7

AUTORSKÁ PŘEDMLUVA

Radost a naděje, smutek a úzkost dnešních lidí. Kristovi učedníci jesdílejí, a proto se dostávají ke slovu také v jejich bohoslužebném životě;převratné změny posledních desetiletí i zde zanechaly své stopy. Nověvydávané liturgické knihy, římské výnosy a pokyny biskupských konferencí

z jedné strany, rostoucí kompetence vědeckého liturgického bádáníspeciálně v sociokulturních otázkách ze strany druhé, především všakrostoucí ztotožnění obcí věřících s jejich bohoslužbou učinilo tak nezbytným

důkladné přepracování osvědčeného Příručního pastoračně liturgického

slovníku (Pastoralliturgisches Handlexicon), jejž jsem mohl vydatspolečně s Adolfem Adamem. Profesor Adam se ze zdravotních důvodůnecítí být s to podílet se na tomto novém zpracování; právě nastoupenýdůchodový odpočinek naopak mně časově umožnil, abych celé vydání vzal

na sebe.

Na základní koncepci příručního slovníku se nic nezměnilo. Nové zpracování reaguje především na četné mezitím provedené změnyliturgických knih a na další postup liturgické obnovy, potom na nově kladené otázky a na pokrok liturgické vědy. Abecední seznam hesel spolu sodkazovými hesly (s. 19–33) a s doplňkovými odkazy na pojmy v textu hesel (s. 583–588) by měly přispět k snadnějšímu přístupu k různým aspektům souhrnných informací.

Bohoslužba obcí nežije nakonec z historických a sociologickýchpoznatků, nýbrž z oživujícího Ducha Božího. V důvěře v něho svěřuji Nový příruční pastoračně liturgický slovník všem, kdo se zajímají o liturgii. Traunstein, o Velikonocích 1999 Rupert Berger ZKRATKY BIBLIOGRAFICKÉ AC Antike und Christentum (F. J. Dölger), Münster 1929–50

(Antika a křesTanství) AEM Allgemeine Einführung in das Römische Meßbuch

(čes. v. VPŘM) AES Allgemeine Einführung in das Stundengebet

(čes. v. VPDMC) AfS Anzeiger für die Seelsorge (tj. pokračování AkG)

(Pastorační věstník) AG „Ad gentes“; dekret II. Vat. o misijní činnosti církve AkG Anzeiger für die katholische Geistlichkeit, Freiburg

1890nn (Věstník katolického duchovenstva) ALT Arbeitsgemeinschaft Liturgische Texte

(Pracovní skupina pro liturgické texty) ALw Archiv für Liturgiewissenschaft, Regensburg 1950nn,

nyní Fribourg – Švýcarsko (Archiv pro liturgiku) AÖL Arbeitsgemeinschaft für ökumenisches Liedgut

(Pracovní skupina pro ekumenické písně) Apol Apologie sv. Justina Arbeitshilfen Sekretariat der DBK, Arbeitshilfen, Bonn 1970nn

(Pracovní texty Sekretariátu Něm. biskupské konference) AT Altes Testament (čes. SZ) Ben Benedictionale, Freiburg aj. 1978 (Benedikcionál) BenRom Rituale Romanum. De benedictionibus, Roma 1984

(Římský rituál. Žehnání) BK Bischofskonferenz (Biskupská konference) BM Benediktinische Monatsschrift, Beuron (nyní EA)

(Benediktinský měsíčník) CaerEp Caeremoniale Episcoporum, Roma 1984

(Biskupský ceremoniál) CD „Christus Dominus“, dekret II. Vat. o pastýřské službě

biskupů v církvi

Zkratky bibliografické

CIC Codex iuris canonici, Roma 1983

(Kodex církevního práva) ČEP Český ekumenický překlad Bible ČM Český misál, Praha 1983 DB Die deutschen Bischöfe, vyd. Sekretariát Něm. bisk.

konference 1967nn (Němečtí biskupové) DBK Deutsche Bischofskonferenz

(Německá biskupská konference) DH H. Denzinger, Enchiridion symbolorum,

vyd. P. Hünermann, Freiburg, 37. vydání 1991

(Příruční přehled věroučných ustanovení) Diak Diakonia, Mainz–Wien 1970nn DLK Deutsche Liturgiekommission der DBK

(Něm. liturg. komise Něm. biskupské konference) DV „Dei Verbum“, věroučná konstit. II. Vat. o Božím

zjevení EA Erbe und Auftrag, Beuron 1959nn (dříve BM)

(Dědictví a úkol) EDIL Enchiridion documentorum instaurationis liturgicae

(vyd. R. Kaczynski)

(Příruční přehled dokumentů liturgické obnovy)

sv. 1 Torino 1976, sv. 2 Roma 1988, sv. 3 Roma 1997

(něm. vydání H. Rennings – M. Klöckener (vyd.),

sv. 1 Kevelaer 1983, sv. 2 Kevelaer – Fribourg

(Švýcarsko) 1997 EKD Evangelische Kirche in Deutschland

(Evangelická církev Německa) FC Fontes christiani, Freiburg 1991nn (KřesTanské

prameny) F. Aufnahme Die Feier der Aufnahme gültig Getaufter, 1974

(Obřady přijetí platně pokřtěných do plnéhospolečenství katolické církve) F. Begräbnis Die kirchliche Begräbnisfeier, 1973

(Obřady církevního pohřbu) F. Buße Die Feier der Buße, 1974 (Obřady pokání) F. Eingliederung Die Feier der Eingliederung Erwachsener in die

Kirche, 1975 (Obřad začlenění dospělých do církve) Zkratky bibliografické 10 F. Firmung Die Feier der Firmung, 1973 (Slavnost biřmování) F. Kindertaufe Die Feier der Kindertaufe, 1971 (Obřad křtu dětí) F. Kommunion- Kommunionspendung und Eucharistieverehrung

spendung außerhalb der Messe, 1976

(Přijímání eucharistie a eucharistická úcta mimo mši) F. Kranken- Die Feier der Krankensakramente, 2. vyd. 1994

sakramente (Obřady svátosti nemocných)

F. Trauung Die Feier der Trauung, 2.vyd. 1992 (Obřad sňatku)

Gd Gottesdienst, Freiburg 1967nn (Bohoslužba)

Gdk Gottesdienst der Kirche. Handbuch derLiturgiewissenschaft (vyd. H. B. Meyer aj.), Regensburg 1983nn

(Bohoslužba církve. Liturgická příručka) GL Gotteslob. Katholisches Gebet- und Gesangbuch, 1975

(Chvály Boží. Katol. modlitební kniha se zpěvníkem) GOK Grundordnung des Kirchenjahres

(Základní uspořádání církevního roku; obsaženo mj.

v AEM, čes. v VPŘM) GS „Gaudium et spes“, pastorální konstituce II. Vat.

o církvi v dnešním světě GuL Geist und Leben (do 1947 Zeitschrift für Aszese und

Mystik)

(Duch a život, dříve Časopis pro askezi a mystiku) HD Heiliger Dienst, Salzburg 1947nn (Svatá služba) HPTh Handbuch der Pastoraltheologie, Freiburg 1964nn

(Příručka pastorální teologie) IAG Internationale Arbeitsgemeinschaft der Liturgischen

Kommissionen im deutschen Sprachgebiet

(Mezinárodní pracovní sdružení liturgických komisí

německojazyčné oblasti) Instr I „Inter oecumenici“, první instrukce Kongregace ritů

z 26. 9. 1964 (EDIL 1, 199–297) Instr II „Tres abhinc annos“, druhá instrukce Kongregace ritů

ze 4. 5. 1967 (EDIL 1, 808–837) JAC Jahrbuch für Antike und Christentum, Münster 1958nn

(Ročenka antiky a křesTanství)

E = Ergänzungsband (Dodatky) JLH Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, Kassel 1955nn

(Ročenka liturgiky a hymnologie)

Zkratky bibliografické

JLw Jahrbuch für Liturgiewissenschaft, Münster 1921–1941

(Ročenky liturgiky) LG „Lumen gentium“, věroučná konstituce II. Vat. o církvi Liturgie & Liturgie & Gemeinde – Impulse & Perspektiven, & Gemeinde Trier 1994nn

(Něm. liturg. institut, Liturgie a obec – impulzy

a perspektivy) LJ Liturgisches Jahrbuch, Münster 1951nn

(Liturgická ročenka) LK Liturgiekonstitution des Vat. II. (v. SC) LKÖ Liturgische Kommission für Österreich

(Liturg. komise Rakouska) LuM Liturgie und Mönchtum. Laacher Hefte, Maria Laach

1948nn (Liturgie a mnišství) MD Meßbuch für die Bistümer des deutschenSprachgebietes, Bd. 2, Freiburg aj. 1975, 2. vyd. 1988

(Misál pro diecéze německy mluvících oblastí) MedDei „Mediator Dei“, encyklika Pia XII. o posvátné liturgii

1947 MR Missale Romanum 1970, 2. vyd. 1974 (Římský misál) NT Neues Testament (čes. NZ) N ZNový zákon PEL Pastorale Einführung ins Meßlektionar, 2. vyd. 1981

(Pastorační uvedení do mešního lekcionáře) PastH Pastoralliturgische Hilfen, Deutsches Liturgisches

Institut, Trier 1989nn (Pastorálně liturgická poradna) Pontif Pontifikale, Handausgabe mit pastoralliturgischen

Hinweisen, I.–IV., Freiburg 1994

(Pontifikál, příruční vydání s pastorálně liturgickými

výklady) SC „Sacrosanctum Concilium“, konstituce II. Vat.

o posvátné liturgii (LK) Std ZStimmen der Zeit, Freiburg 1871nn (Hlasy doby) S ZStarý zákon ThPQTheologischraktische Quartalschrift, Linz, nověji

Regensburg, 1848nn(Teologickoraktický čtvrtletník) TTh ZTrierer Theologische Zeitschrift, Trier 1888nn

(Trevírský teologický časopis) Zkratky bibliografické 12 ThWAT Theologisches Wörterbuch zum AT (ed. G. J.Botterweck), Stuttgart 1970nn (Teologický slovník ke SZ) ThWNT Theologisches Wörterbuch zum NT (ed. G. Kittel),

Stuttgart 1933nn (Teologický slovník k NZ) Vat. II Druhý vatikánský koncil 1962–1965 Verlautbarungen Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Sekretariat

der DBK 1975nn

(Vyhlášky Apoštolského stolce, Sekretariát Německé

biskupské konference) VPDMC Všeobecné pokyny k denní modlitbě církve 1971 VPŘM Všeobecné pokyny k Římskému misálu, in: Český

misál 1983, 3. upravené vydání 2002 VULRK Všeobecná ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři,

in: Český misál 1983 WGL Werkbuch zum GL (ed. J. Seuffert), 9 sv., Freiburg

1975–1979 (Pracovní texty ke zpěvníku „Gotteslob“) WSyn Gemeinsame Synode der Bistümer in der DBK in

Würzburg 1971–1975

(Společná synoda diecézí Něm. biskupské konference

ve Würzburgu 1971–1975) Zeremoniale Deutsche Ausgabe des CaerEp, Solothurn aj. 1998

(Německé vydání biskupského ceremoniálu) ZkTh Zeitschrift für katholische Theologie, Innsbruck–Wien

1988nn (Časopis pro katolickou teologii)

13

ZKRATKY OBECNÉ

aram. aramejsky, aramejský

byz. byzantský

čes. česky, český

hebr. hebrejsky, hebrejský

lat. latinsky, latinský

liturg. liturgický

mj. mimo jiné

n, nn a následující

např. například

něm. německy, německý

nz. novozákonní

r. rok

řec. řecky, řecký

řím. římský

slovan. slovansky, církevněslovansky

stol. století

sv. svatý, svazek

sz. starozákonní

tj. to jest

v. viz

vyd. vydavatel

žid. židovský Gn Genesis (1. Mojžíšova) Ex Exodus (2. Mojžíšova) Lv Levitikus (3. Mojžíšova) Num Numeri (4. Mojžíšova) Dt Deuteronomium

(5. Mojžíšova)

Joz Jozue

Sd Soudců

Rt Rút

1 Sam 1. Samuelova

2 Sam 2. Samuelova

1 Král 1. Královská

2 Král 2. Královská

1 Kron 1. Kronik (Paralipomenon)

2 Kron 2. Kronik (Paralipomenon)

Ezd Ezdráš

Neh Nehemjáš

Tob Tobijáš

Jdt Judit

Est Ester

1 Mak 1. Makabejská

2 Mak 2. Makabejská

Job Jób

Ž Žalmy

Př Přísloví

Kaz Kazatel

Pís Píseň písní

Mdr Moudrosti

Sír Sírachovec

Iz Izajáš

Jer Jeremjáš

Pláč Žalozpěvy, Nářky

Bar Baruch

Ez Ezechiel

Dan Daniel

Oz Ozeáš

Jl Jóel

Am Ámos

Abd Abdijáš

Jon Jonáš

Mich Micheáš

Nah Nahum

Hab Habakuk

Sof Sofonjáš

Ag Ageus

Zach Zacharjáš

Mal Malachiáš ZKRATKY BIBLICKÝCH KNIH STARÝ ZÁKON

Zkratky biblických knih

Mt Matouš

Mk Marek

Lk Lukáš

Jan Jan

Sk Skutky apoštolů

Řím Římanům

1 Kor 1. list KorinTanům

2 Kor 2. list KorinTanům

Gal List GalaTanům

Ef List Efezanům

Flp List Filipanům

Kol List Kolosanům

1 Te 1. list Tesalonickým

2 Te 2. list Tesalonickým

1 Tim 1. list Timoteovi

2 Tim 2. list Timoteovi

Tit List Titovi

Flm List Filemonovi

Žid List Židům

Jak List Jakubův

1 Petr 1. list Petrův

2 Petr 2. list Petrův

1 Jan 1. list Janův

2 Jan 2. list Janův

3 Jan 3. list Janův

Jud List Judův

Zj Zjevení Janovo

(Apokalypsa)

NOVÝ ZÁKON


16

VÝBĚR ZČESKÉ LITERATURY O LITURGII

PO DRUHÉM VATIKÁNSKÉM KONCILU

Adam, A., Liturgický rok, Praha 1998

Adam, A., Liturgika (KřesTanská bohoslužba a její vývoj), Praha 2001

Bouše, Z. B., Malá katolická liturgika, Praha 2004

Bouše, Z. B.,Několik statí zkatolické liturgiky, v:týž, Epilegomena, Praha

2000, 81–97 Bradáč, J., Posvěcení času, Olomouc 1992 Bradáč, J., Posvátná znamení, Olomouc 1994 Cikrle, K., Sehnal, J., Příručka pro varhaníky, Rosice 1999 Černoušek, T., Liturgický prostor, Olomouc 1995 Denis, H., Jak slavit eucharistii, Kostelní Vydří 2000 Dokumenty liturgické obnovy (uspořádal F. Kunetka), Olomouc 1994 Donghi, A., Gesta a slova, Kostelní Vydří 1997 Emminghaus, J. H., Eucharistie, Praha 2004

2

Filipi, P., Hostina chudých, Praha 1991

Guardini, R., O duchu liturgie, Praha 1993

Guardini, R., O posvátných znameních, Kostelní Vydří 1992

Hermant, D., Boží znamení, Kostelní Vydří 1997

Kunetka, F., Židovské kořeny křesTanské anafory, Olomouc 1994

Kunetka, F., Liturgický rok ve slavení církve, Olomouc 1995

Kunetka, F., Slavnost našeho vykoupení, Kostelní Vydří 1997

Kunetka, F., Stručné dějiny hudby a zpěvu v liturgii, Olomouc 1999

Kunetka F., „Budeš se radovat před Hospodinem, svým Bohem“

(Dt 16,11). Židovský rok a jeho svátky, Olomouc 2000 Kunetka, F., Úvod do liturgie svátostí, Kostelní Vydří 2001 Nováček, V., Mše svatá – naše jedinečná pastorační šance, Třebíč 1996 Pokorný, L. a kol., Obnovená liturgie, Praha 1976 Pokorný, L. Prostřený stůl, Praha 1979 Pokorný, L. Světlo svátostí a času, Praha 1981 Richter, K., Liturgie a život, Praha 1996 Salajka, M., KřesTanská bohoslužba, Praha 1985 Sante, C. di, Židovská modlitba. K počátkům křesTanské liturgie, Praha

1995

17

POZNÁMKA K ČESKÉMU VYDÁNÍ

I když se některé církevní abohoslužebné reálie země původu tohotoslov

níku od situace v českých zemích liší, přesto je ipro českého čtenáře jejich

uvedení a výklad užitečné, a proto je redukce těchto výkladů jenmini

mální a technického charakteru. Pokud jde o uvádění literatury,odkazu

jeme na výše uvedený Výběr z české literatury o liturgii po Druhémva

tikánském koncilu. Ty doplňujeme ve stručnosti některými liturgickými

prameny a výklady z dějin českého bohoslužebně liturgického prostředí,

což se odráží také v soupisu zkratek a systému odkazů. Odkazová hesla

(hesla bez vlastního textu) jsou tištěna odlišným typem (kurzivou) aod

kazují na stranu vlastního hesla (vysázeného základním typem).

Hesla jsou řazena důsledně abecedně. Rozhodující je první podstatné

jméno hesla: např. pojem „generální absoluce“ je zpracován v heslu

„Absoluce generální“, „závěrečné mariánské antifony“ v heslu „Antifony

mariánské závěrečné“. Tento princip má však výjimky: jednak u názvů

modliteb (např. Ave Maria, Te Deum), jednak u názvů svátků (např.

Božího Těla, Velký pátek, Nejsvětějšího Srdce Ježíšova); považují se za

jednotku a jejich slovosled se ve znění hesla neupravuje. A Abakus v. Stolek kredenční 462 Abatyše 35 Abluce 35 Absoluce 35 Absoluce generální 36 Abstinence v. Půst 411 Accentus, Recitativ v. Zpěv 561 Adaptace 36 Admissio v. Přijetí mezi kandidáty

jáhenství a kněžství 394

Adsum 37

Advent 37

Agapé, Agapy 38

Agenda 39

Agnus Dei 39

Aklamace 39

Akolyta 40

Akomodace v. Adaptace 36

Alba 41

Alegoréze 42

Aleluja, Hallelujah 42

Alexandrie 43

Ambarválie 44

Ambon 44

Amburbále 45

Amen 45

Amikt v. Alba 41

Anafora, Modlitba eucharistická 46

Anamnéze 47

Anděl Páně (modlitba a zvonění) 47

Andělé, Svátky andělů 48

Andělů strážných v. Andělé 48

Angelus v. Anděl Páně 47

Anniversarium v. Výročí 545

Antependium 49

Anticipování v. Matutinum 264,

v. Vigilie 536

Antifona 49

Antifona k přijímání v. Zpěv kpřijímání 562

Antifonář, Antifonále (Zpěvyantifonální) 50

Antifonie, Zpěv antifonální 50

Antifony mariánské závěrečné 51

Antifony „O“ 52

Antimensium 52

Antiochie 52

Aplikace, Úmysl, Intence 54

Apologie 55

Apoštolové 55

Apsida 56

Asistence 56

Asketové v. Mniši 277

Asperges 56

Aspergil, Kropáč 57

Asterisk(us), Hvězdička 57

Atrium 57

Ave Maria, Zdrávas 58

B

Baldachýn 58

Balzám v. Křižmo 226

Baptisterium 58

Barok, Baroko 59

Bartoloměj v. Svátky apoštolů 468

Barvy liturgické 60

Bazilika 61

HESLÁŘ


Heslář

20

Bdění noční 62

Beatifikace v. Svatořečení 476

Béma 63

Benedikce v. Svěcení a žehnání 488

Benedikce opata v. Žehnání opatské

580

Benedikcionál 63

Benediktus 64

Beracha, Berachot v. Modlitba

eucharistická 280

Berla 64

Bible v bohoslužbě 65

Bílá neděle 66

Bílá sobota 66

Binace 67

Biret 67

Biřmování 67

Biskup 70

Biskupství v. Diecéze 112

Blahořečení, Beatifikace v.Svatořečení, Kanonizace 476

Bohoslužba v. Liturgie 246

Bohoslužba bez kněze 72

Bohoslužba dětská v. Děti při

bohoslužbě 109

Bohoslužba farní 74

Bohoslužba kající, Liturgie pokání

75

Bohoslužba predikantská 76

Bohoslužba pro mládež 77

Bohoslužba rodinná 79

Bohoslužba slova 79

Bohoslužba stacionární v. Statio 495

v. Bohoslužba bez kněze 72

Bohoslužba školní (mše)

v. Děti při bohoslužbě 109

Bohoslužba tematická 81

Bohoslužby ekumenické 82

Bohoslužby modlitební

v. Pobožnost 361,

v. Modlitba hodinek 286,

v. Bohoslužba slova 79

Book of Common Prayer 83

Božího Těla, slavnost 84

Bratrství 86

Breviář 86

Breviář svatokřížský, Breviář křížový

88

Budoucnost liturgie 89

Bůh, Boží obraz v liturgii 90

Bursa 91

Byzanc 91

C

Cappa magna 93

Celebrant 93

Ceremonář, Ceremoniář 93

Ceremoniál, Ceremoniale 94

Ceremonie, Obřad 94

Ceroferář v. Světlonoš 496

Cesta křížová 94

Ciborium 95

Cingulum v. Alba 41

Církev 95

Codex rubricarum, Kodex rubrik 97

Coemeterium v. Hřbitov 149

Collectio rituum v. Rituál 423

Comites Christi v. Oktáv vánoční

335

Commendatio animae v. Liturgie

za umírající 257

Commune sanctorum, Texty společné

o svatých 98

Communicantes (V tomtospolečenství) 98

Communio v. Zpěv k přijímání 562

Completorium v. Kompletář 203

Concentus v. Zpěv 561

Confessio, Konfese 99

Confiteor, Konfiteor, Vyznávám se

99

Consignatorium, Konsignatorium

100


21

Heslář

Corporale v. Korporál 212

Credo, Krédo 100

Cursus, Kurzus, Klauzule rytmické

100

Custodia, Kustodie v. Monstrance

296

Cvičení zbožná, Exercitia pia

v. Liturgie 246

Cyklus čtení v. Řád čtení 436

Cyklus roční v. Mezidobí liturgické

269

Č

Čas 101

Časopisy liturgické 102

Četnost mší 103

Člověk 104

Čtení, Lectio 104

Čtení krátké, Lectio brevis

v. Kapitulum 181

Čtení Písma 105

Čtení průběžné, Lectio continua 106

D

Dalmatika 107

Dávání jména v. Jmeniny 170

Dechnutí 107

Dějiny liturgie v. Liturgie 246

Dělba rolí v. Účast aktivní 516,

v. Pomocníci při bohoslužbě

370

Den 108

Den kající a prosebný 108

Den svěcení kněžstva v. Svěcení

kněžské 490

Děti při bohoslužbě 109

Diakon, Jáhen 110

Diakonisa, Jáhenka 112

Diecéze, Biskupství 112

Dies irae (Den hněvu) 113

Díkučinění v. Eucharistie 127

Diptycha, Diptychy 113

Direktář 114

Disciplina arcani 115

Dispozice liturgická 115

Dny kvatembrové v. Kvatembr 233

Dny prosebné, Průvod prosebný

116

Dny všední v týdnu, Ferie 117

Doba karolinská 117

Doba postní, Doba (před)velikonoční

kající v. Quadragesima 413

Doba umučení, Tempus Passionis

118

Doba velikonoční 118

Dóm 120

Dominica v. Neděle (2.) 315

Dominica vacans 120

Dominus vobiscum 120

Dotýkání v. Ruka 434

Doxologie 121

Držení těla v. Gesta 137

Duch svatý 121

Duchovenstvo v. Klérus 191

Duplex (Dvojný svátek) v. Pořadí

přednosti svátků 375

Dušiček, památka v. Vzpomínka

na všechny věrné zemřelé 551

Dveřník v. Ostiář 345

E

Editio typica, Vydání vzorové

v. Knihy liturgické 195

Effata v. Ritus Effata 425

Ektenie 122

Elekt (Electus) v. Katechumenát 184

Elevace v. Pozdvihování 379

Embolismus 123

Empora 123

Enarxe v. Zahájení 552,

v. Obřady mešní vstupní 330

Epakta, Epakty 124 Heslář 22 Epifanie 124 Epikléze 126 Epištola 127 Eucharistie 127 Eulogie 129 Evangeliář 130 Evangelium 130 Evangelium poslední 131 Exorcismus 131 Exorcista 132 Expozice v. Výstav nejsvětější

svátosti 546

Exsultet 132

F

Faldistorium, Křeslo sklápěcí 133

Falsibordoni v. Psalmodie (I. 3.)

408

Farnost 134

Ferie v. Dny všední v týdnu 117

Fermentum 134

Filip a Jakub v. Svátky apoštolů 468

Flectamus genua v. Modlitba 278,

v. Výzva 548

Formy mešní 135

Fótismos v. Křest 220

Fótisterion v. Baptisterium 58

Fótizomenát v. Katechumenát 184

G

Gabriel v. Andělé 48

Gaudete 137

Gelasianum v. Sakramentář 440

Genuflexe v. Klečení 189

Gesta 137

Getsemany, Pobožnost getsemanská

138

Gloria 138

Gong v. Zvony, Zvonky 572

Gotteslob („Boží chvály“) 139

Graduál(e) 140

Gregorianika 141

Gregorianum v. Sakramentář 440

Gremiále 141

H

Hadrianum v. Sakramentář 440

Halleluja v. Aleluja 42

Hanc igitur (Přijmi tedy milostivě)

142

Hebdomadář 142

Heortologie 142

Hlásání, Kázání v. Zvěstování 570

Hledění v. Vidění 535

Hnutí liturgické 142

Hod Boží svatodušní v. Svátky

svatodušní 476

Hod Boží vánoční v. Vánoce 524

Hod Boží velikonoční v. Velikonoce

548

Hodina svatá 144

Hodinka, Hóra v. Modlitba hodinek

286

Hodinky malé, Hóry malé 144

Hodinky temné 145

Hold v. Aleluja 42

Homilie 145

Hóra v. Modlitba hodinek 286

Hora lectionis v. Modlitba se čtením

292

Hóry malé v. Hodinky malé 144

Hosanna (Hosianna) 146

Hostie 146

Hostina v. Stolování 462

Hostina obětní 147

Hra v bohoslužbě 148

Hrob Boží v. Vzkříšení 550

Hromnice v. Uvedení Páně

do chrámu 522

Hřbitov 149

Hřích v. Pokání 366,

v. Svátost smíření 480


23

Heslář

Hudba chrámová 149

Hudba v bohoslužbě 150

Humerál, Humerale v. Alba 41

Hvězdička v. Asterisk(us) 57

Hymnus 151

CH

Charita 152

Chléb 153

Chodba křížová 154

Chór, Sbor kostelní

v. Hudba chrámová 149,

v. Chór, Kůr 154

Chór, Kůr 154

Chorál 155

Chrám v. Kostel 212

Chvála Boží 156

Chvály ranní v. Laudy 239

I

Ikona v. Obraz 327

Ikonostas, Templon 157

Improperie, Nářky 158

Incens, Okuřování v. Kadidlo 172

Iniciace 159

Inklinace v. Úklona 518

Insignie 160

Instalace, Uvedení do úřadu 160

Instituty liturgické 161

Intence (mešní) v. Aplikace 54

Intercese v. Přímluvy 402,

v. Diptycha 113

Interkomunio, Společenství stolu

Páně 162

Intinkce, Namáčení 162

Intonace, Zanotování, Předzpěvování

163

Introit, Vstup 163

Intronizace 164

Invitatorium, Uvedení do první

modlitby dne 164

Invocabit 165

Ite missa est v. Propuštění 386

Itinerárium, Modlitba cestovní 165

J

Jáhen v. Diakon 110

Jáhenka v. Diakonisa 111

Jakub Starší v. Svátky apoštolů (6.)

468

Jan Evangelista v. Svátky apoštolů

(2.) 468

Jan Křtitel 165

Jazyk kultovní v. Jazyk liturgický

166

Jazyk liturgický 166

Jeruzalém 168

Jesličky 169

Jména Ježíš, svátek 169

Jmeniny, Dávání jména 170

Jméno 170

Jméno křestní v. Jmeniny 170

Josef, sv. 170

Josefinismus v. Osvícenství 345

Jubilus v. Aleluja 42

Juda Tadeáš v. Svátky apoštolů (9.)

468

Judica 171

K

Kadidlo 172

Kaditelnice v. Kadidlo 172

Kalendarium 173

Kalendář 174

Kalendář diecézní 174

Kalendář generální v. Kalendář

všeobecný 176

Kalendář gregoriánský 174

Kalendář regionální 175

Kalendář řeholní 176

Kalendář světový v. Reforma

kalendářní 416


Heslář

24

Kalendář všeobecný, Kalendář

generální 176

Kalich 176

Kámen oltářní v. Relikvie 420

Kampanila v. Věž kostelní 534

Kancionál v. Zpěvník 564

Kánon 177

Kanonizace v. Svatořečení 476

Kanovníci 179

Kantikum 179

Kantilace 180

Kantor, Předzpěvák 181

Kapitula 181

Kapitulum 181

Kaplan 182

Kaple 182

Kartuziáni 182

Katedra, Trůn 183

Katedrála 183

„Katechismus“ v. Příprava

snoubenců 407

Katechumenát 184

Kázání, Predikace 186

Kázání laické 187

Kázání postní 188

Kazatelna 188

Kiborium, Baldachýn 189

Klanění, Latrie 189

Klauzule rytmická v. Cursus 100

Klečení, Pokleknutí 189

Klérus, Duchovenstvo 191

Klimpajtl v. Pinkl 358

Kmotři 191

Kněz, Presbyter 192

Knihy liturgické 195

Kodex rubrik v. Codex rubricarum

97

Kolekta 200

Komemorace, Připomínka 201

Komentátor 202

Komise liturgická 202

Kompletář, Completorium 203

Komune v. Commune sanctorum 98

Komunikace v bohoslužbě 204

Koncelebrace 205

Koncil tridentský 207

Koncil vatikánský II. 207

Kondak v. Kontakion 210

Konfese v. Confessio 99

Konfiteor v. Confiteor 99

Kongregace pro bohoslužbu 208

Kongregace ritů 209

Konsekrace 209

Konsekrace biskupská v. Svěcení

biskupské 489

Konsekrace kostela v. Svěcení

kostela 492

Konsekrace oltáře v. Svěcení oltáře

494

Konsignatorium v. Consignatorium

100

Konstituce liturgická, Konstituce

o posvátné liturgii „Sacrosanctum

Concilium“ 209

Kontakion, Kondak 210

Konverze 211

Kopule, Kupole 211

Korouhev, Korouhvička 212

Korporál, Corporale 212

Kostel, Chrám 212

Kostelník 214

Kostely titulární 215

Kreativita 215

Krédo v. Credo 100

Krev 216

Krista Krále, slavnost 217

Kristus 217

Kropáč v. Aspergil 57

Kropení, Pokropení 218

Kroužek liturgický 219

Krypta 219

Křeslo sklápěcí v. Faldistorium 133

Heslář

Křest 220

Křest dětí 222

Křest domácí 224

Křest v nebezpečí smrti 224

KřesTanství prvotní 224

Kříž 225

Kříže apoštolské v. Svěcení kostela

492

Křižmo 226

Křtitelnice 226

Křtu Páně, svátek 227

Kult 227

Kult mariánský v. Maria 263,

v. Svátky mariánské 472

Kult Srdce Ježíšova, Slavnost

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,

První pátky 230

Kult svatých, Uctívání svatých,

Svátky svatých 230

Kupole v. Kopule 211

Kůr v. Chór 154

Kurzus v. Cursus 100

Kustodie v. Monstrance 296

Kvatembr, Dny kvatembrové 233

Květná neděle, Památka Kristova

vjezdu do Jeruzaléma 235

Kyrie eleison 235

L

Laetare 237

Laik 237

Lámání chleba 238

Lampa v. Světlo věčné 495

Latina 239

Latrie v. Klanění 189

Laudy, Chvály ranní (Laudes

matutinae) 239

Lavabo v. Umývání rukou 520

Lavice chórové 241

Lavice kostelní 241

Lectio v. Čtení 104

Lectio brevis v. Kapitulum 181

Lectio continua v. Čtení průběžné

106

Lekcionář 242

Lektor 242

Lektorium, Podium 243

Letnice v. Svátky svatodušní 476

Lettner v. Lektorium 243

Líbání nohou 243

Libera 243

Lid Boží 244

Litanie 245

Litanie ke všem svatým 245

Litera nedělní 246

Liturgia horarum v. Modlitba

hodinek 286

Liturgie, Bohoslužba 246

Liturgie francko-galská 248

Liturgie hodinek, Liturgia horarum

v. Modlitba hodinek 286

Liturgie klementinská 248

Liturgie koncilní 249

Liturgie latinské 249

Liturgie limská 252

Liturgie milánská 252

Liturgie monastická 252

Liturgie pohřební 253

Liturgie pokání v. Bohoslužba kající

75

Liturgie předposvěcených darů 255

Liturgie starokatolická 256

Liturgie sv. Basila 256

Liturgie sv. Jana Zlatoústého 256

Liturgie za umírající 257

Liturgika (věda o liturgii) 258

Liturgika pastorální 259

Lucernarium 259

Lukáš 260

Lustrace, OčišTování 260 Heslář 26 M Magie 261 Magnificat 261 Manipul 261 Manteleta 262 Manželství 262 Marana tha 262 Marek 262 Maria, Úcta mariánská 263 Martyrologium 264 Matutinum 264 Mazání, Pomazání 266 Media při bohoslužbě 266 Mediator Dei 267 Melisma 268 Memento 268 Memorie v. Památka 347 Měsíce mariánské 269 Mezidobí liturgické 269 Mezizpěvy 270 Ministranti 270 Misál 271 Misálek 273 Miserere 274 Missa in cantu v. Mše slavná 303 Missa in domo v. Mše domácí 298 Místnost zpovědní v. Zpovědnice

569

Místo liturgické 274

Míšení 275

Mitra 276

Mláiátek, svátek 277

Missa praesanctificatorum v.Liturgie předposvěcených darů 255

Mniši, Asketové 277

Modlitba 278

Modlitba cestovní v. Itinerarium

165

Modlitba čtyřicetihodinová 280

Modlitba eucharistická, Anafora

280

Modlitba hodinek – Denní modlitba

církve 286

Modlitba nad dary 290

Modlitba po přijímání 291

Modlitba prosebná 292

Modlitba se čtením, Hora lectionis

292

Modlitba soukromá 293

Modlitba stolní 294

Modlitba stupňová 294

Modlitba věřících v. Přímluvy 402

Modlitba vstupní 294

Modlitba všeobecná (za církev

a svět) 295

Modlitby předsednické, prezidiální

295

Mody čtecí v. Tóny (mody) čtecí 509

Monstrance 296

Mozzetta 296

Mše 296

Mše andělská 297

Mše čelem k lidu 298

Mše domácí, Missa in domo 298

Mše gregoriánské 299

Mše Hubertova 299

Mše katechumenů 299

Mše konventní 300

Mše levitská 300

Mše polní 300

Mše pontifikální 300

Mše před vystavenou svátostí oltářní

301

Mše s lidovým zpěvem 301

Mše skupinová 302

Mše slavná 303

Mše soukromá, bez účasti lidu 304

Mše společenství 305

Mše tichá 306

Mše tomášská 306

Mše večerní 307

Mše votivní 308

Heslář

Mše zpívaná 308

Mučedník 309

Münster 310

Mystagogie 310

Mysterium 311

N

Náčiní liturgické 312

Náhrobek 312

Namáčení v. Intinkce 162

Nanebevstoupení Páně 313

Napomenutí eucharistické 313

Narozeniny 314

Nartex 314

Nářky v. Improperie 158

Naslouchání, Slyšení 314

Neděle 315

Neděle zemřelých 319

Nejsvětější Trojice, slavnost 319

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,

slavnost v. Kult Srdce Ježíšova

230

Neofyté 320

Nešpory 320

Neumy 322

Novéna 322

Novéna svatodušní 323

Nunc dimittis 323

O

Obec 323

OběT 324

Obcházení 327

Obláčka v. Oblékání 327

Oblékání 327

Obraz 327

Obraz oltářní v. Retábl 423

Obřad v. Ceremonie 94,

v. Ritus 424

Obřady mešní vstupní, Enarxe 330

Obřezání Páně, svátek 330

Obyčeje náboženské 330

Oculi 331

OčišCování v. Lustrace 260

Odklad křtu 332

OdpověD v. Responsum 422

Officium lectionis v. Modlitba

se čtením 292

Officium parvum 332

Oficium v. Modlitba hodinek – Denní

modlitba církve 286,

v. Breviář 86

Oficium za zemřelé 333

Oheň 333

Ohlášky 333

Okruh svátků 334

Okruh vánoční 334

Okruh velikonoční 334

Oktáv 334

Oktáv vánoční 335

Okurence, Souběh svátků 336

Okuřování v. Kadidlo 172

Oleje svaté 336

Oltář 337

Oltář čelem k lidu 339

Oltář křížový 340

Oltář vedlejší (boční) 340

Opat 340

Orace 341

Orate fratres 341

Oratorium 342

Ordinace v. Svátost svěcení kněžstva

483

Ordinarium 343

Ordo lectionum v. Řád čtení 436

Ordo missae v. Řád mešní 437

Ordo Romanus 343

Orientace východní v. Východ 543

Oslovení 344

Ostiář, Dveřník 345

Osvícenství 345

Otčenáš v. Pater noster 354 Heslář 28 P Pala 346 Palium 347 Památka Kristova vjezdu doJeruzaléma v. Květná neděle 235

Památka, Memorie 347

Památka, Připomínka 348

Památka výroční v. Výročí 545

Panna 348

Papež 349

Paraliturgie 350

Paramenta v. Roucha liturgická 430

Participatio actuosa v. Účast aktivní

516

Partikule 350

Parusie 351

Pascha, Tajemství velikonoční 351

Pastorace nemocných 352

Pašije 352

Paškál v. Svíce velikonoční 497

Pátek 353

Paténa 353

Pater noster (Otče náš) 354

Patero ran Ježíšových 355

Patriarcha 355

Patrocinium v. Patron 356

Patron, Patrocinium 356

Penzum 357

Perikopy 358

Pileolus, Solideo 358

Pinkl, Klimpajtl 358

Píseň 358

Píseň ke kázání 360

PlášC chórový v. Pluviál 361

Plátno oltářní 361

Pluviál, PlášT chórový 361

Pobožnost 361

Pobožnost getsemanská

v. Getsemany 138

Pobožnost mešní 363

Podávání na ruku 363

Poděkování za úrodu 364

Podium v. Lektorium 243

Podjáhen v. Subdiakon 464

Poezie liturgická 364

Pokání 366

Pokleknutí v. Klečení 189

Pokropení v. Kropení 218

Pokyny v. Výzva 548

Políbení liturgické 367

Políbení pokoje v. Pozdravení pokoje

378

Políček symbolický 367

Položení základního kamene 368

Pomazání v. Mazání 266

Pomazání nemocných 368

Pomocníci při bohoslužbě 370

Pomocník eucharistický 371

Pontifikál 372

Pontifikálie 373

Popel 373

Popelec v. Popeleční středa 374

Popeleční středa, Popelec 374

Portál 374

Pořadí přednosti svátků 375

Postkomunio v. Modlitba po

přijímání 291

Poslední večeře v. Večeře Páně 527

Posvícení v. Výročí posvěcení

kostela 545

PouT 376

Pověření k službě 376

Povinnost chórová 376

Povýšení sv. Kříže, svátek 377

Pozdrav 377

Pozdravení 378

Pozdravení pokoje, Políbení pokoje

378

Pozdvihování, Elevace 379

Požehnání blažejské 380

Požehnání domu 380

Požehnání papežské 380

Heslář

Právo zvykové v. Zvyky 573

Preces 381

Predella 382

Predikace v. Kázání 186

Preface 382

Prelát 383

Presbyter v. Kněz 192

Presbyterium 383

Prima 384

Primice 384

Procesí v. Průvod 389

Profes v. Sliby řeholní 451

Proměnění Páně, svátek 385

Proměňování 385

Proprium 385

Propuštění 386

Prosfora 386

Proskomidie 387

Proskynéze v. Klečení 189

Prostor oltářní 387

Prostrace v. Klečení 189

Prostředky audiovizuální v. Media

při bohoslužbě 266

Prsten 388

Průvod, Procesí 389

Průvod obětní 390

Průvod prosebný v. Dny prosebné 116

První pátky v. Kult Srdce Ježíšova

230

Předmodlívač, Předříkávač 391

Předpostí 392

Předříkávač v. Předmodlívač 391

Předzpěvák v. Kantor 181

Předzpěvování v. Intonace 163

Překlad 392

Přenos bohoslužeb, televizní 393

Přijetí biskupa, liturgické 394

Přijetí mezi kandidáty jáhenství

a kněžství, Admissio 394

Přijímání eucharistie a její rozdílení

(podávání) 395

Přijímání kalicha, Přijímání podobojí

398

Přijímání nemocných 399

Přijímání podobojí v. Přijímání

kalicha 398

Přijímání první 401

Přijímání velikonoční 401

Přímluvy, Modlitba věřících 402

Připomínka v. Komemorace 201

Připomínka (obnova) křtu 403

Příprava darů 404

Příprava na křest dítěte 407

Příprava snoubenců, „Katechismus“

407

Příručka kantorská v. Zpěvy

s odpovědí lidu 566

Přítomnost Kristova 407

Psalmodie, Zpěv žalmů 408

Psalterium v. Žaltář 576

Pult 411

Purifikatorium, Purifikatoř 411

Půst 411

Půst eucharistický 412

Q

Quadragesima 413

Quam oblationem 414

R

Radost 415

Ráno 415

Rány Kristovy v. Patero ran

Ježíšových 355

Recitativ, Accentus v. Zpěv 561

Reforma kalendářní 416

Reforma liturgická 416

Reformace 418

Refrén 419

Rekonciliace 420

Relikvie 420

Reminiscere 421 Heslář 30 Responsorium 421 Responsum, Odpověi 422 Retábl 423 Reverence v. Vzdávání úcty 549 Rituál, Rituále 423 Ritus, Obřad 424 Ritus dominikánský v. Rity speciální

427

Ritus Effata 425

Ritus kuriální 425

Rity orientální 426

Rity speciální 427

Rocheta chórová, Superpelice 428

Rok církevní v. Rok liturgický 428

Rok liturgický, Rok církevní 428

Roráty 430

Roucha liturgická, Paramenta 430

Roucha mešní 432

Rubriky 433

Ruka, Vzkládání rukou 434

Růženec 434

Ř

Řád čtení 436

Řád mešní, Ordo Missae 437

Řády církevní 438

Řím 439

S

Sacramentum v. Svátost 477

Sacramentum ordinis v. Svátost

svěcení kněžstva 483

Sakramentálie v. Svátostina 486

Sakramentář 440

Sakrárium 442

Sákristie 442

Sanktorál 443

Sanktus 443

Sbor kostelní v. Hudba chrámová

149, v. Chór, Kůr 154

Sedadlo kněžské 444

Sedilia 444

Sekreta v. Modlitba nad dary 290

Sekvence 445

Semiologie 446

Sezení 446

Shromáždění 447

Schola, Schola cantorum 448

Skrutinium 448

Slavnost liturgická 449

Slib křestní 450

Sliby řeholní 451

Slova ustanovení, Zpráva oustanovení eucharistie 452

Slovo Boží 453

Slyšení v. Naslouchání 314

Směrnice pro slavení mše 454

Sňatek 455

Solideo v. Pileolus 358

Souběh svátků v. Okurence 336

Spása 457

Společenství stolu Páně

v. Interkomunio 162

Srdce Ježíšova, slavnost v. Kult

Srdce Ježížova 230

Stání 458

Statio 459

Stipendium mešní 460

Stolek kredenční, Abakus 462

Stolování, Hostina 462

Strana 463

Středověk 463

Subdiakon, Podjáhen 464

Sůl 465

Superpelice v. Rocheta chórová 428

Svaté rodiny, svátek 465

Svátek 465

Svátek průvodní 467

Svátek titulární 467

Svátky andělů v. Andělé 48

Svátky apoštolů 468

Svátky ideové 471

Heslář

Svátky mariánské 472

Svátky svatodušní, Letnice 476

Svátky svatých v. Kult svatých 230

Svatořečení, Kanonizace 476

Svátost, Sacramentum 477

Svátost pokání v. Svátost smíření 480

Svátost smíření, Svátost

pokání, Zpověi 480

Svátost svěcení kněžstva, Ordinace

483

Svatostánek, Tabernákl 485

Svátostina, Sakramentálie 486

Svatý 487

Svěcení a žehnání, Benedikce 488

Svěcení biskupské, Konsekrace

biskupská 489

Svěcení kněžské 490

Svěcení kostela, Konsekrace kostela

492

Svěcení nižší 494

Svěcení oltáře, Konsekrace oltáře

494

Svěcení vyšší 495

Světlo 495

Světlo věčné, Lampa 495

Světlonoš, Ceroferář 496

Svíce 496

Svíce apoštolské v. Svěcení kostela

492

Svíce křestní 497

Svíce velikonoční, Paškál 497

Svícen 498

Symbol 499

Symbolum v. Vyznání víry 547

Š

Šat křestní 501

Štóla

1

(součást liturgického roucha)

501

Štóla

2

(hmotný příspěvek) 502

T

Tabernákl v. Svatostánek 485

Tabulky kanonické 502

Tajemství velikonoční v. Pascha 351

Talár 502

Tanec 503

Te Deum 503

Te igitur 504

Technika a bohoslužba 504

Těla a Krve Páně, slavnost v. Božího

Těla, slavnost 84

Tělo 505

Templon v. Ikonostas 157

Temporál 505

Tempus Passionis v. Doba umučení

118

Termín Velikonoc 506

Texty a písně ekumenické 506

Texty společné o svatých

v. Commune sanctorum 98

Tiara 507

Ticho 507

Titul svěcení 508

Tóny (mody) čtecí 509

Tonzura 509

Traktus a verš před evangeliem 510

Triduum velikonoční v. Velikonoce

528

Trisagion, Trishagion 510

Tropar(ion) 511

Tropus 511

Trůn v. Katedra 183

Tumba 512

Tunicella 512

Tunika 512

Turiferář 513

Týden 513

Týden svatý, velký 514 Heslář 32 U Úcta 514 Úcta mariánská v. Maria 263,

v. Svátky mariánské 472

Uctívání 515

Uctívání kříže 515

Uctívání svatých v. Kult svatých 230

Účast aktivní 516

Uchovávání eucharistie 517

Úklona, Inklinace 518

Úkon kajícnosti ve mši 518

Umění a liturgie 519

Úmysl v. Aplikace, Intence 54

Umývání 520

Umývání rukou 520

Úřad (a služba) církevní 521

Uvedení do první modlitby dne

v. Invitatorium 164

Uvedení do úřadu v. Instalace 160

Uvedení Páně do chrámu, svátek

522

Úvod matky 522

Úvod mše 523

Uvolnění 523

Uzavření manželství v. Sňatek 455

V

Vánoce 524

Varhaník 525

Varhany 526

Večer 526

Večeře Páně, Poslední večeře 527

Vedení bohoslužeb 527

Velikonoce, Velká noc, Triduum

velikonoční 528

Velký pátek 531

Vélum 533

Vélum postní 533

Versikul(us) 533

Věž kostelní 534

Vchod v. Vstup 541

Vícehlas 534

Vidění 535

Vigilie 536

Víno 537

Voda 538

Voda křestní 539

Voda Řehořova, voda řehořská 539

Voda svěcená 540

Volno v. Uvolnění 523

Vstup, vchod 541

Všech svatých, slavnost 542

Vůně 542

Vydání vzorové v. Knihy liturgické

195

Východ, Orientace východní 543

Výchova liturgická 543

Výklad mešní 544

Výročí, Památka výroční,

Anniversarium 545

Výročí posvěcení kostela, Posvícení

545

Výstav nejsvětější svátosti 546

Vyznání hříchů v. Zpověi 567

Vyznání hříchů veřejné (typ Offene

Schuld) 547

Vyznání víry, Symbolum 547

Vyznavač 548

Vyznávám se v. Confiteor 99

Výzva, Pokyny 548

Výzva k modlitbě 549

Vzdávání úcty, Reverence 549

Vzdělávání 549

Vzkládání rukou v. Ruka 434

Vzkříšení, slavnost 550

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé,

„Dušiček“, památka 551

Z

Zahájení, Enarxe 552

Zahalení 553

Zákonodárství liturgické 553

Heslář

Zanotování v. Intonace 163

Zasnoubení 553

Zasvěcení panen 554

Zažehnávání počasí 555

Zbožnost lidová 556

Zbožnost liturgická 556

Zdrávas v. Ave Maria 58

Zdvojení 557

Zelený čtvrtek 557

Zjevení Páně, slavnost v. Epifanie

124

Znamení 559

Znamení kříže 560

Zpěv 561

Zpěv alelujový, Zpěv předevangeliem 562

Zpěv antifonální v. Antifonie 50

Zpěv k přijímání, Communio 562

Zpěv lidu 563

Zpěv před evangeliem v. Zpěv

alelujový 562

Zpěv žalmů v. Psalmodie 408

Zpěvák 564

Zpěvník, Kancionál 564

Zpěvy antifonální v. Antifonář 50

Zpěvy procesionální 565

Zpěvy s odpovědí lidu, Příručka

kantorská 566

Zpověi, Vyznání hříchů 567

Zpověi první 568

Zpovědnice, Místnost zpovědní 569

Zpráva o ustanovení eucharistie

v. Slova ustanovení 452

Zvěstování 570

Zvěstování Páně, slavnost 572

Zvony, Zvonky 572

Zvyky, Právo zvykové 573

Ž

Žalm responzoriální 574

Žalmista v. Kantor 181

Žalmy 574

Žaltář, Psalterium 576

Žehnání 577

Žehnání bylin 579

Žehnání dětí 579

Žehnání jídel 579

Žehnání opatské, Benedikce opata

580

Žehnání plodů země 580

Žena v bohoslužbě 581

Židé 582

Zahájení

552

mecku se může stipendium za druhou a třetí mši přijmout ve prospěch

charitativního Díla sv. Bonifáce („Bonifatiuswerk“). Připadne-li denDu

šiček na neděli, mešní formulář svátku má přednost (nikoli ovšem texty

hodinek), jelikož podle SC 81 má památka zemřelýchvelikonočně-ne

dělní charakter. – V mnoha farnostech se odpoledne na Všechny svaté

nebo na den Dušiček konají průvody k vyzdobeným hrobům a konají se

přímluvné pobožnosti (podle pokynů Benedikcionálu). Zachoval senábo

ženský zvyk kropení hrobů svěcenou vodou (symbol života) a zažíhání

světel na hrobech.

Z

Zahájení, Enarxe—Určité formy zahájení se v průběhu času rozvinou

u všech bohoslužeb. Značnou měrou pocházejí ze soukromýchpříprav

ných modliteb, které se pomalu připojují k liturgii jako závazné, jako např.

→modlitba stupňová. Podobně tomu je patrně i s veršem „Deus, inadju

torium meum intende“ – „Bože, pospěš mi na pomoc“, jímž Benedikta poté

i Řím zahajují denní hóry v modlitbě hodinek; tento verš žalmupovažo

vali již pouštní otcové za výbornou „střelnou modlitbu“ proti pokušením,

zvláště proti roztržitostem při modlitbě, a proto se říkala na počátkuspo

lečné modlitby. K zahájení noční modlitby předepsal Benedikt verš „Pane,

otevři mé rty...“ a „na probuzení“ žalm 95/94 (→invitatorium).Vbyzant

ském oficiu začínají denní hodinky doxologií; u nešpor (hesperinu), jimiž

začíná liturgický den, přistupuje „prooimion – proimion“ ve formě žalmu

104/103. Oblíbeným úvodním veršem, především u požehnání, je„Adju

torium nostrum...“ – „Naše pomoc je ve jménu Hospodina...“ Se všemi

těmito úvodními zvoláními se zpravidla spojuje →znamení kříže. Idůle

žité části bohoslužby se často začínají vlastní →výzvou („Modleme se“,

„Vzdávejme díky“, „Zpozorněme“ či „Dávejme pozor“) nebo→pozdra

vem. Významným aktem zahájení se stal →vstup (vchod), provázenýzpě

vem nebo →litanií (→aklamace) a většinou uzavíraný modlitbou kněze.

→Obřady mešní vstupní.

553

Zasnoubení

Zahalení—S formami zahalování se setkáváme v křesSanské bohoslužbě

v případě zahalení →oltáře (popř. oltářního prostoru) →ikonostasem na

Východě a postním →vélem na Západě. Zahalování →křížů a →obrazů

o někdejší první neděli Umučení se objevilo na Západě ve 12. století.Kon

cem 13. století biskup Vilém Durandus z Mende (jižní Francie) tento zvyk

vysvětluje tím, že Kristus prý v době utrpení skryl své božství, což jena

značeno v závěrečné větě evangelijní perikopy této neděle (Jan 8,59). Jiní

v tom viděli připomínku Pánova ponížení a záměr vrýt tím jeho obraz ještě

hlouběji do našich srdcí. Při novém uspořádávání postní liturgie senej

prve projevila určitá nejistota. Podle rozhodnutí některých biskupských

konferencí se má zahalování křížů a obrazů ponechat, a sice u křížů až do

konce velkopáteční liturgie, u obrazů až do počátku slavnosti Velké noci

(→Velikonoce). B .Kleinheyer právem poukázal na to, že smysl má pouze

zahalování oněch obrazů, které představují v slávě trůnícího Pána, nikoli

však těch, které ukazují Pána v jeho ponížení.

Zákonodárství liturgické—Z povahy věci řídí liturgický život svěřené

církve →biskup. Pochopitelné sjednocovací a centralizující tendencesvě

řují toto právo rostoucí měrou do rukou →patriarchů. Protože je římský

biskup jediným patriarchou Západu, vyvinulo se z této situace po odloučení

východních církví výlučné právo papeže vytvářet liturgické zákonodárství

(→Kongregace ritů, Kongregace pro bohoslužbu), zakotvené v kodexu

z r. 1917 v kánonu 1257. Druhý vatikánský koncil opětovně přiznáválitur

gická práva biskupům v rámci právního řádu (CIC 1983 kánon 838) a nově

dává právo biskupským konferencím (SC 22) jako „teritoriálním autori

tám“, především pro vydávání liturgických knih v národních jazycích. Tyto

texty se po schválení jednotlivými biskupskými konferencemi (aprobace)

potvrzují (konfirmují) v Římě, případně se podle CIC (kánon 838 §2 a 3)

„přezkoumávají“ překlady. Rozsáhlejší přizpůsobení liturgie místnímpo

měrům stanovují biskupské konference tajným hlasováním (rozhoduje

dvoutřetinová většina) a také tyto úpravy vyžadují schválení Římem.

Zanotování v. Intonace

Zasnoubení—Podle dnešního právního pojetí vzájemný příslibmanžel

ství dvou k tomu způsobilých osob, obecně bez liturgických forem.

1. Dějiny. Ve starých dobách měly zásnuby podstatně větší význam.

To má kořeny ve staroorientálním manželském právu a jeho arrhalových

Zasvěcení panen

554

zásnubách, vzešlých ze systému koupě nevěsty: Ženich uzavře s otcem

nebo jiným nevěstiným právním zástupcem smlouvu o budoucím předání

nevěsty a zaplatí zálohu (hebr. arrha) kupní ceny jako věcné ručení (zástavu)

za naplnění smlouvy nejprve otci nevěsty, později nevěstě samotné (v tomto

případě často ve formě →prstenu). Přes východní provincie Římské říše

pronikly arrhalové zásnuby ve staletích po Kristu na Západ a působily

také na germánské právo. Tyto zásnuby byly více než slibem manželství;

byla to již téměř součást uzavírání manželství, které bylo dokončenopře

dáním nevěsty a jejím uvedením do ženichova domu; zásnuby jižzava

zovaly k věrnosti, takže vztahy k jiné osobě se trestaly jako cizoložství.–

Christianizací zůstaly tyto rodinné zvyky v zásadě nedotčeny. V 11.sto

letí se však kněz začíná ptát obou snoubenců, zda skutečně chtějí uzavřít

manželství, dříve než jim požehná při svatební mši a při požehnáníne

věstě; to vede k tomu, že předání nevěsty a zásnubní obřady se postupně

konaly až zde při vchodu do kostela a nakonec vzešel ze starýchzásnub

ních forem slibu manželství a předání prstenu dnešní obřad →sňatku.

V téže době kanonisté v navázání na staré římské právo rozpracovalipo

jetí zásnub nikoli už jako prohlášení vůle uzavřít manželství, ale jako slibu

pro budoucnost. – Ve východní církvi si zásnuby udržely význam počátku

manželství; během času byly všude spojeny s oddavkami v jedinouboho

služebnou slavnost, která proto sestává ze dvou zřetelně rozeznatelných

částí arrhalových zásnub a korunování ženicha a nevěsty. – Vevangelic

kém prostoru už není dříve existující církevní slavení zásnub obvyklé.

2. Současná úprava. Církevní právo přenechává úpravu zásnubparti

kulárnímu právu (CIC 1983, can. 1062); nový formulář sňatku prohlašuje

veřejné vyhlášení úmyslu uzavřít manželství za tak významné, želitur

gická forma zde má smysl (PE – Pastorační úvod 19). Německý→bene

dikcionál obsahuje obřad zásnub ve formě bohoslužby slova (N. 55) spo

žehnáním a výměnou →prstenů. Srov. BenRom 195–214.

Zasvěcení panen—Výchozím momentem bylo historicky velatio, tj.pře

dání závoje. Závoj totiž vyznačoval provdané ženy a již Tertuliánvyslo

vil požadavek, aby křesSanské →panny nosily závoj jako zasnoubenéne

věsty Kristovy. Podle starého římského zvyku přistupuje k předání závoje

další významný prvek, žehnací eucharistická modlitba. V průběhustředo

věku (srov. např. Římsko-germánský pontifikál z 10. stol.) se obřadza

svěcení panen dál rozvíjel a obohacoval paralelně s obřady svatebními

a přidaly se i některé prvky z liturgie svěcení kléru (consecratio virginum).

555

Zažehnávání počasí

Zatímco zasvěcení panen bývalo původně především obřadem pro panny

žijící ve světě, v pozdějších dobách bylo naopak vyhrazeno pro jeptišky

žijící v klášterní klauzuře. Počátkem novověku obřad vypadl z užívání

a přežíval vlastně pouze v působení na obřad řeholní obláčky a řeholních

slibů v ženských řeholních společenstvích (profes, →sliby řeholní). Vpo

sledních desetiletích se v mnoha klášterech opět uděluje v určitý čas po

řeholních slibech. Poté, co Druhý vatikánský koncil předepsalpřepraco

vání příslušného obřadu (SC 80), uveřejnila Kongregace pro bohoslužbu

dekretem z 31. 5. 1970 obřad nový, který vycházel postupně i vpřekla

dech do národních jazyků (např. německy 1975), se změnami 1994 vponti

fikálu). Tento obřad zasvěcení mohou podstoupit také panny žijící ve světě.

– Při biskupské mši s vlastním formulářem pro obřad zasvěcení panen

biskup po vstupu přítomné panny pozve a představí, po homilii následuje

příslib panen (liší se forma pro profesní klášterní sestry a pro ženy žijící

ve světě), modlitba litanií a vlastní slib (profes), resp. rozhodnutí pro

panenský život. Biskup vztahuje potom ruce nad zasvěcované panny

a zpívá modlitbu zasvěcení. Obřad končí předáním prstenu a závoje,pří

padně i knihy hodinek (breviáře, denní modlitby církve).

Zažehnávání počasí—Ve středověku se proti postupující povětrnostní

frontě táhlo průvodem za zvonění zvonů (dosud částečně zvonění proti

bouřce, →zvony) a doprovodu modliteb s částečkou Kristova kříže(reli

kvií) nebo s nejsvětější svátostí, a tím se mraky zažehnávaly. Z tohotospe

ciálního zažehnávání počasí se vyvinulo obecné zažehnávání počasí, které

se denně po mši konalo od Nalezení sv. kříže do Povýšení sv. křížereli

kvií Kříže nebo nejsvětější svátostí. Biskupové a teologové neviděliten

to zvyk rádi pro jeho drastičnost a nebezpečí nepochopení a nejednou jej

potírali. Podnes se konají prosebné průvody a bohoslužby za ochranu před

bouřkou (lijáky, krupobitím). Naproti tomu dnes již oprávněné touze lidu,

aby se denně konaly modlitby za ochranu před škodami způsobenými

počasím, nevycházíme vstříc ani tak zažehnáváním počasí jako spíšeod

povídající intencí v přímluvách, eventuálně i odpovídajícím závěrečným

požehnáním při mši. – Římský rituál žádné zažehnávání neznal, zato ale

podle starobylého zvyku obsahoval modlitební shromáždění (s litaniemi

a žalmem 148) při přicházející bouři. Podle lidového z       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist