načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Lisabonská smlouva. Komentář - Syllová; Pítrová; Paldusová; kolektiv

Lisabonská smlouva. Komentář
-7%
sleva

Kniha: Lisabonská smlouva. Komentář
Autor: ; ; ;

Komentář k Lisabonské smlouvě je výjimečným právnickým počinem. Je prvním komentářem k platnému primárnímu unijnímu právu v České republice vůbec a druhým (po polském ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 10.11.2010
Počet stran: 1344
Rozměr: 168x235
Úprava: xlii, 1206 stran
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-7400-339-4
EAN: 9788074003394
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Komentář k Lisabonské smlouvě je výjimečným právnickým počinem. Je prvním komentářem k platnému primárnímu unijnímu právu v České republice vůbec a druhým (po polském komentáři Smlouvy z Nice) v členských státech střední a východní Evropy.
Cílem publikace je vysvětlení jednotlivých pravomocí Evropské unie. Jednotlivé smluvní články je třeba vykládat nejen podle textu, ale i podle navazující judikatury Soudního dvora a se znalostí sekundárního práva, které bylo na základě příslušné pravomoci přijato.
Komentář k jednotlivým článkům obsahuje tři základní komponenty. Za prvé je vysvětleno, zda jde o článek nový. To umožňuje čtenářům zjistit, zda Evropská unie získala Lisabonskou smlouvou určitou novou pravomoc na úkor členských států. Za druhé je vysvětlena základní geneze příslušného článku v čase. Třetím komponentem je vlastní komentář článku, který vysvětluje jeho smysl.
Unijní právo už proniklo do všech právních oborů. Komentář Lisabonské smlouvy je proto nezbytným nástrojem pro práci každého právníka. Publikaci ocení jako základní pomůcku i ti, kteří se profesně zabývají politikou Evropské unie. (komentář)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva
Šlosarčík Ivo, Kasáková Zuzana, kolektiv
Cena: 88 Kč
Lisabonská smlouva Lisabonská smlouva
Šišková Naděžda
Cena: 329 Kč
Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva Instituce Evropské unie a Lisabonská smlouva
Šlosarčík Ivo, Kasáková Zuzana, kolektiv a
Cena: 279 Kč
Evropa ve slepé uličce Evropa ve slepé uličce
Petřík Michal
Cena: 45 Kč
Právo EU po Lisabonské smlouvě Právo EU po Lisabonské smlouvě
Janků Martin, Janků Linda
Cena: 223 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Smlouva o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy

Preambule

Hlava I. Společná ustanovení

Hlava II. Ustanovení o demokratických zásadách

Hlava III. Ustanovení o orgánech .

Hlava IV. Ustanovení o posílené spolupráci

Hlava V. Obecná ustanovení o vnější činnosti Unie a zvláštní ustanovení

o společné zahraniční a bezpečnostní politice

Kapitola 1. Obecná ustanovení o vnější činnosti Unie

Kapitola 2. Zvláštní ustanovení o společné zahraniční

a bezpečnostní politice

Oddíl 1. Společná ustanovení

Oddíl 2. Ustanovení o společné bezpečnostní a obranné politice....

Hlava VI. Závěrečná ustanovení

Smlouva o fungování Evropské unie ve znění Lisabonské smlouvy

Preambule

Část první. Zásady

Hlava I. Druhy a oblasti pravomocí Unie

Hlava II. Obecně použitelná ustanovení

Část druhá. Zákaz diskriminace a občanství Unie

Část třetí. Vnitřní politiky a činnosti Unie

Hlava I. Vnitřní trh

Hlava II. Volný pohyb zboží

Kapitola 1. Celní unie

Kapitola 2. Spolupráce v celních věcech

Kapitola 3. Zákaz množstevních omezení mezi členskými státy

Hlava III. Zemědělství a rybolov

Hlava IV. Volný pohyb osob, služeb a kapitálu

Kapitola 1. Pracovníci

Kapitola 2. Právo usazování


Kapitola 3. Služby

Kapitola 4. Kapitál a platby

Hlava V. Prostor svobody, bezpečnosti a práva

Kapitola 1. Obecná ustanovení

Kapitola 2. Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu

a přistěhovalectví

Kapitola 3. Justiční spolupráce v občanských věcech

Kapitola 4. Justiční spolupráce v trestních věcech

Kapitola 5. Policejní spolupráce

Hlava VI. Doprava

Hlava VII. Společná pravidla pro hospodářskou soutěž, daně

a sbližování právních předpisů

Kapitola 1. Pravidla hospodářské soutěže

Oddíl 1. Pravidla platná pro podniky

Oddíl 2. Státní podpory

Kapitola 2. Daňová ustanovení

Kapitola 3. Sbližování právních předpisů

Hlava VIII. Hospodářská a měnová politika

Kapitola 1. Hospodářská politika

Kapitola 2. Měnová politika

Kapitola 3. Institucionální ustanovení

Kapitola 4. Ustanovení týkající se členských států, jejichž měnou

je euro

Kapitola 5. Přechodná ustanovení

Hlava IX. Zaměstnanost

Hlava X. Sociální politika

Hlava XI. Evropský sociální fond

Hlava XII. Všeobecné a odborné vzdělávání, mládež a sport

Hlava XIII. Kultura

Hlava XIV. Veřejné zdraví

Hlava XV. Ochrana spotřebitele

Hlava XVI. Transevropské sítě

Hlava XVII. Průmysl

Hlava XVIII. Hospodářská, sociální a územní soudržnost

Hlava XIX. Výzkum a technologický rozvoj a vesmír

Hlava XX. Životní prostředí

Hlava XXI. Energetika

Hlava XXII. Cestovní ruch

Hlava XXIII. Civilní ochrana

Hlava XXIV Správní spolupráce

Část čtvrtá. Přidružení zámořských zemí a území

Část pátá. Vnější činnost Unie

Hlava I. Obecná ustanovení o vnější činnosti Unie

Hlava II. Společná obchodní politika

Hlava III. Spolupráce se třetími zeměmi a humanitární pomoc

Kapitola 1. Rozvojová spolupráce


Kapitola 2. Hospodářská, finanční a technická spolupráce

se třetími zeměmi

Kapitola 3. Humanitární pomoc

Hlava IV. Omezující opatření

Hlava V Mezinárodní smlouvy

Hlava VI. Vztahy Unie s mezinárodními organizacemi a třetími

zeměmi a delegace Unie

Hlava VII. Doložka solidarity

Část šestá. Institucionální a finanční ustanovení

Hlava I. Institucionální ustanovení

Kapitola 1. Orgány

Oddíl 1. Evropský parlament

Oddíl 2. Evropská rada

Oddíl 3. Rada

Oddíl 4. Komise

Oddíl 5. Soudní dvůr Evropské unie

Oddíl 6. Evropská centrální banka

Oddíl 7. Účetní dvůr

Kapitola 2. Právní akty Unie, postupy jejich přijímání a jiná

ustanovení

Oddíl 1. Právní akty Unie

Oddíl 2. Postupy přijímání aktů a jiná ustanovení

Kapitola 3. Poradní instituce Unie

Oddíl 1. Hospodářský a sociální výbor

Oddíl 2. Výbor regionů

Kapitola 4. Evropská investiční banka

Hlava II. Finanční ustanovení

Kapitola 1. Vlastní zdroje Unie

Kapitola 2. Víceletý finanční rámec

Kapitola 3. Roční rozpočet Unie

Kapitola 4. Plnění rozpočtu a absolutorium

Kapitola 5. Společná ustanovení

Kapitola 6. Boj proti podvodům

Hlava III. Posílená spolupráce

Část sedmá. Ustanovení obecná a závěrečná

Protokoly ke Smlouvám

Seznam protokolů ke Smlouvám

Protokol (č. 1) o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii

Protokol (č. 2) o používání zásad subsidiarity a proporcionality

Protokol (č. 3) o statutu Soudního dvora Evropské unie

Protokol (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních bank

a Evropské centrální banky

Protokol (č. 5) o statutu Evropské investiční banky

Protokol (č. 6) o umístění sídel orgánů a některých institucí, subjektů

a útvarů Evropské unie


Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie

Protokol (č. 8) k čí. 6 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii o přistoupení

Unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv

a základních svobod

Protokol (č. 9) o rozhodnutí Rady, kterým se provádí čl. 16 odst. 4

Smlouvy o Evropské unii a čl. 238 odst. 2 Smlouvy

o fungování Evropské unie jednak mezi 1. listopadem

2014 a 31. březnem 2017 a jednak od 1. dubna 2017....

Protokol (č. 10) o stálé strukturované spolupráci stanovené článkem 42

Smlouvy o Evropské unii

Protokol (č. 11) k článku 42 Smlouvy o Evropské unii

Protokol (č. 12) o postupu při nadměrném schodku

Protokol (č. 13) o kritériích konvergence

Protokol (č. 14) o Euroskupině

Protokol (č. 15) o některých ustanoveních týkajících se Spojeného

království Velké Británie a Severního Irska

Protokol (č. 16) o některých ustanoveních týkajících se Dánska

Protokol (č. 17) o Dánsku

Protokol (č. 18) o Francii

Protokol (č. 19) o schengenském acquis začleněném do rámce

Evropské unie

Protokol (č. 20) o použití některých hledisek článku 26 Smlouvy

o fungování Evropské unie na Spojené království

a Irsko

Protokol (č. 21) o postavení Spojeného království a Irska s ohledem na pro­

stor svobody, bezpečnosti a práva

Protokol (č. 22) o postavení Dánska

Protokol (č. 23) o vnějších vztazích členských států, pokud jde

o překračování vnějších hranic

Protokol (č. 24) o poskytování azylu státním příslušníkům členských

států Evropské unie

Protokol (č. 25) o výkonu sdílených pravomocí

Protokol (č. 26) o službách obecného zájmu

Protokol (č. 27) o vnitřním trhu a hospodářské soutěži

Protokol (č. 28) o hospodářské, sociální a územní soudržnosti

Protokol (č. 29) o systému veřejnoprávního vysílání v členských

státech

Protokol (č. 30) o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie

v Polsku a ve Spojeném království

Protokol (č. 31) o dovozu ropných produktů rafinovaných na Nizozemských

Antilách do Evropské unie

Protokol (č. 32) o nabývání nemovitostí v Dánsku

Protokol (č. 33) k článku 157 Smlouvy o fungování Evropské unie

Protokol (č. 34) o zvláštní úpravě vztahující se na Grónsko

Protokol (č. 35) o článku 40.3.3 Ústavy Irska

Protokol (č. 36) o přechodných ustanoveních

Protokol (č. 37) o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti

Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí

a ocel


Přílohy Smluv

Prohlášení ke Smlouvám

Seznam prohlášení ke Smlouvám

Úvodní komentář k Listině základních práv Evropské unie

Listina základních práv Evropské unie včetně vysvětlení

Preambule

Hlava I. Důstojnost

Hlava II. Svobody

Hlava III. Rovnost

Hlava IV. Solidarita

Hlava V. Občanská práva

Hlava VI. Soudnictví

Hlava VII. Obecná ustanovení upravující výklad a použití Listiny,

Tabulka rozsudků SD

Srovnávací tabulky konsolidovaných znění Smluv po Nice

a Lisabonu

Smlouva o Evropské unii

Smlouva o fungování Evropské unie
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist