načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Kvazičástice v pevných látkách – Jan Celý

Kvazičástice v pevných látkách
-7%
sleva

Kniha: Kvazičástice v pevných látkách
Autor: Jan Celý

Kniha přináší ucelený pohled na teoretické konstrukce zjednodušující obtížné mnohačásticové problémy teorie pevných látek. V současné době jsou ustálené kvazičásticové konstrukce nutné k chápání a popisu neobyčejně rozmanitých jevů v ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  215 Kč 200
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
6,7
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Vutium
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2004
Počet stran: 224
Rozměr: 168x240
Úprava: xiii, 224 stran: ilustrace
Vydání: 2., aktualiz. vyd., V nakl. VUTIUM 1.
Skupina třídění: Fyzikální stavba hmoty. Jaderná fyzika. Molekulární fyzika
Jazyk: česky
Datum vydání: 30.09.2004
Nakladatelské údaje: Brno, VUTIUM, 2004
ISBN: 978-80-2142-611-5
EAN: 9788021426115
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Kniha přináší ucelený pohled na teoretické konstrukce zjednodušující obtížné mnohačásticové problémy teorie pevných látek. V současné době jsou ustálené kvazičásticové konstrukce nutné k chápání a popisu neobyčejně rozmanitých jevů v kondenzovaných látkách a ke kvalifikovanému zacházení s novými materiály a strukturami. Autor seznamuje čtenáře se základními koncepty teorie pevných látek.

Předmětná hesla
fyzika pevných látek
Fyzika elementárních částic
Greenovy funkce
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Pˇredmluva vii

Pˇredmluva ??? ix

1Úvod 1

2 Kvantová mechanika soustav stejných ˇcástic 5

2.1 Principnerozlišitelnosti ....................... 5

2.2 Bosonyafermiony.......................... 6

2.2.1 Spin .............................. 6

2.2.2 Soubor neinteragujících ˇcástic................ 7

2.2.3 Statistika ........................... 8

2.3 Volnéelektronyvkovu........................ 10

2.4 Reprezentace obsazovacích ˇcísel................... 14

2.4.1 Vlnové funkce v reprezentaci obsazovacích ˇcísel...... 14

2.4.2 Bosony ............................ 15

2.4.3 Fermiony ........................... 16

2.4.4 Jednoˇcásticové a dvouˇcásticovéoperátory.......... 18

2.5 Ideální elektronový plyn v reprezentaci obsazovacích ˇcísel..... 19

2.6 HartreehoaHartreeho-Fokovaaproximace ............. 22

2.7 Harmonický oscilátor v reprezentaci obsazovacích ˇcísel ...... 25

2.7.1 Kreaˇcní a anihilaˇcníoperátory................ 25

2.7.2 Ekvivalentní bosonový plyn . . . .............. 28

2.7.3 Statistika a soubor nezávislých oscilátor ̊u.......... 29

2.8 Kvaziˇcásticový pˇrístup v teorii pevných látek ............ 31

3 Jednoelektronová teorie 34

3.1 Translaˇcní symetrie krystalové mˇríže a Blochovy funkce ...... 34 3.2 Reciproká mˇrížaBrillouinovyzóny................. 37

3.3 Vlastnosti disperzní závislosti E = E(k) .............. 40

3.4 Hustota stav ̊u a kritické body ..................... 43

3.5 Izolátory, polovodiˇce,kovy...................... 45

3.6 Pˇríklady disperzních závislostí E = E(k).............. 48

ii Obsah

4 Dynamika elektronu v krystalové mˇríži a ve vnˇejším poli 51

4.1 Rychlostakvaziimpulzelektronuvperiodickémpoli........ 51

4.2 Semiklasickáaproximaceaefektivníhmotnost ........... 52

4.3 Vnˇejšíelektricképole ........................ 57

4.4 Elektronyadíry ........................... 59

4.5 Pohyb elektron ̊uadˇervmagnetickémpoli ............. 61

4.5.1 Cyklotronová frekvence a cyklotronová efektivní hmotnost 61

4.5.2 Cyklotronová rezonance ................... 64

4.5.3 Topologie orbit ........................ 65

4.6 Landauovyhladiny.......................... 67

5 Fonony 70

5.1 Klasická teorie kmit ̊ukrystalovémˇríže ............... 70

5.1.1 Pohybové rovnice v harmonické aproximaci ........ 70

5.1.2 Pohybové rovnice pro krystalovou mˇríž........... 73

5.1.3 Vlastní frekvence krystalové mˇríže ............. 74

5.1.4 Akustické a optické kmity .................. 76

5.1.5 Normální souˇradnice..................... 79

5.2 Fonony ................................ 81

5.3 Fonony a fotony ........................... 85

5.4 Interakce krystalové mˇrížeselektromagnetickýmpolem ...... 87

5.4.1 Obecná formulace problému . . . .............. 87

5.4.2 Infraˇcervenáabsorpce .................... 89

5.4.3 Raman ̊uv a Brillouin ̊uvrozptyl ............... 91

5.4.4 Rozptyl rentgenového záˇrení................. 93

5.4.5 Rozptyl neutron ̊u....................... 95

5.5 Polaritony............................... 95

5.6 Fonon-fononová interakce ...................... 98

6 Elektronová kapalina 102

6.1 Elektronovýplynscoulombovskouinterakcí ............102

6.2 Operátory pole a operátor hustoty ˇcástic...............104

6.3 HartreehoaHartreeho-Fokovaaproximace .............106

6.3.1 Korekce 1. ˇrádu .......................106

6.3.2 Disperzní závislost pro HF-kvazielektrony .........108

6.4 Divergence korekcí druhého a vyšších ˇrád ̊u .............109

6.5 Metodapohybovýchrovnic .....................112

6.6 Plazmony...............................113

6.6.1 Aproximace náhodných fází (RPA) .............113

6.6.2 Kmity plazmatu a stínˇenýpotenciál.............115

6.7 Lineární odezva na vnˇejší podnˇet ..................118


Obsah iii

6.7.1 Odezvová funkce .......................118

6.7.2 Harmonický oscilátor ....................119

6.8 Zobecnˇená permitivita ........................124

6.8.1 Základní obecné vztahy ...................124

6.8.2 Permitivita elektronové kapaliny . ..............125

6.8.3 ε

HF

a ε

RPA

..........................126

7 Magnony 129

7.1 Výmˇenná interakce a Heisenberg ̊uv hamiltonián ..........129

7.2 Spinovévlny .............................131

7.3 Magnony ...............................136

7.3.1 Kreaˇcní a anihilaˇcníoperátory................136

7.3.2 Dvˇespinovévlny.......................137

7.4 Nˇekolik doplˇnujícíchpoznámek...................139

7.4.1 Momenty odpovídající S >

1

2

................139

7.4.2 Bloch ̊uvzákon........................140

7.4.3 Fonon-magnonová interakce . . . ..............140

7.4.4 Spinové vlny v kovech ....................140

8 Excitony 141

8.1 Základní pˇredstavy..........................141

8.2 Frenkel ̊uvexcitonvmolekulárníchkrystalech............143

8.3 Doplˇnujícípoznámky.........................146

8.3.1 Wannier ̊uvexciton......................146

8.3.2 Exciton-fononová interakce . . . ..............147

8.3.3 K roli exciton ̊u v pevných látkách ..............147

9 Elektron-fononová interakce 148

9.1 Interakˇcní hamiltonián ........................148

9.2 Rozptyl elektron ̊u na kmitech mˇríže.................151

9.3 Korekce 2. ˇrádu v poruchovém poˇctu ................152

9.4 Vliv H

e−f

na fononovou disperzní závislost .............154

9.5 Polaron................................156

9.6 Vliv H

e−f

naelektronovoudisperznízávislost ...........158

9.7 Pˇritažliváelektron-elektronováinterakce ..............159

10 Supravodivost 162

10.1 Nˇekterézákladníexperimentálnípoznatky..............162

10.1.1 Nulový stejnosmˇerný odpor . . . ..............162

10.1.2 Absorpce v daleké infraˇcervenéoblasti ...........163

10.1.3 Kritické magnetické pole ..................163

iv Obsah

10.1.4 Meissner ̊uv-Ochsenfeld ̊uvjev................163

10.1.5 Hloubka proniku magnetického pole ............164

10.1.6 Elektronové mˇernéteplo...................165

10.1.7 Izotopový jev .........................166

10.2 Cooperovy páry ............................166

10.3 Bardeen ̊uv-Cooper ̊uv-Schrieffer ̊uv redukovaný hamiltonián ....168 10.4 Základní stav .............................170

10.5 Excitované stavy a kvaziˇcástice ...................173

10.6 Supravodiˇcpˇri T > 0K .......................175

10.7 Poznámky k interpretaci nˇekterých experiment ̊u...........176

10.7.1 Energiová mezera a kritická teplota .............176

10.7.2 Kritické magnetické pole ..................177

10.7.3 Absorpce v infraˇcervenéoblasti...............178

10.7.4 Elektronové mˇernéteplo...................178

10.7.5 Izotopový jev .........................178

10.7.6 Nulový stejnosmˇerný odpor . . . ..............178

10.8 Tunelové jevy .............................179

11 Greenovy funkce 180

GF k jednoˇcásticové Schrödingerovˇerovnici 181

11.1 GF v teorii diferenciálních rovnic ..................181

11.2 GF pro jednoˇcásticovouSchrödingerovurovnici ..........183

11.3 Operátor GF a jeho impulzová reprezentace .............185

11.4 Hustota energiových stav ̊uaspektrálníhustota ...........187

11.4.1 Obecné vztahy ........................187

11.4.2 Pˇríklad:volnýelektron....................188

11.5 Iteraˇcní ˇradaproGF .........................189

11.6 Operátor vlastní energie a Dysonova rovnice ............191

GF pro soustavy mnoha interagujících ˇcástic 194

11.7 GF a kvaziˇcásticovákoncepce....................194

11.8 Jednoelektronová GF pˇri T = 0K..................195

11.9 GF pro ideální elektronový plyn a její modifikace vlivem interakce . 197

11.9.1 Ideální plyn ..........................197

11.9.2 Vliv interakce na GF .....................198

11.9.3 Stˇrední hodnoty vyjádˇrenépomocíGF ...........199

11.10 DvouˇcásticováGF ..........................200


Obsah v Dodatky 203 A Poruchový poˇcet 204

A.1 Porucha nezávislá na ˇcase ......................204

A.2 Porucha závislá na ˇcase .......................205

A.3 Vˇeta užiteˇcnáproteoriisupravodivosti ...............206

B δ−funkce 207

CUžiteˇcný integrální vzorec 208 DNˇekolik vˇet z teorie funkcí komplexní promˇenné 210 E Fourierova ˇrada a transformace 212 F Spin a Pauliho matice 214 Literatura 217       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.