načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Letmé vzpomínky, života pramínky -- sbírka autorských básní - Jana Štromajerová

Letmé vzpomínky, života pramínky -- sbírka autorských básní

Elektronická kniha: Letmé vzpomínky, života pramínky
Autor: Jana Štromajerová
Podnázev: sbírka autorských básní

- Více než 170 autorských básní Jany Štromajerové v jedné sbírce. Sbírka je protkána různými náladami, různými tématy i různými místy, s básněmi psanými různým stylem a s ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  149
+
-
5
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » KKnihy.cz
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2016
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Více než 170 autorských básní Jany Štromajerové v jedné sbírce. Sbírka je protkána různými náladami, různými tématy i různými místy, s básněmi psanými různým stylem a s různou dobou vzniku. Celá sbírka je dělena do čtyř základních kapitol: Všehochuť, Láska, Dojmy přírody a Věnované.

Zařazeno v kategoriích
Jana Štromajerová - další tituly autora:
 (e-book)
Letem dětským světem Letem dětským světem
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Letmé vzpomínky, života pramínky

Jana Štromajerová

červenec 2016; 31.publikace vydavatelství

Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

ISBN:

epub: ISBN 978-80-88061-79-3

mobi: ISBN 978-80-88061-80-9

pdf: ISBN 978-80-88061-81-6


Tak za čínám...

Tohle bude fabulace

nejsem žádný asketa

knížku básní bez legrace

pošlu hrav ě do sv ěta

Vždy ť jsem kníže, žádný gazda

inspirován řekou Nil

z k ůži čky pak bude vazba

daruje ji krokodýl

Úsp ěch nemá knížka básní

koncem mi to zavání

heparin a nápoj cappy

rigor mortis zabrání


LÁSKA .............................................................................................. 95

DOJMY P ŘÍRODY .......................................................................... 148

VĚNOVANÉ .................................................................................... 172

O AUTORCE ................................................................................... 184

TIRÁŽ .............................................................................................. 187

VŠEHOCHU Ť

Bláznivá

Třpytivé hv ězdy mezi mraky

jejich hrátky jsou jen samý smích

a já se s nimi sm ěju taky

když p řece ráda jsem jednou z nich

Mraky se v kapkách spouští k zemi

nebo se vznáší jak bílý sníh

a s nimi taky dob ře je mi

když p řece ráda jsem jednou z nich

Slyším zas ten tv ůj posm ěšný smích

prý se ti to v ůbec nezdá

nikdy že nem ůžu kapkou být

a v ůbec už žádná hv ězda

Chci být však též i mo řskou vlnou

přece to bude krása všech krás

my blázni s duší lásky plnou...

Tvá škoda že nejsi jeden z nás

Díky za úsm ěvy

co je hezky prožité, to se vrací...

Každé ráno - díky

za kuka čky, za slavíky

též si najít chvilku

na malou násobilku

sedmkrát v týdnu usmátí

když p ětkrát se mi navrátí

je to dost, pro radost

Každým ránem

být svým pánem

slunce, nebo mraky

kolib říci, straky

mít se vždy pro č smáti

i za rok se to vrátí

Protiklad

Zeptáš se m ě dnes, jak je mi...

Prožívám peklo na zemi

bolesti mnohé ze všech stran

na všechno je tu člov ěk sám

Pálí m ě bída Afriky

podvody, války, intriky

nemoci, vybíjení zv ěř e

krutosti, zprávy o nev ěř e

bezohlednost a nevíra

právo co jiným odpírá

bída a mamon v jednom pytli

to jsme to tady teda chytli!

Ptám se vztekle

jsme už v pekle?

Zeptáš se zítra, jak je mi...

Prožívám tu ráj na zemi

úsm ěvy, radost ze všech stran

přátele kolem sebe mám

hřeje m ě krása kraj ů všech

přírody tajuplný dech

nádhera hor a jižních mo ří

láska co v srdcích čistých ho ří

poezie a moudrost knih

pocity št ěstí, d ětský smích

Ptám se tak jak se mnozí ptají

žijeme v pekle, nebo v ráji

... a co bude potom?

Jsem básník

Já jsem básník a kdo je víc

však nevynese mi to nic

nemám už ani na víno

kde jsi, má krásná blondýno?

Planého nechávám sn ění

mít zlato, vše se zm ění

být tv ůj rytí ř, to chci p řec

bagrem zkouším zbo řit klec

Te ď jsem jak vzteklý teriér

zad ělávám si na malér

za číná být hned patrné

jak mám své t ělo chatrné

Čéšku jsem si pochroumal

a kdejaký m ůj sval

zradily ve mn ě básníka

trochu pak v skrytu na říkám

Na čas si ch ůzí t ěžkou

vyrážím s kolob ěžkou

skromn ě pak píšu básn ě dál

o tom co život dal a vzal

Těším se... až se vrátíš

Chybí mi tv ůj prstoklad

co stíny v barvy m ění

je jak bystrý vodopád

mám v duši jeho zn ění

Ať je to či není milé

mé Já ti jist ě nechybí

však krajin ě jen černobílé

dnes bez tebe se nelíbí

Chybí tu tvé barvy jasné

co rozeznají rub i líc

nad nimi má duše žasne

já toužím mít jich stále víc

Stalo se

Po p ůlnoci -

zčernaly stromy a tvé

stopy ve sn ěhu

Uhodilo -

a na v ěky už bije

melodie lži

Kouzelný obrázek

Obrázek krásn ě h řejivý

na st ěně v pokoji mám

nikomu v ůbec nevadí

že chybí ozdobný rám

Je to kytice ve váze

pastelkou malovaná

je to má zele ň v oáze

a z lásky darovaná

Je to kouzelný obrázek

když jej malují d ěti

a mají plno otázek...

Já jen pro č čas tak letí!

Přátel ům

Všechna p řátelství zdánliv ě ztracená

tví lidé v zásuvce času schovaní

zůstala po nich jen slabá ozv ěna

s nad ějí na v řelé ruky podání

Ne říkat jen stále sl ůvka bezcenná...

Kolik jich ti otev řít dve ře sp ěchá

ochotn ě pak z blízka i z dáli zdraví

když život na pospas bíd ě t ě nechá

To jsou p řátelé up římní a praví

pro život poklad a velká út ěcha

přemýšlím, na n ě vzpomínám

kolik jich člov ěk asi má?

Ztráty a nálezy

Ze sn ů se člov ěk probudí

vše jinak, než se zdálo

sv ět bez iluzí zastudí

všeho je moc, či málo

Tak náhle bloudíš bez cíle

smutek se zvolna snáší

a tvá ří se tak zavile

že z ůstane, t ě straší

Do samoty se pono říš

kde zní Tvá píse ň tichá

te ď všechny city odložíš

cítíš jen zem jak dýchá

Po proudu řeky pustíš žal

své nálezy a ztráty

necháš je n ěkde opodál

vnímáš jen v ůni máty

Čarod ějnice

Mého kamaráda tchýn ě

ve velkém p ěstuje dýn ě

že je potom prodá lehce

nikdo je však letos nechce

je to velmi nemilé

když jsou dýn ě nahnilé

vůbec jí to trapné není

v čarod ějnici se m ění

Sežene si n ěkde kárku

a už veze první várku

na sousední zahradu

vysype tu hromadu

V p ůlno ční tm ě u h řbitova

zahoukala náhle sova

kostlivce tam vidí tchýn ě

v mdlobách padá mezi dýn ě

Ráno soused ze dve ří

vlastním o čím nev ěř í

v rohu jeho zahrady

leze ženská z hromady

Kon čím horor - pohádku

vezu odpad na skládku

Zm ěny

Se sluncem na líci

mává nám kyticí

pak mizí do dáli

a b ůh ví kam

Odvát čas nevadí

letní žár nahradí

podzimem vonící

a snící chrám

Váše ň když utichá

jisk řičku rozdmýchá

láska je stálicí

a p řeje nám

V barvi čkách podzimu

těšení na zimu

jen když tu človí čku

zas nejsi sám

Bárka se houpá

... místo delfín ů žraloci

Na vratké bárce pluje sv ět

pochybné vezeme zboží

břeh už je v dálce na dohled

však nutí nás vesla složit

Než nám rozkvete víry kv ět

hladinu odpadky st řeží

sto číme bárku radši zp ět

doplujem za cílem st ěží

Namísto p řátelských delfín ů

ohrožují nás žraloci

dan ě si platíme za špínu

neumíme si pomoci

Tající ledy snad pro čistí koryta

nejenom mo ří, nejen všech řek

voda je po kraji už všude rozlita

brzy ji nezvládne chatrný b řeh

Sama

Sama si bloudívá v kvetoucím čase

ptává se strom ů a vlahého vání

Ješt ě je lásku dát komu, jí zdá se

když v odlesku řeky už nemá stání

Ve vlasech skrývá šedavé pramínky

vyzouvá boty a chutnává rána

Zbyte čné tesknit pro zašlé vzpomínky

lu čního kvítí si natrhá sama

Na koni

V holých konturách v ětví ticho nad hlavou

v zetlelém listí podzimních vlání

nejisté mé kroky vzpomínkami krá čí

zasn ěný kraj se v oparu ztrácí

Vidím kon ě, hnědáka se zlatou h řívou

dotykem sametu hlavu sklání

netrp ěliv ě frká, kopyty tan čí

ta v ůně dávna se náhle vrací

Zve do sedla, nohu v t řmenu, jsem naho ře

hřejivý dotek k ůže, vzruch dechu

klušeme si lesem, pak cvalem k obo ře

pod námi v ůně mokrého mechu...

Nechávám se nésti chvili čkami št ěstí

Kuka čky volání

Tam v lesích nad strání

kuka čky volání

dětstvím ti zavoní...

Už jsi zas na koni

bez uzdy bez sedla

volností posedlá...

Bylo to na chvilku

uvážeš kobylku

poklidíš sv ětnici

s úsm ěvem na líci

pohladíš své d ěti...

Jak nám ten čas letí

Kv ětiny do rozbité vázy nedávej

Zatnuté zuby, p řiv řené o či

strach s námi, člov ěč e

na špatnou to čí

na levé stran ě, na samé hran ě

spánkem pry č neute če

Otev ři o či, zatni své p ěsti

do boje odvahu m ěj

vem st řípky št ěstí

do prázdné dlan ě a odhodlan ě

se v samot ě své sm ěj...

Kv ětiny do rozbité vázy nedávej

Mezi řádky

Báse ň do nostalgie lad ěná

lavi čka podzimem opušt ěná

krajina halí se do ztracena...

Mezi řádky si člov ěk vzpomíná

na lásky trpké, i ty co hladí

jak pot ůč ek t řpytiv ě si pádí

život utíká, ztrácí se mládí

mezi kamením si poskakuje

zpomaluje se, pak utišuje

s řekou až k mo řím dalekým si pluje

v té slané spoust ě kapek zaniká

od nikud zase plyne do nikam

Mezitím cit radostí a slastí

mnohokrát i pády do propastí

člov ěk si vzpomene tak, mezi řádky...

A životu nic nevracel by zpátky!

Tma se slavíky

Za číná koncert veliký

já ve tm ě slyším slavíky...

Nejd říve jen tak nesm ěle

pípnou jen zlehka

tu a tam pak jásot

a já už lezu z postele

a jen naslouchám...

Těch variant a tón ů všech

plnou hlavu mám

přestávám p řemýšlet

a ohromující koncert

práv ě za číná...

Cesta

Zpívám si tu dneska

písn ě tuláka

prošlapaná cesta

už m ě neláká

Popadnu sv ůj ranec

a do ruky h ůl

s kytarou dám tanec

na m ěsíc či p ůl

Vezmu já to hopem

přes les od m ěsta

prolezu pak plotem

cesta necesta

Někdo se snad p řidá

kdo má času dost

svoje písn ě hledá

jen tak pro radost

Když se slunce sklání

za obzorem ztrácí

naše lásky vlání

kytary hlas vrací

Po špi čkách couvá

Ješt ě je tady

den po dni stárne

sama spoutaná

potajmu vládne

Sladce se tvá ří

předstírá n ěhu

příšt ě t ě zradí

přívalem sn ěhu

Ohraná píse ň

nevinn ě bílá

po špi čkách couvá

je v ní však síla

Nevzdá se lehce

dělá že d římá

odejít nechce

královna Zima

Volám sláva jaru

Jist ě se mi nezdá

zahnaná je v kout ě

dlouho byla hv ězda

už se veze v poutech

Nikdo na ni nedá

po svých ledech klouže

paní zima bledá

prom ění se v louže

Zní už trylky jara

zelená se klube

v duchu volám sláva

teplo zase bude!

Svléknutá

Na čas si svlékla bílý šat

odložila ho do zahrad

město se dusí bezbarv ě

v záplav ě aut a popelnic

pal čáky visí na hradb ě

děti a sá ňky, nikde nic

Kroky se stá čí k p ěšinám

kde holé stromy uhlídám

dík za každi čké zákoutí

kde ke ře oku lahodí

tam špína tolik nermoutí

kmen teplou k ůrou pohladí

Ve m ěst ě zima nahatá

courá se celá od bláta

kol cesty čer ň je havraní

ztratila snad klí č sn ěhový

slzy v sn ěženky prom ění

po jaru všichni hladoví

Za čas se vrátí

bezd ěč né p řiplouvání dobrých prožitk ů

Vzpomínek, cit ů p řiplouvání

v jásavý den i v dešti mžení

st říb řité ráno v okouzlení...

Prožitk ů krásných navracení

ned ěje se nikdy na p řání

minulý čas se v dnešní zm ění

v paprscích letmých ulpívání

pak černé mraky pry č odhání

Krásu co byla, s touto snoubí

cesti čky nad vodou udrží

pták zase stejnou píse ň zpívá

ve čer se smutek už nevloudí

U Labe

Temná je řeka

stoupá z ní chlad

dívá se na mne

já ji mám rád

Leskne se řeka

odplouvá lehce

a mn ě se od ní

odejít nechce

Nemohu s řekou

do dáli plout

drží m ě tady

ješt ě pár pout       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist