načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část - Josef Kuchta

Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část
-7%
sleva

Kniha: Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část
Autor: Josef Kuchta

Předkládaná publikace zevrubně rozebírá materii zvláštní části trestního práva hmotného v návaznosti na nový trestní zákoník (zák. č. 4/29 Sb.) a navazuje tak na učebnici ... (celý popis)
595
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: C. H. Beck
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2009
Počet stran: 850
Rozměr: 140x223
Úprava: xxxix, 617 stran
Vydání: 1. vyd.
Jazyk: česky
Datum vydání: 18.12.2009
Nakladatelské údaje: V Praze, C.H. Beck, 2009
ISBN: 978-80-7400-047-8
EAN: 9788074000478
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Předkládaná publikace zevrubně rozebírá materii zvláštní části trestního práva hmotného v návaznosti na nový trestní zákoník (zák. č. 4/29 Sb.) a navazuje tak na učebnici trestního práva hmotného-obecnou část.

Učebnice je přehledně rozdělena do třinácti hlav a úvodu, jednotlivé kapitoly sledují nové členění zvláštní části nového trestního zákona, a jsou zařazeny podle systému, který tvoří zvláštní část v zákoně č. 4/29 Sb, počínajíc trestnými činy proti životu a zdraví až po trestné činy proti lidskosti, míru a válečné trestné činy.

Úvod výkladu zahrnuje vždy velmi stručný historický, kriminologický a didaktický náhled na celou problematiku zvláštní části. Jednotlivé části se poté vnitřně člení na obecnější úvodní partii obsahující společné rysy příslušné skupiny trestných činů určených podle objektu, po které následuje rozbor jednotlivých skutkových podstat v pořadí, jak jsou určeny trestním zákonem.

Učebnice obsahuje, vedle obecnějších teoretických otázek týkajících se samotné analýzy příslušných trestných činů a definice pojmů, se kterými skutkové podstaty pracují, i kritický výklad nové úpravy některých institutů trestního práva, které hodnotí nejen z hlediska teorie, ale i budoucí praxe. (trestní právo hmotné : zvláštní část)

Předmětná hesla
Související tituly dle názvu:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

Kapitola 1. Trestné činy proti životu a zdraví

Oddíl 1. Obecný výklad

Oddíl 2. Výklad skutkových podstat

A. Trestné činy proti životu

§ 1 Vražda (§ 140)

§ 2 Zabití (§ 141)

§ 3 Vražda novorozeného dítěte matkou (§ 142)

§ 4 Usmrcení z nedbalosti (§143)

§ 5 Účast na sebevraždě (§ 144)

B. Trestné činy proti zdraví

§ 1 Těžké ublížení na zdraví - úmyslné (§145)

§ 2 Těžké ublížení na zdraví - nedbalostní (§ 147)

§ 3 Ublížení na zdraví - úmyslné (§ 146), z nedbalosti (§ 148) .

§ 4 Ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky (§ 146a)

C. Trestné činy ohrožující život nebo zdraví

§ 1 Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení (§ 149)

§ 2 Neposkytnutí pomoci (§150)

§ 3 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku

(§ 151)

§ 4 Šíření nakažlivé lidské nemoci - úmyslné (§ 152),

z nedbalosti (§153)

§ 5 Společné ustanovení (§154)

§ 6 Ohrožení pohlavní nemocí (§155)


XVI

Obsah

§ 7 Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými

předměty - úmyslné (§ 156), z nedbalosti (§157)

§ 8 Rvačka (§ 158)

D. Trestné činy proti těhotenství ženy

§ 1 Nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné

ženy (§159)

§ 2 Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné

ženy (§160)

§ 3 Pomoc těhotné ženě k umělému přerušení těhotenství

(§ 161)

§ 4 Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství

(§ 162)

§ 5 Společné ustanovení (§ 163)

E. Trestné činy související s neoprávněným nakládáním

s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem

a lidským geonomem

§ 1 Neoprávněné odebrání tkání a orgánů (§164)

§ 2 Nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány (§165)

§ 3 Odběr tkáně, orgánu a provedení transplantace za úplatu

(§ 166)

§ 4 Nedovolené nakládání s lidským embryem a lidským

geonomem

Kapitola 2. Trestné činy proti svobodě a právům

na ochranu osobnosti, soukromí a listovního

tajemství

Oddíl 1. Obecný výklad

Oddíl 2. Výklad skutkových podstat

A. Trestné činy proti svobodě

§ 1 Obchodování s lidmi (§ 168)

§ 2 Svěření dítěte do moci jiného (§ 169)

§ 3 Zbavení osobní svobody (§ 170)

§ 4 Omezování osobní svobody (§171)

§ 5 Zavlečení (§172)

§ 6 Loupež (§173)

§ 7 Braní rukojmí (§ 174)

§ 8 Vydírání (§ 175)

§ 9 Omezování svobody vyznání (§176)

§ 10 Útisk (§177)

§ 11 Porušování domovní svobody (§178)

§ 12 Porušování svobody sdružování a shromažďování (§ 179) .

B. Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí

a listovního tajemství


§ 1 Neoprávněné nakládání s osobními údaji (§180)

§ 2 Poškození cizích práv (§181)

§ 3 Porušení tajemství dopravovaných zpráv (§182)

§ 4 Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných

v soukromí (§183)

§ 5 Pomluva (§ 184)

Kapitola 3. Trestné činy proti lidské důstojnosti

v sexuální oblasti

Oddíl 1. Obecný výklad

Oddíl 2. Výklad skutkových podstat

§ 1 Znásilnění (§ 185)

§2 Sexuální nátlak (§ 186)

§3 Pohlavní zneužití (§ 187)

§ 4 Soulož mezi příbuznými (§188)

§5 Kuplířství (§ 189)

§ 6 Prostituce ohrožující mravní vývoj dětí (§ 190)

§ 7 Šíření pornografie (§191)

§ 8 Výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií (§192)

§ 9 Zneužití dítěte k výrobě pornografie (§193)

Kapitola 4. Trestné činy proti rodině a dětem

Oddíl 1. Obecný výklad

Oddíl 2. Výklad skutkových podstat

§ 1 Dvojí manželství (§194)

§ 2 Opuštění dítěte nebo svěřené osoby (§195)

§ 3 Zanedbání povinné výživy (§196)

§ 4 Týrání svěřené osoby (§ 198)

§ 5 Týrání osoby žijící ve společném obydlí (§199) ....

§ 6 Únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou (§ 200)

§ 7 Ohrožování výchovy dítěte (§201)

§ 8 Svádění k pohlavnímu styku (§ 202)

§ 9 Podání alkoholu dítěti (§ 204)

Kapitola 5. Trestné činy proti majetku

Oddíl 1. Obecný výklad

Oddíl 2. Výklad skutkových podstat

§ 1 Krádež (§ 205)

§ 2 Zpronevěra (§ 206)

§ 3 Neoprávněné užívání cizí věci (§ 207)

§ 4 Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo

k nebytovému prostoru (§ 208)

§ 5 Podvod (§ 209)


§ 6 Pojistný podvod (§210)

§ 7 Úvěrový podvod (§211)

§ 8 Dotační podvod (§ 212)

§ 9 Provozování nepoctivých her a sázek (§213)

§ 10 Podílnictví (§214)

§ 11 Podílnictví z nedbalosti (§215)

§12 Legalizace výnosů z trestné činnosti (§216)

§13 Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti (§217) .

§ 14 Lichva (§ 218)

§15 Zatajení věci (§219)

§16 Porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220) . . .

§17 Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti

(§221)

§ 18 Poškození věřitele (§ 222)

§ 19 Zvýhodnění věřitele (§ 223)

§ 20 Způsobení úpadku (§ 224)

§21 Porušení povinností v insolvenčním řízení (§ 225)

§ 22 Pletichy v insolvenčním řízení (§ 226)

§ 23 Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku

(§ 227)

§ 24 Poškození cizí věci (§ 228)

§ 25 Zneužívání vlastnictví (§ 229)

§ 26 Neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči

informací (§ 230)

§ 27 Opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla

k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231)

§ 28 Poškození záznamu v počítačovém systému a na nosiči

informací a zásah do vybavení počítače z nedbalosti

(§ 232)

Kapitola 6. Trestné činy hospodářské

Oddíl 1. Obecný výklad

Oddíl 2. Výklad skutkových podstat

A. Díl 1. Trestné činy proti měně a platebním prostředkům . .

§ 1 Padělání a pozměnění peněz (§ 233)

§ 2 Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního

prostředku (§ 234)

§ 3 Udávání padělaných a pozměněných peněz (§ 235)

§ 4 Výroba a držení padělatelského náčiní (§ 236)

§ 5 Neoprávněná výroba peněz (§ 237)

§ 6 Společné ustanovení (§ 238)

§ 7 Ohrožování oběhu tuzemských peněz (§ 239)

B. Díl 2. Trestné činy daňové, poplatkové a devizové

§ 1 Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (§ 240)


§ 2 Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení

a podobné povinné platby (§241)

§ 3 Zvláštní ustanovení o účinné lítosti (§ 242)

§ 4 Nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení

(§243)

§ 5 Porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech

k označení zboží (§ 244)

§ 6 Padělání a pozměnění předmětů k označení zboží pro

daňové účely a předmětů dokazujících splnění poplatkové

povinnosti (§ 245)

§ 7 Padělání a pozměnění známek (§ 246)

§ 8 Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém

hospodářství (§ 247)

C. Díl 3. Trestné činy proti závazným pravidlům tržní

ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou

§ 1 Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže

(§ 248)

§ 2 Neoprávněné vydání cenného papíru (§ 249)

§ 3 Manipulace s kurzem investičních nástrojů (§ 250)

§ 4 Neoprávněné podnikání (§251)

§ 5 Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry

(§ 252)

§ 6 Poškozování spotřebitele (§ 253)

§ 7 Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254) . . .

§ 8 Zneužití informace a postavení v obchodním styku

(§ 255)

§ 9 Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné

soutěži a veřejné dražbě (§ 256)

§ 10 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži

(§ 257)

§ 11 Pletichy při veřejné dražbě (§ 258)

§ 12 Vystavení nepravdivého potvrzení a zprávy (§ 259)

§ 13 Poškození finančních zájmů Evropských společenství

(§260)

§ 14 Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou

(§261)

§ 15 Porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií

dvojího užití (§ 262)

§ 16 Porušení povinností při vývozu zboží a technologií dvojího

užití (§ 263)

§ 17 Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu

zboží a technologií dvojího užití (§ 264)

§ 18 Provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem

bez povolení nebo licence (§ 265)


§ 19 Porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení

a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem

(§ 266)

§ 20 Zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního

obchodu s vojenským materiálem (§ 267)

D. Díl 4. Trestné činy proti průmyslovým právům a proti

autorskému právu

§ 1 Porušení práv k ochranné známce a jiným označením

(§ 268)

§ 2 Porušení chráněných průmyslových práv (§ 269)

§ 3 Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem

autorským a práv k databázi (§ 270)

§ 4 Padělání a napodobení díla výtvarného umění (§ 271) . . . .

Kapitola 7. Trestné činy obecně nebezpečné

Oddíl 1. Obecný výklad

A. Obecně k trestným činům obecně nebezpečným

B. Pojem obecného nebezpečí

Oddíl 2. Výklad skutkových podstat

A. Díl 1. Trestné činy obecně ohrožující

§ 1 Obecné ohrožení - úmyslné (§ 272), nedbalostní (§ 273) .

§ 2 Ohrožení pod vlivem návykové látky (§ 274)

§ 3 Porušení povinnosti při hrozivé tísni (§ 275)

§ 4 Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného

zařízení - úmyslné (§ 276), nedbalostní (§ 277)

§ 5 Poškození geodetického bodu (§ 278)

§ 6 Nedovolené ozbrojování (§ 279)

§ 7 Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků

(§ 280)

§ 8 Nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce

nebezpečné látky (§ 281), nedovolená výroba a držení

jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu

(§ 282)

§ 10 Trestné činy spojené s nedovoleným nakládáním

s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a trestné

činy související, včetně nakládání s látkami

s hormonálním účinkem (§ 283-289)

B. Díl 2. Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek,

civilní plavidlo a pevnou plošinu

§ 1 Získání kontroly nad vzdušným dopravním prostředkem,

civilním plavidlem a pevnou plošinou (§ 290)

§ 2 Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku

a civilního plavidla (§291)


§ 3 Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny

(§ 292)

Kapitola 8. Trestné činy proti životnímu prostředí

Oddíl 1. Obecný výklad

Oddíl 2. Výklad skutkových podstat

§ 1 Poškození a ohrožení životního prostředí - úmyslné,

nedbalostní (§ 293, 294)

§ 2 Poškozování lesa (§ 295, 296)

§ 3 Neoprávněné vypuštění znečišťujících látek (§ 297) ....

§ 4 Neoprávněné nakládání s odpady (§ 298)

§ 5 Neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími

živočichy a planě rostoucími rostlinami - úmyslné,

nedbalostní (§ 299, 300)

§ 6 Odnímání nebo ničení živočichů a rostlin (§301) ......

§ 7 Týrání zvířat (§ 302)

§ 8 Zanedbání péče o zvíře z nedbalosti (§ 303)

§ 9 Pytláctví (§ 304) .

§ 10 Neoprávněná výroba, držení a jiné nakládání s léčivy

a jinými látkami ovlivňujícími užitkovost hospodářských

zvířat (§ 305)

§ 11 Šíření nakažlivé nemoci zvířat (§ 306)

§ 12 Šíření nakažlivé nemoci a škůdce užitkových rostlin

(§ 307)

Kapitola 9. Trestné činy proti České republice, cizímu

státu a mezinárodní organizaci

Oddíl 1. Obecný výklad

Oddíl 2. Výklad skutkových podstat

A. Díl 1. Trestné činy proti základům České republiky cizího

státu a mezinárodní organizace

§ 1 Vlastizrada (§ 309)

§ 2 Rozvracení republiky (§310)

§ 3 Teroristický útok (§311)

§4 Teror (§312)

§5 Sabotáž (§ 314)

§ 6 Zneužití zastupování státu a mezinárodní organizace

(§315)

B. Díl 2. Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího

státu a mezinárodní organizace

§ 1 Vyzvědačství (§316)

§ 2 Ohrožení utajované informace (§317)

§ 3 Ohrožení utajované informace z nedbalosti (§ 318)


C. Díl 3. Trestné činy proti obraně státu

§ 1 Spolupráce s nepřítelem (§319) § 2 Válečná zrada (§ 320) § 3 Služba v cizích ozbrojených silách (§321) § 4 Porušení osobní a věcné povinnosti pro obranu státu

(§ 322)

Kapitola 10. TVestné činy proti pořádku ve věcech

veřejných

Oddíl 1. Obecný výklad

Oddíl 2. Výklad jednotlivých skutkových podstat

A. Oddíl 1. Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné

moci a úřední osoby

§ 1 Násilí proti orgánu veřejné moci (§ 323) § 2 Vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci

(§ 324)

§ 3 Násilí proti úřední osobě (§ 325)

§ 4 Vyhrožování s cílem působit na úřední osobu (§ 326) ....

§ 5 Společné ustanovení (§ 327)

§ 6 Přisvojení pravomoci úřadu (§ 328)

B. Oddíl 2. Trestné činy úředních osob

§ 1 Zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329) § 2 Maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (§ 330)

C. Oddíl 3. Úplatkářství

§ 1 Přijetí úplatku (§ 331)

§2 Podplácení (§ 332)

§ 3 Nepřímé úplatkářství (§ 333)

§ 4 Společné ustanovení (§ 334)

D. Oddíl 4. Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci

§ 1 Zasahování do nezávislosti soudu (§ 335)

§ 2 Pohrdání soudem (§ 336)

§ 3 Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (§ 337) . . § 4 Osvobození vězně (§ 338)

§ 5 Násilné překročení státní hranice (§ 339)

§ 6 Organizování a umožnění nedovoleného překročení státní

hranice (§ 340)

§ 7 Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky

(§ 341) a neoprávněné zaměstnávání cizinců (§ 342)

§ 8 Porušení předpisů o mezinárodních letech (§ 343)

§9 Vzpoura vězňů (§ 344)

§ 10 Křivé obvinění (§ 345)

§ 11 Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek (§ 346) .. .

§ 12 Křivé tlumočení (§ 347)

§ 13 Padělání a pozměnění veřejné listiny (§ 348)

§ 14 Nedovolená výroba a držení pečetidla státní pečeti

a úředního razítka (§ 349)

§ 15 Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku

a nálezu (§ 350)

§ 16 Maření přípravy a průběhu voleb a referenda (§351)

E. Oddíl 5. Trestné činy narušující soužití lidí

§ 1 Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci (§ 352). .

§ 2 Nebezpečné vyhrožování (§ 353)

§ 3 Nebezpečné pronásledování (§ 354)

§ 4 Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob

(§ 355)

§ 5 Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo

k omezováni jejich práv a svobod (§ 356)

F. Oddíl 6. Jiná rušení veřejného pořádku

§ 1 Šíření poplašné zprávy (§ 357)

§ 2 Výtržnictví (§ 358)

§ 3 Hanobení lidských ostatků (§ 359)

§4 Opilství (§ 360)

G. Oddíl 7. Organizovaná zločinecká skupina

§ 1 Účast na organizované zločinecké skupině (§ 361),

zvláštní ustanovení o účinné lítosti (§ 362), beztrestnost

agenta (§ 363)

H. Oddíl 8. Některé další formy trestné součinnosti

§ 1 Podněcování k trestnému činu (§ 364)

§ 2 Schvalování trestného činu (§ 365)

§ 3 Nadržování (§ 366)

§ 4 Nepřekažení trestného činu (§ 367)

§ 5 Neoznámení trestného činu (§ 368)

Kapitola 11. Trestné činy proti branné povinnosti

Oddíl 1. Obecný výklad

Oddíl 2. Výklad skutkových podstat

§ 1 Maření způsobilosti k službě (§ 369)

§ 2 Neplnění odvodní povinnosti (§ 370)

§ 3 Obcházení branné povinnosti (§371)

§ 4 Nenastoupení služby v ozbrojených silách (§ 372)

§ 5 Nenastoupení mimořádné služby v ozbrojených silách -

úmyslné (§ 373), z nedbalosti (§ 374)

Kapitola 12. Trestné činy vojenské

Oddíl 1. Obecný výklad

Oddíl 2. Výklad skutkových podstat

A. Díl 1. Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské

cti

§ 1 Neuposlechnutí rozkazu - úmyslné (§ 375), nedbalostní

(§ 376)

§ 2 Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti

(§ 377)

§ 3 Urážka mezi vojáky - Urážka prostá (§ 378)

§ 4 Násilí vůči nadřízenému (§381)

§ 5 Porušování práv a chráněných zájmů vojáků stejné hodnosti

(§ 382)

§ 6 Porušování práv a chráněných zájmů vojáků podřízených

nebo s nižší hodností (§ 383)

B. Díl 2. Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou

službu

§ 1 Vyhýbání se výkonu služby(§ 384)

§ 2 Vyhýbání se výkonu služby z nedbalosti (§ 385)

§ 3 Zběhnutí (§ 386)

§ 4 Svémocné odloučení (§ 387)

C. Díl 3. Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo

jiné služby

§ 1 Vyhýbání se výkonu strážní, dozorčí nebo jiné služby

(§ 388)

§ 2 Porušení povinnosti strážní služby (§ 389)

§ 3 Porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby (§ 390) ....

§ 4 Porušení povinnosti služby při obraně vzdušného prostoru

(§391)

D. Díl 4. Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených

sil

§ 1 Ohrožování morálního stavu vojáků (§ 392)

§ 2 Porušení služební povinnosti vojáka (§ 393)

§ 3 Zbabělost před nepřítelem (§ 394)

§ 4 Nesplnění bojového úkolu (§ 395)

§ 5 Opuštění vojenského materiálu (§ 396)

§ 6 Vydání vojáků a vojenského materiálu nepříteli (§ 397) . .

E. Díl 5. Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků

bezpečnostních sborů

§ 1 Porušení služební povinnosti příslušníka bezpečnostního

sboru (§ 398)

§ 2 Společné ustanovení (§ 399)

Kapitola 13. Trestné činy proti lidskosti, proti míru

a válečné trestné činy

Oddíl 1. Obecný výklad

Oddíl 2. Výklad skutkových podstat

A. Díl 1. Trestné činy proti lidskosti

§ 1 Genocidium (§ 400) § 2 Útok proti lidskosti (§ 401) § 3 Apartheid a diskriminace skupiny lidí (§ 402) § 4 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího

k potlačení práv a svobod člověka (§ 403)

§ 5 Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv

a svobod člověka (§ 404)

§ 6 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování

genocidia (§ 405)

B. Díl 2. Trestné činy proti míru a válečné trestné činy ....

§ 1 Příprava útočné války (§ 406) § 2 Podněcování útočné války (§ 407) § 3 Společné ustanovení (§ 408) § 4 Styky ohrožující mír (§ 409) § 5 Porušení mezinárodních sankcí (§410) § 6 Použití zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení

boje (§411)

§ 7 Válečná krutost (§412) § 8 Perzekuce obyvatelstva (§413)

§ 9 Plenění v prostoru válečných operací (§414) ....

§ 10 Zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků

(§415)

§ 11 Zneužití vlajky a příměří (§416)

§ 12 Ublížení parlamentáři (§417)

C. Díl 3. Společné ustanovení

§ 1 Odpovědnost nadřízeného (§418)       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist