načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Likvidace obchodních společností – Pravdová; Zachardová Josková

Likvidace obchodních společností
-7%
sleva

Kniha: Likvidace obchodních společností
Autor: Pravdová; Zachardová Josková

Kapitoly popisují průběh likvidace obchodní společnosti a rovněž právní postavení likvidátora. ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  390 Kč 363
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
12,1
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2017
Počet stran: 208
Rozměr: 23 cm
Úprava: xiv, 188 stran
Vydání: Vydání první
Skupina třídění: Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo
Jazyk: česky
Datum vydání: 15.05.2017
ISBN: 978-80-7400-646-3
EAN: 9788074006463
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Kapitoly popisují průběh likvidace obchodní společnosti a rovněž právní postavení likvidátora.

Popis nakladatele

Likvidace je proces, který zpravidla nastupuje poté, co je společnost zrušena. Jejím účelem je vypořádat majetek a dluhy společnosti předtím, než zanikne jako právní subjekt. V průběhu likvidace tak dochází k zásadním změnám v poměrech společnosti, jejích společníků i věřitelů. Funkce se ujímá likvidátor, společnost používá dodatek „v likvidaci“ a může činit jen omezený rozsah právních jednání.

Publikace detailně zpracovává průběh likvidace i postavení likvidátora; zvláštní pozornost je věnována ochraně věřitelů. Výklad je doplněn o účetní a daňové souvislosti a publikace tak nabízí komplexní pohled na problematiku likvidací.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ke knize "Likvidace obchodních společností" doporučujeme také:
 (e-book)
Likvidace podniku -- 7., aktualizované a doplněné vydání Likvidace podniku
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

VII

Obsah

O autorkách .............................................. V

Seznam použitých zkratek ................................. XIII

Kapitola 1. Obecně o likvidaci a jejích alternativách ............ 1

1. Ukončení činnosti společnosti: možnosti ................... 1

2. Pojem, účel a obsah likvidace ........................... 1

3. Dobrovolná a nucená likvidace........................... 3

3.1 Dobrovolná likvidace .............................. 3

3.2 Nucená likvidace .................................. 4

4. Právní úprava ........................................ 4

Kapitola 2. Zrušení a neplatnost společnosti .................. 5

1. Zrušení společnosti s likvidací ........................... 5

1.1 Zrušení společnosti právním jednáním ................. 5

1.2 Zrušení společnosti uplynutím doby, na kterou byla

založena ........................................ 7

1.3 Zrušení společnosti dosažením účelu ................. 7

1.4 Zvláštní důvody zrušení osobních společností ........... 8

1.5 Zrušení společnosti rozhodnutím soudu ...............11

1.5.1 Obecné důvody podle občanského zákoníku ......12

1.5.2 Důvody podle zákona o obchodních korporacích ..14

a) Obecné důvody (§ 93 ZOK) .................14

b) Zvláštní důvody ..........................16

1.5.3 Důvody vymezené v jiných zákonech ............17

1.6 Zrušení rozhodnutí o zrušení společnosti ...............17

2. Zrušení společnosti bez likvidace .........................19

2.1 Přeměny obchodních společností ....................19

2.2 Předcházející insolvenční řízení ......................19

3. Neplatnost společnosti ................................21

Kapitola 3. Likvidátor ......................................24

1. Obecně o likvidátorovi .................................24

1.1 Likvidátor jako orgán společnosti .....................24

1.2 Podmínky výkonu funkce likvidátora ..................25

1.2.1 Likvidátor – fyzická osoba .....................25

1.2.2 Likvidátor – právnická osoba...................27

1.3 Pluralita likvidátorů ................................27

1.3.1 Povinnost vzájemné spolupráce ................27

1.3.2 Počet likvidátorů ............................28

1.3.3 Rozhodování likvidátorů ......................28

1.3.4 Zastupování společnosti likvidátory .............30

2. Vznik funkce likvidátora ................................30

2.1 Povolání likvidátora příslušným orgánem ...............31

2.2 Jmenování likvidátora soudem .......................33

2.2.1 Případy jmenování likvidátora soudem ...........33

2.2.2 Výběr osoby likvidátora .......................34


VIII

Obsah

2.2.3 Řízení o jmenování likvidátora ..................36

2.2.4 Povinnost součinnosti ........................36

3. Zánik funkce likvidátora ................................38

3.1 Odstoupení ......................................38

3.2 Odvolání ........................................42

3.2.1 Odvolání příslušným orgánem ..................42

3.2.2 Odvolání soudem ............................43

a) Odvolání pro porušení povinností ............43

b) Výkon funkce nelze spravedlivě požadovat ....44

c) Řízení o odvolání likvidátora ................44

3.3 Ztráta způsobilosti k výkonu funkce ...................45

3.4 Smrt ............................................45

3.5 Zánik právnické osoby .............................45

3.6 Skončení likvidace ................................45

3.7 Uplynutí funkčního období ..........................45

4. Základní povinnost likvidátora: povinnost postupovat s péčí

řádného hospodáře ...................................46

4.1 Povinnost loajality .................................47

4.1.1 Obecně k povinnosti loajality ..................47

4.1.2 Zákaz konkurence ...........................48

4.1.3 Střet zájmů .................................48

4.2 Povinnost péče ...................................49

5. Působnost likvidátora ..................................50

5.1 Zastupování společnosti ............................50

5.1.1 Rozsah zástupčího oprávnění ..................50

5.1.2 Zastupování likvidátorem .....................52

5.1.3 Zastupování dalšími osobami ..................53

5.2 Ukončení nevyřízených obchodů .....................53

5.3 Podání insolvenčního návrhu ........................56

5.4 Další úkony související s likvidací společnosti ...........56

5.5 Úkoly směřující dovnitř společnosti ...................57

5.6 Účetní a daňové povinnosti .........................57

6. Důsledky porušení povinností ...........................57

6.1 Důsledky porušení povinnosti postupovat s péčí řádného

hospodáře .......................................57

6.1.1 Povinnost uhradit způsobenou újmu .............57

a) Porušení povinnosti .......................57

b) Vznik újmy ..............................60

c) Příčinná souvislost ........................60

d) Zavinění ................................60

e) Soudní řízení ............................60

6.1.2 Ručení za dluhy likvidované společnosti..........61

6.1.3 Diskvalifi kace ...............................61

6.1.4 Povinnost vydat prospěch .....................61

6.1.5 „Úpadkové delikty“ ..........................61

6.2 Důsledky pozdního podání insolvenčního návrhu ........61

6.3 Trestněprávní odpovědnost .........................62

7. Vztah mezi společností a likvidátorem .....................64

8. Odměňování likvidátora ................................64


IX

Obsah

8.1 Likvidátor jmenovaný orgánem společnosti .............65

8.2 Likvidátor jmenovaný soudem .......................67

8.3 Likvidátor v průběhu insolvenčního řízení ..............68

8.4 Člen statutárního orgánu v působnosti likvidátora ........68

9. Vztah k ostatním orgánům ..............................68

9.1 Likvidátor a statutární orgán .........................69

9.2 Likvidátor a kontrolní orgán .........................72

9.2.1 Likvidátor a dozorčí rada ......................72

9.2.2 Likvidátor a správní rada ......................73

9.3 Likvidátor a valná hromada..........................74

9.3.1 Působnost valné hromady .....................74

9.3.2 Pokyn k obchodnímu vedení ...................77

9.3.3 Svolávání a konání valné hromady ..............78

9.3.4 Napadení usnesení valné hromady ..............79

Kapitola 4. Průběh likvidace ................................80

1. Přípravná fáze ........................................80

2. Zrušení společnosti a její vstup do likvidace ................80

3. Povolání likvidátora ....................................81

4. Zápis vstupu společnosti do likvidace do obchodního

rejstříku .............................................81

5. Sestavení účetní závěrky ...............................83

6. Sestavení zahajovací rozvahy a soupisu jmění ..............83

7. Oznámení vstupu do likvidace věřitelům ...................85

7.1 Oznámení známým věřitelům ........................85

7.2 Oznámení v Obchodním věstníku .....................87

8. Oznámení vstupu do likvidace dalším subjektům ............88

9. Zpeněžení majetku (likvidační podstaty) ...................89

9.1 Uplatňování pohledávek ............................89

9.2 Prodej jednotlivých věcí ............................89

9.3 Prodej závodu ....................................90

9.4 Nezpeněžitelný majetek ............................91

9.4.1 Použitelnost úpravy ..........................91

9.4.2 Přiměřená doba .............................92

9.4.3 Postup v závislosti na rozsahu zpeněžení

likvidační podstaty ...........................92

9.4.4 Převzetí likvidační podstaty ....................92

10. Vypořádání s věřiteli ...................................94

10.1 Obecně k dluhům společnosti v likvidaci ...............95

10.2 Splatné pohledávky ...............................95

10.3 Nesplatné a sporné pohledávky ......................96

10.3.1 Nesplatné pohledávky ........................96

10.3.2 Sporné pohledávky ..........................97

10.3.3 Dostatečná jistota ...........................98

10.4 Promlčené pohledávky, uznání dluhu .................99

10.5 Vypořádání podle typu věřitelů .......................99

10.5.1 Známí věřitelé ..............................99

10.5.2 Neznámí věřitelé ............................99

10.5.3 Společníci jako věřitelé ......................101


X

Obsah

11. Výběr archiválií a uchování dokumentů ...................102

11.1 Výběr archiválií ..................................102

11.2 Uchování dokumentů .............................102

12. Soudní řízení v průběhu likvidace ........................103

12.1 Sporné řízení ....................................104

12.2 Nesporné řízení ..................................104

12.3 Rejstříkové řízení .................................105

13. Konečná zpráva o průběhu likvidace a účetní závěrka .......105

14. Schválení konečné zprávy a účetní závěrky ................107

15. Rozdělení likvidačního zůstatku .........................109

16. Konec likvidace ......................................110

Kapitola 5. Zánik společnosti ..............................111

1. Výmaz z obchodního rejstříku ..........................111

2. Zjednodušený výmaz společnosti bez majetku .............112

2.1 Podmínky ......................................113

2.2 Řízení před soudem ..............................115

2.3 Další povinnosti likvidátora .........................115

3. Výmaz společnosti a soudní řízení .......................116

Kapitola 6. Ochrana věřitelů ...............................118

1. Informování věřitelů...................................118

2. Právo žádat soupis jmění ..............................118

3. Přihlášení pohledávek .................................119

3.1 Lhůta pro přihlášení pohledávek ....................119

3.2 Přihlášení pohledávky .............................120

Kapitola 7. Zaměstnanci společnosti v likvidaci ...............121

1. Vznik pracovněprávních vztahů .........................121

2. Ukončení pracovněprávních vztahů ......................121

3. Konkurenční doložka .................................122

4. Přechod zaměstnanců ................................122

5. Hromadné propouštění ................................124

6. Uspokojování pohledávek zaměstnanců ..................125

Kapitola 8. Společníci společnosti v likvidaci .................127

1. Práva společníků .....................................127

1.1 Právo na podíl na likvidačním zůstatku ...............127

1.1.1 Obecně k právu na podíl na likvidačním zůstatku .127

1.1.2 Forma podílu na likvidačním zůstatku ...........128

1.1.3 Výše podílu na likvidačním zůstatku ............128

1.1.4 Výplata podílu na likvidačním zůstatku ..........130

1.2 Právo na podíl na zisku ............................131

1.3 Právo podílet se na řízení společnosti ................131

1.4 Právo převádět podíl na společnosti .................132

2. Povinnosti společníků .................................132

2.1 Povinnost loajality ................................132

2.2 Povinnost splatit vklad ............................132

2.3 Povinnost vrátit akcie/kmenové listy .................133


XI

Obsah

3. Ručení společníků po zániku společnosti .................133

3.1 Veřejná obchodní společnost .......................134

3.2 Komanditní společnost ............................134

3.3 Společnost s ručením omezeným ...................135

3.4 Akciová společnost ...............................135

Kapitola 9. Specifi ka likvidace jednotlivých právních forem .....138

1. Veřejná obchodní společnost ...........................138

2. Komanditní společnost ................................139

3. Společnost s ručením omezeným .......................140

4. Akciová společnost ...................................141

5. Obchodní společnosti se zvláštním právním režimem ........142

Kapitola 10. Likvidace společnosti v hospodářských potížích ...144

1. Likvidace a insolvenční řízení ...........................144

1.1 Obecně o insolvenčním řízení .......................144

1.2 Likvidace a insolvenční řízení .......................145

2. Úpadek společnosti v likvidaci ..........................145

2.1 Insolvenční návrh ................................146

2.2 Konkurs společnosti v likvidaci .....................146

2.3 Postavení likvidátora ..............................147

2.3.1 Od zahájení insolvenčního řízení do prohlášení

konkursu .................................147

2.3.2 Během konkursu ...........................147

2.3.3 Po skončení insolvenčního řízení ..............148

2.4 Postavení věřitelů ................................149

3. Likvidace po skončení konkursu ........................151

Kapitola 11. Pokračování likvidace ..........................152

1. Podmínky pokračování likvidace ........................152

1.1 Dosud neznámý majetek ..........................152

1.2 Potřeba jiných nezbytných opatření ..................154

2. Likvidátor ..........................................155

3. Průběh likvidace .....................................155

Kapitola 12. Obnovení vymazané obchodní společnosti ........157

1. Podmínky obnovení společnosti ........................157

1.1 Zánik společnosti ................................157

1.2 Dosud neznámý majetek ..........................157

1.3 Jiný zájem hodný právní ochrany ....................158

1.4 Návrh oprávněné osoby ...........................158

1.5 Rozhodnutí soudu ................................159

2. Likvidátor ..........................................160

3. Důsledky obnovení společnosti .........................160

3.1 Obnovení právní subjektivity ........................160

3.2 Obnovení pohledávek .............................160

4. Průběh likvidace .....................................161


XII

Obsah

Kapitola 13. Daňové a účetní souvislosti likvidace ............163

1. Úvod ..............................................163

2. Vstup společnosti do likvidace ..........................164

2.1 Úkony před vstupem do likvidace ...................164

2.2 Den vstupu do likvidace ...........................165

2.2.1 Sestavení účetní závěrky a zahajovací rozvahy ...165

2.3 Oznamovací povinnost ............................166

3. Odměna likvidátora ...................................167

3.1 Likvidátor – fyzická osoba .........................167

3.2 Likvidátor – právnická osoba .......................168

4. Průběh likvidace .....................................169

4.1 Zpeněžování majetku, vymáhání pohledávek

a uspokojování dluhů .............................169

4.2 Daňové dopady provedeného technického zhodnocení . . 170

4.3 Ukončení registrace k DPH.........................170

4.4 Podávání daňových přiznání ........................171

5. Ukončení likvidace ...................................171

5.1 Souhlas správce daně s výmazem z obchodního

rejstříku ........................................172

5.2 Ukončení registrací u fi nančního úřadu ...............173

6. Likvidační zůstatek ...................................173

6.1 Obecné zásady zdanění likvidačního zůstatku ..........173

6.2 Likvidační zůstatek v nepeněžité formě ...............175

6.3 Záloha na likvidační zůstatek .......................175

6.4 Likvidační zůstatek vyplácený daňovým nerezidentům ...176

6.5 Likvidační zůstatek přijatý ze zahraničí ...............177

6.6 Likvidační zůstatek společníka veřejné obchodní

společnosti a komplementáře komanditní společnosti ...177

7. Souhrnný příklad .....................................177

Seznam použité literatury .................................180

Věcný rejstřík ............................................183
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist