načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Lékařská psychologie ve zdravotnictví – Jaroslava Raudenská; Alena Javůrková

Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Elektronická kniha: Lékařská psychologie ve zdravotnictví
Autor: Jaroslava Raudenská; Alena Javůrková

Je určena studentům, lékařům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, fyzioterapeutům, klinickým psychologům a psychiatrům. Učebnice se zabývá vztahem mezi pacientem a lékařem. Nabízí pohled na psychologické aspekty lékařské péče, na ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  365
+
-
12,2
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2011
Počet stran: 304
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Fyzioterapie. Psychoterapie. Alternativní lékařství
Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2011
ISBN: 978-80-247-2223-8
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Je určena studentům, lékařům, zdravotním sestrám, sociálním pracovníkům, fyzioterapeutům, klinickým psychologům a psychiatrům. Učebnice se zabývá vztahem mezi pacientem a lékařem. Nabízí pohled na psychologické aspekty lékařské péče, na integraci celostní péče týmem.

Popis nakladatele

Vývoj vědy v posledních letech sice významně zlepšil možnosti, jak diagnostikovat a léčit choroby, ale přistupovat k nim jako k subjektivnímu ději přináší ještě vyšší procento úspěšnosti. Taková léčba předpokládá užití poznatků z psychologie a na lékaře klade zvýšené nároky. Vztah lékaře a pacienta se v posledních letech změnil, což souvisí i s nárůstem chronických a civilizačních chorob. V zájmu úspěšnosti jejich léčby proto lékař více usiluje o aktivní zapojení pacienta do celého procesu. Z autoritativní osobnosti (experta, který vydává instrukce) se v rámci biopsychosociálního pojetí léčby mění v koordinátora činnosti jednotlivých členů lékařského týmu.Kniha je určena studentům medicíny a lékařům v postgraduálním i celoživotním vzdělávání. Vhodná je i pro další členy týmu, kteří se podílejí na biopsychosociální léčbě: klinické psychology, psychiatry, zdravotní sestry, fyzioterapeuty, sociální pracovníky a duchovní.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jaroslava Raudenská; Alena Javůrková - další tituly autora:
Lékařská psychologie ve zdravotnictví Lékařská psychologie ve zdravotnictví
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Lékařská psychologie ve zdravotnictví

Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz

Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková

Lékařská

psychologie

ve zdravotnictví

Vývoj vědy ve druhé polovině 20. století sice významně zlepšil možnosti, jak cho

roby diagnostikovat a léčit, ale přistupovat k nim jako k subjektivnímu ději pro

pacienta znamená ještě vyšší procento úspěšnosti léčby. Taková léčba předpo

kládá užití poznatků z psychologie. Na lékaře klade zvýšené nároky – musí umět

praktikovat ve vztahu s pacientem podpůrnou psychoterapii, komunikaci, prin

cipy etického chování a ve vztahu k sobě respitní péči (jako prevenci syndromu

vyhoření) a schopnost pracovat s vlastními pocity.

Vztah lékaře a pacienta se v posledních letech změnil, což souvisí například

s nárůstem chronických a civilizačních chorob s často nepřehlednou etiolo

gií, vázanou na životní styl člověka a celé společnosti. V zájmu úspěšnosti léčby

chronických nemocí proto lékař více usiluje o aktivní zapojení pacienta do pro

cesu léčby. Z autoritativní osobnosti (experta, který vydává direktivní instrukce) se v rámci biopsychosociálního pojetí léčby mění v koordinátora činnosti jednot

livých členů lékařského týmu.

Kniha je určena studentům medicíny a lékařům v postgraduálním i celoživot

ním vzdělávání. Vhodná je i pro všechny další členy multidisciplinárního týmu,

kteří se podílejí na biopsychosociální léčbě: pro klinické psychology, psychiatry, zdravotní sestry, fyzioterapeuty, sociální pracovníky a duchovní.

Jaroslava Raudenská, Alena JavůrkováGRADA Publishing

Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková

Lékařská

psychologie

ve zdravotnictví


PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D., PhDr. Alena Javůrková, Ph.D.

LékAřská PsYCHOLOGIE vE zDRAvOtnICtví

Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4547. publikaci Recenzovali: doc. MUDr. Ján Praško, CSc. doc. PhDr. Jana Kocourková Odpovědná redaktorka PhDr. Alena Sojková Sazba a zlom Antonín Plicka Návrh a zpracování obálky Jan Dvořák Počet stran 304 Vydání 1., 2011 Vytiskla Tiskárna v Ráji, s.r.o., Pardubice © Grada Publishing, a.s., 2011 Cover Photo © fotobanka Allphoto IsBn 978-80-247-2223-8 (tištěná verze) IsBn 978-80-247-7154-0 (elektronická verze ve formátu PDF)

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována ani šířena

v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití

této knihy bude trestně stíháno.

Obsah

O autOrkách ................................................................................................................. 9

ÚvOd ................................................................................................................................. 11

Obecná část

1. celOstní péče O pacienta ................................................................................ 17

(J. Raudenská, A. Javůrková)

1.1 Základní pojmy ............................................................................................................. 17

1.1.1 Psychosomatická medicína ................................................................................. 17

1.1.2 Psychologie zdraví ............................................................................................. 19

1.1.3 Klinická psychologie .......................................................................................... 20

1.1.4 Lékařská psychologie ......................................................................................... 20

1.2 Tělo, nemoc a bolest ...................................................................................................... 22

1.2.1 Tělo a bolest ..................................................................................................... 22

1.2.2 Tělo a nemoc .................................................................................................... 24

1.3 Biopsychosociální přístup u chronických nemocí ........................................................... 26

1.3.1 Biomedicínský model ........................................................................................ 27

1.3.2 Psychosociální model ......................................................................................... 27

1.3.3 Biopsychosociální model .................................................................................... 29

1.4 Psychické poruchy u chronicky somaticky nemocných .................................................. 32

1.4.1 Modely prevalence ............................................................................................ 32

1.4.2 Potíže s diagnostikou deprese ............................................................................. 34

2. chOvání a mOžnOsti jehO změny ............................................................... 41

(J. Raudenská)

2.1 Chování ........................................................................................................................ 41

2.1.1 Změny chování ................................................................................................. 41

2.1.2 Behaviorismus .................................................................................................. 42

2.1.3 Chování a kognitivně-behaviorální terapie ......................................................... 43

2.1.4 Kognitivní revoluce ........................................................................................... 44

2.2 Kognitivní faktory, chování a nemoc ............................................................................. 55

2.2.1 Kognice a kognitivismus .................................................................................... 56

2.2.2 Kognitivní faktory a chování pacienta ................................................................ 57

2.2.3 Kognitivní faktory a chování lékaře ................................................................... 58

2.2.4 Vztah mezi kognitivními faktory lékaře a pacienta ............................................. 59

2.3 Chování v nemoci ......................................................................................................... 61

2.3.1 Choroba versus nemoc ....................................................................................... 61

2.3.2 Model chronické nemoci .................................................................................... 62

2.3.3 Problémy související s chronickou nemocí ........................................................... 64

2.3.4 S chorobou a nemocí spojené chování ................................................................. 68 3. psychOlOgický přístup k nemOcnému ................................................... 81

(J. Raudenská)

3.1 Psychologický přístup v lékařské psychologii .................................................................. 81

3.1.1 Terapeutický vztah mezi lékařem a pacientem ..................................................... 81

3.1.2 Modely vztahu lékař a pacient ........................................................................... 84

3.1.3 Podpůrná psychoterapie ..................................................................................... 88

3.2 Komunikace .................................................................................................................. 89

3.2.1 Rozhovor lékaře a pacienta ................................................................................ 89

3.2.2 Vzdělávání lékaře v komunikaci a praktických klinických dovednostech ................ 91

3.2.3 Hodnocení komunikačních a lékařských dovedností ............................................. 98

3.3 Podíl pacienta na léčbě ................................................................................................ 104

3.3.1 Ideální a běžný pacient ................................................................................... 104

3.3.2 Aktivní a pasivní přístup ................................................................................ 105

3.3.3 Spolupráce a dodržování léčby ......................................................................... 107

4. etické aspekty lékařské prOfese ............................................................. 119

(A. Javůrková, J. Raudenská)

4.1 Biopsychosociálněspirituální pojetí etiky ..................................................................... 119

4.1.1 Vývoj etiky ..................................................................................................... 120

4.1.2 Etika, vztah k sobě a ke světu .......................................................................... 122

4.1.3 Etika v povolání lékaře ................................................................................... 124

4.1.4 Aplikace etiky v některých oborech medicíny ..................................................... 132

4.2 Syndrom vyhoření ....................................................................................................... 140

4.2.1 Teoretické zázemí syndromu vyhoření ............................................................... 141

4.2.2 Stadia vývoje vyhoření a rizikové faktory .......................................................... 145

4.2.3 Prevence, psychoterapie, zvládání stresu ............................................................ 147

speciální část – aplikace lékařské psychOlOgie

ve vybraných Oblastech klinické medicíny

5. bOlest ...................................................................................................................... 163

(J. Raudenská)

5.1 Popis ........................................................................................................................... 163

5.1.1 Dělení bolesti ................................................................................................. 164

5.1.2 Typický pacient s chronickou nenádorovou bolestí .............................................. 165

5.2 Biopsychosociální model chronické bolesti .................................................................. 166

5.2.1 Biopsychosociální faktory ................................................................................. 166

5.2.2 Psychologické faktory ....................................................................................... 168

5.2.3 Behaviorální faktory ....................................................................................... 168

5.2.4 Kognitivní faktory .......................................................................................... 169

5.2.5 Sociální faktory .............................................................................................. 170

5.3 Komorbidita s psychiatrickými onemocněními ............................................................ 170

5.4 Psychosociální intervence u chronické bolesti .............................................................. 173

5.4.1 Podpůrná psychoterapie ................................................................................... 175

5.4.2 Dynamická psychoterapie ................................................................................ 176

5.4.3 Manželská a rodinná psychoterapie .................................................................. 176

5.4.4 Skupinová psychoterapie .................................................................................. 177

5.4.5 Kognitivně-behaviorální model terapie ............................................................. 178 6. OnkOlOgická OnemOcnění ......................................................................... 191

(J. Raudenská, A. Javůrková)

6.1 Popis onemocnění ....................................................................................................... 191

6.1.1 Stadia onemocnění ......................................................................................... 192

6.1.2 Specifika terminálního stavu ........................................................................... 194

6.2 Biopsychosociální model ............................................................................................. 194

6.3 Psychologické aspekty .................................................................................................. 196

6.3.1 Komorbidita .................................................................................................. 198

6.3.2 Komorbidita v terminálním stadiu .................................................................. 200

6.3.3 Reakce na hrozící smrt .................................................................................... 209

6.4 Psychosociální intervence u nevyhnutelné smrti .......................................................... 213

6.4.1 Psychoterapie .................................................................................................. 213

6.4.2 Spirituální pomoc ........................................................................................... 214

6.4.3 Zvládání tabuizace smrti ................................................................................ 216

6.4.4 Komunikace s umírajícím ............................................................................... 217

6.4.5 Respitní péče .................................................................................................. 218

6.4.6 Techniky konfrontace ze smrtí .......................................................................... 221

6.4.7 Truchlení nemocného a pozůstalých .................................................................. 222

7. dermatOlOgická OnemOcnění .................................................................. 231

(J. Raudenská, A. Javůrková)

7.1 Úvod ........................................................................................................................... 231

7.2 Popis onemocnění ....................................................................................................... 231

7.3 Biopsychosociální model ............................................................................................. 232

7.4 Psychologické aspekty .................................................................................................. 233

7.4.1 Psychologické důsledky onemocnění kůže .......................................................... 233

7.4.2 Vztah mezi duší a tělem .................................................................................. 234

7.4.3 Vliv stresových událostí na kůži ....................................................................... 236

7.4.4 Vliv sociální podpory ...................................................................................... 238

7.4.5 Pravděpodobné fyziologické mediátory .............................................................. 239

7.4.6 Komorbidita s psychiatrickými onemocněními .................................................. 240

7.5 Psychosociální intervence ............................................................................................ 241

7.5.1 Akné .............................................................................................................. 243

7.5.2 Ekzém ........................................................................................................... 243

7.5.3 Psoriáza ......................................................................................................... 244

7.5.4 Kazuistiky ...................................................................................................... 245

aplikace lékařské psychOlOgie

v multidisciplinárním pOjetí léčby

8. zdravOtnický tým ............................................................................................ 257

(J. Raudenská)

8.1 Klinický psycholog ...................................................................................................... 257

8.1.1 Psychologická diagnostika ................................................................................ 258

8.1.2 Psychoterapie .................................................................................................. 265

8.2 Logoped ...................................................................................................................... 269

8.3 Fyzioterapeut ............................................................................................................... 269

8.4 Ergoterapeut ................................................................................................................ 270

8.5 Sociální pracovník ....................................................................................................... 270

8.6 Psychiatr ...................................................................................................................... 271


9. multidisciplinární léčba OnemOcnění ............................................... 275

(J. Raudenská)

9.1 Celostní programy léčby chronických nemocí ............................................................. 275

9.2 Celostní programy zvládání chronické bolesti .............................................................. 277

9.2.1 Popis .............................................................................................................. 277

9.2.2 Zařízení ........................................................................................................ 281

9.2.3 Léčebné strategie ............................................................................................. 281

9.2.4 Role členů týmu .............................................................................................. 281

9.2.5 Léčebné principy ............................................................................................. 282

9.2.6 Schůzky týmu ................................................................................................. 287

9.2.7 Výsledky multidisciplinární léčby a kritéria úspěchu .......................................... 287

seznam zkratek ....................................................................................................... 293

českO-anglický slOvník ..................................................................................... 297


/ 9

O autOr k ách

PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D., vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze. Je klinická psycholožka a kognitivně-behaviorální terapeutka, pracuje jako vedoucí Oddělení klinické psychologie ve Fakultní nemocnici Motol v Praze. Zabývá se psychologickou diagnostikou a  psychoterapií u  pacientů s  chronickou nádorovou i nenádorovou bolestí. Přednáší lékařskou psychologii a psychologii bolesti na 2. LF UK Praha a v postgraduálním vzdělávání lékařů-algeziologů.

PhDr. Alena Javůrková, Ph.D., vystudovala jednooborovou psychologii na FF  UK v  Praze. Je klinická neuropsycholožka a  kognitivně-behaviorální terapeutka. Pracuje jako vedoucí Oddělení klinické psychologie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze. Specializuje se na neuropsychologické testování kognitivních funkcí. Ve spolupráci s FN Motol provádí u pacientů s epilepsií předoperační vyšetření kognitivních schopností včetně Wada testu. V psychoterapii se specializuje na zvládání chronické nemoci. Přednáší neuropsychologii v postgraduálním vzdělávání klinických psychologů a lékařů.

/ 11

ÚvOd

V současných přístupech k nemocnosti a úmrtnosti je kladen stále větší význam

na psychologické aspekty, zejména na individuální jednání a reakce jedince, tj. chování (angl. behaviour, americká angl. behavior). Také modely onemocnění prodělaly v posledních desetiletích významné změny, které se odrazily v požadavcích na zdravotní péči, na znalosti a dovednosti lékaře a na způsoby vyrovnávání se (angl. coping) s nemocí samotného pacienta. Poznatky ze sociologie, klinické psychologie, psychologie zdraví, behaviorální medicíny, kognitivně-behaviorální terapie a dalších jsou aplikovány do lékařské psychologie k prevenci nebo zmírnění zdravotních potíží pacientů. Výše uvedené změny také ovlivňují vzdělávání lékařů: jsou nezbytnou komponentou základního curricula na lékařských fakultách a  také v  postgraduálním vzdělávání lékařů. Behaviorální vědy se aplikují v medicíně v následujících oblastech: • ovlivňování osobnosti, stresu a vulnerability, tj. efekt stresu na zdraví a nemoc; • identifikace rizikových faktorů v chování vztahující se k chronickým a život ohrožu

jícím onemocněním; • biopsychosociální přístup ke zdraví a nemoci; • vývoj a uplatnění takových přístupů v léčbě, na kterých se pacient může sám účast

nit, jako jsou například techniky v léčbě některých chronických onemocnění, bolesti

a celostní programy léčby; • pochopení některých psychologických vlivů na zdravotní péči (vyhledávání lékařské

pomoci, komunikace, spolupráce a placebo); • uplatnění psychologických a behaviorálních technik (relaxace, biofeedback a zvládání

stresu) u jednotlivých onemocnění; • identifikace psychologických reakcí u jednotlivých onemocnění; • modely chování vztahující se k nemoci (chování vedoucí ke zdraví – angl. health beha

viour) nebo chování v nemoci (angl. illness behaviour), chování při bolesti (angl. pain

behaviour) atd.; • identifikace kognitivních faktorů vztahujících se k  nemoci, například přesvědčení

a názorů (angl. beliefs) o nemoci a zdraví, vliv kognitivních teorií na zdraví a nemoc,

jako jsou například odhad vlastní zdatnosti (angl. self-efficacy), kompetence (angl. attri-

bution), místo kontroly zdraví (angl. health locus of control) a další.

Lékařská psychologie je úspěšným předpokladem výkonu lékařského povolání, protože se zaměřuje na lidskou dimenzi v  medicíně: osobnost lékaře a  jeho vztah s pacientem včetně komunikace, rozhodování a spoluúčast pacienta na léčbě. To předpokládá, aby lékař rozuměl sobě samému, svému chování a na základě toho rozuměl reakcím pacientů a jejich rodin na onemocnění a zvládání potíží spojených s nemocí. Medicína dnes také nevystačí s dichotomním modelem vzniku, průběhu a udržování / lékařská psychologie ve zdravotnictví onemocnění (psycho logické versus somatické příčiny). Proto je kniha založena na biopsychosociálním přístupu ke zdraví a nemoci. Podíl psychologických a somatických faktorů v  prevenci, při vzniku, průběhu a  udržování nemoci se individuálně různí u jednotlivých chorob i jedinců. Ke zvážení psychologických faktorů v léčbě jednotlivých onemocnění je nutné: • identifikovat epidemiologické a  sociální faktory vztahující se k  určitému chování,

které vede ke zvýšení rizika chronických závažných onemocnění; • identifikovat jejich podíl na růstu výskytu chronických onemocnění; • prozkoumat současné zvýšení cen za lékařkou péči; • posílit zájem pacientů o  metody léčby, které vedou ke  zvládání nemoci samotným

pacientem; • aplikovat v lékařské psychologii behaviorální a kognitivní techniky; • identifikovat psychologické faktory, které se podílejí na vzniku, průběhu a udržování

zdravotních potíží; • zjistit, proč jsou někteří pacienti nespokojeni s léčbou; • identifikovat zdroje jatrogenních problémů (Broome, 1989).

Výše uvedené okruhy zvýšily zájem aplikace psychologie do medicíny a rozvoj lékařské psychologie. Současné směry v  lékařské psychologii můžeme shrnout do tří základních okruhů (Sperry, 2006): 1. celostní původ potíží pacienta (biopsychosociální včetně spirituální oblasti), 2. spolupůsobení psychologických faktorů a medicínských problémů, 3. vývoj (angl. development) a  upřesnění (angl. refinement) specifických psychologických přístupů pro jednotlivé medicínské potíže a jejich aplikace v lékařské psychologii.

Tato kniha proto vychází z  klinických potřeb zprostředkovat, poskytnout a  předat do povolání lékaře psychologické aspekty. Je založena na biopsychosociálním přístupu ke zdraví a nemoci, zejména k nemoci chronické. Má tři části. První, obecná část dává teoretické zázemí pro druhou, aplikovanou část. Proto se první část zaměřuje nejdříve na obecné psychologické děje vztahující se k onemocněním všeobecně se zaměřením na prevenci a léčbu. K pochopení biopsychosociální péče seznamuje s některými základními pojmy, které souvisí s lékařskou psychologií (klinická psychologie, psychosomatika a biopsychosociální přístup, psychologie zdraví, behaviorální medicína), s jednotlivými modely zdraví a nemoci (biomedicínský, psychosociální, biopsychosociální) a komplexním pojetím těla, bolesti a nemoci. Definuje chování (v užším pojetí jako procesy motorické, kognitivní, afektivní a fyziologické) jako velmi blízce spojené se zdravotním stavem a podmínkami nemoci. Nemoc souvisí nejen s určitým vnějším zjevným chováním, ale také s kognicí: postoji, typy myšlení a druhy psychických reakcí pacienta i lékaře. První část knihy se dále zaměřuje na ovlivňování chování u nemocných pomocí terapeutického vztahu mezi L a P, podpůrné psychoterapie a komunikace. V závěru popisuje zásady etiky v povolání lékaře a jejich praktické užití v některých oborech medicíny. Protože nároky kladené na jedince, včetně etických, mohou představovat nepřiměřenou zátěž a  vést k vyčerpání, seznamuje i se syndromem vyhoření.

Část druhá se zaměřuje na aplikaci lékařské psychologie ve vybraných medicínských oborech (algeziologie, onkologie, dermatologie). Jejich výběr není vyčerpávající, byl ovlivněn jednak nejčastěji zastoupenými obory medicíny a také osobní zkušeností

úvod / 13

autorek. Kapitoly v této části knihy jsou členěny následovně: popis daného onemocnění (odpovídá názvu kapitoly), biopsychosociální model, specifické psychologické aspekty, komorbidita s psychiatrickými onemocněními a psychosociální intervence v léčbě. Kapitoly odkazují čtenáře na první, teoretickou část a jsou doplněné kazuistickými příklady, které neumožňují žádnou přímou identifikaci pacienta.

Již v  úvodu jsme zmínili, že aplikace poznatků psychologie je úspěšným předpokladem výkonu lékařského povolání, a to nejen v rámci celostního pojetí nemoci, ale i týmové spolupráce všech odborníků, kteří se podílejí na léčení pacientů. Část třetí se proto zaměřuje na multidisciplinární (synonyma biopsychosociální, celostní, interdisciplinární) spolupráci ve zdravotnickém týmu. Podobné požadavky jako na lékaře se v psychologickém přístupu k pacientům kladou i na ostatní zdravotnické pracovníky. V této části se proto zaměřujeme na výhodu aplikace lékařské psychologie celým zdravotnickým týmem. Nejdříve popisujeme úlohy jednotlivých členů týmu, dále ukazujeme principy multidisciplinární léčby chronických onemocnění s praktickým modelem léčby chronické bolesti.

Pro lékaře není vždy aplikace lékařské psychologie v medicíně jednoduchá. Objevují se potíže, které bychom mohli nazvat „problémy se zavedením celostní péče o pacienta“ (angl. whole person care). Kniha proto nabízí nejen pohled na psychologické aspekty lékařské péče, ale také na integraci celostní péče týmem. Kniha je sice primárně určena studentům medicíny a lékařům v postgraduálním i celoživotním vzdělávání, ale je vhodná i pro další členy multidisciplinárního týmu, kteří se podílejí na biopsychosociální léčbě, tj. pro zdravotní sestry, sociální pracovníky, fyzioterapeuty, klinické psychology a psychiatry. Anglicko-český slovník pojmů • celostní péče o pacienta (whole person care) • chování při bolesti (pain behaviour) • chování typické pro nemoc (illness behaviour) • chování vedoucí ke zdraví (health behaviour) • chování v nemoci (illness behaviour) • jednání a reakce jedince, tj. chování (angl. behaviour, americká angl. behavior) • kompetence (attribution) • místo kontroly zdraví (health locus of control) • odhad vlastní zdatnosti (self-efficacy) • přesvědčení a názory (beliefs) • upřesnění (refinement) • vývoj (development) • zvládání, vyrovnávání se (coping) kontrolní otázky 1. Jaké jsou tři základní okruhy lékařské psychologie?

14 / lékařská psychologie ve zdravotnictví

Literatura

Broome, A. K. (ed.) Health psychology. London: Chapman and Hall, 1989.

Sperry, L. Psychological Treatment of Chronic Illness. The Biopsychosocial Therapy Ap

proach. Washington DC: American Psychological Association, 2006.

Obecná část

+

/ 17

1. celOstní péče O pacienta

(J. Raudenská, A. Javůrková)

Tato kapitola popisuje některé pojmy související s lékařskou psychologií, dále tělo, bolest a  nemoc z  komplexního pohledu a  navazuje objasněním modelů o  zdraví a nemoci. Kapitolu uzavírá pojetí modelů psychických obtíží u somaticky nemocných.

1.1 zák ladní pOjmy

1.1.1 PsYCHOsOmAtICk á mEDICínA

Původně byla medicína oborem, který léčil všechna onemocnění. Vznik jednotlivých medicínských oborů v  19. století způsobil, že se klinické myšlení dichotomizovalo: choroby se začaly dělit na duševní a tělesné. Od konce první poloviny 20. století psychosomatická medicína upozorňuje na vzájemné propojení duševních a tělesných procesů (Engel, 1967; Raudenská, 2004). Její základní východiska jsou psychoanalýza (třicátá až čtyřicátá léta 20. století), behaviorální (sedmdesátá léta), přírodovědné, filozofické a antropologické směry.

Pod vlivem psychoanalýzy v padesátých letech 20. století vyústila psychosomatická

medicína ve specifickou koncepci: konkrétní psychologické příčiny způsobují konkrétní somatické onemocnění, kde tělesné obtíže jsou vyjádřením nevědomých konfliktů nebo nenaplněných potřeb jedince. Jednalo se o sedm onemocnění, tzv. „chicagskou sedmu“, rozpracovanou podle F. Alexandera (maďarsko-americký psychoanalytik, 1891–1964): bronchiální astma, revmatoidní artritida, ulcerózní kolitida, esenciální hypertenze, neurodermatitida, tyreotoxikóza a duodenální peptický vřed. Přijetí specifické koncepce somatickou medicínou bylo komplikované (Papežová, 2002). V šedesátých letech se spojují hlediska biologická, psychologická a sociální a vzniká koncepce multifaktoriální podmíněnosti vzniku a udržování nemocí. Psychosomatická medicína u jednotlivých poruch zvažuje podíl biologických, psychologických a sociálních faktorů v jejich etiopatogenezi, průběhu a terapii. U každého pacienta se tak podíl jednotlivých složek může lišit individuálně: na průběhu onemocnění se mohou podílet faktory biologické (genetické), nebo psychosociální. Každá nemoc může i nemusí být psychosomatickou, neexistuje žádná klinická jednotka, která by byla výhradně psychosomatická. V posledních letech je koncepce psychosomatické medicíny integrativní: pracuje s  teorií stresu, stresovou reakcí, adaptačním syndromem, psychofyziologií emocí a kognitivně behaviorálními přístupy, které jsou somatické medicíně lépe pochopitelné a snadněji uplatňované v léčbě. Psychosomatická onemocnění jsou chápána jako výsledek psychosociálních zátěžových situací nebo psycho sociálních rizikových faktorů. Je to koncepce nespecifická, neexistuje tedy konkrétní vztah mezi druhem psychosociální zátěže a manifestací konkrétního onemocnění. / lékařská psychologie ve zdravotnictví Psychosomatické onemocnění by mělo splňovat alespoň jednu z následujících podmínek: 1. příčina nemoci musí souviset s předcházejícími psychologicky významnými událostmi, 2. průběh nemoci je závislý na psychologických faktorech, 3. základní klinický příznak má bezprostřední vztah ke konkrétnímu psychologickému faktoru, 4. příznaky jsou neúměrně intenzivní nebo nepřiměřené v délce trvání (Beran, 2001). Na obrázku 1.1 jsou uvedeny poruchy, které mohou splňovat podmínky psychosomatických onemocnění.

Současné pojetí psychosomatické medicíny vychází z biopsychosociálního modelu,

(užívaná synonyma jsou celostní, holistický, systémový), který se zabývá studiem biologických a psychosociálních faktorů při vzniku, průběhu i terapii u všech nemocí. Prosazuje se tak celostní přístup v prevenci, léčbě a rehabilitaci nemocí, pacient je v péči týmu odborníků se společnou myšlenkovou základnou. Psychosomatickou medicínu lze v současné době s jistým zjednodušením charakterizovat dvěma klíčovými slovy: multifaktorialita a multikauzalita, které stojí podle psychosomatiků za většinou nemocí. Psychosomatikou se původně zabývali psychoanalyticky vzdělaní lékaři, ale postupně i lékaři somatických oborů, kteří jsou v ní také postgraduálně vzděláváni. Například v Německu se užívá pojem psychoterapeutická medicína (Hirsch, 1999).

Jedno z východisek moderně koncipované psychosomatické medicíny je vedle psycho

analýzy a kortikoviscerální koncepce behaviorální směr formovaný v USA od sedmdesátých a osmdesátých let 20. století (Matarazzo, 1980). Název pochází z anglického překladu pojmu chování (angl. behaviour, am. angl. behavior). Je reakcí na analytickou orientaci psychosomatické medicíny a sílící integrační tendence v biomedicínských vědách. Protože některé psychologické faktory mají formu rizikového či nezdravého chování, je hlavní charakteristikou behaviorální (BHV) medicíny prevence a studium vzniku nemocí. Posun od klasické psychosomatické medicíny k BHV medicíně znamená opustit otázku „Proč onemocnění vzniklo?“ a ptát se „Jak se dá onemocnění předcházet; jak se s ním dá vyrovnat?“. BHV medicína se tak orientuje na zdraví a na podkladě věd o chování vytváří široký model zdraví a  nemoci integrující faktory biologické, psychologické a  sociální. Pracuje s  různými koncepcemi psychického stresu a  léčebnými technikami, jako jsou relaxace, meditace, averzivní léčba, biologická zpětná vazba (angl. biofeedback). Klade důraz na fyziologické procesy u  psychosomatických onemocnění, má pojetím blízko k preventivní medicíně a k BHV epidemiologii (sledování výskytu onemocnění, studium

„ esenciální hypertenze, ICHS, infarkt myokardu

„ bronchiální astma

„ duodenální peptický vřed, refluxní nemoc jícnu, syndrom dráždivého tračníku

„ hypofunkce a hyperfunkce nadledvin, hypotyreóza, tyreotoxikóza

„ diabetes mellitus

„ psychogenní poruchy příjmu potravy

„ funkční sexuální poruchy, poruchy erekce, poruchy menstruačního cyklu

„ revmatoidní artritida

„ psoriáza, atopický ekzém

„ vertebrogenní algický syndrom

Obr. 1.1 Nejčastější poruchy splňující podmínky psychosomatických onemocnění
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.