načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Liečba syndrómov podmienených stresom – Mardi.J. Horowitz

Liečba syndrómov podmienených stresom
-1%
sleva

Kniha: Liečba syndrómov podmienených stresom
Autor: Mardi.J. Horowitz

Horowitz Liečba syndrómov podmienených stresom. "Mardi Horowitz napísal kedysi knihu o syndrómoch podmienených stresom. Teraz napísal knihu o ich terapii. Skúsený terapeut a významný výskumník v oblasti PTSP, Dr. Horowitz, nám poskytol ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  252 Kč 249
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
8,3
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Vydavateľstvo F
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2004
Počet stran: 111
Rozměr: 210x150
Úprava: ilustrace
Název originálu: Treatment of stress response syndromes
Spolupracovali: preklad Lenka Práznovská
Skupina třídění: Psychiatrie
Jazyk: slovensky
Vazba: brožovaná
Nakladatelské údaje: Trenčín, Vydavateľstvo F, 2004
EAN: 9788088952183
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Horowitz Liečba syndrómov podmienených stresom. "Mardi Horowitz napísal kedysi knihu o syndrómoch podmienených stresom. Teraz napísal knihu o ich terapii. Skúsený terapeut a významný výskumník v oblasti PTSP, Dr. Horowitz, nám poskytol kompletný návod na psychoterapiu a zvládanie akútnej a posttraumatickej stresovej poruchy, ktorý v sebe kombinuje výstižné kazuistiky spolu s prehľadnou prezentáciou terapeutických techník." David Spiegel, M.D., profesor a mimoriadny prezident, Oddelenie psychiatrie a behaviorálnych vied, Stanford University School of Medicine, Stanford, California "Výstižná kniha založená na najnovších poznatkoch o úspešnej liečbe stresu, traumy a PTSP. Povinné čítanie od priekopníka v tejto oblasti. Stručné dielo plné múdrosti a súcitu." John P. Wilson, Ph.D., profesor, Cleveland State University, Oddelenie psychológie; ex-prezident, International Society for Traumatic Stress Syndrome, Cleveland, Ohio "Táto kniha, plná príkladov z klinickej praxe, je základným čítaním pre každého študenta alebo klinika, ktorý sa venuje psychoterapii obetí traumy alebo iných stresujúcich udalostí." Paul Crits Christoph, Ph.D., profesor psychológie, riaditeľ, Center for Psychotherapy Research, University of Pennsylvania Health System

Předmětná hesla
Duševní poruchy
Terapie
Stres – zdravotní aspekty
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

P r e d s l o v...................................................................................................................................ix

p o ď a k o v a n ie...........................................................................................................................xi

1. Za m e r a n ie a c ie l e l ie č b y .........................................................................................1

E m o cio n áln e re a k c ie........................................................................................................................2

K o g nitivně re a k c ie............................................................................................................................3

R eakcie tý k ajú ce sa s e lf.................................................................................................................3

C iele lie č b y..........................................................................................................................................3

P rípadové š tú d ie...............................................................................................................................4

Z áv er.......................................................................................................................................................6

2. Z h o d n o t e n ie......................................................................................................................7

P sy ch iatrick á a n a m n é z a..................................................................................................................10

T e sty........................................................................................................................................................11

D iag n ó za................................................................................................................................................12

F o rm u lác ia a p lá n lie č b y................................................................................................................21

K azu istik y............................................................................................................................................25

Z á v e r.......................................................................................................................................................32

3. Po d p o r a...................................................................................................................................33

B io lo g ick á p o m o c.............................................................................................................................33

S o ciáln a p o d p o ra..............................................................................................................................37

P sy ch o lo g ick á p o d p o ra..................................................................................................................39

K azu istik y............................................................................................................................................44

Z á v e r.......................................................................................................................................................46

4. H ľ a d a n ie v ý z n a m o v....................................................................................................47

P rehľad fáz re a k c ie n a s tr e s.........................................................................................................48

N ev y riešen é té m y.............................................................................................................................49

K a z u istik a............................................................................................................................................50

A k tu alizo v an ie fo rm u lá c ie............................................................................................................52

Z áv er.......................................................................................................................................................57

5. Zl e p š o v a n ie z v l á d a c íc h s c h o p n o s t í............................................................59

K az u istik a.............................................................................................................................................59

V ed o m á a n e v e d o m á k o n tro la e m ó c ií......................................................................................60

R ed u k cia strach u z o p a k o v a n ia.................................................................................................61

D iso c iá c ia.............................................................................................................................................64

Z am eran ie n a f á z u............................................................................................................................65

Z le p šen ie sc h o p n o sti ro zh o d o v ať s a........................................................................................65

Z á v e r......................................................................................................................................................68

6 . PREPRA CÚVANIE..................................................................................................................6 9

N ad m ern ý strach z v ik tim iz ácie v b u d ú c n o s ti....................................................................70

P re trv áv ajú ca a iracio n áln a h a n b a z o zran ite ľn o sti ale b o n e s c h o p n o s ti.................73

N ezv y č ajn e in te n z ív n y h n e v a p o m sty c h tiv é im p u lz y....................................................73

E x trém n a c itliv o sť n a p re v in e n ie...............................................................................................74

N ízk e p rah y z ú fa lstv a sp o je n é s o č a k á v a n ím o p u ste n ia d ru h ý m i..............................74

T e c h n ik a...............................................................................................................................................75

K azu istik a.............................................................................................................................................75

P o ria d o k a „ m išm aš“ ......................................................................................................................76

K azu istik a.............................................................................................................................................78

Z á v e r ......................................................................................................................................................79

7. U k o n č e n ie l ie č b y ...........................................................................................................81

K azuistika: C o n n ie..........................................................................................................................81

Z á v e r......................................................................................................................................................8 6

8. Zh o d n o t e n ie v ý s l e d k o v..........................................................................................89

Ú čin n o sť fa rm a k o te ra p ie..............................................................................................................90

Ú čin n o sť p sy c h o te ra p ie.................................................................................................................93

Z á v e r ......................................................................................................................................................97

9. Zo p á r u p o z o r n e n í.........................................................................................................99

P o sttrau m atick á streso v á p o ru c h a u v ietn am sk ý c h v e te rá n o v .....................................99

S v o jp o m o cn é a terap eu to m v e d e n é sk u p in y........................................................................99

D etská tra u m a s n ásled k am i u d o sp e lý c h p a c ie n to v........................................................99

T ran sg en eračn á tra u m a...................................................................................................................100

M u č en ie.................................................................................................................................................100

T e ro riz m u s...........................................................................................................................................100

Z á v e r......................................................................................................................................................101

POUŽITÁ LITERATÚRA 1 0 3
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.