načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Linux -- kapesní průvodce administrátora - Martin Kysela

Linux -- kapesní průvodce administrátora

Elektronická kniha: Linux -- kapesní průvodce administrátora
Autor: Martin Kysela

Kapesní podoba příručky pro uživatele operačního systému Linux. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  195
+
-
6,5
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2004
Počet stran: 191
Rozměr: 17 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Programování. Software
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2004
ISBN: 80-247-0733-0
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Kapesní podoba příručky pro uživatele operačního systému Linux.

Popis nakladatele

V této knize získá čtenář základní povědomí o správě operačního systému GNU/Linux a naučí se řešit nejčastější problémy, které se mohou při práci s tímto systémem naskytnout. Autor probírá jak oblast instalace a základní konfigurace systému, tak i nastavení uživatelských účtů nebo například správu sítě, stranou však nezůstane ani oblast bezpečnosti. (kapesní průvodce administrátora)

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH 5

Tuto knihu věnuji svým rodičům


OBSAH6


OBSAH 7

Obsah

Předmluva ..................................................... 11

Co v této knize naleznete?.............................. 11

Co v této knize nenaleznete? .......................... 12

Typografické konvence ................................... 12

Poděkování ................................................... 13

1. Trocha teorie ............................................. 15

1.1 Pár slov z historie ................................... 16

1.2 GNU/Linux vs. Linux................................. 16

1.3 Open source vs. free software.................. 17

Shrnutí......................................................... 18

Kontrolní test ....................................................... 18

2. Úvod do práce se systémem ........................ 19

2.1 Koncepce systému................................... 20

2.2 Základní příkazy ...................................... 21

Odhlášení, vypnutí a restart .................................... 22

Nápověda ............................................................ 22

Výpis uživatelů ...................................................... 23

Výpis souborů z adresáře ....................................... 25

Obsazení diskové kapacity....................................... 26

Obsazení paměti ................................................... 27

Výpis procesů....................................................... 28

Likvidace procesů.................................................. 29

Výpis úloh ............................................................ 30

Správa úloh .......................................................... 30

Připojování dalších periferií ...................................... 32

Práce s adresáři ................................................... 34

Práce se soubory a adresáři ................................... 37

Aliasy .................................................................. 38

Shrnutí......................................................... 39

Kontrolní test ....................................................... 40

OBSAH8

3. Základy administrace systému .................... 43

3.1 Uživatelé a skupiny .................................. 44

Založení uživatele................................................... 50

Odstranění uživatele .............................................. 51

Založení skupiny .................................................... 52

Odstranění skupiny ................................................ 53

3.2 Práva souborů......................................... 54

Změna souborových práv........................................ 56

3.3 At a Cron – pomocníci pro správce ........... 57

Jednorázové akce (at)............................................ 58

Opakované akce (cron)........................................... 59

3.4 SED – Stream editor ............................... 61

3.5 GNU awk ................................................ 62

3.6 Regulární výrazy...................................... 63

3.7 Řetězení a přesměrování vstupů a výstupů 64

Na počátku byla roura............................................ 64

Přesměrování vstupu a výstupu ............................... 64

Shrnutí......................................................... 65

Kontrolní test ....................................................... 66

4. Správa systému ......................................... 69

4.1 Adresářová struktura .............................. 70

4.2 Virtuální souborový systém /proc ............. 72

4.3 Souborové systémy.................................. 74

Ext2fs ................................................................. 75

Ext3fs ................................................................. 75

ReiserFS.............................................................. 76

XFS .................................................................... 76

JFS..................................................................... 77

4.4 Zálohování .............................................. 77

Archivace a komprimace ........................................ 79

4.5 Systémové logy a hlášení ......................... 81

4.6 Swap – virtuální paměť v praxi ................. 88

OBSAH 9

4.7 Proces init.............................................. 91

Úrovně běhu......................................................... 95

4.8 Superserver inetd a xinetd ....................... 97

4.9 Nastavení času a časové zóny................. 101

Shrnutí....................................................... 102

Kontrolní test ..................................................... 103

5. Správa síťových služeb ............................. 105

5.1 DNS – Domain Name Services................ 106

Instalace DNS serveru ......................................... 106

Spuštění DNS serveru při zavedení systému ............ 109

Konfigurace služby DNS ....................................... 109

Typy DNS záznamů.............................................. 118

Nastavení databáze BIND serveru.......................... 122

Nástroje pro správu DNS serveru ......................... 124

5.2 FTP – File Transport Protocol ................ 133

Instalace ProFTPD .............................................. 134

Konfigurace ProFTPD .......................................... 136

Řízení přístupu na server ...................................... 138

ProFTPD pod xinetd............................................. 140

Práce s FTP klientem........................................... 141

5.3 Webový server Apache .......................... 143

Instalace webového serveru .................................. 144

Konfigurace webového serveru .............................. 145

5.4 SMTP server Postfix ............................. 158

Instalace Postfixu ................................................ 158

Konfigurace Postfixu ............................................ 160

Řízení Postfixu .................................................... 161

5.5 Konfigurace lokální sítě ......................... 162

Konfigurace síťového rozhraní................................ 162

Shrnutí....................................................... 164

Kontrolní test ..................................................... 165

OBSAH10

6. Bezpečnost .............................................. 167

6.1 Kdo je vlastně útočník? Co od nás chce? . 168

Cracker............................................................. 168

Hacker .............................................................. 169

Profesionál......................................................... 169

6.2 Model bezpečnosti ................................. 170

6.3 Typy útoků............................................ 170

6.4 Jak dovnitř? ......................................... 172

Shrnutí....................................................... 182

Kontrolní test ..................................................... 183

Slovo závěrem .............................................. 185

Další užitečné zdroje informací ...................... 187

Rejstřík ....................................................... 188

PŘEDMLUVA 11

Předmluva

Knih o operačním systému GNU/Linux se na českém trhu objevuje stále více

a jejich někdejší nedostatek je dnes dokonale kompenzován záplavou mnoha

více či méně kvalitních zahraničních překladů nebo více či méně kvalitních

původních českých knih.

Tato publikace si neklade za cíl rozšířit záplavu knih o administraci systému

GNU/Linux. Jejím cílem je seznámit čtenáře se základními principy jeho správy

a údržby. Nejde o kompletní sbírku ucelených poznatků, neboť linuxový svět žije

svým vlastním a velmi dynamickým životem a v době vydání této knihy by nej

méně polovina v ní obsažených informací byla už notně zastaralá.

Chtěl bych v této knize čtenáře seznámit s principy, na nichž je správa systému

postavena, a vštípit mu základní dovednosti v této oblasti a v oblastech souvise

jících. Důraz je kladen na samostatnost a přemýšlení, protože právě na tom je

založena celá práce v GNU/Linuxu.

Doufám a věřím, že vám tato kniha bude k užitku. Budete-li mít jakékoliv

doplňující otázky či nejasnosti, můžete se na mě s důvěrou obrátit. Tato

kniha má také svou domovskou stránku, kterou naleznete na adrese http://

kysela.linuxzone.cz. Na ní budou uveřejňovány doplňující informace a opravy.

Co v této knize naleznete?

Jak už jsem naznačil v úvodu, cílem této knihy je seznámit čtenáře se základní

mi principy operačního systému GNU/Linux a s jeho správou na úrovni domácí

stanice a serveru malé sítě.

Postupně se tak budeme věnovat různým tématům, která s těmito oblastmi sou

visí. Na začátku si ale pro úplnost probereme základní příkazy a znalosti, které

jsou pro práci se systémem nezbytné. Řeč bude i o sítích a jejich konfi guraci.

Naučíme se spravovat důležité serverové a síťové služby a pracovat s nimi.

Podíváme se také na základní principy bezpečnosti systému.

PŘEDMLUVA12

Snažil jsem se klást důraz i na správnou terminologii a její vysvětlení. Právě terminologie obvykle bývá nejslabším místem nejrůznějších článků, statí, skript a knih. Co v této knize nenaleznete? Především nečekejte, že tato kniha je kompletním zdrojem všech informací o GNU/ Linuxu. Žádná kniha nedokáže tuto rozsáhlou problematiku dokonale pokrýt. Snažil jsem se vytvořit jednoduchou základní příručku, věnovanou oblasti správy systému. Rozhodně se tedy nejedná o high-end informační zdroj. Kromě základních informací tak zůstává z velké části opomenuta například oblast bezpečnosti, která je důležitou součástí této problematiky, ale její rozsah by bohužel přesahoval rámec naší publikace. Mějte také na paměti, že v době vydání knihy se nepochybně objeví i další zajímavé trendy a mnoho pozoruhodných zajímavostí. Nezapomeňte proto pečlivě sledovat dění v elektronických konferencích a na linuxových portálech. Odkazy na ně naleznete na konci knihy. Typografické konvence Orientaci v textu usnadní několik jednoduchých typografi ckých prvků. ƒ Veškeré věci, které zapisujete do příkazové řádky nebo jsou zobrazeny

systémem na obrazovce, budou uznačeny neproporcionálním písmem (na

příklad mkdir nebo fi nger). ƒ Symbolem $ jsou označeny výzvy shellu, které jsou zobrazeny počítačem, ty

tedy nezapisujete. ƒ Tučným neproporcionálním písmem jsou pak zobrazeny pří

kazy, které musí zadávat uživatel. ƒ Očekává-li se, že stisknete nějakou klávesu, bude tato klávesa uzavřena

do hranatých závorek [klávesa], pokud je třeba stisknout kombinaci

PŘEDMLUVA 13

kláves, neboli klávesovou zkratku, poznáte to podle zápisu [klávesová]

[zkratka], tedy například [Enter] nebo [Shift] [B].

ƒ Internetové a e-mailové adresy jsou vysázeny tučným písmem standard

ního odstavce, názvy softwarových produktů či operačních systému zase

kurzivou.

V textu se setkáte se speciálními odstavci následujícího typu:

Upozornění obsahuje důležité informace, které se probíraného

tématu týkají a které nelze v žádném případě přehlížet. Když tuto

značku spatříte v textu, rozhodně jí věnujte pozornost.

Poznámka obsahuje dodatečné informace, o nichž byste také

měli vědět. Netýkají se přímo hlavního výkladu, přesto je vhodné,

abyste se s nimi seznámili.

Tip zase naznačuje alternativní postup či řešení určitého problé

mu, který by mohl zrychlit nebo zefektivnit vaši práci. Poděkování Rád bych na tomto místě poděkoval všem, bez nichž by tato kniha nevznikla. V první řadě bych tedy chtěl vyjádřit své díky panu Miroslavu Žákovi a redakci nakladatelství Grada Publishing za zajímavou nabídku. Dále si mé poděkování zaslouží Tomáš Krause (root.cz), Zdeněk Šmarda, David Häring (linuxzone.cz) a v neposlední řadě také Leoš Literák (abclinuxu.cz), kteří mi umožnili přístup k řadě užitečných informací, jež jsem při psaní této knihy použil. Také bych rád poděkoval Petru Krčmářovi za cenné informace a užitečnou spolupráci při korektuře rukopisu. Rozhodně nesmím zapomenout ani na Pavla Janíka, jehož zdrcující kritika přispěla ke zkvalitnění mých předešlých literárních výtvorů a obohacení mých znalostí. Samozřejmě také děkuji své přítelkyni za trpělivost, kterou se mnou měla, a za toleranci, kterou při práci na této knize projevila.

PŘEDMLUVA14

Nakonec bych pak rád poděkoval společnosti Impossible, s.r.o., provozovateli

portálu Linuxzone, a přední české webhostingové společnosti Globe Internet,

s.r.o., jejichž pracovníci mi umožnili přístup k mnoha užitečným informacím

a poskytli mi kvalitní technické zázemí.

Martin Kysela (kysela@linuxzone.cz)

V Liberci, 27. ledna 2004

TROCHA TEORIE 15

1. Trocha teorie

Pár slov z historie

GNU/Linux vs. Linux

Open source vs. free software

+

TROCHA TEORIE16

1. Trocha teorie

Než se pustíme do poznávání zákoutí GNU/Linuxu a světa kolem něj, měli by

chom nejprve znát základní informace o tomto systému. Jejich znalost ovšem

není pro samotnou práci se systémem nezbytná. Pokud to však s GNU/Linuxem

myslíte vážně, měli byste mít v této problematice jasno.

1.1 Pár slov z historie

Vznik operačního systému GNU/Linux se datuje do roku 1991. Tehdy vytvořil

fi nský vysokoškolský student Linus Torvalds jádro systému, které začlenil do již

existujícího projektu GNU.

Cílem projektu GNU bylo vytvoření svobodného operačního systému, tedy

takového, který bude dostupný všem, a to včetně zdrojového kódu, a uživatel jej

bude moci získat zdarma a nezávisle na jakékoliv společnosti nebo vůli konkrétní

osoby. Projekt GNU byl v té době již téměř hotov. Chybělo jen jádro, tedy vlastně

jakési srdce systému. Právě to vytvořil Linus, a tím dal vzniknout novému ope

račnímu systému, který se stal brzy legendou.

Jeho řešení vychází z myšlenek UNIX System V, což byl stařičký proprietální

systém, využívaný zejména na univerzitách a vědeckých pracovištích. Linus

si tehdy pořídil klon tohoto systému pro domácí uživatele. Jmenoval se Minix.

Podle něho pak vytvořil jádro svého systému. Když vývoj první verze dokončil,

umístil svůj výtvor na jeden z mnoha ftp serverů, kam může každý svůj program

vystavit. Administrátor serveru nevěděl, jak toto jádro pojmenovat. Nazval jej

tedy Linux – Linusův Minix.

Později se kolem Linuxu sdružilo větší množství uživatelů a programátorů a za

několik let se z něho stala legenda. V dnešní době se pro operační systém

GNU/Linux vyvíjí velké množství aplikací, a to i na straně komerčních subjektů.

Zdaleka se tedy už nejedná o aktivitu několika nadšenců.

1.2 GNU/Linux vs. Linux

Když mluvíme o tomto operačním systému, často používáme označení Linux.

Jak už jsme se ale zmínili v předchozím textu, Linux je pouze jádro operačního

TROCHA TEORIE 17

systému. Zbylá část je tvořena projektem GNU, který existuje o něco déle.

V rámci projektu GNU je možné používat různá jádra. Jedním z nich, které bylo

vyvinuto přímo pro GNU, je jádro Hurd. Můžeme tedy mluvit o operačním systé

mu GNU/Hurd. Také můžeme použít jádro například z FreeBSD a pak mluvíme

o GNU/FreeBSD.

Správné označení pro náš operační systém je tedy GNU/Linux, jeho jádro se pak

jmenuje Linux. V textu knihy se budu tohoto rozlišení držet.

1.3 Open source vs. free software

Podobně, jako se zaměňují termíny GNU/Linux a Linux, dochází také k záměně poj

mů open source a free software. Mezi těmito výrazy je však poměrně velký rozdíl.

Free software je pojem zavedený nadací Free Software Foundation (Nadace pro

podporu svobodného softwaru). Tento výraz, který je do češtiny ofi ciálně překlá

dán jako „svobodný software“, charakterizuje aplikace, šířené pod licencí GNU

GPL, případně pod licencemi odvozenými (GNU LGPL apod.). Tyto licence, kte

ré vydala práve FSF, zaručují uživateli určitá práva, mezi nimiž nechybí možnost

nahlížet do zdrojových kódů programu, provádět v nich změny, šířit aplikaci dál

volně nebo za peníze, spouštět program k jakýmkoliv účelům atd.

Open source bylo reakcí na free software. Původní myšlenka byla taková, že

open source nebude svázán s žádnou konkrétní licencí, ale umožní šíření soft

waru pod jakoukoliv licencí, která dovoluje přístup ke zdrojovým kódům. Para

doxně je ale tato aktivita mnohem problematičtější a méně svobodná, než se na

první pohled zdá. Uživateli totiž nejsou zaručena žádná specifi cká práva. Může

se tak stát (a stává se to), že licence, která byla označena jako OSI Certifi ed

(tedy schválena jako licence pro šíření open source), bude založena na čistě

komerční bázi a znemožní svobodné využívání programu.

V této knize se tedy budeme věnovat převážně svobodnému softwaru (free

software).

TROCHA TEORIE18

Shrnutí

Po přečtení této kapitoly byste měli mít jasno v hlavních rozdílech mezi open

source a svobodným softwarem. Také byste měli něco málo vědět o historii

a vzniku operačního systému GNU/Linux. Ačkoliv tyto poznatky nejsou pro prak

tické využívání systému nezbytné, jejich znalost bude jistě každému užitečná.

Další informace naleznete na následujících webových stránkách:

http://www.gnu.cz

http://www.gnu.org/gnu/linux-and-gnu.cs.html

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.cs.html

http://www.linuxzone.cz/index.phtml?ids=10&idc=453

http://www.qwert.cz/linux/slackware-book/slakbook/x68.html

Kontrolní test

1. Kdy začal vznikat operační systém GNU/Linux?

2. Proč je označení GNU/Linux vhodnější než Linux a jaký je mezi těmito termí

ny rozdíl?

3. Co je projekt GNU?

4. Jaký je rozdíl mezi svobodným software (free software) a open source?

5. Jak se jmenuje jádro, které je vyvíjeno přímo pro projekt GNU?

6. Kdo byl hlavním vývojářem Linuxu?

7. Co je FSF?

ÚVOD DO PRÁCE SE SYSTÉMEM 19

2. Úvod do práce se systémem

Koncepce systému

Základní příkazy       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist